Tadiom-pitiavana

PEJY 88
2006/12/28,16:18

TANTARA NOFORONINA - TENY MALAGASY MADIO - TSY AZON' NY ZAZA SY NY ZATOVO LATSAKY NY 18 TAONA VAKIANA

Fa tany andafin'ny riaka kosa tamin'io fotoana io...
Naka rivotra vetivety teo an-davarangana i Mahefa rehefa avy nivoaka ny efitra fandroana. Lamba voloina matevina no natafiny ilay akanjo mandry teny aminy. Lasa saina lalina mijery ireto ravina manomboka mihintsana tsikelikely tarafin'ny jiro manenika ny arabe fa hanomboka indray ny hirifirin'ny ririnina rehefa avy nitaty ny hafanàna migaingaina nandritra ny volana vitsivitsy.

Raha varimbariana teo anefa izy, nisy rivotra nitsoka somary mamirifiry no nanainga azy niditra tao amin'ny efitranony, indro i Mihary matory sy mandry am-pahatoniana eo ambony fandriany, toa tsy mahatsiaro izay manodidina azy akory.
Nandray ny fandriana ihany koa ny lehilahy rehefa nanakopaka ny ilan'ny lamba.
Hitany ilay olon-tiany mitafy akanjo manify dia manify manintona sy manaitra ny maso avy hatrany. Nosafoiny vetivety ilay lamba manopy mangirana ary tsapany ny halamany izay manasa azy hanohy avy hatrany ny fihetsiny teo.
Nefa ity olon-tiany toa mbola tsy mahare izany safosafony izany ihany fa tena any amin'ny lanitra fahafito angamba. I Mihary amin'io matory mihorirana manatrika azy, dia nandry koa i Mahefa, injay fa nakarin'i Mihary teo ambony feny ny tongony ilany sady vao mainka namikitra sy te-hamihina. izy amin'io mbola milomano anaty torimaso ihany.

Dia notohizan'i Mahefa indray ny safosafony nanaraka ny fen'i Mihary, niakatra tamin'ny takibany, ny sandriny dia nofaranany tamin'ny hatony, dia niverina nidina indray ary rehefa tonga teo amin'ny feny dia somary natosiny handry amin'ny lamosiny ilay olon-tiany izay tsy nananosarotra fa nanaiky avy hatrany koa, toa mifankahazo ny fihetsika rehetra na dia anatin'ny torimaso mamy aza ny iray.

Asa izay nofinofin'i Mihary fa somary mitsiky ny molony raha nandalo tamin'ireo tendrombohitra roa ny ratsan-tanan'i Mahefa, ny masony anefa mitory ny hamamin'ny torimaso izay ilomanosany hatrany.
Somary nifori-dohalika kely izy dia namelatra ny feny tsimoramora, manasa ity tanana hidina amin'ny lalindalina kokoa.

Norokorohan'i Mahefa no sady nokitikitihany hatrany ireo faritra mety hanaitaitra ity tovovavy rehetra, navelany haka aina tsara teo ambony fandriana, mandry amin'ny lamosina, hetsika toa hisintona ny nofin'i Mihary hanaraka tsara ny onjan'ny fahafinaretana nasafony ny vatana iray manontolo.
Rehefa mihenjana tsara iny ny filahiany dia manomboka nanorokoroka ny kibo i Mahefa ary ny tanany ilany no misitrika any ambany foitra hikaroka ilay faritra efa miakatra hafanana izay tsapany ka manery ny filahiany hihenjana bebe kokoa.

Somary natosiny ilay atin'akanjo farany dia ningain'i Mihary koa ny maojany sady toa nampiany mora hanala ilay lamba farany ; tamin'izay no nisokatra kely ny mason'i Mihary, vao nahita an'i Mahefa dia nitsiky izy.

Injay fa mitanjaka tanteraka izy roa, tampotampoka teo, nofihizin'i Mihary ilay filahiana no toa nosintoniny hanatona ny molony ilay faritra malama. Ny tanan'i Mahefa amin'io mikitikitika mora ilay faritra voloina manify manomboka mandomando ery.
Toa tsy hitany akory, injay fa reny ny molotra misintona tsimoramora ilay loham-pilahiana sady mankafy, toa manonofy izy, ny fihetsiky ny tanany no nataony mafimafy kokoa ho setrin'ilay natao taminy fa tena nankafiziny ny fanaovan'i Mihary azy.
Tsapany fa manomboka mitelina ny halavan'ny filahiany amin'izay i Mihary, ary niangaliany mora dia mora ary am-pitiavana ihany koa. Nalentiny ilay izy araka izay azony natao dia niverina namoaka azy avy eo. Dia niala teo. Tsy niteny i Mahefa fa navelany amin'izao sady azony ny tian'i Mihary hatao.
Injay fa tsapany ny tanan'i Mihary nanampy ny azy teo amin'ny faritry ny fahafinaretana. Toa nifandray an'ritreritra izy roa, niodina kely i Mahefa, nanatrika ity olon-tiany, nidina ambanimbany kokoa, rehefa nanakaiky ny lohany ilay faritra misy volo kely dia nisintona indray mandeha ny fofona teo izy, toa mampiakatra avy hatrany ny filany ilay izy fa dia roboka ny lehilahy nanome oroka mora ilay molotra toa misokatra miteny hoe : avia fa miandry anao aho.

Natohony teo ny vavany, ny fofona teo toa nahafinaritra azy, tamàna tampoka teo i Mahefa, nakariny kely ny molony hampisaraka tsara ireto hoditra malemy efa miha-mando hatrany. Injay ny tanan'i Mihary manafosafo ny lohany, toa manery indraindray hampitohoka mafimafy kokoa ny tarehin'ity lehilahy tiany amin'ilay faritry ny fahafinaretany.

Ren'i Mahefa fa manomboka misefosefo miadana ity tovovavy, manomboka mimonimonina ihany koa. Navoakany ny lelany, nanampy tosika, nampiany ny ratsan-tanany iray somary niditra mora tamin'ilay lavaka tsy mety tototra. Ny lelany amin'io mikarokaroka ilay hozatra kely efa mihenjana mafy ery ; tsapany amin'ny tsindry ataon'ny tanan'i Mihary amin'ny lohany ny fankafizany ny ataony.

Somary miala kely indray ny lohany, ny ratsan-tanany no nataony manindry mafy ny molotr'ilay fivaviana, mivezivezy, miaka-midina ; naveriny indray ny molotra sy ny lela avy eo.
Ny vodi-tongotr'i Mihary amin'io mivezivezy ao an-damosina ao, toa manotra miadana nefa mariky ny fankafizany ny onjam-pahasambarana midaboka toa ranomasina manenika ny vatany.

Afaka elalela kely.
-Chéri an ! chéri an ! mmmmhhhhhhh. Fa inona izany ataonao amiko izany akia an !

Tsy namaly i Mahefa fa ny lelany no nahetsiketsiny mafimafy kokoa.

Farany, injay fa nanainga ny maojany i Mihary, notazoniny elaela kely, ny tanany toa manosika mafy ny molony hiankina mafy amin'ilay fivaviana.
-hhhhhhhhnnnnnnnnnnnn !
Sady nikiaka indray mandeha i Mihary dia nidaboka toa tsy nahatsiaro tena intsony. Niala taminy avokoa ny ratsam-batany nanindry an'i Mahefa. Dia nitraka ity farany avy eo.
Ny mason'i Mihary amin'io mibanjina ny valin-drihana, mitsiky mora toa menatra tsy sahy mijery ity olona nampitobaka ny fahasambarana azony teo.

Dia naleon'i Mahefa niakatra amin'izay, somary nandady teo amboniny, nanafosafo ireo nono ka nahafinaritra azy ery ny nitsapa azy.
Tsy namelany fa nifanoroka indray izy roa, nampifangaro ny hanitry ny fahasambarana vao nodiavina teo.
-mmmmhhhh, hoy Mihary, tiako be ilay nataonao teo an ! izany chéri an !
-dia ahy amin'izay izao an ! hoy i Mahefa, sady niarina vetivety izy.

Nitingitingina mora teo ambony fen'i Mihary izy aloha, ny lohaliny miforitra tsara hitondra ny vatany mba tsy hanapotsitra be loatra ny taolam-pe fa mbola lavitra ny dia hataon'izy roa, somary nijoro ny lehilahy dia nataony ho hitan'i Mihary tsara ny firafitry ny filahiany, amin'izato izy mihenjana mafy, moa tsy miaramila miantrana ambava-basy, ny lohany mibontsina tsara ary maha-te-hamehy avy hatrany. Raha olona tia azy io dia satriny hitelina azy avy hatrany tsy ampiambahambàna.

Injay ny tanan'ity tovovavy havia nandray azy, nofenjainy kely aloha, ny ankihibeny no nasafony ilay lohany malamalama nivoahan'ny rano somary madity fotsy nefa mangarangarana.
Toa nosarihiny mora aho hanatona ny tarehiny bebe kokoa, nikisaka ihany koa i Mahefa, saingy vao teo ambony foitra dia nosakanany indray…

Iny ny tanan'i Mihary havanana nikopaka niala ny fandriana, nisintona ilay poketra teo amin'ny gorodona.
Kanjo, tsy takany ilay izy, niezaka ihany nefa tsy nety mihitsy…
-oooouuuuunnnnnn ! tsy takatro akia chéri ilay poketrako an ! sady navotsiny koa ilay tanana havia nanotra malefaka ilay filahiana teo, nefa i Mahefa efa tena nankafy ery.
-azafady akia ry tiako, mba alaivo ange ilay poketrako io fa tsy takatro e ! sady naveriny indray ny tanany namehy mafimafy kokoa ilay filahiana. Tazomy foana ho mafy tsara ity Balitako ity an !
-tsy maninona akia chérie an ! , niezaka nanoroka ny molotra indray ny lehilahy, sady nidaboka tamin'ny tratrany dia naka ilay poketra, sady hoy izy :
-Fa inona no tadiavinao ato e ? sady natolony anao ilay poketra.
-Dia tsy fantatrao ve ? aiza kosa akia chéri an ! Inona ary ô ?
-Ka raha tsy FIMAILO ve ho karohina amin'izao fotoana izao !
-hi hi hi, efa mahay maminany mihitsy ange ity olon-tiako ity e !

Nitsiky fotsiny aho aloha i Mahefa, namela azy hikaroka tao anatin'ilay poketra. Nefa … toa niha-nikentrona tampoka i Mihary fa tsy nahita na dia singany iray aza.
-" Non ! c'est impossible ". Tsy tokony ho hadinoko mihitsy izay ! Fa ahoana koa ary izany… tena marina e ! efa nividy mihitsy aho teo fa asa izay nalehany.
-I Chérie marina…
-Dia ahoana, tena miala tsiny akia chérie an ! tena raha vao tsy misy kapôty dia…
-Dia ahoana… ? hoy i Mahefa somary sadaikatra sady niala teo ambonin'ity olon-tiany..
-Dia tapitra hatreo ny androany ka atao ahoana moa !!!!
-Andray chérie, dia izany ve, sady nitsangana izy naka ny patalohany… dia ianao ve mihevitra fa … (sady navoakany tany anaty paosiny ilay fimailo mifono ranom-bolamena mivarahana iray).
-Ity malalako ity koa, dia efa nanaitra ahy teo mihitsy, izaho ange tena taitra be, tena hoy aho hoe : tapaka tampoka ny revy. Ka inona fa tsy ho rava ny tsena. Jereo ity filahianao aza miha-miroraka sahady.
-Azontsika atao ange ny mamerina ilay nataontsika teo hatramin'ny voalohany e !
-Ianao ity ko ! avia, omaeo ahy iny kapôty iny fa izaho no hampiditra azy.
-Fa dia nahoana kosa ary ry Mihary, izaho koa mba manisa ny androanao ary fantatro fa faha-14 androany, dia mbola misalasala foana ve ianao, na koa mitady fomba hafa , na maninona moa avela ho avy izay ho avy, ho antsika ihany ange io e !

Tsy niteny i Mihary, nakimpiny fotsiny ny masony, nahirany indray dia nasainy nandry nitsilany tamin'ny lamosiny aloha ny lehilahy, nosafosafoiny tamin'ny otra malefaka dia malefaka ny halavan'ny filahiany, injay fa mitosaka amin'i Mahefa indray ny aingan'ny fahafinaretana, nampihenjana indray ilay filahiana teo hiridiridy bebe kokoa. I Mihary toa miforitra sy miankohoka, manatona hatrany an'ny lohan'ilay filahiana teo, manorokoroka, ny lela no nanohy azy. Tena tsy nahatsiaro fahasambarana tahaka an'izany i Mahefa, fa sady nangitikitika nefa tena nahafinaritra azy. Dia indro fa natelin'i Mihary tsimoramora nanaraka ny lavany ilay taovam-pahasambarany, ny molotra roa nanery azy hihenjana bebe kokoa, fotoana vitsy monja dia navoakany ary nampidiriny toy ny olona efa manana traikefa ilay fimailo teo.

-Chérie an ! mifinjifinjy be !!!
-Ka normal izany akia an ! lohany ngeza be io, mandravarava mihitsy io izao !!!

Tsy niteny intsony i Mihary fa niezaka ny hipetraka teo ambon'i Mahefa, somary nitingitingina amin'izato lanjany mifintimpintina, ny tanany roa mihazona ilay filahiana misatroka fimailo, ny tapany ambany kibony kosa miezaka ny mitondrotra eo ambony lohan'i Mahefa, hitan'ity farany avy eo ilay tokontanin'ny hasambarana misy faritra voloina fohy kely itsonahin-drian-drano kely tarafin'ny hazavàna. Tsy ariny fa nampanatoniny teo ny molony sady :

-Avia akia chérie an ! avia aho tsentsafo fa tiako be ilay nataonao teo…

Tsy nisalasala i Mahefa, tonga dia namikotra tamin'ny valahin'ity tovovavy eo amboniny ny tanany roa, ny lohany natohony mafy sady ny lelany nivezivezy teo amin'ilay faritra mafana, niraraka tsimoramora ilay ranom-pahasambarana nanomboka nameno ny tarehiny, nefa dia nankafiziny hatrany.

-mmmhhhh, chérie an, tena mahafinaritra ahy mihitsy, milela-molotra mihitsy aho… hoy i Mihary sady ilay filahiana no orokorohany amin'izy efa misatroka.

-Chérie an ! tsy andriko intsony, mitady anao be mihitsy aho…
-Ouuuuiiii ! avia akia an,
tonga
dia ampidiro amin'izao toerako izao fa tena tiako be izao.

Navelany hiarina aloha i Mahefa, tonga dia nandohalika tao aoriany, hitany ny bikan'ny lamosina dia nofeheziny haingana, ny filahiany kosa manafosafo ilay faritra efa nolonahin'ny hamandoana tanteraka efa miandry ny hotolomim-potsiny…
Tampoka ny nampidirany azy, somary nanaitra ity tiany nefa tsy tafiditra lalina dia nosintoniny, naveriny indray hilentika amin'ny lalindalina kokoa, tena nakafizin'i Mihary hatrany…. Im-betsaka no nanaovany ilay izy… farany… nimonimonina teo i Mihary, reny maneritery ny hozatry ny fivaviana, manomboka mangovingovitra te-hidaboka fa nazominy mafy tsy hietsika…
Injay fa nikiaka sady niketoketoka niemponempona ny fivaviany…

-OOOhhhhhhh, chéri an !!! chériiiiii !!!! mmmmmhhhhhhhhhhhhh !!!

Tamin'iny niemponempona iny no natosik'i Mahefa mafy faran'izay hainy i Balita ary nitosaka avy tao aminy ilay ranom-pahasambarana madity nefa notohanan'ity fimailo hiaro azy.

-Chérie an !!! hoy iahy i Mahefa,
tonga
koa ny ahy….

Nisento lalina i Mahefa, tsy nisy nahaetsika aloha izy ireo, naka aina vetivety nanala ny fisefosefoana.
Tsy tantiny intsony fa i Mahefa no nanala voalohany ny taovany dia avy eo nidaboka tamin'ny fandriana…
Narahin'i Mihary koa sady niverina nanafosafo indray !!!!

-tena hainao mihitsy akia ilay izy an !!! hoy i Mihary …

Tsy namaly i Mahefa fa ny fahavizanana tany aminy no nanenika ny sainy, izy ilay vao avy niaina niaraka tamin'ilay tiany ilay hakanton'ny fahafinaretan'ny nofo. Niara-nisidina ilay lanitra fahafito kanefa tsy haharitra mandrakizay akory fa hipetraka ambonin'ny tany ihany…

Tsy nisy nifampiteny aloha efa ho 5 minitra, farany i Mahefa tsy naharitra fa nanontany hoe :

-Chérie an ! ny nahagaga ahy ho'aho, asa ! ! ! ! ! Mety ho tena tsy mahalala fomba mihitsy aho.
Izany hoe : efa ho herin-taona izay no nampanontany tena ahy mikasika ity fa aleoko apetraka androany e ! : Azoko fantarina ve hoe : iza no nisantatra ilay maha-virjiny izay nahasarotiny anao hatramin'izay ?
Notandremanao tahaka ny anakandriamaso mantsy ilay izy, nilokaloka mihitsy aza ianao fa aorian'ny mariazy mihitsy mba ho …. Tsy haiko re, fanontaniana kidaladala nefa isaky ny avy miray aminao aho dia lasa amin'izany foana ny saiko.
Tsy maninona akia an ! … raha azonao valiana ihany fa te-hahafantatra aho ! ! !
Teny Ivandry,...
Nirimorimo mafy ery ny fialàn’ny fiaran-dRamanana tao ivelan’ny tamboho tao, ny halaviran’ny feony no nahafantarana fa efa dify sahady izy mianaka. Dia niverina nangina ny tanàna, samy tsy nahateny, ny voron-kely misotsioka anatin’ity hafanàna migaingaina no feo nibitsika teo tokontany.

-Azafady indrindra re tompoko fa toa niaka-peo tampoka aho, hoy i Alexia, tsy fantatro mihitsy izay nahazo ahy teo fa nidobodoboka mafy ny foko vao nivatravatra avy any ry zareo teo.
-Tsy mampaninona izany anaka, hoy ingahy Randria, izahay aza no miala tsiny fa raha diso aoriana kely fotsiny izany izahay dia tsy maintsy nitady anareo hatraiza hatraiza. Fa dia tena toetran’i Tompokolahy rainao mihitsy ny tahaka ireny, ahatsiarovako azy mihitsy marina indrindra izy izay tezitra amin’ny rariny ananany izay, tsy manaiky lembenana fa sahy mijoro amin’ny heviny.
-Tsy haiko re ! tena tsy mba mpampiaka-peo amin’olona izany aho fa tahaka ny nisy hery hafa izany nanosika ahy hanohitra azy mianaka teo !
-Ka izay ilay toe-javatra tsy haintsika hazavaina mihitsy anaka fa tahaka ny hoe : mbola miara-miaina amintsika foana ny maty. Koa inona intsony moa izany fa efa voavaha ny olanareo, ity ny karatra misy ny laharan-telefaoniko dia efa io moa Me Ranaivoson hanaovantsika sonia ny taratasy rehetra, mandalova any amin’ny bankinay ianao rahampitso maraina haka ny anjara lovanareo. Raha misy moa ny olana madinidinika dia aza misalasala manatona ahy e !

Nitsatsaingoka anefa i Hery :

-Ka… izahay ange Atoa Randria, hanainga ho any andafin-dranomasina anio alina e, dia ahoana ny tokony hataonay ? Angaha tsy azo aroso izao hariva izao ny fanaovana izany rehetra izany ?
-Hery an ! hoy i Alexia, raha izaho manokana no anontanianao dia avotsitro avokoa aloha izany resaka handeha izany, zava-dehibe loatra ity mitranga ity. Tahaka ny mametraka hafatra amiko i Papa fa tokony hikarakara ny hany lova napetrany ho ahy aho aloha.
-Dia ahoana ny tapakila sy ny vola rehetra efa naloa ? Ahoana ny fianaranao, avela amin’izao ve ?
-Ka tsy niteny ve moa ianao tamin’ny maraina fa satrinao aza hijanona eto fa tsy handao ny tanindrazana, misy zavatra hosahanina indray ve… ?

-Izao re ry zareo an ! Fa mpifamofo moa izany ianareo ? hoy i Randria nanadihady.
-Eny tompoko, hoy izy roa !
-Zava-dehibe loatra, ary tena miankina amin’io vola napetrak’ingahy Ratrema io aza ny hoavinareo, ka avelanareo handalo fotsiny ve ? Eny e ! zonareo ny mbola mametraka indray ny vola amin’ny banky hampisy zanany, fa ity trano iadivanareo amin’izy mianaka teo ve … dia avelanareo fotsiny sa…asa aloha ry zareo ?

Nisento fotsiny i Hery, toa faly ihany izy ny hijanona, nefa te-handeha ihany fa ny sitrapony dia ny hamadika ny takila rehetra nirakitra ny fahadalàna niainany teto Madagasikara. Tsaroany tampoka koa ilay resak’izy sy Fano ny maraina amin’ilay mariazin’izy roa tokony hatrehina.

-Eny ary e ! Misaotra dia misaotra anareo izahay, hoy i Hery, fa tahaka ny misy lahatr’Andriamanitra izany nampifankahita antsika tahaka izao, mampanantena anareo koa fa hikarakara ary raha tsy efa milamina avokoa ny zavatra rehetra vao mihevitra ny hanainga izahay.
-Eny ary ry zareo, fa dia miandry anareo aho izany aho rahampitso maraina. Mikasika ilay adin-trano teo moa, io Me Ranaivoson afaka hakànareo torohevitra fa tena talentany mihitsy io resaka ady trano sy tany io.
-Angamba aloha tsy eto no iresahantsika izany, satria fantatro fa mbola seriny dia seriny ianareo, hoy ilay vaditany, fa ity ny kara-pahafantarana ahy dia mifampiresaka isika afaka andro vitsivitsy e ! Sa tsy izany hoy ianareo ?
-Inoako fa mety mihitsy izay e ! aleo izahay mirahalahy hanainga fa ny asa moa mbola betsaka ihany. Mamerina ny fisaorana anareo rehetra e ! Rahampitso izany.

Nifandray tanana izy ireo dia indreny izy mirahalahy nivoaka ny tanàna.
Vao nihidy ny vavahady dia iny i alexia niantsapy teny amin’i Hery sady nanoroka azy. Faly aok’izany, miramirana ery ny tarehiny, tsy hita soritra intsony ilay alahelo lalina nandrakotra ny tavany fotoana vitsy talohan’izao.
-Hery an ! Hery an ! i Papa no faly indrindra amin’izao mitranga izao. Aleo aho hiantso an’i Dada any an-dafy ilazako ny vaovao ! Ilazako koa izy fa hijanona aty volana vitsivitsy mihitsy aloha hikarakràna ny taratasy rehetra.

-Hijanona volana vitsivitsy ? hoy i Fano nahare ny resak’i Alexia ! Koa inona intsony moa izany fa tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Izaho sy Tahiana aza efa saika hiangavy anareo roa ho vavolombelona amin’ny fisoratanay. Eee ! ! ! dia aleo ilazako dia ny izao i Tahiana fa mitady ny olona tokony hataonay vavolombelona mihitsy izahay izao. Mila aterina haingana any amin’ny firaisana mantsy ny anarana sy ny dika mitovin’ny kara-panondro.

Faly avokoa izy rehetra, i Toky kely moa mifaly havanja eran’ny tokontany, i Cynthia matory fatratra anaty fandriana kely. I Alexia amin’io toa mibaliaka eny amin’ny tarehiny ny hafaliana miresaka amin-drainy an-telefaona any an-dafy. Maty tokoa ny rainy nitaiza azy ary tsy hitany akory ny nahafatesany, nefa maty namela mamy ho azy sy izy dahy kely.

I Hery kosa, toa faly sahirana fa tsy mampandry ny eritreriny mihitsy ity Malala mbola tsaboina eny Anjanamasina. Anisan’ny
antony iray tiany hisintahana any ampitan-dranomasina mantsy ny tadiom-pitiavana nifanaovany tamin’i Malala izay nampahory azy efa ho taona maromaro izay, nefa dia ho rahona vaovao indray hanembatsembana ny fifankatiavan’izy roa.

Mbola Hitohy.


Tadiom-pitiavana
tadiom_pitiavana@yahoo.fr

PEJY 87
2006/10/25,06:50
- Halahelo ity vohitra ity aho ry Hery rehefa any lavitra any isika, asa...
Tsy nisy nifampiteny izy roa nandritra ny minitra iray fa nandinika ny farihy manoloana azy tarafin'ny hazavàn'ny masoandro mibaliaka. Tazana ery ampita ery ny tendrombohitr'Andohalo, arahin'ny vatolampy mitomandavana mibaby an'Anatirova somary rakofan'ny zavona manify. Zavona efa mihalefy natsoniky ny hafanan'ny masoandro hatry ny maraina. Tazana eo ilay Manjakamiadana eo am-panamboarana azy: ijoroan'ny andrim-by mena misampana roa mibata ireo vato hany sisa tsy may.
Dia eo ambany kely eo no misy an'Ampamarinana izay lokoin'ny riandrano nandrakotra azy ny alina, dia midina ny maso mahita an'i Mahamasina sy ireo trano maromaro mitodika miankandrefana, hita miavaka eny ireo zakarandahy mamelana volomparasy efa manitsam-boniny taorian'ny orana, ary mitomandavana amin'ny farihy manodidin an'Anosy izany. Farihy mivolomparasy ny sisiny, izay fenoin'ny fiara marobe mitandahatra amin'izato fitohan'ny fifamoivozana.
Izao sary hitan'i Hery sy Alexia izao no maneho ny endrik' Antanananarivo toa sarotra hadinoina.

- ... tsy haiko ..., tsy haiko ry Alexia fa toa maniry ato anatiko foana ny te-hijanona fa tsy hiverina any an-dafy, hoy i Hery somary nanatsafa ity olon-tiany, sady notrotroiny i Toky hiankina aminy.
-Tsss! ny famandrihan-toerana amin'ny fiaramanidina aza efa vita ka ianao koa! Rahalina ve isika ry Hery no handeha... eny e! fantatro mihitsy ny tianao hotenenina, fa na izaho koa ange mba tahaka izany e! Ny manahirana ny saiko dia i Neny, iza no hikarakara azy? Ny entana farany any Ivandry moa rehefa avy eo isika sy ianao no haka azy fa mila atao madio ny trano alohan'ny handehanana sy handraisan-dry Ramanana azy.
-Hery an! izaho koa te-hijanona fa ... atao ahoana e! Mbola te-hiatrika ny ho aviko koa aho tsinona. Sady nanondrika ny lohany hiankina teo amin'i Hery ihany i Alexia, ny masony kosa mibanjina ny ranon'Anosy tarafin'ny hazavàna manjopiaka nefa tazomin'ireto rano manopy maitso tsy hangilatra noho ny lotony.
-Marina izany ! andao amin'izay ary isika handeha haka ny fiara any amin'i Fano hitondrana ireo entana farany any Ivandry e! aleo mandeha fiarakaretsaka mba ho aingana..

Indreny izy efa-mianaka, i Alexia mitantana an'i Toky, i Hery mitrotro an'i Cynthia efa rendreman'ny torimaso anatin'ity hafanàna fahavaratra.
Tena mpianaka tokoa ve, sa mpianadahy, olon-droa mifankatia mitaiza zaza roa?
Ireto zazakely, zandry sa zanaka... asa isika no mahafantatra izay.
Indreny izy ireo nandray fiarakaretska nankany amin'i Fano, elalela vao
tonga
nohon'ny fitohanan'ny fifamoivozana, ny andro koa efa akaiky faran'ny volana novambra.

-Hay
tonga
ianareo? hoy i Fano nandray azy ireo, mandroso aloha ianareo fa hita mihitsy ho nodanihin'ny hainandro indray, ento ety ny zazakely fa malefadefaka kokoa ny hafanàna.
-Ie, misaotra tokoa mampandroso anay, hoy i Hery, fa araka ny efa noresahiko omaly moa dia mba saika hindrana ilay fiara mpitatitra entana iny izahay fa haka ny fanaka farany any Ivandry dia ho entina any an-trano aloha.
-Eisy, efa nomaniko sy nafanaiko mihitsy tamin'ny maraina ilay izy, sady tsy maninona fa izaho no hiaraka aminareo, misy bandy kely mpanampy ahy koa aza hibata fa tsy maninona izany.
-Misaotra betska Dadafara an!
-Ary Tatie Tahiana angaha tsy ato amin'izao? hoy i Alexia teo am-pitoerana.
-Ka miasa ange izy ry zareo e! Fa ianareo moa izaho handeha, eny e! efa niomana izahay hanatitra anareo rahalina, nefa ... (somary nangina aloha i Fano fa ny ranom-boankazo no nararany tamin'ny vera hosotroin'ireto vahininy)... zava-dehibe loatra ity tiako hambara ity ... tsy eto moa i Tahiana hiara-hanambara aminareo... eny e! tsy maninona fa mikasa ny hanambady alohan'ny faran'ny taona izahay roa, nefa moa ianareo handeha... asa, tsy hitako izay hotenenina, raha ny tokony ho izy dia ianareo no tokony ho vavolombelona na dia any amin'ny fisoratana fotsiny aza! I Tahiana moa niteny tamiko hoe: aleo izy ireo handeha fa aza helingelenintsika amin'ilay resaka mariazy, nefa tsoriko fa tena iriko mihitsy raha eo ianareo amin'ny raharahanay... izay ry izy roa ny tena faniriako.

Hankina tsy nahateny izy roa, taitra ihany koa, tsy nampoiziny ilay vaovao!
-Fa nahoana loatra ary ry Dadafara no dia izao ianao vao milaza izany, zava-dehibe tahaka izany ve dia atao handalo fotsiny... ianareo kosa e!
-Eny tokoa ho'aho, hoy i Alexia, fa maninona kosa ary no nataonareo tahaka izany ilay izy ...
-Tsy afaka hanimba ny fandaharam-potoanareo intsony izahay sady... aleo tsorina fa ... misy manery anay e!
-Inona izany... ?
-Aleo ambaran'i Tahiana anareo rahariva, tsy hisakafo aty aminay akory ianareo alohan'ny handeha?
-Andray ry Dadafara, dia izany tokoa ve? Afaka novanay ange ny andro handehanay raha nilaza mialoha ianareo e! hoy i Alexia somary niangoty am-pitenenana.
-Andao isika handeha re ry zareo an! efa vonona itsy ny fiara, ry zalahy hanampy antsika koa sasa-miandry fa tsy aleo ve aloha tsy resahina ny momba iny e! hoy i Fano nanodina ny resaka. Miaraka daholo isika, ny fiara koa malalaka tsara afaka hitondrana ny ankizy.

Poa tahaka izay, iny izy ireo nivoaka ny vavahady niaraka tamin'ny fiara, nitodi-doha nankany Ivandry...

Tonga
teo am-bavahady, novohaina, anio tokoa ry ingahy Ramanana no hiaraka amin'ny vaditany hanao ny taratasy rehetra amin'ny famindràna ny trano.
Novahana ny trano, nanomboka nobataina ny fanaka ambiny sisa ary nakarina teo ambony fiara.

Hita misoritra eny amin'ny mason'i Alexia ihany anefa ny ranomaso manify izay fafàny matetika. Ahatsiarovany ny fahazazany, ny fotoana nahalehibeazany, ny fahatanorany, tao ny soa, tao ny ratsy, tao ny nahitana ny nahafinaritra indrindra, tao ihany koa anefa no nitelemana ny mangidy saika nanafotra azy efa ho taona iray lasa izay.
Nitambolona tao an-tsainy ny fotoana mamy niainany niarahany tamin-drainy ... raha mba teto tokoa moa ianareo ry Papa! dia tsy nandao tahaka izao ity trano mamintsika loatra ity isika.
Injay reny mitehina ao an-tsorony ny sandrin'ilay malalany manafosafo azy, tsy nahatana intsony i Alexia fa latsa-dranomaso sy nidradradradra teo antsorok'i Hery. Hany azony natao dia nitondra ilay mamin'ny fony nipetraka teo ambony seza vaton'ny, hampitony ny fo misamboaravoaran'ny alahelo.

Tamin'izay indrindra no naneno ny fanairana teo am-bavahady.
-Ry Ramanana izay miaraka amin'ny viditany, hoy i Hery. Azonareo voahaina ve ry zalahy ny vavahady ?

Iny ilay mpibata entana iray nihazakazaka nanatona ny vavahady, nanokatra avy hatrany.
Indreny lehilahy mihaja be roa mitondra kitapo, niditra rehefa nanontany ilay mpanampy, avy eo nanatona azy roa.
Somary gagagaga i Hery fa tsy teo Ramanana na dia ny iray amin'ny zanany izay efa nifampiraharaha taminy, fa olon-kafa no manatona azy. Niontana indray mandeha ny fony sady nisento izy.

-Fa aiza moa ry Ingahy Ramanana, sa olona nirahiny ianareo?
-Azafady Ramose, tsy ato moa no mipetraka Mlle RATREMA Anjaniaina Alexia , araka ity adiresy misoratra eto ity?
-Itsy mipetraka ambony seza vato itsy izy, fa inona moa no itadiavanareo manokana azy, fa angaha moa tsy vaditany ny iray aminareo araka ny nifanarahana? hoy i Hery somary sadaikatra.
-Ie! tena vaditany tokoa aho fa izany hoe: mila miresaka amin'i Mlle Alexia izahay.
-Fa aiza ingahy Ramanana e! tsy efa izay ve no nifanarahana?
-Tsy mahalala izany ingahy Ramanana izany aho rangahy ity fa ianao miresaka aminay io, iza moa ianao? hoy ilay rangahy nitonona ho vaditany...

 

-Aoka aloha ry zareo an! aoka aloha isika tsy hifamaly amin'izay resaka fifankahafantarana. tsy mitondra inona na inona amintsika izany, hoy ilay rangahy mihaja be iray.

Iny ihany koa i Fano nivoaka avy ao an-trano nahare izay zava-nitranga. Toa gagagaga satria tsy mahalala izay zava-misy na dia pitiny akory aza.

-Izao ry ise an! angamba tsy fahadisoanay raha miresaka amin'i Mlle Alexia izahay.
-Fa inona moa no itadiavanareo ahy, hoy i Alexia, mbola menan'ny ranomaso sady mamafa ny tarehiny amin'ny mosoara fanary!
-Azafady Ramatoakely! … Ramatoakely moa sa Madama azafady?
-Ramatoakely ka, hoy ity tovovavy sady nisakambina an'i Hery tamin'ny sandriny.
-Azafady indrindra ary fa toa misolantsolana aty aminareo izahay nefa tsy fantatrareo akory. Kanefa zava-dehibe no
antony
hahatongavanay eto ka tsy mampaninona ve, miangavy indrindra re tompoko, tsy aleo ve raha any an-trano isika no miresaka fa tsy eto amin'ity zaridaina ity? Ary raha azo atao, dia mba ianao irery Mlle no iresahanay fa …
-Ka… ka, tsy misy fanaka intsony ange ao e! Efa mikasa ny hiala ato aza izahay izao, hoy i Hery mbola nanitrikitrika.
-Tsy maninona re fa aleo etsy ambany lavarangana etsy e!
-Adao ary ko! hoy i Alexia sady naniraka an'i Hery sy Fano hamita ny fitaoman' entana.

-Fa iza moa ianareo raha tsy mahadiso, tompoko ?
-Antsoy hoe: Randria aho, manana anjara fitantanana amin'ny ampahany be amin'ny banky iray izay fantatry ny rehetra eto Madagasikara aho, ary fantatro tsara Ratompokolahy rainao anaka. Ito miaraka amiko ito kosa Maïtre Ranaivoson izay vaditany manamarina izao resaka ifanaovantsika izao.
-Vao mainka miha-maizina amiko mihitsy, fa angaha moa tsy nirahin'Atoa Ramanana mianakavy ianareo, satria mantsy androany koa ry zareo no nifamotoana taminay fa hanao ny taratasy famindràna ity trano ity?
-Tsia dia tsia anaka, tsy izany mihitsy no hahatongavanay eto, aleo hazavaiko ary tsy hiolakolaka aho e!

-Olona nifankafantatra tsara izaho sy Rainao, nisy fotoana nampiroborobo be ny asa nataon-dRatrema ary hitako tsara izany, dia nanolo-kevitra taminy aho raha mba afaka mividy anjara fitantanana tamin'io banky misy ahy io fa namidin'ilay tompony ilay izy tamin'izany. Olona nifankahalala tsara moa izahay roalahy ka tsy nisalasala mihitsy aho nanatona azy nitady vahaolana. Nanana ny ampy tokoa Rainao tamin'izany ka novidiany ilay anjara sady mbola nanampy petra-bola hafa ihany koa izy, nefa ny nafarany dia izao hoe:

"Vao tera-bao aho ry ise, ka tsy fantatro izay ho avin'io zanako io, mantsy anao izany ry Alexia, ka aleoko mametraka ny hitsinjovana izay mety ho vody andro ho merika any aoriana any, indrindra rehefa tsy eo intsony aho, ka ataontsika ara-dalàna tsara ny taratasy rehetra fa apetrako ho lova ho an'i Alexia io ny petra-bola miaraka amin-janany io ary tsy hokitihiko na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona …"
Nampiany koa hoe: "raha tsy efa maty enim-bolana aho vao ampahafantarina azy ny fisian'izao rehetra izao".
Dia izao anaka, izao izahay
tonga
eto aminareo izao, ity ny taratasy nametrahany ny zavatra rehetra.
Navoakany avy tao anaty kitapony ilay izy ary natolony an'i Alexia.
-Vakio fa hafatry ny rainao ity anaka.

Niontana ny fon'i Alexia teo am-pamakiana ilay taratasy, herinandro taorian'ny nahaterahany no nanoratana ilay izy, voamarina ihany koa fa misy ny fitombokase rehetra. Tsy hitany izay notenenina, ny masony nanganohano te-hitomany nefa nifangaro tamin'izany ny hafaliana sy ny alahelo amin'ity hafatra napetraky ny rainy.

-Dia inona moa izany tompoko no tokony hataoko ?
-Mba azoazonao an-tsaina ve anaka ny sandan'ny vola izay napetraky ny rainao ho anao amin'izao fotoana izao?
-Asa !, hoy i Alexia, ka raha ity misoratra eto ity ve moa midika inona loatra intsony amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tamin'izany fotoana izany angamba no nanan-danja be io sora-bola io, fa raha amin'izao.
-Ka izay indrindra anaka, tena nanan-danja tokoa io soratra io tamin'ny vani-potoana nahaterahanao, saingy, ny vola rehetra izay notahirizina dia niteraka zanany ary nitombo hatrany izany, ka aleo asehoko sy soratako amin'ny taratasy kely e!

Naka penina iray izy dia nanoratra ary natolony an'i Alexia.

-Ity, hoy izy, rehefa vitanay ny kajikajy rehetra dia io ny tarehimarika anananao anaka.

Taitra tampoka i Alexia nahita ireo marika marobe mitandrahatra amin'ilay taratasy.

-Sao dia mba mananihany ahy kosa ary ianareo, ahoana moa no nananan'i Papa izao nefa tsy nampiasainy tamin'ny andro nanahirana azy alohan'ny nahafatesany?
-Tsia anaka, tena anao tokoa ireo rehetra ireo, afaka manao ny taratasim-bola ho anao mihitsy aho ho fanamarinana izany, ary tsy niaraka amina vaditany tahaka izao aho raha tsy marina ny nambarako taminao. Fantatro tsara ny fahasahiranan-dRatrema tao anatin'ny herin-taona izay, ary efa nanatona ahy mihitsy izy mba hamonjy azy, nefa, tsaroany tsara ny hafatra nataony. Fantany ny mety hiafaràny ka naleony namela izao zavatra izao ho anao, nilaza aza izy fa tsy afa-niala taminy mihitsy ny fitiavany anao ka naelony notanterahina hatramin'ny farany ny toky nataony.

Nipitrapitra fotsiny i Alexia, nitamberina tao an-tsainy indray ilay fitiavany lalina an-drainy nitaiza sy nanabe azy. Tsapany mihamafy hatrany ao aminy izany. Nanomboka nanganohano ny masony, sady nitanondrika izy no nifokofoko moramora.
-Papa, izaho irery ity sisa no navelanao eto, ny tranontsika nefa lasan'ny olona….
-Mahereza anaka, hoy ingahy Randria, nizaka ny mafy tokoa ingahy Ratrema nandritra izay fotoana lava izay, nefa nataony ambony ny fitiavana anao izay zanany. Fa azafady kely hoe : lasan'ny olona ny tranonareo ? ity trano ity ve izany ?
-eny tompoko ! androany no ho avy eo ireo olona efa tompony.
-koa maninona moa raha…. hoy ilay rangahy.

" Ding_Dong ". Injay fa naneno ny lakolosy fanairana milaza fa misy olona ao am-bavahady. Iny i Hery lasa namoha, nijery ary nampiditra an-dRamanana mianaka.
Nirotoroto aok'izany izy ireo nanatona an'i Alexia, toa tsy nandraharaha akory ireto vahiny mbola miresaka aminy. Tsy nisy arahaba, tsy nisy tafa sy dinika sy firarian-tsoa fa tonga dia olona mivatravatra no niteny :
-Araka ny nifanarahana moa Mlle Alexia, dia tonga ary izahay hanao ny taratasy mikasika ny famindràna ny trano, ataontsika haingankaingana mihitsy mba …
-Azafady tompoko, hoy i Alexia, ahoana moa no ahasahianareo manao izao, mbola manana ny zoko aho amin'ity trano ity, zoko ny mitazona ny tranoko tsy ho anareo, azoko atao ny mamerina ny vola nindramin-draiko taminareo dia samy miala isika.
-Oadray re Ramatoakely, fa heverinao adala angaha Ramanana no azonao lemilemena toy izany, tsy fantatrao angaha fa nandadilady mihitsy tompokolahy rainao nangataka ny vola tany amiko ka izay ianao izay zaza vao omaly no ho sahy hifaninana amiko!

Nivonto ny fon'i Alexia, ary toa velona tampoka tao aminy ny ny fahenterana nananan-drainy hatramin'izay.

-Tsy omeko anareo ny tranoko, ity no hany fananana napetraky ny raiko ho ahy, tsy maintsy mahita vola izay hanonerana ny volanareo aho, fa raha ity trano sy tanàna ity. Sanatria amiko.
-Ha, ha, ha, izany tokoa moa, tsy mbola fantatrao tokoa izany Ramanana izany ry Medemôzely.
-Ka na inona na inona ataonareo, ny lova napetraky ny raiko ho ahy, tsy omeko anareo. Na hifampitaritarika any amin'ny tribonaly aza!
-Hay, hifampitarika any amin'ny tribonaly hoe: ho hitanao izany! ho hitanao izany ny kely anananao no mbola hanefa eo ihany koa! andao l'ty an! … any amin'ny tribonaly isika mifankahita.

Iny izy mianaka nirintona tsy nanao veloma akory, namoha ny vavahady dia lasa. Ny firaondraonan'ny fiara nigika tao ivelany no namaritra ny fahatezeran-dRamanana.

Mbola Hitohy.

Tadiom-pitiavana
tadiom_pitiavana@yahoo.fr

PEJY 86
2006/10/21,22:48
Mbola samy makamaka aina teo ambony fandriana i Ratrema mivady nony ampitso maraina no injay fa naneno ny telefona tao antrano.
- " i Alexia angamba izay" hoy i Malala sady nikoropaka haingana izy nifoha ndeha hamaly ilay antso. Tsy diso tokoa ny eritreriny fa antso avy any
Paris  ilay izy. Tsy Alexia araky ny nanampoizany azy anefa no henony tao fa ny feon'i Mahefa.
- " Allo! Malala ihany ity, Manahoana?"
Nifampiarahaba sady nifampanontany teo aloha izy roa vao nampitsidika ilay resaka findramam-bola nolazain'i Alexia azy i Mahefa.
- " Ilay resakareo mianaka omaly iny no tena niantsoko ry Malala" hoy i Mahefa
- " Raharaha izany mahazo anareo izany" hoy ihany izy " Mety tsy ho afaka ny hanampy anareo anefa aho nohon'ny fandaniana be dia be tsy maintsy nataoko tao ho ao izay."
- " Dia tsy misy hevitra mihitsy ve ry Mahefa na dia ampahany fotsiny ihany aza?" hoy i Malala mbola tsy nanary toky.
- " Izay lazaiko anao izay ilay izy ry Malala. Lasa voatery namoaka ny tahiry fiandriko ary aho izao amin'ny fandoavana ny fitsaboana an'i Hery. Noraisiko ho adidy moa izy satria "zanako" raha teo ihany koa"
Tsy niteny i Malala fa ankina tanteraka.  Foana tampoka izay rehetra tao antsainy nandritra ny segondra vitsy.
- " Eny ary ry Mahefa fa misaotra betsaka anao niantso na dia tsy misy azonao atao ary. Betsaka tokoa ny adidy iantsorohanao ankehitriny ka tsy hita hifanomezan-tsiny."
- " Azafady indrindra Malala sady ampitao any amin'ingahy Ratrema any ny fialan-tsiniko" hoy i Mahefa somary sadaikadaikatra sady nanakatona ilay finday azo aforitra teny antanany.
 
Fantatry Ratrema avy hatrany tamin'ny valintenin'i Malala teo sy ny fihetsiny fa nandamoka iny eritreritra hila fanampiana tany amin'i Mahefa iny. Tsy azo antenaina izany ny any hoy izy anakampo. Trotraka vao maraina ny fahatsapany ny tenany. Ny valin-drihana no toa nataony tsara jery. "Inona ity nanjo anay mianankavy ity" hoy izy nanontany tena. I Malala namonjy nakeo akaikiny no nanapaka ny eritreriny.
- " Tsy afaka manampy hono izy" hoy i Malala malokendrindra niditra tao anaty lamba.
- " Efa fantatro Kah" hoy i Ratrema tsy dia rototra sady zara raha nitodika tany aminy.
- " Inona izany no hatao?" hoy i Malala nony avy eo te hanapaka ny fahanginana tampoka tao anefitrano fatorian'izy mivady. Tsy namaly anefa ingahy Ratrema fa toa badenin'ny adintsaina ny sofiny. 
  
Paris, roa herinandro taty aoriana.
 
Hita misongadina ny fihatsaran'i fahasalaman'i Hery.  Efa afaka miresaka izy. Indro i Alexia nitraka nitopy maso tany amin'i Hery sady nametraka ilay magazine teny antanany.
- " Manao ahoana izany malalako izany" hoy izy velon-tsiky nijery ity tovolahy vao nifoha tamin'ny torimasony io tolankandro io.
- " Efa tsy dia maninona aho kah" hoy i Hery sady nandray moramora ny tanan'ity olontiany.
- " Asa na rahoviana aho no avelan-dry zareo mivoaka" hoy izy te hanontany sao dia mba efa henon'i Alexia siosio tany ambadika tany ny zavatra tiany ho fantatra.
- " Herinandro hono sisa no ilaina hanaraha maso akaiky anao ato hoy i Dada tamiko anikeo maraina" hoy i Alexia   
- " Efa tsy andriko ery izy izany" hoy i Hery toa velom-panantenana nahatsapa fa velon'aina soamantsara taorian'iny fandidiana saro-pady natao tamin'ny lohany iny.
- " Tapaka ny hevitro ry Alexia fitiavako, fa raha vao salama eto aho dia hatao amin'izay ny raharahantsika"
- " Izany ve ry Hery ?" hoy i Alexia sady tafatsangana niala teo ambony fandriana izy sady velontsiky nanatona akaiky be ny molotr'i Hery.
- " Tena tapakevitra ny hiroso amin'izay ianao"
- " Tsy misalasala amin'izay intsony aho ry Alexia a. Efa ela mihitsy ary aho no tokony naka izay fanapahan-kevitra izay raha ny tena marina"
Heniky ny hasambarana i Alexia tany anatiny tany. " Ho tanteraka ihany lahy ny faniriako hatrizay" hoy izy anakampo.
 
Nony afaka kelikely, indro tamy niditra ny efitra nisy azy roa i Mahefa sy Mihary. Nitsikitsiky i Mihary vao nahita an'i Hery miramirana teo akaikin'i Alexia.
- " Efa tena velom-bolo mihitsy anie izany havako izany e!" hoy i Mihary mantsy ity sakaizany fahizay.
- " Efa mihatsara mihitsy aho hoy i Hery sady nangata-maso tany amin'i Mahefa izy.
- "
Marina mihitsy izany r'ise a!" hoy ity farany nanamafy. " Amin'ny Alatsinainy ise dia efa afaka mody fa any antrano isika manohy ny fitsaboana fanampiny."
- " Misy vaovao mahafaly tiako ho zaraina aminareo ity ry dada sy mama " hoy i Alexia  nony avy eo sady nitodika tany amin'i Mahefa sy Mihary izy. " Tapa-kevitra ny hiroso tanteraka amin'ny fanambadiana amin'izay izahay roa raha vao salama tsara eo i Hery"
- " Izany ve" hoy i Mihary nibitaka sady nanotrona an'i Alexia. Nandalo niserana tampoka tao antsainy ilay iraka nampanaovina azy fony izy teo ambavahaonan'ny fahafatesana tany Mahajanga. "Vitako ny anjarako" hoy izy tany antsainy tany.
- " Tsara izay fanapahan-kevitra noraisinareo izay anaka" hoy i Mahefa sady nitodika tany amin'i Hery izy. Efa eo ampikarakarana ny antotan-taratasy ahazoan'i Alexia mipetraka tanteraka aty Frantsa aho io ary raha vantany vao mivoaka izay dia afaka miroso amin'ny fanatanterahana ny raharaha isika. Ny vaovao mahafaly ankoatran'izay koa dia tapakevitra ny hifamatotra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana ihany koa izaho sy Mihary."
- " Mahafinaritra izany ry Dada" hoy i Hery  sady nitsiky izy nijery ireto ho rafozany rahatrizay. Toa tsy mampino azy ny mieritreritra fa ilay olon-tiany taloha no ho lasa rafozam-baviny ankehitriny. Mihodikondina toa tadio tokoa izany fiainana izany hoy izy anakampo saingy finaritra aho mahita fa tojo izay olona afaka mamaly fitia azy i Mihary.
- " Tsinjoko fa ho sambatra ho toy ny anay roa koa ny tokantranonareo " hoy i Hery nony avy eo.
- " Ka maninona moa raha miaraka atao izany ny raharahantsika ?" hoy ihany ity tovolahy nanohy.
Toran'ny hehy izy telo mianaka naheno ity tolon-kevitry Hery farany iray ity.
- " Tsy ratsy ilay hevitra ry Mahefa ?" hoy i Mihary  sady nitodika tany amin'i Mahefa izy.
- " Maninona tokoa moa?"
- " Azo atao daholo izany raha tsy maika ianao" hoy i Mahefa sady nosintoniny moramora hiondana teo amin'ny sandriny ity farany.
   
Enimbolana taty aoriana.
- " Mme malala a! tongava haingana aty amin'i Hopitalin'i Soavinandriana ianao " hoy ny feo mangovingovitra tao anaty finday.
-  " Fa misy inona Mme Sahondra?" hoy i Malala nikoropaka sady nahafantatra tsara hoe iza no niantso azy.
- " tongava haingana aty fotsiny ianao fa tsy nahatsiaro tena tampoka tao ampiasana ingahy Ratrema io maraina io dia izy izao nentinay nankaty izao.
- " Andriamanitro o! fa loza inona ity manjo ahy!" hoy i Malala sady nihazakazaka nidina ny tohatra mankany ambany rihana izy.
- " Tamy aho " hoy izy sady notapahan'ilay antso dia iny izy no niridana  nivoaka ny vavahady raha vao avy nanafatrafatra an'i Zefa tao antokontany.
 
Afaka adiny iray taty aoriana. Indro i Malala notsenain'i Mme Sahondra sy ilay dokotera lahy niandry raharaha tao.
- " Mahaiza mionona madama" hoy i lay dokotera " fa izao no anjara sy lahatra.  niezaka nanao izay azo natao rehetra izahay hamonjena ny vadinao fa tsy tana  fa lasa nandao antsika izy."
- " Ratreeema vadimalalako!" hoy ny hikan' i Malala  dia iny izy no nitolefika niajera tamin'ny tany. Nikoropaka haingana ilay dokotera nanao izay hamelombelomana an'i Malala teo. Nentina niditra tao anefitra haingana izy nony avy eo. Niverina moramora ihany ny ainy nony afaka minitra vitsy.
 
- " Ratrema, maninoa re no dia nilaozanao izahay e!,  Mifona aho Ratrema, miverena ianao e. Ho aiza ny alehanay telo mianaka kely eh..." hoy ny sentosentony voalohany vao nahatsiaro saina sady nanomboka nigogogogo nitomany. Nihodina taminy ny tany aman-danitra. Tsy hitany intsony izay ho sarangotina. Inona intsony ny amiko hoy izy tany antsainy tany. Hanao ahoana ny hoavin'ireto zanako kely roa ireo, sady vao maika nikikiaka nitomany hanala ny alahelony amin'izao fahalasanan'ingahy Ratrema izao izy. Tsy hay nampihononina mihitsy ny anao vavy ka dia naleon'i Mme Sahondra sy ireo mpiara miasa taminy nanatrika teo aloha namela azy hanala ny fony teo.
Nanantona azy moramora taminizay i Mme Sahondra rehefa tonitony izy.
- " Tsy tokony ampandrenesina an'izao vaovao izao ve i Alexia ry Mme Malala?"
- " Eny eh," hoy i Malala sady nanomboka nifokofoko indray izy sady namoaka ny laharan'i Alexia tao anaty poketrany.
" Mbola misy credit kely azo iantsoana iny "hoy izy sady mitomany ihany. Noraisin'i Mme Sahondra ny finday teny antanan'i Malala dia izy no nametraka ny antso.
- " Allo!, "
_ "Allo" hoy i Mahefa vao nahita ilay laharan'i Malala niseho teo amin'ny findainy.
-  " Mba antsoy anie azafady tompoko ity laharan'i Mme Malala ity fa misy hafatra maika be momba ny papan'i Alexia"
- " Fa misy inona?" hoy i Mahefa mahimahina sady toa nahazo antsaina fa misy vaovao ratsy avy any Madagasikara.
- " Aleo fa tonga dia hiantso aho" hoy izy.
....
Injay tokoa fa naneno ny fidain'i Malala.
- " Allo, Malala ihany ity Mahefa" sady nijohy indray ny ranomasony. Manjavona ny fahitany ny manodidina azy.  Tsy nila fanazavana betsaka intsony i Mahefa fa takany avy hatrany ny zava nitranga.
- " Malala a! fa misy inona no mitomany tahaka izao ianao e?"
- " Maty ny vadiko ry Mahefa a! aiza no alehako e! Vonjeo aho fa tena very eh!..."
- " Tena marina hoe! Fa ahoana?" hoy i Mahefa sadaikatra sady ontsa dia ontsa naheno an'ity vehivavy  mitalao. Tsy i Malala ilay nihaona taminy tany Paris intsony io henony io fa i Malala trotraky ny adintsaina sady vesaran'ny alahelo.
- " Fa inona loatra no nahazo azy ry Malala?"
- " Tsy haiko tsara " hoy ity farany " fa toa hoe tapaka lalan-dra " hono izy.
Nihivingivin-doha i Mahefa naheno ity antony nahafaty an-dRatrema. Dia ho sanatria ve mbola vokatr'ilay olana noresahina tamiko enimbolana lasa izao nitarika ny fahafatesany izao eh. Noketohin'ny nenina ny fony saingy tsy misy azony natao koa anefa.
- " Mahaiza mionona Malala" hoy izy nony farany. " Izay no anjara fa dia amboary ny saina. ..."
- "izao dia izao ihany izahay efa mianaka dia hikarakara ny dia hiverenana any Madagasikara" hoy i Mahefa te hankahery an'i Malala.
- " Tongava haingana fa tena mila anjanako eto akaikiko eto mihitsy aho" hoy i Malala mbola mitsakotsako ahana vokatry ny tomany.
- "Miantso anao aho rehefa kelikely eo fa aleo aloha aho hampilaza amin-izy telo mianaka" hoy i Mahefa nanohy avy eo sady nampahery an'i Malala teo indray izy.
 
Tsy hay nampanginina i Alexia vao naheno ny vaovao ratsy avy any Madagasikara. " Papa, maninona re aho no dia tsy nahita ny nandehananao akory eh. Miverena papa..."hoy ny tolokon'ity tovovavy. Na i Hery izay toa sakay sy maso tamin'i Ratrema fony fahavelony aza dia tsy nahatana fa nilatsa-dranomaso nahatadidy ireo fotoana nahitany an'ingahy Ratrema faraparany.  Anio dia anio ihany isika dia hanainga hoy i Mahefa fa efa vita ny famandrihan-toerana fa mbola betsaka ny toerana malalaka.
 Ny ampitso,
 Vao maraina be tamin'ny dimy sasany d'efa nigadona tao Ivato ny fiaramanidina nitondra an'i Alexia sy Hery niaraka tamin'i Mahefa sy Mihary. Trano vory olona no novantanin'izy ireo tao Ivandry. Olo-manakaja maro no tonga nidodododo nitsapa alahelo ny fianankaviana iny andro tontolo iny. Anisan'ireny ry ingahy Ramanana mianankavy. Natanja-tsaina ihany i Alexia raha oharina tamin'i Malala amin'izao fahalasanan'ingahy Ratrema izao.
Na dia atao aza hoe fahoriana no nitondra an'i Hery niverina tao antranon'itompokolahy Ratrema dia finaritra ihany izy nifankahita tava indray amin'ireo zanany mianadahy. Dia ho sanatria ve ka ny fahorian'ny sasany tokoa no ho fifaliako hoy izy niteny irery tany anatiny tany.
- " Avia leitsy ialahy aty ampofoiko" hoy izy mantsy an'i Toky sady nobatainy hipetraka teo ampofoany ity tovolahy kely izay tena miha mitovy tarehy tsikelikely aminy. Toa afa-patorana tampoka izany ny fahatsapany ny tenany.
 
 
Tapabolana izay no nandevenana  an'itompokolahy Ratrema. Efa lasa niverina any Frantsa i Mahefa sy Mihary. I Alexia sy Hery kosa mbola nijanona aloha. Toa niova tao anatin'ny indray mipi-maso ny fiainan'i Malala. Niova ny bika aman'endriny. Vonton-dranomaso sady hatsatry ny alahelo ny tenany. Tantara sisa ilay Malala nipitipitika nambabo izay lehilahy rehetra andalovany. Maizina tanteraka aminy ankehitriny ny tany aman-danitra.
 Voatery namidy mora ambongadiny ny orinasa nandoavana ny trosam-panjakana. Lasan-dry ingahy Ramanana koa anefa ny trano. Tsy maintsy miala tao i Malala sy ny ankizy afaka iray volana.
Niala nenina tany amin'i Mahefa ihany i Alexia sao dia mba misy azony hanampiana tsy hamoizana ny trano ipetrahan-dreniny saingy tsy nisy na inona na inona azon'i Mahefa natolotra.
 
Nihatafahitsoka tanteraka tamin'ny lalina i Malala. Be loatra ny olana mifangaro mampiasa ny lohany. Tsapany tsara fa tsy ho azony intsony i Hery na dia rain-janany aza, fongana teo ampelan-tanany avokoa izay rehetra nisasaran'ingahy Ratrema vadiny ho azy. Nikiky moramora azy ny adintsaina ary dia tsy hainy nokobonina ho azy samy irery tao ampony intsony nony ela fa dia nivoaka tety ivelany.
 Hatairana ny an'i Tahiana indray mandeha raha sendra ndeha hamangy an'i Malala izy. Ny feon'i Malala miantsoantso mitabataba no henony manako entin'ny rivotra. Tsy nampino azy ny zavatra henony. De ho sanatria ve hoy izy tany antsainy tany. Niha mafy ny fandrenesany an'ilay feo. Natosiny hivoha mankany anatiny moramora ilay varavarana fidirana tao ambany rihana dia niditra izy. Tsy tapitapitr'izay, iny i Malala nidina ny tohatra sady nitabataba:
 - "Tsy omeko anao ity trano ity Ramanana a! ahy ity. Izaho sy Ratrema no nihary an'ity ka ahoana no omeko anao fotsiny tsotra izao. Ndana mandeha any fa tsy ilaiko!...lehilahy mitonantonana! Ataoko mahalala ahy tsara tena ry Patrick!  Aiza tena no hahita vehivavy milay ohatra ahy. ......@&%$#..."
 Talanjona i Tahiana sady ontsa ny fony nijery ny niafaran'ity namany. Dia izao ve sisa no niafaranao ry Malala e hoy izy anakampo sady nanatona moramora an'i Malala izy.
 
- " Mbay tany!" hoy i Malala sady toa tsy nahafantatra azy akory ity farany.
- " Malala ah" hoy i Tahiana mbola tsy tena nahafantatra tsara ny hasarotan'ny zavatra manoloana azy.
- " Efa hoe mbay tany hoy aho " sady nakifiny hianjera teo amin'ny gorodona i Tahiana. Teo vao tonga sainga ity farany fa olona tsy tompon'ny tenany intsony ity niresahany ity.  Nikoropaka haingana izy niarina sady namonjy ny varavarana mivoaka any antokontany.
- " Ndana daholo mivoaka any fa ahy ity trano ity" hoy indray i Malala nony avy eo sady nakarapony nohidiany avy any anatiny ilay varavarana.

 ....... 

"Tranobeko eny Ivandry!.......dray...... Tsy omeko anao Ramanana fa nataonao sinto-mahery........ hahahaha! ....... hihihihi!....... aiza ny vola be?............Ratrema vady malalako........ Hery aa!a!a!a!a!a!..... aiza ianao e!!!!!!!!!!...... oay.......... nankaiza ny lokomenako teo?................. nataondry aiza ry Alexia ny zanako a!.........      hihihihi! ... Manjakely ange indry izany ry Malala e!........." hoy ny kiakiakan'i Malala mitazatazana eo ambaravarakelin'ny efitrano iray eny Anjanamasina. 


 - " Andray ity niafaran'ity reniko" hoy i Alexia nifokofoko nitomany mitazana an'i Malala avy ety ivelany. Hanainga hoany Frantsa io hariva io tokoa mantsy izy sy Hery ary hoentin'izy ireo hanaraka azy i Toky sy Cynthia.

Mbola hitohy
Latina & Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)


 

PEJY 85
2006/10/15,07:32

I Toky nilalao niaraka tamin'ilay mpanampy no nisarika ny mason'i Malala raha vao niditra tao antrano izy.
- " Mitombo ihany lesy ialahy ry Toky keliko" hoy izy aneritreritra sady lasa niampita tany amin'i Hery ny sainy. " Mba nanao ahoana tokoa ary izy any, efa vita ve izay ny fandidiana azy. Ho beep-evako kely ry zareo rahampitso maraina raha mbola tsy miantso eo anio hariva kah. Ohatran'ny mapitebiteby ahy izy izany"
Ny fanontanian'ingahy Ratrema tamin'ilay mpanampy no nanapaka ny eritreritry Malala teo.
- " Fa aiza i Cynthia" hoy i Ratrema?
- "Mbola matory izy, tompoko" hoy ny valinteny nomen'ity tovovavy mpitaiza."
- " Hay" hoy i Ratrema sady lasa nankany andakozia izy naka zava-pisotro hanalany ny hetahetany.
- " Mba itondray rano mangatsiaka koa anie aho Ratrema" hoy ny anao vavy sady namonjy ny tohatra miakatra ho any ambony rihana izy. Ny efitrano fatoriana no novonjeny avy hatrany. Valaka ny fahatsapany ny tenany ary reraka ihany koa ny saina aman'eritreriny. Tsy ela taorian'izay dia indro Ratrema niditra ny efitra niaraka tamin'ny rano mangatsiaka iray vera sady namonjy nitsotsotra teo akaikin'i Malala.
- " Raharaha letsy izy ity" hoy Ratrema sady nisento izy. " Iza re no olona mba afaka manampy antsika eh? Sady nandalo niserana tampoka tao antsainy ny endrik'i Corine.
" An, an, an" hoy izy niteny irery tany anatiny. " Afo nandoro ny lambako iny ramatoa iny ka tsy itanitaniako intsony kah". Toa mbola mangorintsina foana ny tenany iray manontolo nieritreritra an'iny indray andro iny.....Raha mbola lasa saina samy irery teo ingahy Ratrema no henony i Malala nitodika moramora tany aminy:
- " Ahoana ny eritreritrao Ratrema raha mba anontaniana i Mahefa sao dia afaka manampy?"
- " I Mahefa???? Tsy hahamenatra ve izany?" hoy i Ratrema somary nihaotraotra loha.
- " Mahamenatra tokoa aloha " Hoy ny navalin'ity vadiny " saingy andohalika ity ny ranom-bary Ratrema ka tsy hitako hoe ..."
- " Eny e!, marina ny teninao" hoy i Ratrema tsy namela an'i Malala hanohy ny resany.
- " Ka ahoana izany ny fomba hiresahana aminy, ohatran'ny sadaikatra ihany aho mantsy " hoy ihany Ratrema. " Efa tena betsaka izay zavatra nataony hoantsika izay ka tsy ohatran'ny hoe manararaotra ny fahatsorany ve isika?"
- " Ka misy hevitra hitanao ary ve?" hoy i Malala
- " Tena mbola eo ampandinihina an'izay mihitsy anie aho tamin'ianao nampitsidika ny momba an'i Mahefa teo eh!"
- " Izao no anaovana azy Ratrema, aleo aloha hiresaka amin'i Alexia aho dia hitako eo izay heviny sa tsy mazoto amin'izay ianao?" Hoy ihany i Malala.

Sento fotsiny no navaliny ny fanontanian'ny vadiny. Tsy tantin'ny sainy ny mieritreritra fa voatery hampiditra an'i Alexia amin'izao fahasahiranana mianjady amin'izy mianankavy izao izy.
- " Izaho moa mbola tsy nahita hevitra hafa fa aleo izany andramana izay eritreritrao izao dia ho hita eo ny tohiny" hoy i Ratrema nony avy eo nanaiky tsy fidiny ity soso-kevitry ny vadiny.
- " Ny mahavariana ahy amin'ny fiainana ry Malala" hoy ihany Ratrema tsy naharitra " dia ohatran'ny hoe miara tonga na indraindray manao tohivakana izany ny olana rehefa hitranga amin'ny fiainana sa ianao tsy mba mahatsikaritra an'izany?"
- " Tsy misy an'izany re Ratrema fa mba fifanandrifian-javatra fotsiny ny antsika ity indray mitoraka ity."
Tsy namaly ingahy Ratrema fa ny masony no nankipiny moramora hiezaka hiala sasatra kely mialoha ny sakafo hariva"...

Ny ampitso maraina tany ampiasan'ingahy Ratrema:
- Namory anareo tompon'andraikitra tampotampoka aho" hoy ingahy Tale." misy fanapahan-kevitra lehibe izay tsy maintsy noraisiko ka tsy maintsy ampahafantariko anareo. Mandalo olana arabola ny orinasan-tsika amin'izao fotoana izao. Mbola eo ampitadiavana vaha olana izahay mivady ankehitriny. Na izany aza anefa rehefa nandinika akaiky ny toe-bolantsika aho dia voatery tsy maintsy hanao fanamboarana eo amin'ny lafiny fandaniana."

Niherikerika toa nifampanontany tena ireo izay nanatrika an'ingahy Ratrema teo.
- " Tonga dia tsoriko ny resaka" hoy izy nanohy " fa ny dingana voalohany ataontsika dia ny famindrana ny biraontsika any amin'ny toerana moramora aloha mandra pa. Ny faharoa, tsy maintsy hampihena ny isan'ny mpiasa ihany koa isika"
Tsy tana intsony teo fa somary nihoraka ny tsirairay.
- "Ka iza izany no handeha ry ingahy Tale?" hoy ny iray tamin'ireo nivory teo tsy naharitra fa nitsatsaingoka.
- " Milamina tsara aloha ianareo" hoy ingahy Ratrema " fa ireo olona eo ambany fiadidinareo no voatery tsy maintsy hanesorana, samy mandinika ny sampan-draharaha iandraiketany avy any aloha izany ianareo anio sy rahampitso dia miverina mihaona tsirairay amiko indray rehefa avy eo handinihantsika azy akaiky."

Nangina ny tao amin'ny efitrano nivoriana. Samy lasa saina avokoa izay nanatrika.
- " Izay no izy ry zareo " hoy Ratrema tsy te hitazona ela ireo mpiasany " fa dia samy mahazo mamonjy ny asany amin'izay.

Mafy tamin'i Ratrema iny fihaonana tsy maintsy nataony teo iny saingy izay no heveriny fa vaha olana akaiky indrindra mba tsy hampitombo ny trosan'olona efa mihamavesatra andro aman'alina ao ambabeny.

Teny Ivandry nandritra izay fotoana izay:

- " Fa maninona aky no izao ianareo vao mba miantso" hoy i Malala tamin'i Alexia " Izaho aty tena efa mitaintaina mihitsy"
- " Ka tsy izany anie ry neny fa tena sahirana be izahay dia izay no tsy nahafahana eh?"
- " Vita ve ny fandidiana an'i Hery?
- " Vita soamatsara ry Neny ah. Io matory eo akaikiko io izy. I Dr Mihary no niandry azy taty tamin'ny alina..... fa ilazako zavatra i neny?"
- " Zavatra inona?" hoy i Malala somary taitra.
- " Tsy mampino anao mihitsy ity anakiray ity eh!"
Nangilantsofina tsara i Malala sady niezaka naminaviana izay resaka hoentin'ity zanany.
- " Mbola ao ve i Neny?" hoy i Alexia naka toky fa toa tsy henony tampoka ny feon'i Malala.
- "Mbola ato aky aho fa inona aloha izany zavatra tian-dry ho lazaina ahy izany eh"
- " Mino ve i neny raha ilazako hoe hanambady an'i Dada hono i Dr Mihary?
- " Ahoana tsara hoe aky?" hoy i Malala te haheno indray an'i Alexia hanamafy ny zavatra nolazainy.
- " Efa izay nolazaiko teo izay kah, hay hono efa niaraka tany Etazonia tany i Dada sy Dr mihary taloha ela be saingy tapaka ny fifandraisana avy eo dia izao nampihaonin'ny kisendrasendra izao indray ry zareo. Miramirana be foana izy ato"
- " Mba lalina retsy izany fandehan'izany. Tsy noheritrerentiko mihitsy. Hanao ahoana ny fahenon'i Papan-dry an'izany vaovao izany."
- " Fa izao Alexia ah, ...indry irery angaha no ao?" hoy i Malala nanohy ny teniny. " Misy fiangaviana mba tinay mivady atao amin-dry ity. I Mahefa moa no tena iantefan'izy ity fa indry izany no mba hampita azy any amin'i Mahefa"
" Fiangaviana ohatran'ny ahoana ary izany " hoy i Alexia niteny anakampo sady nitopy kely nijery tany amin'i Hery ny masony.
Nitsangana namonjy teo ankaikin'ilay varavaran-kely mahatazana any ivelany izy nony avy eo sady nanontany.
- " Fa misy inona ry neny?" hoy izy tamin'i Malala.
Dia nanomboka nanazava ny fandehan'ny olana mianjady amin'izy mianakavy teo i Malala. Ontsa dia ontsa ny fon'i Alexia mieritreritra ny olana mahazo ity fianankaviany.
- " Tsy fantatro ny toe-bolan'i dada aty" hoy izy tamin'i Malala "fa aleo aloha ary ho resahiko izy rahariva dia miantso anareo aho rahampitso maraina manome ny valiny."
- " Eny ary aky ry Alexia fa miandry izahay an" hoy Malala nanambitamby an'ity zanany dia nifaranan'izy mianaka teo ny resaka.

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

PEJY 84
2006/10/11,16:43
 " Veloma i Patrick!" hoy i Malala sady nivoaka ny fiaran'ny zanak'ingahy Ramanana izy.  Niherikerika kely aloha ny anao vavy vao namonjy niampita iny arabe miakatra hoany Antaninarenina iny. Valabalaka no fahatsapany ny tenany ka dia naleony namindra mora sady nitehina ny valahany namonjy ny fiarany niantsona tsy dia lavitra teo. Vao tafiditra tao anaty fiara izy dia ny hijery ny tarehiny amin'ilay fitaratra nihantona teo anoloana no nahamay azy. " Lalina sady mena be izany masoko izany " hoy izy niteny irery tany antsainy tany. " Tsy ampoiziko ho mahay manao be ohatran'iny mihitsy ilay adala lahy iny" hoy ihany izy toa mbola manonofy ny tosam-pahasambarana nifampitohitohy namizana ny tenany iray manontolo. Navoakany ny boatin'ilay lokomena tany anaty poketrany dia nohosorany kely aloha ireo molotra roa vao avy nanaranan'i Patrick ny fony vao tsy ela akory teo. " Enga anie mba tsy ho tsikaritr'i Ratrema ity masoko mena be ity" hoy izy sady nampidiriny haingana ilay solomaso maintiny  dia iny izy no nirifatra  hamonjy ny Trano Fitaratra eny Alarobia. Afaka antsasakadiny taty aoriana,

- " Ela ela izany!' hoy i Mme Sahondra sady notohizany haingana tamin'ny hoe " Tonga dia mandrosoa hono ianao " ny fiarahabany.

- " Misaotra betsaka Mme Sahondra ah!" hoy i Malala sady nitsiky izy no namonjy namoha ny varavarana miditra makao amin'ny biraon'ingahy Ratrema vadiny.

Nitsangana teo amin'ny seza nisy azy avy hatrany i Ratrema raha vao nahita an'i Malala niditra sady mailaka ery hanoroka sady hamihina ity farany.

- "Ndao isika tonga dia handeha avy hatrany" hoy i Ratrema nony avy eo fa sao dia taraiky eto.

- " Handeha ho aiza?" hoy i Malala tsy nanampo.

- " Ndeha hisakafo atoandro re sa tsy noana ianao?"

- " Tena noana mihitsy aho izany kah." Hoy i Malala somary nahazo toky fa tsy nahatsikaritra fiovana loatra teny aminy ny vadiny.

- " Niantso teo mantsy ingahy Ramanana" hoy ihany i Ratrema nony avy eo " fa hoe mila mandalo haingana any amin-dry zareo hono isika anio tolankandro amin'ny 2 ora."

- " Fa maninona koa ary ry zareo ireny no manao programa tampotampoka be ohatran'izany ?" hoy i Malala sady nanaraka an'i Ratrema nivoaka ny lalantsara hivoaka ny birao ihany izy.

- " Aza atao mahasorena anao re izany ry Malala fa isika anie no mila ny fanampian-dry zareo eh!"

Nisakafo haingana izy mivady dia lasa namonjy ny fotoana teny Tanjombato tao antranon'ingahy Ramanana.

Samy vory teo daholo izy telo mianaka.  I Patrick hafa mihitsy no tsapan'i Malala nanoloana azy teo fa tsy ilay lehilahy nanaram-po tamin'ny filan'ny nofo niaraka taminy ora vitsivitsy teo aloha. Nanantena izy tany antsainy tany fa mba hanampy amin'ny fanapahankevitra ho raisin'ingahy Ranamana mianankavy ny fiarahany tamin'i Patrick teo.

Ingahy Ramanana avy hatrany no nitarika ny resaka sady niala tsiny noho ny fampiantsona tampoka an'izy mivady.

- " Tsy hitazona anareo ela izahay "Hoy ihany ingahy Ramanana " ...fa aleo angaha tonga dia ataontsika ady vomangan'i Kirijavola izy ity ka avy hatrany dia ny voamasony no potsirina."

Nifampijery haingana i Malala sy ingahy Ratrema toa mifanontany an'eritreritra ny mety ho ao ambadik'izao fanombohan-dresaka izao.

- " Niverina nifampidinika indray izahay telo mianaka ry izy mivady taorian'ireny fihaonantsika teto ireny ary dia nihevitra tokoa ny iray taminay fa mety hisy irika azo hamonjena ity orinasanareo ity saingy rehefa no fakainay lalina ny zava misy rehetra dia samy niara niaiky izahay telo mianaka tamin'ny farany fa mety kokoa ho anay ny tsy miditra ho mpiombon'antoka aminareo."

Samy ketoka tsy nahateny na i Ratrema na i Malala  naheno ny zava-boalazan'ingahy Ramanana. Tsy araky ny niheritreretan'i Malala azy mihitsy mantsy ny fanapahan-kevitra noraisin'izy telo mianaka. Raha azony natao ny nikiakiaka haneho ny fahadisoam-panantenany sady hanala ny hatezerany tamin'i Patrick dia izay no nataony. Vehivavy lehibe anefa ny tenany ka dia naleony nangina nanaja tena nikepoka samy irery tany anatiny tany ny nenina sy ny alahelo an'ity vadiny tsy mahalala na inona na inona ny zavatra nitraga. " Tsy nampoiziko!" hoy izy nisento lalina tany ampony tany. " Ataoko masaka homeko teny maharary azy mihitsy io Patrick, Patrick -ndoza io raha mifanena amiko eny andalana eny".

- " Halainareo avy hatrany ve izany ny trano ipetrahanay eny Ivandry " hoy ingahy Ratrema tamin'ny feo somary nangovitra sady nangata-maso tany amin'i Malala mba hanampy azy. Toa maizina tampoka taminy teo mantsy izay topazan'ny masony rehetra.

- "Eny tokoa hoy aho ry izy telo mianaka" hoy i Malala niezaka ny ho tony " tsy misy hevitra hitanareo mba hanavotana anay mihitsy ve izany?"

- " Izao ry izy mivady ah!" hoy I Patrick sady nafantony samy irery tany amin'ingahy  Ratrema ny fijeriny.

- "Tsy haka avy hatrany ny trano ipetrahanareo izahay. Fantatray tsara ny olana mianjady aminareo. Nanapa-kevitra izahay ny hanome enimbolana vaovao anareo mba hitadiavanareo vaha olana hafa"

Nisento tokana i Ratrema. Valaka ny saina aman'eritreriny.

- "Raharaha izy ity " hoy izy nandray fitenenana rehefa avy eo.

- " Misaotra anareo na dia izany aza nanaiky ny handinika an'iny soson-kevitra narosonay iny ary misaotra anareo koa nanome fanalavana ny fotoana hamerenanay ny volanareo."

Tsy andrin'i Malala sy ingahy Ratrema ny ivoahana an'ilay efitra fa raha vantany vao nisy irika hangatahan-dalana dia iny izy roa no nanainga.

Nanganohano ny mason'i Malala niditra ny fiara. Tsy tanany intsony fa avy hatrany dia nigogogogo ny anao vavy raha vao nihidy ny varavarana teo anilany.

- " Aza manao ohatran'io ianao Malala!" hoy i Ratrema sady nosintoniny moramora hiondana teo antsorony ny vadiny.

- "Aza manary toky izany ianao fa tsy maintsy mahita hevitra hafa isika" hoy ihany izy . Tsy azony antsaina anefa fa ketohan'ny nenina sy ny alahelo i Malala ary malahelo azy mafy ihany koa manoloana izao toe-java-misy mitranga amin'ny fiainan'izy ireo izao.

- " Ndao aloha tonga dia hody" hoy i Ratrema tamin'ny vadiny rehefa tonitony ny anao vavy. Rahampitso ianao maka ny fiaranao any ampiasana.

Fa nanao ahoana ny alina voalohany niarahan'i Hery sy Alexia...

- " Hery a!" hoy i Alexia. " Tena heniky ny hasambarana tsy misy ohatran'izany aho eto anilanao"

- " Izaho koa torak'izany ry Alexia havako" hoy i Hery miramirana. " azoko sary antsaina sahady izaho sy ianao mirihariha ao anatin'ny fahasambarana ao amin'ny tokantranon-tsika"

Nifanoroka kely indray ireto mpifankatia dia indro i Alexia nanafosafo moramora ny tratran'ity olon-tiany.

- "Alexia a!" hoy i Hery nony avy eo. " misy zavatra mba tiako resahina anao"

Somary taitra kely ity farany sady niarina mihitsy nijery an'i Hery.

- " Zavatra inona ry Hery?"

- " An, an, an. Tsy fantantro izay mety hitranga aorian'io fandidiana ahy rahampitso io ka aleoko tantaraina aminao daholo ny zava-nitranga tamin'ny fiainako taorian'ireny nifankahitantsika farany tany Madagasikara ireny" hoy izy.

Izay vao tony kely i Alexia. Naverina hidaboka teo amin'ny ondana indray ny lohany.

- " Tantarao fa tsy maninona kah. Tiako ho fantatra daholo koa amin'izay milamina ny saiko"

Dia nanomboka nitantara ny fiainany teo i Hery nanomboka tamin'ny fotoana nahavoazan'ny lozam-piarakodia an'i Alexia, ny fiarahany tamin'i Tahiana, ny fifanenany tampoka tamin'i Mihary ..."

- " Miaraka izany ianao sy Mihary?" hoy izy somary tafarina indray sady nanapaka ny fitantaran'i Hery.

- " Avelao moa aho aloha hitantara" hoy i Hery " dia ho fantatrao eo ihany ny valiny."

- "Hayyy! Izay vao azoko" hoy i Alexia nony afaka segondra vitsy.

- " Azonao amin'ny ahoana" hoy i Hery somary gaga.

- " Efa nisy olona nitantaranao ny fiainanao ohatran'izao ataonao izao ve ry Hery?"

Tsy namaly avy hatrany aloha i Hery fa somary naka toerana tsara izy hahitany ny endrik'i Alexia matory mitsilany eo akaikiny.

- " Nisy tokoa ry Alexia saingy tsy mbola nihaona tamin'ilay olona mihitsy aho"

- " Ahoana koa izany? Olom-pantatrao amin'ny telefona fotsiny izany?" hoy i Alexia mahazo antsaina tsara ny tian'i Hery ho lazaina fa mba te hanadala azy.

- " An, an, an, kah! Tena hafa mihitsy fa izaho moa tia mijerijery ny zava-misy any amin'ny aterineto io dia sendra an'izay "forum" tao amin'ny wanadoo izay aho, dia lasa nifandray tamin'izay olona nitondra pseudo hoe Tina izay."

- " Niarahanao koa izany io Tina io" hoy ihany i Alexia mody serina dia serina mihitsy mametraka ny fanontaniana.

- " Tsia dia tsia no valin'izay ry Alexia. Ny fiainako no voatantarako taminy. Saiky voalazako taminy amin'ny antsipirihany mihitsy eh. ..."

Nangina tsy niteny aloha i Alexia. Niady ny sainy nanontany ny tenany raha tokony hampahafantariny an'i Hery hoe iza tokoa moa io "Tina " nifandray taminy io. Tapaka anefa ny heviny tamin'ny farany fa fotoana tokony hifampitsorana ny marina izao hoy izy ka dia nihorirana moramora izy hifanatrika tsara tamin'i Hery.

- " Hery a, mety tsy hino ianao raha ilazako fa izaho anie ilay "Tina" nifandray taminao iny e.
- " Ahoana tsara hoe ry Alexia" hoy i Hery taitra sady tafa arina mihitsy.

- " Aza manao sangisangy ratsy ohatran'io moa eh"

- " An, an, an" hoy i Alexia sady nosintoniny hiverina hatory teo akaikiny indray i Hery.
- "Tsy misangisangy mihitsy aho milaza anao an'izany fa raha tinao ho fantatra dia noho ny zavatra nosoratanao tamiko tao aza no saika nampamohy fo ahy indray nony tonga taty"

- "Raharaha izany marina" hoy i Hery hankina tanteraka. " tsy misy miafina aminao intsony izany " hoy i Hery nony avy eo sady novonjeny nosafosafoina ny tarehin'ity olon-tiany. " Tia anao aho" hoy izy ary "tena tia anao"

- "Tia anao koa aho ry Hery" hoy i Alexia sady nampanantoniny moramora hanoroka an'i Hery ny molony.

 ...

 Nony ampitso tolakandro,

Vita soamatsara ny fandidiana natao an'i Hery. Indro izy natosika moramora hoany amin'ny efitra natokana ireo vao avy nodidiana. Mirakotra bandy fotsy avokoa ny lohany iray manontolo.

- " Efa nifoha izy " hoy i Mahefa tamin'i Mihary sy Alexia fa aza be eritreritra ianareo. Nandeha antsakany sy andavany ny fandidiana."  Miandalana anefa ny fahasitranany ka mila faharetana be dia be amintsika rehetra. "I Mihary izany no mijanona miandry aty amin'ny hopitaly androany hariva" hoy ihany i Mahefa nony avy eo fa aleo aho aloha hody haka sasatra sady i Alexia koa mba mila maka aina kely any antrano.

Efa niomana ny hijanona rahateo moa i Mihary ka dia iny izy mianaka no nanainga nitodi-doha nody.

- "Misaotra betsaka ry dada nanampy ahy sy Hery" hoy i Alexia nony teny andalana.

- " Tsy misy tokony isaoranao izany anaka" hoy i Mahefa fa adidiko amin-janako no ataoko. " Ny faniriako dia mba hanana tokantrano sambatra ianao any aoriana any"

- " Misaotra ry dada an, ianao koa torak'izany" sady nitopy kely tany amin'i Mahefa ny mason'i Alexia. Nitsiky i Mahefa. Azony tsara ny tian'ity zanany lazaina.

- " Ireny hitanao ireny ry Alexia no zava-misy" sady nanomboka nitantara ny momba an'i Mihary teo izy.

- " Faly aho rehefa sambatra ianao ry Dada a. Vonona ny handray an'i Mihary ho reniko aho raha izay no sitrakao"

 ...

Nivadibadika tsy nahita tory i Alexia teo ambony fandriana niheritreritra ny zavatra notantarain'i Hery azy sy ny zavatra notantarain'i Mahefa teny andalana. " Tiako ianao ry Hery, tiako tena tiako" izay no niverimberina nipololoitra ny molony nony avy eo. Raha mbola variana mamisavisa ny lasa sy ny hoavin'ny fiainany teo izy dia tsy fantany hoe nahoana fa toa nivadika ho  tononkalo mirindra ny eritreritra nandalo tao antsainy. Nosokafany ilay vata sarihana teo akaikin'ny loham-pandrianany dia noraisiny ny  penina sy ilay kahie kely fanoratany tao. Nosoratany ny anaran'ilay olon-tiany: Hery !

Hery!…………… Herin’ny fitiavako!

Anaran-tena kanto

Mirindra sy milanto

Ato anatiko ato!


Hery!……………..

Mambabo ity foko!

Manainga ny fanahiko!

Mampandefitra ahy!

Mandresy ny fitiavako!

………………………

Resinao tanteraka aho!

Malemy toy ny zaza!

Tsy afak’hisarangotra

Na dia voahitsaka aza!

 ………………………

 Andray inty vintako!

Loza inona no tsy hitako

Amin’ny fitiavako azy?

Marina tsy vazivazy!

 

Tapitra niarahany avy Reo karazam-behivavy

Lehibe, tanora, maitso volo

Efa nandramany daholo !

 

Milaza hanatitra marary Ilay hoe  Dr Mihary

‘tsy nampoiziko, fa….. ho reniko faharoa

Hay efa, ... nandalo gara koa!

 

Dada anefa tena tsapako Fa manaja ilay fitiavako

Ary tsy mivazivazy

F’haka ito farany... ho mariazy! ……………………..

 

Fa nahoana kosa lahy

Izany foko tena tia

toa hatramin’ny anio Dia soparan’ny tadio?

 

 

Ngoly ny fanahiko Rotika ny foko

Maizina ny atoandroko

Ka zary toa hikoro

Izay mba niriko ho aviko

 …………………..

Nefa,

Tiako ianao , tena tiako!

Efa ela nihafiako

Tsy hatakaloko an’iza

Na oviana… na oviana!

…………………

Dia ho sanatria ve ireto reniko ankiroa

Dia ho rafiko avokoa?

……………………

toa tsaroako niova tampoka

‘lay halefahana  tanatiko!

 ……………………

Tsy misy reniko ianareo

Sarisariny daholo

Fa ilay niteraka ahy

Efa any ambanin’ny rangolahy

…………………..

Tsia an! Tsy ekeko!

Tsy handefitra intsony aho

Manomboka hatreto

Fa ho rombasako ho ahy daholo

Izay  momba anao manontolo

F’efa …Nomeko anao ts’isy fetra

Ny tontoloko rehetra !

Ahy ianao, ahy irery

Izay no fantatro ao an-dohako!

Ahy ianao hatramin’ny farany

Ahy ianao! Izay no anarany!

LATINA

28/09/06

 

Mbola hitohy

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

PEJY 83
2006/10/06,08:51

- " Mahefa, fa maninona anie ianao no tsy nisisika nitady ahy fa dia navelanao tany fotsiny aho rehefa tsy niantso anao intsony eh" hoy i Mihary tamin'ny feo miangoty sady mitana ny vera misy ranomboakazo vao nampidinin'i Mahefa ho azy.
Tsy
tonga dia namaly avy hatrany anefa ny anao lahy fa somary naka saina kely aloha sady mody sondriana nampidina rano mangatsiaka hosotroiny ihany koa. Namindra moramora nanatona teo akaikin'i Mihary izay nipetraka teo ambony seza lava izy nony avy eo sady namaly hoe:
- " An, an, an, ry Mihary a! aza alefa amin'izany intsony aloha ny sainao, ianao eto anilako no eritrereto, sa tsy tinao ho tanterahina amin'izay ireny vetsovetsom-ponao taloha ireny?" sady namonjy nipetraka teo akaikin'ity tovovavy toa manara-maso tsara ny fihetsiny iray manontolo i Mahefa.
- " Tena azonao antoka ve ry Mahefa fa mbola tia ahy ianao?" hoy ihany i Mihary  tsy sahy tena nijery tsara an'i Mahefa.
- " Raha nisalasala aho ry Mihary dia tsy toy ireny zava-nitranga teny amin'ny seranam-piaramanidina tamin'ny fotoana nahitako anao teo ireny ny fihetsiko."
- " Mba maka toky fotsiny aho kah" hoy i Mihary nitsiky sady nahankiny moramora teo antsorok'i Mahefa ny lohany.
Tsy naharitra ity farany fa avy hatrany dia nanainga moramora ny tanany hanafosafo ny volo lavan'ity tovovavy henim-pahasambarana tamin'ny fotoana tsy nampoiziny. Nangina tsy nisy niteny aloha izy roa fa ny feon'ny vata fampangatsiahana tao andakozia no sisa feo heno. Toa samy lasa fisainana tamin'ity fihodinan'ny fiainany tampoka teo. Tsy fantatry Mihary ny mety ho tohin'ny fiainany rahampitso fa ny zavatra tsapany tamin'izay fotoana izay dia tsy nisy afatsy fahatoniana tanteraka.  Adinony tanteraka ny momba an'i Hery sy ny tebitebiny amin'ny hahitany an'i Alexia. Tsy nanampotoana handinihina ny fihaonan'i Hery sy Alexia izy raha ny tena marina. Raha mbola varimbariana teo izy no injay henony misy hafanana manalokaloka ny tarehiny. Nakariny ny masony ary io tsinjony fa efa antomotra dia antomotra azy ny molotry Mahefa. Toa azom-panafody ny fahatsapany ny tenany. Nalemy izy ary tsy nanana hery hanoherana intsony fa dia namela an'ity lehilahy hanaram-po teo amin'ny molony teo. Nankimpiny ny masony. Tany Mahajanga no nahatsapany farany ny tsiron'izany oroka izany. Tsy te hieritreritra an'izany anefa izy fa fitiavana vaovao feno fanantenana no tiany hameno ny fiainany.  Raha mbola variana naka fahafinaretana tamin'ny orokorok'i Mahefa teo izy no Injay henony nivadika moramora tao andamosiny ny tanan'i Mahefa sady nanomboka nanafosafo malefaka ny tenany. Niakatra tanteraka ny filana tao anatin'i Mihary. Tsy tiany hifarana intsony izao zavatra tsapany izao fa satriny hitohy foana. Nihilana moramora izy hidaboka teo amin'ilay seza lava vita amin'ny hoditra sady nosintoniny hanaraka azy teo amboniny i Mahefa. Tsy nanohitra na dia kely akory aza ny anao lahy fa dia nanaraka izay nitondran'i Mihary azy. Nosokafany kely ny masony sady nitsiky tamin'i Mahefa izy.
- "Vahao ny bokotr'ity lobako ity" hoy izy tamin'ity farany tamin'ny fihetsika toa sahisahy. Ny nahazoan'i Mahefa ny baiko no ela fa indro izy nanokatra nibanabana ny tratran'ity tovovavy sady nampiharihary ireo nono be mirongaronga mbola voasarona taty nono tao anatiny. Saika ndeha hamaha ny hidin'ilay taty nono avy hatrany i Mahefa no nosakanan'i Mihary haingana.
- "Mbola tsy iny aloha Mahefa fa ity indray no manaraka" hoy izy sady notondroiny  ny pataloha teny aminy. Vaovao tamin'i Mahefa ity fihetsiky Mihary mihasahy mitaky ny zavatra tadiaviny ity saingy tsy nampaninona azy fa vao maika aza toa nampiredareda ny filana niakatra tao anatiny. Ohatran'ny nanonofy indray i Mahefa nahita ny hasohan'ny vatan'ity tovovavy efa nambabo ny fony. Henony fa nihafaingana ny fisefoany ary nanomboka nihateritery ny pataloha teny aminy.
- " Ao sokafy amin'izay ity " hoy i mihary sady noraisiny ny tanan'i Mahefa hakeo amin'ny ilay hidin'ny taty nonony teo anoloana.  Toa nijanona kely ny fahatsapan'i Mahefa ny fitempon'ny fony raha vao nahita ireo nono somary kelikely nefa tsara rafitra.
- " Io ho anao io!" hoy i Mihary " Anarano fo amin'izay itiavanao azy fa omeko anao ambongadiny"
Nitsiky heniky ny hasambarana ny vatan'i Mahefa. Nihodrika izy sady nampanantoniny moramora teo amin'ilay lohanon'i Mihary teo ankavanana ny molony. Ny tanany iray kosa amin'io nanafosafo ilay nono teo ankavia. notsetsafiny kely indray mandeha aloha sady narahiny kitikitika moramora tamin'ny lohalelany. Nikiaka i Mihary, tsy tanany fa nitroatra avokoa toy ireny nokakerin'ny herinaratra ireny ny tenany. Niverina nakeo indray anefa i Mahefa afaka segondra vitsy sady nitsentsitsetsitra toy ireny zaza kely menavava noana ny rononon-dreniny ireny. Tsy hitan'i Mihary intsony izay hasiany ny tenany. Lafatra loatra ny zavatra tsapany ka hany heriny dia nanakimpy ny masony hianoka izato fahasambarana manenika ny vatany.
Henony fa injay misy ranoka mirotsaka tsikelikely mamonto ny atin'ny fivaviany. Nohenjanin'i Mahefa indray ny lohalelany rehefa avy eo dia nakasokasony sady nahodinkodiny nanodidina ilay loha nonon'i Mihary efa nihenjana izay tsy izy. Nivadibadika ny mason'i Mihary. Toa te ho safotra izany ny fahatsapany ny tenany. Mbetika izy te hihiratra te hijery an'i Mahefa, mbetika izy te hikimpy tsy hihaino afatsy ny tsirony tsapany any anatiny any fotsiny.
- " Mahefa, tiako be izany ataonao izany!" hoy ilay tovovavy tsy naharitra intsony fa  nilaza ny tao antsainy.
- " Tinao?" hoy i Mahefa somary mingonongonona sady manohy ny orokoroka sy ny tsetsitra nanerana ny nonon'i Mihary. Tsy nisy navelany ho afa maina fa noleladelafiny avokoa ny tratran'i Mihary iray manontolo. Nampidininy moramora tamin'izay ny tanany hanafosafo ny fen'ity tovovavy efa miha malemin'ny fahafinaretana sady zara raha hahasokatra ny masony hijery azy.  Nampiakariny kely hanafosafo teo amin'ny andilan'i Mihary aloha ny tanany izay vao nafindrany teo atampon'ilay dongona mbola tsara fono tao anaty silipo manify mampiseho manjavozavo ireo volo kely ao ambaniny. S
afosafo malefaka  fotsiny aloha no nataony teo.  Tampoka tamin'ny tsy nampoizin'i Mihary, Injay fa henony ny tanan'i Mahefa mivezivezy amin'ny halavan'ny molotry ny fivaviany. Lafatra loatra izy. Nosokafany hivelatra kokoa ny feny. Injay fa henon'i Mahefa miainga moramora ny maonjan'i Mihary toa te hanenjika mafy ny toerana andalovan'ny tanany. Novonjeny norohana haingana aloha ny molotr'i Mihary fa tsy tantiny ny nijery ny molony efa mivontovonton'ny hasambarana somary nisanasana toa tsy mahatsiaro tena. Nikiaka kely kely ny anao vavy isaky ny ampandalovin'i Mahefa eo amin'ny kitson'ity farany ny ratsantanany. Satrin'i Mihary hiditra lalina any anatiny any ny tanan'i Mahefa iray manontolo. Toa miha tsy tompon'ny tenany intsony no fahatsapany azy. Tosam-pahasambarana no henony mananika ny tenany.
Niakatra ihany koa ny filana tao anatin'i Mahefa fa toa tsy ampy azy intsony ny ratsantanana iray fa dia telo avy hatrany no naveziveziny nivoaka niditra tao anatin'ilay zohim-pahafinaretan'i Mihary izay hotsaky ny hamandoana tanteraka. Nanomboka nimonomonona ity tovovavy. Te hiezaka hahazo izay tian'ity farany ho lazaina i Mahefa nefa toa tsy foiny ny hanapaka ny zavatra iainan'izy roa. Voatery tsy maintsy niarina kely ihany anefa izy nony avy eo fa tsapany toa nanelingelina azy ilay silipo mbola teny amin'i Mihary. Nahisany haka sisiny tsara mba hampiseho ireo molotra hotsaky ny hamandoana dia iny izy niverina nanohy ny nataony teo aloha indray. Vetivety dia mamon'ny filana indray i Mihary. Nafindran'i Mahefa moramora hanafosafo ny kibo sy ny nonon'i Mihary tamin'izay ny tanany ankavanana rehefa avy eo. Ny tanany ankavia kosa mbola nanohy nanafosafo fivavian'i Mihary iray manontolo. Raha mbola sondriana teo izy no injay henony fa nangovingovitra sady toa manenjika mafy ny onjan'ny tanany ny maojan'ity tovovavy. Tsinjon'i Mahefa fa efa tsy ho ela dia ho
tonga any amin'ny farantampom-pahasambaran'ny nofo ity olon-tiany ka dia notohizany hatrany ny safosafo sy ny horokoroka sady mijery tsara ny tarehin'i Mihary izy.   Tamin'ny fotoana tsy nampoiziny no injay henony nitaraina toa te hitomany sady niantsoantso " Maaaaheeeefaaa!" i Mihary. Azon'i Mahefa avy hatrany ny zava-nitranga. Ranoka fotsifotsy madio  tanteram-pahazavana no indro nifantsitsitra nivoaka ny fivavian'i Mihary. Nikoropaka haingana izy nitady izay azony sarangotina hamafana ity rano mitsonika tamin'ity malalany. Tampoka loatra ary tsy nampoiziny ilay fitrangany teo. Nitsangana haingana izy nony avy eo sady nihazakazaka nankany amin'ny efitrano fandroana naka izay servieta sendra azy. Nofafany aloha izay raraka tamin'ny seza izay vao namafa moramora izay ambiny tavela teo amin'ny fivavian'i Mihary izy. Niharina moramora i Mihary nony avy afaka kelikely sady menamenatra nitompy maso tany amin'i Mahefa.

- "Azafady aky Mahefa!" hoy ny voalohan-tenin'i Mihary. "Efa ela loatra aho no tsy nanao sady tiako be ny anaovanao ahy dia tsy tanako intsony fa tonga dia niakatra tany antampony mihitsy"
- " Mahalana be aho vao tena mamoaka rano ohatran'iny " hoy ihany i Mihary nanohy. " Tena nahazo fahafinaretana be aho mantsy"
- "Efa fantatro ny fisian'izy iny" hoy i Mahefa fa mbola tsy sendra fotsiny aho ka izay no nahataitra ahy teo...  Hay ohatran'ireny mihitsy izy ity".
- " Dia ahoana izany zaho amin'izao?" hoy i Mahefa te hananihany an'i Mihary nony avy eo.
- " Ndao aloha ento mandro aho dia rehefa avy eo ianao mahazo ny anjaranao any ambony fandriana" hoy i Mihary.
- " Tsy avelako ho
tonga vetivety ohatran'iny intsony ny anao rehefa avy eo" hoy i Mahefa fa maty antoka be aho raha izao no mitohy sady nobatainy hotrotroina i Mihary.

 ...

 Tany antranon'i Malala, ny ampitso maraina.
Injay fa naneno ny telefona nihantona teo amin'ny rindrina:
- " Allo, Mme Malala ihany ity, Manahoana tompoko"
- " I Patrick zanaky ingany Ramanana ihay ity e, manao ahoana ianao madama?"
- " Manao ahoana ianao" hoy i Malala somary sadaikadaikatra sady nahatsiaro tampoka ny tarehan'ilay tovolahy.
- " Saika mba hitady an'ingahy Ratrema aho azafady fa misy fanontaniana mba manitikitika ahy mafy" hoy  ny feon'i Patrick toa nanafosafo tao antsofin'i Malala.
- " Tena tara kely azy fotsiny  ianao Mr Patrick, vao teo mihitsy izy no lasa, maninona raha antsoinao any ampiasany izy afaka antsasakadiny eo ho eo,...sao dia mba azoko valiana ihany anefa ny fanontanianao ...Sa?" hoy i Malala toa liana fatratra ny amin'ny antony niantson'ity tovolahy ny vadiny vao maraina.
Nangina kely aloha i Patrick izay vao nanohy indray sady nilaza tamin'i Malala hoe
- " Maninona raha manao fotoana miara misotro ranomboakazo isika rehefa avy eo dia any no miresaka sa tsy afaka ianao?"

 Tsy nahateny aloha ny anao vavy. Toa tsy nampoiziny loatra ilay fivadihan'ny resaka teo ity. "Hafahafa ihany ny fijerin'ity Patrick ity ahy tamin'ny fotoana nihaonanay farany iny an" hoy izy anankampo "fantatro ny zavatra tiany hahatongavana fa aleo mody andehanako any ihany aloha handinihako izay tena paikany."

 - " Efa eo ampihomanana ny handeha hivoaka mihitsy aho io fa aiza no fotoanantsika izany" hoy i Malala. " Tsy resaka lava anefa fa mila mandalo eny  amin'ny trano Fitaratra eny Alarobia aho amin'ny atoandro"
- " Vetivety fotsiny kah" hoy i Patrick sady nanondro ny toerana hihaonany amin'i Malala teo izy.

 Nony afaka antsasakadiny mahery,

 Iny i Malala miakatra ilay tohatra kely miditra ao amin'ilay trano fialana hetaheta eo Ambohijatovo. Efa tonga mialoha kely noho izy teo anefa i Patrick na dia mbola tsy nivoaka tao anatin'ilay fiara maizim-pitaratra tanteraka aza. Nikoropaka nivoaka haingana ny tovolahy sady nanaraka avy ato aoriana nony avy eo. Raha eo ampiherikerehana teo i Malala no nifanojo ny mason'izy ireo. Nitsiky ny tovolahy ary dia namaly tamim-pitsikiana toa izany koa ny anao vavy.

 - " Noheveriko fa diso ny toerana nandehanako" hoy i Malala nitari-dresaka.
- " Efa folo minitra izay no nahatongavako teto " hoy i Patrick fa te hahita ny fahatongavanao fotsiny aho dia izay no tsy niandrasako taty anatiny... mba afaka mandinindinika tsara ny hakanton'ny bika aman'endrikao mantsy aho amin'izay raha ny tena marina."
Tsy namaly i Malala fa tsiky miharo fangarihana no nasetriny ny tenin'i Patrick. "Ho hitanao tsara ny hahazo anao fa miadaladala amiko eo" hoy i Malala tany antsainy tany.  Tery amin'ny latabatra nitokatokana somary takotakona ny daholo be tery izy roa no naroson'ilay tovovavy mpampandroso olona.
- " Ahoana, hiara hiasa ihany ve isika sa tsia?" hoy i Malala sahisahy nahita ny fihetsiketsik'ilay tovolahy taminy.
- " Ka ny amin'izay mihitsy anie no nitadiavako an'i Ratrema teo iny eh?"
- " Misy olana be angaha?" hoy i Malala somary taitaitra.
- " Eny eh! Misy sakana ihany ilay izy satria ilay rahalahiko tena tsy mazoto mihitsy, i Dada moa izany mihazohazo eo ampovoany eo fa miandry izay tena hevitro sisa"
- " Ary ahoana ny hevitrao? " hoy i Malala mody nitsiky te halalala fantatra izay ao andohan'i Patrick.
- " tena tinao ho fantatra ny hevitro?" hoy i Patrick sady nanatokatoka ny lohany no mibanjina tsara ny mason'i Malala
- " Izay mihitsy" hoy ity farany.
- " Sady te hanampy anareo aho no te hiaraka aminao koa"
- " Ahoana tsara hoe ry Patrick" hoy i Malala mody taitra tamin'ny zavaboalazan'ity farany.
- " zany e, te hiaraka aminao aho fa raha mazoto ianao dia alamiko ny lohan'izy mianaka"
Tsy niteny i Malala fa i Patrick izay nandray ny vera nisy ny ranom-boakazo teo anoloany no nodinihiny tsara.
- " Maninona ianao no tsy miteny " hoy i Patrick afaka segondra vitsy toa tsy naharitra an'i Malala mandinika mafy azy.
- " Mahalasa fisainana ahy izany zavatra lazainao izany ry Patrick" hoy izy. " Raha tsy hiaraka aminao aho izany dia tsy hanampy anay ianao?"
- " Ohatra ohatran'izay no mety ho fitrangany " hoy i Patrick mody tsy naka sarotra.
Nangina tsy niteny indray ny anao vavy. Lasa tany amin'i Ratrema sy ny zanany mianadahy ny sainy. Nalainy sary antsaina ny mety hanjo azy ireo raha tsy manaiky ny hiombon'antoka aminy ry Patrick mianankavy.
- " Ngaha moa ianao io tsy manambady?" hoy izy tamin'i Patrick nony avy eo niezaka ny ho tony.
- " Manambady aho fa manakana ahy tsy ho voasintona aminao angaha moa izany"
Ndeha ho faiziko ataoko mahalala tsara ahy ity bandy ity hoy i Malala anakampo fa ndeha aloha hakeko any izay zavatra tadiaviny.
- " Tena sur ianao fa te hiaraka amiko?" hoy i Malala .
- " Tsy isalasalako izany ry Malala a! vao nahita anao aho tamin'ilay fihaonantsika tany amin'ny biraon'i dada iny dia tena efa tapaka ny hevitro"
- " Tsy mora anie ny miaraka amiko" hoy i Malala " fa ampijalijaliako mihitsy eh"
- " Tsy olana izany fa rehefa manaiky fotsiny ianao dia omeko anao izay tadiavinao"
- " Ndao ary!" hoy i Malala sady nitsangana moramora izy rehefa avy nisotro ilay ambiny faraparany tao anatin'ny verany.

 Nalohan'i Patrick ny vola dia indro izy nivoaka sady nanokatra ny fiarany hidiran'ny Malala.
- " Aterinao eto ihany aho rehefa avy eo? " hoy ny anao vavy. " Ny fiarako mantsy iry miantsona ery ambany iry!"
- " Midira haingana" hoy i Patrick "fa tsy olana izany sady nakatony ny varavarana."
- " Ho aiza isika izany?" hoy i Malala nitodika tany amin'i Patrick.
- " Efa misy toerana nantsoiko teo handray antsika"
- " Mila
tonga any Alarobia alohan'ny amin'ny roambinifolo anie aho eh?"
- " Eny hoy aho," hoy i Patrick sady nosafoiny kely ny fen'i Malala ao anaty zipo.
Tsy niteny intsony i Malala fa ny mpandeha teny amin'ny arabe no nobanjininy mafy. Lasa ny fisainany mandinika izay ho mety ho tohin'izao fanapahan-kevitra noraisiny izao.
 Mbola hitohy.

 Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

 

PEJY 82
2006/09/29,03:33
   Raha vao nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Charles de Gaules izy mianaka dia tsy andrin'i Alexia ery ny hijerena izay voalaza teo amin'ireo filazana ny fahatongavan'ny fiaramanidina. Henony fa nidobodoboka mafy ny fony raha vao nahita ny anaran'ny zotra  Air Madagascar niseho teo.
- "Dada a! efa
tonga hono ry zareo fa ndao haingana!" sady noraisiny ny tanan'i Mahefa hanaraka azy.
Tamin'izay fotoana izay indrindra koa anefa no naneno sady nihovitrovitra ny finday tao ampaosin'i Mahefa.
- " Izay angamba ry zareo!" hoy izy sady noraisiny haingana ilay antso.
- " Allo! ... Pr Mahefa!" hoy ilay feo izay tsy dia vaovao firy tamin'ny Mahefa intsony.
- " Dr Mihary,
Tonga soa ianareo, aiza izao ianareo io?"
- " Efa tafavoaka ny fisavana pasipaoro izahay fa miandry anareo mianaka sisa" sady nohazavazavain'i Mihary ny toerana misy azy ireo.
- " Eny ary" hoy i Mahefa "efa tamy izahay fa aza mihetsiketsika eo izany " sady namindra maimaika ihany i Mahefa sy Alexia.
...

- "
Tonga isika ity ry Hery ka ahoana ny fihetsem-ponao hahita an'i Alexia indray?" hoy i Mihary tamin'ity tovolahy namparary ny fony hatrizay. Tsapany fa mbola nitempo fitia hoan'i Hery ny fony na dia niezaka mafy ary izy nanao an'izao rehetra izao hampitoniany ny tenany. Anisan'ny vaha olana faran-tapony heveriny fa hanampy hahasitrana azy ity fanaterana an'i Hery hihaona amin'i Alexia ity. Mihevitra izy fa rehefa hitany fa olonkafa mihitsy no tian'i Hery dia hahay hampihonon-tena amin'izay ny fony. Raha mbola variana kely teo i Mihary no namaly ny fanontaniany i Hery izay hita efa tena tsindrindaona fatratra.

- " Efa tena tsy andriko mihitsy ry Mihary ah? hanao ahoana re ny fihetsiny mahita ahy eto ambonin'ity fandriana ity eh" 
- " Aza be eritreritra ny amin'izany ianao ry Hery ah" hoy i Mihary " Rehefa tiany ianao dia tiany na ahoana na ahoana"
Tsy ela taorian'izay dia indro tokoa fa niditra ilay varavaram-pitaratra tsy lavitra teo i Alexia sy Pr Mahefa. Tsy tana fa dia nihazakazaka madinika mihitsy ny anao vavy namonjy teo amin'i Hery sady velon-tsiky tsy nisy ohatran'izany.

- " Hery !
Tonga soa. Hitako ihany ianao lahy nony farany! Ao ho rohako izany malalako izany" hoy i Alexia. Toa te handihindihy izany ny fahatsapany ny tenany noho ny hafaliana tsy omby tratra tsapany.  

- " Alexia fitiavako!" hoy i Hery sady nanomboka nijohy mora ny ranomaso nanenika ny tavany. "Mbola tinao tokoa ve aho? ... Mifona aho fa tena tsapako mihitsy ireny fampijaliana anao nataoko ireny."

- " An, an, aza mitomany ohatran'io ianao fa tsy mety... Aleo aloha izany ho any fa tadidio fotsiny hoe tia anao aho ary tia dia tena tia, Izany an?" hoy i Alexia nanambitamby mafy ity olontiany izay saiky namoizany ny ainy. " tsy avelako handeha lavitra ahy intsony ianao" Hoy ihany izy sady nosafosafoiny moramora ny lohan'ity tovolahy toa nahatsiaro fahasambarana
tonga eo anilan'ny tiany.
Samy tsy nisy nahaloam-peo na i Mahefa na i Mihary fa variana nijery ireto mpifankatia ela nifampiandrasana. Rehefa izay vao nanompy ny masony tany amin'i Mihary i Mahefa ary akory ny hagagany fa tsy iza akory ity olona manoloana azy ity fa i Ramisarivo ilay tovovavy nanaitaitra azy fahizay tany Etazonia. Nikoropaka ny anao lahy. Vahotra ny vavany. I Mihary koa moa tamin'io tsy naha hetsika tamin'ny toerana fa nijajirika toy ny labozia teo amin'izay nisy azy raha vao nahatsikaritra ny zava nitranga.
- " Tsy mampino!" hoy i Mahefa nony afaka kelikely rehefa avy nanagona ny heriny rehetra tao anatiny hiresahany tamin'ity tovovavy nambabo ny fony taona maromaro lasa izay.
- " Ianao marina ve io?" hoy Mihary namaly sady velon-tsiky toa tsy nino ihany koa sady nanatona moramora teo akaikin'i Mahefa. Nivadika ny fandehan'ny tantara fa nifantoka tany amin'ireto olon-dehibe indray ny mason'ireto zatovo mpifankatia. Tsy hay nafenina fa nisy hery nampifanintona azy roa ary dia nifamihina toa ireny mpifakatia ela tsy nihaonana ireny koa i Mahefa sy Mihary. Nitodika moramora tany amin'i Hery i Alexia te hanontany mafy hoe mifankahalala angaha ry zareo ireto. Na dia i Hery koa aza anefa dia tsy nanampo ny zava niseho ka dia nidanaka foana teo koa izy. 

Tsy naharitra i Alexia nony farany ka nanontany mivantana andrainy.
- " Fantatr'i Dada angaha i Dokotera Mihary?" sady nangalam-pijery kely tany amin'i Mihary izy?
- " Fantatro dia fantatro tokoa izy anaka. Tany Etazonia no nihaonanay voalohany. Tantara lava fa aleo rehefa any antrano aho mitantara azy aminao fa ndao aloha handeha fa efa vonona ry zareo hitondra an'i Hery any amin'ny hopitaly"
- " Hay! Tsara kosa izany!" hoy i Alexia sady somary nitsiky kely tamin'i Mahefa izy.

- " Tsy maninona ve ry Dada raha izaho no miaraka amin'i Hery" hoy i Alexia nony avy eo.
- " Tsy misy olana mihitsy anaka fa any amin'ny hopitaly izany isika mihaona rehefa avy eo an."

...
- " Hitako ihany lahy ianao" hoy i Alexia mantsy ity malalany. " Nisy fotoana aho tena efa namoy fo mihitsy, fa tsy afeniko anao ry Hery"
- " Faly aho fa tsy nafoinao sady tsy natakalonao an'iza n'iza  aho" hoy i Hery namaly moramora. " Izaho koa anie nijaly be tany eh. Mbola ho tantaraiko anao moa izay rehefa sitrana tsara aho. Tsy mety amiko mihitsy ny lavitra anao ka!" hoy i Hery sady nitodika moramora tany amin'ity tovovavy tsara tarehy teo anilany izy.
- " Raha hendry tsara amin'izay ianao dia tsy hiala eo akaikinao intsony aho" hoy Alexia tamin'ny feo miangoty feno hantahanta.
Nahatsiaro voatsindrona kely tao ampony i Hery naheno ny tenin'ity farany. Nitamberina tao antsainy ny adalany nifandimby hatrizay tany Madagasikara.
- " Tsapako mihitsy ny ditrako ry Alexia, ary manenina tongotra aman-tanana ny amin'izay vitako aho. Hiezaka aho ny hanonitra azy aminao ny amin'izao sisa izao!" hoy i Hery sady noezahany notakarina moramora ny tanan'i Alexia.
- " Efa tsara izay rehefa tsapanao ny lesoka mila harenina ka. Mamela anao aho " hoy i Alexia sady notsenainy ny tanan'i Hery dia nofihininy mafy.
- " Mba hendre tsara amin'izay moa e!" hoy ihany izy nanohy sady nitsiky malefaka nijery tany amin'i Hery.
- " Mahazo matoky ahy ianao ry Alexia" hoy i Hery nony avy eo "raha sitrana soamatsara eto aho dia ho hendry tanteraka sady hanao izay hahasambatra anao."
- " 'Zany? Tena ho hendry tsara amin'izay an? " hoy i Alexia sady nibitaky ny hafaliana tany anatiny tany. Efa ela no niandrasany teny mamy feno fampanantenana fiovana toy izany avy amin'ity olon-tiany ity mantsy.
...
Vao lasa ny fiara mpitondra marary nandehanan'i Hery sy Alexia dia indro i Mahefa  nanao dia maika namoha ny varavaran'ny fiarany hidiran'i Mihary.
- " Tsara tarehy anie izany fiaranao izany ry Mahefa eh!" hoy i Mihary sady niditra izy.
- " Tinao?" hoy i Mahefa sady nitsiky tamin'ity tovovavy nambabo ny fony.
Niditra ny fiara haingana izy nony avy eo sady nibanjina kely an'i Mihary vao nanainga. Tsiky malefaka no nasetrin'i Mihary ilay topy maso tany aminy.  Nangina tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra iny lalana miholikolika mivoaka ny seranam-piaramanidin'i Charles De Gaules iny.
Tapa-kevitra ny hamaky ny fahanginana anefa i Mihary nony avy eo raha nahatsikaritra fa toa mihivingivin-doha izany i Mahefa eo ampitondrana ny fiara eo.
- " Mbola ao tsara ve ianao izany Mahefa?" hoy i Mihary somary nanatsafa azy
Tsy namaly aloha i Mahefa fa nitsiky kely fotsiny.
- " Mahavariana ny fiainana an!" hoy i Mahefa nony afaka segondra vitsy taty aoriana. " Zavatra tena tsy azo eritrerentina mihitsy no nampifanena ny lalantsika indray? ... Ary oviana tokoa ianao io no nody tany Dago?"
- " Vao haingana mihitsy kah" mbola tsy ampy herintaona akory, ary ianao angaha tsy mba mieritreritry ny hody amin'izay?  
- " Nisy fotoana aho ry Mihary tena nieritreritry ny hody tanteraka tany mihitsy saingy tsy araky ny nieritreretako azy daholo ny fandehan-javatra tany dia naleoko nanapa-kevitra ny hijanona aty ihany. Hamangy matetika any no kasaiko hatao... Fa naninona tokoa aloha ianao no tsy heno tampoka intsony taorian'ireny fiarahantsika tany Etazonia ireny eh?"
 - " Izaho tokoa moa izany no tsy heno tampoka ?" hoy i Mihary somary menamenatra. "... betsaka loatra ny zavatra nifamahofaho teo amin'ny fiainako tamin'ireny fotoana ireny ry Mahefa a, ny ankoatran'izay ohatran'ny tsapako hoe tia ahy ianao nefa ohatran'ny misy zavatra mbola nampiahotra anao izany dia naleoko mihitsy aloha niniana natsahatra ny fifandraisana taminao."
Tsy namaly avy hatrany i Mahefa fa nitsakotsako tsara ny zava-boalazan'ity farany. Tsapany ankehitriny fa vonona hitia an'ity tovovavy ity amin'izay ny fony rehefa fantany fa tsy misy an'i Vololona azony hantenaina intsony eo.

- " Mihary ah, " hoy i Mahefa " tsy diso mihitsy ny eritreritrao fa tena nisy zavatra mbola namatopatotra ahy tamin'ireny saingy efa nivaha tanteraka izany fatorana izany ankehitriny. Disoinao ve aho raha milaza aminao hoe tiako ho velomina hiredareda amin'izay ilay afom-pitiavanao izay mirehitra mitsilopilopy ato anatiko ato?"
Tampoka be tamin'i Mihary ity fangatahan'i Mahefa ity. Tsy noeritrerentiny mihitsy fa hihazakazaka be toy izany ny fivoaran'ity fihaonany tamin'i Mahefa ity. Tohina mafy anefa ny fony tamin'ny fahatsapany fa famboraham-pitiavana tsy misy holakolaka no miantefa any aminy. " Dia ho laviko ve " hoy izy tany antsainy tany. Ny hamono ny fitiavako  an'i Hery no tena antodiako taty hoy ihany izy niteny anakampo kinanjo famohazana ny fitiavako efa natory ity no sendra ahy. Inona re no hataoko. " Raha mbola lasa fisainana teo izy no injay henony nanakatra moramora teo amin'ny tanany ny tanan'i Mahefa. Toa izay dindon'i Mahefa nanakaiky azy izay no nanampy azy haka ny fanapahan-keviny. Tsy nisalasala intsony ny anao vavy fa avy hatrany dia noraisiny sady notsenainy tamin'ny safosafo ny tanan'ity lehilahy toa mitady fitiavana mafy aminy. 

- " Tsy afeniko koa ry Mahefa" hoy i Mihary nony avy eo " fa ohatran'ny nitselatra izany mihitsy ny foko raha vao nahita anao teo iny, te hamihina mafy anao izany aho fa tsy fantatro hoe inona no nahazo ahy. Raha tsy teo angamba i Alexia sy Hery dia asa izay niseho teo."
Heninka hafaliana tsy nisy ohatran'izany i Mahefa naheno ny zava-boalazan'i Mihary. Nanaiky ny hiaraka amiko indray i Mihary izany hoy izy tany antsainy tany.

- " Mahagaga ry Mihary izany fitondran'Andriamanitra izany. Isika izao tokoa ve no atao hoe nampihaonin'ny kisendrasendra sa ianao mihitsy no tena efa hoe anjarako?"
- " Asa tokoa re ry Mahefa fa dia tsy mampino izy ity fa dia tena zendana dia zendana koa aho... Hanaraka ahy hody any Dago izany ianao?"
Tsy namaly ny anao lahy fa tsiky feno fitiavana fotsiny no nasetriny ny hanihany nataon' i Mihary teo.
...
Tsy henon'i Hery sy Alexia mihitsy ny halaviran-dalana sy ny tabataba tao ivelany amin'ny fifamoivoizan'ny fiara maro be manao tohivakana mamakivaky ny tananan'i Paris. Ny varavaran'ny fiara fitanterana marary nivoha no nanaitra azy roa.
- " Tonga isika ry Hery a!" sady nitsangana teo amin'ny toerany izy namonjy nivoaka ny varavarana mba hanome lalana ireo mpiasan'ny hopitaly hiditra hanampy amin'ny famoahana an'i Hery hivoaka aty ivelany.

Afaka fotoana fohy,

Toa finaritra ery i Mahefa mandinika an'ireto zatovo mpifakatia. Nandalo niserana tao antsainy vetivety ny endriky Vololona teo ampahitana ity zanany vavy misomebiseby ery mikarakara izato olon-tiany.
- " Dia tena reniny navela mihitsy ity zanako vavy ity an" hoy izy tany antsainy tany. Tamin'izay indrindra anefa no nitopy tany amin'ny Mihary ny masony ary tsinjony fa mandinika azy fatratra ity tovovavy. "Izao aho vao mahatsapa fa vonona hitia anao tanteraka ry Mihary" hoy izy tany antsainy tany sady nanatona moramora an'i Mihary izy.
 - " Ary ianao mandinindinika be ahy an?" hoy i Mahefa mody nanadroadro.
- " Mahatsiaro ny andro lasa fotsiny aho kah" hoy i Mihary ila tsy hahajery an'i Mahefa.
Nitsiky fotsiny i Mahefa saingy toa sadaikatra izy satria tsinjony tampoka fa mandinika azy ireo fatratra i Alexia sy Hery tsy dia lavitra teo.
- " Aleo aloha aho hiresaka kely amin'ny Hery handamina ny rahampitso" hoy izy mantsy an'i Mihary.
- " Rahampitso maraina izany no atao ny fandidiana an'ise ry Hery ka maka aina tsara aloha  androany."
- " Vonona efa hatry ny ela mihitsy aho Profesora?" hoy ity tovolahy mandinika tsara ity rafozan-dahiny vaovao.
Tsy niandry izay fandaminana mety noheverin'i Mahefa anefa i Alexia fa avy hatrany izy dia nitsatsaingoka hoe:  
- " Aleo izaho no hijanona aty amin'i Hery ry dada a, ndana ianao sy Dr Mihary mody dia itondray akanjo madio fotsiny aho rahampitso maraina hisoloako. .. d aza adino ny miantso an'i Neny milaza hoe tonga soa aty ry zareo."
Nibitaka aok'izany ny tany anatin'i Mahefa na dia niseho ho tony aza ny fihetsiny sy ny feony tety ivelany.
- " Tena te hijanona ianao? " hoy i Mahefa tamin-janany vavy...
- " Lasa ary aloha izahay " hoy izy nanohy rehefa avy eo " Aza dia resahinao be loatra io zanak'olona io ry Alexia fa mbola reraky ny dia anie izy eh"
- " Aza manahy ianao ry dada fa karakaraiko tsara mihitsy izy an. Zany moa Hery eh" sady nosafosafoin'i Alexia ny lohan'i Hery sy ny takolany.

Lasa nivoaka ny efitra i Mahefa sy Mihary rehefa afaka fotoana fohy ary dia izy roa irery sisa no tavela teo.
Naka seza i Alexia dia io izy namonjy teo andoham-pandrinan'ity malalany.
- " Hery an," hoy izy nony avy eo
- " Ahoana izay ry Alexia malalako" hoy i Hery velon-tsiky sady nahatsiarotsiaro ireny fitiavana be nizaran'izy roa tany Madagasikara ireny.
- " Tsy avelako miverina any Dago any intsony ianao!"
- " D ahoana ny ..."
- " Tsy misy an'izany fa tsy mahazo miverina any ianao fa mijanona eto akaiko eto foana amin'izay"
- " Hanaiky an'izany ve i dadanao?" hoy i Hery tsy te hanohitra ity vetsovetsompon'i Alexia.
- " Haiko foana ny miresaka aminy sady izy koa anie efa nisy fotoana namporisika ahy ny hanafatra anao eh?"
- " Izany ve?" hoy i Hery somary tsy nanampo ity zavatra henony. " Lehilahy tsotra sady tsara fanahy ohatranao ihany raha ny fahitako azy iny an. Nandova azy mihitsy ianao raha ny toetra, fa ny fihetsika angamba ianao no nanahaka ny reninao" sady nitsiky kely i Hery
- " I Dada aloha dia tena tsotra sady antra olona tsy misy ohatran'izany, mbola ho tantaraiko anao moa ny tantarany rehefa any aoriana any, fa hono hoy aho, toa hoe namanao hono i Dr Mihary iny?"
- " Ie, namana mpiara mianatra tany amin'ny kilasy famaranana izy ry Alexia. Namako akaiky mihitsy fa avy eo izy moa nandeha nanohy fianarana tany Etazonia dia tsy nifankahita intsony izahay raha tsy efa taty aoriana elabe indray. Tantara lava ny aminy fa aleo rehefa sitrana aho sady manampotoana malalaka isika miresaka azy sa ahoana?"
- " tsy maninona kah!" hoy i Alexia sady nampanantonony moramora teo amin'ny molotry i Hery ny molony.
Henony toy ny nisy tselatr'afo namakivaky ny tenany iray manontolo. Efa ela tokoa mantsy izay niandrandrany izay oroka avy amin'i Hery izay ka henony toa nisamboaravoara mihitsy ny vatany. Tsy naharitra i Hery naheno ny halefaky ny molotry ity olontiany sy ny fisefosefony ka dia navoakany moramora avy ao anaty lamba ny tanany sady novonjeny nofihininy ihany koa ny lamosin'ity malalany.
- " Alexia! Tiako be ianao." Hoy ny monomonon'i Hery sady nifanoroka tsy nisy hafihafy ireto mpifankatia ela tsy nifankahitana. Niha niakatra ny filana tao anatin'izy roa. Nosafosafoin'i Hery ny volo sy ny tarehy soa an'ity olon-tiany. Raha ny sitrapony dia noesoriny tanteraka avokoa ny fitafiana teny amin'i Alexia iray manontolo saingy tsy azony natao moa izany ka dia ny fibadabadana izay hataony amin'i Alexia rehefa sitrana izy no notohizany.
Raha mbola varimbariana teo i Hery dia indro ny tanan'i Alexia fa tamy nandray sady nisintona malefaka ny tanany hiditra tao anatin'ilay irika marakaraka teo amin'ny lobaka nanaovany.  
- " Anao io " hoy i Alexia tamin'i Hery sady naveziveziny hanafosafo ny nonony  mbola tsara fono tao anaty taty nono ny tanan'i Hery. Nanomboka tsapan'i Alexia ny tsiron'ny hasambarana. Toa tsy mino izy fa manafosafo ny tenany indray ny tanan'ilay olon-tiany.
- " Tsy nahita tory mihitsy aho tamin'ny alina fa nieritreritra izao fotoana hihaonantsika izao foana" hoy ihany izy tamin'i Hery sady mangalam-pijery ery amin'ny varavarana sao misy olona mitazana. " Natahotra be aho fa sao dia tsy ianao ilay fantatro taloha no ho hitako hay tsy niova mihitsy ianao " sady navelany nisisika moramora hanapotsipotsitra ny loha nonony ihany i Hery amin'io.
- " Sitrana haingana moa ianao eh!" sady nihantahanta ihany ny anao vavy. " Ho  hitanao tsara mihitsy ny anaovako anao" hoy ihany  Alexia nanohy sady niarina moramora izy nanamboatra ny lobaka teny aminy.
- " Aza mbola hidina aloha Alexia!" hoy i Hery " izaho mbola te..."
- " An, an, an!" hoy ity farany "  Manjary mampijaly tena fotsiny eto isika fa aleo rehefa sitrana tsara ianao manaram-po tsara amin'ny vatako."

Tany antranon'i Mahefa tamin'io fotoana io...

Mbola hitohy.
Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

 


 

 

 

Pejy 81
2006/09/25,18:02
Nandritra ny alina nandehanan'i Hery ho any Frantsa dia tsy nopoizin-tory i Malala fa toa variana nibanjina ny valin-drihana. Maro dia maro ny zavatra nifamahofaho tao andohany tamin'izay fotoana izay.
" Dia lasa lavitra ahy tokoa lahy i Hery! lasa tsy afaka arahako akory!" Hoy ny vetsovetsony tany ampony tany.
" Ahoana koa moa no anarahako azy any, ny olanay mivady aza eto mbola tsy hita izay amahana azy! ny ankizy atao ahoana" hoy izy niezaka nanodina ny sainy tsy ho lavon'ny alahelo.
Niezaka nivadika izy haka torimaso nefa tsy nety nahazo izany fa toa voasiton'ny valin-drihana hatrany handefa heritreritra momba ity olon-tiany sady rain-janany.
" hanao ahoana ny fitsaboana azy?, mbola hiverina ve izy sa ho lasan'i Alexia tanteraka?....dia ahoana ny fitiavako? dia ho foiny ve ny zanakay?....... Ary Dokotera Mihary ? ...
Mino
mihitsy aho fa iny ilay sarim-behivavy hitako tao amin'i vata sarihan'i Profesora Mahefa.
Tsy andriko izay rahampitso hoy Malala tany antsainy tany hiantsoana any Frantsa mba hahenoana vaovao.

Raha mbola teo ampamisavisana teo i Malala no nivadi-mandry Ratrema, somary nihiratra kely izy ary gaga nahita ny jiro fandrehitra eo an-doha-fandrian'ity vadiny izay toa mbola mazava.

-" Ndry! ary fa angaha ianao mbola tsy matory ihany? andro efa amin'ny 2 maraina anie izao e!"
Taitra tamin'ny vetsovetsony teo i Malala raha nahare ny tenin-dRatrema, somary nangina kely izy niezaka nitady izay teny halahatra.

-" Miheritreritra ny lalana mbola tsy maintsy handehanan'dry Hery aho Ratrema, ho zakany ve ny dia amin'ity fahavoazany?"

Somary gaga Ratrema raha nahare ny zavatra notenenin'ny vadiny.

-" Fa marary be manahoana moa izy iny? ataoko ity misy Dokotera nanaraka azy any? sa tsy mahatoky ilay Dokotera izato vadiko?" sady nodiany natsafaina kely i Malala.
-"Tsy maninona izany re izy fa matoria ianao e! rahampitso atoandro isika miantso any! dia piho amin'izay io jiro io fa tsy ahitana tory tsara!" hoy ihany i Ratrema sady toa tsy niraharaha am-badiny fa nivadika nihorirana nanome lamosina, izy nefa amin'io finaritra anaty sady, toa mahatsiaro tena ho afa-patorana , maka torimaso milamina.
" Mba afaka hiaina milamina amin'izay aho izao fa tsy hisy an'iny Hery iny intsony misalovantsovana ny tokatranoko, ela izay nihafiako tamin'ialahy izay." Tsy ela taorian'izay dia renoka indray ny anao lahy

Malala kosa tsy nahaloam-peo raha nahare ny zavatra notenenin-dRatrema, takany avy hatrany izay fonosin'ny zava-boalazan'i Ratrema teo ka dia naleony nangina, ary niezaka nanaraka ny baikony amin'ny hamonoana ny jiro. Nipitrapitra irery tao anaty haizina tao izy, navesatra taminy ny alahelo sy ny adin-tsaina ka, efa hadiva haraina mihitsy izy vao babon'ny torimaso.

Fa mba nanao ahoana kosa ny tany Frantsa ny marainan'ny ahatongavandry Hery sy Dokotera Mihary?

Vao Maraina be tamin'io fotoana io dia efa somebiseby i Profesora Mahefa sy Alexia hitsena ireto vahiny, tsy nanana fotoana niresahana firy izy mianaka fa samy niezaka nandamina izay vita sy niomana.
Alexia moa tsindri-daona ny ahita indray ity malalany tsy hitany fotoana naharitra, sady mitaintaina amin'izay mety ho fiovan'endrika hanoloana azy. Vao maraina be izy dia efa vita homana, tsy sasatra ny mivezivezy eo anoloan'ny "coiffeuse" mijery ny tarehy sy volo sao misy tsy lavorary, toa tsy nety afa-po, mitady izay endrika soa sy kanto indrindra hitsenana indray ity olon-tiany.
Hadinony hatramin'ny nisakafo maraina, tsaroany midobodoboka mafy ny fony, moa va tsy toy ireny izy roa vao nanao fotoana voalohany ireny no tsapany tao anatiny tao?

Nipetraka moramora teo amin'ny seza manoloana ny fitaratra i Alexia, sady mibango moramora ny volony amin'ny tanana no nametsovetso moramora tao ampony tao:
"tena mbola tsy niova ny fitiavako anao ry Hery, hihaona indray isika, ....ho tafaraka tanteraka sy hiaina malalaka amin'ilay olon-tiako indray aho lahy!" "tsy hisy an'i Neny hisalovantsovana intsony!" vintana ve sa kisendrasendra? 

Nanomboka tsy tafatombona intsony  izy fa mbetika mipetraka mijery fitaratra, mbetika mitsangana mandehandeha eran'ny trano miandry lera. Toa tsaroany ho nihisatra mihitsy ny fihodin'ny famantaran'ora teto.

Tsinjon'i Profesora Mahefa izany fihetsiky ny zanany izany ka nahatsiaro sambatra izy! "Lalina izany fitahian'Andriamanitra izany" hoy izy tany an-tsainy tany. Mampatsiahy ahy mafy an'i vololona izany fiainan'ny zanako izany. Raha mba afaka nihaona indray toy izao an'ny zanako sy i Hery izao moa izahay tamin'izany fotoan'andro dia angamba ho tretrika tahaka izao Alexia izao koa izy!
eeeeeeee! soa fa mba nisy An'ity zanako vavy ity nomen'Andriamanitra ahy ho fampihononana. Dia ho lasa fianakaviana kely mihitsy izany izahay atsy ho atsy raha sitrapon'i Tompo! fianakaviana avy amin'i Vololona na dia tsy lasa vadikoaza izy.

Vololona izay nanifihako an'i Ramisarivo! toa niova tampoka ny vetsovetson'i Pr Mahefa!

"Ramisarivo! tena i Dokotera Mihary tokoa ve izy?"
Toa tsy mampino ahy, ny sary aloha misy itovizana be, ny anarana koa. Fa naninona no novany ny fiantsoana azy? Za koa moa tsy dia nana fotoana nandinihana azy loatra fa efa maika tamin'ny fikarakarana ny hipetrahany aty. Ny feo indray anefa toa tsy dia mitovy, sa efa niova rehefa nihanahazo taona?
"Aleo rangaha rehefa mifanena dia iaraha-mahita eo a!" hoy Pr Mahefa niezaka ny nandamina ny sainy manoloana ny tangorom-panontaniana nisangodina tao an-dohany.

Raha mbola variana nihodikodina teo izy dia injao fa nandondona tao ambaravaran'efitra i Alexia.

"Dada a! sao dia efa tokony hanainga amin'izay isika sao dia
tara
ka manjary miandry ry zareo?"
" "Efa dondona ery izany zanako izany an! ", hoy Mahefa nody nanatsafa.
"Aleo aloha aho mba hanendry sakafo maraina kely fa mbola rahoviana vao ho atoandro ny andro? ary ianao angaha efa nihinana?" hoy izy mantsy an'i Alexia, izay somary niahotra namaly an-dRainy!
"An,..an,..an, tena ohatry ny tsy mahalatsaka aho fa aleo aloha amin'izao!"
"Mihinana na dia kely fotsiny aza, na dia ronono na ranom-boankazo fotsiny aza fa mbola aiza ny zavatra miandry antsika anio!"
"Tena tsy mahatelina aho ry dada a! ohatry ny mihafotra ato an-tendako ato fotsiny ny zavatra ohaniko, marina e!"
"Voky fitiavana izany ny zanako?" sady somary nitsiky tamin-janany izy no nanoroka malefaka ny andriny!
"Aiza kosa e! angamba mitaintaina aho ry Dada no tena marina dia tsy mahatsiaro noana!, rehefa noana ve aho any amin'ny alehatsika any tsy hividy zavatra ohanina e!"
"eny indray ary ko!" hoy Mahefa niezaka nanaja ny safidin-janany.

Nandritra ny làlana nakeny amin'ny seranam-piaramanidina dia samy tsy nisy nahitana teny firy izy mianaka, tsaroan'i Alexia ho tena lavitra taminy mihitsy ny toerana nisy ny seranam-piara-manidina tamin'ity androany ity, tsy sasatra izy ny mijery famantaranandro sao dia
tara
ny fahatongavan'ny zotram-piaramanidina avy any Madagasikara. Samy nanana ny vetsovetsom-pony sy ny fitaintainany tany moa izy mianaka saingy samy nitana izany samy irery tany anatiny tany.

Mbola Hitohy.

....(Madagasikara)

 

Pejy 80
2006/09/19,21:43
- " Allo, Malala ihany ity, Manao ahoana!" hoy i Malala. Fantany avy hatrany fa i Mahefa no tao ambadik'ilay antso. Nifampanontany vaovao teo aloha izy roa. Tsy naharitra anefa i Mahefa nony avy eo ka nanontany an'i Malala.
- " Ohatran'ny hoe misy zavatra maika tena niantsonao ahy izany ry Malala sa ahoana?"
- "Izany mihitsy! Misy zavatra manitikitika ny saiko ry Mahefa a. Ianao ve tsy nahatsikaritra zavatra tamin'ny fotoana nifampiresahanao tamin'i Dr Mihary?"
- " Zavatra ohatran'ny ahoana ? " hoy i Mahefa somary taitra.
- " Tsy izany mantsy fa nandeha tany amin'ny hopitaly namangy an'i Hery izahay mivady androany dia sendra tao koa i Dr Mihary. Lasa nandinika tsy nahy azy izany aho ary tena ohatra'ny misy itovitovizany be dia be amin'ilay sarin'ilay tovovavy noresahinao tamiko taty aminareo iny endriny"
- " Izany ve ry Malala? Dia tena hitombona tokoa ve ny ahiahiko. Izaho koa mantsy somary taitra ihany raha vao nahita ny anarany tamin'ny fotoana nikarakarana ny taratasiny hakaty Frantsa. Nieritreritra indray anefa aho hoe mety ho anarana mitovy fotsiny ilay izy. Ity ianao milaza azy ho mitovitovy endrika amin'i Ramisarivo ity indray no tena mahalasa saina ahy. Mety ho izy tokoa ve? Efa ela ela ihany tokoa moa izay fotoana tsy nifandraisanay izay ka tsy dia namoha ny fitadiako loatra ny feony tamin'izahay niresaka."
- " Tsy sahy nanotany azy aho" hoy i Malala "fa dia naleoko aloha miresaka aminao, hay moa izany dia tena tsy mandiso ahy mihitsy ny eritreritro. Ahoana izany raha izy tokoa io ry Mahefa?"
- " Dia ahoana amin'ny ahoana moa no tinao ho tenenina?" hoy i Mahefa mody tsy nahazo ny fanontanian'i Malala nefa naka fotoana kely hieritrerentana.
- " Ndeha ataontsika hoe ilay olona niarahanao tany Etazonia ihany i Dr Mihary,.."
Nangina kely aloha i Mahefa nandritra ny segondra vitsy. Toa tsy nampoiziny loatra ity mety ho tranga-javatra iray ity.
- " ... tsy mbola hitako izay tokony hatao ry Malala fa aleo aloha ry zareo ho tonga dia ho hitako eo raha izy marina ilay olona na tsia, sa ahoana ny hevitrao?"
- " An, an, an. Ianao ihany kah. Tsy manan-kevitra haroso anao aho fa mba te hanontany fotsiny. ... Manao ahoana ny zanako vavy ao!" hoy i Malala niezaka namily ny resaka rehefa avy eo.
- " Efa tena tsindrin-daona mihitsy ny anao vavy ato. Asa na hanao ahoana ny fotoana hifankahitan'izy roa indray?"
Nisaotra an'i Mahefa teo i Malala noho izao fanampiana lehibe ataony an'i Hery izao dia nofaranan'izy ireo ny antso.

Ny ampitso Alahady teny amin'i seranam-piaramanidina teny Ivato.
Indro i Hery natosika tamin'ny fandriana misy kodiarana namonjy ny efitra hiondranany.
- " Hatreto ihany izany ianareo mpanatitra no afaka miditra" hoy ilay tovolahy iray niandraikitra ny fisavana ny antontan-taratasy"
- " Eny ary!" hoy i Fano tamin'i Hery "fa dia mirary an'ialahy ho tody soamatsara any izahay sady ho tontosa ampahombiazana ihany koa ny fitsaboana, ary mba ho finaritra ihany koa ialahy mahita ny an'i Alexia"
- " Misaotra betsaka anareo roa tamin'ny fisahiranana rehetra " hoy i Hery. " Tsy ho adinoko izay vitanareo tamiko. Aza mbola atao mihitsy aloha ny raharahanareo roa raha tsy tonga aho an!" Tsy naharitra fa toran'i Hehy i Fano sy Tahiana ary i Mihary naheno ity zavatra nolazain'i Hery farany ity.
- " Aza matahotra ianao ry Hery fa miandry anao izahay an!" hoy i Tahiana mbola lokilokin'ny hehy sady nanao veloma azy roa hanainga tsy ho ela handao an'i Madagasikara.

Vao dify tsy hita maso tany ambadiky ny rindrina fitaratra tany i Hery sy Mihary dia indro i Fano sy Tahiana nivoaka ny seranana  hamonjy ny fiarany niantsona tao ivelany. Nojeren'i Tahiana ny famantaran'ora teny antanany.
- " Hay efa amin'ny iraikambinifolo sasany alina izao!" hoy izy ohatran'ny somary taitra sady nangalam-pijery tany amin'i Fano.
- " Inona moa no mahamaika izato malalako?" hoy i Fano tsy naka sarotra. " Eto anilanao anie aho eh"
- " Marina tokoa izany" hoy i Tahiana. "Ohatran'ny tsy mahazatra ahy fotsiny ilay mandeha amin'ny andro alina be toy izao fa tsy hoe misy mahamaika kah." sady niditra tao anaty fiara izy roa.
Mangina be iny lalana miala ny seranam-piaramanidin'Ivato iny. Tsy misy mpandeha intsony eny amin'ny arabe fa fiara mahalana dia mahalana no nifanena tamin'izy roa. Samy tsy nahitana teny firy na i Fano na i Tahiana. Nony injay hiditra an'i Talatamaty, dia tsy naharitra intsony i Fano fa tapakevitra ny hanapaka ny fahanginana tao anaty fiara.
- " Inona ary no mampangingina anao izany ry Tahiana? Ohatran'ny lasa fisainana be izany anie ianao eh, Malahelo an'i Hery sy Mihary ve?"
Nitsiky kely fotsiny aloha i Tahiana sady nitodika tany amin'i Fano izay  nangalam-pijery kely nijery azy fotsiny sady nifantoka tamin'ny lalana teo anoloany ihany.
- " inona no tinao ho eritreretiko" hoy i Tahiana somary ohatran'ny lokin'ny hehy kely.
- " ohatra hoe manonofinofy ianao hoe mandeha mijanona eo ampovoan'ilay tany malalaka be nototofana ery amin'ny  digue ery isika izao alina izao d..."
- " Ianao ity koa ry Fano tena tssss.... tsy izaho amin'izao taonako izao intsony no mahavita zavatra ohatran'izany" hoy i Tahiana sady mbola lokilokin'ny hehy somary menatra ihany izy.
- " F'angaha mbola tsy arakao moa ry Fano fa efa betsaka anie ny nilaza ho voatsilon'ny jiron'ny mpitandro ny filaminana teo eh. Tsy maintsy namoaka ampaosy daholo hono vao navelan-dry zareo nandeha"
- " Izany ve?" hoy i Fano somary gaga. " Fa ahoana no nandrenesanao zavatra ohatran'izany?"
- " an, an, an, rehefa mba te hanalanala azy iny aho taloha dia mandeha mitsidika ilay forum natokana hoan'ny zatovo sy ny olon-dehibe ao amin'ny wanadoo.mg, dia tao no nahitako an'izany resaka izany."
- " Ary ianao izany anie maharaka zavatra mihitsy ry Tahiana eh."
Nony afaka minitra vitsy.
Nihananakaiky ilay toerana nolazain'i Fano ny fiaran'izy roa.
- " Etsy izany no tinao hijanonantsika" hoy i Tahiana
- " Ahoana sahy ve ianao? " hoy i Fano.
- " An, an, an. Tsy sahy aho fa toa mangina be loatra izy izany sady sao dia hietraketrahan'ny olon-dratsy eo fa ndao any antranonao ihany kah!"
Tsy namaly i Fano fa ny masony fotsiny no natopiny kely tany amin'i Tahiana ho mariky ny fanekeny ny fangatahan'ity farany.
...
Ny nanidian'i Fano ny varavaran'ny tranony no ela fa avy hatrany dia noraisiny  teo amin'ny valahany i Tahiana sady nofihininy mafy. Nahankiny tamin'ny rindrina i Tahiana nony avy eo sady noezahiny notakarina nosafoina moramora avy any amin'ny lohaliny miakatra mamonjy ny feny. Somary taitra aloha ny anao vavy nefa toa tsy andriny ihany koa ny hahatsapany tanteraka ny tanan'i Fano any anatiny. Nakimpiny moramora ny masony sady naveziveziny tao andamosin'i Fano ny tanany anakiroa nitady irika ahafahany mampiditra ny tanany hanafosafo ny vatan'ity olon-tiany.
Raha mbola varimbariana teo i Tahiana dia tsy tratrany fa efa tafiditra tanteraka tao anatin'ilay silipo dantela manify nanaovany ny tanan'i Fano. Nisento tokana izy naheno azy. Toa tsy andriny ny hikasihan'ny tananan'ity lehilahy eo amin'ny molotry ny fivaviany. Injay fa henony nandalo teo amin'ny kitsom-pahafinaretany ny ratsan-tanan'i Fano. Poa toy izay dia nihenjana aok'izany ilay faritra matsokotsoko teo.  Nihontsana daholo ny vatany iray manontolo tsy nahazaka ilay onjam-pahafinaretana tsapany. Satriny hiverina handalo eo indray ilay rantsan-tanana toe ary tsy hiala eo mihitsy raha tsy tonga any amin'ny tampom-pahasambarana ny tenany. Henony miha ampoka ranoka ny fivaviany. Hotsaka tanteraka ny tenany.
- " Fano ah! ampidiro any ny tananao!" hoy izy tamin'ny feo miangoty dia miangoty. Mbola tsy tapitra akory anefa ny teniny dia indro fa efa mivezivezy manafosafo ireo molotra efa malama hotsaky ny rano madity ny ratsantanan'i Fano ankavanana. Lafatra no nahatsapan'ny Tahiana ny fiainany. Tsy niteny intsony izy fa ny tarehan'i Fano indray no novonjeny notazonina mafy tamin'ny tanany roa sady norohany araka izay azony nataony. Henony fa miha godro ny lohaliny. Fantany fa tsy hahatsangana ela intsony izy raha mitohy izao fanafinaretana tsapany izao. Nitambotsitra ny anao vavy saingy novonjen'i Fano nampiakarina hainganana sady nahankiny mafimafy kokoa tamin'ny rindrina.
- " Ndao moa hoany ambony fandriana?" hoy i Tahiana niangavy mafy fa toa nodian'ity olontiany tsy nohenoina.  Tampoka teo, nohaingain'i Fano tanteraka ny zipo lava teo anoloana teny amin'i Tahiana. Saika hiteny zavatra ny anao vavy fa avy hatrany dia notapenan'i Fano tamin'ny fanondrony ny molony tsy hisoka-bava.  Tsy nanohitra intsony izy fa namela izay tian'i Fano hanaovana azy. Noesorin'i Fano moramora ilay silipo dantela fotsy izay vao maika tena nampiredareda ny filana tao anatiny ny fahitana azy.  Nampidininy hatreo ampototry ny fen'i Tahiana fotsiny aloha dia indro izy efa eo ampandoalihina sahady mitohoka ilay dongona somary misy volo kely vao avy nolalaovin'ny tanany teo. Somary nikisinkisina kely i Tahiana hanalany tanteraka ilay silipo niantona teo amin'ny lohaliny ary dia nisabaka kely izy nony avy eo sady niankina tsara tamin'ny rindrina. Natompiny tany amin'ny valin-drihana ny masony sady nakimpiny moramora nony avy eo handraisany izay fahafinaretana omen'i Fano azy. Tsy aritry i Fano intsony fa dia tiany ho rakotry ny molony avokoa ny molotry ny fivavian'ity Tahiana ka dia nampiakariny teo ambonin'ny valahan'i Tahiana ny tanany anakiroa ahafahany misintona tsara ny vatan'ity farany hanakaiky azy be be kokoa. Lafatra ny fahatsapan'i Fano ny tenany. Injay fa henony toa misy tsiranoka kely mivoaka ny filahiany izay efa nibontsina hatramin'ny segondra voalohany nidirany ny varavaran'ny tranony.  Nahatsiaro saina kely ny anao lahy nony avy eo. Najanony tampoka ny zavatra nataony. Nitsangana izy dia noraisiny ny tanan'i Tahiana sady ohatran'ny notaritaritiny izany ny zanak'olona hoany anefitra fatoriana. Mbola saika ndeha hiondrika haka ilay silipony tavela teo amin'ny tany anefa i Tahiana saingy tsy afaka intsony noho ilay sintona romodromotry ny filana nataon'i Fano azy.
 Ny nidirana ny efitra fatoriana sy ny nampirehetany ny jiro zara fa nanazava ny ny tao anatiny no ela dia indro i Fano nanala tsimoramora ny lobaka teny amin'i Tahiana sady toa misefosefo be ihany. Tsy niteny i Tahiana. Nahitany fahafinaretana ny mandinika ity sakaizany mila azy fatratra. Nifanojo matetika ny mason'izy roa saingy tsy nisy niloa-bava. Ny lobaka sy ny zipo lava ihany no noesorin'i Fano fa ny tati-nono sy ny kiraro avo vodi-tongotra navelany  nanaovan'i Tahiana ihany. Saika ndeha hanala ireo i Tahiana no nosakanan'i Fano.
- " Aza mbola esorina aloha" hoy izy. Tsy nanda ny anao vavy fa niezaka namaha ny bokotry ny lobaka teny amin'ilay olontiany.
Mailaka dia mailaka no nanalan'i Fano ny ankanjo teny aminy rehefa avy ary dia indro fa nirangaranga toy ny basy antifi-kavana ilay filahiany izay nahatsiaro afa-patorana tao anaty silipo sy pataloha. Nidoboka kely ny fon'i Tahiana ary toa henony nisy tsela-baratra izany namakivaky ny tenany iray manontolo nahita ity filahiana miridiridy be teo anoloany. Nampanantonony akaikikaiky an'i Fano ny faritry ny foitrany dia somary nakasokasony kely teo amin'ny tampon'ny fivaviany ilay lohany nisy rano kely tanteram-pahazavana iny. Nojereny tsara ny akon'ny zavatra ataony teny amin'ny endrik'i Fano. Tsinjony fa naka tsirony ny anao lahy sady nanankipy moramora ny masony. Raha mbola varimbariana iny i Fano no nidina nitingitingina tampoka i Tahiana miaraka amin'izato kiraro avo vodi-tongotra eny aminy. Nobedainy moramora tamin'ny tanany ankavia ny ireo vaonin'ny filahian'i Fano ary dia natsofony moramora tao ambavany ny lohan'ilay filahiana sady narahiny tsetsitra tamin'ny molony rehefa avy eo. Nikiakam-pahafinaretana ny anao lahy.
- " Ahhhhhhhhhhhhh! Hoy ny fisenton'i Fano toa tsy nanampo izato fahasahian'ity olon-tiany nandrombaka ny fitarihana izay hataon'izy ireo. Navezivezin'i Tahiana teo ny molony sady navoakany koa ny lelany hanafosafo ny halavan'ilay filahiana toa nitombo hadiry tsy nisy ohatran'izany. Somary ningainy kely ilay izy nony avy eo dia io izy nanakatra ireo vaoniny roa tao ambany tamin'ny molony sy ny lelany. Ohatran'ny ho afaka izany ny fahatsapan'i Fano ny ainy. Nifandimbiasan'i Tahiana noteriterena tamin'ny molony roa ireo vaoniny roa ireo. Ny tanany ankavanana amin'io manafosafo hatran'ny ny lavan'ny filahian'i Fano izay nanomboka efa niha nalamalama ny tsiranoka nivoaka teo amin'ny lohany.
- " Miakara etsy ambony fandriana amin'izay" hoy i Tahiana nony avy eo sady nosintoniny tamin'ny filahiany i Fano hanantona ilay fandriana mirakotra lamba fotsy malefaka izay tsy lavitra teo. Tsy namaly mihitsy i Fano fa nanaiky tanteraka izay nampanaovina azy. Tsy araka ny niheritreretany azy ny zava-nitranga saingy tiany ihany koa ny mba mamela ity olon-tiany hanao izay tiany hatao aminy.
- " Mandoaliha" hoy izy tamin'i Fano " sady nasainy niamboho azy ity lehilahy.
- " Sokafy tsara ny fe!" hoy ihany i Tahiana vonona ny hanatateraka ny nofinofiny tao antsainy tao izay elabe izay tamin'ity olon-tiany. Nangorintsina tanteraka ny tenan'i Tahiana nanoloana ny zavatra hitany. Vao maika nampitombo ny fientanana tao anatiny ny fahatsapany fa nanaiky ny hanatanteraka izay ampanaoviny azy rehetra i Fano. Nandroso moramora teo antongom-pandriana izy dia noraisiny moramora ny filahian'i Fano izay mijaridina tsara manaraka ny halavan'ny kibony. Niverenany notohofany tamin'ny molony indray irey vaoniny anakiroa nikiraviravy taty aoriana. Somary niontana kely i Fano fa tsy nahoany. Vao maika aza nobedainy mafimafy kokoa ilay zavatra teo antanany. Nampiakariny moramora teo amin'ilay vaky manasaraka ny ravi-maojan'i Fano ny lelany. Henon'i Fano somary nangitikitika ka nitroatra kely ny tenany.  Tsy tratra anefa fa efa indro mamihina ny valahan'i Fano ny tanan'i Tahiana ankavanana. Nampandaloviny teo amin'ilay lavaka tsy lavitra teo amin'izay ny molony. Nisento sady nanomboka nisefosefo be ny anao lahy. Navezivezin'i Tahiana teo ihany aloha ny molony. Nony tsapany fa nihazatra ilay tsirom-pahafinaretana tsapany i Fano dia natohany moramora teo amin'ilay lavaka tamin'izany ny ratsan-tanany iray. Injay fa henon'i Tahiana fa nihetsika moramora ny maojan'ity malalany. Noezahany nampidirina moramora tany ny tanany. Natsofony kely dia avoakany.  Afaka segondra vitsy taty aoriana, nasain'i Tahiana nivadika amin'izay i Fano. Toa ireny olona mamon'ny toaka mena maso sady manganohano ireny no nahitan'i Tahiana ny endriny.  "Hitako tsara izany ny anaovana anao amin'ny manaraka" hoy i Tahiana tany antsainy tany. Raha mbola miandradra fatratra izay tian'i Tahiana atao teo i Fano no indro ny anao vavy namonjy nikisaka tamin'ny lohaliny sady nisabaka teo ambony sady nandray tamin'ny tanany ny filahian'i Fano ary nampiditra azy tao amin'n'y zohim-pahafinaretany.  Niara nihiakam-pahasambarana izy roa raha vao samy nahatsapa ny tenany nifampikasoka tanteraka tany anatiny tany. Nanomboka nikimpy moramora amin'izay i Tahiana sady nanetsiketsika ny valahany hamiliany ny filahian'i Fano any amin'ny toerana izay tena hahenoiny ny fafiny indrindra. Somary niharina kely haingana i Fano hanongotra ilay tatinono mbola tavela teny antratran'i Tahiana saingy tsy afaka. Sady nanovokovoka ihany i Tahiana no niezaka namaha tamin'ny tanany avy any aoriana ilay tatinono hanome fahafinaretana ity malalany. Toa nitselaram-baratra indray tany andohan'i Fano tany vao nahita ireo nono be anakiroa mirongaronga sady miraviravy teo antratran'i Tahiana. Novonjeny nosamborina haingana tamin'ny tanany anakiroa mba tsy hiontsankotsana hanaraka ny onjan'ny fihetsehan'i valahan'i Tahiana izay nihamafy hatrany. Noesorin'i Tahiana anefa ny tanany dia nahankiny tamin'ny fandriana hivelatra amin'ny andaniny roa toa ireny namatsihana ny olona fahizay tamin'ny hazo fijaliana ireny. Tsy nahahetsika intsony ny anao lahy fa sady voabeda tamin'ny tanany anakiroa no voatsindry tsara teo ampovoany teo amin'ny filahiany. Hany heriny dia nanaiky izay tian'i Tahiana itondrana azy teo. Naka toerana tsara i Tahiana sady tena niezaka nampiditra ny filahian'i Fano tany anatiny araka izay azony natao.  Notohizany indray ilay fitakisinkisinana teo sady somary nahodin-kodiny kely ohatran''ireny manaroharo dite ao anaty kaopy ireny ny valahany. Vaovao amin'i Fano ity Tahiana manaram-po amin'ny vatany ity saingy ohatran'ny mitondra fahafinaretana be tsy misy ohatran'izany ho azy ihany koa.  Raha mbola varimbariana mianoka ny fahasambaran'ny nofony teo i Fano no injay henony fa nihananindry mafy dia mafy ny fivaviany teo aminy i Tahiana sady nanodin-kodina fatratra toa ireny olona tsy tompon'ny tenany ireny intsony.  Fantany avy hatrany fa efa manakaiky ilay varavarana mitondra any  amin'ny faratampom-pahasambarana i Tahiana. Tsy ela taorian'izay:
- " Fano aaaaaaaaa! Alefaso miaraka fa tiako be annnnnnn!" Ohatran'ireny olona hetsehin'ny tromba ireny no fahitan'i Fano an' i Tahiana. Tsy tantiny ny nijery ny tarehiny fa tena heniky ny fahasambarana tanteraka ny tenan'ity vehivavy. Niova ho nalefaka sady toa miramirana izany ny fahitan'i Fano an' Tahiana. Nahatsiaro sambatra koa izy ary injay fa henony mibosesika te hivoaka avy any anatiny avy any ny tsirinainy. Tsy niezaka nitana intsony i Fano fa dia navelany hanaram-po ny vatany. Tretrika loatra ny fahatsapany ny tenany iray manontolo. Henon'i Tahiana tsara ny fantsitsitra voalohany tany anatiny tany ka vao maika namovokovoka izy hanome fahafinaretana araka izay azony atao ity malalany.
Afaka fotoana fohy. Samy nanokatra ny masony izy roa. Nifampitsiky kely aloha vao nanantona ny molotr'i Fano moramora ny molotr'i Tahiana.
- " Tiako be ianao  ry Fano" hoy izy. " Ianao tena mahay manao be mihitsy an"
Tsy namaly aloha i Fano fa tsiky fotsiny koa no navaliny an'izay fiderana kely azy izay.
- " Ary ianao kah!" hoy izy nony avy eo." Taiza no niaranaranao an'ireny teo ireny?"
- " Tinao sa tsy tinao aloha e?" hoy i Tahiana somary miangoty teo antratran'i Fano.
- " Tiako be mihitsy fa tsy nampoiziko. Menatra kely aloha aho tamin'ny voalohany ... fa nilamina ihany aho nony avy eo." Sady somary toran'ny hehy kely izy.
- " Hitako hoe tinao koa ilay izy" hoy i Tahiana. Resakay samy vehivavy mifanakalo traikefa no nahaizako azy. Efa ela mihitsy no tiako handramana taminao fa androany aho vao sahy, Hnnn,hnnn" .

Niresaka kely vetivety teo izy roa sady nifoha nandeha nidio maimaika. Sendra nitopy tany amin'ilay famataran'ora elektronika nihantona tamin'ny rindrina i Tahiana raha izy hiverina ho eo ambony fandriana iny:
- " Oay! Efa amin'ny roa maraina sahady fa ndao hatory amin'izay." Sady nitsofoka tao anatin'ilay lamba fotsy nandrakotra ny fandriana izy no namonjy niondana kely teo antratran'i Fano.

 

Mbola hitohy.

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 79
2006/09/13,17:55

 

Efa tsy andrin'i Hery mihitsy ny ahatongavan'ny andro alahady hiondranany any Frantsa hanaovana ny fandidiana azy ary indrindra indrindra moa ny hahitany ilay malalany. Raha iny izy mbola variana naka sary antsaina ny mety ho fizotran'ny fihaonany indray amin'i Alexia iny indrindra no indro niditra ny varavarana i Haja.
- " Ah! i Haja marina!" hoy i Hery nitsiky nahita ity zakaizany fahazaza nanatona sady naka seza hipetraka teo akaikin'ny fandriana nisy azy.
- " Fa taiza foana letsy ialahy no izao vao nipoitra nefa izaho efa firy andro izay no taty?" hoy i Hery somary nanadroadro.
- " Miala tsiny be dia be leitsy ry Hery fa vao io maraina io mihitsy anie aho no
tonga avy namita iraka tany amin'ny faritany e. Natsipiko tao antrano fotsiny ny entako, dia nandalo kely tany ampiasanantsika aho, dia izao tonga aty amin'ialahy izao. Fa inona marina no nahazo an'ialahy ity?" hoy i Haja liana fatratra hahalala izay tena zava-niseho nahatonga an' i Hery any amin'ny hopitaly izao.
- " Saika vita lesy aho raha ny tena marina fa mbola fitahian' Andriamanitra kely fotsiny ah!" hoy i Hery nanomboka nitantara ny fitrangan'ny loza nahazo azy...
- " Gravy letsy izany!" hoy i Haja tsy naharitra. " Mbola tsy anjaran'ialahy marina ny ho faty fa raha izany fitantaran'ialahy azy izany anie ka tena ialahy mihitsy no nitsian'ny lohan'ilay fiara eh! Hnnnn"
- " Tsy te hieritreritra an'izay intsony letsy aho aloha izao ry Haja" hoy i Hery nony avy eo "izay hahasitrana ahy sy ny ihaonako amin'i Alexia izao no amenoako ny saina aman'eritreritro."
- "
Marina aloha ny an'ialahy ry Hery fa miala tsiny aho ohatran'ny be fanontaniana ny momba iny zava-nitranga iny."
- " Ka manao ahoana letsy tany amin'ny nalehan'ialahy tany, ny ao ampiasana?" hoy i Hery nanohy rehefa avy eo sady namadika ny zavatra noresahin'izy mirahalahy.
- " Nahafinaritra ny tany fa valaka koa aho vao vita ny asa natao tany an! Ny ao ampiasana indray letsy milamina fa efa nifampizaran-dry zareo vonjy maika ao aloha hono ny asan'ialahy mandra-pa."
- " Efa henoko izay vaovao izay" hoy i Hery namaly moramora " efa niantso ahy teo mantsy ingahy tale nanotany ny toe-pahasalamako. ...Nolazaiko azy koa moa fa handeha hodidina any Frantsa aho. Efa fantany izany hoe tsy voafetra ny fotoana hijanonanoko any. "
- " Rahoviana ialahy no handeha?" hoy i Haja ohatran'ny tsy dia nanampo loatra fanazavan'i Hery teo.
- " Rahampitso Alahady letsy!"
- " Tena saika tsy nahita an'ialahy aho hay izany raha mbola be kenona tany ampandehanana tany! Efa fantatry Alexia ve izao zavatra mahazo an'ialahy izao? "
- " Ie!, Ka izy sy ny dadany any Frantsa mihitsy anie no nanolon-tena hisahana ny fikarakarana sy ny fitsaboana ahy e.
- " Fa mbola any angaha i Ratrema amin'zao?"
- " An, an, an efa aty izy kah, fa inona no mahatonga an'ialahy manontany an'izany?"
- " ka iza izany dadan'i Alexia lazain'ialahy izany?"
- " Hay tokoa moa ..." hoy i Hery nahazo ny
antony mampametra-panontaniana ity sakaizany. Nofitimpitinin'i Hery maimaika teo ny tantara momba an'i Alexia sy Mahefa.
- " Mba dadany indray letsy izany fandehan'izy izany. Ohatran'ny tsy mampino! Mirary ny fitsaboana an'ialahy ho tontosa soamatsara izany leitsy, dia mirary anareo roa ho tojo amin'izay iriana ihany koa. Lazao manokana mihitsy i Alexia rehefa tonga any ialahy hoe veloma hono hoe hoy i Haja fa sao dia adinon'ialahy an."
- " Misaotra leitsy Haja sady mbola misaotra an'ialahy ihany aho nampihaona anay fa tena tsapako mihitsy ankehitriny fa izy no anjarako."
- " Inona moa lesy no isaoran'ialahy ahy amin'izany fa efa natao hiaraka koa angamba ianareo roa eh.

Raha mbola niresadresaka teo izy roalahy no indro nipoitra teo ambaravarana ingahy Ratrema mivady. Vao nahita ireto mpamangy i Haja dia nitsangana tamin'ny seza nipetrahany sady nangata-dalana tamin'i Hery.
- " Ary ohatran'ny hoe izahay no mandroaka anao raha izany" hoy i Ratrema somary nisangisangy tamin'i Haja.
- " An, an, an. Tsy izany mihitsy ry ingahy Ratrema fa efa tena vonona ny handeha mihitsy aho io" sady nandray tanana azy roa izy no nandeha namonjy ny varavarana hivoaka tany andalan-tsara.

Toa nahatsiaro finaritra izany i Hery nahita an'i Malala sy ingahy Ratrema tonga namangy azy indray. Miramirana velon-tsiky koa moa ny mpamangy ka hita fa toa adinon'ny roa tonta ireny disadisa nila hampisara-bazana azy ireo teo aloha ireny.
- " Efa vonona ny handeha izany ise izao ry Hery?" hoy i Ratrema nitari-dresaka rehefa avy eo.
- " Efa vonona mihitsy aho ary tsy andriko aza koa. Ny hahita an'i Alexia no tena mahamaika ahy noho ny tena antodiako any " hoy i Hery somary nitsiky.
- " Tsy manome tsiny an'ise aho kah!" hoy i Ratrema namaly tamim-pitsikiana ihany koa " Fa na izany na tsy izany aloha ny fahasalaman'ise no tokony karakaraina mialoha ny zava-drehetra"
- " Marina mihitsy ny teninao " hoy i Hery tsy naka sarotra.
- "Ireto r'ise mba misy zavatra kely hoentina hoan'i Alexia sy Profesora Mahefa" hoy ihany Ratrema nony avy eo. " Mba azon'ise omena an'i Dr Mihary ve? Ary eo ihany ve moa izy izay?"
- " Vao haingana teo mihitsy izy no lasa niverina any amin'ny biraony any haka zavatra vetivety hono" hoy i Hery. Tsy ela taorian'izay anefa dia indro niditra i Mihary.
- " Ah!, misy mpamangy ny havako marina!" hoy izy sady nitompy tany amin'i Malala sy Ratrema ny masony sady nitsiky nandray tanana azy ireo. Somary taitra kely i Malala tao anatin'ny segondra vitsy raha iny nifanojo iny indrindra ny masony sy ny an'i Mihary. Toa efa nisy toerana nahitako an'ity Mihary ity hoy izy tany antsainy tany fa izao aho vao tena mahita tsara ny endriny. Namadibadika ny fitadidiany teo anefa i Malala saingy tsy nety nitamberina tao antsainy mihitsy ny zavatra tiany ho tadidiana. Hany heriny dia niverina nangilan-tsofina tamin'izay resaka nifankalozan'izy telo mianaka teo akaikiny teo.
- " Mety tsy ho afaka ny hanatitra anareo eny Ivato izahay hoy Ratrema rahampitso fa tena alina loatra ny fiaingan'ny zotra handehananareo ka izay no nandalovanay aty androany. Dia mirary an'ise mba ho sitrana soamatsara dia mba ho finaritra hifakahita indray amin'ny olontian'ise. Ianao koa moa dokotera hanatitra azy any?" hoy ihany i Ratrema.
- " Izaho no hanaraka azy any sao misy zavatra mitranga tampoka eny andalana" hoy i Mihary.
- " Dia misaotra anao be dia be dokotera fa vitsy ny mahavita ny toa izao ataonao izao."
I Malala mandritra izay fotoana izay mangalam-pijery mandinika tsara an'i Mihary ihany izay hita fa mifantoka tsara amin'ny resaka nataon'i Ratrema.
- " Efa nisy fotoana nahitako an'ity Mihary ity mihitsy eh." Hoy ihany i Malala miketriketrika samy irery tany antsainy tany. " Taiza re?..."
Rehefa ela nivadibadihana teo ny sain'i Malala dia nitamberina tampoka tao antsainy ny zavatra notadiaviny. "Tena izy mihitsy ity " hoy ihany izy niteny anakampo.
...
Ny nivoahan'izy roa tao amin'i Hery sy Mihary no ela dia indro i Malala fa nikarokaroka ny boky kely fitehirizany ny laharan'ny fidain'ireo olom-pantany.
- " ndry! Ary iza ity olona hantsoinao maika be tampoka be toa io" hoy i Ratrema mantsy ity vadiny.
- " Misy zavatra tiako anontaniana an'i Mahefa maika dia maika Ratrema!" sady ohatran'ny sorisorena izany i Malala namaly ity vadiny.
Tsy afaka niresaka tamin'i Mahefa anefa izy fa tonga dia namantana avy hatrany tany amin'ilay fametrahana hafatra ny antsony.
- " Mahefa a, mba antsoy anie aho raha vao voarainao ity hafatro ity fa misy zavatra tiako resahina anao maika!" hoy i Malala dia notapahany ny antso

Afaka adiny iray taorinan'io tao amin'ny biraon'ingahy Ramanana teny Tanjombato.

- " Izy no Malala, vadiko" hoy ingahy Ratrema tamin' ingahy Ramanana sy ireo zanany roalahy efa niandry tao amin'ilay birao midadasika sady feno fanaka mihaja mampiseho taratra ny farim-piainana ireto olona nandray azy mivady.
- " Faly mahalala anao Madame Malala" Hoy i Ramanana sady namonjy nitsangana nanatona teo akaikiny koa ny zanany roalahy izay nipetraka teo amin'ireo seza lava vita amin'ny hoditra miloko volon-tany antitra tsy dia lavitra teo.
- " Patrick," no anarako hoy ilay voalohany sady nandray tanana an' Malala izy toa zara raha nitsiky.
- " Christian" hoy ilay tovolahy faharoa . Faly mahafantatra anareo tompoko" hoy i Malala namaly sady somary nitsiky.
- " Mandroso ianareo mivady" hoy ingahy Ramanana sady namonjy naka toerana teo amin'ny seza afovoany tsy dia lavitra ireto zanany izy.
- "Tsy maintsy nanasa azy mirahalahy zanako aho " hoy ihany izy nanohy avy eo raha vantany vao tafapetraka ingahy Ratrema mivady. " izy ireto mantsy no tena mitantana ny orinasanay rehetra ankehitriny fa izaho dia naman'ny hoe manara maso sy manoro hevitra amin'ny ankapobeny ihany raha ny tena marina" Efa nampitaiko tamin'izy mirahalahy ilay soson-kevitrareo mivady ary efa nodinihinay tsara" sady somary nihato kely ingahy Ramanana toa miezaka mafy mifantina ny vohambolana hampiasainy. "Rehefa tena nandinika izahay ry izy mivady" hoy ihany izy nanohy indray ny teniny " dia mety tsy hety aminay ity sehatra iasanareo ity, ankoatran'izay, efa tafiditra ao anatin'ny kizo ny orinasa ankehitriny amin'ny fotoana hanasanareo anay hampiasa vola ao aminy, ka ohatran'ny sarotsarotra ihany ny hanarina azy."

Tankina tsy nisy nahateny aloha ingahy Ratrema mivady tanatin'ny segondra vitsy. Na dia te hiherika tany amin'i Malala hizara ny hakiviany aza i Ratrema dia toa tsy nahahetsika tamin'ny toerany teo izy. Somary nanantena ihany mantsy izy fa hahaomby iny hevitra hitany iny saingy izao fandavana mazava izao no azony. Nikaroka izay teny heveriny fa mety tokony hampiova hevitra an'ingahy Ramanana mianankavy izy saingy toa nihodina tamin'ny ny tany aman-danitra ka tsy hitany izay ho lazaina.
- " Dia tena tsy misy hevitra mihitsy ve izany tompoko?" hoy i Malala nandray fitenenana haingana rehefa tsinjony fa toa tsy nahaloa peo ity vadiny.
- " Mba itadiavo hevitra any izay azonareo hanampiana anay re ry izy mianankavy fa tena tafiditra amin'ny lalina mihitsy izahay." Efa ho vita ny tenin'i Malala izay vao nahitana teny ingahy Ratrema:
- " Eny tokoa hoy aho, sao dia mba misy hevitra hafa afahantsika miara miasa re ?" hoy izy nanohy ny fiangaviana nataom-badiny teo.

Asa izay zavatra niseho teo fa nandray fitenenana tampoka ilay lahimatoan'ingahy Ramanana.
- " ...Aleo ary fa hifampiresaka indray mandeha izahay dia hampitainay aminareo rahampitso ny valiny" hoy izy .
Somary gaga ingahy Ratrema amin'izao fiovan-kevitra tampoka izao nefa faly ihany koa izy fa mbola mety hisy irika kely ihany izany ny haneken'ireto olona ireto ny fanampiana azy. Nisaotsaotra teo ingahy Ratrema dia nangata-dalana izy mivady ny handeha. Teo ampifandraisan-tanana hanao veloma no indro tsinjon'i Malala fa toa mibanjina azy fatratra ilay lahimatoa. Mody tsy taitra loatra anefa ny anao vavy fa ny tanan'ingahy Ramanana teo anoloany no noraisiny natao veloma haingana sady nampiany kely hoe :
- " Miandry anareo re izany izahay tompoko rahampitso, ary dia misaotra mialoha na inona na inona fanapahan-kevitrareo."
- " Tsy misy fisaorana Madama" hoy ingahy Ramanana namaly " fa aleo aho aloha hifampidinika kely amin-dry zalahy ireto dia ho hampitaiko aminareo eo izany ny tohiny."

Nony tao antokontany...
- " Tena kivy aho ry Malala fa dia ho lasan'ireto olona ireto ve izany io tranontsika io?" hoy i Ratrema kivy amboniny ihany taorinan'ilay fihaonana teo.
- " Aza mbola manary toky izany aky aloha Cheri ah!" hoy i Malala niezaka nankahery ity vadiny. " Aleo aho no hiresaka amin-dry zareo raha ohatra ka tena tsy manana hery handresen-dahatra an'ireo intsony ialahy!"
- " Ohatran'ny tsy dia tena mahavelom-panantenana ahy mihitsy ny fandehan'izy teo iny e Kah." Hoy ihany Ratrema... " Fa inona ary no nahatonga an'ilay zanany lahy iny niova hevitra tampoka teo? I Nedala mihitsy angamba no tena mitantana azy ity matoa tena tsy nisy nanohitra mihitsy izy mianaka, sa ahoana ny fahitanao azy teo iny" hoy ihany Ratrema nanontany an'i Malala.
- " Mety ho izay tokoa aloha . Iny Patrick iny izany no tena mila resena lahatra tsara. Somary masiaka fijery izy raha ny fahitako azy teo." Hoy i Malala.

Tany Paris tamin'io fotoana io,...

- " Tojo a, tsy andriko mihitsy ny hahatongavan'ny Alatsinainy " hoy i Alexia nientanentana ery nivoaka ilay toeram-pilalaovana sarimihetsika.
- " Fa misy inona moa amin'io Alatsinainy io ry Alexia?" hoy i Tojo mody niseho tsy nahalala ny antony mampientanentana ity tovovavy.
- " Enao ity koa tsss! Modinao fanina eo indray. Fa efa hoe amin'ny Alatsinainy hoy aho no ho tonga i Hery !" sady somary nodominy kely moramora teo amin'ny soroky i Tojo ankavia.
Samy tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra ny segondra vitsy izay vao namaly i Tojo niteny hoe:
- " Mety androany izany no fotoana hijerentsika sarimihetsika samy irery farany eh?"
- " Fa maninona no androany no farany?" hoy i Alexia tsy nahatakatra ny tian'ity Tojo ho lazaina.
- " Rehefa tonga tsinona i Hery ka sitrana soamantsara dia mety ho hadinonao tanteraka mihitsy ny fisiako fa izy indray no hameno ny fiainanao"
Tsy nampoizin'i Alexia ny zava-boalazan'i Tojo. F'angaha moa hoy izy tany antsainy tsy efa mazava ny fifandraisako amin'i Tojo no mbola milaza zavatra ohatran'izany amiko izy.
- " Tojo a!," hoy i Alexia nanohy ny resaka rehefa avy eo. " Izaho sy ianao anie efa niresaka tsara indray mandeha izay raha tadidinao eh? Nilaza ny hanamboatra saina ianao sady handray ahy ho toy ny namana akaiky indrindra anao dia tiako raha mba hajainao izay teninao izay sa ahoana?"
- " Eny eh! Marina ny anao ry Alexia fa ny foko fotsiny no adala a. Aleo fa hiezaka aho " hoy i Tojo nangasihasy sady namoha ny varavaran'ny fiara hidiran'i Alexia.

Tany an-tranon'i Mahefa ...
- " Mba inona loatra ary izany zavatra tena ilan'i Malala ny hiantsoako azy maika izany?"
- " Allo! Malala?"


Mbola hitohy.

Tadio (tadiompitivana@gmail.com)

 

Pejy 78
2006/09/06,00:29
Ny  nahavitan'ny fandroan'izy roa no ela dia indro i Ratrema sy Malala nanao dia maika namonjy ny efitrano fandriana. Nakaton'i Ratrema haingana ny varavarana dia iny koa izy no nanala ny akanjo lava miloko ran'ombalahy  mivolombolona servieta malefaka teny aminy hamonjy an' Malala izay efa tafatsofoka tao anatin'ilay lamba fotsy malefaka nandrakotra ny fandrinan'izy roa.
- " Avy haingana aky chéri fa mangatsiaka be aho" hoy i Malala tamin'ny feo miangoty. " Sady ampio kely an'itsy lamba firakotra matevina itsy aloha vetivety"
Tsy namaly Ratrema fa ny fihetsiny nandray ilay lamba teo antongom-pandriana izay narakotrany ny velaran'ny fandrianan'izy roa no nanehoany fa voarainy tsara ny fangatahan'ity vadiny. Namonjy niditra tao anaty lamba amin'izay izy nony avy eo sady nitankisinkisina nakeo akaikin'i Malala.
Nihodina nihorinana i Malala hifanatrika tamin'ny vadiny sady nanomboka nanafosafo ny lamosiny.
- " Manina  be an'ilay nanaovanao ahy tany Paris talohan'ny niverenanao taty Madagasikara  iny aho " hoy i Malala somary nibitsibitsika moramora amin'ity andefomandriny.
- " Izaho koa anie tena manina anao mafy" hoy i Ratrema sady nampanatonony moramora hifanohoka tamin'ny molony ny molotry ny vadiny.
- " Tsapako fa tena mila anao eo anilako eo foana aho ry Malala" hoy i Ratrema nanohy ny teniny rehefa somary nihataka kely izy nony avy eo. Niserana tampoka tao antsainy anefa tamin'izay segondra izay ny endriky i Corine izay noheveriny fa mba afaka hanampy azy sy ny orinasany amin'izao olana mianjady aminy izao. Henony nihorona tampoka ny hodi-dohany nahatsiaro ilay fotoana niarahan'izy sy Corine farany sy ny nahatratraran'ny vadin'i Corine azy ireo tao  ampiasany. Tsy te hiheritreritra iny fotoana iny ny saina aman'eritreriny saingy henony fa toa nibosesika tao aminy ny faniriana te hilaza amin'i Malala ny fandehan'ny toe-java-misy izay tsy maintsy mbola ho vahany.
- " Malala ah!" hoy i Ratrema somary niahotra kely niantso ambadiny tamin'ny feo somary farimparina.
- " Ahoana chéri!" hoy i Malala somary nitsiky sady nitohy nanafosafo ny sandrin'ny vadiny ihany.
- " Tena misy zavatra tena manahirana ny lohako mafy mba tiako ho zaraina aminao ity " hoy i Ratrema tapakevitra ny hamaky resaka ny amin'ny olana mianjady aminy.
- " Resaho fa mihaino anao tsara aho Ratrema ah " hoy i Malala sady somary nihataka kely izy ahafahany tena mijery tsara an-dRatrema izay somary namonjy natory mihorirana ihany koa hiresaka aminy. 
Dia nanomboka nitantara ny fandehan'ny olana rehetra tamin'ny vadiny teo i Ratrema. Saika voalazany avokoa izay tokony ho tenenina afatsy ilay fotoana nahatratraran'ny vadin'i Corine azy tao ampiasana ihany sisa...

- " De ho votsitra ve izany ity tranontsika ity Ratrema? " hoy i Malala nony avy eo. Hita ho tena very hevitra tampoka teo.
- " Raha ny tena marina aloha" hoy i Ratrema namaly " dia izay tokoa no tena izy saingy  rehefa tena nisaintsaina lalina ny fandehan'izy ity aho dia ohatran'ny te hanolotra an'izao soson-kevitra izao an'ilay rangahy nampindram-bola antsika, sao dia mba mety ihany izy?"
- " Hoe ahoana?" hoy i Malala liana dia liana fatratra ny amin'izay hevitra hitan'ity vadiny.
- " Nieritreritra aho" hoy i Ratrema " hoe maninona moa raha resahina ilay rangahy iny raha vonona ny ho mpiombon'antoka amintsika ao amin'ny orinasa? Izany hoe lasa mampiasa vola ao amintsika izany izy, sa ve tsy mety izany eritreritro izany?" hoy ihany Ratrema sady nifantoka teny amin'ny tarehan'i Malala ny fijeriny miandry fatratra izay mety ho hevitry ity farany.
Nangina tanteraka aloha ny efitrano nisy azy roa nandritra ny segondra vitsivitsy. Tsy nampoizin'i Malala ary tsy noheritrerentiny mihitsy tokoa matnsy izay vaha olana hitan'i Ratrema izay. Ny fanontaniana nibahana tao antsainy anefa nony avy eo dia ny hoe hanaiky an'izany tolon-kevitra izany tokoa ve ilay rangahy.
- " Dia ahoana raha tsy mety izy," hoy i Malala toa te hanontany raha efa misy hevitra hafa hitan'i Ratrema raha mandamoka io hevitra voalohany hitany io.
- " Raha tsy mety moa izy izany dia lasany ny trano" hoy i Ratrema sady nisento kely izy niheritreritra ny zavatra mety hiseho.
- " Tena tsy foiko mihitsy ity trano ity ry Malala. Be ny zavatra raketin'izy ity" hoy i Ratrema " fa tsy maintsy mitady fomba hafa aho hamerenana ny volan'olona"
- " ...Dia rahoviana izany ianao no mieritreritra ny hiresaka amin'ilay olona?"
- " Hitanao mety ihany ve anefa izany hevitro hanasa azy hampiasa vola amin'ny orinasantsika izany?"
- " Ohatran'ny tsy hitako hoe misy hevitra hafa firy intsony aloha" hoy i Malala sady naka toerana tsara izy. " Enga anie mba hanaiky fotsiny izy fa raha tsy izany de asa fotsiny izay hanjo antsika..."
- " Tsy manana safidy tokoa aho ry Malala fa aleo andramana aloha sao dia mba manaiky ihany izy fa tena efa andohalika ity ranombary ity" hoy i Ratrema.
Afaka tanteraka ny fanirian'izy roa ny hiray aranofo teo fa ny olana mianjady amin'ny fianany no toa lasa samy nibahana tao antsain'izy ireo.
- " Andao izany aloha hatory" hoy i Malala " Fa ataovy izay fomba hihaonanao haingana amin'ilay rangahy io. Iza tsara moa no anarany?" hoy ihany Malala nanohy sady niverina nitsilany hiatrika ny torimasony io alina io.
- " Tsy tadidiko ilay tena anarany feno" hoy i Ratrema fa ingahy  Ramanana no tena ahafantarako azy"
- " Antsoy izy izany " hoy i Malala " dia hohitantsika eo indray izay tohiny fa aza be eritreritra aloha fa ndao hatory amin'izay" sady novonjeny notakarina ilay famonoana jiro tsy dia lavitra ny andoha fandrianany teo.
- " f'angaha tsy hoe mbola haka tsirony amiko eto ambony fandriana ianao izao" hoy i Ratrema somary nanatsafa kely an'i Malala.
- " An, an, an!" hoy i Malala tsy niherika tany amin'i Ratrema akory. " Ohatran'ny tapaka tanteraka mihitsy ilay fahazotoako teo. " Rahampitso indray !" sady nakimpiny moramora ny masony niezaka nitady torimaso. Tsy namaly i Ratrema fa ny tanambadiny fotsiny no noraisiny moramora dia norohany sady hoy izy hoe"
- " Matoria tsara ary izany vadiko izany" dia iny koa izy no niezaka nitady torimaso iny alina iny.

Ny ampitso maraina...
Vao maraina i Mihary dia indro namikiviky nandeha tany ampiasan'i Tahiana araka ny fotoana efa nifanomezan'izy mirahavavy mianaka tamin'ny antso io maraina io ihany.
- " Manao ahoana aky izy ao?" hoy i Tahiana nanontany ny toe-pahasalaman'i Hery rehefa vita ny fifampiarahaban'izy mianaka.
- " Efa miresaka be mihitsy izy ao fa dia izy mbola mila didina haingana io no tena tsy mampandry ny saiko." hoy i Mihary. " Niresaka tamin'i Alexia" moa izy omaly araka ireny efa noteneniko anao anikeo ireny dia tena ohatran'ny velombelom-bolo izany ihany koa izy eh.
- " Gaga andry ity mihitsy aho ry Mihary!" hoy i Tahiana nony avy eo nanohy ny resaka. " Dia  tena tapakevitra ny handeha hanatritra azy any Frantsa tokoa ve ity indry ity?"
- " Efa matotra be ny hevitro ny amin'iny ry nenitoa fa dia ny hikarakara ny taratasy rehetra izany izao aloha no imasoako."
- " Indry aloha dia nandova tanteraka ny toetran'-drenin-dry e. Mahavita manao zavatra tsy azo eritrerentina mialoha mihitsy...  Eny e!, tsy dia misy maharatsy an'izay ihany koa aloha." Hoy i Tahiana.
- " Izay ve no fahitanao ahy?" hoy i Mihary somary gaga amin'izao fanamarihana nataon'ity nenintoany.
- " Mba resaka fotsiny koa aky ny ahy iny fa ndao amin'izay isika handeha, efa nomen'i Hery andry ve ny fanalahidin'ny tranony?"
- " Ity antanako ity" hoy i Mihary sady natolony an'i Tahiana moramora ilay lakile.
Nivoaka ny toeram-piasan'i Tahiana izy ireo dia nanakana ilay fiarakaretsaka sendra nandalo teo.

Tsy ela taorian'izay dia nigadona teo amin'ny varavaran'ny tranon'i Hery i Mihary sy Tahiana. Vao tafiditra tao anatiny.
- " Vohay haingana aloha ny varavaran-kely hidiran'ny rivotra madio" hoy i Tahiana sady nanodro ny toerana tokony haleha tamin'i Mihary " Ohatran'ny mitady hisy fofona lao sahady izy izany ah."
Niserana kely tao antsain'i Tahiana ny fotoana nandalovany tao amin'ity trano ity. Nitsiky kely fotsiny izy tany anatiny tany nahatsiaro ny tsirom-pahasambarana niainany niaraka tamin'i Hery tao. Efa tantara fotsiny tokoa moa ireny hoy izy tany anatiny tany.
Vetivety dia hitan'i Tahiana sy Mihary ny zavatra notadiaviny dia indro izy roa vavy mianaka fa namikiviky namonjy ny hopitaly mba hanaovan'i Hery sonia ny seky tsy mbola misy tarehim-bola hoentina hividianana ny tapakilany sy ireo taratasy ho fenona maro isankarazany. Izay no ela dia lasa izy roavavy namonjy ny biraon'ny zotra an'habakabaka teo Analakely sady nikarakara ny fahazon-dalana mivoaka hoany Frantsa.

Tany amin'ny hopitaly nandritra izay fotoana izay...
- " Mbola tsara vintana lesy ialahy ry Hery tsy vita tanteraka tamin'iny loza iny fa saiky ratsy anie iny e" hoy i Fano mipetraka tamin'ny seza tsy dia lavitra ny fandriana nisy an'i Hery
- " Mbola tsy afaka misioka aho aloha aho izao ry Fano" hoy i Hery " fa mbola tsy tafavoaka ny ala! Mbola ho didina anie aho, ary raha sanatria moa ka misy ny tsy fihetezan-javatra dia ..." sady toa tsy te hiheritreritra an'ity zavatra saika holazainy loatra i Hery.
- " Marina ny tenin'ialahy" hoy i Fano toa nahatsiaro diso nampitsidika an'izay resaka izay. Fa izao lesy eh. Misy vaovao ity. Tapaka ny hevitro fa hifamatotra amin'i Tahiana aho an."
- " Marina tokoa ve izany?" hoy i Hery somary niarina kely teo amin'ny fandrianany.
- " Tena resaka matotra izany ry Hery ary efa hevitra tapakay roa"
- " An, an, an. Tsara izany ry " Da'toa," hoy i Hery somary nitsiky kely " Tena mankasitraka an'izany fanapahan-kevitrareo roa izany aho. Dia rahoviana no hatao ny raharaha? Aleo mihitsy mba rehefa tavaferina aho vao atao, sa ahoana?"
- " Ialahy indray ve lesy no hatao diso anjara amin'izany" hoy i Fano miramirana naheno ilay teny feno fanantenana navalin'i Hery azy teo.
- " Avadiko kely indray aloha ny tafa, fa ahoana lesy izany ialahy niresaka tamin'i Alexia omaly alina izany?  Manao ahoana izy any izay?"
Niontana kely ny fon'i Hery naheno ny anaran'i Alexia voantonona. Tsapany ho mitondra herinaratra mampangoritsina ny tenany iray manontolo mihitsy ny feo avoakan'ny fanononana ny anaran'ilay olontiany io.
- " Ohatran'ny nanonofy aho ry Fano a!" hoy i Hery feno fientanam-po. Tena tsy nampoiziko ilay izy ary ohatran'ny nitondra fahavitrihana tampoka ho ahy teo mihitsy ny naheno ny feony. Tiako izy iny e. Be izay vehivavy nandalo tamin'ny fiainako izay fa tsy misy mahasolo ny toerany...tsy andriny mihitsy hono ny hahitana ahy?"
- " Ary ialahy kah!" hoy i Fano nitsatsaingoka.
- " Izany ve moa ho hita ho lazaina intsony fa dia efa tena dondona mihitsy aho ny handeha amin'ny Alahady."
- " Vaovao tsara izany" hoy i Fano. " Apetraho amiko daholo fotsiny ny momba momba ny tranon'ialahy aty fa izaho no mikarakra azy amin'ny fotoana tsy maha eto an'ialahy.
- " Misaotra Da'toa ah!" hoy i Hery mody tsy naka sarotra.
- " Ohatran'ny tsy mahazatra ahy lesy ilay antsoin'ialahy hoe Da'toa, Da'toa izany fa aleo hifampiantso amin'i anarana ohatran'ny teo aloha fotsiny ihany kah!"
- " Ka ianareo anie izany efa hampaka-bady atsy ho atsy ka tsy aleo ve mba omena an'izay anaram-boninahitra izay sa ...?
- " Leity koa letsy!... " hoy i Fano sady nitsangana moramora teo amin'ny seza nipetrahany izy nandeha namonjy naka an'ilay gazety nipetraka teo ambony latabatra tsy lavitra teo.
- " Marina izany Da'toa, ndray, Fano mantsy eh!" hoy i Hery sady nampiakariny moramora tao amin'ny hatony ny tanany anakiroa toa ireny olona maka bahana hieritreritra ireny.
Nony hariva tao amin'ny hopitaly,...
- " Vita daholo ny fanomanana ry Hery fa vonona ny handeha isika" hoy i Mihary nientanentana nilaza ity vaovao.
- " Misaotra betsaka Mihary an. Manana havana tokoa aho manana anareo telo mianadahy mianaka mikarakara ahy kah. Tsy ho voavaliko mihitsy fa dia Andriamanitra hamaly soa dia mba samy ho tojo izay irian'ny fony daholo ianareo rehetra.
- " Tsy misy fisaorana ry Hery " hoy i Tahiana fa sitrana haingana ianao dia modia haingana koa sa hijanona any? Sady nitsiky  kely ny anao vavy?
- " Tsy fantatro izay ho fandehany any " hoy i Hery " fa dia izay hahasalama ahy aloha izany no atao dia eo indray isika mahita izy hoy i Jaojoby."
Nihomehy kely izy telo mianadahy nihaino an'i Hery teo.
- " Ary ianao izany anie lasa ohatran'ny be vazivazy ry Hery e" hoy i Tahiana tsy naharitra.
- " An, an, an. Tsy misy resaka vazivazy mihtisy izany resako izany" hoy i Hery fa resaka tena matotra be ohatran'ny anareo sy Da'toa Fano." Vao maika toran'ny hehy nikakaka i Tahiana sy Mihary naheno an'ilay hoe Da'toa Fano.
- " F'angaha efa fantatrao?" hoy i Tahiana tamin'i Hery.
- " Aza atao mandritra ny fotoana tsy maha eo ahy fotsiny ny mba fangatahako" hoy i Hery toa tsy namaly ny fanontaniana niantefa tany aminy.
- " Ianao angady nanana sy vy nahitana indray ve" hoy i Mihary no ho hadinoin-dry zareo amin'izany fa sitrana haingana fotsiny ianao hidiran'izy roa amin'ny lalindalina."
- " Izay mihitsy !" hoy i Tahiana. I Fano moa amin'io fotoana io ohatran'ny sadaikatra dia sadaikatra tsy nahita ho tenenina firy izany fa dia nanaraka izay onjan'ny fandehan'ny resaka fotsiny teo.
Tany amin'ny biraon'i Ratrema ny tolakandro io...
- " Izay ilay izy ry ingahy Ramanana araka an'ireny resan-tsika mirahalahy anikeo maraina ireny. Ahoana ny fanapahan-kevitrareo mivady?" hoy i Ratrema liana fatratra ny amin'izay valin-teny entin'ity olona manambola aminy.
- " Raharaha sarotra izy ity ry ingahy Ratrema ka aleo aloha hifampidinika amin'ireo zanako koa aho izao hariva izao dia mba mihaona indray isika mirahalahy rahampitso" hoy i Ramanana hita ho misalasala amin'ilay tolotra nomena azy.

 

 

Mbola hitohy.

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 77
2006/08/29,09:34
- " Allo! Dr Mihary?" Hoy i Mahefa raha vao henony fa tafapaka taty Madagasikara ny antsony.
- " Ie, izy indrindra ity fa izy izao azafady?" hoy i Mihary rehefa avy nitopy maso haingana teo amin'ny laharana niseho teo amin'ny findainy izy.
- " Profesora Mahefa  ihany ity e.  Tsy manelingelina anao?"
- " An, an, an" hoy i Mihary " Miandry an'i Hery aty amin'ny hopitaly aho io. Anjarako mantsy no miandry azy anio alina"
- " Hay, eo akaikinao eo ve izany i Hery?" hoy i Mahefa somary nientanentana.
- " Io mihitsy izy sady mijery ahy tsara" hoy i Mihary nitsiky nangalam-pijery kely tany amin'i Hery izay tsinjony nangilantsofina mafy vao naheno ny firesahana ny momba azy.
- " Misy hafatra ho azy angaha sa te hiresaka kely aminy mihitsy ianao profesora?"
-  " Tsy hoe misy hafatra akory fa ity zanako vavy eto akaikiko eto ity no mba te hiresaka kely vetivety aminy raha ohatra ka mety? "
- " Efa afaka miresaka tsara mihitsy izy fa aza miala ary" hoy i Mihary sady nanatona teo amin'i Hery izy. Somary notapenany kely aloha ilay faritra fitenenana dia hoy izy somary nibitsibitsika tamin'i Hery:
- " Te hiresaka aminao hono i Alexia".  
- " Alexia?
Marina ve izany?" hoy i Hery taitra dia taitra. Toa tsy nampino azy ity zavatra nolazain'i Mihary.  Tsy namaly anefa ity farany fa ny finday teny antanany fotsiny no natolony an'i Hery izay efa tsindrin-daona aok'izany. Nahatsiaro tohina kely anefa i Mihary na dia tsy niniany loatra aza.  Saika hamonjy hipetraka izy kinanjo tsapany fa mety mba mila fotoana hiresahana mangina ireto mpifakatia ka dia naleony namonjy moramora ny varavarana mivoaka hoany andalan-tsara. "Mila miezaka ny manadino azy tanteraka aho" hoy izy miezaka manamboatra saina " hijaly aho raha izao zavatra tsapako izao no mitohy" isaky ny haheno ny anaran'i Alexia ve aho dia harary foana ny foko? " hoy ihany izy miteny irery sady niasa dia nandroso sy niverina nanaraka an'ilay lalantsara foana tsy nisy olona izy. 
Mandritra izay fotoana izay ...
Nangovitra ny tanan'i Alexia nandray ny finday teny antanan'i Mahefa. Toa tsy mampino azy fa handre ny feon'ilay malalany indray izy tao anatin'izay fotoana ela izay. Natahotra izy fa sao dia feon'i Hery tsy mitovy amin'izay raiki-tadidy ao antsainy no ho henony.
- " Hery! Allo!" hoy i Alexia tamin'ny feo somary farimparina.
Nangorivintsika ny tenan'i Hery iray manontolo vao naheno ny feon'i Alexia. Nampitamberina fahatsiarovana be dia be tao antsainy ilay feo. Toa nanonofy no fahatsapany ny tenany.
- " Alexia? Ianao tokoa ve izany?"
- "Izaho ilay olon-tinao hatrizay ihany ity Hery ah" hoy i Alexia namaly moramora tany ambadika lavitra tany. Nanganohano ny mason'ity tovovavy resim-pitiavana lalim-paka. Vao nahatsikaritra ny zava-nitranga i Mahefa dia naleony nitsaitsaika moramora nivadika tany amin'ny efitranony aloha hamela ireto mpifankatia hifampita ny vetsovetsompony.
- " Mijaly be aho ry Hery fa lavitra anao"hoy i Alexia sady nanomboka nifokofoko nitomany izy...  Manao ahoana ianao ao izay?"
- "Mijaly mafy toa anao koa aho rahavako" hoy i Hery ila tsy hahaloa-peo. Aza manary toky ianao ry Alexia fa raha sitrak'Andriamanintra ny fitiavantsika dia tsy maintsy ampihaonina foana isika na ho ela na ho haingana!"
- " Eny eh, fa manao ahoana hoy aho ianao ao izay?" hoy indray i Alexia namerina ny fanontaniany ny toe-pahasalaman'ity olontiany.
- " Tsy hitako izay tena hilazako aminao ny momba ahy ry Alexia fa dia mbola eto ampitsaboana moa izao. Izay fitondran'Andriamanitra fa mbola eo ampitadiavana lalana ny handefasana ahy hoatsy La Reunion ry zareo izao. "
- " F'angaha mbola tsy notenenin-dry zareo taminao...?" hoy i Alexia somary gaga tamin'izay zavatra nolazan'i Hery.
- " Ny hoe ahoana?" hoy i Hery somary taitra
- " hoe alefa aty aminay ianao no tsaboina kah!"
- " Izany ve?" hoy i Hery toa velom-panantenana tany anatiny tany tampoka teo. Nijohy moramora indray ny ranomasony.
- " Alexia ah!" hoy izy nanohy sady nisefosefon'ny tomany " Tia anao aho".
Tsy tana fa nipatraka moramora toa ny an'i Hery indray koa ny ranomason'i Alexia. Toa nahatsapa fa nifanakaiky indray izy roa na dia nosarahin'ny elanelan-tany aza.
- " Hery ah!, Tia anao koa anie aho eh... Aza manahy fa tsy miova ny fitiavako anao" hoy i Alexia toa nahatsapa fahatoniana nahazo toky fa mbola tia azy tanteraka i Hery.
- " Ny fitsaboana anao aloha izao" hoy izy nanohy avy eo no mila karakaraina haingana dia ho hitantsika indray izay atao manaraka.
- " Eny eh, marina izany" hoy i Hery. " Ny angatahako amin'Andriamanitra dia ny mba ho vita soamatsara ny fandidina ahy. Mba te hiara miriaria aminao indray toy ny teo aloha aho. Mafy tamiko loatra izay tsy nahateo anilako anao izay" sady toa nitamberina kely tao antsain'i Hery ny fotoana niondranan'i Alexia hoany ampitandranomasina.
- "Aza manambe izany fitiavako izany" hoy i Alexia " Mila mandeha kely izaho sy dada fa miantso anao aho raha vao misy fotoana malalaka kely an." Mbola fenofeno tokoa ny fon'i Hery teo ampiresahana teo ka tsy dia tandritadriny loatra ilay tenin'i Alexia niantso dada an'i Mahefa teo.
- " I Dr Mihary ilay niresahanao teo ihany no antsoy dia izy no afaka milaza aminao ny fotoana mety andalovany aty amiko sy ahafahanao miantso ahy " hoy i Hery nanohy ny resaka rehefa avy eo.
- " Efa voarakitro tsara io laharany io kah" hoy i Alexia namaly tamin'ny feo somary mihantahanta tamin'ity malalany.
- " Aleo ianao havelako kely indray aloha izany fa sao dia reraka loatra miresaka,sady mbola ndeha hisakafo hariva mantsy izahay io"
- " Eny ary" hoy i Hery fa misaotra niantso izany fitiavako izany.
- " Bisous mamy be eo amin'ny molotrao an" hoy ny feon'i i Alexia nanakoako tao antsofin'i Hery sady tapaka ilay antso.
- " Misaotra Alexia ah." Hoy i Hery namaly na dia tsy tafampita intsony aza ny hafany sady norohany moramora ilay faritra firesahana teo amin'ilay finday ho mariky ny famaliany ilay oroka nomen'i Alexia azy teo.
Finaritra ery ny tovolahy nony avy eo. Toa feno fanantenana izany indray ny fahitany ny fiainany. Mbola tiany ihany aho lahy hoy izy tany antsainy tany. Raha izy mbola variana namisavisa ny fiainany teo iny indrindra no indro niditra moramora i avy any andalantsara i Mihary.
- " Nanao ahoana izy tao?" hoy izy somary nitsiky nanatsafa an'i Hery.
- " Nahafinaritra ny naheno ny feony indray ry Mihary ah. Efa ela no naniriako an'iny fotoana iny fa dia misaotra anao aho nampifandray anay toy izao."
- "Tsy misy fisaorana ry Hery ah," hoy i Mihary mody tsy dia rototra. " Efa miezaka ny hanamboatra saina tanteraka aho ny amintsika. Tsofiko rano ianareo roa hahaleo halasa izay kasainareo amin'ny fiainana.
Gina tsy nahateny aloha i Hery nandritra ny segondra vitsy. Tsapany fa tena tafapaka lalina tany anatin'i Mihary ny fitiavana azy. Diso aho ry Mihary hoy izy nony avy eo ary mangata-pamelana aminao aho fa nandratra ny fonao. Tsy hanao ireny adalako ireny intsony aho raha sitrana soamatsara eto. Hasiako hasiny amin'izay ny fitiavako an'i Alexia fa tsy hosimbasimbaiko amin'ny filan'ny nofo etsy sy eroa ary ny faniriako aminao dia ny mba hifanenan'ny lalanao amin'izay olona tena afaka manome ny fitiavany iray manontolo hoanao."
- " Mamela anao aho ry Hery. Misaotra anao amin'ny fampaherezana nomenao. Zava-dehibe amiko mihitsy ny maheno ireo zavatra voalazanao rehetra teo ireo. Ampy ahy hanasitranako moramora ny feriko.  Tsy manary toky koa aho ny amin'ny hoavy e... Teo ampiandrasana anao miresaka tamin'i Alexia teo aho no tena tapa-kevitra ny hanatanja-tsaina ka hamela anao sy Alexia hifankatia amin-kalalahana amin'izay ka mahazo matoky ahy ianao fa manomboka izao dia fitiavana madio toy ny mpinamana tsy mifankafoy fohy no ifankatiavantsika, sa ahoana?."
- " Misaotra ry Mihary" hoy i Hery " vitsy ny vehivay mahavita izao ataonao izao. Mendri-piderana tokoa raha ianao ary inoako fa tsy ho very maina akory izao zavatra rehetra ataonao ho ahy izao."
- " Manana adidy aminao aho" hoy i Mihary lasalasa ny vavany namaly ny zava-boalazan'i Hery sady toa nahatsiaro tampoka ilay fotoana naha teo ambavahoana ny fahafatesana azy tany Mahajanga izy. " Ary raisiko ho tombotsoa ho ahy ny hanatanteraka izany".
Natsotran'i Hery moramora ny tanany ankavanana dia natolon'i Mihary koa ny azy dia nifandray tanana teo izy roa ho mariky ny finamanana vaovao vao natombok'izy ireo teo.

 

 

Navadiky Hery ny tafa nony kelikely ka hoy izy hoe
- " Ary nahoana hoy aho no tsy mba nolazainareo ahy izany izaho halefa ho tsaboina any Frantsa izany, sa i Alexia no diso filaza?
- " An, an, an tsy hoe niniana tsy nolazaina anao akory ilay izy fa fanapahan-kevitra vao vetivety izy io ary anio hariva amin'izaho hoe hiandry anao aty io no saika hilazako aminao ny antsipirihany hay moa ny avy any andafy no tonga mialoha...?" hoy i Mihary somary nitsiky kely nitodika tany amin'i Hery.
Raha mbola somary lasa fisainana teo i Hery mieritreritra sahady ny tenany handeha hiampita ranomasina hamonjy ity malalany no notarin'i Mihary hoe:
- " Ary toa lasa fisainana be hoy aho ity ianao eh"
- " An, an, an, somary variana kely fotsiny aho fa ahoana tsara izany no tena fandehany?"
Nanomboka nanazava ny fikarakara rehetra tokony hatao teo i Mihary sady nanambara ihany koa fa i Profesora Mahefa sy Alexia no tena nanolotra ny soson-kevitra ny amin'ny hitondrana azy any Frantsa sy ny fiantohana ny fitsaboana azy. Tankina tsy nahateny i Hery nandritra izay fanazavana rehetra izay. Tsapany ny hasarobidin'ny fitiavan'i Alexia azy. Nanitikitika kely ny sainy ny mikasika ity profesora toa tena misahirana ny aminy ity saingy navelany ho eritreritra mandalo ihany aloha izany fa izay hahasitrana ahy aloha izao no tokony ho imatimatesako hoy izy tany antsainy tany.
- " Saika adinoko" hoy i Mihary rehefa avy eo..." hanatitra anao hatrany Paris anie aho eh"
- " Zany ve?" hoy i Hery. " Sao dia mba tsy mety kosa izany ry Mihary a, izaho aza efa tena menatra mihitsy mieritreritra ny fisahirananao amiko eto dia mbola handany vola aman-karena hanatitra ahy any koa ve ianao"
- " Tsy maninoa izany ry Hery ah." Hoy i Mihary tsy naka sarotra. " Efa tapaka ny hevitro fa tsy maintsy manampy anao hatramin'ny farany aho. Tadidiko anie ny fisahirananao tamiko e. Mba anjarako indray izao. Sady izaho ihany koa anie no nahatonga an'izao rehetra izao ka tena adidiko mihitsy ny manao izay azoko atao rehetra hoanao kah. Tsy misy eritreritra hafa mihitsy fa fitiavana te hanampy ny namana tena namana toa anao tsotra izao fotsiny ny ahy. Milamina koa ny saiko rehefa hitako fa tonga tsy manahy any amin'ny profesora Mahefa sy Alexia ianao. ... Efa nahavita ny famandrihan-toerana izahay ka amin'ny alahady amin'ny 12 sasany alina no manaiga hoany Paris isika. Ny fangatahana ny fahazon-dalana hivahiny any Frantsa sy ny fividianana ny tapakila izany sisa no karakaraiko rahampitso fa ny ankoatran'izay efa vonona daholo."
Tena handeha hahita an'i Alexia ihany aho marina hoy i Hery na dia atao aza hoe hitsabo tena no halehako any.
- " Mandalova any antrano ianao sy Tahiana rahampitso izany " hoy i Hery  rehefa avy eo" ...hitan'i Tahiana tsara ny toerana nametrahako ilay pasipaoroko niarahanay nikarakara iny, ... sady mila manoratra seky hakanao vola handoavana ny saran-dalako koa aho izany ..." sady natorony an'i Mihary ny toerana fametrahany ny atotan-taratasy saro-bidy any antranony.
 
Tany amin'i Ratrema sy Malala tamin'io alina io...
Avy nampatory an'i Toky sy Cynthia i Malala. Tsy dia nampoiziny loatra ny zava-nitranga fa raha izy ndeha hamonjy ny efitrano fandroana iny no avy hatrany dia nosavihin'i Ratrema moramora teo amin'ny valahany. Takatry i Malala ny tian'ny vadiny hatao saingy mody nolaviny moramora aloha:
- " Aoka moa aloha Ratrema a. Mbola mila mandeha mandro vetivety aho fa tena madisadisa be mihitsy izany vatako izany"
Nodian'i Ratrema tsy heno anefa izany fiangavian'i Malala izany fa raha mbola samy teo ampitsaganana teo izy roa dia avy hatrany dia nosintoniny tanteraka hiankina teo antratrany ny lamosin'ity vadiny. Nampanantoniny moramora ny sofin'i Malala amin'izay ny molony rehefa avy eo sady nobitsibitsihany hoe:
- " Efa ela mihitsy anie no niandrasako an'ity vadiko ity e. Tsy ampy anao mihitsy ny fiainako Malala ah." Sady nampiakariny moramora nanafosafo ny nonoben'i Malala mbola tsara sarona tao anaty ankanjo ny tanany anakiroa. Nanentana ny tany anatin'i Malala tany ilay bitsibitsika toa nampangoritsina ny tenany iray manontolo nataon'i Ratrema teo. Tsy ela taorian'izay dia injay fa henony miakatra moramora ao anatiny ny filana te hanakatra ny faratampom-pahasambarana. Adinodinony ilay programany handeha hamonjy ny trano fandroana teo fa navelany nanaram-po tamin'ny safofaso teo aminy teo aloha ingahy Ratrema. Nahodin'i Malala moramora ny lohany hiezaka hanakatra ny molotry Ratrema izay efa niandry mafy tao andamosiny tao. Nanomboka niha haingana ny fidoboky ny fon'i Malala nahazo ny tsiron'ny fifanorohana tsy ankijanona tamin'ity vadiny. Nihamafy tsikelikely ihany koa ny fisefoany. Niha nahatsiaro fahasambarana ny vatany. Tsy tsaroany hoe oviana no namahan'i Ratrema ilay bokotry ny lobaka mbola teny aminy fa ny tanan'i Ratrema efa miezaka mitsofoka eo ambanin'ilay tatinonony ankavia no tsapany nanaitra azy. Nopolipolesin'i Ratrema moramora aloha ny nonom-badiny sady somary nokasohiny kely matetitetika ilay lohanono somary volon-tsaokola manompo mainty izay tonga dia nihijitra avy hatrany iny. Nampidinin'i Ratrema teo amin'ny kibon'i Malala indray ny tanany rehefa avy eo. Tsy andrin'ity farany ny hiverenan'ilay ratsan-tanana manafosafo teo amin'ny lohanonony. Fahafinaretana mampitosaka herin'aratra mamakivaky ny lohany sy ny vatany iray manontolo mantsy no tsapany isaky ny voakasika io faritra io.  Niverenan'i ngahy Ratrema indray tokoa ary ilay lohanono efa nivontovonto anakiroa. Somary notsongotsongoiny kely aloha vao ahodinkodiny amin'ny fanondro sy ny ankihibeny. Toy ireny manodina bokotra amin'ny fitadiavana onjampeo amin'ny vata fandraisam-peo ireny no ilalaovany azy. Ahodiny kely dia avotsitrany... dia iverenany kely indray rehefa avy eo. Mikipy tanteraka ny mason'i Malala mandritra izay fotoana izay. Efa tsy mandia-tany intsony izy amin'io fa mitsingevana eny amin'ny tontolon'ny sambatra. Mihanoka tanteraka ao anatin'ny fahasambaran'ny nofony.
Rehefa nahatsiaro tena kely indray i Malala dia henony fa miha manindrotsindrona moramora sady mitankisinkisina amin'ny maojany avy aoriana ny filahian'ity vadiny efa mangetaheta fatratra azy. Nampidinin'i Ratrema moramora tamin'izay ny tanany ankavanana rehefa avy eo moa ilay tanany ankavia mbola nanohy ny fanapolipolesana an'ireto nono be toa voasary loaranjy mbola mihenjakenjana tsara.  Nampadaloviny teo amin'ny foitra aloha ny safosafo somary nanao faribolana izany vao somary nanaovany herisetra hitsofoka teo amin'ilay zipo tazonin'ny elastika malefaka nanaovan'ity vadiny. Nanomboka nihodina tamin'i Malala indray ny tany aman-danitra. Toa miandrandra fatratra ny tanan'i Ratrema hikasika ny zohim-pahafinaretany izy. Tsy tonga dia namonjy teo anelakelam-pen'i Malala anefa ilay tanan'i Ratrema fa narosony moramora aloha hamakivaky ilay silipo "thong" nanaovan'i Malala ary najanony kely teo amin'ireo volo madinika nandrakotra ilay dongona teo. Naveziveziny moramora aloha ny ratsan-tanany hakany fahafinaretana tsara ny hakanton'ilay vohitra rakotr'ala. Ny fanongotsogoina sy fanapolipolesina ireo nono ery ambony amin'io mandeha ihany sady vao maika nampian'i Ratrema tamin'ny fanorohana moramora ny ravin-tsofin'ity vadiny. Tsy afa nanda intsony ny tenan'i Malala fa dia niha hotsaka tsikelikely ny fivaviany. Naroson' ingahy  Ratrema moramora tamin'izay ny rantsantanany iray rehefa avy eo hanafosafo ilay kitsokely efa niefonefona sady nihenjana aok'izany. Somary nitambotsitra kely i Malala toa ila tsy hahazaka azy intsony ny lohaliny fa nohezahin'i Ratrema notazonina hitsangana hatrany. Tampoka teo... narotsak'ity farany tao amin'ny zohim-pahafinaretan'i Malala ny ratsantany iray manontolo. Efa hotsaka tanteraka ny anao vavy ka rano maditidity nitopatopa no niandry ny tanany tao. Nanaram-po teo aloha ingahy Ratrema nanafosafo ny fivavian'ity vadiny nanatsofotsofoka ny rantsany tany anatiny tany araka izay takany. Tsy voatanan'i Ratrema hitsangana intsony i Malala fa niha godro tanteraka ny lohaliny.
- " Mitsangana Malala ah" hoy ny anao lahy fa toa tsy henon'i Malala heniky ny hasambarana ny fiangaviany.
Nony afaka kelikely.  Nivadika nitodika tany amin'i Ratrema amin'izay i Malala Novahan'i Malala avy hatrany ny bokotra tamin'ilay pataloha fohy teny amin'ingahy Ratrema. Noloharany hivoaka tao ilay filahian'ity farany izay efa nandranoka fotsy tateram-pahazavana teo amin'ny lohany. Tsy nisalasala ny anao vavy fa avy hatrany dia nataony tany ambavany ny filahian'ity vadiny izay niridiridy tsy nisy ohatran'izany.  Nisento tokana ingahy rainy. Ela no nanofinofisany an'ity vadiny mba hanao toy izao azy indray. Noraisin'i Malala nony avy eo ilay vaoniny anakiroa tao ambany sady somary nopotsipotseriny moramora nampanarahiny ny gadon'ny fitsetsafany ilay filahiana teo amin'ny molony. Nanomboka nisefosefo mafy ingahy Ratrema sady vao maika niha nihenjana ny filahiany. Nesorin'i Malala haingana ny tanany sady najanony ny fitsetsafana nataony teo. Nihiratra ingahy Ratrema saingy tsy nahateny. Izy efa tongan'i Malala teo ambaravaran'ny efitrano fandroana vao tafaverina tsara teto ambonin'ny tany ny saina aman'eritreriny.
- " Fa maninona no najanonao" hoy izy tamin'ity vadiny.
- " Tsy mbola azo alefa " hoy i Malala nitsiky sady ohatran'ny nanaraby azy.
" Mbola hangalako tsirony eny ambony fandriana io rehefa avy eo" sady nohesoriny tanteraka ny ankanjo kely sisa tavela teny amin'izy roa.
 

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com) 

 

Pejy 76
2006/08/22,20:11
Teny andalana hody i Tojo sy Alexia,..
- " Fa inona marina no tena mahatonga anao te hianatra ao amin'ity American Univerity of Paris, ity ry Alexia?" hoy i Tojo somary nitopy kely tany amin'ny Alexia ny masony.
- " Te hanohy fianarana any Etazonia aho ry Tojo indray andro any ah. Izay no mba tena nofinofiko hatrizay na dia tsy mbola nolazaiko na tamin'iza na tamin'iza aza."
- " Miheritreritra ny handeha lavitra mihitsy anie ianao izany e, dia ahoana izany aho?" hoy i Tojo nananihany sady toa nitsapa izay mety ho fihetseham-pon'i Alexia?
- " Ahoana amin'ny ahoana?... Tsy azoko?" hoy i Alexia gaga toa tsy nanampo fanontaniana sangy zary tenan'ity tovolahy nitondra ny fiara teo anilany.
- " An, an, an, mba manala aminao fotsiny aho fa tsy maninona akory kah. Izaho anie be sangisangy ry Alexia. Mbola tsy arakao foana ve?"
- " Fa ianao angaha moa tia ahy?" hoy i Alexia toa matotra tampoka teo tamin'ity fanontaniana napetrany.
- " Eny e, ..." sady niahotra kely aloha i Tojo toa tsy nahita havaly ity fanontaniana mivantambatana niantefa tany aminy." Voasarika aminao aho ry Alexia fa tsy haiko raha mahatsapa toa izany koa ianao?"
- " Tena marina ve izany zavatra lazainao izany ry Tojo sa hoe mampiresaka ahy fotsiny ianao?" sady lasa kely tany amin'i Hery tampoka ny eritreritry Alexia. " Tena tia ahy tokoa ve ity Tojo ity sa hanadala ahy fotsiny,  dia ataoko ahoana i Hery?" hoy ihany ny eritreriny lasa lavitra. Tsapany ho finaritra anefa ny sainy mahatsapa fa misy olona mampiseho fahalianana aminy. Henony fa injay nisy hafanana nitosaka tampoka nanenika ny tarehiny iray manontolo.
- "Tena marina izany Alexia a!" hoy i Tojo namaly sady tsy sahy nijery an'i Alexia fa ny lalana izoran'ny fiarany ihany no nobanjininy. Tamin'izay fotoana izay indrindra no tsinjon'i Alexia nisy toerana fijanonanana somary mivoaka kely ny arabe tsy lavitra azy ireo ka hoy i Alexia hoe:
- " Ajanony kely etsy mihitsy aloha ny fiara ry Tojo dia ndao isika sy ianao hiresaka?"
Tsy nampoizin'i Tojo iny fiangaviana nataon'i Alexia iny sady tsy nampoiziny ihay koa hoe hivadika resaka matotra be ohatran'izao ilay sangisangy nataony teo.
Nijery ny fitaratra fitazanana ny fiara any aoriana aloha i Tojo vao nampirehitra ny jiro filazana fa hivily miankavanana rehefa mby akaiky ilay fiviliana ary dia niroso moramora nakeo amin'ilay toerana maladalaka notondroin'i Alexia.
Nifampijery kely izy roa nony tafajanona tanteraka ny fiara sady niara nitsiky toa samy te hilaza zavatra saingy samy tsy nisy sahy na koa hoe tsy te hilaza izay ao antsainy.
- " Alefaso ary ny resakao " hoy i Tojo fa ianao no nangataka ny hijanonantsika eto.
- " Efa tsikaritro ihany aloha ireny fihetsikao rehetra ireny ry Tojo ary tsy afeniko aminao fa voasarika aminao koa aho. Misy itovizana be amin'ilay olona miaraka amiko any Madagasikara mantsy ianao raha ny tena marina e. Mahatsiaro finaritra izany aho rehefa miaraka aminao ary dia mahatsikaritra an'io daholo na i Dada na i Neny..." somary nitsiky toa faly tany anaty izany i Tojo naheno izay voalazain'i Alexia. "rehefa nieritreritra anefa aho ry Tojo" hoy ihany Alexia nanohy rehefa avy eo dia " ohatran'ny tsy ho haiko izany hitia olona anakiroa izany. Tiako be mantsy izay olona any Madagasikara izay ary ambonin'izay mandalo olana goavana mihitsy izy amin'izao fotoana izao any. Ianao aloha dia olona tsotra sady tsara fanahy  ary dia tena lanin'ireo ray aman-dreniko toetra mihitsy saingy aleo re mba hijanona ho eo amin'ny sehatry ny finamanana ihany ny amintsika raha sitrakao?" hoy i Alexia somary namaranana tamin'ny feo malefaka ny teniny.
Gina tanteraka ny tovolahy. Tafaondrika kely teo amin'ny familiana aloha izy vao nitraka moramora. Tsy nampoiziny ny zavatra nolazain'i Alexia teo. Mifanohitra tamin'ny eritreriny ny fanapahan-kevitry ity farany.  Henon'i Tojo fa nihanafana tampoka teo ny lohany sady toa nanganohano ny masony. Tsy te hiteny na inona na inona izy raha ny sitrapony nefa fantany fa miandry azy mafy mba hisoka-bava ity tovovavy mipetraka eo anilany.
- " Inona moa no azoko tenenina ry Alexia" hoy i Tojo ila tsy hahaloa-peo. " Izay moa no fantatrao fa mety dia hajaiko ny safidinao."
- " Aza fady Tojo fa tsapako hoe tena nandiso fanantenana anao aho an. Tsy tiako anefa ny miolakolaka sy ny mampanantena poakaty ka aleoko tsoriny e."
- " Tsy diso mihitsy ny eritreritro nihevitra fa zaza vavy tsara fo sady tsotra ianao ry Alexia. Mahatoky amin'izay nomenao ny fonao. Olona toa anao mihitsy no mba nofinofisiko ho ravaky ny fiainako indray andro any." Hoy i Tojo niezaka nampahery tena nony avy eo.
- " Aza manahy ianao Tojo fa amin'ny fotoana tsy hampoizinao dia hifanena amin'izay olona izay ny lalanao ah."
- " Enga anie" hoy ilay tovolahy somary naneho tsiky niharo henatra.
- " Ekenao ve izany ny hoe ho mpinamana tsy mifankafoy izaho sy ianao?" hoy i Alexia nony avy eo te haka toky sao dia tsy te hahita azy intsony i Tojo aorian'izao resaka ifanaovan'izy roa izao.
- " Aza manahy ianao ny amin'izay ry Alexia fa tsy hanary ny finamanako aminao aho. Mila amboariko fotsiny ny saiko isaky ny mahita anao aho" sady nitsiky i Tojo te hampita amin'i Alexia fa efa tony izy.
- " Avy ary enao ho fihiniko" hoy i Alexia ho mariky ny dina ifanaovantsika sady nanatonantona teo akaikin'i Tojo kokoa izy. Somary sahirana ihany anefa satria tery tao anaty fiaraka saingy tsy nanakana azy roa tsy hifamihina izany. " Tiako ho fantatrao ry Tojo fa ho raisiko ho namana akaiky ahy indrindra eo amin'ny fiainana ianao" hoy i Alexia somary nibitsibitsika moramora teo amin'ny soroky ity tovolahy nony avy eo.
- " Misaotra amin'ny fahatokisana Alexia" hoy i Tojo namaly mora koa rehefa samy namonjy nipetraka tsara tamin'ny sezany avy izy roa.
- " Ndao amin'izay andeha hody" hoy i Alexia  sao dia mitebiteby i dada any antrano.
Inona tokoa fa tsy ela taorian'ny niagan'izy roa dia injay naneno ny finday tany amin'i Alexia.
- " Allo! Dada?" hoy ity tovovavy nahita avy hatrany ny anaran'i Mahefa niseho.
- " Aiza ho aiza ianareo izay anaka?"
- " Efa aty andalana hody mihitsy izay ry Dada fa afaka dimy ambinifolo minitra eo izahay tonga any antrano."
- Eny ary!" hoy i Mahefa sady notapahany ny antso.

....

Tonga  tao amin'ny tranon'i Alexia.
- " Izay Tojo fa misaotra betsaka an. Hiresaka amin'i Dada aho dia antsoiko ianao rahampitso. Aza malahelo an. Izaho tsy mankaiza fa eto ihany, sady ianao namako be moa e?" hoy i Alexia niezaka nampahery ity tovolahy fantany fa somary naratra tany ampony.
- " Eny ary," hoy i Tojo. " Nahafinaritra ny niaraka taminao na dia saika nampitomany aza, " sady mody nitsiky izy toa te hampita amin'i Alexia fa diso fanantenana tokoa izy.
Novelomin'i Tojo ny fiarany dia lasa izy namonjy ny fodiany.

....
Novohan'i Mahefa ny varavarana. Nanoroka azy teo amin'ny takolaka vetivety fotsiny i Alexia dia namonjy nametraka ny poketrany teo ambony latabatra.
- " Fa maninona izany zanako izany no ohatran'ny manjombon-tarehy? " hoy i Mahefa tsy nihambahamba nanontany.
- " fa inona no mahatonga an'i Dada manontany an'izany?" hoy i Alexia niezaka nanamboatra ny fijorony sy ny endriny mba hanafenany ny aditsainy izy nivoaka ny fiaran'i Tojo teo.
- " Efa mba ela niainana ihany anie aho anaka" hoy i Mahefa somary nisarika anjanany handeha hamonjy hipetraka teo amin'ny seza lava eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
- " An, an, an. Sahirana ny saiko ry dada fa ohatran'ny nanao sangisangy izay i Tojo tamiko androany rehefa nolazaiko izy hoe izaho maniry ny hanohy ny fianarako any Etazonia indray andro any dia hoy izy hoe ary ahoana hono ny aminy izany. Gaga be aho dia nasaiko nanjanony mihitsy moa ny fiara dia niresaka tsara izahay ary dia nolazainy fa te hiaraka amiko hono izy... Saika halaim-panahy hanaiky ihany aho saingy tsapako hoe mbola mavesa-danja lavitra ato anatiko ny fitiavana an'i Hery dia notsoriko taminy fa namana akaiky no tena tiako andraisana azy. "

Nihaino tsara sady namela an'ity zanany hampita ny tao ampony rehetra i Mahefa.
- "Aza atao manahirantsaina be anao izany anaka. Izay zavatra tsapanao no nambaranao azy ka tsy misy mahadiso anao amin'izany mihitsy...Ahoana anefa hoy izy rehefa no lavinao ny faniriany?"
- "kivy tanteraka izy ry dada sady tsapako tamin'ny feo navoakany mihitsy fa saika hitomany izy saingy tsy te hamitaka azy aho. Tsy mahatsapa fitiavana aminy koa aho raha ny tena marina eh. fitiavan'ny mpinamana no tena tsapako aminy, asa anefa na hainy ny manavaka an'izay?"
- "Marina ny anao ry Alexia,  izay sitraky ny fonao tanterahina. Azoko tsara mihitsy ny zavatra tsapanao satria efa nandalovako."
- " Nandalovan'i dada ahoana?" sady ohatran'ny taitra kely i Alexia nijery an'i Mahefa.
Nitantara ny fihaonany tamin'ilay tovovavy nandrato fianarana tany Etazonia amin'izay i Mahefa sy ny antony tsy naharaikitra ny fiarahan'izy roa na dia nifandray sady tsy nifankafohy tsy nisy ohatran'izany aza.
- " Mitovitovy amin'ny zavatra iainako izao mihitsy izany tantaranao izany ry Dada an!" hoy Alexia. " Dia aiza izao izay Ramisarivo izay amin'izao fotoana izao. Mbola any Etazonia ihany ve izy?"
Nitamberina kely tao antsain'i Mahefa ny fiarahany tamin'i Ramisarivo fony izy nandalo tany Etazonia. Niserana tao antsainy ny endrik'ilay tovovavy toa nahasodriana azy nefa tsy nety tena nambabo ny fony.
- " Tsy fantatro hoe aiza izy izao anaka. Niha nihena tsikelikely ny fifandraisanay na tamin'ny fifandefasana mailaka izany na tamin'ny antso antelefona ary nony farany dia tsy heno intsony izy moa izaho koa tsy niezaka nitady azy. Ohatran'ny mbola nanantena mafy ny hihaona tamin-dreninao koa aho raha ny tena marina" sady velon-tsento kely ny lehilahy.
- "Dia ahoana izany izao ianao io? Tsy hanambady intsony?"
Tsy nampoizin'i Mahefa ilay fivatambatanan'i Alexia rehefa miresaka. Teo vao tsikariny fa misy itovitovizany amin'ny reniny ihany ny fomba firesaky ity zanany.
- "Ianao ity dia tena reninao navela mihitsy an." Hoy i Mahefa somary nitsiky kely.
- " Fa maninona kah!" hoy i Alexia te hahalala mafy izay tian'i Mahefa lazaina.
- " Tso-po, sady tsara fanahy, nefa mivatambatana rehefa miresaka."
- " Izaho tokoa aloha dia izay e. Efa mahazo an'izay fanamarihana izany ihany aho matetitetika fa tsy mbola mety haiko foana ny manontany ankolaka ny zavatra tiako ho fantatra,... ary tsy novalian'i Dada anie ny fanontaniako teo eh?"
- " Hay moa!" hoy i Mahefa na dia niniany nahodina aza ny resaka mba handinihany ny valiny homena ity zanany vavy.
- " Taorian'ny nahafatarako fa maty reninao izay aho vao nieritreritra ny amin'izay zavatra nanontanianao izay anaka. Tsy ataoko raharaha tsy maintsy atao ilay izy fa raha sanatria ka mifanojo amin'ny olona mety andrian'ny foko ve aho tsy hilaza aminao eny ihany."
- " Hitadiavako ve i Dada e" hoy i Alexia somary nanadrohadro an-drainy sady nitsangana teo amin'ny seza nipetrahany.
- " Aza mbola mandeha aloha ianao" hoy i Mahefa nony avy eo" Misy vaovao tiako lazaina anao"
- " Vaovao ratsy sa vaovao tsara " hoy i Alexia sady niverina nipetraka indray izy. Ny masony amin'io tsy miala teny amin-drainy toa miezaka mitady valiny mialoha ny tena ilazan'i Mahefa ny vaovao.
- " Ho avy aty amintsika i Hery"
- " Zany ve ry dada? Rahoviana? " hoy i Alexia sady tafatsangana mihitsy niala teo amin'ny toerany izy nanatona an'i Mahefa sady nisintona azy hitsangana mba ho fihininy.
- " I Dada ve no nanafatra azy sa ahoana?" hoy izy nibitabitaka sady niandrandra nijery ny tarehan'i Mahefa.
- " Eny e, tsy hoe izaho no nanafatra azy fa ny dokotera any Madagasikara no nilaza fa misy fandidiana maika mila atao amin'ny lohany. Misy ra mandry tavela mantsy hono ao amin'ny lohany ao."
Tsy nahateny indray aloha i Alexia na dia diboky ny hafaliana be aza ny fony teo. Lasa lavitra ny sainy nieritreritra ny zavatra mbola handalovan'i Hery. Toa tsy azony sary antsaina mihitsy izany i Hery tsy salama sady malemy eo ambony fandriana izany.
- " Dia iza no miantoka ny fandefasana azy aty ry Dada, manambola an'izany ve izy?"
- " Aza be ahiahy ny amin'izay ianao anaka fa efa mikarakara an'izay aho. Misy dokotera vavy izay namany no mikarakara azy ... Mihary no anarany, io no hanatitra azy aty?
- " Misaotra betska dada a! Sambatra mihitsy aho manana anao antra olona sady be fitiavana. Tsy andriko mihitsy izay fotoana hahitako an'izay malalako izay ry Dada. Mba azonao anontaniana an'izany dokotera izany ve raha mba misy laharana ahazoako miresaka mivantana amin'i Hery any amin'ny hopitaly androany, sa mbola tsy afaka miresaka izy?"
- " Ananako mihitsy ny laharan'io Dr Mihary io hoy i Mahefa fa aleo hantsointsika mianaka izy rehefa avy eo hanontaniana ary? Fa nanao ahoana aloha ny dianao sy Tojo tany androany fa toa variana be isika mianaka izany?
- "Nahafinaritra kah. Ny niafarany teo fotsiny no iny efa notantaraiko an'i dada teo iny...Nitety toerana roa samihafa izahay androany fa ilay ao amin'ny American University of Paris ao amin'ny 6, Rue du Colonel Combes no ohatran'ny tena andrian'ny saiko," sady navoakan'i Alexia ihany ireo atotantaratasy nomena azy tany.
- " Inona izany no sampana tinao ianarana anaka?"
- " Ity resaka International Business Administration" ity ry dada no tena tiako an. Mba afaka manampy an'i Papa any Madagasikara amin'ny raharaham-barotrany aho amin'izay indray andro any raha ilaina izany moa fantatro hoe tsy ho sahirana mihitsy aho mitady asa raha manana MBA na aiza na aiza toerana hipetrahako.
- " Tsy mba hanao mpitsabo ohatra ahy angaha ny zanako" hoy i Mahefa nanahihany anjanany sady notsongoiny kely ny takolak'i Alexia.
- " Ahoana moa ilay fitenintsika Malagasy hoe " ny adala moa hoy izy no toa an'iza..." sady toran'i hehy i Alexia nandamindamina ireo taratasy niparitaka nojeren'izy mianaka.
- " Ka tsy izay mihitsy anie no hevitr'iny fomba fitenenana iny ry Alexia e? " hoy i Mahefa lokin'ny hehy koa amin'ity sangisangin-janany.
- " Eny eh!, fantatro mihitsy izany fa mba te hanadala anao fotsiny aho. Tsy hoe tokony mba hikendry hahavita mihoatra izay nataonao ve moa izany aho sa tsy izay?
- " Izay aloha no fahazoako azy koa" hoy i Mahefa fa asa na mbola misy heviny hafa. Fa hono hoy aho, tsy voatery hanomana TOEFL ve izany indry raha hiditra mianatra ao?"
- " Toa tsy izay fotsiny aza no tadiaviny fa efa ireto voatanisa eto ireto" hoy i Alexia sady nasehon'i an'i Mahefa ilay taratasy.
- " Mila mianatra miteny anglisy amin'izay izany ny zanako! Hiteny anglisy indray izany isika mianaka ato antrano?"
- " An,an, an!" hoy i Alexia. " Tsy te hanadino ny teny gasy nahalehibe ahy aho fa aleo aho any ivelany any no mitady fomba hampiarana azy.
- " Mino aho" hoy i Mahefa " fa misy toerana afaka manampy andry hanomana an'ireo fanandinana ireo ao amin-dry zareo fa anontanio any rahampitso"

Nony afaka kelikely,...
- " Ndao hivoaka hisakafo any amin'n restaurant" isika mianaka androany hariva fa ohatran'ny kamokamo ny hahandro aho izany hoy i Mahefa,  sa mazoto ny hahandro indry?"
- " An, an, an. Ohatran'ny kamo koa aho izany fa ndao ary hihinana any ivelany." Hoy i Alexia tsy naka sarotra sady nandray ny poketrany. " Tsy aleo ve anefa aloha antsoina ilay dokotera naman'i Hery izany vao mandeha isika?"
- " Ndao ary " hoy i Mahefa sady navoakany ny taratasy kely tany anaty paosiny mirakitra ny laharan'i Mihary.

 Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 75
2006/08/19,06:44
 - Tsy "epidural hematoma" ve izy izany Dokotera" hoy i Mihary nony avy eo somary nibitsibitsika.  "Mafy loatra mihitsy izany dona nahazo ny lohany izany ka nahatonga ity lalandra ity ho tapaka an." Sady notondroin'i Mihary ilay lalandra madinika miseho teo amin'ny sary.  " Soa ihany aloha fa ato anelanelan'ity taolana ity sy ny rakotry ny atidoha no nivainganan'ny ra fa raha tsy izany an..." sady ohatran'ny nihivingivin-doha ilay dokotera nampiseho ny tahony sy ny ahiahiny ny amin'izay mety hiseho.
- " Aleo averina any amin'ny efitra misy azy aloha izany i Hery " hoy ilay dokotera tompon'andraikitra voalohany nony avy eo tamin'i Mihary " ...dia ho dinihintsika haingana izay tokony hatao fa tsy azo ampiandrasina ela izy ity."
...
Tao amin'ny biraon'i Mihary izay tsy dia lavitra ilay toerana fitarafana.
- "Mety afaka miantoka ny fandefasana azy hoatsy La Réunion ve anefa io tovolahy namanao io ry Mihary?"
- "Izy aloha toa tsara asa fidiram-bola ihany raha ny fahalalako azy fa izay tahiriny any indray no tsy fantatro?"
- "Aleo aloha ary izany resahintsika izy izao dia ho hitantsika eo izay hatao rehefa avy eo" sady nitsangana teo amin'ny seza nisy azy ilay dokotera ary dia nitsangana nivoaka nanaraka azy koa i Mihary.
Tsy nahitana teny firy i Mihary teny andalana. Lasa lavitra ny sainy ny amin'izao zavatra mahazo an'i Hery izao. Mihasarotra izy izany hoy izy tany antsainy tany. Dia noho izaho ve no nahatonga an'izao rehetra izao? Tsy maintsy manampy an'i Hery aho raha mbola azoko atao ihany koa hoy izy tapakevitra tanteraka.
Afaka minitra vitsy dia tonga tao amin'ny efitra nisy an'i Hery izy ireo.  Efa i Fano indray moa no nisolo toerana ny fiandrasana ny marary tamin'io fotoana io. Vao niditra ny efitrano i Mihary sy ilay dokotera namany dia indro fa niara nitopy tany ny mason'izy roalahy mianaka.  Toa tsy mahandry izay valin'ny fizahana natao fotoana vitsy teo aloha. Hita taratra teny amin'ny endriny fa toa nisy hafaliana niserana tao amin'i Hery rehefa nifanojo tamin'ny mason'i Mihary ny masony. Miha miverina tsikelikely tokoa ny fitadidiany
- "Efa azoazo?" hoy i Mihary tamin'ny endrika mirana tamin'ity tovolahy nambabo tanteraka ny fony.
- "Efa tsy dia maninona kah!" hoy i Hery toa miezaka mampatanja-tsaina manoloana ny toe-java misy andalovany.
- " Nanao ahoana ny fahitanareo azy tao Dokotera" hoy ihany i Hery nony avy eo nanohy sady liana fatratra ny amin'izay vokatry ny fizahana natao azy.
- " Tsy dia misy atahorana aloha ny ain'ise" hoy ilay dokotera nanomboka ny teniny toa miezaka mafy hampilamina ny sain'i Hery " saingy misy fandidina  tsy maintsy atao hanesorana ilay ra mivaingana tavela eo anelanelan'ny taolana sy ilay fonosana mandrakotra ny atidohan'ise. Azo atao tsara io fandidiana io ary betsaka ny antoka ny amin'ny hahombiazany.
Gina tanteraka ny anao lahy teo ampandrenesana ity vaovao netin'ilay dokotera. 
- "Tsy manana safidy hafa afatsy izay fandidiana izay ve moa izany aho?" hoy izy nony avy eo.
- " Satriko tokoa r'ise ny hilaza zavatra hafa amin'ise fa tsy maintsy fandidiana ihany no ahafahana manala io vongan-dra mandry ao amin'ny lohan'ise io"
Nivadibadika ny sain'i Hery manoloana ity fanapahan-kevitry ny mpitsabo azy ity. Nanomboka  nanenika azy ny tahotra. "Tsy manan-tsafidy anefa aho raha izany " hoy izy aneritreritra fa dia izay fitondran'Andriamanitra eo izany sisa."
- " Eny ary Dokotera fa tsy maintsy mivonona aho fa mbola mamy izany te ho sitrana izany moa" sady nanompy maso kely tany amin'i Mihary izy.
Tsinjony fa toa onena azy fatratra ny mason'ity farany.
- "Ka eo indrindra no tena ilainay resaka amin'ise. Tsy mbola azo tanterahina eto amintsika mantsy ity karazana fandidiana iray ity. Atsy amin'ny nosy La Réunion izao no akaiky indrindra na koa hoe any Frantsa."
Niontana indray ny fon'i Hery vao naheno fa tsy ho vita eto Madagasikara ny fandidiana azy. Ketraka tampoka ny saina aman'eritreriny.
- " Izany ve Dokotera tsy ho vola be? Ny saram-pitanterana handefasana ahy any aloha ho voalohako ihany" sady tsaroany tampoka ilay fikasany ny handeha hoany Frantsa hamonjy an'i Alexia sy ny fikarakarana pasipaoro nataon'izy sy Tahiana. " ... fa ny saram-pitsaboan'ny hopitaly no tena ho raharaha. Izaho mantsy tsy mba manana ireny fiantohana ny lany amin'ny fitsaboana toy ny an'ny olona any ivelany ireny!" Nakimpin'i Hery indray aloha ny masony toa mitady fitoniany izy handihany akaiky izay tokony hataony.
- " Mbola hamonjy marary hafa aho" ilay dokotera nony avy eo fa aleo rahariva aho miverina eo indray izany ny amin'izay fanapahan-kevitra ho raisintsika sa ahoana?
- " Eny ary! " hoy i Mihary sady naroson'i Mihary akaikikaiky kokoa an'i Hery teo ampandriana ny seza nipetrahany.
- " Ahoana letsy ny atao an'ialahy ity?" hoy i Fano avy nanatona an'i Mihary ihany koa.
- " Tsy manan-tsafidy aho raha ny fahitako azy ry zareo fa na izany izaho mety ho faty na hanantakaitra ka tsy aleo ve miroso amin'izany fandidiana izany!"
- " Marina mihitsy ny anao " hoy i Mihary nankahery ity namany toa valaky ny aditsaina tampoka teo mieritreritra ny zavatra tsy maintsy ho diaviny. " Azo tanterahina tsara io fandidiana io kah". Inona ary hoy i Mihary eo ampitoerana eo no azoko anampiana an'ity Hery ity. Nanavotra ahy teo ambavahoana ny fahafatesana izy ka tsy maintsy ampiko, sady izay indray mbola izaho ihany koa no fototr'izao mahazo azy izao" hoy ihany izy nanohy niresaka an'eritreritra sady nahatsiaro ilay zava niseho taminy tany Mahajanga sy ilay fotoana vitsy nialohan'ny nitrangan'ny loza.
- " Aleo aloha aho hiantso an'i Nenitoa Tahiana vetivety izany hilaza aminy an'ity vaovao ity dia ho hitantsika eo izay eritreririny, sa ve i Fano no hiantso azy?"
- "An, an, an , aleo ianao ihany no miresaka aminy" hoy ity farany " fa ianao anie no tena afaka manazava amin'ny antsipirihany ny antony tena tsy maintsy handefasana azy any ivelany e."  Somary sorena kely aloha i Mihary naheno ny valin-tenin'ity dadafaran'i Hery saingy tsy dia nahoany loatra ka avy hatrany izy dia namoaka ny finday tao anaty paoketrany sady lasa nivoaka kely tany andalan-tsara ary dia nanindry ny laharan'i Tahiana:
- " Allo? ... Allo?  Tantine Tahiana?"
- " Allo! , iee, izaho ihany ity aky fa ahoana? Nanao ahoana ny tany amin'ny fitarafana anikeo?"
- " Ka izay indrindra no iantsoako anao fa angaha tsy loza fa nisy vonga-dra tavela ao amin'ny lohan'i Hery ka mila didina haingana izy." Hoy i Mihary somary mibitsibitsika.
- " Andriamanitro o! Izany ve aky? "
- " Tena tsy nampino ahy ilay izy eh! ...Tsy vita eto amintsika anefa ny fandidiana azy  fa mila entina atsy La Réunion na any koa hoe any Frantsa izy!"
- " Izany a? henjakenjana ny vola ho lany amin'izany sa ahoana ny fahitan-dry azy?"
- " izy aloha dia tsy vitan'ny tsy manam-bola ka izay indrindra no niatsoako anao handinihina tsara izay tokony hatao.  I Fano moa nanatrika teo tamin'ny fotoana niresahan'ny dokotera tamin'i Hery saingy tsy nilaza izay tena heviny loatra izy ka tsy haiko be ihany izay tena any antsainy any."
- " Ahoana ny hevitry i Hery?" hoy ihany i Tahiana nanadihady.
- " An, an, an, izy moa ve nanda fa ny zavatra noteneniny dia ny hoe mety tsy ho voalohany ny saram-pitsaboana fa ny saran-dalana ihany no ananany.
- " Ahoana re izany e? ... Aleo aloha ary aho hiantso an'i Malala hampita aminy an'ity vaovao ity sao dia mba mba afaka manampy ry zareo dia antsoiko indry rehefa avy eo.
Nony afaka kelikely...Naneno ny finday tany anaty poketran'i Mihary.
- " Allo, Dr Mihary ihany ity mihainao anao?"
- " Malala naman'i Tahiana ihany aky ity a!, Manao ahoana, ... ahoana aky izany vaovao nolazain'i Tahiana ahy teo izany?"
-  " Tsy atahorana ve?" hoy ny feo toa mangovitra henon'i Mihary.
- " Raha tafala haingana aloha ilay vongan-dra dia tsy misy ahiana loatra ny aminy fa ny olana dia ny fiantohana ny fitsaboana sy ny toerana hitondrana azy. ... tsy efa notenenin'i Tahiana taminao moa hoe ..."
- " Iee! Efa noteneniny kah!" hoy i Malala tsy namela an'i Mihary hanohy. " I Ratrema aky nilaza hoe aleo mba anontaniana ihany aloha ny hevitry Mahefa sy Alexia alohan'ny tena andraisana fanapahan-kevitra hentitra ka asa na miombom-kevitra aminay indry?" Somary narary kely ny fon'i Mihary naheno indray ny anaran'i Alexia voantonona. Vetivety ihany anefa dia nisinda izany satria tsapany fa misy zavatra hafa manandanja kokoa noho ny hasarotam-piarony dia ny famonjena ity tovolahy toa mampijaly ny fony.
- " Hevitra mety ihany koa aloha izay!" hoy i Mihary.  " antsoy haingana aho izany raha vao henonao ny hevitry ry zareo an."
- " Eny, eh! " hoy i Malala. " Izao dia izao ihany aho dia hiantso".
- " Rehefa avy eo izany Mme Malala a!"
- " Eny ary aky ry Mihary fa apetrako vetivety aloha izany ianao" sady notapahin'i Malala ny antso.

Any Paris, Frantsa ...
Eo ampandinihina ny taratasy mirakitra ny marary iray izay iandraiketany tao amin'ny biraony i Mahefa no injany fa naneno ny finday teny aminy. Nojereny ny tarehimarika niseho. " Avy any Madagasikara izy izany" hoy izy aneritreritra sady notsindriany ilay bokotra afahahana mandray ny antso:
- " Allo! Profesora Mahefa ihany ity?... Malala?"
-  " Izaho ihany ity" hoy i Malala niezaka ny ho tony.
- " Inona ny vaovao" hoy i Mahefa "tsy nananosarotra ny fizàrana ny fiainana any amintsika indray? "
- "Somary sahirana kely fotsiny kah. Fa izao hoy aho no tena niantsoako anao. Ao akaikinao ao angaha i Alexia?"
- " An, an, an. Aty ampiasana aho io. Lasa nandeha niaraka amin'i Tojo naka torohevitra ny amin'ny fomba fidirana hianatra amin'ny anjerimanontolo malaza iray eto Paris izy?"
- " Hay!" hoy i Malala toa niserana tampoka tao antsainy ny endriky Tojo sy ny fiarahan'izy roa. " F'angaha tsy loza fa nolazain'ilay dokotera vavy mikarakara an'i Hery tamiko teo fa mila didina haingana hono i Hery hanalana an'izany vongan-dra mandry ao amin'ny lohany izany."
- " Hnnn! Hnnn!" hoy i Mahefa toa tsy nahita havaly.  " Rahoviana izy izany no ho didina?"
- " Eo indrindra no tena olana sady ilana hevitra aminao fa tsy vita eto Dago hono ilay izy fa tsy maintsy entina atsy La Réunion na aty aminareo aty Frantsa"
- " Misy olom-pantatrareo na i Hery angaha ao La Réunion?" hoy i Mahefa
- " Izahay mivady aloha tsy mahalala na iza na iza any e, ianao angaha mahafantatra?"
- " Misy dokotera mpiara mianatra tamiko izay no lasa miasa any amin'ny hopitaly iray ao Saint-Pierre any sady Neurochirurgie mihitsy no niarany taty. Aleo fa hantsoiko izy sao mba afaka manampy anareo."
Vao tapitra anefa ny tenin'i Mahefa teo dia tsaroany tampoka ilay resak'izy sy Alexia ny amin'ny hoe hanafarana an'i Hery hoany Frantsa.
- " Malala, mbola ao ve ianao? Ohatran'ny  tsy henoko intsony mantsy ?"
- " Mbola ato tsara mihitsy aho fa mieritreritra an'izany soson-kevitra arosonao izany aho eh. Ilay fomba handoavan'i Hery ny saram-pitsaboana any ivelany no tena maha vaka ny saiko?"
- "Izao e,  ary ity angamba no mety kokoa. Aleo alefa mankaty aminay izy dia izaho no hisahana ny fitsaboana azy rehetra. Raha mba afaka miantoka ny saran-dalany fotsiny ianareo na izy dia tena tsara."
" Izany ve ry Mahefa?" sady toa nihiratra tampoka ilay tarehin'i Malala somary  niketrona rakotry ny adintsaina teo. " Tena azonao antoka ve izany fanapahan-kevitrao izany?"
- " Olon-dehibe anie aho ry Malala no miresaka aminao e. Efa voasainako tsara izany zavatra lazaiko anao izany fa izao,  Ampifandraiso amin'izany dokotera mitsabo an'i Hery izany aho handaminanay ny antsipirihany rehetra"
- "Eny ary, izay dokotera vavy toa hoe mpiara mianatra tamin'i Hery taloha izay no tsara ampifandraisana aminao fa izy mantsy no tena mikarakara be an'i Hery ao izao miaraka amin'i Tahiana namako. Eny e, ilay dadatoa sa dadafaran'i Hery koa aloha toa hitako tao. Mihary no anaran'ilay dokotera. Ity ny laharan'ny fidainy fa tonga dia antsoy izao dia izao ihany izy raha afaka ianao." Sady notononin'i Malala ny laharan'ny fidain'i Mihary.
- " Aleo fa antsoiko izy izany. Raha tsy tafa antso aho izany androany dia io dokotera Mihary io no anontanianareo ny fandehany sa ahoana?"
Nifanao veloma teo izy roa dia niantso avy hatrany an'i Mihary i Mahefa.
- " Allo! Dr Mihary?"
- " Allo, Dr Mihary indrindra ity tompoko, fa avy aiza izao azafady?"
- " Avy aty Frantsa aho io miantso anao io. Profesora Mahefa, fianankaviana akaiky an'i Mme Malala sy ingahy Ratrema aho?"
- " Faly mahalala tompoko! Inona no azoko anampianana anao izay raha tsy mahadiso?"
- " Ny mikasika an'i Hery no niantsoako anao dokotera. Mieritreritra aho hoe maninona moa raha aty amin'ny hopitaly iasako aty Frantsa no andefasanareo azy? Sa ahoana ny eritreritrao?"
Nidobodoboka ny fon'i Mihary naheno ny soson-kevitra naroson'i Mahefa.
- " Ka hisy ohatran'izany aiza indray moa tompoko?"
Dia nanazava ny zava-nisy sy ny fitsaboana mila atao amin'i Hery teo i Mihary.
- " Karakarao ny antontan-taratasy rehetra momba azy ary." Hoy i Mahefa rehefa avy eo.
Nisy hevitra tampoka nitsiry anefa tao antsain'i Mihary teo ampihainoana an'i Mahefa tao anaty telefona.
- " Mila olona manaraka azy i Hery sao misy fahasarotana tampoka eny andalana ka raha tsy dia manahirana anao mba azonao andefasana taratasy fampiantranoana koa ve aho hanaterako azy any?"
Somary hafahafa tamin'i Mahefa aloha ny naheno ity fiangaviana nataon'i Mihary ity. Taiza hoy izy aneritreritra no nisy dokotera nanolon-tena hanatitra ny marariny avy any Madagasikara ho aty Frantsa ohatran'izany fotsiny eo?
- " Dia ahoana ny asanao sy ny saran-dalana?" hoy i Mahefa toa tsy dia nahatoky loatra.
- " An, an, an. Izaho ihany no mikarakara an'izay fa aza manahy ny amin'ireo ianao...mpinamana mpiara mianatra mantsy izaho sy Hery tany amin'ny kilasy famaranana. Mahatsiaro ho manana adidy aminy aho raha ny tena marina ary ny fotoana toa izao indrindra no tena tokony hitondrako fanampiana ho azy."
- " Hay! Izay vao mazava amiko fa somary gaga kely ihany mantsy aho tamin'ilay fiangavinao teo."  hoy i Mahefa nanomboka nahazo ny antony nanosika ity mpitsabo hahafoy vola aman-karena sy ny asany hanampy an' i Hery.
- "... tsy misy olana izany Dr Mihary fa mahazo miomana ny handeha koa izany ianao e. Karakarao haingana ny fividianana tapakila fa izaho hikarakara ny fandraisana anareo aty. Ity ny laharako fa ny anao moa efa nomen'i Malala ahy teo."
"Asa na hanao ahoana izao ny hafalian'i Alexia raha maheno izy hoe hoavy i Hery? ... eny e, hitsabo tena moa no alehany aty fa inoako anefa fa hisy azy ny hafaliana hahita an'ilay olontiany  indray." Hoy i Mahefa tany ampony tany nony avy namarana ny resaka nifanaovana tamin'i Mihary. 

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 74
2006/08/15,12:25

    - " Tsy izany hoy aho ry Mahefa fa nandeha nitady an'i Hery tany ampiasana araka ilay fiangavian'i Alexia aho ary dia tena zavatra tsy nampoizina no sendra ahy tany fa  hoe voan'ny lozam-piarakodia teny amin'ny lalan'ny fahaleovantena teny hono i Hery andro vitsivitsy lasa izay ary dia eny amin'ny hopitaly izy amin'izao fotoana izao.
- " Ahoana tsara hoe Ratrema?" hoy i Mahefa toa tsy nino ny zavatra henony.
- "Voadonan'ny fiara nirimorimo teo amin'ny valahany hono ny fiara karetsaka nitondra azy ary dia voa mafy mihitsy izy. "
- " Tena raharaha izany marina. Manao ahoana anefa hono izy amin'izao fotoana izao?
- " Eo indrindra no tena raharaha sady mahavaky ny lohanay mivady ry Mahefa. Nandeha tany mantsy izahay io atoandro io... Fa tena mbola tsy mahatsiaro tena i nedala raha ny tena marina. Nisy fotoana kely fotsiny hono izy no nifoha dia ohatran'ny nidelira niantsoantso ny anaran'i Alexia. Ireo namany sy ilay dadafarany no nilaza an'izay."
- " Ny fomba hilazana an'izay amin'i Alexia koa izany izao no raharaha. Efa nanontany ahy foana mantsy izy sao dia efa niantso ahy ianao nampita ny vaovao momba an'i Hery. Tsssss!...ahoana re izany e!"
- " Ka vaka ohatranao izany koa anie izahay mivady hoe ahoana no fomba hilazana azy ity vaovao ratsy ity e. Ianao izao no heveriko hoe mety mba afaka miresaka moramora aminy. Tsy fantatra mihitsy koa mantsy izay ho fihetsiny sy hitranga raha vao maheno izao vaovao izao izy...fa angaha tsy tena raharaha izy ity ry Mahefa?
- " Tena raharaha tokoa izy izany ringahy Ratrema. Aleo ary hiresaka moramora aminy aho rehefa avy eo dia ho hitako eo indray izay atao fa antsoiko ianao rahampitso na rehefa kelikely eo ihany."
- "Eny ary fa mba amboary ao ny sainy Mahefa fa tena matahotra mafy mihitsy izahay ato. Sao dia te hiresaka kely amin'i Malala aloha ianao alohan'ny hanapahana azy?
- " An, an, an aleo aho amin'ny manaraka miresaka aminy fa mampamangy ao fotsiny hoe" sady naforitry Mahefa moramora ny telefona finday teny antanany. Namonjy nipetraka kely teo ambonin'ilay seza tsy dia lavitra azy teo aloha izy naka saina sady nanontany tena ny amin'ny fomba tokony hilazana amin'i Alexia izay tsy manampo na inona na inona ny amin'izay nanjo ity olontiany any Madagasikara. Tapakevitra ny hivoaka ny efitra nisy azy i Mahefa nony farany ary dia namindra moramora nakeo amin'ny toerana fandraisam-bahiny izay nijerevan'i Alexia ny fahitalavitra.
- " Dada, efa hitanao ve ity documentaire anakiray mandeha ity?" hoy izy tamin'i Mahefa sady nientanentana ery.
- " Fa documentaire resaka inona izy izany? " hoy i Mahefa somary nanompy maso teo amin'ny sary mandeha.
- " Hay,
Machu Picchu
?" hoy i Mahefa nanohy tsy namela an'i Alexia hanazava.
- " Efa hitanao koa angaha?"
- " Efa tany amin'io toerana io mihitsy aho efa taona lasa izay. Mahalasa fisainana be ny mandinika io toerana io ry Alexia. Ohatran'ny hoe mitondra anao miverina any amin'ny lasa mihitsy izay topazan'ny masonao.  Efa ela angaha izy io no nandeha?
- " An, an, an vao nanomboka mihitsy fa tantarao ahy hoe ny dianao tany izany fa ohatran'ny mahaliana ahy.  Mbola hiverina handeha mantsy izy ity amin'ny manaraka dia aleo ny an'i Dada aloha no henoiko voalohany raha efa tany any i Dada."
Somary sadaikatra kely aloha i Mahefa naheno ity fiangavian-janany satria zavatra hafa mihitsy no antondiany teo aminy. Hitany fa mety hahamora kokoa ny resaka ataon'izy mianaka anefa ilay fitantarana kely ny diany tany
Machu Picchu
dia naleony nisafidy ny hanome fahafahampo anjanany aloha izay vao tena miditra moramora amin'ny tena tiany hambara. Namonjy naka toerana tsy dia lavitra an'i Alexia teo ambonin'ilay seza lava malemilemy misy fiankinana izy dia nanontany hoe:
-  " Efa fantatrao hoe any
Peru no misy an'ity tananan'i Machu Picchu
ity? Tsy niteny i Alexia fa ny lohany fotsiny no nahatokatony sady nitsiky izy.
- " Vao teo vao teo no nahafantarako azy kah!" sady toran'ny hehy kely izy.
- " Ay! Raha te hoany izany ianao ohatra dia mandeha fiaramanidina ianao mandrapahatonga ao
Lima na koa hoe tonga dia mandeha mivantana any Cusco ianao. Avy eo Cusco indray ianao no mandray fiarandalam-by mankany amin'ilay tanana antsoina hoe Aguas Calientes. Ny foko indiana
antsoina hoe Incas no nipetraka tao amin'io toerana io taloha. Tsy nisy nahafatatra ny fisian'io tanana vita amin'ny rary vato niorina antampokavoana ohatran'io mihitsy aloha raha tsy vao tamin'ny 1911 angaha izy izay. Mahatonga saina ilay toerana e." hoy ihany i Mahefa toa sondriana tampoka nanazava. Toa adinodinony ny tahony hilaza ny vaovao mampalahelo mikasika an'i Hery tamin'i Alexia.
- " Mandehana amin'ny google dia soraty hoe
Machu Picchu
fa dia ho hitanao ao daholo ny momba azy io."
- " Mahavariana izy izany" hoy i Alexia toa nientanentana ery nihaino ny fanazavana nomen'i Mahefa.
- " Rahoviana aho no mba ho afaka hoany?"
- "
Tonga
any foana ianao rehefa tena maniry ny ho any" hoy i Mahefa tsy naka sarotra sady somary naka toerana tsara nitodika tany amin'i Alexia.
- "F'izao ry Alexia ah! Niantso teo i papanao..?"
- " Zany ve? Dia ahoana hoy izy? Nahita an'i Hery ve hono izy?"
- " Nahita azy tokoa izy mivady saingy nisy lozam-piarakodia nahazo azy hono vao andro vitsivitsy lasa izay dia any amin'ny hopitaly izy amin'isika miresaka izao"
- " Izay ary la efa nahiako" hoy i Alexia sady novonjeny notampenany tamin'ny tanany anakiroa ny tarehiny sady niankohoka teo amin'ny lohaliny izy.
- " Efa nanindry mandry ahy mihitsy fa misy zavatra mahazo azy any" sady nanomboka nifokofoko nitomany ny anao vavy.
- " Mitonia aloha ianao anaka" hoy i Mahefa nony avy eo fa efa eo ampikarakarana azy ireo havany sy Ratrema mivady.
- " Ahoana no nahavoa azy? Hoy ihany i Alexia mbola nisefosefo sady namafa ny ranomasony. I Mahefa moa tamin'io fotoana io efa tafakisaka teo akaikiny sady niezaka namihina azy mba hampitony ny alahelony.
- " Tsy tena fantatro ny tena zava-nitranga anaka fa ho fantantsika miandalana eo ihany moa izany fa araka ny nilazan-dRatrema ahy teo dia hoe niantsoantso ny anaranao hono izy tamin'ny fotoana nahatsiarovany tena kely izany angaha?
Vao naheno an'izay i Alexia dia vao maika nigogogogo nidradradradra. Teo i Mahefa vao
tonga
saina hoe tokony tsy niteny azy an'izay aho saingy efa voateniny moa ka dia niezaka niantrika ampahatoniana ny zava-nisy teo fotsiny izy aloha.
- " Hery a!" hoy ihany i Alexia sady mitomany. " Maninona ianao any e! Aza ilaozanao aho e! mijaly aho raha ilaozanao. Tsy misy dikany amiko intsony ny fiainana,..."
- " Alexia" hoy i Mahefa. " Tsy maty anie izy fa nisy dona mafy nahazo ny vatany fotsiny angamba ka izay no mahatonga azy mbola tsy mahatsiaro tena. Raha nisy fotoana nahatsiarovany tena kely izany dia mbola betsaka ny fanantenana ny aminy."
- " Ndao isika hiantso an'i Madagasikara fa tena te hiresaka mafy amin'i papa aho izany eh!" sady mbola nanohy nifokofoko ihany i Alexia.
- " Hiantso azy isika" hoy i Mahefa "fa mila mitony aloha ianao, Izay zany zanako izany!" sady nosafosafoin'i Mahefa ny lamosin'ity zanany vavy trotraky ny alahelo.
- " Andraso aloha hangalako rano mangatsiaka kely vetivety ianao mba ho sotroinao" hoy ihany i Mahefa sady nitsangana moramora izy nakeo amin'ny vata fampangatsiahana tao andakozia.
- " Ity anaka sotroy fa manampy anao mba ho tonitony ity. Maka aina tsara aloha dia miantso any Madagasikara isika mianaka". Eny ary hoy i Alexia tamin'ny lohany nihatokatoka sady nisotro ny rano nomen'i Mahefa azy ihany.
...
Vao nahazo an'i Ratrema i Alexia,
- " Papa, manao ahoana izy ao?" sady nanomboka nifokofoko indray ny anao vavy.
- " Alexia," hoy i Ratrema niezaka ny ho tony dia tony naheno ny feon-jananany nanako tao anaty telefona. ' Aza manao ohatran'io ianao anaka fa eto izahay mikarakara azy. Tiako ho fantatrao fotsiny fa tiany ianao ary ny anaranao hono no nantsoiny."
- " Efa notenenin'i dada ahy teo izay " hoy i Alexia amin'ny feo somary kentsokentson'ny tomany sy ny alahelo.
- " Tiako anie izy iny Papa, ndeha hody any aho hijery azy fa tena tsy mandry mihitsy izany saiko izany" Taitra tampoka i Ratrema naheno ity soson-kevitra naroson-janany. Niahotra kely aloha izy vao namaly,
- " An, an, an Alexia. Aleo aloha hotsaboina tsara izy dia ho hitantsika eo izay hatao manaraka. F'angaha moa ianao tsy hoe hanohy fianarana any indray?" hoy ihany i Ratrema miezaka manary dia ity zanany difotry ny alahelo sy tomany.
- " Eny e!, te hianatra aty aho fa saika hoe mba te hahita azy kely fotsiny aho dia avy eo miverina aty indray."
- " Aleo dinihitsika tsara izay anaka fa amboary ny sainao an. Misy maromaro izahay no mikarakara azy aty. Niresaka tamin'ilay dokotera vavy anisan'ny nikarakara azy sady namany izahay anikeo ary nilaza izy fa misy fanantenana ny aminy fa aza dia alefa lavitra ny sainao anaka."
- Eny e!" hoy ihany no navalin'i Alexia toa tsy dia resy lahatra loatra amin'ny fanazavana nentin'ingahy Ratrema rainy. " Aza adinonareo mihitsy ny mampita vaovao aty amiko na rahoviana na rahoviana an" hoy i Alexia nony ela ela niezaka nampatanja-tsaina.
- " Aza matahotra ianao anaka fa tsy ataoko ambanin-javatra ny amin'izay. Mandehana aloha ianao makamaka aina dia rahampitso aho miantso sa ahoana?
- " Eny ary Papa?" hoy i Alexia nanaiky tsy sazoka ny fiangavian'i Ratrema.
" Lazao azy rehefa mifoha izy fa tia be azy aho".
- " eny anaka" hoy i Ratrema namaly moramora. "ataoko tsara lazaina any aminy ny hafatrao. Izay an!" sady tapaka ny antso tany amin'i Alexia.
Toa tsy nampino an'i Alexia ny zavatra henony sy niainany teo. Adinony tanteraka ny momba an'i
Machu Picchu sy ny faniriany mba te hoany indray andro any. Ny momba an'i Hery sy ny fitiavany no nameno tanteraka ny sainy.

....
Tany amin'ny Hopitaly.

Raha mbola variandresaka tamin'ny fandalovan'i Ratrema sy Malala teo izy telo mianadahy no tsinjon'i Tahiana tampoka fa toa nihetsika kely indrany ratsan-tanan'i Hery teo ambony fandriana. Taitra nikoropaka ny anao vavy sady nosintoniny haingana i Mihary hitodika hijery.
- " Tena manomboka mihetsika tokoa izany tananay izany!" hoy i Mihary nitsiky moramora toa velom-panantenana. Nitsangana nanatona ny fandriana daholo izy telo. Niha navitrika hatrany ny fihetsik'ireo rantsana izay toy ny maty teo aloha ary tsy ela taorian'izay dia nihetsika koa ny lohan'i Hery toa te hiharina izany nefa tsy afaka. Novonjen'i Mihary noesorina haingana ny sarona nanarona ny mason'ity tovolahy. Hafaliana moa ny azy fa ny nialan'ilay sarona no ela dia nanokatra moramora ny masony i Hery. Nifampijery izy telo mianadahy sady velon-tsiky no namonjy  nifamihina toy ireny olona velon-kafaliana mahita ny ekipa tohanany mandrobaka ny fandresena ireny. Hita fa mbola tsy tena mahatsiaro saina izany anefa i Hery fa toa nivandravandra nijery ny valin-drihana fotsiny.
- " Hery a! Hery!" hoy Tahiana nony avy eo sady nanatona moramora teo akaikin'i loham-pandriana nisy an'i Hery izy.  Nihodina moramora nanaraka izay niavian'ilay feo ny lohan'i Hery.
- " Tahiana ihany ity! Manao ahoana ianao izay?" Nisokatra moramora ny molotry Hery sady niteny tamin'ny feo malefaka hoe,
- " Fa aiza aho izany?"
- " Aty amin'ny hopitaly ianao" hoy i Mihary velon-tsiky
- " Aiza i Alexia teo?" hoy i Hery nony avy eo toa ireny nanantena an'i Alexia ho anisan'iray tamin'ireo nanatrika azy teo.
- " Tsy eo izy" hoy i Fano " Fa i Ratrema sy Malala no
tonga
teo nijery anao. Vao haingana teo mihitsy ry zareo no lasa"
Tsy namaly i Hery fa niverina nibanjina ny valin-drihana indray izy aloha. Lasa nandeha niantso ilay mpitsabo namany izay nandray antanana ny fitsaboana an'i Hery haingana i Mihary sady nanazava ny zava-nitranga.
- " Vaovao tsara izany nentinao izany" hoy ilay dokotera fa ndeha hisika hijery azy any izao dia izao.

...  - " Efa nanahy be ihany aho an. Isaorana an'Andriamanitra fa velona soamatsara izy. Ny zavatra mampanahy ahy kely fotsiny dia mety misy ratra any anatin'ny lohany any ka aleo izy ho tarafina rahampitso maraina " hoy ilay dokotera nony avy nijery an'i Hery sady nandeha nitokana kely niresaka tamin'i Mihary.
- "
Marina
mihitsy izany fa dia rahampitso izany isika mikarakara an'izay." Hoy i Mihary.
- "
Havana
akaiky anao moa izy io?" hoy ilay dokotera tamin'i Mihary nony avy eo.
- " An, an, an. Eny e! azo lazaina hoe havako ihany izy na dia hoe namako aza no tena marina." Sady somary niahotra ny anao vavy.
- " Hay! Karakaraintsika tsara izy fa aza manahy ianao. Rahampitso izany
tonga
dia ary amin'ny efitrano fitarafana isika mianadahy no mihaona sa ahoana?"
- " Eny ary!" hoy i Mihary velon-tsiky tanteraka sady maika ery handeha hamonjy teo anilan'ny fandriana nisy an'i Hery.

 

...

 

- " Allo! Tahiana ve izao? ... Malala ihany aky ity a!"
- " Ahoana? Tena tsy nampoiziko mihitsy aky iny nahatongavanareo taty amin'ny hopitaly anikeo iny an. Tsy afeniko fa ohatran'ny nahavelom-panantenana ahy izany, fa izao aloha ny vaovao. Nifoha i Hery ary dia niresaka kely taminay izy?"
- " Izany ve? Misaotra anao Andriamanitro!
Marina
ve aky izany?"
- " Ka efa hoe nifoha hoy aho izy ary dia nanontany hoe aiza hono no misy azy, nankaiza hono i Alexia teo, sns... Hafaliana ny anay telo! Ohatran'ny hoe ny nandalovan-dry no nandrasany dia taitra izy"
- " De ahoana hoy i Dokotera Mihary?"
- " An, an, an. Nijery azy teo daholo izy roa. Mbola misy mpiara miasa amin'i Mihary koa mantsy miara mitsabo azy eo"
- " Tsara izany aky fa dia tena faly mihitsy aho maheno an'izany vaovao izany. Asaiko miantso an'i Alexia izany i Ratrema rehefa avy eo mampita ny vaovao. Efa ratsy mihitsy aky ny saiko nijery azy tsy nihetsika teo ambony fandriana anikeo iny fa tsy afeniko an-dry a!"
- " Izaho koa aloha e, saingy mbola niezaka nanatanja-tsaina ihany aho na dia izany aza."
- " Fa hono hoy aho, mba resaka tsetratsetra tsy aritra ny ahy ity, taiza hono no nifankahalalan'i Hery sy Dr Mihary?"
- " Saro-piaro angaha ity indry sa ...?" sady namonjy nivoaka ny efitrano moramora i Tahiana.
- " Fa angaha rehefa manontany an'izany dia hoe saro-piaro, tsy mpinamana fotsiny ry zareo akory?"
- " An, an, an... Eny e! mpinamana ry zareo ary mpiara mianatra tamin'ny kilasy famaranana hono raha ny filazan'ilay zana-drahavaviko azy.
- " Zana-drahavavin-dry izany i Dr Mihary?"
- " Ie. Izay mihitsy. Tena kely mihitsy anie ity tanana misy antsika ity e."
- "
Marina
tokoa izany! Izay izany aky fa rahampitso aho mandalo any a. Lazao azy fa handalo eo aho rahampitso fa tena mbola valaka be koa tsinona aho fa izao vao tena mitaky indray ny torimasoko  ..." hoy i Malala toa nionona tamin'ny fanazavana azony.
- " Eny ary aky fa rahampitso izany e! antsoy aho alohan'ny hiangain-dry aty dia mba manao fotoana eto izany isika fa i Mihary mantsy no hiandry azy ato anio alina." Sady notapahan'i Tahiana ny antso no namonjy niverina tao anefitra nisy ny marary izy.

 

 

Vao tafiditra anefa i Tahiana dia gaga nahita an'i Mihary sy Fano mipetraka akaiky dia akaiky eo amoron'ny fandriana nisy an'i Hery. Nanomboka nanontany ny zavatra niseho taminy i Hery. Sarotra tamin'i Mihary ny tena hampatsiahy azy ny tena zava-nisy fa dia notsotsoriny fotsiny tamin'ny hoe
- " Nandeha fiara karetsaka ianao no nisy fiara nirimorimo nandona anareo ka izay no nahavoa anao toy izao"
- " Saika maty aho lahy!" hoy i Hery nony avy eo toa niezaka nitsiky ho mariky ny fidifirany ny fahafatesana.
- " Tena saika maty tokoa ianao" hoy i Mihary namaly ny tsikiny tamin'ny feo malefaka. " Isaorana an' Andriamanitra fa veloma soamatsara ianao izao" sady nanomboka nanazavazava ny hitondrana an'i Hery ho tafarina ny ampitso maraina izy. Ninian'i Mihary tsy nolazaina mihitsy aloha ny momba an'i Alexia izay natahorany hamoha tanteraka ny fitadidian'ity marary tsaboina ka dia noezahiny nahodina amin'ny zavatra hafa foana ny resaka.
...

Ny ampitso maraina tao amin'ny toeram-pitarafana.
Nasehon'ilay dokotera namany an'i Mihary ny sary teo amin'ny fitaratra mampiseho ny taova ao amin'ny lohan'i Hery. Nikentrona kely ny anao vavy toa tsy nino ny zavatra hitany. Nitodika tany amin'ilay dokotera namany indray izy. Toa samy tsy nisy nahateny izy roa fa nifampivandravandra fotsiny teo.

 Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)
Pejy 73
2006/08/13,20:53

  Nony afaka kelikely dia tsy naharitra i Malala fa namaky ny fahanginana tao anaty fiara nisy azy efa-mianaka.
- " Manao ahoana ny fandehan'ny orinasa aky chéri?, fa inona marina no tena nitranga fa ianao moa tsy nety niteny tamiko fa hoe aleo aho rehefa tonga aty ilazanao azy?"
- " Raharaha sarotra ilay izy ry Malala fa aleo rehefa tonga any antrano isika miresaka azy milamina" hoy i Ratrema sady nivily namonjy an'iny lala-manitsy mivoaka any Alarobia avy eo Ambohimanarina iny izy hamonjy ny tranon'izy ireo eny Ivandry. Nanomboka niketriketrika ny sain'i Malala nanontany tena ny amin'ny olana mety mianjady amin'ny vadiny sy ny orinasa.
Tsy ela taorianan'izay dia indro fa migadona eo anoloan'ny vavahady be miditra ao antananany i Malala mianakavy kely. Toa nahatsapa finaritra izany ny anao vavy nahita ity toerana mahazatra azy. " Hafa ihany lahy izany tonga aty amin'ny an'ny tena izany!" hoy izy tany ampony tany. Nasainy nampidirin'ny mpanampy tany antrano ny entana dia iny izy mivady miaraka ny ankizy nanaraka avy ato aoriana.
- " Tonga soa izany vadiko izany!" hoy i Ratrema sady nosintoniny hanatona azy akaiky i Malala sady norohany moramora teo amin'ny molony nony lasa ireo mpanampy roalahy. " Banga anao mihitsy ity tonkatranon-tsika ity." Hoy ihany Ratrema toa niha fenofeno hafanana izany ny tarehany. "Ilaiko mihitsy ny fisinao eo amin'ny fiainako ry Malala a!"
-  " Misaotra aky chéri fa mila anao koa aho ary tsapako mihitsy ny fahabanganao tamin'ny namelanao anay irery tany andafy tany." Nisento kely aloha i Malala nony avy eo vao nanohy
- " Ity vaovao ratsy momba an'i Hery sy ny resaka orinasa ity no hitako manembatsembana ny fahasambarako tonga soamatsara eto anilan'ny vadiko"
- " Aza alefa lavitra ny eritreritrao aloha fa efa ndeha hijery an'i Hery isika rehefa kelikely. Ny resaka orinasa indray dia inoako fa hahita vaha olana isika" hoy ihany Ratrema sady norohany moramora indray ny handrin'ny vadiny.
- " Mahatsapa fahatoniana izany aho rehefa eto anilako ianao " hoy i Ratrema nony avy eo. Teo vao tena tsapan'i Malala ny hasarobidiny eo anatrehan'ny vadiny.
- "Aleo aloha aho handro vetivety" hoy i Malala "dia mba makamaka aina kely isika vao mandeha misakafo sa ahoana?"
- " Eny ary!" hoy i Ratrema sady nandeha nanantona an'i Toky sy Cinthya tsy dia  lavitra teo izy.
- " Nihalehibe tany andafy tany letsy ialahy ry Toky kely nefa vao vetivety ihany anie izay tsy nifankahitantsika izay eh".  Vao hitan'i Toky fa tamy nanatona azy ny dadany dia inyizy no nIhazakazaka hifanena aminy ihany koa sady namelatra ny tanany anakiroa toa mangataka ny hibatana azy...
Ny nialan'i Malala teo amin'i Ratrema anefa no ela dia niverina tao aminy indray ny fahamaizana te hahalala mafy izay tena nanjo an'i Hery. Nifamadibadika tao antsainy daholo izao eritreritra ratsy isan-karazany rehetra izao. Toa tsy andriny ny fotoana handehanana any amin'ny hopitaly. Midobodoboka mafy ny fony raha vao mieritreritra an'i Hery sady toa mangoritsin'ny tahotra ny vatany.
...
Namonjy natoritory teo ambony fandriana i Ratrema nony avy eo toa miandry ny vadiny hamonjy azy. Tsy ela taorian'izay tokoa dia Indro tamy nanatona azy i Malala manao akanjo malefaka ireny fitondra avy mandro ireny.
- " Tsy andriko mihitsy ny nahatongavanao ry Malala" hoy i Ratrema sady nikisaka nanakaiky kokoa ity vadiny izy.
- " Izaho koa anie!" hoy i Malala ohatran'ny namaly tsy sazoka izany. "Asa na mbola reraky ny dia anefa aho na manao ahoana fa tena ohatran'ny tsy manana aina hanomezana fahafaham-po anao izany mihitsy aho izao? Maninona raha amin'ny hariva vao manao isika?"
Ohatran'ny notapohina ranomangatsiaka ny vatan'i Ratrema naheno ilay tenin'i Malala farany teo ka avy hatrany dia nalefaka avy hatrany ilay filahiany efa somary nibotsina tsikelikely teo ampieritreretana ny fahafinaretana mety ho azony miaraka amin'ny vadiny.
- " Tsy maninona ary!" hoy izy " fa azoko tsara ny havizananao sady mety nanampoka anao koa ilay  vaovao ratsy momba an'i Hery teo.  Rehefa vonona ny handeha ianao dia ilazao aho fa handeha hoany amin'ny hopitaly izany isika" hoy i Ratrema niezaka nanamboatra saina sady te hampitony ny fiasan-dohan'ity vadiny.
- "Aleo ary hatoritory kely fotsiny isika dia mandeha misakafo any ivelany rehefa avy eo sady tonga dia mandeha mivantana any amin'i Hopitaly. Tsy efa fantatrao hoe aiza no toerana misy azy?" Hoy i Malala naka toky ny amin'ny hahitana an'i Hery io andro io ihany.
- " Efa fantatro kah" hoy Ratrema sady niarina moramora niala teo ampandriana izy.
...
Teo ampisakafoanana tao amin'ny hotely mihaja iray eto andrenivohitra.
- " Saika hoe rahariva moa aho vao te hiresaka aminao mikasika ny orinasa fa ohatran'ny tsy andriko ilay izy dia aleo hazavaiko tsotsotra aminao ny fandehany." Hoy i Ratrema toa somary nitankisina tsy dia nahazo aina teo amin'ilay seza nipetrahany.
Na dia ny momba an'i Hery aza no nameno ny sain'i Malala dia tsy afa-niala intsony izy fa dia voatery naneho fahavononana hihaino ity vadiny izay tsinjony fa toa niha malok' endrika tampoka.
Nanomboka nitantara ny zavatra novantaniny avy any ampitan-dranomasina amin'izay ary i Ratrema. Nohazavainy tamin'i Malala teo ny fahabangana ara bola goavana diavin'ny orinasa, ny hetram-panjakana tsy maintsy aloha, ny tsy aneken'ny banky hanpindram-bola azy ireo intsony sy nahavoatery azy nanao antoka ny tranon-dry zareo eny Ivandry amin'ilay namany.  Teo i Malala vao tafatombina tsara tamin'ny resaka resahin'i Ratrema ny sainy.  Toa tsy mampino azy ny zavatra henony. "Dia ho sanatriavin'ny vava ve" hoy izy tany antsainy tany "dia ho lasan'izany olona izany io trano ipetrahanay io?"  Adinon'i Malala tampoka teo ny momba an'i Hery aloha.
- " Dia rahoviana no tokony hamerenanao ny volan'izany namanao izany " hoy i Malala toa mangovitra sady mijery tsara an'i Ratrema mipetraka amin'ny eo amin'ny seza mifanatrika aminy.
- " Mbola manana roa volana aho" hoy i Ratrema " Fa raha vao dify kosa anefa io dia izay ny amin-tsika fa dia votsitra ny trano... Tsy maintsy mitady vaha olana hafa isika fa tena tsy foiko ho lasan'olona io trano io kah. Tao daholo no lehibe ny zanako ka tena tsy foiko mihitsy e... Inona no mety ho hevitra hitanao?" hoy Ratrema sambany nanontany an'i Malala amin'ny fanapahan-kevitra goavana mikasika orinasa sy ny fiainan'izy ireo tahak'izao. Niherikerika nijery ny manodidina azy teo aloha i Malala tsy nanampo ity fanontaniana miantefa eny aminy vao namaly:
- " Tena tsy hitako izay hatao Ratrema fa aleo aloha aho hieritreritra dia rahariva indray isika miresaka fa tena mila sainina milamina izany zavatra izany. Aza manary toky fotsiny fa mino aho fa tsy maintsy hisy làlana hosokafan' Andriamanitra hoantsika" sady noraisiny moramora ny tanan'i Ratrema nipetraka teo ambony latabatra mba hankahery azy.
-  " Misaotra Malala a. Mahatsiaro sambatra aho manana anao" sady nitsangana i Ratrema no nametraka ny hafaliam-po hoan'ilay mpandroso sakafo teo ambony latabatra. Tsy ela taorian'izay dia indro izy mivady nizotra moramora namonjy  ny fiara tao ivelany.
Afaka antsasa-kadiny taty aoriana...
Niantsona teo amin'ny fametrahan'ny mpamangy ao amin'ny hopitaly fiara i Ratrema. Tsy dia nahitana teny firy loatra moa i Malala teny andalana. Niha mafy indray ny fidobodoboky ny anao vavy. Noezahiny naverina tao antsaina ny endriky Hery. Dia sanatria ve hoy izy dia tsy ho ohatran'izay no zavatra ho hitako ato? ...Efa azon'i Ratrema tamin'ny maraina avokoa moa ny laharan'ny efitrano nisy an'i Hery dia indro izy mivady namikiviky moramora niakatra ny tohatra sy namakivaky ny lalantsara lava be hoany amin'ity tovolahy izay nampisavoaravoara ny fiainan'izy ireo.
Niahotra kely aloha izy mivady nony tonga teo ambaravarana fa toa nisy olona maromaro tao amin'ilay efitrano. Sendra nahatsikaritra an'ireto mpivady  nisalasala anefa ny iray tamin'ireo tao anatiny ka dia namonjy nivoaka sady nanontany:
- " Misy azo anampiana anareo ve tompoko?"
- "Saika hanontany fotsiny izahay raha ato no itazonana an'i Hery, ilay tovolahy voan'ny lozam-piarakodia tamin'iny làlan'ny fahaleovantena iny, andro vitsivitsy lasa izay?"
- " Fa iza moa ianareo" hoy ihany ilay tovovavy nanohy nanadihady.
- " Namany akaiky izahay, i Malala no anarako ary izy no Ratrema vadiko" hoy i Malala toa tsy namela an'i Ratrema hamaly ilay fanontaniana.
- " Faly mahalala anareo tompoko. Ato indrindra izy ary io mbola matory tsy mahatsiaro tena io.  Izaho no Dr Mihary. Sady mpitsabo ato aho no namana akaiky an'i Hery ihany koa. Mandroso ary ianareo" hoy ihany i Mihary sady nanome seza ireto mpivady izay sambany vao hitany. Betsaka ny fanontaniana nifandimby nifanesisesy tao antsainy teo ampahitana ireto mpivady toa olona manan-katao mitady an'i Hery ireto. Mbola tsy henoko niresadresaka ny fisian'izy ireto tamiko mihitsy i Hery hoy ihany izy tany antsainy tany.  Mino anefa aho fa misy ifandraisany akaiky aminy izy ireo matoa misahirana mankaty mihitsy. Raha mbola somary lasa fisainana kely teo moa i Mihary no nandeha  nifampiharahaba tamin'i Tahiana sy Fano ry ingahy Ratrema mivady.
Valaka i Malala tamin'ny zavatra hitany. Moa tsy toa ireny tsy misy aina ireny intsony ny fahitany an'i Hery matory eo amin'ny farafaran'ny hopitaly.  Nanganohano ny ranomasony. Tsaroany avokoa ireny fotoana mamy niarahany tamin'i Hery rehetra ireny. Dia ho sanatria ve dia ho faty na hanan-kilema mandrakizay ity rain-janako ity hoy izy tany antsainy tany. Toa tsy nanaiky ny sainy na dia kely dia kely aza ny tsirim-panantenana tao ampony mihaino ny fanazavana nomen'i Mihary an'i Ratrema.
- "Efa ho telo andro izy io izao" hoy i Mihary "no tsy nahatsiaro tena. Nisy tapaka moa ny taolan'ny feny dia efa io nasiana platira io hitazona azy tsy hihetsiketsika. Miandry azy hifoha izahay izao. Nisy voadona mafy ihany koa tamin'ny hoza-masony ka izay no nahatonga anay nanapa-kevitra ny hanarona ny masony ohatran'io. Mbola tsy tena fantatra aloha izay tena fandehany fa raha vao mahatsiaro saina izy dia ho tarafina amin'izay ny lohany hahitana raha zavatra mandalo ihany ilay fahajambana andalovany izao na hoe mety hijanona ho takaitra mandra-maty ho azy mihitsy."
- " Mbola tsy nahatsiaro tena mihitsy ve izany izy io " hoy i Ratrema nitompy maso tany amin'i Mihary sady nifindra haingana nijery ny tarehin'i Hery izay mitsilany eo ampandriana.
- " Nisy fotoana izy taitra kah. Izay no nanome fanantenana anay fa efa natahotra ihany aloha izahay tamin'ny voalohany. Ni-delira niantsoantso an'i Alexia izy...Toa hoe fofombadiny lasa nalefa notsaboina any andafy any izany Alexia izany raha araka ny fahafantarako azy " hoy ihany i Mihary nanohy.
Gina tsy nisy nahateny ingahy Ratrema mivady fa ny mason'izy ireo fotsiny no nifampijery toa nifanontany an'eritreritra.  Nisento kely aloha i Ratrema vao nanohy hoe:
- "Zanakay vavimatoa izay Alexia notadiaviny izay. Vao anikeo moa aho vao naheno ny vaovao ary dia izao hitanao tonga aty izao. Ramatoa vadiko aza mbola reraky ny dia lavitra avy any Paris fa dia tsy nety mandry mihitsy ny sainay raha tsy tonga aty izahay.
- " Ianareo izany no ray amandrenin'i Alexia" hoy i Mihary tamin'ny feo somary malefaka. " Niresaka matetika tamiko momba an'i Alexia tokoa izy ry izy mivady ary dia tena tiany tokoa izany zanakareo izany..." sady niserana tao anatin'indray mipi-maso tao antsain'i Mihary indray ilay hariva nanomezan'i Hery azy ilay rojo volamena izay noheveriny ho fanehoam-pitiavana azy. Tadidiny fa nitady fitiavana mafy tamin'i Hery izy saingy toa nahatsapa ho voatosi-boho tanana. Tsaroany ihany koa ny hadisoam-panantenany ary toa mbola hitan'ny masony tsara mihitsy izy nirintona nivoaka ny trano fiasany sady nandray ilay fiara karetsaka izay narahin'i Hery avy ato aoriana ary dia niafara tamin'iny lozam-piaradia iny ... toa tsy tiany ho heritrerentina intsony anefa ny tohiny avy eo...
 "Izahay ireo hitanao ireo moa no ohatran'ny hoe havany akaiky eto na dia namany fotsiny ihany aza." Hoy i Mihary nanohy ny resany rehefa avy eo.
- " Dia misaotra anareo be dia be" hoy i Malala fa raha tsy nisy anareo izany izy dia asa izay nanjo azy.
- " Marina tokoa izany " hoy i Ratrema nanohy " fa raha misy ilanareo fanampiana dia aza misalasa miantso anay mivady sady navoakany ny baoritra kely misy ny laharan'ny fidainy sy ny adiresin'ny birao fiasany eny Ankorondrano sady nomeny an'i Mihary.
- " Hoavy mitsidika eo ihany izahay mivady na mifandimby mandalo aty. Mba ilazao mihitsy izahay raha vao misy vaovao ny momba ny fikarakarana azy na ny toe-pahasalamany an!" hoy ihany i Ratrema nony avy eo sady toa nioman-komana ny handeha.
- " Tsy misy isaorana" hoy izy telo mianadahy mianaka toa saika niara-namaly saingy i Mihary ihany no nitohy nanohy avy eo nanao hoe
- " Aza manahy ianareo fa ianareo no antsoiko voalohany raha vao mifoha eo izy."
- " Eny ary" hoy Ratrema fa hangata-dalana aloha izahay mivady fa mbola reraka mafy ramatoa vadiko sady nanolotra valopy avy any ampaosiny izy hoan'i Mihary. "Ity mba misy fanampiana kely avy aminay mivady hanampiana amin'ny fitsaboana ny mararintsika."
- " Na dia tsy fianankaviana aza moa aho" hoy i Mihary dia raisiko izy ity satria izahay telo no miara mitsabo azy eto dia onera be ny nialany sady marary iaraha manana ny antsika io fa dia misaotra. Aza manahy ianareo fa miantso aho raha vao misy vaovao na dia anio ihany aza."
Nitopy teny amin'ny Hery indray ny mason'i Malala. Toa tsy mino ny sainy fa io ilay tovolahy tomady sady bikana mpanome fahafinaretana azy sady nanova tanteraka ny lalam-piainany. Tsy maintsy miverina aty ihany aho rahariva na rahampitso hoy izy tany antsainy tany fa aleo aloha hody kely haka saina amin'izay tokony hatao.
Nanantona manokana an'i Tahiana tamin'izay i Malala nony avy eo sady ohatran'ny nibitsibitsika moramora hoe:
- " Fa dia nanao ahoana loatra aky ity indry no tsy henoheno mihitsy. Raha tsy i Ratrema nandeha nanontany tany ampiasan'i Hery ve izany dia tsy ho nahafantatra an'izao mihitsy izahay?
- " Ialako tsiny be dia be akia fa tena be loatra ny erehan'ny lohako niakitra ny zava-niseho taty ah. Efa nieritreritra ny hiantso an-dry ihany aho hay moa indry no tonga taty mialoha... Manao ahoana i Alexia any?
- " Eny e, mba gagagaga fotsiny aho hoe zavatra ohatran'izao ve no mitranga dia kobokoboninareo aty fotsiny. ... efa mihatsara mihitsy i Alexia kah! Ny tena mahavaka ny sainay mivady izao dia fomba hilazana aminy ny vaovao. Asa izay hanjo azy. Izy mihitsy mantsy no nagataka tamin'i Ratrema ny hitadiavana  an'i Hery tamin'izaho niala tany. "
- " Raharaha tokoa aky izany" hoy i Tahiana toa vaka mihaino ity namany.
- " Aleo akia aloha handeha izahay fa miverina eo aho na antsoiko indry rehefa avy eo." Sady lasa namonjy nanao dia maika hanenjika an'i Ratrema efa namindra moramora tao andalan-tsara izy.
Hita soritra teny amin'izy roa ny hakiviana raha iny izy ireo nidina ny tohatra hivoaka ny hopitaly iny. Toa adinon'i Ratrema ilay disadisa teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato mialoha ny nitondra an'i Alexia tany Frantsa. Ontsa an'ity tovolahy indray ny tenany.
- " Ahoana izany ny hevitrao" hoy i Malala tamin'i Ratrema.
- " Ahoana ny amin'ny ahoana moa no tinao tenenina ry Malala " hoy ity farany.
- " Ny fomba hampitana ny vaovao amin'ny Alexia izao no tena ho raharaha" hoy ingahy Ratrema nony avy eo.  "Hanao ahoana re izy raha ilazana izao vaovao mampalahelo izao?"
- " Na tiantsika na tsy tiantsika" hoy i Malala "dia tsy maintsy tsorina aminy ny marina fa sao sanatria ny vava ka misy fivadihan-javatra tampoka eo izay vao tena mety ho raharaha be ny mety ho vokany."
Sady namoha ny varavaran'ny fiarany ingahy Ratrema no nijery ny famataran'ora teny antanany. Mbola mety afaka miantso an'i Profesora aho izao hoy izy tany antsainy tany sady noraisiny ny fiday nihantona teo amin'ny fehikibony. Naka toerana tsara tao anaty fiara izy nony avy eo.  I Malala moa amin'io fotoana io naka toerana moramora ihany koa sady nangina tanteraka toa lasa fisainana lalina mandinika ny zavatra rehetra niandry azy taty Madagasikara. "Inona loatra re ity mahazo anay mianankavy ity eh" hoy izy tany antsainy tany. Ho tafavoaka amin'izao olana izaho ihany ve?
Nony afaka iray minitra...
- " Allo, Profesora Mahefa? ...ingahy Ratrema ihany ity! Manankorontana anareo mianaka fa azafady indrindra?"
- " An, an, An. Tsy misy olana mihitsy" hoy i Mahefa henon'i Malala nanako amin'ilay famoaham-peon'ilay telefona finday.
- " Ao akaikinao ao angaha i Alexia?"
- " Atsy anefitra fandraisam-bahiny atsy izy mijery fahitalavitra , hantsoiko vetivety ve?"
- " An, an, an. Aleo aloha isika mirahalahy no miresaka dia avy eo hita eo izay hatao" hoy i Ratrema somary nandamina ny feony.
- " Eny ary ry ingahy Ratrema fa alefaso fa mihaino anao aho " sady nandeha nivadika nikatontrano moramora tao amin'ny efitrano fatoriany izy.

Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 72
2006/08/08,19:00

 Tapakevitra i Rado fa hanome izay tadiavin'ity vehivavy sendra nandalo tamin'ny fotoana tsy nampoiziny teo amin'ny fiainany ity. Narosony hidina lalindalina tany anaty atin'akanjon'i Malala tany ny tanany ankavia ary ny  tanany ankavanana indray kosa dia nitohy nanafosafo moramora ny lohan'ity farany. Niverina nikipy indray ny mason'i Malala toa nankafy ny safosafon'izato olon-tsy fantany fa nahasarika azy tsotra izao fotsiny.  Tiany ny mahatsapa ny fahasahian'ilay tovolahy mamakivaky tsy ampihambahambana ny tenany iray manontolo. Zipo fotsy malefaka vita amin'ny lamba landy ireny moa no teny ankoditr'i Malala. Elastika no nitazona azy teo ambalahany ka tsy nananosarotra tamin'ny ratsan-tananan'i Rado ny nitsofoka tao anatiny. Tsy ela akory dia tonga teo amoron'ilay dongona teo anelanelam-pen'i Malala izy. Somary niahotra kely aloha i Rado sady nijery ny manodidina azy. Tsaroany tampoka mantsy fa tsy irery akory izy roa. Efa voaentanin'ny filana anefa i Rado ka tsy poa toy izay dia efa niroso moramora niditra tao anatin'ilay silipon'i Malala ny rantsan-tanany vitsivitsy.  Somary taitra kely ny anao vavy sady ohatran'ny hoe ndeha hanakatona ny feny vao naheno ny safosafon'i Rado efa tafapaka hatreo amin'ny  tampon'ny zohim-pahafinaretany. Iny Malala mbola varimbariana iny no nampidinin'i Rado hiditra lalindalina ny fanondrony sy ny fanondro adalany. Niontana kely ny fon'ny tovolahy nahatsapa fa hay efa tena hotsaky ny rano  tanteraka ny fivavian'i Malala. Navezivezin'i Rado moramora tamin'izay ary ny rantsantanany anankiroa nony avy eo sady somary nataony niaka-nidina rehefa avy nampandaloviny kely teo amin'ilay kitsom-pahafinaretan'i Malala izay tena nihijitra aoka izany. Tsapan'i Malala fa miha manenika ny tenany ny hasambarana. Novelariny kely ny feny hisabaka tsara mba ahafahan'ny tanan'i Rado nanafosafo tsara ny fivaviany efa tena lonaka tanteraka. Toa tsy misy zavatra tian'i Malala ho tadidiana intsony tamin'izay fotoana izay afatsy ny fahafinaretana tsapany miha mananika tsikelikely ny tenany iray manontolo. Henony fa nihamafy ny fisefony sady toa niha nafana ny fofon'aina nivoaka tamin'ny vava orony. Niezaka naina moramora izy mba tsy hanaitra ny manodidina na dia toa ila tsy ho voafehiny intsony aza izato fahasambarana mananika ny vatany. Nampidirin'i Rado lalina tany anatin'i Malala tany ny rantsantanany iray ka tsapany fa toa somary mikentron-tarehy izay i Malala isaky ny voakasiny ilay faritra misy nofo kely mihantona ao anatin'ny fivavian'i Malala ao. Noverenany nokasihina indray ilay faritra ka somary nimaona tsirom-pahafinaretana izay ny anao vavy. Teo i Rado vao tena nahatsiaro fa mety tsy hahatana ny haka fafiny ampahanginana ao intsony i Malala raha mitohy izao ataony azy izao ka dia novonjeny notapenana haingana tamin'ny tanany ilany ny vavan'i Malala mba ty hamoaka feo. Toa vao maika nampihodina ny bokotra fampandehanana tao anatin'i Malala anefa izany fihetsiky Rado toa manakana azy izany ka vao maika nitankisina tamin'ny toerana natoriany teo ny anao vavy sady toa nanenjika ireo rantsan-tanana niditra sy nivoaka ary namakivaky ny halavan'ny zohim-pahafinaretany. Natahotra tampoka i Rado nanoloana ny zava nisy fa toa miha tsy tompon'ny tenany hatrany ilay vehivavy omeny fahafinarentana. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nisy vehivavy lehibe iray nipetraka tsy dia lavidavitra kely teo alohan'i Rado nizotra nanatona ny lalantsara hoan'ny amin'ny toerana fivoahana izay tany aoriana. Nahenan'i Rado avy hatrany ny fihetsin'ireo rantsantanany havia mbola tavela teo anelakelam-pen'i Malala sady nikoropaka haingana ny tanany ankavanana nanarona tsara ny lamba nirakofan'i Malala izay efa ila ho latsaka tamin'ny tany. Nihiratra tampoka i Malala sady niandradra nijery an'i Rado toa manontany hoe fa maninona no ajanonao. Tsy namaly anefa i Rado fa ny tanany ankavia no nosintoniny moramora hiala tao anaty silipon'i Malala. Niondrika moramora i Rado nony avy eo dia nibitsibitsika  tamin'i Malala izay niondana teo amin'ny feny hoe:

- "misy olona!!".
 Kivy be ny anao vavy fa tapaka tampoka ilay hasambarana efa henony ila handifotra azy teo.
- " Aoka izay!" hoy i Rado niverina nibitsibitsika teo ampoto-tsofiny indray " fa rehefa
tonga any Tana tohizana". Tsy namaly anefa i Malala fa ny masony no naverina nakipy. Toa sorena tampoka izany no fahatsapany ny tenany. Toa nandalo tamin'ny sofiny fotsiny ilay tenin'i Rado tamin'ny teo ny amin'ny  hanohizana ny fiarahan'izy ireo rehefa tonga any Antananarivo. Niverina tao antsainy tampoka ny endriky Ratrema tonga mitsena azy eo Ivato afaka ora vitsivitsy.
- " izay izany " hoy izy tany antsainy tany. I Rado moa tamin'io fotoana io tsy niteny fa toa nanaraka ambokony fotsiny izay tian'ity vehivavy atao.
Samy varimbariana tamin'izay noheritrerentina avy teo izy roa ary dia resin-tory ihany no niafarany.  Ny feo manga somary mikasokasoka an'ilay hotesy nilaza fa miditra ny moron-tsiraky Madagasikara izy ireo no nanaitra ireto olon-droa toa samy tsy nahazo izay tena notadiaviny. Ny ankamaroan'ny mpandeha moa tamin'io efa somary taitra avokoa ary efa avy nisakafo maraina aza. Niharina moramora I Malala nony kelikely sady nijery ireo zanany mbola sondrian-tory no nanontany an'i Rado izay efa tafafoha mialoha.
- " Tonga ve?" hoy izy
- " Efa kely sisa " hoy i Rado nitsiky nijery azy. " Natory tsara?" sady ohatran'ny nanao fijery hafahafa izay i Rado tamin'i Malala toa te hampita hafatra mihoatra lavitra noho izay naloaky ny vavany.
- " Enao mampijaly!" hoy i Malala tamin'ny feo miangoty miaro henatra sady ohatran'ny nahankiny moramora teo amin'ny soroky Rado ny lohany. " Menatra anao aho" hoy izy nony avy eo nanohy. " Vao omaly ve isika no nifakahalala dia ireny no zava-bitan-tsika?" sady nangala-maso tany amin'ity tovolahy teo akaikiny izy.
Tsy namaly avy hatrany aloha i Rado fa toa namadibadika ny voambolana tao amin'ny tahiriny.
- " izaho no tena menatra anao" hoy i Rado nony avy eo. Mbola tsy nanao zavatra toa ireny mihitsy aho. ... efa mba nonofinofisiko ihany anefa aloha ilay hoe hiaraka amin'ny olona tsy fantatro amin'ny fotoana tsy ampoiziko ety ambony fiara manidina fa tsy noheveriko ho tanteraka.  Dia ahoana izany izao ny tohiny? " sady nijery tany amin'i Malala ilay tovolahy.
- " Tsy haiko!" hoy i Malala. " Za io hitanao manan-janaka roa be izao io, ny vadiko rahateo koa hoavy hitsena anay ao Ivato rehefa avy eo, de ..." sady niahotra kely izy aloha.
- " Izaho koa aloha efa manambady saingy tsy mbola mananjanaka eh" hoy i Rado toa ila tsy hahaloam-peo. Tsy haiko anefa ry Malala fa ohatran'ny misy zavatra tsapako aminao izany ah"
Teo vao tonga saina i Malala naheno ity tenin'i Rado farany ity.
- " Rado ah!" hoy izy nony avy eo. " Tsy manome tsiny anao aho nefa tsy te handratra ny fonao na koa hoe hanimba ny tokantranonao ka aleo ataontsika ho toy ny tsy nisy ihany ireny zavatra niainantsika teo ireny. Sa tsy mety aminao izay?"
- " Eny e, mety misy mahamarina ny teninao fa aleo ary ataoko hoe nanonofy fotsiny aho tamin'izay niainako sy tsapako rehetra teo. Tiako ho fantatrao fotsiny anefa fa somary diso fanantenana kely aho fa mbola nanantena be mantsy aho hoe mbola hitohy ilay izy rehefa tonga aty Dago isika"
- " Na izaho koa aza anie diso fanantenana saingy aleo samy manamboatra saina isika". Toa nisy fahanginana kely aloha teo amin'izy roa izao vao nanohy  moramora i Malala hoe:
- " Tsy fantatra koa anie izay haloaky ny hoavy ". Toa te hanamboatra ny sain'ity tovolahy lasa saina tsy fantatra izany ny anao vavy..
- " Mety mbola afaka mihaona aminao ve aho rehefa tonga isika?" hoy i Rado nony avy eo.
- " Ahoana moa no tsy ho afaka mihaona" hoy i Malala "saingy tsy afaka mampanantena ny hitohizan'ny  fiarahantsika aho. Tsy fantatro hoe inona marina no tena miandry ahy aty Dago" sady toa niverina tao antsainy tampoka ny resaka nifanaovan'izy sy Ratrema vadiny faram-parany tamin'ny telefona.
- "Firy ny laharana mety ahazoana miantso anao ry Malala?" hoy i Rado toa nisisika izany nony avy eo.
- " Sarotra be ilay hihantsonao ahy ry Rado fa hanahirana ahy amin'ny vadiko kah. Raha manana adiresy mailaka ianao dia aleo aho any no manoratra dia ho hitantsika eo, sa ahoana?"
Na dia tsy nahafapo loatra an'i Rado aza ny valinteny azony dia navoakany moramora ihany ny karatra misy ny fomba ahazoana mifandray aminy na amin'ny telefona na amin'ny mailaka sady natolony an'i Malala.
- " Tsara tarehy kely izy izany" hoy i Malala. " Hita mihitsy hoe avy any Etazonia ianao. Anoratako ianao fa aza matahotra fa raha tsy mihaona intsony dia any anaty mailaka indray izany miresaka sady ohatran'ny nokapohiny kely ny fen'ilay tovolahy toa diso fanantenana.
- " Manorata rehefa mazoto ianao" hoy i Rado mody tsy rototra toa nankahery tena. " Telo herinandro ihany aho no aty Dago dia miverina any aminay any amin'ny be kintana indray." Hoy izy nony avy eo.
....
Niantsona ny seranam-piaramanidina teo Ivato ny zotra Air Madagascar nitondra an'i Malala telo mianaka. Nikenokenona aoka izany ireo mpiasa mpandray ny mpandeha vao tonga. Dondona dia dondona ery ny mpandeha hivoaka sady mitazana eo amin'ny varavaran-kely. Toa mikisaka ny fandehan'ny segodran'ny famataran'ora miandry ny hidonan'ilay tohatra eo amin'ny varavaran'ny fiara. Noraisin'i Malala i Cinthya sy ny entana iray nony avy eo ary i Rado kosa no nitantana an'i Toky hamonjy ny lalantsara fivoahana. Hafa mihitsy ny rivotry gasikara raha mitaha tamin'ny rivotra mangatsiaka nilaozana tany Eoropa.
Miramirana aok'izany avokoa ny mpandeha midina ny tohatra hamonjy ny trano fandraisan'entana. Nasain'ilay polisy vavy nandeha teo amin'ny filaharana voalohany avy hatrany i Malala sy Rado miaraka amin'ny ankizy nony avy eo na dia somary taraikiraiky aza ry zareo vao tafiditra tao. Tazan'i Ratrema izay niandry tery ivelan'ny rindrina fitaratra akaikin'ny fisavana entana avy hatrany ny vadiny aman-janany na dia tsy mbola nahita azy aza. Nidobodoboka ny fony fa toa efa ela loatra no niandrasany an'io fotoana io. "Tonga ihany lahy ianareo telo mianaka " hoy izy anakampo. " Misaotra anao aho Andriamanitro o fa nontantanao tamin'iny lalana lavitra iny ny ankohonako" hoy ihany izy toa nivavaka tany anatiny tany sady manara-maso tsara ny toerana alehan'i Malala sy i Toky izay notantaran'i Rado. Taitra kely aloha i Ratrema nahita an'i Rado toa mitantana anjanany.  " Mba iza koa ary iny tovolahy iny " hoy i Ratrema somary niady saina. Vetivety ihany anefa izany eritreritra izany dia afaka tao antsainy raha iny hitany fa tamy nanantona ilay rangahy mijoro miaraka amin'ny zandary mpisava entana i Malala narahin'ilay tovolahy mbola nampiketrika ny sainy.
- " Ary tena tsara tarehy mihitsy anie ity vadiko ity" hoy izy mandinika an'i Malala avy any ambony ka hatrany ambany. Tadidiny tampoka tamin'izay koa anefa ny endriky Mme Corine izay toa nampatsiahy  tebiteby niserana tao anatiny.
Eritreritra niserana daholo ihany anefa izany fa indro tamy nanatona ny varavaram-be fivoahana ny fisavana i Malala telo mianaka niaraka tamin'i Rado. Hazakazaka ny an'i Ratrema nanatona ny vadiny. Toa adinony ny fisian'ilay tovolahy nitantana an'i Toky fa dia ny hanoroka sy ny hamihina an'i Malala no nahamaika azy.
- " Tonga soa aty amintsika" hoy izy. " Manina anareo mafy mihitsy aho. Tsy nisy olana teny andalana?"
- " Tsy nisy olana kah. " hoy i Malala. " Faly be koa aho aky mahita anao" Efa tsy andriko ery." Niherika tany amin'i Rado i Malala nony avy eo sady namonjy nitodika tany amin'ny vadiny no sady niteny hoe" "Mba mila misaotra kely an'ity tovolahy avy any Etazonia ity ianao Ratrema fa raha tsy nisy azy izahay telo mianaka nanomboka tany Paris an,  tena sahirana mihitsy! Rado no anarany." Hoy ihany i Malala sady somary nitopy kely tany amin'ny Rado ny masony miandry fatratra izay ho fihetsiky i Rado manoloana an'i Ratrema.
- " Misaotra betsaka r'ise fa tena sahirana ise, An, an dia mba mila mandalo kely misakafo any antrano izany ise rehefa malalaka sa ahoana?"Tsy i Rado anefa no afaka namaly ny tenin'i Ratrema fa i Malala no avy dia nitsatsaingoka hoe:
- " Telo herinandro fotsiny anie izy hono no eto dia miverina any Etazonia indray e."
- " Eny eh, na dia izany aza ve tsy aleo mba mandroso kely any antrano mba ho fisaorana ny fanampian'ise an'ireto vady amanjanako ireto?"
 Toa tsy araky ny nieritreretan'i Rado sy Malala aza mihitsy ny zava niseho ka dia toa nanaiky tsy sazoka i Rado nony farany.
- " Eny re tompoko fa efa nomeko an'i ramatoa vadinao any moa ny fomba ifandraisana amiko ka mba anoraty mailaka aho izany ry Mme Malala amin'ny Alatsinainy dia hampitaiko aminao eo ny programako" Sady nangata-dalana tamin'ny fihetsiny ihany i Rado niherikerika nijery ny rahalahiny izay efa sasa miandry tsy dia lavitra teo tonga nitsena azy.
- " Eny ary" hoy i Malala "fa anoratako ianao fa dia miala sasatra tsara fa lavitra iny lalana iny" sady ohatran'ny nanaovany tsiky toa manohy ny teniny ilay tovolahy.
...
- " Avelao ho entindry zalahy iretsy ny entana" sady nantsoin'i Ratrema  hanatona ireo tovolahy mpanosika entana efa niandry tsy lavitra teo. Asa izay nahazo an'i Ratrema teo fa dia hoy izy tamin'i Malala hoe:
- " F'angaha tsy raharaha be ry Malala ny zava-misy aty fa tena vaky mihitsy ny lohako mieritreritra azy" hoy i Ratrema toa tsy dia tena nisaina loatra ny mety ho akon'ny teny navoakany.
- " Fa misy inona" hoy i Malala sadaikatra sady nanao tsara jery an'ity vadiny.
- " Niantso tany ampiasan'i Hery aho dia nilaza ry zareo tao fa hoe voan'ny lozam-pifamoivoizana hono i leiry andro vitsivitsy lasa izay ary dia mbola any amin'ny hopitaly foana hatramin'izao."
- " Ahoana tsara hoe Ratrema" hoy i Malala saika nitambotsitra nianjera niaraka tamin'i Cinthya eny antrontrony.  
- " Eh, eh. Toneo tsara aloha ny fonao fa efa mahatsiaro tena hono izy.
Vao maika anefa nanampitrotraka ny fahatairan'i Malala ny nahenoany an'ilay hoe " efa mahatsiaro tena hono izy".
- " Fa tena saika maty mihitsy izany izy raha izany Ratrema a!" sady namonjy nipetraka teo amin'ilay sisin'arabe ndeha hidina hamonjy ny kianja malalaka fametrahana fiara iny i Malala. Niahotra kely aloha i Ratrema toa nikoropaka tampoka izany nahita ity vadiny ila tsy hahazaka tena hitsangana.
- " Malala a," hoy izy nony avy eo sady somary niodrika nakeo akaikin'i Malala izy. " Ndao aloha hody any antrano dia rehefa tony tsara isika mandeha mijery azy any amin'ny hopitaly".
Izay fampanantenana ny handehanan'izy ireo hijery an'i Hery any amin'ny hopitaly izany no toa nanome tanjaka tampoka an'i Malala nitsangananany niaraka tamin'ny zazakely teny antanany. I Toky moa nandritra izay fotoana izay dia toa tsy dia maharaka loatra hoe inona no mitranga fa ny fitaritana an'i Ratrema hamonjy ny fiara izay efa tsy dia lavitra teo ihany no nasesiny.
Nalohan' i Ratrema ny hafaliam-po hoan'ireo tovolahy nanatitra ny entana tao anaty fiara dia indro izy efa mianaka fa nitodi-doha hiakatra ny renivohitra.
- " Manao ahoana izay zanako vavy ao izay" hoy i Ratrema toa te hanova ny resaka tamin'i Malala nony efa tonitony ity farany izay tsy nahitana teny na dia indray mandeha akory aza nanomboka teo Ivato mandrapiditra an'i Talatamaty.
- " Efa tena miha tsara mihitsy izy. Vao avy nanao fizahana tany amin'ny hopitaly izy ny omalin'ny niaiganay tany. ...Eisy! Hay moa ianao niresaka taminy tamin'ny telefona ary koa..."
Somary nangina kely aloha i Ratrema vao nanohy indray.
- " Ahoana izao no hilazana an'ity vaovao ity amin'i Alexia?  Tena tsy mampino ahy le izy eh!.."
- " Ny inona?" hoy i Malala somary taitra indray.
- " I Alexia nilaza fa nanonofy ratsy be momba an'ilay adala lahy iny...dia inona tokoa fa sanatria ny vava hoe tena hitan'i zanako vavy tamin'ny nofy mihitsy ny zavatra nanjo azy taty. Fa tena afaka mifandray an'eritreritra foana ve ny olona na dia mifanalavitra be aza eh? Tena tsy mampino! Tsy haiko hoe ahoana izao no fomba hampitako an'ity vaovao ity amin-janako nefa dia tena miandry ahy mafy izy any izay." Hoy ihany Ratrema sady toa nihivingivina ny lohany mieritreritra izato olana miampy olana tsy maintsy ho vahany.


Tadio
tadiompitiavana@gmail.com

 

Pejy 71
2006/08/05,18:20
  - " Eny e, tsy voatery hamaly koa anie ianao ry Tojo raha mahasadaikatra anao ilay izy" hoy i Alexia somary nitsiky kely.
- " An, an, kah. Tsy manahirana ahy mihitsy ny mamaly ilay fanontanianao fa tsy nampoiziko fotsiny... Nisy olona niaraka tamiko ihany teo aloha fa efa lasa nody any Dago izy. Herintaona lasa izay. Asa izay nahazo azy fa nifampiantsoantso tamin'ny telefona sy nifanoratra mailaka teo aloha izahay taorinan'ny nandehanany dia nihena tsikelikely ny fifandraisana ary dia tsy heno intsony izy moa izaho koa sahiran-dava. Tsy tena masaka koa ilay izy rehefa dinihiko ankehitriny fa be sakantsakana.  Mety aminay koa angamba ny samy mipetraka.... Nisy bandy namako izay nanoratra tamiko vao tsy ela akory izany nilaza hoe hitany efa misy olona miaraka aminy hono any Dago. Vao naheno an'izay moa aho ry Alexia tonga dia niezaka nanamboatra saina tanteraka mihitsy raha ny aminy. "
- " Izany ve? Tsy malahelo azy intsony izany ianao izao?"
- " Misy fotoana ahalahelovako kely azy tsindraindray ihany rehefa misy zava-mitranga mampitamberina ny niarahanay taty saingy efa  namboariko ny saiko fa vita tanteraka ny aminay e. Ary ianao be fanontaniana io moa mba ahoana? Misy olona miaraka aminao?" hoy i Tojo somary nangalam-pijery kely tany amin'i Alexia izay toa tena mandinika azy tsara eo amin'ny familiana.
Nisento kely i Alexia izay vao namaly sady toa niova tampoka ilay endriny miramirana feno hafaliana teo.
- "Tsy haiko intsony e. .."
- " Tsy hainao intsony ahoana ry Alexia."
- "Ohatran'ny tsy dia tiako resahina anao ilay izy nefa hitako hoe tsy dia rariny loatra koa anefa raha nisikotra ny momba anao aho dia nefa rehefa izaho no ifoteran'ny fanontaniako dia tsy hamaly...Misy olona miaraka amiko any Dago ary noho izy indrindra no nahatonga ahy nalefa notsaboina aty andafy io..." sady nanomboka namintina fohifohy ny tantaram-pitiavan'izy sy Hery teo i Alexia. Tsy niteny mihitsy i Tojo tamin'io fa sondriana dia sondriana nihaino ity tovovavy toa mamboraka aminy ny adintsainy sy ny alahelony.
- " Mampalahelo ahy izany zavatra andalovanao izany ry Alexia" hoy i Tojo nony vita ny fitantaran'i Alexia.
- " Dia ahoana izany no hataonao, hanafatra azy hakaty amintsika araka ilay resakao sy Profesora ve sa hoe ianao no hiverina hody any Dago?"
- " Tsy haiko mihitsy izay tena hataoko ry Tojo "hoy i Alexia fa raha ianao no amin'ny toerako dia ahoana ny ataonao?"
Nangina samy tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra ny fotoana vitsy raha niezaka namadibadika tao antsainy ny zavatra vao henony teo i Tojo no sady niezaka nifantoka tsara amin'ny arabe izorany.
- "Sarotra be aloha ilay izy raha izany" hoy i Tojo nanohy ny resaka " tsy tena fantatro daholo koa izay tena antsipirihan'ny fandehany, fa raha izay voalazanao teo aloha raha tena tinao sady tia anao izany bandy tsara vitana nahazo anao izany dia afaro hakatia izy e." sady nitopy kely tany amin'i Alexia indray ny masony.
- "Tsara vitana ahoana izy no tinao lazaina!" sady ohatran'ny nitsiky sady menatra izany i Alexia.
- " nahazo anao tsara tarehy sady mahafinaritra ohatran'io kah!" hoy i Tojo mody tsy nijery izay mety ho akon'ny teniny teny amin'ny endriky Alexia.
Tsapan'i Alexia fa toa mampiseho fahalianana kely aminy ity tovolahy na dia zavatra tokony hanakana izany aza no resahin'izy ireo...
Nony tonga tao seranam-piaramanidin'i CDG...

- " Aleo ianao sy ny entana ajanoko eto" hoy i Tojo tamin'i Alexia sady naka sisiny teo amin'ny toerana fijanona vetivety izy ".. ireo efa miandry ireo ry Malala fa izaho sy Mahefa tsy maintsy mbola hanatitra ny fiara any ambany. Terminal A no halehantsika rehefa avy eo. Any no andraisana ny zotra Air Mad tsinona."
- "Eny ary!" hoy i Alexia tamin'i Tojo sady nitsiky kely izy no narahiny hoe
-  "Aza ela any ianareo an."
- "Vetivety fotsiny kah." Hoy i Tojo sady nivoaka hamoaka ireo valizy napetraka teo amin'ny sezan'ny fiarany taoriana izy.
....

- "Ahoana aky izao no ataoko amin'ireto entako ireto?" hoy i Malala tamin'ity zanany vavy avy nanatona azy.
- "ilay makeo amin'ny fandanjana entana aloha tsy olana satria ianareo mbola eo fa rehefa mandeha miditra any anatiny amin'izay no tena ho sahirana aho hivingitra an'ireto entana entin-tanako ireto. I Cynthia tsy maintsy trotroina moa i Toky koa etsy andaniny tsy maintsy tantanana." Hoy ihany i Malala toa miasa saina mafy.
- " Ahoana tokoa re izany no anaovana azy ry Neny e? " hoy i Alexia sady mierikerika ny manodidina mijery an'ireto olona marobe mifamahofaho mivoaka miditra ny varabaram-be fitaratra teo akaiky teo.
- " Aleo anontaniana i Mahefa sy Tojo rehefa avy eo " hoy ihany i Alexia fa sao dia mba misy olona fantany koa tafara-dalana aminao dia mba izay olona izay no hiangaviana.
- " Izay tokoa angaha no mety azo atao. Enga anie mba hisy izay olona izay fa raha tsy izany dia ho sahirana aho."
Tsy tapitapitr'izay, Iny i Mahefa sy Tojo fa niara-nipoitra avy any namikiviky nanatona ireto mpianaka mbola variana miady hevitra ny amin'izay tokony hatao.
- " Ndao ary!" hoy i Mahefa " fa sao dia variana eto isika" sady nobatainy ny poketra matevina lehibe iray teo akaikin'i Malala. I Tojo kosa namonjy nandray ilay sakosy nisy ny kojakoja mety ilain'ny ankizy eny ampandehanana.

Vao nanomboka niditra ny Terminal A dia tsinjon'izy ireo fa misy tarehy Malagasy maromaro nanao dia maika teo alohan-dry zareo.
Niherikerika i Alexia sady miezaka manaradia ny rehetra ihany. Na dia teo CDG aza moa no niantsonan' ny fiara manidina nitondra azy nankany Frantsa dia tsy nisy zavatra hitany firy raha tsy vao izao indray.
- " Mora mahavery ato izany ry Tojo" hoy izy " Raha tsy mitandrina"
Nitsiky kely fotsiny i Tojo sady namaly hoe:
- "Amin'ny voalohany fotsiny ianao no mahatsapa ohatran'izay fa rehefa mankaty matetika ianao dia mandeha hoazy io sady misy toerana azonao anontaniana foana anie."
Efa nanomboka ny fandraisana entana no tonga ry zareo. Namonjy nilahatra avy hatrany i Malala fa i Mahefa sy Tojo ary i Alexia sy ny ankizy no somary nitokana niresaka kely aloha nfanontany sao dia misy olona fantatr'izy ireo nanodididina teo.
Tovolahy iray tsy mitondra afatsy valizy kely taritina no teo alohan'i Malala. Fantany avy hatrany fa gasy ilay tovolahy ka tsy nisalasala ny anao vavy fa tonga dia nanontany:
- " Azafady anie, io ihany angaha ny entanao?" hoy izy sady nitsikitsiky.
- " Ie," hoy ilay tovolahy namaly tamim-pitsikiana ihany koa " fa ahoana?"
- " tsy izany mantsy fa izaho sy iretsy zanako roa iretsy " sady notondroiny ry I Toky sy Cynthia no handeha ka saika mba hiangavy fotsiny aho raha mba afaka manampy ahy mitondra ny entana sasany ianao rehefa lasa ireo mpanatitra ahy?"
- " Tsy maninona kah" hoy ilay tovolahy tsy naka sarotra sady niverina nitodika tany aloha indray izy.

...

- " Tena raharaha izy ity ry Malala " hoy i Mahefa " fa tena tsy misy olona fantatray sy Tojo mihitsy amin'ireto olona handeha ireto, tsy ho zakanao samy irery anefa ireto rehetra ireto sady mbola hitondra ny ankizy ihany koa."
- " An, an" hoy i Malala tsy taitra ." Efa noresahiko ity tovolahy eto alohako ity fa afaka manampy ahy izy" sady nokitihiny kely ilay tovolahy hiherika tany aminy sy Mahefa.
- " Hay, tsara kosa izany. Misaotra betsaka r'ise" hoy i Mahefa sady nandray ny tanan'ilay tovolahy izy.
- " Tsy misy fisaorana tompoko" hoy ilay tovolahy namaly. " Rado, no anarako"  hoy izy.
- "Profesora Mahefa, ... Mme Malala, zaobaviko" hoy ihany i Mahefa sady nanondro an'i Malala. " Faly mahalala anao. Aiza eto Paris no misy anao?"
- " An, an. Tsy avy eto Paris aho" hoy ilay tovolahy fa mandalo eto fotsiny ny diako. Any Etazonia aho no mipetraka."
- " Wow!" hoy i Mahefa feno tsiky " where in the States do you live?" hoy izy nivadika niteny Anglisy?.
- " In DC" hoy i Rado namaly tsy dia nanampo ny hiteny anglisy amin'ny gasy sendra azy.
- " Ataovy teny gasy ihany ry reto" hoy i Malala somary nanatsafa fa tena tsy misy azoko izany teny tsy fantatrareo izany sady narahiny hehy kely miaro fitsikiana ny teniny.

.....

- "Izay izany" hoy i Mahefa tamin'i Malala telo mianaka nony avy eo "fa dia soava dia ianareo. Aza be ahiahy ny aminay mianaka mijanona aty. Miantsoa raha vao tonga any an."
- " Veloma any amin'i Papa sy Hery any ry Neny a. Aza adino mihitsy ny mandefa vaovao aty amiko ny momba an'i Hery" hoy i Alexia toa nivadika somary nanjombona kely indray ny endriny. I Tojo moa nandritra izay fotoana izay toa tsy nahitana teny firy fa variana izy somary mandinika an'i Malala sy Alexia mifanakalo resaka teo. Toa niserana tampoka tao antsainy indray ilay fotoana niarahany tamin'ny Malala faram-parany omalin'io. "Handeha tokoa moa ity ianao ity" hoy izy an'eritreritra. I Malala nanatona azy sady nanatsotra ny tanany ndeha hanoroka ny takolany havia sy havanana no nanapaka ny eritreriny.
- " Veloma Tojo a" hoy Malala nibitsibitsika" Misaotra betsaka tamin'ny fanampiana rehetra dia aza alefa lavitra ny saina a."  sady nopihany maso ankavia i Tojo raha izy handeha hamonjy an'i Mahefa sy Alexia miaraka tamin'ny ankizy teo akaiky teo.
Nahatsiaro alahelo ny tovolahy saingy inona moa no azoko atao hoy izy tany ampony tany. Vadin'olona mandalo ihany iny fa dia mila amboariko ny saiko.

Tsy ela taorian'izay dia iny I Malala misomebiseby mandalo ny fisavana pasipaoro sy ny tapakila fidirana hamonjy ny zotra hoany Madagasikara. Niherika nanao topi-maso indray mandeha avy fotsiny izy telo mianaka mpanatitra dia lasa namonjy ny tohatra midina nakany amin'ny fametrahana fiara.
- " Izaho lesy Tojo tonga dia handeha hoany ampiasana fa mba afaka manatitra an'i Alexia any antrano ve ialahy?"
- " Tsy maninona " hoy i Tojo tsy naka sarotra "sady lalako mody ihany koa tsinona iny."
....

Tsy feno hipoka toy ny mahazatra ny tao anaty fiara manidina fa betsaka ny seza malalaka na tamin'ny faritra afovoany na tamin'ny sisiny. Fotoana maha vitsy mpandeha koa moa ny fotoana toa izao.  
- " Rado a! tsy aleonao ve mifindra mipetraka miaraka aminay telo mianaka eto ampovoany eto toy izay hitoka-monina eo akaikin'io varavaran-kely  io " hoy i Malala sady nitsiky tamin'ilay tovolahy nipetraka tsy dia lavitra azy teo.
- " Aleo tokoa ary aho hifindra eo aminareo eo " hoy i Rado fa mbola malalaka tokoa izy izany sady mba miresaka koa isika amin'izay hanalana lalana. Mbola adin'ny folo be izao anie ety ampanidinana ety ihany" sady namaha ny fehikibon'ny seza nipetrahany ilay tovolahy.
- " Ohatran'ny hoe be fiangaviana be anao aho e?" hoy i Malala sady nangalam-pijery tamin'i Rado izy.
- " Tsy olana izany Mme Malala fa raha mbola azoko atao dia ataoko fa raha tsy azoko atao indray kosa ve..."
- " Aza asiana an'izany Mme izany fa antsoy fotsiny aho hoe Malala fa ohatran'ny tsy mahazatra ahy ilay izy."
- " Eny ary e." hoy i Rado tsy naka sarotra sady somary hafahafa tamin'izao fihetsika toa feno fahasahiana be ataon'ity vehivavy vao sambany niresaka taminy ity.
- "Efa ela izany ianao no nipetraka any Etazonia?" hoy i Malala nampidi-dresaka.
- " Efa ho sivy taona izay" hoy i Rado namaly.
- " Zany an! Efa tena tsy hody any Dago intsony izany ianao raha azoko" hoy i Malala nanohy sady nametraka tsara an'i Toky teo amin'ny sezany. I Cynthia moa tamin'io efa resin-tory sahady ka tsy dia nanahiran azy firy loatra.
- " Mbola hody ihany aho fa aleo mba mitady kely sady manangonangona aloha vao mody sa ahoana?" hoy i Rado sady nitopy tany amin'ny mason'i Malala ny fijeriny.
- " Marina aloha izany . Ny anao no mety. Mba manonofinofy ny hahita an'izao Etazonia izao aho, asa na ho tonga any ihany indray andro any!'
- " Tonga any foana ianao rehefa tena maniry ny hoany" hoy i Rado.
- " Marina izany" hoy i Malala " Ho avy hamangy anao any aho ..." sady toran'ny hehy izy. Tsy niteny ilay tovolahy fa ny tarehiny no nahatokatony sady narahiny tsiky.  
Nony teny ampanidinana ny fiara...

Toa tsy andrin'i Malala ery izay ahatongavana any Madagasikara. Betsaka ny zavatra nifamahofaho tao antsainy ny amin'izay ho hitany any. Toa tiany hadinoina daholo anefa izany rehetra izany aloha fa mila fitoniana ny sainy. Ndeha mba hisotro divay kely aho androany hoy izy amin'izay tonga dia mahita tory rehefa avy misakafo. Nony nandalo tokoa ilay tovovavy mpikarakara eny ambony fiara manidina dia tsy nisalasala i Malala nangataka ny mba hanomezana azy divay kely miaraka amin'ny sakafony. Maivamaivana sady toa sambatsambatra izany no nahatsapany ny tenany nony vita ny sakafo. Toa adinony avokoa ny sorisorin-tsainy rehetra sy ny ahiahiny ny amin'izay miandry azy any Madagasikara. Nahatsiaro te hatory izy nony avy eo ka dia nesoriny aloha ny kirarony ary novahany ny fehikibon'ny seza nipetrahany mba ahafahany mahazo aina tsara. Tsy naharitra anefa izy nony avy eo fa niangavy tamin'ny Rado hoe:
 - " Mba afaka miankina aminao ve aho raha  hatory?"
- " Tsy maninona kah" hoy i Rado sady tonga dia nosarihiny moramora hanatona azy akaikaiky i Malala no nampandriany hiondana teo amin'ny feny. Nahakasika tsy nahy ny tarehan'i Malala anefa ny tanany tamin'izay ka taitra mafy izy ny amin''ny halefahan'ny hodi-tarehan'ity ramatoa miodana eo aminy.
- " Mba malefaka hoditra koa ity Malala ity  izany " hoy izy aneritreritra sady toa nifoha tampoka ny filana tany anatiny tany. " Tena ohatran'ireny hodi-jaza kely ireny mihitsy  ny halefahany" . Somary efa  maizimaizina moa tao anaty fiara tamin'io araka ny fanao isaky ny vita fisakafo eny ampandehanana eny mba ahafahan'ny mpandeha matory ka dia ohatran'ny vao maika naka fanahy ity tovolahy. Tsy naharitra intsony izy nony farany fa dia nanomboka nolalaoviny moramora ny volon'i Malala.  Tsy nanohitra na dia kely akory aza anefa ity farany, asa na nohon'ny vokatry ny alikaola kely nosotroiny teo na dia izy mihitsy no nahazo fahafinaretana tamin'izay natao azy fa dia navelany hanohy ny safosafony teo i Rado.  Nihitatra ny filana tao amin'ilay tovolahy ka dia nafindrany teo amin'ny takolaky Malala indray ny tanany rehefa avy eo sady nandramany nampandalovina teo amin'ilay molotra somary matevina malefaka feno loko mena teo ny rantsantanany. Hakory ny hagagan'i Rado fa toa nohejehan'i Malala notsetsafina ilay rantsan-tanany anakiray mbola taraikiraiky teo. Taitra nangoritsina i Rado tany anatiny tany ary dia nanomboka nivonto niaraka tamin'ny izay ihany koa ny filahiany izay niondanan'i Malala. Nihatery hatrany ny pataloha nifono ny filahiany. Tsy azony ny ainy ka dia niezaka naka toerana tsara araka izay azony atao izy sady nijery ny manodidina izay toa efa samy mitady torimaso mirakotra lamba avokoa. Henon'i Malala tsara ny fivontosana niondanan'ny hatony.  Na dia vao omaly aza moa izy no nomen'i Tojo ilay fahafinaretana tao amin'ny efitranon'ny Alexia dia tsapany fa mitady mafy indray ny vatany manoloana ity tovolahy bikana sady nofosana teo  anilany. Taitra ny vatany. Toa te hanao adalana izany ny fahatsapany ny tenany. Norakofany lamba tsara ny tenany iray manontolo dia noraisiny  moramora ny tanan'i Rado nony avy eo hamaha ny bokotra akanjony ambony niafina tao anaty lamba. Takatry Rado avy hatrany ny tian'ity vehivavy hatao ka dia tsy nisalasala koa izy fa dia nanatanteraka avy hatrany. Natsofoky Rado moramora teo amin'ny nonon'i Malala amin'izay ny tanany ankavia nony avy eo. Fafiny tsy misy ohatran'izany no tsapany nanenika ny vantany iray manontolo fa toa lafatra loatra ny fahatsapany ireo nono mivohitra be toa voasary voaharony tao. Henony tsara fa henjana sady somary matevintevina aoka izany ireo loha nonon'i Malala. Mbola mitana mihitsy ity madama ity izany hoy izy tany antsainy tany sady notohizany hatrany ny safosafo sy ny fanatsongotsongoina malefaka  ireo lohanono anakiroa. Nony kelikely dia nahiratry Malala moramora ny masony sady nangalam-pijery tany amin'ity tovolahy vao fantany ora vitsivitsy monja izy. Tsy niteny i Rado fa tsiky koa no navaliny azy tao anatin'ny hazavana mitsilopilopy tao.  Tsapany fa samy nanenika azy roa ny filana te hanakatra ny lafatra kokoa...

Tadio
Tadiompitiavana@gmail.com

Pejy 70
2006/07/31,12:52

   Nony afaka kelikely dia indro i Mahefa sy Alexia mianaka niakatra ny tohatra niditry ny trano.
- " Misaotra betsaka ry Dada nitondra ahy tany amin'ny hopitaly androany sady nitondra any tany ampiasanao. Nahafinaritra iny fiarahantsika mianaka androany iny an." Nitsiky kely aloha i Mahefa sady nitodika tany amin-janany vao namaly. Ohatran'ny tsy mampino azy ny mieritreritra ny fiovam-piainany tampoka tao. Mananjanaka vavy lehibe sady tsara tarehy no feno fahendrena moa ity izaho hoy ihany izy aneritreritra. Dia tena tsy misy ivohasana amin'ny Vololona reniny mihitsy ity izy.
- " Tsy misy fisaorana anaka fa dia finaritra toa anao koa aho." Sady nanindry ny bokotra fanairana teo ambaravarana izy hamohan'i Malala ny trano avy any anatiny.
 Poa toa izay dia io i Malala mitsikitsiky namoha azy mianaka.
- " Vetivety kosa dia tonga ianareo, tsy nisy tohana be ve teny andalana nody?"
- " An, an, tsy dia naninona kah" hoy i Mahefa " ...dieny mbola tsaroako aloha... mila miantso an'i Ratrema isika rehefa avy eo fa niantso ahy mantsy izy teo fa te hanontany mikasika ny dianareo telo mianaka rahampitso maraina hono... Ianao moa no tena tadiaviny." Sady nanala ny palitao nisalorany ihany i Mahefa moa i Alexia nandeha nametraka ny poketrany sy ny sakafo novidian'izy mianaka teo ambony latabatra.
- " Ahoana vita daholo ve ny nataonareo niaraka tamin'i Tojo anikeo?" hoy i Mahefa nitopy maso tany amin'i Malala nony avy eo. Ohatran'ny mahana kely izany ny anao vavy naheno ny anaran'i Tojo nitselatra tampoka tao antsofiny.
- " iiiieh! Vita daholo kah. Tsy nisy olana mihitsy. Efa voaomako aza ny valizinay telo mianaka koa."
- " Tsara izany! Ary maika ny handeha hody mihitsy anie i Malala izany eh!" hoy i Mahefa toa nanatsafa. Ohatran'ny nangarika kely izay i Malala no sady namaly hoe:
- " Efa vita kosa izay tokony hataoko taty sady efa todiko aty amin'ny rainy ny zanany tsinona ka tsy aleo amin'izay ve aho mody e." Nangalam-pijery tany amin'i Alexia mbola nihodin-kodina namoaka ny sakafo avy ao anaty harona sachet nitondrany azy aloha i Mahefa vao namaly. I Alexia moa amin'io toa nisary tsy naheno ny resaka nifanakalozan'izy roa nefa nitsiky ihany namaly ny tompi-maso nataon-drainy azy.
- " Misaotra betsaka Malala tamin'izay vitanao, ianareo mivady mantsy eh tamiko sy Alexia. Fahagagana ho ahy izao zavatra iainako izao ary fantatro fa tsy hahaonitra velively ny zava-bitanareo tamin'ny fanabeazana an'i Alexia mihitsy aho. Zanaka iaraha manana ny antsika io e...fa aza manahy ianareo fa ataoko izay hahatafita azy amin'ny fiainana. Mba adidiko indray izao... oay! Aza adino tokoa fa tena mila miantso an'i Ratrema isika izao fa efa sasa-miandry izy izay." Sady namonjy ny telefona nihantona teo amin'ny rindrina i Mahefa.
- " Allo! Ngahy Ratrema?"
- " Allo! Izy indrindra ity e! Profesora Mahefa?"
- " Izaho ihany ity Ratrema fa efa aty antrano izahay mianaka izao sady efa io koa i Malala fa aleo aloha ianao homeko azy. " sady nomeny an'i Malala efa nihazakazaka nanatona akaiky teo ilay telefona.
- " Allo, .... chéri, Ela be akia nareo izany tsy heno mihitsy 'zahay anefa ato tena efa tena tsy andrinay mihitsy ny hodiana fa manina be anao." Sady ohatran'ny niagotingoty izay ny feon'i Malala. Vao naheno an'izay fehezan-teny voalohany izay moa i Mahefa dia naleony aloha niala tanteraka an'ilay efitrano. I Alexia moa tsy niala teo fa dia nanohy nanomana ny latabatra hisakafoanan'izy ireo.
- " Rahampitso izahay no miainga" hoy i Malala "fa tongava eny Ivato ianao mitsena anay telo mianaka ... andraso kely aloha aza miala fa haka ny billet- ko vetivety fotsiny aho hanomezako anao ny ora ahatongavanay any."  Poa toy izay i Malala dia efa tafaverina sady nanome an'i Ratrema ny ora ahatongavany any Madagasikara.
- " Tsy andriko mihitsy ny ahatongavanareo telo mianaka fa tena mila anareo mihitsy aho. Manina mafy an'i Toky sy Cynthia koa aho. Tsy efa fetsifetsy ratsy ery izay le nedala lahy iny. Manao ahoana i Cynthia ao?"
- " Efa matory ry zareo fa reraky ny fivezivezena nandeha naka ny billet sy niantsena anikeo angamba. Salama tsara ry zareo."
- " Tsara izany" hoy i Ratrema. " Fa izao hoy aho." Sady niahotra kely Ratrema aloha. Ahoana marina no tena nahatonga an'i Alexia niangavy ahy hitady an'i Hery e? Efa noresahiny anao ve? "
- " An, an " hoy i Malala somary niova feo tampoka. " Fa ahoana?"
- " Niresaka mantsy izahay mianaka teo  tamin-dry zareo mbola teny andalana hody io dia niangavy ahy izy mba hitady an'i Hery ". Niontana ny fon'i Malala naheno ny anaran'i Hery toa niverimberina tao anatin'ny zava-boalazan'i Ratrema. " Hery" hoy izy aneritreritra. " Aiza ianao? "
- "Dia ahoana ny navalinao azy" hoy i Malala mody tsy rototra nony avy eo sady liana mafy ny amin'izay ho valintenin'i Ratrema manaraka. I Alexia moa amin'io fotoana io tsy maheno izay voalazan'i Ratrema fa izay lazain'i Malala ihany no henony.
- "  Nanaiky tsy fidiny aho ry Malala fa tsy te handratra ny fonjanako izay mbola marefo dia marefo iny aho. "
- " Eny eh, karakarao izany ny amin'izay dia ho hitantsika eo indray izay atao rehefa tonga any aho."
- " Izay aloha fa omeo kely an'i Profesora aho aloha hisaorako azy" sady narahiny hoe " ...tongava haingana ianao malala fa tena mila anao mihitsy ny tenako iray manontolo ah."  Nitsiky kely fotsiny i Malala naheno ny tenin'ny Ratrema farany teo:
- " Kely sisa akia chéri a!" sady niantso an'i Alexia izy mba hiantso an'i Mahefa fa te hiresaka aminy hono hoe i Ratrema. Lasa nandeha nivadika tao anefitra ilany i Alexia dia niverina avy eo niteny tamin'i Malala fa efa miresaka ao ry zareo. Napetraky Malala amin'izay ny telefona teny antanany dia namonjy nakeo amin'i latabatra efa nomanin'i Alexia hisakafoanana izy.
- " Nanao ahoana aky ny fandehan'ny fizahana nataon-dry tany androany?" hoy i Malala nanontany ampitsikiana toa miezaka manala soritra eny amin'ny tarehany ny havizanana taorian'ilay fanaranampon'ny filany niarahany tamin'i Tojo ora vitsivitsy talohan'io.
- " An, an. Tsy misy blema kah. Mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra. Efa mihatsara mihitsy hono aho ary ho afaka ny hiditra hianatra amin'izay atsy ho atsy. Mila mandalo any indray fotsiny aho afaka enimbolana."
- " Tsara izany akia. Indry ve izany izao tena hoe tapa-kevitra ny hijanona tanteraka aty mihitsy sa hoe mbola mety hody any Madagasikara ihany?"
Somary nangina kely aloha i Alexia vao namaly.
- " Eo mihitsy izao no tena mbola mahavaka ny saiko na dia nisy fotoana aza tena efa nanapahako hevitra hoe tena hijanona hianatra aty amin'i Dada!"
- " Fa ahoana indray " hoy i Malala sady toa nikentrona ny tarehiny.
- " Ohatran'ny lasa tena malahelo be an'i Hery izany aho tao ho ao na dia nisy fotoana aza tena efa tsy nieritreretako azy intsony. Tamin'ny alina izany aza moa aho dia tena nanonofy ratsy ny momba azy mihitsy....ohatran'ny hoe maty izany hono izy tamin'ny fahitako azy tao anaty nofiko tao. Inona koa angaha no mety ho dikan'izany nofiko izany e. Tsy aritro intsony moa dia tamin'izaho niresaka tamin'i Papa teo dia niangaviako izy mba hitady an'i Hery fa mijaly loatra ny saiko."
Nisento tokana aloha i Malala vao nanomboka niteny.
- " Efa nisy nitantara tamin-dry moa ny zava nitranga tamin'izahay hiondrana teny Ivato hitondra an-dry aty andafy?"
- " An, an, fa nisy inona?" hoy i Alexia namonjy nipetraka mihitsy tamin'iray tamin'ireo seza teo anoloany.
_ " Tantara lava ilay izy sady tsy fantatro hoe tokony ho lazaiko amin-ndry ve sa ahoana fa tena gidragidra anie no niseho teo Ivato teo ry Alexia e. Mbola tsy nahita an'i Hery nila sotasota imasom-bahoaka ohatran'izany aho. Ohatran'ny mamo rahateo koa moa ny fahitako azy. Ny ahy dia izay hanavotana ny an-dry no tena masaka tao antsaiko ka nialako lavitra daholo izay mbola azo nialana rehetra fa i Papanareo no nifanazava taminy tao. Raha ny filazan'i Ratrema tamiko taty aoriana aloha dia hoe notadiaviny tsy havela handeha hono indry fa azy. Taorianan'izay dia samy tsy naheno izay vaovao momba azy intsony izahay."
 Gina tsy nahateny sady niondrika nitehin-kiho teo amin'ny latabatra nanoloana azy i Alexia. Toa nalainy sary antsaina ny zava-niseho vao avy notantarain 'i Malala taminy teo. Niserana tampoka tao antsainy ihany koa ny antony nahatonga azy niharan'iny lozam-piara kodia iny. Tsy niteny aloha izy elalela fa ny tanany no nampiakariny moramora hamafa ny ranomaso nikoriana moramora tamin'ny takolany anakiroa.
- " Aza fady akia Alexia fa tsy ny hampalahelo an-dry mihitsy no antony hilazako an'izany fa mba tiako ho fantatry indry daholo ny zava niseho mba ahafahan-dry maka fanapahan-kevitra voalanjalanja tsara."
- " Misaotra anao aloha ry Neny tsy nanafina tamiko. Tena tsy haiko mihitsy hoe ahoana e.  Mijaly be mihitsy ny foko sy ny saiko fa tena mifamahofaho be amiko ny aminay sy Hery. Niezaka nanadino azy tanteraka mihitsy aho rehefa tena nandinika ny adalany sy ny fampijaliany ahy avy etsy sy eroa saingy rehefa tena manontany ny tenako aho dia tsapako fa tena tia tanteraka azy aho ary tsy ho sambatra mihitsy raha tsy izy no vadiko."
- " Eny e! azoko ny tiandry tenenina fa izao. Mbola mandalo fiovana be dia be fotsiny ny fiainandry izao dia izay no mahatonga an-dry mihevitra toa izany fa minoa ahy marimarina anie indry fa rehefa miditra mianatra eo ianareo sady miha zatra ny fiainana aty andafy aty indry dia tsy ho tadidin-dry firy intsony ny aminy e."
- " An, an, an. Tsy haiko aloha izay ho avy any fa ny zavatra tsapako amin'izao fotoana izao no amborako aminao. Mbola tena tia be azy mihitsy aho ary izaho sy Dada ary anikeo teny andalana ndeha hody io niresaka hoe ..."
-  "niresaka hoe ahoana" hoy i Malala nitsatsaigoka nanapaka ny tenin'ity zanany vavy.
-  "...i dada no nampiditra an'io hevitra io fa tsy izaho an. Hoe maninona moa raha afarana makaty France koa i Hery"
- " Zany ve no nolazainy" hoy i Malala sady ohatran'ny niaka maso nijery ny valin-drihan'ny efitrano niresahan'izy mianaka izy. Nalain'i Malala sary antsaina haingana ny mety ho fizotran'ny fiainan'i Hery sy ny fiainany ilaozan'i Hery hoany andafy. " Dia tsy hahita an'i Hery intsony izany ve aho? Dia ahoana ny zanany aty amiko? ..."
- " Ahoana ny eritreritry i Neny amin'izay soson-kevitry Dada izay" hoy i Alexia nanapaka ny tohivankan-kevitra nifanesisesy tao antsain'i Malala tampoka teo.
- " An, an, an. Raha mety ve moa i Ratrema raindry izaho indray ve no hisakana an'izany eo. Ny soa hoandry ve ry Alexia dia ho sakanako." Toa tsy nampoizin'i Alexia iny valin-tenin'i Malala iny. Hatramin'izay tokoa mantsy dia tsapany ho nanalokakoka ny fifankatiavan'izy sy Hery foana ny fisian'ny Malala manodidina an'izy roa eo.  Raha tonga aty andafy tokoa angamba i Hery hoy izy dia mety mba milamindamina amin'izay ny fiainako fa tsy misy an'i Neny hanalokaloka ahy eo foana intsony.
-" Faly aho izany rehefa tsy manisy olana amin'ilay izy i Neny fa i Papa indray haiko ny miresaka aminy." Sady toa nihiratra tampoka ilay tarehiny nanjombona nolalovan-dranomaso teo.
Fotoana vitsy taorinan'io dia indro niditra ny efitrano nisy azy mianaka i Mahefa.
- " Mampamangy hono ianao Alexia hoy i Ratrema fa miantso anao eo izy raha vao malalala amin'ity herinandro ity.
 -  "Hay, misaotra dada" hoy i Alexia nitsiky sady nanokatra ny seza teo akaikikiny hipetrahan'i Mahefa. " Efa noresahiko an'i Neny ry Dada ilay resantsika mianaka teny andalana hoe hanafarana an'i Hery hakaty France a. D'accord hono izy fa i Papa izany sisa no mila resena lahatra."
-  " Izay tokoa no eritreritro ry Malala " hoy i Mahefa nagalam-pijery tany amin'i Malala toa miezaka mamaky izay ankon'ny teniny eny amin'ny endriky farany.
- " Efa noteneniko an'i Alexia teo ny hevitro Mahefa fa dia resaho i Ratrema hikarakara an'izay fa ohatran'ny ho sarotsarotra amiko ihany aloha eh."
- " Efa noresahiko i Papa hitady an'i Hery any ampiasana rahampitso ry Neny a." hoy i Alexia. Hiantso ahy eo izy raha vao mahazo vaovao. Somary taitra kely sady niontana ny fon'i Malala naka sary antsaina ny mety ho fihaonana voalohany indray eo amin'ny Hery sy Ratrema taorianan'ireny fisehoan-javatra teny Ivato farany ireny.
" Hay, " hoy fotsiny i Malala toa tsy naka sarotra sady nanomboka nandray ny sotro rovitra sy ny antsy nanoloana azy.
- " Dieny mbola tsaroako tokoa aloha ry Mahefa dia nanafatra i Tojo hoe mba te hanatitra anay telo mianaka miaraka aminareo hono izy rahampitso ka mba antsoy izao hariva izao ihany raha ohatra ka tsy misy olana hanomanany ny fandaharam-potoanany rahampitso." 
Somary nangina kely aloha ny rehetra sady nifantoka tany amin'i Mahefa daholo ny mason'izy mianaka niandry izay ho valin-teniny.
- " An, an, an. Inona moa ny olana amin'izany fa vao maika aza mba misy manampy antsika amin'ny fitondrana entana koa... Lasa tsara resaka aminao mihitsy anie iny Tojo iny ry Malala eh!" sady somary nitsiky kely toa manatsafa izany i Mahefa.
- " Tsara resaka amin'ny ahoana aloha izany e." hoy i Malala mody niseho ho matotra. " Ohatran'ny somary hafahafa ihany aloha i nedala tamin'ny voalohany fa lasa niresaka be mihitsy izy nony avy eo sady tsapako hoe tena tsara fanahy sady tena tsotra mihitsy izy. Olona mitovitovy toetra amin'i Tojo ireny no tena tsara miaraka amin-dry ry Alexia?" hoy ihany i Malala nanohy sady nijery izay mety ho fihetsiky ity zanany vavy.
- " Zany ve?" hoy i Alexia toa tsy rototra akory. " Ohatran'ny mbola zaza be izany anefa ny fahitako azy. Ny ahy lehilahy somary efa matomatotra ireny no tena mahasarika ahy."
- " Ohatran'i Hery ve?" hoy i Malala toa tsy namela an'i Alexia saika mbola hanohy ny teniny.
- " Ohatraohatrany fa hendry kokoa, tsy dia tia vehivavy " sady ohatran'ny toran'ny hehy kely izany izy.
- " Aleo fa antsoiko izany i Tojo rehefa avy eo " hoy i Mahefa nanapaka ny resak'izy mianaka toa milaza hoe ajanony any izany resaka izany.
Ny ampitso ...
Tonga tao antranon'i Mahefa araka ny fotoana nifanomezana i Tojo. I Alexia no nanao dia maika namonjy namoha ny varavarana raha vao nanenony ny kiririoka fanairana fa misy vahiny ao ambaravarana. Somary taitra kely i Tojo nahita an'ity tovovavy bikana sady tsara tarehy ary feno tsiky niarahaba sady nampandroso azy teo ambaravarana.
- " Mandroso Tojo a. Efa ianao sisa no andrasana dia lasa isika? Mitady hanao fotoan-gasy an! Efa aty andafy anie isika izao eh" hoy ihany i Alexia.
Toa tsy tsikaritry Tojo akory ny tanany ankavanana nandeha nihaotraotra ny lohany toa lasa nangidihidy tampoka nanoloana izato anihany nitsenan'i Alexia azy. Sambany tokoa mantsy vao tena niresaka mivantana toa izao izy roa taorinan'ilay nitondran'i Tojo an'i Alexia nitsangatsangana indray mandeha iry.
- " Voatery tsy maintsy nivily lalana aho fa misy " accident" amin'ilay lalana fandehanko haingana mankaty fa dia ilana tsiny re tompoko fa dia nampiandry ela anareo rehetra sady niditra ny varavarana nosokafan'i Alexia hidanadana ihany izy.
- " Vazivaziko izany" hoy Alexia fa mbola tsy vonona akory ary ry zareo. Tonga dia mipetrapetraha ery amin'ny salon ery aloha fa inona no entiko ho sotroinao? Efa nisakafo maraina?" toa fanina tsy nahita havaly ny tovolahy naheno an'izato hanihany, iraka, fanontaniana nifanesisesy niantefa teny aminy. Nizotra moramora namonjy ny seza lava teo amin'ny salon izy aloha sady nieritreritra ihany hoe ary tena niova be tampoka tato ity jo ity an.
- " Jus d'orange omena ahy Tompoko raha misy ao?"
- " Hatramin'ny oviana indray ary ity tompoko, tompoko ity ry Tojo. Izaho anie tsy ..."
- " Azafady fa ohatran'ny varimbariana aho fa efa zatra be an'io tompoko io aho raha vao miditra ato amin'ity trano ity mantsy" sady nitsiky kely izy.
Tsy ela taorian'izay dia nipoitra avy any Mahefa.
- " Hay efa tonga ato ise? Efa kely sisa dia ho vonona ry zareo kah. Rehefa vita ny jus an'ise dia tonga dia ampidiro ao anaty fiaran'ise ny entana. Aleo i Malala sy izy mianadahy hiaraka amiko dia ise sy Alexia izany no miaraka rehefa avy eo."
Ohatran'ny nisy herin'aratra nikoriana tampoka nanenika ny vatan'i Tojo teo ampihainoana an'i Mahefa. " Izaho sy Alexia no miaraka. Hipetraka eo akaikiko indray ve izany ity jo ity. Gaigy be izy izany" hoy ihany izy niteny irery sady nanatelina ny faramparany tamin'ilay ranom-boasary natolotry Alexia azy teo. Lasa nivadika tao anefitra izy naka ireo valizy nisy ny entan'i Malala sy ny ankizy dia nitondra azy tao anaty fiarany. Lehibe loatra anefa ilay valizin'i Malala ka naleon'i Tojo napetraka teo ambonin'ny seza aoriana fotsiny.
Iny Tojo ndeha hanidy ny varavarana aoriana ny fiarany iny no nivoaka avy any I Malala nitrotro an'i Cynthia. Nanao akanjo ambony sy ambany miloko fotsy vita amin'irony lamba cotton malefaka irony. Indray mipi-maso no nandinihan'i Tojo an'i Malala avy any antampon-dohany ka hatrany ampaladihany. Tsy tsinjony fa tsikaritry Malala tsara anefa ny fihetsiny. Efa i Malala eo akaikiny eo niteny moramora hoe " Mandinindinika an..." taminy vao taitry izy sady nitsiky.
- " An, an, an...mankafy mijery anao faraparany fotsiny  aho kah. Diso ve aho? ... nataoko eto ambony seza ato aoriana ny valizinao fa tena tsy tafatsofoka tao amin'ny fasiana entana."
Raha mbola iny nifanatsafa teo iny i Tojo sy Malala no indro i Alexia niteny hoe tamin'ny Malala hoe:
- " Izaho sy Tojo" hono no miaraka hoy Dada fa ianao miaraka aminy."
" Efa fantatro" hoy i Malala "fa mba te hiarahaba an'i Tojo fotsiny aho." Tsy nisalasala i Alexia fa tonga dia namonjy nipetraka teo akaikin'i Tojo teo amin'ny familiana. Tera-tsemboka tampoka ny tovolahy nahita izato hakanton'i Alexia eo anilany. Toa manonofy tampoka teo izy. " Ohatran'ny mety hiady amin'ny pieces ko ihany ity jo ity izany fa ny fomba hampiresahana azy izao no gaigy" hoy i Tojo miady saina mafy sady toa nanadino avy hatrany ny eritreriny mbola voasarika tamin'ny Malala minitra vitsy teo aloha.
Niroso nilahatra kely teo amin'ny toerana niantsonan'i Tojo i Mahefa dia nifampijery izy roalahy mianaka sady toa nanao baiko moana azy i Mahefa hoe manarahy ahy fotsiny.
Dia indro fa niainga izy ireo hamonjy an'i CDG hanatitra an'i Malala telo mianaka hitodi-doha hoany Madagasikara.
Teny andalana...
Tsy niteny mihitsy i Tojo fa ny lalana sy ny fiara mirimorimo teo alohany no nobanjininy tsara.  Tsy naharitra i Alexia dia izy no namaky ny fahanginana.
- " Inona ny vaovao Tojo a! mandeha tsara ny fianarana? Izay indray isika sy ianao vao tafara-dalana an. Ilay izaho netinao nitsangatsana iry izao no tadidiko farany. Tezitezitra tamin'i Neny aho tamin'iny fa nisinda mihitsy ny hatezerako nony tafaverina tao antrano aho nony hariva"
- "zany an." Hoy i Tojo nitsiky. " Aza mba mora tezitezitra izany ianao Alexia fa mora mampiketrona io tarehinao mahafatifaty io an'ie izany e."
- " Ahoana tsara hoe ry Tojo?" hoy i Alexia toa tsy nino ny zavatra henony teo.
- " an, an, an. Mora mampiketrona tarehy hoy aho ny hatezerana."
- " Eny e. Mety misy mahamarina an'izany ihany aloha fa indraindray anefa ianao tena tezitra ihany rehefa tena tsy zakanao intsony ny zava miseho. Fa hono hoy aho, efa manana sipa angaha i Tojo?"
Toa tsy nampino an'i Tojo ny fanontaniana henony.
- " Ary mivantambatana be anie ianao izany ry Alexia e?"
- " mivatambatana ahoana ary? Misy mahadiso angaha ny manontany zavatra ohatran'izany? ... Manontany tena fotsiny aho izany izao hoe be gasy be hifanena amintsika ao CDG, dia raha ohatra hoe efa manana sipa ianao dia misy mahita  antsika roa irery mandeha rehefa tonga any dia mety hisy hitatitra any aminy hoe hitako niaraka tamin'izay sipa izay i Tojo dia ahoana ny hanazavanao azy.
- " Ka isika anie tsy hoe mandeha irery fa miaraka amin-dry Malala sy Mahefa ka tsy hitako hoe inona no mety ho olana amin'izany e." hoy i Tojo.
- " Eny e. valinao aloha ny fanontaniako e?" hoy ihany i Alexia sady somary nitodika kely tany amin'i Tojo mihitsy izy. Ity farany indray moa amin'io toa tsy sahy mijery azy fa mibanjina tsara ny arabe eo anoloany.
- " ah, ah,...." hoy i Tojo sahirana mafy mifidy izay teny hamaliany ity tovovavy tsara tarehy miandry fatratra ny valin-teniny.

Tadio (USA).
Tadiompitiavana@gmail.com

 

Pejy 69
2006/07/28,04:31

  Tonga dia niverina namonjy natoritory kely teo amin'ny seza lavan'ny efitrano fandraisam-bahiny aloha i Malala nony avy nanatitra an'i Tojo teo ambaravarana ndeha hody. Henony somary valabalaka daholo ny vatany iray manontolo. Nandalo niverina kely tao antsainy ilay fahafinaretana nomen'ilay tovolahy azy vao tsy ela akory teo. Efa ela tokoa aho izay no tsy nanao raha tsy vao iny indray an. "Mampalahelo ahy ilay bandy kely iny nefa inona moa no azoko atao azy" hoy izy aneritreritra. " Enga anie mba hampilamina tsikelikely ny sainy ireny zavatra nolazaiko azy ireny, sady efa nomeko azy koa anie izay tadiaviny e." hoy ihany izy miezaka manamboatra saina fa toa mahatsiaro kely meloka tamin'ilay fahafinaretan'ny nofo nangalariny teo. "Tsy ho sitrana eo ihany ve izy rehefa lasa aho e.!" sady nitakisina kely izy nanamboatra ny  ondana teo ambonin'ilay seza hakany aina tsara. Nitompy tany amin'i Ratrema amin'izay ny eritreriny rehefa avy eo. "Ndeha hody tokoa moa izahay telo mianaka rahampitso,  aleo koa mody fa ohatran'ny tsy mety amiko mihitsy ny aty sady i Alexia efa tsara mpiantoka tsinona. ...Fa inona loatra aza izany zavatra olana goavana mianjady amin'i Ratrema izany. Dia ho sanatria ve ka ho rava ny orinasa e? " Tsy te hanaiky ity eritreriny farany ity i Malala dia naleony nivadika nieritreritra zavatra hafa haingana sady niarina izy fa tadidiny fa tokony hampirimpirina ny valiziny hoentiny mody any Madagasikara amin'izay izy io tolankandro io. " Aleo aho hifoha teto fa hay moa mbola miparitaka eran'ny efitro ny entako tokony ho entiko". Niverenany notompazana indray mipi-maso indray aloha ny manodidina azy sao misy zavatra tavela mety hampidi-doza ohatran'ilay tamin'ny indray mandeha eto indray ity hoy izy tany antsainy. Rehefa hitany fa tsy misy tokony hampiahiahy an'i Mahefa sy Alexia, dia lasa namonjy ny efitrano nisy ireto zanany natory izy. Eo ampampirimana entana eo izy no toa mahatsiaro dondona ny handeha ery. "Tsy andriko mihitsy izay hahitana an'i Ratrema kah" Manina azy iny ihany hay aho rehefa tena lavitra azy" hoy izy manohy miresaka amin'ny tenany. " Ary mba nanao ahoana ary izay i Hery izay ela be izay, .... an, an aleo hoany izany eritreritra izany fa rehefa tonga any Dago aho mahita izay fandehany e." sady nanidy ny valizy hipoky ny fitafiana lafo vidy vao azony tamin'izao fandalovany an'i Paris izao ihany izy. " Vita izany ny amin'iny fa ny an'ny ankizy sisa no ampidiriko atsy anatin'iny sakosy iray itsy " dia vonona izahay telo mianaka, sady nandray ny poketrany izy nijery hoe tao ve ny pasipaorony sy ny tapakila handraisany fiaramanidina ny ampitso. Niverina namonjy ny efitrano fandraisam-bahiny izy nony avy eo sady namelona ny fahita lavitra hanarinariana dia mandrapahatongan'izy mianaka avy any amin'ny hopitaly...

- " Fa hono hoy aho ry Alexia" hoy i Mahefa tamin'i Alexia iny izy mianaka eny andalana ndeha hody.
- " Ahoana izay ry Dada?" sady nitodika tany amin-drainy izy sady nitsiky.
- " Mbola tena lasa tamin'ilay zava-niseho taminao alina ny saiko. Ahoana no tena eritreritrao ny mikasika an'i Hery ?" sady nitodika kely tany amin-janany koa izy no sady niverina nibanjina ny fiara teo alohany izany nandroso moramora. Ora famonjen'ny ankamaroan'ny olona fodiana koa moa tamin'izay ka dia somary nitohana ny lalam-be mikodana mivoaka kely ny tananan'ny
Paris.
Niova tampoka ny endriky Alexia naheno izato fanontanian-drainy. Tsy nampoiziny. Toa nandalo niserana tao anatin'ny segondra vitsy tao antsainy indray ny fiainan'izy sy Hery iray manontolo. Mifamahofaho be ny fahitany azy. Nandalo tao antsainy avokoa ny fifankatiavana be teo amin'izy roa, ny ditran'i Hery, ny fahadisoam-panantenany, ireo fintantarana marobe nataon'i Hery mikasika fiainan'izy roa tamin'ilay olona tao amin'ny wanadoo.mg izay tsy iza moa fa izy tenany ihany, ..." Mbola tia ahy tokoa ve izy matoa namboaraka ny fiainany tamin'olona ohatran'ireny sady mitady torohevitra sy fanampiana?" hoy ihany izy niady saina irery teo.
- "Aleo hijanona any aloha izay resaka izay raha manahirana anao anaka" hoy i Mahefa nanapaka ny eritreritry Alexia fa tsinjony fa toa lasa fisainana be ity zanany.
- "An, an, an kah! Misy zavatra tsaroako tampoka fotsiny" hoy i Alexia mody nitady hevitra ialana " raha ny momba an'i Hery ry Dada dia tena miroharoa be ny saiko. Indraindray aho tena tsy te hiherika azy intsony rehefa mieritreritra ny zavatra nandalovako taminy, rehefa tena mandinika lalina any anatiko any anefa aho dia tena tsapako fa mbola tena tia azy aho. " tadidin'i Alexia tampoka teo ilay nofiny momba an'i Hery tamin'ny alina.
- "Ary tena te haheno vaovao mafy momba azy mihitsy aho izao fa ratsy anie izay nofiko momba azy tamin'ny alina izay ry Dada eh!".
- "Izay tokoa ve no zavatra tena tsapanao? Mbola tena mahatsiaro tena tia ianao?" sady ohatran'ny notsindrian'ny Mahefa mafy ny feony rehefa nanonona ilay teny hoe "Tia".
- "Tena mbola Tia aho ry Dada a" izay no tena marina fa niezaka ny nanery ny saiko tsy hitia azy fotsiny aho indraindray.
- "Izay ve izany no mety hahasambatra anao?" hoy ihany i Mahefa nanontany toa naka toky tsara amin'ity tenin-janany.
- " Izay mihitsy ry Dada. Raha mba aty
Paris koa i Hery miaraka amiko, ianao ray niteraka ahy moa eo. Izaho afaka manohy ny fianarako aty. Mandeha any Madagasikara mamangy izahay rehefa manomboka manana fidiram-bola izahay roa, dia izay no tena fahasambarako" sady ohatran'ny miramirana izany i Alexia mitanisa ny nofinofim-piainany.
- "Lafatra tokoa izany anaka raha izay no tanteraka. Azo tanterahina anefa izany fa mila faharetana kely fotsiny."
- " Zany ve ry Dada?"  sady naka toerana somary nitodika tany amin'ny Mahefa i Alexia "Tena faly be aho raha mba
tonga aty i Hery. Milamina aho raha izay no mitranga."
-" Izao no ataontsika e. Hiresaka amin'i Malala isika mianaka anio hariva dia hampitondra hafatra azy hoan'i Hery mba hifandraisany mivantana amintsika mianaka amin'ny telefona na amin'ny mailaka, sa ahoana?"
- "Hevitra mety tokoa izany ry Dada an, faly be aho sady nitsikitsiky miramirana toa feno fanantenana izany i Alexia.


Madagasikara....Tany amin'ny hopitaly misy an'i Hery amin'io fotoana io.

Lasa nandeha nody moa i Mihary sy Tahiana ka dia i Fano irery sisa no tavela teo miandry ity zana-drahalahiny. Lasa fisainana irery teo ny lehilahy mandinika an'ity zanany matory eo ambony fandriana. Ny masony amin'io mbola notampenan'ny dokotera aloha. - "Hanao ahoana lesy ny hoavin'ialahy ity ry Hery fa toa tena misamboaravoara izany fiainan'ialahy izany?" hoy izy lasa fisainana. " Raha izao moa ialahy no jamba tampoka eo dia inona no ataon'ialahy? Iza no hamelona? ..." tsy te hiheritreritra ny valin'ny fanotaniana napetrany tamin'i tenany i Fano dia naleony navadika tampoka tamin'ny zavatra noresahin'i Tahiana azy ny sainy. " Mialangalana ahoana koa ary aho araka ny fahitan'i Tahiana ahy teo?" sady namerina nitadidy izay fihetsiny sy zavatra nolazainy tamin'i Miary sy Tahiry izy. " Marina tokoa aloha ny teniny fa tsy misy havan'i nedala ity afatsy izaho irery  eto akaiky eto, izy roa vavy mianaka ireny aza tsy taova tsy volovolony, jereo fa tena misahirana mafy tokoa." Sady ohatran'ny nahatsiaro menatra no tonga saina izany ny lehilahy. " Aleo fa hiresaka amin'i Tahiana aho rahampitso hisaotra azy nanokatra ny masoko fa tena marina mihitsy ny teniny. Miha tiako foana koa anie izy iny na dia ohatran'ny hoe andrakandrana fotsiny no niarahako taminy tamin'ny voalohany e. .. .izay mihitsy no ataoko kah." Sady nitsangana teo amin'ny toerany i Fano namonjy nivoaka ny efitrano mba haka rivotra kely. " Ndeha hitady gazety any ivelany any vetivety aloha aho" hoy izy aneritreritra hanalako an'ity alina mbola ho lava ity.

...Somary namaoka ny masony vonton'alahelo i Ratrema no niharina nitsotra naka toerana tsara teo ambonin'ilay seza hoditra nipetrahany teo amin'ny biraony. Nalefany tao ankatony ny tanany anakiroa sady niketriketrika ny sainy manoloana ity olana marobe mianjady aminy. " Ahoana re no hataoko hahitako hevitra hivoahako amin'izao olana mianjady amin'ny orinasa izao e? ny volan'olona anefa ity tsy maintsy efaiko haingana fa raha tsy izany dia ho votsitra eo ny trano ipetrahanay io" sady lasa tampoka tany amin'i Alexia, Toky ary Cynthia zanany ny sainy. " Tsy andriko mihitsy izay ahatongavan'i Malala kah. Mihoatra ny zakan'ny saiko vahana samy irery ity olana ity fa aleo borahiko aminy ny zava- nisy rehetra dia eo izahay mivady miara mitady izay hevitra tokony hatao... tsy dia fanaoko izao saingy andohalika tokoa ity ny ranom-bary ka tsy maintsy miditra amin'izay aho fa ho hita eo izay heviny." Sady nandray ny findainy i Ratrema ary nanomboka nanindry ny bokotra  misy ny laharana ahazoana an'i Mahefa.
- " Allo,... Allo!" hoy i Ratrema somary nidobodoboka kely ny fony.
- " Allo" hoy i Mahefa namaly somary nanako ny fahenon'i Mahefa azy.
- " Profesora Mahefa ve izao? Ingahy Ratrema ihany ity e"
- " Ah, ingahy Ratrema marina, Inona no vaovao?
- " An, an, an tsy dia misy hambara fa te hanontany mikasika ny fandehanan'ny ankizy rahampitso fotsiny aho kah?"
- " Hay! Mbola aty anaty fiara andalana hody izahay mianaka io fa i Malala efa any antrano fa aleo antsoinay ianao afaka 15 minitra eo ho eo eh."
- " Eny ary e." hoy i Ratrema somary diso fanantenana kely.
- " Allo, mbola ao ve ianao? Aza miala ianao fa io akaikiko i Alexia te hiresaka aminao" hoy i Mahefa sady nanolotra ny findainy tamin'i Alexia velon-tsiky hiresaka amin'ity "rainy".
- "Papa!..."
Niontana kely ny fon'i Ratrema nandre ny fikarantsan'ny feon-janany nanako tao anaty finday.
- " ny zanako," hoy i Ratrema toa te hitomany izany. " Manao ahoana ianao izay anaka? Efa tsara?"
- " Efa mihatsara mihitsy aho ry Papa fa aza be ahiahy ianao. Manina anao fotsiny aho. Raha mba eto akikiko eto daholo mantsy ianareo rehetra olontiako amin'ny fiainako dia izay no tena lafatra indrindra" sady narahiny tsiky kely ny teniny izay fantany fa nofinofy sarotra taterahina. Nitsiky kely koa Ratrema nandre izany na dia nalahelo aza izy tany ampony lalina tany. Mbola manjavozavo aminy tsinona ny haloaky ny ampitson'ny fiainany noho izao olana andalovany izao.
- "Izay tokoa no lafatra anaka fa mety mbola hitranga ihany izany raha izay no sitrapon'Andriamanitra, sa ahoana?"
- " Nandeha nanao fizahana tany amin'ny hopitaly aho androany dia efa tena misy fihatsarana mihitsy ny toem-pahasalamako ry Papa a. Faly mihitsy aho sady finaritra mihitsy koa aho aty fa ianao sy Hery fotsiny sisa no ilaiko akaikiko dia milamina ny saiko" Toa nitselatra no nandrenesan'i Ratrema ny anaran'i "Hery" tao antsofiny. Toa tsy nampino azy fa mbola tafiditra lalina ao ampon'ity "zanany" ny amin'iny tovolahy nandreraka azy iny.
- " Eny eh, ho hitantsika eo ihany izany anaka" hoy i Ratrema tsy te hanohina ny fon-janany. " Ka manao ahoana ny fanomanan-dreninareo ny fandehanany rahampitso ao?"
- " An, an. Inoako fa efa vonona izy kah. Anikeo maraina mantsy aho no nahita azy farany fa izaho sy Dada tany amin'ny hopitaly foana androany tontolo sady nentiny nijery ny toeram-piasany aho. Aleo rehefa
tonga any antrano indray izany izahay miantso fa misy izao Papa ah! Misy zavatra mba tiako iangaviana anao ity raha tsy dia manahirana anao? ..."
- " Ahoana izay anaka" hoy i Ratrema somary hendratrendratra mamaly sady manontany tena hoe "inona indray ary izany olana vaovao hangatahin'ity zanako ho vahako ity izany"
- " tsy izany  hoy aho fa mba te hahazo vaovao mikasika an'i Hery mafy mihitsy aho fa nanonofy ratsy be momba azy aho tamin'ny alina ka tena tsy milamina mihitsy ny saiko."
Somary nisento kely ingahy Ratrema sady toa niha nafana tampoka ny tenany. " tena tsy ho afa-bela amin'ilay borikilahy iny mihitsy ve izany aho " hoy izy tany antsainy tany.
- " Tena tsy nahare vaovao momba azy mihitsy aho anaka" hoy izy  aloha sady niketriketrika ihany izay teny ho lazaina tsy hanohana ity fon-janany marefo dia marefon'ny fitiavana.
- " Mba antsoy anie ry Papa ny any ampiasany fa tena te haheno vaovao mafy ny momba azy aho e. Efa nandramako nantsoina mantsy ny fidainy fa efa tsy mandeha intsony ilay laharana. Ilay laharany tany ampiasana taty amiko indray tsy hitako intsony hoe nankaiza."
- " Eny eh. Aleo ary fa hiantso any aho anaka  fa mety tsy androany anefa satria efa nirava ry zareo izay. Rahampitso vao maraina amin'ny valo aho miantso any dia antsoiko ianao." Hoy i Ratrema namaly tsy zazoka tsy nahita fomba hialana intsony.  Tiany loatra i Alexia ka tsy vitany ny handratra ny fony sy hampitondra alahelo azy. Teo izy vao tonga saina hoe ary raha mahazo an'ilay kary lahy iny avy hatrany eo moa aho raha miantso azy rahampitso dia ahoana no holazaiko azy. Niverina tao antsain'i Ratrema ny zava niseho teny Ivato tamin'ny fotoana niagan'izy ireo hitondra an'i Alexia hoany Frantsa. " Aleo rangahy hoany izany aloha fa tsy ho hitako eo foana ve izay hamaliana azy rehefa tena miresaka eo ah!"
- " Allo,...mbola ao ve i Papa? Ohatran'ny tsy henoko intsony tsinona!"
- " Mbola ato mihitsy aho anaka fa asa inona koa angamba no tsy nahenonao ahy teo fa izao, miandry anareo miantso aho izany rehefa avy eo an."
- " ie, rehefa avy eo izany Papa ah!" sady naforitry Alexia hikatona ny finday teny antanany.
Rehefa vita ny resak'izy mianaka teo dia tapakevitra ny handeha hody hamonjy fodiana i Ratrema. Niverina tao antsainy indray ny fangatahana nataon-janany teo. "dia tena olana miampy olana mihitsy anie izany iainako izany e. Dia voatery hitady an'i Hery tokoa ve aho? Niady teo ny sainy. Nony farany anefa dia tapaka ny heviny fa hiantso any ampiasan'i Hery araka ny nampanantenainy anjanany teo tokoa izy ny ampitso. Aleo hampandeferiko ny ambom-poko hoy izy noho ny fitiavako anjanako sady nanodina ny fanalahidin'ny biraony izy ary namonjy ny ny tohatra midina hoany ambany.
- " Lehilahy be fitiavana tokoa raha ingahy Ratrema iny ry Alexia" hoy i Mahefa sady mibanjina tsara ny fiara misosa eo anoloany izy.
- " Marina mihitsy izany teninao izany ry Dada a. Tena be fitiavana sady tsotra raha izy iny. Tsy arakaraky ny toerana misy azy ny toetrany e. Mampalahelo ahy izy indraindray fa dia toa ampijalian'i Neny izany ny fahitako azy" sady nangalam-pijery kely tany amin'i Mahefa i Alexia.
- " Zany ve? " hoy i Mahefa somary mody tsy taitra toa azony antsaina hoe inona no tian'ity zanany lazaina.
- " Aiza ve ry Dada ka dia iarakarahany daholo izao lehilahy rehetra izao, tsy andalovana mihitsy eh! Indraindray aho dia tena manontany tena mihitsy hoe inona loatra no manosika azy hanao tahaka izany. Fitiavana haka fahafinaretan'ny nofo fotsiny ve sa tena zavatra hafa mihitsy? "
Somary menatra tany anaty kely Mahefa nahatsiaro ilay fiarahany indray mandeha tamin'ny Malala tany amin'ny hotely ny fotoana voalohany nifakahalalan'izy roa.
-" hein, " somary nitelin-drora kely aloha izy vao niteny. " Ary tsy nampoiziko ho manao zavatra toa izany mihitsy izy iny an. Mety ho azoko ihany aloha ny antony ny mahatonga azy manao izany, nefa mety ho diso koa anefa ny eritreritro"
- "hoe ahoana?" hoy i Alexia ohatran'ny liana dia liana amin'izato valintenin'i Mahefa.
- " Betsaka no mety ho antony fa anisan'izany angamba aloha ny elanelan-taona be misy eo amin'izy mivady e. Mety mba te hiaraka amin'ny olona mitovitovy taona aminy i Malala na sahala amin'izany, dia .." Tonga dia nitsatsaingoka i Alexia
- " ka tsy olona mitovitovy taona aminy anie no anaovany ny adalany ry Dada fa bandy kely ireny daholo e."
- " izay indrindra no tiako anohizany ny eritreritro teo hoe mety mahatsiaro efa mandrosondro taona angamba izy mba te hitsapa hoe mbola voasarika amiko ve ny tovolahy, mbola tsara tarehy ve aho... na koa dia tia manao firaisana ara nofo amin'ny karazan'olona marobe tsotra izao fotsiny izy anaka, tombatombana daholo ny ahy izany fa tsy voatery ho marina an."
- "Mety misy mampitombina ny eritreritrao ihany aloha ry Dada fa de i Papa no tena mijaly amin'izay rehetra izay moa. Raha izaho aloha no tamin'ny toeran'i Papa mety tena mba lasa koa aho nanao ny adalako hamaizako azy"
- " Aiza kosa anaka dia hoe valiana amin'ny adalana ny adalana ataon'ny sasany aminao. Vao maika mampiditra amin'ny kizo ny vaha olana toa izany kah."
Tapaka tampoka teo moa ny resak'izy mianaka fa naneno indray ny fidain'i Mahefa.
- " Allo! Mahefa?"
- " Ie. Izaho ihany ity fa ahoana" hoy i Mahefa fa fantany avy hatrany fa i Malala no miantso.
- " Efa akaiky angaha ianareo?"
- " Efa akaiky mihitsy izahay kah. Afaka dimy minitra eo ho eo angamba"
- " Hay, eny ary e. Rehefa avy eo izany.


Mbola hitohy.
Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 68
2006/07/22,01:39
    Nanantona moramora an'i Tojo i Malala sady nampiakatra ny tanany nanafosafo malefaka ny takolak'ity tovolahy izay toa ila tsy haha hetsika teo amin'ny toerany.
- "Tsikaritro daholo ireny fihetsikao rehetra ireny ry Tojo a" hoy izy " saingy tsy te handratra ny fonao aho dia naleoko niezaka nampandefitra ny tao anatiko tao. Sarotra be koa ny toerana misy ahy sy ny misy anao ka naleoko mihitsy tsy nohasarotina eh."
Ohatran'ny somary nikipikipy kely aloha ny mason'i Tojo vao namaly izy hoe:
- "Eny e! Azoko tsara koa ny toerana misy anao ry Malala saingy tsy nisakana ahy tsy hitempo fitiavana anao izany taorinan'iny fiarahantsika indray mandeha iny. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy nahatombina amin'izay ataoko mihitsy aho any amin'izay ataoko rehetra any fa toa lasa aty aminao aty foana ny saiko. Asa inona no hanjo ahy rehefa lasa tokoa ianao rahampitso maraina."
- "Voasarika aminao aho ry Tojo, tsy haiko hoe nahoana saingy tsy afaka mampanantena na inona na inona anao ny amin'ny hoavy koa anefa aho. Manambady amanjanaka aho ary tsy misy miafina aminao daholo izany.  Raha afaka manamboatra saina anefa ianao hoe tsy misy  na inona na inona mamatotra antsika dia hampianariko "mitia" araka ilay teniko teo tokoa ianao androany."  Sady nanantona akaiky dia akaiky an'i Tojo ihany i Malala.
Nibanjina tsara azy aloha i Tojo toa mandinika lalina ny zavatra henony teo vao namaly hoe:
- "Manantsafidy firy ve moa aho ry Malala fa izay kely foinao ho ahy dia raisiko antanandroa. Efa ela no namisavisako ny fotoana iarahako aminao indray. Ampianaro aho hitia sy hanome izay tadiavinao amiko na dia fantatro aza hoe mandalo fotsiny izany."
Vao tsy tapitra akory ny tenin'i Tojo dia tsy tratra fa efa nitohaka moramora teo amin'ny molony ny molotry i Malala. Aleo aho hanala ny foko amin'ity Tojo ity hoy izy tany antsainy tany mba hanala izay sorisoriko tamin'i Alexia anikeo maraina izay sady nampiakariny hitazona ny tarehan'i Tojo ny tanany anakiroa  hanorohany azy tsara. Nangorintsina toy ireny nokasihin'ny herinaratra ireny ny vatan'i Tojo vao tsapany ny fofon'ainan'i Malala antomotra be teo amin'ny vava orony. Nankimpiny ny masony dia nakatony ny eritreriny ny amin'izay ho mety ho tohin'izao fahasambarana tsapany sahady izao. Lafatra sahady aho izany  hoy izy tany antsainy tany. Ho Sambatra tokoa aho raha izao no iainako isan'andro sady naka tsirony ny oroka nomen'i Malala azy ihany izy. Nampetrany teo amin'ny valahan'i Malala ny tanana ankavanana sady nanafosafo moramora ilay ankanjo mena mahafatifaty sady nanarabatana teny amin'i Malala izy. Ny tanany ankavia moa amin'io namikitra teo amin'ny soroky Malala sady misintona ity farany hiraikitra tanteraka amin'ny vatany. 
- "Ampianaro mitia aho Malala" hoy i Tojo  " fa tena maty aminao ny momba ahy rehetra" sady manafosafo ny lamosin'ity vehivavy bikana sady tsara tarehy ihany izy. Nitsiky kely fotsiny i Malala sady toa nikaroka izay ho tenenina.  Ela tokoa mantsy izay fotoana nanaovany firaisana farany izay ka tena tsapany mivaivay mihitsy ny tany anatiny tany vao naheno ny filahian'i Tojo nivoitra be teo amin'ny patalohany nidona tamin'ny vatany.  Tsy ariny intsony nony avy eo fa avy hatrany dia nosafosafoiny. Nakimpin'i Tojo ny masony vao henonny tanan'i Malala manafosafo ny filahiany mihamihenjana aok'izany. Impiry moa izy any antrano no tsy mahita tory raha tsy mamisavisa ny niarahan'izy sy Malala sy milalao ny filahiany ary tsy mijanona raha tsy toa ny faniriany. Tsy nofinofy intsony izao iainako izao hoy izy tany antsainy tany fa tena izy. Aleo aho hianoka tsara ao anatin'ity hasambarana ity fa tena lafatra loatra izy izany. 
- "Tojo ah, ampidiro any anaty ankajoko ny tananao dia safosafoy ny tenako iray manontolo" hoy i Malala tamin'ny feo miangoty nony avy eo nanapaka ny eritreritry Tojo lasa lavitra. Vetivety foana no nanarahan'i Tojo ny baiko nomena azy nampidina ilay tadin'akanjo iray teo amin'ny soroka ankavian'i Malala. Toa nandalovan-tselatra ny tany andohany tany nahita ny tati-nono mainty misy dentelles manify nanaovan'i Malala somary nanangasanga.
- "Mila vahanao kely koa ny "fermeture" aoriana akia Tojo an" hoy i Malala nanomboka nikisinkisina  toa tsy mahandry ity fahavotsan'ity tovolahy manoloana azy. Tsy nila natoro intsony i Tojo nony avy eo fa
tonga dia natsofony moramora tany anaty akajon'i Malala izay somary miala ilany fotsiny ny tanany hanafosafoany ny lamosin'ity olon-tiany. Malefaka be toa ireny hodi-jaza menavava ireny no fahatsapan'i Tojo ny hoditry Malala. Manomboka miha taitra daholo ny tenany iray manontolo. Raha ny sitrapon'i Tojo dia avy hatrany dia ny hihiditra avy hatrany any anatin'i Malala no tiany saingy efa nivalo ny hanaraka izay tian'i Malala izy ka dia nanaraka ny onjany fotsiny teo aloha sady naka fafiny hatrany. Nandritra izay fotoana izay nanomboka namaha ny bokotra tsirairay tamin'ny lobaka teny amin'ny Tojo tamin'ny tanany ilany fotsiny i Malala. Tena efa havanana sady mailaka mihitsy ny anao vavy. Tsy ela akory dia nihanjaka nibaribary ny tratra sy ny kibon'i Tojo izay tena mbola hita fa anjakan'ny hatanorana tokoa. Nosafosafon'i Malala ny tratran i Tojo sady narahiny tsongotsongo madinika teo amin'ny lohanonony. Nahatsiaro ohatran'ny maharary mangitikitika mahafinaritra izany  ny anao lahy. Vaovao taminy ny zavatra tsapany. Tsy aritry Tojo intsony nony farany fa nalainy ny tanan'ity vehivavy dia napetrany teo amin'ny fehi-kibony. Azon'i Malala ny tian'i Tojo atao ary dia novahany haingana.  Vao nivaha ilay fehin-kimbo dia toa ny tsy teo no namahan'i Malala ny bokotra sy ny "fermeture" izay tena niziriziry nibotsinan'ny filahian'i Tojo tao anatiny. Tsy nihambahamba ny anao vavy fa tonga dia natsofony tany anaty silipo tany ny tanany hahatsapan'ity filahiana efa tena mijaridina dia mijaridina aok'izany. Notopazan'i Malala maso kely ny zavatra fihinin'ny tanany. Fahafinaretana no tsapany tany anatiny. Toa mibosesika ao andohany ny filana te hampiditra azy io haingana any anatiny mba hahazoany tsirony mafimafy kokoa. Tsaroany tampoka anefa fa te hanome fanafinaretana faran-tampony an'i Tojo izy ka dia naleony mody nosafosafoina moramora teo ihany aloha ilay izy. I Tojo moa nandritra izay fotoana izay efa tsindrin-daona mafy ery ka sady niezaka ny hampidina ny patalohany hilatsaka amin'ny tany.  Tampoka teo, natosik'i Malala hitsilany teo amin'ny seza lava izy  sady niondrika ny anao vavy tonga dia nandray tamin'ny tanany ankavanana ny filahian'i Tojo teo amin'ny fotony. Nanomboka nosafosafoiny  moramora tamin'ny tananany ankavia amin'izay ny loha-filahian'i Tojo izay somary namoaka ranoka madio somary maditidity. Fantany fa tena efa vonona be ity tovolahy manoloana azy. Na dia izany aza anefa dia tiany hampiakarina miadana ny onjam-pahasambarana tsapan'izy roa. Nikipy i Tojo fa toa sambatra loatra ny tenany. Tsy misy zavatra hafa ilaiko intsony eto antany hoy ny eritreritra niserana tao anatin'ny sainy. Aiza intsony aho no hahita fahasambarana ohatran'izany. Raha mbola varimbariana teo tokoa i Tojo no  henony ohatran'ny nisy hafanana izany nandrakotra ny filahiany. Nahirany kely ny masony sady niharina kely izy hijery. Nangalam-pijery tany aminy i Malala sady nitsiky no niverina nanohy nitsetsitra sady nileladelaka ny halavan'ny filahiany.
- " Tiako be Malala a. Maninoa kay aho no omeno fahasambarana be ohatran'izany? " hoy i Tojo ohatran'ny farimparim-peo tampoka teo. " Mijaly aho rehefa tsy eo intsony ianao" tadidiny tampoka angamba fa mandalo ihany anie ity fahafinaretana tsapany ity.
Natosiky Malala tamin'ny tanany ankavia hiverina hidaboka anefa ilay tratrany niezaka niarina kely hijery teo iny toa milaza aminy hoe adinoy any izany tebitebinao izany fa ankafihizo aloha izay omekoanao izao. Nakipin'i Tojo indray ny masony sady ohatran'ny naka toerana tsara izy hakany izany tena fafiny omen'ity vehivavy azy.
- "Malala a, ho votsitra eto anie ity raha omenao tsirony be eo aho eh"
- "An, an" hoy i Malala sady nihato kely izy naka aina. " mbola vao fiantombohany fotsiny izao fa amboary ny saina Tojo ah. Rehefa miaraka amiko tsy maika ny handefa izany mihitsy, azonao?" sady naveriny natohoka teo amin'ny loha filahian'i Tojo indray ny molony roa malefaka sady somary matevina kely ny amboniny. Nitsangana i Malala nony avy eo dia nosintominy hiaraka aminy koa i Tojo.
- "Esory daholo ny ankajoko" hoy izy " fa mangetaheta anao ny vatako iray manontolo". Niarina haingana ny tovolahy ary dia nampidina ilay tadin'ankanjo teo ankavanana sisa tavela. Izay no ela fa
tonga dia nihanjaka ny tampany ambonin'i Malala. Bika tsy manam-paharoa no nanoloana an'i Tojo. Nono mivohitra henjana tsara toa tsy nampino azy voaafina anaty taty nono mainty manify no tsinjony mirongaronga miandry ny tananany sy ny molony hanafosafo. Tsy maintsy somary narahin'i Malala tanana kely anefa ilay ankanjo mena manara-batana nony tonga teo amin'ny valahany fa somary teritery vao tafa ala tanteraka. Toa tsy nino ny mason'i Tojo fa eo anoloany indray ilay vatana tsy ahatsiarovany ny eto ambonin'ny tany. Toa ny tsy teo no namahan'i Tojo ny hidin'ilay taty nono tao aoriana sy nampidinany ny silipo "string" mainty  teny amin'i Malala. Nosintoniny hanatona azy akaiky indray ny vatan'i Malala. Henony ny hafanana manenika ity vehivavy efa ihanahan'ny filana te hiray. Nifanantona indray ny molotr'izy roa sady nifanakalo tsetsitra sy rora toa tsy mahatsiaro izay eto ambonin'ny tany. Toa nandeha hoazy fa tsy tsikaritry i Malala  akory ny tanan'i Tojo nakeo anelakelapeny. Tian'i Tojo ery ny mahatsapa ireo volo madinika malefaka tsara aratra mandrakotra ny tampon'ny fivavian'ity vehivavy. Lafatra no tsapany. Nalefany niaka-nidina teo ny tanany nanafosafo. Nakasokasony teo amin'ilay kitso kely efa henjana dia henjana tokoa. Nampidininy lalindalina ambanimbany ny tanany nony avy eo ary tsapany fa efa tena mitsiranoka madity aoka izany ity vehivavy manoloana azy. Nandeha hoazy ny fihetsika rehetra avy eo satria vao nahatsapa ny tanan'i Tojo i Malala dia somary nisabaka toa mankasitraka ny fihetsiny sady nanome alalana azy hiditra lalindalina kokoa. Ny oroka sy ny safosafo amin'ny tanana ilany avy ifanakalozan'izy roa amin'io mandeha ihany moa ny tanany ilan'i Malala manafosafo ny filahian'i Tojo efa nandranoka be aok'izany. Nanomboka henon'i Tojo nihanafana hatrany ny fofon'aina mivoaka ny vava oron'i Malala. Henony mimenomenona moramora sady miangoty ao ampoto-tsofiny i Malala nony avy eo hoe:
- "Ndao hoany ampandriana fa tena tsy tantiko intsony izy izany!"
- "Sao dia
tonga tampoka eo aloha ry Mahefa sy Alexia eh?" toa tafaverina tampoka teto ambonin'i tany i Tojo.
- "Ndao fotsiny ho'a, fa mbola ela be ireny vao mody eo " sady notaritiny ihany i Tojo hoany amin'ny efitranon'i Alexia.
- " F'angaha tsy efitr'i Alexia ity? " hoy i Tojo.
- "ka ny ankizy anie matory ao amin'ny efitro e. Ndao fa tsy maninoa io fa hamboariko tsara rehefa avy eo, ndao haingana Tojo a. Mijaly be aho" Tsy nahaleo dohika i Tojo dia nanaraka ambokony sady toa tsy foiny koa ny hatapaka izao zavatra iainany izao. Izay iafarany any hoy izy fa aleo aloha aho haka ny anjarako.
Vao tafiditra tao anaty efitranon'ii Alexia izy roa dia:
- " Andraso eo kely aho" hoy i Malala " fa haka serviette hataontsika lafika" sady lasa izy nanao dia maika nivoaka. Vetivety dia iny ny anao vavy nitondra ireny serviette lehibe famelatra rehefa mitanin'andro eo amin'ny torapasi-morondranomasina ireny. Novelariny teo amin'ny karipetra malefaka feno volovolony nameno ilay efitra ilay servieta ary avy hatrany izy dia nitsilany teo amboniny sady novelariny ny feny. Tsy naha hetsika aloha i Tojo nanoloana ity fihetsika feno fahasahiana be ity.
- " Avy Tojo a, " hoy i Malala sady nantsoiny tamin'ny fanondrony hanatona azy eo ambany ity tovolahy. Niondrika moramora i Tojo saika tonga dia hiakatra teo ambonin'i Malala. Tsy niteny anefa i Malala  fa ny tanany fotsiny no napetrany teo amin'ny soroky Tojo sady natosiny mafimafy ohatran'ny nanakana an'ity farany. Azon'i Tojo ny zavatra tian'i Malala hatao rehefa avy eo ka avy hatrany dia nandohalika teo amin'ny fivavian'i Malala izy sady nanomboka nanoronoroka ireo volo malefaka nandrakotra ny tampon'ny zohim-pahasambaran'ity ramatoa tiany. Niezaka nitraka kely i Malala handinika ity tovolahy tanora dia tanora mahita fahafinaretana amin'ny vatany. Nalain'i Malala ny tanany roa rehefa avy eo dia napetrany teo amin'ny lohan'i Tojo sady toa manosika ny tarehan'i Tojo hitakosinkosina lalin-dalina teo amin'ireo  molotra roa efa diboky ny hamandoana izy. Somary naditidity masirasira ny tsiro tsapan'i Tojo. Asa na impiry amin'izao no niainan'i Tojo ny zavatra toy izao fa dia tena safononoka ny hasambarany ny tenany. Naveziveziny hiaka-midina iny afovoan'ny molotry ny zohim-pahafinaretan'i Malala iny ny molony sy ny lelany. Henony Tojo mimenomenona moramora ny anao vavy. Nampidiriny tao ambavany sady notsetsafiny maharitraritra tsindraindray ilay kitso kely efa tena henjana dia henjana ka niainga hoazy ny maojan'ity vehivavy heniky ny fahafinaretana.
- "Tinao ve" hoy i Tojo naka toky.
- "Tiako be izany an fa ataovy foana ... avia  amin'izay ianao miditra any anatiko fa tena te hahatsapa be anao aho" hoy i Malala niangoty be sady nosintoniny hiakatra ho eo antratrany i Tojo.
- "Tinao ny milelaka azy io?" hoy ihany i Malala nony avy eo sady norohany ity tovolahy.
Tsy niteny i Tojo fa ny lohany fotsiny no nahatony sady noraisiny tamin'ny tananany ankavia ny filahiany hitady ny zohim-pahasambaran'i Malala. ...Natosiny indray mandeha tampoka. Nisento lalina i Malala sady nanakimpy ny masony.
- "Omeo ahy izay tadiaviko Tojo a, midira lalina be any anatiko any ianao fa mijaly be ny tenako" hoy i Malala somary ohatran'ny mandry maso izany mijery an'i Tojo sahirana manosika miditra sy mivoaka any anatiny.
- "Malala, tiako be enao" hoy i Tojo. " Maninona kay aho no ampijalinao e. Mandalo fotsiny ve izao hasambarana tsapako izao,..." sady mipaompy ihany ny tovolahy toa efa somary efa mitsingevana eny amin'ny habakabaka ny fahatsapany ny tenany. Tsy miteny intsony anefa i Malala nandritra izay fotoana izay fa toa toeran-kafa mihitsy no misy ny sainy. Ny masony moa ohatran'ny niakatra toa ireny olona safotra ireny na dia mihiratra aza. Ny tanany mamikitra mafy safy mifindrafindra no ahatsapan'i Tojo fa mbola mahatsiaro tena ihany izy. Tsy ela taorian'izay. Nitroatra tampoka i Malala sady nikiakiaka toa tsy nahafehy tena intsony niteny hoe " Tsy tanako intsony  Hery an, *&%#..." Ny tanany amin'io namikitra be tsy nisy ohatran'izany ny valahan'i Tojo sady toa manosika ny maojan'ity farany hiditra lalina any anatiny. Nanaitra an'i Tojo moa ity ojam-pahafinaretana nitosaka tampoka ity ka tsy tanany koa ny azy fa nibosesika avy any koa ny azy. Tsy tadidiny intsony izay toerana nisy azy nandritra izay fotoana izay fa heniky ny fahafinaretana faratampony ny tenany iray manontolo. Rian'aratra mitselatra no tsapany niainga tany antampon-dohany, nandalo ny lohaliny ka nipaka hatrany ampaladihany. Safononoka sady nihanona ny hasambarana izy roa. Mbola nitakisinkisina kely teo aloha izy roa naka aina tsara izay vao Nahiratr'i Malala ny masony sady nitsiky izy no nisento tokana nijery an'i Tojo toa tony dia tony mandinika azy.
- "Mahay mampianatra mitia be enao an " hoy izy mantsy an'i Malala toa miezaka manamboatra saina fa vita hatreo ny tsirom-pahasambarana hiarahany amin'ity vehivavy nambabo ny fony.
- " Mety mbola afaka miaraka aminao ve aho rehefa tonga any Dago na hoe tonga mamangy an'i Alexia sy Mahefa aty ianao?"
- " Tsy haiko," hoy i Malala " Aleo fa ho hitantsika eo ihany izany fa amin'izao aloha dia amboary ny sainao mba tsy hijalinao irery aty lavitra aty." Tsaroany Malala tampoka tamin'izay fotoana izay mantsy fa toa niantso ny anaran'i Hery izy tamin'ny fotoana nahatsapany ny faratampom-pahasambaran'ny nofo teo iny. Natahotra izy sao dia noratrainy ny fon'ity tovolahy manoloana azy ity.
- " 'Zao Tojo a, fantatro fa tia ahy ianao, tsy misy miafina aminao anefa ny fiainako. Tsy afaka mampanantena anao na inona na inona aho fa ny hitako mety aminao dia ny mitady sipa mety ahazonao fahafinaretana be ohatran'izay nomeko anao teo izay, zany an." Tsy niteny tsy nivolana i Tojo fa i Malala no nataony tsara jery aloha tao anatin'ny segondra vitsy.
- "Eny e, aleo fa hiezaka hanamboatra saina aho. Misaotra anao aho nanome izay azonao nomena ahy. Enga anie mba hahita izay hasoloko anao tokoa aho... fa iza aloha ilay hoe Hery nantsoinao tamin'ianao tonga teo iny e... Sipanao taloha?"  Nitsiky somary menamenatra i Malala.
-  " F'angaha henonao moa izy teo iny?" hoy izy namaly moramora sadaikatra.
- " Henoko tsara saingy tsy dia norahirahiako loatra fa tena efa antomotra be nananika ny faran-tapony ianao moa izaho koa nahita fafiny be dia navelako tany fotsiny"
- " Aza fady Tojo a. Rain'ireo zanako kely anakiroa ireo izany Hery izany, tiako be izy izay saingy tena tsy misy hevitra mihitsy ny aminay e. Aleo tsy ho tantaraiko anao fa manjary mampitombo ny problemanao aty fotsiny."
- " An, an, tantarao fa aza maka fanahy ahy eo fotsiny enao e. Liana mihitsy aho"
- " Ndao aloha hiala tato haingana " hoy i Malala sady niarina izy dia namboamboatra ny efitra sady namoha ny varavarana nidanadana.
- " Aleo sokafako kely mihitsy ity varavaran-kely ity mba idiran'ny rivotra madio sao de misy fofona hafahafa ato ka raikitra eo indray ny fanontaniana hoe fa ahoana..ndana ianao tonga d mankany amin'ny douche fa tratrako any. Efa hoavy koa angamba ry zareo izay fa mila mandeha amin'izay ianao." hoy ihany i Malala ohatran'ny maika tampoka teo. Nanaraka ambokony fotsiny i Tojo na dia nanitikitika ny sainy mafy aza ny hihaino ny antsipiriham-piainan'i Malala izay toa tsinjony fa feno mistery.
Niditra namonjy azy tao amin'ny efitrano fandroana i Malala nony avy dia niara nandro hainga izy roa.
- " Zao ilay izy Tojo a. Izaho efa manambady an'i Ratrema io no niaraka tamin' izay Hery izay aho. Ohatran'izao nataontsika izao mihitsy no niantombohany. Dia io hitanao io fa dia niteraka taminy aho. I Ratrema moa momba dia natsangany ny zaza. Sarotra be noho izany ny tena fandehany fa tsotsoriko aminao fotsiny ilay resaka. Ny hiverenan'ny zavatra izay niainako teo aloha no nahatonga ahy niahotra ny hiaraka taminao. Ianao moa nisisika be dia iny niarahantsika nanao teo iny ny tohiny hatramin'izao iresahantsika izao. Handeha aho rahampitso an. Dia tiako raha handinoinao tanteraka ny amiko. Efa nomeko anao izay notadiavinao dia amboary ny saina fa mino aho fa misy vehivavy afaka manome anao tsaratsara kokoa noho izay nomeko anao any ambadika any. Be koa ny zavatra miandry ahy any Dago ka ary an'isan'izany i Hery ka aleo ianao manamboatra saina raha ny amiko. Aza malahelo an." Sady norohan'i Malala moramora teo amin'ny molony indray i Tojo. Te hitomany mafy ny tovolahy nefa menatra ka dia niezaka ny nanamafy fo.
- "Misaotra Malala a. Azokazoko izao ny momba ny fiainanao. Aleo fa hiezaka aho ny hanamboatra ny saiko. Ny faniriako dia ny mba hijanonantsika ho mpinamana foana na dia aty lavitra aty aza aho. Mitady anao aho rehefa tonga any Dago na dia hiara hisotro ranomboakazo fotsiny ihany aza, sa ahoana?" Nisento kely i Malala naheno an'izay tenin'i Tojo izay. Toa tafita tany amin'ity farany ihany ny tiany hampitaina.
- " Ndao amin'izay hivoaka tato sao dia tratra eto sika ry Tojo kah! izay vao tena loza ...." hoy izy ohatran'ny nijaikojaiko nibitabitaka nivoaka ny efitrano fandroana.

Niakanjo haingana izy roa dia niverina tao amin'ny efitranon'i Alexia i Malala nanidy ilay varavaran-kely novohany teo. Efa tsy nahare fofona hafahafa intsony moa izy niditra ny varavarana avy nandro teo ka dia nilamina ny sainy fa tsy hahatsikaritra na inona na inona i Alexia raha miditra eo. Ohatran'ny vita koa angamba ny valifatiny tamin'ilay fahatsapana fihatahana nataon'i Alexia azy anikeo maraina rehefa avy nanaram-po tamin'ny filan'ny nofo tao amin'ny efitranon'i Alexia izy sy Tojo. Nivoaka ny efitrano izy nony avy eo dia nahita an'i Tojo efa tafa akanjo sady nanamboamboatra ny teo amin'ny seza lava nilalaovan'izy roa .
- " Izay Tojo a. Misaotra tamin'ny fanampiana rehetra, dia tafita amin'ny fianarana, dia mahazoa vady iadanana, dia ... ataovy fotsiny hoe vahiny teo amin'ny fiananao aho, dia teneno aho rehefa hoa vy any Dago ianao. ...mifanoratra mailaka eo ihany isika na henonao amin'i Mahefa sy Alexia eo ihany ny vaovao momba ahy." Sady norohany teo amin'ny molotra indray i Tojo no nofihinina mafy.  Nifanakalo oroka kelikely teo izy roa dia hoy i Tojo niezaka nampahery tena nanoloana ity fakam-panahy mila handifotra azy hoe:
-" Aleo aho handeha amin'izay Malala fa tonga any CDG aho rahampitso manatitra anareo raha tsy sarotiny i Professeur."
- " Okay zany Tojo fa  tsy hitako hoe inona moa no tokony hahasarotiny azy. Antsoy izy rahariva dia ho hitantsika eo e. Raha sanatria ka tsy mihaona intsony dia ireny efa noresahintsika ireny an." Sady naterin'i Malala teo ambaravarana i Tojo hivoaka ny trano.

 Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)
Pejy 67
2006/07/12,14:40
   Nisento fotsiny i Mahefa, nandrasany aloha i Alexia hanala ny fony teo an-tratrany. Tsy maintsy nanova resaka indray izy nony avy eo, fantany mantsy fa mafy loatra ny alahelo manjo an-janany.

- "Alexia an ! tsy tadidinao angaha fa androany ange ny fotoana hijerena ny toe-pahasalamanao any amin’ny hopitaly e! miomàna fa hateriko any ianao, rehefa vita ny fitiliana dia alefako fiarakaretsaka ianao miverina mody aty antrano."
- " Tena saika adinoko. Marina
tokoa izany ry Dada," hoy i Alexia sady namafa ny ranomasony tamin’ny takolany izy. Aleo hiomana haingana aho dia mandeha isika e!"

Talohan’izay anefa teny an-dalana, tao anaty fiara nentin’i Tojo :

Tsy niteniteny mihitsy i Malala, mbola somary vonto ny fony tamin’ny fihetsik’i Alexia teo, tsy mba fanaon’i Alexia mihitsy ny toy ireny hoy izy. Tsapany ary hitany mivantana amin’izay ny fiovan’ity zaza natsangany nony injay nahalala ny marina momba an’i Mahefa izy.
Ny toerana haleha fotsiny moa no nanontaniany an’i Tojo, dia nitondra azy tany ity tovolahy. Izy mianadahy kely ao aoriana samy mipetraka anaty fitaizàna, finaritra ery mijery ny manodidina rakofan’ny ranomandry fotsy. I Malala amin’io maka toerana eo afovoan’izy dahy, zipo mena malama izay no nanaovany, mipetaka tsara amin’ny feny ny ravin-damba, sendra nitsipalotra fotsiny ny mason’i Tojo no nahatsikaritra izay raha nihemotra naka fitoerana tsara iny izy. Te-hiresaka mafy i Tojo, fa toa tsy sahy, moa i Malala koa toa manjetoka toa lasam-borona izany. Tsy aritry i Tojo intsony anefa nony ela ny ela:
- "Malala an!"
- " Ahoana?" hoy i Malala mody tsy rototra.
- "Misy mahatezitra anao angaha?"
- "shhhh……………, fa angaha ………….. ssshhhh, tsy idiranao izany!"
- "Teneno e! teneno raha misy manahirana anao?"
………………….
- "Efa handeha koa izahay telo mianaka izao, avy maka vola ato isika dia mankany amin’ny masoivohom-pitaterana anabakabaka hamandrika ny toerana hodinay."
- "Hay handeha ianareo?"
- "Efa ela mihitsy no niandrasako izay, fa izao vao tena lasa!"

Somary nalahelo kely i Tojo, toa hikopak’elatra ity namany nitsirian’ny fitiavany. Tsy afaka ny hitazona izy, tsy manan-jo ny handresy lahatra ihany koa, nitempotempo mafy ny fony tao anatin’ny fotoana vitsy, te-hanana fotoana lava hifankahitany bebe kokoa sy hanaposahany ilay fitiavana nangalarina tao anatin’ny fotoana fohy nefa niraikitra tao am-pony.
Saingy, handeha i Malala, fotoana fohy sisa, ary mety ho andro vitsy. Dia hivadika ho tantara ilay fiarahana maminy tsy ho hadinoiny mandrakizay.

- "Malala an ! itsy ilay masohivoho notadiavinao, tianao angaha ny hiarahako aminao any!"
- "Tsy maninona ka, andao, hidio ny fiara dia araho fotsiny aho."

Dia lasa izy efa-mianaka mianaka, niditra tao amin’ilay birao. Natao ny famandrihana toerana:
- "Arak’izay haingana indrindra," hoy i Malala.
- "Tsara vintana ianao madama raha izany, misy mpivady nanao fampihemorana ny diany, ka misy toerana ho an’olon-droa malalaka rahafakampitso maraina."
- "Tsara be izany," hoy i Malala, sady faly no nibitaka teo am-pitoerany.
 - "Misaotra betsaka. Efa may ny hody mihitsy aho."

Nisento fotsiny i Tojo nandre izany rehetra izany, toa sary tsy adinony tao an-tsainy ilay nataony tamin’i Malala. Nefa dia hotapahina sahady ve? Lasalasam-borona ny tovolahy. Tsy azony intsony ilay fihetsiky Malala tato ho ato, toa tsy miraharaha azy, toa nanadino ilay fahasambarana nangalarina toa indray mipi-maso fotsiny. Raha tsy lasa nandehandeha eran’ny trano i Toky kely ka nodomin’i Malala izy vao taitra, nitsangana dia nisarika ity zazakely te-hilalao mafy ho eny amin-dreniny.
Vita ny famandrihana ny toerana rehetra, dia nitsangana i Malala, dia nanaraka koa ny tovolahy, nitrotro an’i Toky, lasa nivoaka ny efitra.
Izay vao hitan’i Tojo miramirana aok’izany ity Malala, toa velon-tsiky mihitsy aza, misoritra teny aminy ny hafaliana. Nefa i Tojo kosa tsy nahateny, tsy nahavolana. Zara izy raha nahateny hoe "handeha ho aiza indray isika?".
- "Mody ka," hoy i Malala, "rahariva isika angamba miantsena raha eken’i Mahefa, sy raha afaka koa ianao!" Nanainga hatoka koa i Tojo, tsy niteny.
Dia nangina aloha teny an-dalana, tsy aritr’i tojo intsony fa nalefany ny zava-maneno tao anaty fiara, sady naka horonam-peo misy ny raki-kiran’i Poopy izay ankafiziny tokoa izy, nandeha ny hira, samy nankafy koa izy ireo fa any an-tany lavitra rahateo moa, saika fandaharana avy any ivelany hatrany no narahina hatramin’izay. Nandeha amin’izay ilay hira miventso hoe :

« Raha handeha ianao izao,
Ka hilaozanao eto aho,
Raha avelanao irery,
Dia hangina aho tsy hiteny…………… »
………………
« Fa ny ho aviko eny indrisy,
Efa nopotehinao,
Hosaronako ilay tsiky,
Amin’izay tsy ho fantatrao »
(Poopy)

Dia nihira i Tojo sady nampiaka-peo hoe :
« …..Tsy ataoko ho fantatrao,
ny ratram-poko ao…………….. »

Nihomehy fotsiny i Malala tao aoriana tao, tsy azony an-tsaina fa izy no iantefan’ilay hira. Dia hoy izy
- "fa angaha dia tena nisy olona nandratra ny fonao mihitsy tany ry Tojo," sady lokilokin’ny hehy ny anao vavy.
Somary nitodika aloha i Tojo, nijanona tsy nihira, ny fitaratra no somary nahodiny hifanandrify amin’ny mason’i Malala, nahenany ihany koa ny feo.
- "ppfff, ahatsiarovako zavatra maro izany hira izany, izay no ametrahako azy ato anaty fiara ato, fa fiainana izany ka atao ahoana e!"
- "Mba tantarao e! sao dia ianao kosa ary no nandeha dia lasa namaky fon’olona tany Dago tany?"
- "Tia olona izay tsy tia ahy akory aho, noraisiny ho sangisangy ilay fitiavako, nefa aho nanolotra ny foko manontolo ho azy."
- "Manomboka liana amin’izany tantaranao izany aho ko, tiako ho fantatra alohan’ny hiverenako any Dago ilay izy, marina ange izany ry Tojo e!"
- "Izaho koa no adala e ! tia olona efa manan-tompo, sady nodondominy ny lohany. Olona efa manam-bady, ny zanany menavava, tena adala mihitsy aho e !"
- "Fa iza izany vehivavy maha-potipotika anao izany e! tovolahy tahaka anao izao ve dia ….. "
Sady nitodika i Tojo no nijery mivantana an’i Malala……….
- "Fa noheverinao iza?"
- "Izaho ve? hoy i Malala sady nanondro ny tenany izy no nivandravandra be ! « Non ! c’est impossible ! ».Sangisangy fotsiny ange ireny nataontsika sy ianao ireny e ! ny fahitako fa ianao manana ny fiainanao dia tsy mety amintsika ny manohy. Naleoko niala tsotra izao."
- "Tsy tsapanao mihitsy izany ireny fihetsika marobe nataoko ireny, fanampiana samihafa, vonona hatrany rehefa irahina," hoy i Tojo namaly azy.
- "Tojo an ! ajanony etsy aloha ny fiara dia andao hiresaka isika."

Naka toerana teo anoloan’ilay fivarotana lehibe i Tojo, ny ankizy koa moa ireto efa renoky ny torimaso norotsirotsian’ny lalana, dia nifindra nankao aloha i Malala.

- "Andray ry Tojo, hay ve ka noraisinao ho tena izy ireny nataontsika ireny e! Averiko fa dia fiarahana tsotra fotsiny ange e! izaho aza nihevitra fa …………… "
- "Eto vao tsapako ny nenina nataoko ry Malala an ! tsy tokony ho nanao ireny aho, nataoko foana izay hifampiresahana aminao hanambarako ny ato am-poko, dia izao, nefa ianao handeha. Ary ora aza sisa no isaina."

Nahankin’i tojo tamin’ny fitaratra ny lohany. Nitsipalotra kely teny amin’i Malala fotsiny ny masony dia nifampijery izy roa.
Farany, nalefan’i Malala teny amin’ny takolany ny tanany, nanafosafo kely sady niteny hoe :

- "Azoko tsara Tojo an ! ary misaotra anao tokoa aho noho izany, tena manohina ny foko ny fihetsikao, nefa tsy maintsy mandeha aho, miandry ahy ny tanindrazako, miandry ahy koa ny vadiko. Tsy hoe tsy mitempo fitiavana anao mihitsy aho akory hatramin’izay fa……….".

Notapahin’i Malala ny teniny, tsaroany tsara ny fotoana tahaka izao, nataony tamin’i Hery, fantany ary tsapany ny fahadisoana nataony, ary fantany fa ratsy hatrany ny vokatry ny fihetsika tsy voahevitra nataony ka tsy tiany hodiavin’i Tojo indray.
Tsapany ho misy hafaliana any am-pony any, nefa misy fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe maninona ny tovolahy mbola tanora tahaka an-dry Hery sy Tojo no raiki-pitia aminy. Nandini-tena tao anatin’izay fotoana izay i Malala, kanefa notairin’i Tojo hoe :

- "fa…………. andrasako ny tohin’ny teninao Malala an!"
- "An !" hoy ity iray somary taitra, "fa inona no noteneniko teo?"
- "Hoy ianao hoe "tsy hoe tsy mitempo fitiavana anao mihitsy aho akory fa…… " dia notapahinao ny teninao."
- "Sarotra be izany Tojo an! manana ny ho avinao mamirapiratra ianao ka aza simbaina amin’izany."
- "Malala an ! tia anao aho. Mitalaho an-tanan-droa aho, mijanona aloha andro maromaro, mbola azo ovaina ny famandrihana teo, ampianaro mitia aho……… ampianaro mitia anao!"

Nanankin-doha fotsiny i Malala, nijery ny tafon’ny fiara, ny tanany roa no nasafony ny tarehiny.

- "Tojo an ! tsy aleo aloha mody isika handinihana izany rehetra izany. Savolaina be ny foko sy ny fanahiko mandre izany teninao izany. Azonao atao ny manatitra anay telo mianaka any an-trano?

Nijery an’izy mianadahy kely tao aoriana izy ireo, mbola matory fehizay, ny toeran’izy ireo koa mifatotra tsara, tsy misy atahorana. Dia lasa avy eo namonjy ny tranon’i Profesora Mahefa.
Teny an-dalana, ny tanan’i Tojo tsy niala teo amin’ny famindrana hafainganam-pandeha, dia iny koa ny tanan’i Malala ankavia namonjy ny azy, namatotra sy nanafosafo tamin’ny ratsan-tanany, dia noraisin’i Tojo koa, nampifandraisiny tamin’ny azy. Nifampijery kely izy roa, nifampita hafanana amin’ity andro mbola mamirifiry.
Eny e ! nifampita hafatra am-pitiavana ihany koa angamba.

Rehefa tafavoaka ny fiara izy rehetra, izy mianadahy amin’io mbola renoky ny torimaso tokoa, faly ery ny reniny mahita azy ireo mandry eo an-tratrany, norokorohany kely. I Tojo kosa mitondra ny entana rehetra. Niakatra ho any an-trano.
Teny an-dalan-tsara anefa, naneno ny findain’i Tojo.

- "Allo ! Tojo ! Profesora Mahefa ihany ity ry ise an!"
- "Eny tompoko ! izaho ihany, mihaino anao!"
- "Lasa niaraka aty amin’ny hopitaly izaho sy Alexia ka nohidinay ny trano, mbola eo akaikin’ise eo angaha i Mme Malalatiana?"
- "Eny tompoko!"
- "Hay, dia izao ary, amin’ny lakilen’ny fiara dia misy ihany koa ny lakilen’ny trano ka iny no amohan’ise ny varavarana rehefa tonga ao an-trano ianareo, sao mantsy mangatsiaka any ny zazakely ka ho loza, fa aiza ianareo io?"
- "Miakatra ny tohatra mihitsy izahay io,  efa kely sisa dia ho tonga ao an-trano."
- "Omeo ahy ary i Malala e!"
- "eny ary!"

Dia natolotr’i Tojo ny finday, noraisin’i Malala.

- "Allo Malala an!"
- "Allo!"
- "Izao e! saika adinontsika fa hay moa androany i Alexia no miverina any amin’ny hopitaly hozaham-pahasalamana, vao ety an-dalana mihitsy izahay mianaka io. Ka sao dia gaga ianao hoe lasa aiza i Alexia fa niaraka izahay. Efa natoroko an’i Tojo teo ny lakilen’ny trano ka tonga dia midira fa sao mangatsiaka ny zazakely. Izay ! izay fa mbola mety ho elaela mihitsy izahay!"
- "voaray Mahefa an ! amin’ny firy izany ianareo no miverina?"
-" Mbola mety ho ela mihitsy, fa rehefa vita mantsy ilay fizaham-pahasalamana dia tiako mba ho hitan’i Alexia ny hopitaly fiasako e!"
- "Tsy maninona ary e ! efa hiditra ny trano koa izahay io.

- "Tompoko, tompoko, eny tompoko………" hoy i Malala tamin’ny tsikitsiky. "Ianao ity fatra-panaja an!"
- "Ka raisiko ho toy ny raiko mihitsy ange izy iny e!"

Nosokafana avy eo ny varavarana, dia niditra, nentina tany amin’ny efitranony ny ankizy kely, dia nitohy ny torimasony.
Dia hoy i Malala!
- "Aleo ianao mipetraka eto amin’ny fandraisam-bahiny fa hikarakara zavatra mafana ho anao aho, andraso eo an!"
- "Sao dia tokony ho ampiako ianao? tsy maninona ange e!"
- "an an an ! andraso eo mihitsy, ataoko izany ho fisaorana anao. Ny zazakely koa moa natory ka tsy sahirana mihitsy aho."

Sady lasa i Malala nankany an-dakozia, nikarakara sy nandefa ny fanaovan-dite; tsy hitan’i Tojo akory ny nifindrany tao amin’ny efitrano ilany fa variana namaky revio teo ambony latabatra izy. Afaka fahefatr’adiny, nivoaka ny vehivavy, mitondra ny ranon-dravim-boafotsy mafana.
Ny akanjony amin’io mena midorehitra manify dia manify. Akanjo tokana mampiseho ny bikan’i Malala amin’ny tena ankafizan’i Tojo azy. Ambony kely ny lohalika fotsiny ny moro-tongony, fa hita misoritra tsara ny fe sy ny amboniny rehetra. Tady kely no mitazona ny eny ambony, somary mirafitra telozoro ireo tako-nono roa, mivoitra tsara mampiseho ny hakantony.
Manaitra avy hatrany ny mijery azy. Tafatsangana mihitsy i Tojo raha nahita an’i Malala.

- "Non, mipetraha amin’ny toeranao teo ihany ry Tojo. Izaho no hikarakara anao androany." Sady somary natosiny i Tojo hipetraka dia narahiny koa.

- "Te hianatra mitia ahy ianao? ……………dia izaho izany no hampianatra anao!
Fa alohan’izay, sotroy aloha ity dité mafana ity, fa tiako hafanafana tahaka izay koa ianao.

Sady nitsiky i Malala no nijery an’i Tojo, ny maso manao fijery miangoty aoka izany………..


Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

 

 

Pejy 66
2006/07/07,04:01

   Tao anatin’ny fotoana indray mipi-maso Ratrema no tonga saina tampoka:
- "Manana ny zoko aho," hoy izy, "manana ny zoko hiantso ny mpisolo vava ahy. Tsy azonareo sambotsamborina tahaka ny mpangalatra aho. Zoko ny miantso ny mpisolo vava ahy izao dia izao."
- "Ianao ity ve rangahy mitapy an! efa olona tratra ambody omby izao ianao mangala-badin'olona ka hoe  manana ny zoko aho, ..." hoy ny  vadin’i Corine somary nohetanin-katezerana.
- "Manana ny zony tokoa izy," hoy ilay vaditany nanamafy, fa na izany aza, ny fahatratrarana azy dia midika fa azon’ ny polisy entina avy hatrany hanaovana fanadihadiana any amin’ ny kaomisaria izy. Zon’ny kosa araka izay voalazany ny miantso ny mpisolo-vava azy."

Tsy namaly intsony moa ny vadin'i Corine taorianan'izay fa dia niandry izay ho tohiny teo sisa. Ny masony amin'io mivandravandra any amin'ity vadiny mifokofoko mitomany.

Noraisin-dRatrema haingana ny telefaona, niantso avy hatrany ny mpisolo vava azy izy. Rehefa niresaka elaela teo izy dia nanaiky ihany i Ratrema ny ho entina any amin’ny kaomisaria fa any no ifanaovan’izy ireo fotoana. I Corine kosa amin’io mbola nitohy nitomany ihany. Ny manjamasony  amin'izany rava daholo sady nitakosina tamin’ny tarehiny. Nofafafafana fotsiny no niafarany.

Afaka folo minitra, indreny ry zareo nivoaka ilay trano fitaratra be eo Ankorondrano misy ny biraon'i Ratrema. Nandray fiara dia nizotra nankany amin’ny kaomisaria teny Tsaralalana.

Natao ny fametrahana fitoriana, nalàna am-bavany ary samy niaiky ny heloka vitany ny tsirairay.
Tonga avy eo ny mpisolo vava an-dRatrema, nanambara ny zony sy ny tokony hataony, ary nametraka ny onitra tokony haloany mba ahafahany mivoaka faran’izay haingana indrindra. Zony ihany koa ny hampitoetra ho tsiambaratelo izao zavatra mitranga izao mba tsy hiseho imasom-bahoaka.

Voaloa avokoa ny vola rehetra, dia nisaraka teo ry zareo, Ratrema niaraka tamin’ny mpisolo vavany, i Corine mivady kosa lasa nody.

Niverina tany amin'ny biraony indray aloha i Ratrema naka ny antontan-taratasy mbola tsy vita izay tokony entiny mody. Injay fa naneno ny finday. Noraisinay:
- "Malala an!" nisento fotsiny Ratrema
- "Allo!"
- "Eto ihany aho Malala an! manao ahoana ianareo rehetra any?"
- "Tsy misy maninona aloha hatramin’izao, vita ny fety, izahay salama tsara avokoa. Fa fantatrao ihany ny
antony iantsoako. Ratrema an! efa te-hody mafy mihitsy ange aho izao e!"
- "Eny Malala an! tena fantatro mihitsy, fa manana olana goavana be mihitsy aho aty, mbola tohin’ilay olana tamin’izaho tany! Raha mba niaraka tamiko taty mantsy ianao, mety tsy ho tahaka izao mahazo ahy izao ny fitrangan-javatra, ny mason-dRatrema amin’io manganohano ihany."
- "Ratrema an! fa misy inona e?"
- "Omany ny entana amin’izay ry Malala an! aleo mody amin’izay ianareo fa malahelo ny zanako aho! Malahelo anareo rehetra."

Faly aok’izany i Malala nandre ny feon-dRatrema nitalaho taminy ny hodiany amin’izay. Tsy andriny intsony ny ahatongavan’ny andro maraina hanaovany ny famandrihana ny toerana hiverenany an-tanindrazana.
- "Ratrema an! tena tiako be mihitsy ianao ! tsy andriko intsony ny ahatongavako any hanampy anao! Izay chéri an!"
- "Izaho koa mbola tia anao foana ry Malalako," hoy Ratrema sady latsa-dranomaso no nanapaka ny antso.
Niondrika teo ambony birao izy sady nifokofoko nitomany, nidradradradra irery tsy nisy nandre. Nalahelo mafy ary nanenina tamin’izay nataony.

Tahaka ny akoholahy voakapoka Ratrema nandeha nody, ny antanam-botsitra ny nantenain-tsy azo. Tsy kivy anefa ny lehilahy, tsy maintsy hitako foana izay vahaolana amin’izao krizy mandalo amiko izao hoy izy nankahery tena.
Nalahelo mafy ny ankohonany izy, tsy lalim-paka tahaka izao ny fitiavany ireo zanany hatramin’izay, fa nony injay lavitra azy dia toa manembona mafy ny fony te-hahita azy ireo sambatra ery eo anilany.
___________________________________________

Tany ampitan-dranomasina ny ampitson'io:

Endrika falifaly sady miramirana no nifohazan’i Malala tao am-pandriana, Nahavatra nifoha maraina mihitsy izy hiomana sahady handeha. Handeha ho aiza anefa?
Gaga izy raha nandalo ny lalantsara, nahita an’i Alexia nivoaka ny efitranon’i Mahefa, vao avy nifoha mihitsy.
- "Manao ahoana i Neny?"
- "Manao ahoana, natory tsara, fa angaha ity indry tao no natory," hoy Malala somary taitra.
- "Ie! tato amin’i Dada aho no natory tamin’ny alina…"
- "Fa nisy inona?" hoy i Malala sady nanokatra ny varavarana, hitany i Mahefa matory eo ambony seza lava, mitafy bodofotsy, ny fandriana kosa hita fa vao nialàn’i Alexia vao fotoana vitsy.
- "Fa inona koa ary ity mampisendaotra an’i Neny, ka tato aho no natory dia izay."
- "Fa angaha ity indry tsy manana ny efitranon-dry? sady notaritarihiny i Alexia hanaraka azy hidina ny tohatra, alazako amin-dRain-dry fa ataovy tsara, mitady hanararao-p…"
- "ssshhhhh, fa ity Neny ity ve adala e! inona ny fahadisoako amin’izany, ary i Neny izany ange manomboka miheritreritra zavatra hafa mihitsy e!"
- "Fa misy inona indray e!" hoy i Mahefa etsy ambony mitazana azy mianaka!
- "Fa inona no mahatonga an’i Alexia natory tao aminao, nefa ny efitranony malalaka?"
- "Ka tsy nandeha tsinona ny hafanana tao amin'ny efiny dia naleoko nafindra tao amiko izy no natory."

Tsy niteny i Malala, nangina fotsiny. Lasa izy nirintona tany an’efitra hafa. Toa menatra ihany nefa . Fotoana vitsy monja dia nivoaka indray…

- "Eny e ! tsy maninona izany, fa ianareo moa izany efa mifandray am-po tsara, dia ilazako fa handeha amin’izay izahay telo mianaka. Hamandrika ny toerana amin’izay aho rehefa avy eo! Ratrema mihitsy no niantso ahy mba hiverenako amin’izay. Halefany ny vatsy an-dalanay. Azoko atao ve ry Mahefa ny miantso an’i Tojo hiaraka amiko hikarakara ny famandrihantoerana androany?"
- "Ka maninona moa raha afaka izy", hoy i Mahefa.

Nangingina tsy nisy nifampiteny tao an-trano, i Malala toa manjetoka izany, tezitezitra fa asa mihitsy izay nahazo azy tampoka teo.
Nantsoiny tamin’ny telefaona i Tojo, avy koa dia nanaiky ny anao lahy.
Adim-pamantaran’ora iray dia tonga izy. Tsy be resaka fa dia andao fotsiny vao vita ny arahaba.

Nifampiresaka nilamina tamin'izay i Alexia sy Mahefa nony lasa kelilkey i Malala sy ny ankizy.
- "Dada an ! fa maninona kay i Neny no nanao toy ireny."
- "Ireny anaka no atao hoe fon-dreny, mitranga tahaka ireny izy indraindray. Ka naleoko tsy niteny mihitsy mba hanalàny ny fony."
- "Tsy azoko!" hoy i Alexia.
- "Malahelo izy satria amin’ny maha reny azy izay dia saro-piaro izy rehefa mandao azy ilay fitiavan’ny zanany azy. Tonga dia azoko avy hatrany izany teo, isika mianaka rahateo moa mifandray am-po be, dia mahatsiaro ho voailikilika izy, manirery ka nanaitra ny fony ianao natory tato amin’ny efitranoko tamin'ny alina, eny e ! misy fahadisoako ihany ilay izy, nefa tratry ny tampoka koa aho tamin’iny. Eny anaka, mbola ho tsapanao koa izany rehefa lehibe, rehefa…"

Notapahin’i Mahefa tampoka ny teniny, tsaroany fa i Alexia ange ka tsy afaka intsony ny hanana anaka na oviana na oviana satria efa nalàna taminy ny tranon-janany. Hadinony hatramin’izay izany fa dia faly sy nikorana tamin-janany foana no nataony. Navadiny  haingana ny resaka:

- "Eny e! trangan-javatra mpiseho ireny fa andao hiresaka zavatra hafa isika mianaka."
- "Ohatran’ny mahatsiaro diso ihany aho ry Dada teo, hay izay tokoa ilay fon-dreny, tsy maintsy mbola ho tsapako izany rehefa lehibe ny zanako any aoriana any. Sa tsy izany ry Dada?"

Sanganehina fotsiny i Mahefa, tsy nahita havaly, hay izay resaka tranon-jaza zay mbola olana goavana mila vahana ! Tsy maintsy ho fantatr’i Alexia na ho ela na ho aingana ny tsy fahampiana aminy, ny toe-batany iray manontolo mihitsy no hiova ary tsy maintsy ho tsapany koa!
- "Alexia, zanako izany, tsy maninona ve raha hiresaka zavatra hafa isika mianaka?"
- "Resaka toy ny inona moa ry Dada!"
- "Asa, tsy mampaninona ve ny miresaka Hery?"
- "Hery, Hery, fa maninona no tian’i Dada horesahina ny momba azy."
- "Asa tokoa, fa aleo tonga dia tsoriko e! mahare izay anarana izay foana aho tato ho ato, ary tamin’ny alina ohatra dia « Hery » no nantsoitsoinao ka nanaitra ahy. Ka asa, ataoko angamba fa fotoana izao. Ny hany fantatro mantsy dia ny hoe fofombadianao hono izy ary efa vita fisehoana ianareo. Asa, mety malahelo azy angaha izany zanako izany?"

Nisento indray mandeha fotsiny i Alexia, dia nifampijery izy mianaka, nanomboka nanganohano ny masony.

- "Azafady izany zanako izany, sady nahankiny tamin’ny tratrany ny lohan-janany, nampalahelo anao indray aho!"
- "Tsy maninona izany Dada an! fotoana koa angamba izao!"
- "Fa angaha tsy afaka mifampiresaka ianareo?"
- "Tsy haiko intsony ! Tsy fantatro intsony koa, nanofy ratsy aho tamin’ny alina hoe nandao ahy ho any amin’ny mandrakizay izy, fa tao anaty nofy fotsiny. Izy nilatsaka tany anaty hantsana no taitra tampoka aho, iny niantsoatso nanaitra an’i Dada iny."
Tamin’izay no nanomboka nilatsaka ny ranomason’i Alexia.
- "Dada an ! misy manjo azy any lavitra any matoa aho manofy tahaka ireny. Ary ny laharan’ny findainy efa tsy miasa intsony ."
Nitomany i Alexia, nanafosafo ny lohany no mba azon’i Mahefa natao.
- "Tsapako mihitsy izany anaka, tena tsapako tokoa, tadidio fa efa niaina ny mafy tahaka izany tokoa aho, indraindray aho taloha, nanofy mihitsy hoe nianjera teny amoron-tevana i Vololona, izaho no nitaty azy avy ety ambany, indraindray nanofy hoe : nofaon’ny fiara izahay….. mafy koa anaka ny nentiko nandritra ny roapolo taona mahery izao, fa dia indro ianao eto anilako eto, tony ny foko manana anao, ka aza malahelo intsony ny fonao fa eto foana aho izany zanako izany."
- "Eny e!" hoy ihany i Alexia mifokofoko, ekeko tokoa ny teninao, fa manana ray azoko itokisana aho, nefa tsy mety afaka ato an-tsaiko ilay fijeriny farany ahy tao anaty nofiko.

Nisento fotsiny i Mahefa, nandrasany aloha i Alexia hanala ny fony teo an-tratrany.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 65
2006/07/05,19:52

  Naka rivotra teny amoron-tevana i Alexia sy Hery tamin’io harivariva io. Na dia nisy soratra aza teo nandrara azy ireo fa tsy azo ipetrapetrahana dia toa tsy nahasakana azy roa ny hankafy ny tsio-drivotra malefaka sy ny hakanton'ny  tanàna tazany tery ambany izany.

Nony tafapetraka anefa dia samy nangina tsy nisy niteny izy roa.  Toa samy mandinika ny ho aviny angamba, na koa nisaintsaina lalina ny fiainany avy sy izay vita hatrizay. Nitsangana tampoka i Alexia nony avy eo sady niteny tamin’i Hery hoe:
- "Hery an ! efa tena mangatsiaka aho, tsy aleo ve mody amin’izay isika?"
Tsy niteny i Hery fa nibanjina azy fotsiny aloha…
- "Tsy maninona," hoy izy, "andao ary hody fa na izaho koa aza mahatsiaro mangatsiaka aty amin’ny lamosiko aty!…"

Raha nitsangana iny anefa i Hery dia nibolisatra tampoka ary nikorisa nankeo amin’ilay moron-tevana. Ny tanany sisa no namikitra tamin’ny sisin-bato. Ny vatany efa mikiraviravy any amin’ny hantsana; Taitra sady nikoropaka i Alexia niezaka namonjy ity olon-tiany sady niantsoantso hoe:
- "Hery an ! omeo ahy ny tananao, haingana…"
Tsy afa-nanoatra i Hery, ho latsaka ihany izy raha vao manala ny tanany amin’ilay vato namikirany. Ny fony midobodoboka mafy aoka izany, tsy sahy nitodika nijery izay taoriany.
- "Hery, samboriko avy eto ny tananao… Hery an ! matahotra aho."
Raha iny nisambotra ilay tanan’i Hery iny i Alexia, no avy hatrany dia nihongotra teo amin’ny toerany ilay vato namikiran’i Hery teo, nikoropaka izay tsy izy iry roa, nifampisintona, niezaka ny hifamatotra mafy amin’ny tanany.
- "Hery an ! mavesatra be…. Mila tsy ho zakako, maharary ahy ny tanako ! Hery an !!!"
- "Alexia an ! maty aho fa aza avelanao, aza avotsotra fa mamikitra mafy aminao aho."
Tsy nanahetsika aloha izy roa nandritra ny fotoana fohy, nefa ny fisinton’ny hozatra amin’io tsapa niha-mavesatra sy manaintaina ihany.
- "Hery an ! maharary be ny soroko, mila tsy ho tantiko intsony ! Hery an!..." sady nanomboka nangovitra ny feon'i Alexia. 
- "Andraso aloha Alexia! hiezaka hamikitra amin’itsy vato itsy aho," hoy i Hery nanomboka nangovitra ihany koa.

Tsy nanantsafidy i Hery fa avy hatrany dia nanala ny tanany ilany tamin’i Alexia ary dia niantsampy tamin’ilay vato teo akaikiny...Azony ihany, namikirany, nefa vao nizaka ny lanjany rehetra ity vato iray hafa ity dia niongotra ihany koa. Tsy nisy azon'i Hery natao intsony fa dia nianjera tamin'ilay tevana izy.
- " Maty aho Alexia, maty aho, vonjeo aho Alexia a..."
- "Hery !!! nnnoooooooooonnnnnnnnnn ! aza mandao ahy ianao ! aza avelanao irery ety ambony ety, sady nikiakiaky nitomany mafy izy niantso ny anaran'i Hery. Niezaka nanarangarana ilay tevana nianjeran'i Hery izy saingy toa maizina ny fahintany ny manondidina azy. Tsy mampino hoy izy tany antsainy fa dia maty ilay olontiany. "inona no hataoko Andriamanitro o!" hoy ihany i Alexia nidradradradra nitomany  sady niezaka niala hiakatra hamonjy ilay lalan-kely teo ambony.

Taitra izy ary tafarina tampoka. Gaga izy fa eo ambony fandriana ny tenany fa tsy teny amoron-tevana akory. Teo vao tsapany fa hay nanonofy ratsy ny tenany. Ny zavatra tsy fantany anefa dia fotoana fohy talohan'ny nifohazany teo no nitrangan'ny lozam-piarakodia tamin'i Hery aty Madagasikara. Nahatsiaro nangatsiaka aok’izany izy ary dia nanamboamboatra ny lamba norakofany. Nampirehetiny ny jiro, nojereny ny manodidina azy. Niverina nandry moramora indray izy nony avy eo sady nisaintsaina lalina ity nofy ratsiny.
- "Hery, fa nisy inona, inona ny fambaran’iny nofy iny. Misy manjo azy ve any?"

Tamin’izay fotoana izay indrindra no novoahain’i Mahefa ny varavarany. Asa na naheno zavatra na nanao ahoana izy tany amin'ny efitra fatoriany tany. Nirehitra rahateo koa moa ny jiro tao amin'i efitranon'i Alexia ka tsy naharitra izy fa nanontany anjanany:
- "Fa maninona ianao anaka, ary toa mangatsiaka be ato aminao izany? tsy mandeha angaha itsy fitaovana itsy?"
tsy niteny i Alexia fa toa varimbariana izany na dia mitopy tany amin-drainy aza ny masony.  Ndao hatory any amiko hoy izy tamin'ity zanany vavy fa mangatsiaka be ato aminao izany sady nosintoniny moramora hiarina teo ampandriana i Alexia.

-"Dada an ! mangatsiaka aho, nanofy ratsy be aho teo dia izay no nahataitra ahy!"
- " Efa fantatro mihitsy anaka fa nisy zavatra nahazo anao dia izay no nahataitra ahy. Henoko nikikiaka sady niantsoantso anaran’olona ianao teo,..."
- " Anaran'iza no henonao? Hoy i Alexia
- " Tsy dia henoko mazava tsara ilay izy fa ny kiakikanao no tena nanako tao antsofiko fa Aleo aloha aho hanao rano mafana vetivety ho sotroinao." Sady nivadika  nankany an-dakozia nanomana rano mafana tamin'ny vata famanana  hosotroin'i Alexia izy.

Lasa fisainana irery teo i Alexia nandinika ny zavatra niainany tao anaty nofy. Dia sanatria ve hoy izy ka misy zavatra manjo an'i Hery any lavitra any e?.

Na dia tsy nivaky fa naheno ny Anaran'i Hery aza i Mahefa dia lasa ihany koa ny sainy sady nanontany tena fa dia inona loatra no manjo ity zanany ary iza loatra izao "Hery" tafititra any anaty nofin-janany izao. Iza ary hoy izy no azoko hanontaniana momba ity Hery ity. Ny zanako ve ? sa i Malala ?

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tany amin'ny hopitaly nisy an'i Hery aty  Antananarivo:

- "Tahiana an ! mifohaza amin’izay fa efa maraina ny andro!"
hoy i Fano nibitsibitsika teo amin’ny sofiny.
- "Fa amin’ny firy izao?"
- "Efa amin’ny fito sady norohany tamin’ny takolaka ihany ity olon-tiany."
- "Tsy nahita tory mihitsy aho raha tsy efa nadiva haraina ny andro."
- "Nitondra sakafo maraina ho anao aho, ahoana, nanao ahoana nedala io?
- "Tsy nisy niova aloha, fa mbola tsy dia misy ahiana raha izao."

Tamin’izay no niditra ny efitra i Mihary sy ilay dokotera mpandidy maso. Nijery sy nizaha ity marary mbola tsy mahatsiaro na inona na inona.
Natao aloha ny fifampiarahabàna sy ny fifankafantarana, avy eo nivoaka ny efitra i Fano, mody niala teo imason’ny olona rehetra, asa, mety maro loatra koa angamba ny olona tao ka naleony nivoaka.

Nosokafan’ilay dokotera ny mason’i Hery, notarafiny….
Naka fanafody tao anaty kitapony izy dia nahosony teo ivelan’ny tata-maso. Avy eo norarahany fanafody mitete goty vitsivitsy tao anatiny. Nandrasany kely dia nojereny sady notarafiny indray.
- "Mbola tsy mahatsiaro tena izy ka fanafody hampitony ny fanaintainany fotsiny aloha iny nataoko iny. Izy ihany moa no ahafantarantsika izay manjo azy, fa manomboka izao dia aleo saronana lamba mainty ny masony sao dia tsy tantiny ny hazavana be rehefa mihiratra eo izy!
Izay Dr Mihary, antsoinao indray aho rehefa mahatsiaro tena tsara ny marary."
- "Misaotra Dokotera!" hoy i Mihary namaly moramora.
Tsy te-hanontany zavatra hafa aloha i Mihary, ilay dokotera rahateo mbola manana ny asany izay mbola sahaniny any amin’ny sampan-draharaha hafa ka teny an-dalantsara izy no nifampiresaka izay tokony hatao sy izay mitranga marina.

Vao lasa i Mihary sy ilay Dokotera, iny i Fano niditra sady nanontany an’i Tahiana:
- "Nanao ahoana?"
- "Nanao ahoana ahoana moa? hoy i Tahiana somary nanjetoka. Fa ny tsy azoko ry Fano dia izao, ianao ange no tena havany akaiky! nefa maninona ianao no  ohatran'ny mialangalana izany. Tsy hita indraindray, lasa tampoka, tsy tamàna ato mihitsy. Toa tsy taitra akory ianao nilazako fa tratran’ny lozam-pifamoivozana i Hery."
- "Tsss ! ianao koa! raha nialangalana aho ve dia hiverina eto amin’izao!"
- "Ka izay indrindra, angaha izy manana havana intsony, tsy ray, tsy reny, ianao izao no mba havany akaiky, tsssss, tsy azoko indraindray. Izahay ange ka namany fotsiny e!"
- "Namany fotsiny an!……….. raha izany tokoa moa…………… i Hery, i Hery foana, i Hery hatrany no ambetin-dresakao hatramin’izay niarahantsika, fa inona marina ny ny fifandraisanareo e! Ianao milaza fa naman’ny rafozan’i Hery, nefa omaly alina, ny zana-drahavavinao milaza fa olon-tiany i Hery, nefa ange i Hery efa vita fisehoana amin’i Alexia e! Izaho mihitsy aza nanatrika tamin’iny fotoana iny. Izaho aloha tsy mahalala izay tantarany an!
- "Ka izay mihitsy, tsy fantatrao izay tantara marina. Fa ity ianao miala tampoka no loza, nefa dia havanao akaiky."
- "Ahatsiarovako tantara ratsy foana ny tahaka izao, dia izay no mahatonga ahy tsy miroboka lalina, ianareo koa moa mazoto dia avelako hikarakara azy tsara, ary isaorako anareo be dia be! Fa na izany aza, sarotra ny manadino ny tantara nitranga rahafa raikitra ao am-po tsy afaka mihitsy ary nitondra takaitra teo amin’ny fiainako."
- "Fa tantara inona indray izany," hoy i Tahiana somary sadaikatra.
- "Tsiambaratelon’ny fianakaviana izany, ary tsy hambarako mihitsy fa mankarary fo fotsiny…"

Tsy nifampiteny intsony izy roa, nangina ny efitrano. Ny sakafo moa no noloarana hihinanan’ity mpiandry marary. Ary afaka fotoana elaela….

Injay fa niverina niditra tao i Mihary, niverina niaraka tamin’ny dokotera hafa. Tsy tapitra teo akory ilay disadisa kely tamin’i Fano sy Tahiana, fa mody nifampianjonanjona tsy nifampiteny aloha…..

- "Izy no dokotera hikarakara an’i Hery amin’izay, hoy i Mihary, fa izaho moa nanavotra aina no nataoko, sady diso toerana rahateo i Hery ato amin’ity efitra ity fa entina any amin’ny sampan-draharaha tokony hisy azy amin’izay izy.
Mody nitsaitsaika hivoaka indray i Fano, fa tonga dia nosintomin’i Tahiana tamin’ny tanany hijanona sady nivandravandrany!
- "Efa ho avy any ny mpitsabo mpanampy rehetra hitondra ny marary, hafindra any amin’ny rihana ambony mihitsy izy izao," hoy ilay dokotera teo…

Tamin’izay indrindra anefa no nihetsika kely ny ratsan-tanan’i Hery, avy eo toa nimonomonona feo malefaka izy hoe :
- "Alexia ! … ampio aho…… avia Alexia…"
Nikoropaka i Mihary nijery azy, i Tahiana koa nitsamboatra mihitsy teo amin’ny seza nipetrahany. Nefa tsy nitohy intsony ilay fiteny, nangina indray ny iray trano.
- "Tsy Tonton Fano izao no hijanona hiandry ny marary? aleo angamba izahay sy Tahiana hody aloha … efa io ny Dokotera hanampy anao amin’izay ilaina rehetra."
- "Eny tompoko," hoy i Fano tsy naka sarotra, sorisorena koa natsoin’i Mihary hoe « tonton »

 

 

 

Iny fa lasa nivoaka ny efitra izy mirahavavy mianaka. Vao teo amin’ny lalan-tsara anefa dia hoy i Mihary :
- "Tahiana an ! tsy azoko atao ny mijery fotsiny amin’izao fa vao mahatsiaro tena eo i Hery dia tsy maintsy Alexia no hany hotadiaviny."
- "Fa ahoana?" hoy ny iray.
- "Izay fotsiny e ! fantatro avokoa ange ny tantara rehetra e! Fantatro fa manana ny laharana ahafahana miantso azy indry fa tsy te-hanome an’i Hery fotsiny. Izany foana no ambetin-dresany tamiko."
- "Ka misy antony ao, tsy tiako mihitsy ny handratrana ny fony rehefa any aoriana."
- "Azoko tsara izany, fa miangavy an-dry mihitsy aho mba omeo azy izay laharana izay rehefa ary saina tsara izy. Te-handeha izy, dia aleo alefa handeha. Aleo omena azy izay tadiaviny."
- "Ka efa hoe…"
- "Aza asiana izany Tahiana an! raha misy ny zavatra tadiavin’i Hery voalohany dia i Alexia! ka tsy mampaninona izay mety hitranga fa omeo azy re! miangavy an-tanan-droa mihitsy aho!
- "Dia ahoana anefa ny amin-dry, tsy vao alina ve i indry no nilaza fa tian-dry izy? Hoy i Tahiana somary nanao fijery miahotra.

Nisento fotsiny i Mihary, tafajanona tamin’ny toerana nisy azy mihitsy izy, nefa nandefitra amin’ity rahavavin-dreniny. Naleony tsy niteny. Naka poketra tao amin’ny birao fotsiny i Mihary dia niaraka nivoaka ny lalan-tsara izy mirahavavy mianaka.

Vao hivoaka ny vavahadin’ny hopitaly anefa, injay fa nisy fiara nampaneno ny anjomara tao aorian’izy ireo :
- "Dr Mihary. Andeha ho aiza ianareo izany? Ndao hateriko?
- "an, an, an, efa nivonona ny handray fiarakaretsaka etsy izahay fa tsy maninona Dr Harinaivo an!"
- "Tena tsy olana amiko mihitsy ka, afaka ateriko ianareo, jereo ange ny masonareo e! vizana dia vizana, hita mihitsy fa tsy nopoizinin-tory."
Nitsiky fotsiny i Mihary, somary menamenatra. Ka atao ahoana moa, ny maso no tsy mahay mandainga indrindra amin’ny tenan’ny olombelona fa hita taratra eo avokoa ny fihetsikao rehetra ; mbola saika handà ihany i Mihary nefa nodomin’i Tahiana tamin’ny sorony, dia nanaiky niditra tsy zazoka tao anatin'ilay fiara. I Mihary no teo aloha, i Tahiana kosa naka afovoany tao aoriana.
- "Dr Harianaivo an ! ity rahavavin-dreniko ity mbola tsy maintsy mandalo atsy amin’ny farmasia atsy fa haka fialan-tsasatra kely no hampilaza ihany koa, ka tsy mampaninona anao ve ny mandalo any?"
- " Tsy mampaninona mihitsy ka! Fa hono ho’aho, fa inonareo tokoa moa io tra-pahavoazana io ry zareo?"

Asa izay nahazo an’i Tahiana fa saika izy no hisolantsolana hiteny avy hatrany saingy ny an'i Mihary no tonga aloha nanao hoe:
- "Havana akaiky izy io ka! zana-drahalahin’ilay Mr.Fano teo izy ary ho vadin’izato ramatoa ato aoriantsika ato. Moa izy rahateo mpiara-mianatra tamiko tamin’ny mbola kely!"
Tsy niteny i Tahiana fa ny masony no navandravandrany tamin'’i Mihary izay nangalam-pijery kely tany aminy fotsiny.
- "Hay ve?", hoy ilay dokotera,…"eny e ! mafy avokoa rehetra tratran’ny tahaka izao, fa ny anareo moa ry zareo havana, sady efa andalam-pahatsaràna rahateo koa. Fa ny ahy tamin’izany……… ssshhhh, efa lasa izany fa tsy afaka averina intsony."
- "Fa inona moa izany Dokotera?"
- …ny ahy, efa fofom-badiko teo am-panomanana raharaha izahay no tratry ny lozam-piarakodia koa. Tsy tonga tany amin’ny hopitaly akory dia nafoy ny ainy. Efa nofo mangatsiaka no novantaniko tany amin’ny hopitaly. Raha mba teo aho mantsy tamin’izay… mbola mety ho avotra ihany ... sshhh, efa lasa ho’aho izany, tsy saintsainina intsony. Efa ho 3 taona lasa angamba izay."
- "Mampalahelo izany tantaranao izany dokotera. Miala tsiny raha nampahatsiaro ny fiainanao ny tranga aminay fa atao ahoana moa, izay ilay fiainana."
- "Dokotera an!" hoy i Tahiana, efa tsy ilay farmasia iasako ka tsy maninona fa apetrakareo fotsiny aho sady mety ho elaela koa. Misaotra betsaka nanatitra ahy taty."

Vao nijanona ny fiara dia nanolotra ny tanany i Tahiana, nifanao veloma.
Lasa avy eo Dr Harinaivo sy Dr Mihary nanohy ny diany.
Teny an-dalana:
- "Ary ianao hono mbola tsy manambady? azafady fa lasa tampoka ny vavako!
Menamenatra fotsiny i Mihary.
- "Fa ahoana no nahafantaranao izany"
- "Nalaza be tao amin’ny hopitaly mihitsy ange ny fiverenanao an-tanindrazana e! izao sy izao, hono ny mikasika izany, manam-pahaizana be nikoizana mihitsy fa na ny amerikana aza efa nandokiroky hampijanona azy tany…"
Tsy nisy niditra tamin’ny sain’i Mihary izay noresahin’ity namany dokotera, ny fahavizanany koa moa nanefika azy, moa ity olana mianjady amin’i Hery mbola babeny ao an-damosiny. Toa nanenina ihany anefa izy ny tsy nilazàny fa olon-tiany ange i Hery. "olon-tiako tokoa ve?" hoy izy niteny anankampo.  
Rehefa tonga teo akaiki’ny tranony ny fiara dia nolazain’i Mihary fotsiny hoe :
- "itsy ny tranonay fa misaotra betsaka Dr Harinaivo an!, misaotra betsaka nisahirana tamiko. Mandra-pihaona fa antsoiko ianao raha vao tokony hijery an’i Hery" Niala ny fiara izy, nandeha moramora, niditra ny trano, ny reniny no hitany tao an-dakozia.
- "Neny an ! tena torovana tanteraka aho, sady napetrany ny poketrany…….. hiakatra any amin’ny efitranoko aho an ! hatory aloha ? misy zavatra azo hohanina angaha?"
- "ndana ary aloha maka aina izany zanako izany fa ateriko any ny dité mafana hosotrin-dry."

Vao tonga tao amin’ny efitranony izy dia nidaboka teo ambony fandriana. Nanganohano ny masony, niraraka tsimoramora ny ranomasony sady tsy tanany intsony fa nifokofoko nitomany izy.


Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 64
2006/07/02,17:15
   Akory ny hatairany raha nahita an’i Mihary nitanondrika teo ambony biraony. Sady mifokofoko mila hitomany raha vao nahita azy roa…

- "Mihary an ! fa maninona indry ity e ! Fa naninona i Hery?"
- "Snif,…. snif," hoy ihany i Mihary nifokofoko. Tsy nahateny tsy nahavolana.

Nitsangana izy dia nataony baiko moana fotsiny izy roa hanaraka azy. Ny masony amin’io mila ho mena fefiky ny ranomaso.
Nidobodoboka mafy ny fon’i Tahiana nanaraka avy ato aoriana. I Fano koa, manahy ihany, toa tsy mandry saina amin’ity zavatra mitranga. Tsy vita akory ny fifankahalalàna fa toa mandeha mafy ny fandehan-javatra.

Tsy nisy nifampiresaka teny an-dalantsara fa samy hankona avokoa izy telo mianaka, nosokafan’i Mihary moramora ilay varavarana. I Hery matory eo ambony fandriana sady feno platira ny tratrany iray manontolo  ary ny tongony mihantona ambony filanjana no hitan'i Tahiana sy Fano nanoloana azy ireo. Ny tarehiny amin'io voabandy tsy ahitàna afatsy ny masony sy ny orony ihany koa, sady misy fantsona mitondra ny rivotra iainany.

Tsy nahajery i Mihary fa nipitrapitra teo fotsiny ny masony.
Ankona tanteraka i Tahiana nahita an'i Hery tsy mbola mahatsiaro tena. I Fano moa toa tsy sahy nanatona mivantana izany fa toa mafy loatra taminy ny nahita ny zava niseho.

Nosintomin’i Tahiana avy eo ity zana-drahavaviny hivoaka ny efitra:
- "Mihary an ! fa nisy inona e?"
- "snif… tsy tantiko ny mahita azy tahaka izao, ny mahagaga ahy tamin’izaho tany Amerika, mbola misy aza ny loza mahatsiravina kokoa noho izao, navotana ny aina fa tsy tana. Fa ny mahita ny olona tianao tratran’izany toa mampisamboaravoara ny fo sy ny saina ; nitomany foana aho hatramin’ny nampidirana azy tato."
- "Fa nisy inona Mihary an ! taiza no nitrangan’ny loza?"
- "Lozam-pifamoivozana be teo amin’ny araben’ny fahaleovan-tena tamin’ny hariva teo,"
- "an, an, an… Tahiana an! tsy ho tantiko ny hitantara azy" sady nipatrapatraka indray ny ranomasony. Efa tsy nitempo efa ho minitra iray ny fony, fa nanao izay fara-herinay izahay dia avotra ihany ny ainy, fa na izany aza…mbola tsy fantatra izay akon’izay, ny fahitako azy…. mety tsy ho afaka mahita intsony i Hery,…. Rahampitso ny dokotera mpandidy maso no hijery azy, efa nifampiantso teo izahay!"
- "Tahiana an ! mila tsy ho tantiko intsony marina e!"

Nahankin’i Tahiana teo amin’ny sorony ny lohan’i Mihary, nampahery sady nanafosafo. Na izy koa aza toa manganohano hatrany ny masony, nahatsiaro ireo nataony tamin’i Hery fotoana vitsy lasa izay.
Tsapany koa ny fitiavan’i Mihary ity tovolahy ity, azony an-tsaina ny halalin’izany, toa faly ihany izy any am-pony, nefa toa sahirana ihany koa. 
 .......

Tany amin'i biraon'i Ratrema talohan’io fotoana io.

- "Ratrema an!" hoy i Corine taminy, vola be tokoa aloha no tadiavintsika hanavotana an’ialahy e! dia raha avotra tokoa ary ialahy, dia inona no tambiny mba atolotr’ialahy ahy aorian’izany?"

Gina tsy nahateny Ratrema, mody niolankolana teo ambony seza teo izy, nodinihany tsara i Corine.

- "ka inona moa, inona ny azoko omena fa dia hisy ampaham-bola amboniny atolotro anao!"
- "ampaham-bola amin’ny ahoana ary, ny vola tadiavina aza letsy mila hanao ezaka tsy omby tratra vao azo ka ho ampaham-bola inona ary no heverin’ialahy. Fa angaha misy fahagagana ataontsika eo ! Ny tanjona fotsiny dia ny hahatratrarana ilay mari-bola, ary tadidio fa mandalo kirizy ange isika mianakavy amin’izao e ! Lasa iny ny fety, ny tranga iraisam-pirenena amin’ity fiakaran’ny vidin-tsolika manginy fotsiny. Mitandrema ihany letsy Ratrema an! Tadidio fa na dia mahita io vola io aza isika tsy midika izany fa tafita!"
- "Ka inona ary ny tianao homeko anao e!" hoy i Ratrema somary nisendoatra kely.
- "Ny angatahiko fotsiny, ataovy izay hahatamàna ny vadin’ialahy any an-dafy any, fa raha miverina aty iny dia tsy maintsy hanakorontan-javatra indray."
- "Eny e ! anjarako ny mandamina izany, fa izy aloha tena mibabababa mihitsy fa tsy tamàna fa dia ezahiko foana ny hampitony azy."
- "Tadidio fa efa ho afera maizina mihitsy ny ataontsika sy ialahy, arahi-maso tsara ny ao aoriana mba tsy ho tratra, noho izany, mitandrina foana na inona na inona atao."

Toa mila ho kivy sy ketraka Ratrema, nangina sady tsy niteny izy aloha nisaintsina izay zavatra nolazain'i Corine.  Tena sarotra ity raharaha ity hoy izy fa tena mbola tsy sendra olana tahaka izao aho.
Tsikaritry i Corine fa toa lasa fisainana ny anao lahy ka dia nitsangna nijoro tao aoriany izy sady nanotra malefaka ny sorony sao mba hanamaivana ny adin-tsainy.
Nampidininy hanaraka ny tratrany avy eo sady namahy ny bokotra sy nisintona ny kiravaty hiala. Avy eo norohany tamin’ny takolany sady nolazainy hoe:
- "Tsy fantatr’ialahy mihitsy ny faniriako hahazo fahafinaretana amin’izao taom-baovao izao an!"
- "Io indray ianao Corine ! fa angaha dia tena misy filàna mipololotra mihitsy ao anatinao ao e!"
 - "Ka izay mihitsy, tsy fantatro fa nony injay niha-lehibe aho, sady rehefa niaraka tamin’ialahy vao tena tsapako ilay izy letsy an!" sady norokorohany ihany ny takolak’i Ratrema avy ao aoriana ao. Avy eo izy nipetraka teo ambony ny latabatry ny birao indray, somary nakisany moramora ireo antontan-taratasy nanelingelina azy, dia naka toerana izy.
Nalàny ilay ambonin’akanjo, natsipiny, novahàny koa ilay lobaka manify hampiseho ireto tati-nono, avy eo ny tanany nalefany teny amin’ny saokan-dRatrema. Nanafosafo ny tarehiny dia niala vetivety naningotra ilay akanjo teny aminy. Avy eo namaha ilay tadi-nono avy any aoriana. Natsipiny tamin’ny tany ihany koa!

- "Ratrema an, avia letsy an ! tena efa mangidihidy mihitsy aho tampoka teo."
Sady nosokafany ny feny no nakariny ny zipony ho eo ambony lohaliny.
- "Esory letsy io atin’akanjo io an ! Ratrema chéri !…" hoy ity vehivavy amin’ny feo miangotingoty sady manainga ny fitombenany eo ambonin’ny birao….

Nahita ilay atin’akanjo maramara tarafin’ny hazavana koa Ratrema dia nanomboka taitra ny filahiany, nisy faniriana tampoka nandalo taminy, ny nonon’ity vehivavy rahateo tena mahavariana, sady amin’ilay hitiavany azy tsara. Adinony teo izay fitiavany an’i Malala, boky hafa feno sary no mivelatra eo anoloany. Te-handà izy fa tsy sahy. Te-hanaiky koa anefa toa miahotra. Farany, nalefany teny amin’ny fen’i Corine ny tanany roa, nasitriny tany nikaroka ilay atin’akanjo, dia nosarihiny hiala avy eo.  Vao nandalo teo amin’ny feny dia napetrak’i Corine amin’izay ny fitombenany, ningainy ny tongony sady nakambany hialan’ity atin’akanjo.
- "Ouii ! tena manaitaitra ahy mihitsy ny alàna silipo tahaka ireny," hoy ity vehivavy sady nitsangana nanoloana an-dRatrema no namaha ilay zipo hany akanjo farany teny aminy.
Nalatsany iny dia nitanjaka tanteraka izy, avy eo natsangany koa Ratrema hanalany ny akanjony, novahany ny lobaka teny amin-dRatrema, ny orokoroka amin’io mandeha ihany, nifamihina mafy, oroka lavareny tsy misy farany.

- "Avia amin’izay letsy an ! avia fa tena mitady an’ialahy mihitsy aho"

Tsy hay nafenina fa dia niridiridy ny filahian-dRatrema. Tsy nila natao  « contre-attaque » intsony fa tonga dia nitselatselatra ary velona avy hatrany ny maotera. Efa mibontsina izay tsy izy ny patalohany, nalàny haingana ny fehikibony, novahany ny bokotry ny patalohany.

I Corine etsy efa mitsilany eo ambony birao, sady hoy izy :
- "Avia fa tena mahafinaritra ahy mihitsy ity biraon’ialahy ity. Avia letsy an! avia fa tena efa mangoritsina mihitsy aho miandry ny an’ialahy!"

Tsy niteny i Ratrema, efa mandondona azy rahateo ny filàna te hiray amin'ity nofo nivelatra eo anatrehany. Noraisiny aloha ny tongotr’i Corine, norokorohany nidina ny fe, nandalo ny sisiny dia niakatra teo amin’ny kibony. Teo vao notsapainy ilay fivaviana efa mando aok’izany, tsapany avy hatrany ilay hafanana mila handoro mivoaka avy tao narahin’ny hamandoana mameno tampoka ilay faritra. Nokitikitihany mora, narahiny safosafo manaitaitra hatrany ity filàna mila tsy ho zaka.

- "tena tiako be, raha mba ataon’ny vadiko tahaka izao aho dia tena faly mihitsy… avia letsy Ratrema an!"
- "tonga dia alefako mihitsy ity fa sao tsy tanako intsony ry Corine an!" 

Niarina haingana i Corine, nifanoroka aloha izy roa, dia nidaboka teo ambony latabatra indray ity vehivavy niandry izay ataon’ity sakaizany azy. Nasafosafon'i Ratrema moramora teo amin'ny molotry ny fivavian'i Corine aloha ny filahiany. Natsofony avy hatrany raha vao henony fa efa mando tsara vonony ny handray azy…

- "oohhhh," hoy i Corine tamin'ny feo miangoty naheno ny filahian'i Ratrema miha manenika ny vatany. "Annnn ! tena lafatra, ataovy mafimafy letsy Ratrema an!!"

Naka fihiny tokoa Ratrema, tena amin’ilay itiavany azy ilay fitoeran’i Corine ka tamana ery ny anao lahy, nanosika niditra sy nisintona hiverina...

Nivoha tampoka anefa ny varavarana, tsy noheverin’izy roa fa hisy olona any ivelan’ny birao satria i Mme Sahondra sekretera moa efa ela no lasa nody sady ny andro koa efa niha maizina tany ivelany. Hatairana ny azy roa. Indro niditra nivatravatra avy hatrany lehilahy telo. Avy hatrany dia nitabataba ny iray:
- "tratra ireto, tratrako ihany! hitanao tsara izao Maître ny fanitsakitsahana ahy, ary porofo mivantana mitohoka amin’ny tendany mihitsy!... Ary i tena ry Corine, ela nitoratorahana ka nahavoa mason’angatra, ny mpamosavy mandeha alina aza misy mpahita ka ianao indray ve!" Sady nalain’ilay vadiny ny poketrany, nosokafany ary nongotany tao ilay micro kely nafeniny antsokosoko tao anatiny.

Nikoropaka izay tsy izy Ratrema niala teo amin'i Corine sady nitsimpoka ny fitafiany izay voarambiny niparitaka tamin'ny tany. I Corine tsy nahahetsika sady tsy nahita ho tenenina fa nivaloarika. 
 
- "Hametraka fitoriana aho izao dia izao. Ary fantatro ny lalàna, ka anjaranao Monsieur l’Inspecteur ny mampihatra izany, ampidiro violon ilay mpangala-badin’olona io, ary i tena ry ilay mpamosavy ity dia hahita izany tsy manana na inona na inona izany intsony. Vita hatreo ny amintsika!"

- "Mifona tompoko ô! tena mifona e! hoy Ratrema nandadilady. Tsy nampoiziko e!"
- " Tsy nampoiziko, tsy nampoiziko inona Rangahy ity an! vita hatreo ny aminao. Mba olon-dehibe manan-kaja nefa hay tontakely mpangala-badin’olona."

Nitomany i Corine sady niezaka nitsimpona ny akanjony fa sady nahatsiaro menatra loatra izy no toa maizina tampoka taminy ny tany aman-danitra. 


Tadiom-pitiavana (tadio_pitiavana@yahoo.fr)

 

Pejy 63
2006/06/30,02:04
  Efa miroso ho alina ny fotoana, ny andro fahavaratra, ny orana no namaly ilay hafanana be nanenika ny renivohitr’Antananarivo nandritra ny tontolo andro.
Nifafy tao antafontrano tao ny orana izay sady nanadio no nanome aina ireo zava-boary marobe.
Indreo olon-droa mifankatia tokoa no mifampitositosy eo ambony fandriana, mifanorokoroka. Misarona lambam-pandriana manify, mifampita fitiavana, mandefa safosafo malefaka ary mitady fahafinaretana amin’ny hakanton’ny vatany. Maka fy ihany koa ny oroka mampifandray ireo olon-droa te-hikambana ho iray.

I Tahiana sy Fano ihany ireo, mamy sady miredareda ny fifankatiavany ary toa tsy ho fatin’ilay orana mikija tao ivelany.

Sady mitsiky i Tahiana no mandefa ny tanany hidina manaraka ny kibon’i Fano. Vao tafidina ambaninmbany dia tsapany ny filahian’ity olontiany fa efa mihenjana tsy nisy ohatran'izany. Niverina nifanoroka izy roa. I Fano moa tsy nahahetsika fa ny fen’i Tahiana no henony niakatra teo amboniny. Nitohy ihany ny safosafon'i Tahiana sady naveziveziny moramora. Ny tanany ilany amin’io mihazona tsara ity tehin’ny nofo hijoro tsara, sady mamehy no manafosafo am-pitiavana ihany koa.

Tampoka, nakipany ilay lambam-pandriana norakofan’izy roa teo, tiany ho hita tsara ilay firafiny. Somary lava sady vaventy  mampi-te hamihina azy mafy hatrany. Niarina izy, nijery dia avy eo nandinika an’i Fano.
- "mmmmhhhh," hoy i Tahiana tamin’ny feo miangoty, "fantatrao ve ny tiako hatao?"
- "Asa ! tsy fantatro mihitsy." Hoy i Fano namaly toa mody tsy rototra.
- " Ataoko tonga
io nefa tsy miditra aty amiko mihitsy."
- " Izany ve?, Fa ahoana koa ny hahaizanao izany, izaho ange tsy tia ..."
- " ssshhhuuut, hitanao eo ny fanaovako azy."

Naka fitoerana teo ankaviany i Tahiana, dia nipetraka naka aina tsara, ny tanany tsy miala amin’ny filahian’i Fano mihitsy, ny tongony ilany nalefany teny an-tratran’ity lehilahy, ny feny kosa nosokafany tsara hijeren’ity olon-tiany ny zohim-pahafinaretany. Natsotrany avokoa ny tongony roa, ny ilany ankavanana maka toerana eo ambony fandriana, ny ilany ankavia somary miforitra eny ambony tratran’i Fano izay sady manafosafo moramora koa ny ranjony. Ny tanany amin’io manotra malefaka miaka-midina miadana dia miadana, mampitombo hatrany ny hamafin’ity filahiana fenjainy eo am-pelatanany.
Ny tanan’i Fano kosa, rehefa tonga teo amin’ny foto-pe dia niakatra indray namonjy ireto nono roa toa voasary milonjehitra mampite-hioty avy hatrany. Nanaitaitra ny tsirim-pitiavany avokoa izay tsapan'ny tanany rehetra, hany ka mihamafy tahaka ny hazo ilay filahiana fenjain’ity olon-tiany.
Ny otra miaka-midina amin’io mitohy hatrany, ary vao mainka mampitombo avo roa heny ny filàny.

Avy eo dia nidina indray ny tanan’i Fano nanafosafo moramora ireo molotry ny fivavian'i Tahiana izay voaaratra  madio dia madio, zara-raha misy volo. Nanomboka namoaka tsiranoka kely madio mangarangarana ny tao anatin'i Tahiana tao. Ny mason'izy roa amin'io mifampijery tsara hatrany. Nitsiky fotsiny i Tahiana, tsapany koa fa mitambolombolona amin’izay ny any anaty kibony any. Henony fa mivoitra avy eo afovoany ilay bokotra kely nifoha tamin'ny torimasony. Somary naforitr’i Tahiana ilay tongony ilany, narosony ny maojany ahafahan’ny fanondron’i Fano hikitikitika tsara ilay faritry ny fahafinaretany. Henony fa manomboka mafana ny any anatiny any.

Nakimpiny ny masony, tiany hiakatra hantrany an-dohany any ny fahafinaretana mitambolona amin’ny vatany. Ary isaky ny mihetsika kely ny fanondron’i Fano dia mampangoritsina avy hatrany ny vatany iray manontolo. Ny tanany amin’io miaka-midina mafimafy ihany amin’ity andrarezina mijoro toa vatolahy, manaraka ny onjan’izay kitikitika ataon’i Fano aminy.
- "Fano an ! tiako be … tiako be mihitsy izany ataonao izany, fa inona no ataonao amiko e!" sady somary mijery ihany izy amin’ity maso mitsirempirempin’ny fahafinaretana.
Tsy niteny i Fano fa ny fikitikitiky ny fanondrony no nataony mafimafy kokoa, injay fa tsapany manery ny filahiany mafy ny tanan’i Tahiana, ary ity farany tsy nahatazona nipetraka intsony fa dia nitsilany koa niondana tamin’ny tongotr’i Fano.

Sendra nitsipalotra kely fotsiny ny mason’i Fano no nahita ilay lava-pitia efa misokatra lonaky ny hamandoana mila hiraraka amin'ny lambam-pandriana. Ilay bokotra kely amin'io efa mivoitra be tsy hay nafenina intsony toa mampisaraka tsara ireo molotra kely mangirana mihitsy tarafin’ny jiro avy eny amin’ny valindrihana.

- "mmmhhhh," hoy i Tahiana.

Tsy tratra fa nakarin’i Fano teo amin’ilay bokotra kely amin’izay ny fanondrony, dia nokitikitihany, injay fa nanomboka nangovingovitra ny tongotr’ity fitiavany, ary tsapany mihafamy ihany ny otra ataony amin’ny filahiany. Notohizany mafimafy ihany, nosikisokiriny ilay taova bitika kely, nosintominy vetivety, injay fa nanainga valahana tampoka i Tahiana sady nisefosefo mafy, natsofony moramora avy eo ny fanondrony iray, nikorisa fotsiny noho ny hamandoana efa manenika ilay zohim-pahafinaretana. Tsapany ho maneritery ny hozatry ny fivaviana, somary nampiany tosika hiditra hatrany.
Nihamafy hatrany ny fisefosefoan'i Tahiana. Tampoka teo, nikiaka in-dray mandeha ny anao vavy dia nidaboka toa tsy nahatsiaro tena.

Nisento fotsiny izy nony avy eo. Tonga tamin’ny faratampom-pahasambarana tampoka teo ny tenany. Izy te-hahatonga ity olon-tiany indray ity no nahatonga mialoha. Tsy te-ho resy ambony ringa anefa ny anao vavy, fa notohizany ihany ny otran’ny tanany mamehy ity hozatra efa miziriziry efa manakaiky ny fahafinaretany ihany koa.
Na reraka aza ny tanany, tsy nahoany fa nataony mafimafy hatrany, nosoloiny ny tanany ilany indray, somary niarina kely izy, nifantoka tanteraka amin’ny ataony.
Hay i Fano mbola tsy nijanona fa nanohy hatrany ny safosafony amin’i Tahiana!

Tampoka!

"pip pip pip », hoy ilay finday tany anaty poketrany tany. Nanenoneno foana, nitohy efa ho 10 segondra dia nijanona

- "noooonnnnnn!" hoy i Tahiana, aza ajanona fa aleo izay antso any ho tafiditra anaty famelan-kafatra. Tohizo foana Fano an! tsara be….., tena tiako be ny ataonao."

Tsy noraharahian’izy roa ilay antso. Navelany hitohy fotsiny teo, farany tapaka ihany, " izany hasambarana mananika ny vatako izany ve hoy i Fano havotsotso indray?  sanatria an!"

Nanovokovoka hatrany i Tahiana hampiseho ny fahaizany, miaka-midina, manafosafo, miezaka ny hanamando ilay filahiana efa miridiridy.

Niverina naneno indray ilay kiririokan’ny finday fa tsy nahoan’izy ireo akory.
Farany, nihinjitsindritra aok’izany i Fano, nisefosefo ihany koa, ny fony nidobodoboka mafy, tampotampoka teo, nifatsitsitra tahaka ny ronono terena ny ranon’aina avy any anatiny tany. Niemponempona aok’izany izy namoaka azy iray manontolo. Ny tanan’i Fano amin’io toa mangovingovitra mikitikitika ny zohim-pahafinaretan’i Tahiana, namelona indray ilay ojam-pahasambarana vaovao nampikoriana rian’aratra hafa indray tany anaty kibony tany.

Vao nahita ilay rano fotsy nifatsitsiatra i Tahiana dia tafatorombina teo amin’ny lanton-tanan’i Fano. Tsy tanany fa dia nanenika azy fanindroany indray ny hasambarana.

Vizaka izy ireo, torovana tanteraka. Tsy tsaroan’izy ireo akory ilay antso teo, niakatra moramora i Tahiana namonjy an’i Fano, nifanoroka sady naka ilay lamba kely namafa izay tsirin’aina niparitaka teo ambony fandriana.

Naka aina aloha izy roa, nifampitositosy indray mba haka torimaso taorian’ny onjam-pahafinaretana tena nanefika ny vatany iray manontolo.

Niverina naneno indray anefa ilay findain’i Fano.
- "sssshhhh ! iza loatra ary izany!" hoy izy somary sorena sady nandray ilay akanjo niavian’ny feo. Nojereny ny laharana toa laharana tsy mahazatra azy.
- "Ento aty raisiko," hoy i Tahiana sady nosintominy teny amin’i Fano ilay finday.
- "Allo!" hoy ihany izy tamin’ny feo mikarantsana, vizan’ny fahafinarentan'ny nofo.
- "Allo! Oay, azafady fa nihevitra aho fa lehilahy no hiresaka amiko, mety diso laharana aho fa azafady indrindra!" hoy ilay feom-behivavy tao anaty finday.
- "fa ahoana, iza no tadiavinao?, gagagaga i Tahiana fa toa feon’olona fantany ilay miantso!"
- ""Saika hitady an’i M.Fano tompoko, ity mantsy no laharana mba tato!"
- "Allo ! Fa iza izao?," hoy i Fano nandray ilay finday.
- "M. Fano, azafady tompoko raha tsy mahadiso, ianao ve mahalala olona atao hoe: HERY, tovolahy tokony ho 29 taona?"
- "Fa ahoana, i Hery, rahalahin-drainy aho, fa misy inona?"
- "Hay ianao izany ilay dadafarany, ary raha azoko tsara koa dia i Dr Tahiana ilay nandray ny antso teo?"
- "Fa ahoana koa no ahafantaranao izany, fa iza ianao e?"
- "Havan’i Dr. Tahiana aho ka, fa azonao omena ahy ve izy fa misy resaka tiako hatao aminy, azafady indrindra M. Fano."
- "... tsy azoko mihitsy izany, fa misy inona e?, sady natolony an’i Tahiana ilay finday.

- "Allo ! fa iza izao e?"
- "I Mihary ry Tahiana an!"
- "Mihary, fa ahoana koa no nahazoan-dry ny laharan’ny findain’i Fano?"
- "tantara lava be izany fa efa niezaka niantso an-dry aho efa in-droa izay fa tafiditra anaty hafatra foana…. Tahiana an! toneo tsara ny fo dia aza taitra tampoka…..mila mankaty amin’ny hopitaly fiasàko ianareo roa maika dia maika."
- "Fa misy inona?" hoy ity iray !
- "Mikasika an’i Hery, i Hery…" hoy i Mihary sady nifokofoko ihany izy tao anaty finday,………… tongava fotsiny aty ianareo fa tsy vitako holazaina an-telefaona e !" sady notapahiny ny antso.
- "Fa misy inona indray ary, fa inona indray no nanjo an’i Hery ry Fano?" Asain’ilay zana-drahavaviko mankany amin’ny hopitaly isika izao dia izao! Mikasika an’i Hery hono."

Nikoropaka tampoka i Tahiana niala ny fandriana, i Fano etsy mbola vizana, toa tsy noraharahiany akory ilay resak’ity olon-tiany fa gagagaga tamin’ilay hoe: zana-drahavaviny mahafantatra ny laharan’ny findainy. Raha tsy niverina teo aminy i Tahiana nisarika azy handeha tsy niarina izy.

- "Tahiana an ! mbola vao ny fanombohana ange ilay teo e ! Dia faranana sahady ve?"
- "Andray ry Fano, ka efa hoe i Hery ange any amin’ny hopitaly e ! izay no hafatr’i Mihary, ilay zana-drahavaviko dokotera, afarany isika handeha ho any maika faran’izay azo atao."

Toa tsy rototra akory ity Fano , nefa avy hatrany dia natositosik’i Tahiana hatrany anaty efitra fandroana.

Afaka 15mn vao nivoaka ny trano, novelomina ny fiara dia nankany amin’ny hopitaly.
Ny orana mbola nikija be tao antokontany tamin'io. Tsy afaka nandeha mafy izy roa. I Tahiana etsy toa manahy be ihany, te-hiantso mafy an’i Mihary fa tsy sahy.

Vao tonga tao amin’ny hopitaly dia natoron’ilay mpiandry vavahady ny misy an’i Mihary. Akory ny hatairany raha nahita an’i Mihary nitanondrika teo ambony biraony. Sady mifokofoko mila hitomany raha vao nahita azy roa ...

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 62
2006/06/26,20:23

Nanaraka moramora avy ao aoriana ilay mpamily, izy amin’io tsy tena mifantoka tsara fa toa varimbariana nanara-dia ilay fiara karetsaka teo alohany fotsiny. Tampoka teo, tsy hitany akory fa nisy fiarabe mpitatitra olona nirimorimo mafy avy any ankavanany toa nanezaka mafy ny hijanona amin’izato figikan’ny kodiarana nefa mbola tsy tafajanona ihany raha tsy efa nidona mafy tamin’ilay varavarana manakaiky ny nisy an’i Hery. Avy hatrany dia nipitika teny amin’ny dimy metatra ilay fiara karetsaka, ary i Hery no voadona mafy tamin’ny fiforetan’ilay varavarana.
Nisy olona naratra koa tao anatin’ilay fiarabe fa nidona tamin’ny fitaratra teo alohany. Taitra sady nikoropaka avokoa ny mpandalo rehetra.
Nitangorona ny olona, tao ny nisomaritaka fa saika voadona, tao koa ny avy hatrany dia namonjy ny tao anaty fiara, navoaka ilay mpamily, tsy dia naninona loatra ilay rangahy fa i Hery sady naratra mafy no voadona koa ny lohany, toa tsy mahatsiaro tena…

Ilay fiarakaretsaka iray nitondra an’i Mihary kosa vao lasa lavidavitra ka nahare ilay lozam-pifamoivozana dia nijanona:
- "Azafady ramose mba ajanony kely hoe fa toa nisy loza nitranga io ao aoriantsika io. Mpitsabo mantsy aho ka tsy mandry ny saiko raha handao fotsiny ny zavatra toa izao. Aza mandeha anefa ianao fa andraso aho an."

Avy hatrany dia nivoka ny fiara i Mihary, ny andro rahateo efa maizimaizina fa efa madiva ho alina.
Vao
tonga teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza izy, ny olona, mamoaka ity naratra mafy, tsy voavoha mihitsy ilay varavarana voadona fa avy aty amin’ny ilany no nosintonina ity tovolahy tsy mahatsiaro tena. Nihamaro hatrany ny olona nitangorongorona teo.

- "azafady, azafady," hoy i Mihary etsy, misisisisika sady manavatsava anatin’ireto olona marobe nifamahofaho sy nihazakazaka nijery.
- "azafady tompoko ô ! azafady fa dokotera aho hijery izay mitranga e ! azafady indrindra!"

Nomen’ny olona làlana izy, nijery ity lehilahy efa vonton-dra amin’ny tarehiny.
Tsy mbola azony an-tsaina na iza na iza, ny andro koa mihamaizina, ny olona nifanetinety ihany.

- "Azafady ry ise an ! raha azonao atao, dia aza avela hifanototra eto ireo olona marobe ireo, fa mila rivotra isika."
- "Raha misy olona afaka miantso fiara-mpamonjy voina rey olona dia mba antsoy azafady e!" hoy i Mihary niangavy ihany.

- "Angony daholo izay vatam-panafody vonjy taitra anatin’ireo fiara ireo, aingàna ianareo izay mahita izany e!"

Vetivety teo dia nipoitra avy any ny fitaovana nangatahiny, novahana ny vovon-dandihazo, nofafàna izay ra tamin’ny tarehin’ny maratra. I Hery amin’io mbola tsy mahatsiaro tena ihany, notsapaina ny fony mbola mitempo fa malefaka, izy zara raha miaina.
Injany fa re manakoako avy any ny anjomaran’ny mpitondra marary satria tsy lavitra avy teo ny toby misy azy, mitarataratra ny jiro manga, manavatsava ireo fiara mitohana noho ity lozam-pifamoivozana.

Vao
tonga
teo amin’ny toerana dia nobataina i Hery, nakarina teo ambony fandriana kely, nampidirina tao anaty fiara nony avy eo.
I Mihary moa tamin'io tsy maintsy mbola nijery ilay maratra hafa sy ireo mpamily.  Nifampiresaka tamin’ilay mpamonjy voina izy nony avy eo  ny amin’ny hitondrana ireo maratra hafa!

Alohan’ny hiaingàna dia niakatra tao anatin’ilay fiara i Mihary ary akory ny hatairany, tsy azony an-tsaina mihitsy hatramin’izay, fa i Hery anie ity maratra mafy manoloana azy. Taitra tsy mbola nisy ohatran'izany izy! tsy hitany anefa izay ho tenenina fa ny fony no tsapany nidobodoboka mafy. "Loza ity," hoy izy tany antsainy tany nony avy eo.
- "Tsy maintsy manaraka anareo aho izao fa olom-pantatro io maratra io!" hoy izy tamin'ireo mpamonjy voina. Soa fa lehibe ihany ilay fiara ka afaka nitondra izay tena naratra aloha. Niazakazaka i Mihary namonjy ilay fiara karetsaka niandry azy dia nanazava ny zava-misy tamin'ilay mpamily teo sady nandoa ny volany dia niverina haingana namonjy ilay fiara hitondra an'i Hery tany amin'ny hopitaly.

Natahotra mafy i Mihary teny an-dalana. Nohenoiny matetika ny fitempon’ny fon'i Hery izay tsapany fa toa malefaka dia malefaka. Nisento izy nijery ity olon-tiany rakofan'ny saron-tava mba hifohany rivotra madio iainany. Tsy mbola mahatsiaro tena hatrany i Hery. Ilay mpitsabo mpanampy mpamonjy voina moa mandritra izay fotoana izay tsy nitsahatra nanadio ny ratra amin’ireo marary hafa.
Vao
tonga
tao amin’ny hopitaly dia nikoropaka ny rehetra ary efa vonona ny handray azy ireo avokoa ny mpitsabo, mahafantatra an’i Mihary avokoa izy ireo satria hopitaly iasan’i Mihary koa ny nitondrana ireo maratra ireo.

- "Tsy maintsy miakatra any amin’ny efitra fandidiana izao dia izao, mila fitarafana izy ity hoy i Mihary fa mety misy tapaka any amin’ny tongony any,"
Nirodorodo ny rehetra. Ny maratra hafa moa navelan'ny Mihary nosahanin'ny mpitsabo hafa fa dia noraisiny antanana mihitsy ny momba an'i Hery.

Vao tonga tao amin’ny efitra fandidiana, napetaka avokoa ny fitsapàna rehetra, napetrak’i Mihary tamin’ny mpitsabo namany aloha ny marary fa naka ny akanjo sy nanao ny fanadiovana ny tenany izy.
Fotoana vetivety ihany dia iny i Mihary niditra ny efitra, injany ny feon’ny milina mipipika manambara ny fitempon’ny fon’i Hery, malefaka dia malefaka. Miha-miadana hatrany.
- "Mila mitandrina isika, miha-miadana hatrany ny fitempon’ny fony izany."
- "Ahoana ny valin’ny fitarafana?"
- "Misy tapaka ny taolam-peny dokotera!"
- "Ary ny tratra sy ny ratsam-batana hafa?"
- "Tsy maninona ka! azo tsapaina tsara!"
Notsindritsindrian’i Mihary aloha ny tratran’i Hery, ilay feon’ny milina niha-niadana hatrany. Nanomboka manganohano ny mason'i Mihary.
<<piiip, …piiiiiiip,…. piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>>>>
Tsy nitempo intsony ny fon’i Hery, nikoropaka ny rehetra, nisamahotaka ny eran’ny trano, i Mihary etsy ila ho latsa-dranomaso toa tsy nahita hotenenina. Loza ity, loza marina.
- "Tsy tanantsika intsony, tsy tanantsika intsony, aingàna ianareo, .... "


Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 61
2006/06/24,03:47

- "Fantatro ry Mihary fa tsy tokony hanao ity zavatra ity aho, fa na dia ny fiarahantsika hatramin’izay aza dia aleoko manolotra anao ity fanomezana kely ity, mba ho fiarahabana tratry ny Krismasy sy ny taom-baovao e !," hoy i Hery sady nanolotra fonosana miendrika efa-joro mangirana tadiana kely izay izy ;
- "Oh ! misaotra betsaka, tena misaotra ry Hery, hay ve izay no nahatonga anao hitady ahy androany e!"
- "Ie ! eny e ! tsy izay ihany akory fa mba te-hiresaka koa aho, fa mila namana iresahana."
- "Tsy maninona raha vohaiko izao an!"
- "Tsy maninona ka ! enga anie ka ho tianao!"
….
- "Andray ry Hery, fa inona ity fanomezana atolotrao ahy, zavatra lafo vidy be!"
Nitsangana mihitsy i Mihary sady nanatona an’i Hery rehefa nivaha ilay fonosana. Rojo volamena manifinify izay no tao anatiny. Faly aok’izany izy. Nanatona dia nanoroka ny takolak’i Hery.
- "Andray, fa maninona ary aho no toloranao zava-tsarobidy toy izao!" sady niantsalorany ilay firavaka, i Hery tsy niteny.
….
- "Ianao no nanokatra ny masoko, dia tiako mba omena an’iny. Aleoko manao fandaniana be hahatsiarovako tsara izay nataoko. Sady izao fitsaboana ataonao ahy izao, fitsaboana moa no ilazako azy, dia tsy ho voavidim-bola mihitsy ry Mihary fa dia raiso fa natoako amin’ny fo tokoa."
- "Misaotra ary, dia misaotra betsaka, …. fa toa tsy manana fo faly izany mihitsy ho’aho ianao e!"

- "Jereo tsara ary ny masoko dia aleo mifampiresaka isika."

- "Ssshhh, ny mampalahelo ahy dia i Alexia tsy namaly ahy mihitsy hatramin’izao, nefa efa nalefako mailaka aminy ny laharan’ny findaiko. Mino aho fa i Tahiana dia mahalala tsara ny misy an-dry zareo fa tsy te-hiteny amiko, azonao atao ve ry Mihary ny mandresy lahatra azy, hanomezany vaovao? Ny atahorako mantsy, isaky ny mifankahita izahay, dia mety hisarika ahy hanao ny tsy tokony hatao foana izy. Moa tsy tiany mihitsy ny handehanako any an-dafy, nefa izaho efa nanao famandrihana tamina ivon-toerana fizahan-tany mba hahamoramora kokoa ny ahazoako ny visa."
- "Fa inona no saika nataony taminao?"
- "Mitady hoe hanao firaisana amiko foana izy!"
- "Hatramin’izao ve?"
- "Tamin’izaho ilay avy tonga tany Mahajanga iny."
- "Ka efa niova ny fandehan-javatra fa mety tsy mahalala ianao, izy ange ka efa miaraka amin’ny dadafaranao e!"
- "izay tokoa angaha fa ny adiresin’i Alexia no tiako ho fantatra aminy na dia laharana an-tarobia fotsiny aza!"
- "Eny e ! azonao atokisana aho fa mila mahandry tsara fotsiny ianao. Sady… ssshhh….eny e!"

Toa tsy nahoan’i Mihary akory ilay resak’i Hery, tsy niditra ny sainy akory aza, fa ity fanomezana ity no nampirehitra indray ny fitiavany toa tsy hainy nosakanana. Nitsangana izy dia niodina tao ambadik’i Hery.
- "Aleo aloha ianao oriko eto amin’ny soroka fa tena vizan-tsaina mihitsy. Mety izao!"
- "Ie ! mety tsara," hoy koa ity iray, naka fy ny otra nataon’i Mihary.

Afaka telo minitra, dia najanony, sady nijoro teo anoloan’i Hery izy sady nampitraka ny lohany.
- "Raha fantatrao mantsy ry Hery ny halalin’ny fitiavako anao!…"

Toa tsy nahoan’i Hery izay teny izay fa lasa lavitra tany amin’i Alexia ny sainy. Safosafo malemy no tsapany tamin’ny takolany, dia injay nisy hafanana mitohoka amin’ny molony sady nifanoroka taminy.
Navelany ity vehivavy hipetraka teo ambony lohaliny sady nofeheziny koa. Dia lasa ny safosafo, ny oroka tsy nijanona.
Ny mason’i hery amin’io mikimpy mameno ny endrika soan’i Alexia ao an-tsainy. I Mihary kosa naka fy nanome fisaorana ity fanomezana noheveriny fa tamin’ny fitiavana tokoa.
Rehefa lasa lavitra ny orokoroka, dia nifampikasoka ny lela ary teo vao tsaroan’i Hery ity hamamin’ny fitiavany ilay olon-tiany, nosokafany ny masony, toa diso fanantenana fa vehivavy manao akanjo fotsy fitondran’ny mpitsabo no hitany. Ny tanany efa mamaha tsikelikely ny bokotry ny lobany.
Tampoka, niala i Hery ;
- "Mihary an ! tena miala tsiny, fa …"
- "Hery an ! fantatrao tsara ny halalin’ny fitiavako anao," sady nofeheziny ny lohany hifanoroka taminy indray.
- "Tsia an ! tsia dia tsia, ry Mihary, efa nifampiresaka momba izay isika. Fa tena tsy inoanareo mihitsy ve izany ny fitiavako an’i Alexia no sedrainareo izay sarotra amiko aho?"

Nisento fotsiny i Mihary, tsy nahateny, dia avy eo natsangan’i Hery.
Iny izy niverina nipetraka teo ambony sezany, dia niondrika tsy te-hampiseho ny masony manganohano.

- "Tsy haiko," hoy i Mihary nanomboka latsa-dranomaso, tsy tsapanao tokoa ve fa ny nataontsika tany Mahajanga dia nanamarika zavatra lehibe tamin’ny fiainako? "
- "Azoko dia azoko Mihary an ! fa efa nilaza taminao aho fa efa niova sady efa nifanaiky isika."

Nanatona azy i Hery nefa natosiny tamin’ny tanany , izy nanomboka nitomany no namaha ilay rojo dia natolony an’i Hery.

- "Ento any ity ry Hery an ! tsy anjarako ity, tadidio fa tsy fanao ny manome volamena, na rojo io, indrindra moa fa peratra ho an’ny namana fa midika zavatra hafa izany.
Dia andàna mandeha…" hoy ihany i Mihary nifokofoko, "tadiavo ny Alexia anao fa izy no sahaza ireny."

Tsy nety nandray i Hery, latsaka tamin’ny gorodona ilay rojo, dia noraofin’i Mihary ihany sady natsofony tao anaty paosin’i Hery.

- "Tena miangavy mafy anao aho ry Hery an ! Andàna mandeha.
Efa hendry rahateo moa ianao ka vita ny adidiko! Vita koa izay iraka nampanaovina ahy!"

Tsy azon’i Hery izany teny izany, fa niala teo izy dia nanokatra ny varavarana, soa fa tsy nisy marary hozahana intsony dia nidina ny tohatra izy, niandriandry teo ivelany mba hanarahany maso tsara an’i Mihary sao dia hamerina indray ity nataony tany Mahajanga.

Afaka 15 minitra dia iny i Mihary nivoaka ny trano fiasàny, nisakana fiarakaretsaka sady toa tsy nanontany akory fa niditra dia lasa.
Tsy nisalasala i Hery naka fiarakaretsaka hafa koa dia niteny hoe :
- "azonao arahina ve iny « taxi » iray iny fa aloako ny hofan’ny fiaranao?
Nanaiky koa ilay mpamily dia nifanaraka teny ny fiara roa.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 60
2006/06/19,08:38
   Efa madiva ho maizina ny andro vao tafaverina i Alexia sy Tojo. Maivamaivana tokoa i Alexia nony tonga tao an-trano. Ampy nandinihiny ny mikasika izay mety ho aviny ny tolakandro nolaniany teo. Faly izy e! faly. Adinony avokoa ny zava-nanahirana azy rehetra teo. Asa, izao tokoa ve ilay hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy? Sa ny mamy mihitsy no tsy mipoitra raha tsy avy misedra ny mangidy? Niverina indray ilay hatsara-pon'i Alexia hatrizay. Ny manodidina azy maizina tanteraka taminy teo iny toa nanjary rakotra hazavana mitsilo ny ho aviny. Miramirana ny endriny, mailamailaka ny fihetsiny, nampita tara-pankasitrahana izay nanodidina azy ny fitsikiny. Adinony fa mbola tohana mafy tamin'i Malala izy vao ora vitsivitsy lasa izay. Toa nanolatra sahady koa angamba ireo fery nateraky ny tantaran'ny setrasetram-pitiavan'i Hery. Nivimbina fehitenda mitsoriadriaka manga tanora izay izy nokasainy hatao fanomezana ho an'i Mahefa, ary fehezam-boninkazo maro loko ho an'i Malala. Saingy indrisy, tsy tao an-trano intsony ny rainy.

Vao tsinjon'i Malala ho navitribitrim-pamindra sy velombelon-tsiky i Alexia dia mba niezaka ihany izy nanafina ny adi-tsainy. Im-polo tokoa mantsy raha kely indrindra ny nanandramany niantso an-tarobia an'i Hery. Ny laharan'ny any am-piasana raha teo tsy nananany.
- "Bonsoir Neny, ngaha i Profesora efa lasa? ity voninkazo ho an'i Neny ho mariky ny tena hafaliako sy ny fankasitrahako an' i Neny. Fofony anie e! Manitra a! Sady namonjy nipetraka teo ankavananan-dreniny teo ambony sezalava fijerena fahitalavitra izy, nasampiny ny sorony ny tanany havanana, dia natohony moramora ny andriny ny molony."
- "Ary aiza i Tojo? "
- "Nanatitra ahy fotsiny izy dia lasa koa"
Nitsiky Malala, noraisiny ilay fehezam-boninkazo sady nahankiny tamin-tsandrin-janany ny lohany.
- "Misaotra izany zanako izany. Tsara fo sy saina loatra raha ianao Alexia a! Miondrika manoloana ny fahendrenao aho." Nanomboka nanganohano ny masony. Indraindray aho mieritreritra fa tsy mendrika ny ho reninao anaka. Toa Reny iray vaovao no sahaza ho anao fa tsy Ray vaovao, satria Ratrema dia nahafeno mandrakariva ny toetra vanona maha-Ray azy. Na dia niezaka ny hanafina aza i Malala dia tsinjon'i Alexia ihany ny fipatrapatrakin'ny ranomason'ity reniny.

- "Neny a! Aza manao izany ianao. Ianao no reniko, tsy manana reny hafa ankoatra anao aho, ary tsy mitady na haniry ny hanana reny vaovao. Tsapako ny fitiavanao ahy, aza manana eritreritra hafa ankoatr'izay ianao. Tsy hary aho raha tsy ianao sy Papa, ary raha mahita toetra tsara aty amiko ianao dia saino fa ianareo no nikolokolo ahy nandritra izay 22 taona niainako izay. Fotoana fanovozana ny tena maha-olona ifehezana ny fahatanorana, ary ireharehana amin'ny fahanterana. Afaka miantso an'i Papa amin'ny findainao tokoa ve aho, manina azy aho izany. Efa mahafantatra koa izany izy ry Neny hoe Profesora Mahefa no raiko?"
- "Eny anaka efa fantany!"
- "Ary ianareo an! Tena mba gisitra indray aho izany tamin'iny koa. Nefa vaovao tsara lafatra be iny Tsss. Iza izany sisa no tsy mahalala? Toky sy Cynthia? Hoy i Alexia nananihany."
- "Ka ianao anie teo tsy salama e! Dia nifanaraka izahy telo mianadahy fa hoe rehefa sitrana tsara ianao vao ampahafantarina ny marina. I Hery izao no tsy mahalala."
- "An ! Hery! hein! Mihevitra ve i Neny fa ho liana amin'izany? Tsss"
- "Andray, raha izay ranomasony teny Ivato izay anie ry Alexia, hein, tsy mino ianao hoe i Hery matanja-be iny no nidradradradra nitomany tery imasom-bahoaka. Andramo antsoy ihany hoe izy, dia lazao azy e!"

Zava-baovao tamin'ny sofin'i Alexia indray iny hoe i Hery nidradradradra teny an-tseranam-piaramanidina iny.
Marina
ve izany? hoy izy tany an-tsainy tany. Resy lahatra ve izy ny amin'ny tokony ampahafantarana an'i Hery ny marina? Sa dia mba te hampiseho andreniny fotsiny fa hoe manaraka ny toroheviny, sa tsy tiana ho tsikaritry Malala fa nihitatra anie ny olana amin'izy sy Hery, na koa mba te haheno ny feon'i Hery tsotra izao izy. Tsy fantatra aloha izay marina fa dia noraisiny ny findain'i Malala. Gaga izy raha nandre ilay famantarana fa tsy miasa intsony ny laharana. Namporisika anefa i Malala sao mba misy naman'izy ambamin-dry Hery azo antsoina, na koa raha tadidin'i Alexia ny laharan'ny any am-piasany. Na dia namporisika fatratra aza i Malala dia nanda i Alexia. Toa natahotra izy sao dia ho fambara hafahafa indray izao tranga miseho izao. Matahotra izy sao dia haheno zavatra hafahafa mikasika an'ilay olon-tsy foiny indray. Naleony ninia tsy niezaka ny ahafantatra izay momba azy.
- "Ary ny mailaka?" hoy i Malala niezaka hatrany handroso soso-kevitra, angah ianareo tsy mba mifanoratra amin'ny mailaka? Sao mba nandefa vaovao momba azy any izy?"
- "an an! mino aho fa efa maty izay ny adiresy mailaka-ko."
Sady niodina i Alexia ho any amin'ny trano fidiovana, toa tsy te hanohy ny resaka intsony. Niserana kely indray ilay aloka nanamaizina ny lanitry ny fiainany. Teo ambony bakoly fotsy fivalanan-drano izy no nitanondrika latsa-dranomaso indray. Nino izy fa efa tsy maintsy namaly ilay mailakany farany iny izay i Hery. Saingy... tsy tiany ho fantatra izay mety ho tohin'ny ao. Nanomboka iny andro mangidy iny dia toa zary nihozona anaty mihitsy izy tsy hanokatra ny aterineto intsony. Tahotra no nibahana tao anatiny. Tsapany fa marefo izy, ary ilay olona nantenainy ho andry matanjaka, azo iankinana rahatrizay no indray inty ninia namela takaitra ho azy. Tsy maintsy nahodiny any amin'ity rainy vaovao ny sainy mba hampitony azy indray. Iantso azy mba hifanao fotoana rahampitso na dia hiara-hisotro kafe fotsiny aza.

Loulou (ralouloune@yahoo.fr)

 

Pejy 59
2006/06/17,21:48

  Ontsa dia ontsa ny fon’i Tojo mahita ny fipenipenin’i Profesora Mahefa amin’ny fikarakarana azy mianaka vehivavy. Toa ilay profesora mahay nikoizan’ny rehetra ity, na amin’ny fitsaboana na amin’ny torohevitra, no toa kivy sy mitady ho very hevitra ny amin’izay tokony atao manoloana ny olany. Hatramin’izay nahafantaran’i Tojo azy izay tokoa mantsy dia toa tsy mba noseranan-tsampona izany ny fiainan’i Profesora. Lehilahy nahavita be taminy raha i Profesora Mahefa, namonjy azy na tamin’ny lafiny ara-bola na tamin’ny lafiny ara-tsaina, indrindra indrindra moa fa ara-pahasalamana. Izy no mba hany solon-dray aman-dreniny nandritra izay dimy taona naha-taty Frantsa azy izay, ary toy ny zanaka nateraka ihany koa no nitondràn’i Profesora azy hatramin’izay. Ankehitriny hitany ho tena tojo olana i Profesora. Mba te hanampy azy koa araka izay azony hatao izy nefa amin’ny fomba ahoana? Tsy afaka ny hananatra na koa hoe hanome torohevitra, ny tenany koa mantsy mbola zaza loatra raha mihoatra amin’i Profesora. Nohararaotiny ihany anefa ny fotoana sendra nahatafahaona tao andakozia azy mianaka:

- "Profesora a! raha misy azoko anampiana anao dia aza misalasala miantso ahy, na andro mangirandratsy io na alina mamirifiry. Fahafinaretana lehibe ho ahy ny ahafahako manampy anao, ary matokia ahy fa am-pitiavana no hanaovako izany."
- "Eny r’ise Tojo, misaotra indrindra an’ise aho noho izany tenin’ise izany. Fantatro fa olona azo itokisana raha ise, ary tena natoky an’ise foana aho hatramin’izay. Ny tena olako izao dia ny fanahiako ny amin’izay mety ho tohin’izao fandehan-javatra rehetra izao. Ny amin’i Malala moa dia tsy azoko mihitsy hoe inona no tena manjo azy, inona no nahasafotra azy tampoka teo, tena mbola mila fanadihadiana lalina ny amin’iny fa tena misy zavatra tsy mazava amiko. Fa ny amin’i Alexia r’ise no tena mahavaky ny saiko a! Ohatran’ny matahotra aho ny amin’izay mety ho fiovan’ny fihetsiky i Alexia amiko aorian’izao fotoana izao. Tsy vitako akory ny nanadihady izay tena mahazo azy marina tokoa."
- "Aza manahy ianao Profesora a! omeo fotoana izy aloha ahafahany mandinika tsara izay ho ataony.
Marina fa tampoka taminy ny nahenony ny tena marina, kanefa na rahampitso na afaka am-bolana dia tsy maintsy ho tampoka ho azy foana no handraisany azy. Araky ny fitantaran’i Madama ahy mantsy dia tena olona tsotra sy be fandeferana raha io tovovavy io, koa mino aho fa ho fantany izay tokony ataony. Manakory raha entoko mivoaka kely izy mianaka Profesora? Sao dia izay no tokony ataoko?"

Tsy nahateny i Mahefa. Tsy fanontaniana nipetraka na fanazavana natao, nefa dia toa arak’i Tojo ny fandehan-javatra rehetra. Tamin’ny fomba ahoana? Tsy maintsy Malala izay. Nanaovan’i Mahefa fijery miorirana i Tojo.

- "Aza manahy ianao Profesora a! Mba entoko haka rivotra kely fotsiny e! Ao anaty fiara ihany fa tsy mivoaka akory sao sanatria hisy fiantraikany amin’ny fahasalaman’i Alexia. Raha manaiky moa izy ireo mazava ho azy."
- "Eny e! eny e! Tena hevitra mety tokoa ny an’ise ka! Tsy misy sakana avy aty amiko mihitsy. Saingy i Alexia ihany entina, hahatsara azy izay hevitr’ise izay. Ilazao ary izy e! I Malala... mbola misy resala kely ifanaovako aminy."

Nanaiky izy, nefa azo lazaina ho nanaiky tsy sazoka ihany satria, raha ny tena faniriany dia i Malala no nentina, i Malala ihany, saingy ny hanampy an’i Mahefa no tanjony, dia izy mianaka no nolazainy, kinanjo … niafara tamin’i Alexia irery. Ity farany koa nanaiky avy hatrany, tsy nisy fihambahambana, toa zarany tokoa hivoaka kely, hihataka kely amin’izao fisafotofotoan-javatra izao. Tsy hitan’i Alexia marina izay hasiany ny tenany sy izay haloaky ny vavany. Toa saron’ny henatra ny hafaliany. Nefa lalina tany anatiny tany dia nisaotra an’Andriamanitra izy fa nivaly sahady ny vavaka nataony, tojo amin’ny niriany izy ity, ny ahafantarany ny ray niteraka azy. Ny fisaorana feno an’i Tojo no nalefany aloha indrindra noho ny fandavantena nananan’ity farany. Zay izy vao nilaza fa mbola hiakanjo aloha, fialantsiny koa nataony noho izany raha tsy maintsy mbola mampiandry kely. “Tsy maninona mihintsy ka, ataovy miadana” hoy i Tojo sady nitsiky.

Nony kelikely,

- "Tojo, izay fa vonona aho, tena tsy manahirana anao a!"

Nahodin’i Tojo niankavanana misy ny varavarana nihavian’ny feo ny lohany. Tovovavy mpanao akanjo mandry hitany foana hatrizay no indro nanao fitafy mendrika nefa mampisongadina ny hatsaram-bikany. Ny volo hitany nifatotra fingotra sady somary misaritaka nandritra izay fotoana vitsy nahalalany azy izay indretsy hitany lava mipariaka manarona ny hatreo an-tsorony. Ny sanga sy ny volo mandady zary manao tana-masoandro hatrizay, indretsy milamaka tsara somary misori-bilana miankavanana. Bika re izao, endrika re izao, ravahan’ny molony feno tsiky sy ivoahan-teny malefaka. Sanganehana i Tojo, ampian’izato fahalalam-pomban’i Alexia
- "An? ...non, tss tsy maninona ho’aho, sssady, ssssady malalaka ny fotoanako androany, tsy mianatra aho."
- "Ndao isika hanainga ary e!"
________________________________________________

- "Ka manao ahoana ianao izay ry Malala?" sady nanantona teo antongom-parafara i Mahefa
- "Efa tsara ka, toa fanina tampoka fotsiny aho teo iny."
- "Tsara izany, fa hono ho’aho ry Malala, fa ahoana ny fifandraisanao sy Tojo moa?"
- "Ahoana ahoana ry Mahefa? Faa… inona no nolazainy anao? Tsy hitako. Tsisy."
- "Toa mampanontany tena ny fihetsikao ry Malala"
- "Fantatro izy ka, fantatro, olona tsy ratsy, ianao koa aza efa niteny izany."
- "Vao afiriana no nahafantaranao azy nefa dia…"
- "Iie! Niara-niantsena izahay, nandehandeha, nisy fotoana izy mba nisakafo hariva niaraka taminay telo mianaka tato, izaho no nanasa azy mba ho fankasitrahana ny fanampiana nataony rehetra. Nisy zavatra notantarainy anao angah? Tsy mbola taitra ve ny ankizy? Aleo aho aloha hijery azy dahy kely. Sady nitsangana izy ho any an’efitra."
Na dia niezaka ny hiala aza i Malala mba tsy hihitaran’ny resaka dia indrisy, nanaraka azy avy ao aoriana i Mahefa.
- "Dia ny tsiambarantelon’olona ve no borahinao aminy na dia hoe nifandray be sahala amin’inona aza ianareo e!"
- "Tsiambaratelo inona ry Mahefa a! Tsory fotsiny raha toa tsy nankasitrahanao ny nanasako azy hisakafo hariva tato amin’ny tokantranonao. Tsory fa aza mody fanontaniana hafahafa tsy misy dikany no asesikao. Miala tsiny aho, manao azafady aminao raha toa ka somary nanjakazaka tato amin’ity trano ity. Tsapako mihitsy izao fa efa tokony hody aho hamonjy ny tokatranoko. Ela loatra no nijanonako tato aminao, ny havan-tiana tokoa angamba tsy tokony hiaraha-monina ka. Sady efa salama izao i Alexia, efa vaky koa izao fa ianao no rainy, ianareo mianaka ve tsy hifampizaka eo. Tsy misy
antony intsony tokony ijanonako aty. Sao anjary ho enta-mavesatra ho anareo izahay telo mianaka. Efa hody izahay e! efa hody. Miandry vola avy amin-dRatrema aho. Tsss, maninona tsy tonga dia tsorina fa…"

Gina tsy nahateny ingahy Profesora, nijaikojaiko niditra tany an’efitranony. Tsy dia reny tsara intsony izay tohiny tao. Inona ity nahazo an’ity Ramatoa ity? Izany tena hoe bokotra iray no nopotsirina dia
tonga dia nanao tifitra basy marovava avy hatrany. Nitsilany teo amparafara i Mahefa, nandinika ny zava-nitranga rehetra, takany, tena takany ny zava-niseho. Tadidiny ny fisian’ilay silipo indray maraina iry. Hein! Izany no hoe gisavavy homa-ketsa, izy manao ny tsy fanao indray ity no avo vava. Iny ketsa iny kosa tao amin’ny nilàna azy tsara, sa dia efa ity Malala ity mihitsy no tsy mifidy ketsa? Sady nihomehy irery teo i Mahefa. Ny tena nahavaka ny sainy indray avy eo dia ny hoe “nahoana ary I Malala no niezaka nampiaraka an’I Tojo tamin’I Alexia nefa I Tojo efa niaraka taminy? Tena tsy mazava amiko ny toetran’ity Malala ity ka! Nefa tokony ho tsinjoko lavitra ihany ka, izy aza vao nahita ahy dia nanaiky ny niray tamiko. Ssshh, deinn! Kiriko aho, marina tsy tena sady kiriko amin’ny tenako aho izany. Tsy tiako ho sainina akory izay mety ho fomba fiainany ka! Samy manana ny fiainany tokoa ny olona. Azy any izany, izay fomba itondrany ny tenany tsy ahoako.” Sady nihivingivindoha i Mahefa no namonjy nihohoka teo am-pandriana. “Nefa … nefa izay fiainana niainany dia nahakasika an’I Alexia, I Alexia zanako, izay mahakasika an-janako tokony koa ahakasika ahy. Tsy afaka ny hialangalana aho, adidiko ny zanako. Mba ahafahako mifankahazo am-po aminy sy manampy azy tanteraka dia tsy maintsy ezahiko ny miaina izay fiainana rehetra niainany tany aloha tany. Inona no nitranga? Ny fahazazany, ny fahamatoiny, izao ny fahatanorany. Hery, Hery, inona no olana nosedrain’izy sy Hery ka nahatonga iny loza-pifamoivoizana iny? Eny e! reko hoe nisy tovovavy iray hafa… nefa na dia izany aza ve? Ary i Malala safotra teo, toa ny anaran’i Hery no naverimberiny, sa Hery hafa? Azoko antoka zato isan-jato izao fa mihodina amin’io Hery io ny safotofoton-tadiom-piainan’ity fianakaviana ity. Saingy sahala amin’ny ahoana ny fitsokany?

Loulou (ralouloune@yahoo.fr) 

 

Pejy 58
2006/06/15,10:23
  Ny andro mialoha ny fetin'ny Krismasy, andro tsy iasana rahateo...

- "Allo Fano! ho avy ianao rehefa harivariva an! efa manomana sakafo tsara mihitsy aho io! Ataoko fa ho tianao daholo ny sakafo karakaraiko ato an!" hoy i Tahiana sady niangotingoty ery.
- "Tsy maninona fa izaho no mitondra labozia! Dia ampirehetintsika hatramin’ny misasak’alina. Aza matahotra ianao fa ho tonga aloha mihitsy ary aho e!"

Revo dia revo ny anao vavy, nikarakara ny sakafo, nanomana izay metimety. Handray vahiny tsinona!

Tonga ny tamin’ny 6 ora katroka!
Naneno ny bokotra fanairana tao ambaravarana...ring, ring...nihazakazana i Tahiana nanokatra ny varavarana !
- "Manao ahoana !!!" hoy i Fano nitsikitsiky, ny tanany ilany mitazona fehezam-bonikazo anaty vazy sady midoroboka tsara. Fitafy sy fihaingo izao! Ananany tokoa aloha e! Nifanoroka izy roa.
- "Mandroso Fano an! Ho ahy ve ity voninkazo ity? misaotra betsaka ! sady norohany indray i Fano. Nampandrosoany ny vahiny ary dia nasainy hipetraka teo ambony seza lava aloha. Lasa nankany an-dakozia izy nony avy eo nanohy ny fikarakarany ny sakafo.
- "Fantatro mihitsy fa mbola misy anampiana anao ato," hoy i Fano niala teo amin’ny toerany.
- "Ka ianao tonga aloha loatra ko! mbola tena mamarana ny fikarakaràna mihitsy aho izao!"

- "Noana angaha i Fano," sady notolorany ovy voahendy mafanafana tsara iny ity lehilahy.
- "Ie, tena noana aho, fa ny tena mahanoana ahy koa dia ianao ka!"
- "ayyiii!" nandrakandraman’izy roa teo izay potipotika hanina tsy mbola voavoatra, ary vetivety fotsiny dia nofehezin’i Fano avy ao aoriana i Tahiana, norohany tsimoramora ny hatony. Nahatsiaro nangoritsina kely ny anao vavy. Somary taitra koa ny vatany manontolo nahatsapa ilay oroka mamy nitondra hafanana avy ao aoriany tao.
Nitodika kely izy  dia nifanoroka izy roa, oroka lava toa nalaina ny hisaraka.
Niala vetivety i Tahiana, najanony avokoa ny afo rehetra na ny entona na ny mandeha amin’ny herin’aratra. Nosarihiny tamin’ny tànana amin’izay i Fano hanaraka azy. Niala tao an-dakozia izy roa ary nifindra tao amin’ny efitra ilany, efitra fidiovana, tsaroany tampoka ilay nataon’izy sy Hery voalohany ka tiany handramana indray.
Vao tonga tao, tsy nisalasala mihitsy i Tahiana nanala izay akanjo teny aminy, nahantony tahaka ny tsy teo. Variana i Fano nahita voalohany ity vatana tsy manam-paharoa an’i Tahiana. Ilay string kely maintimainty sisa no teny aminy. Tsy nahateny intsony i Fano fa dia variana nijery fotsiny. Ity iray koa moa, tsy nanao afa-tsy izay hisarihina azy hampitombo ny filàny.

Nanatona i Tahiana dia nifanoroka izy roa, novahany tsirairay ny bokotry ny lobaka teny amin' i Fano. Novahany koa ny fehikibo, ny bokotry ny pataloha ary dia tsy ela akory taorian'izay dia niborotsaka moramora tamin'ny tany ny patalohan'i Fano. Nasitriky Tahiana avy ao aoriana ny tanany dia nalatsany ny silip teny amin’i Fano. Tahaka ny tsy teo koa ny nanalàny ny kirarony.
Nosafosafoiny amin’izay ny lamosiny, i Fano amin’io tsy nahahetsika intsony sady nihenjana tsy nisy ohatran'izany ny filahiany.
- "Avia!" hoy ihany i Tahiana nony avy eo sady notaritiny hiditra tao amin'ny toerana fandroana i Fano. Nanaraka azy i Fano ary dia nalefa moramora ny rano mafana matimaty aloha. Nanomboka amin’izay ny safosafo madinidinika teny amin’ny vatan’izy roa. Maika ery ny lehilahy hikitikitika ireto nono tsy manam-paharoa nivelatra teo anoloany. Ny hafanan’ny rano koa moa tamin'io nanampy tosika ny fahafinaretany, ny safosafo sy ny orokoroka manginy fotsiny. Tampoka teo, nitodika i Tahiana dia nanome lamosina. Nahankiny tamin’i Fano ny vatany, tsapany ny firidiridin'ny filahian’i Fano mikasika ny vatany. Najanony anefa ny rano dia naka savony izy, dia natolony an’i Fano. Azon'i Fano antsaina ny tiany hatao ka dia nosoran’i Feno savony moramora ny nonony izay somary niha henjana ny lohany. Nampiakariny kely ny tanany nony avy eo hanosotra savony teo amin'ny soroky Tahiana izay maka fihiny mafy ery. Niverina teo amin'ilay loha nono maranitra indray ny tanany roa nony avy eo sady manafosafo ihany no nanohy nidina nakeo amin'ny silipo manify mbola teny ankoditry Tahiana. Natsofony tampoka tany ny tanany ankavia tsy nitazona ilay savony. 
- "mmmmhhhh," hoy i Tahiana mimolomolom-pahafinaretana. Nosafosafony moramora teo aloha ny molon'ny zohim-pahafinaretan'ity olontiany. Henony nihahenjana ny kitson'ny fivavian'i Tahiana. Nampidininy moramora ny fanondrony hanakatra ilay molom-pahafinaretana teo ambany izay tsapany ohatran'ny niha naditidity. Tsy andriny intsony fa tonga dia nampidininy ilay silipo dentelle manify efa hotsaky ny rano teny amin'i Tahiana. I Tahiana amin'io tsy miteny mihitsy fa toa miandry fotsiny izay ataon'i Fano azy. Ny hany nataony dia ny nanetsika ny feny anakiroa mba hampilatsaka ilay silipo tateraka amin'ny tany. Afaka avokoa ny fitafiana rehetra teny ankoditr'izy roa. Ny roatran-tsavony no hany sisa hita nanakotakona ny faritra sasantsasany tamin’ny tenany.  

Niakatra indray ny tanan’i Fano, dia nijanona teo amin’ilay telolafy iafenan'ny zohim-pahafinaretan'i Tahiana. Niverenany nosafosafoiny mora indray. Nampifandimbiasany teo ny tananay.  
- "Tiako be izany ataonao izany," hoy Tahiana mahatsiaro ny onjam-pahafinaretana miakatra aminy.

Tsy niteny aloha i Fano sady nampiakariny hamonjy ny nonon'i Tahiana efa sasa-miandry ny tanany ilany. Nakimpin’i Tahiana ny masony, sonanika amin’ity ataon’ny olon-tiany izy. Niredareda tao am-pony ny faniriana sy ny fitiavana ity lehilahy miaraka aminy.

Nihorirana vetivety izy dia nosintoniny ny filahian'i Fano efa mihenjana be  aok’izany. Nohosorany savony kely ny tanany aloha dia nakorisany tamin’ny halavan’ilay filahiana teo. Ny tanany ilany amin'io niakatra nanongo moramora ny lohanonon'i Fano. Taitaitra avokoa ny tsirim-panentan’ity lehilahy efa babony rahateo. Rehefa vita izay rehetra izay, dia nalefany indray ny rano. Ny fifanorohan'izy roa amin'io tsy hita ho tantaraina intsony.  Nony avy eo, nalefan’i Fano ny tanany hisarika ilay lamba famafàna teo akaiky teo. Natafiny an’i Tahiana hanamaina ity vatana tsiriritiny loatra. Nataon’i Tahiana tahaka izay koa izy rehefa avy eo. Tsy nampoizin'i Tahiana, nobatain'i Fano tampoka izy ary nentiny nivoaka ny efitra fandroana. Nampofoiny teo ambony seza lava aloha sady norokorohany teo. Nyy tanan'izy roa amin’io mikaroka hatrany izay safosafo hampiakatra ny fahafinaretana tsy tiana hijanona intsony.  Tsy naharitra intsony i Tahiana nony farany :
- "ndao ohany ambony fandriana isika" hoy izy.
- "Fa aiza ny efitranonao?" hoy i Fano sady toa tsy andriny ery izay hiseho manaraka.
Tsy niteny i Tahiana fa ny fanondrony fotsiny no natondrony niakatra. Izy amin’io tahaka ny tosahan’ny hafanan’ity lehilahy miampofo azy.
Tsy nisalasala i Fano fo tonga dia nibeda an’i Tahiana indray ary nitondra azy niakatra ny tohatra. Tsy nisy niteny izy roa fa ny fanondron’i Tahiana no naviliviliny hanondro ny efitranony. Tsy nihidy  ny varavarana tao ambony fa tonga dia natosika fotsiny. Nopihan'i Tahiana ny fampirehetan-jiro izay tsy lavitry ny varavarana  dia niditra izy roa.  Mbola tsy nahita efitra tahaka izao i Fano, misy hazavan’ny jiro mitaratra toa kintana manazava ny valin-drihana miloko manga antitra. Ireo karazana hosodoko manenika ny trano koa nahavariana. Avy hatrany dia napetrany moramora teo ambony fandriana aloha i Tahiana. Tsikaritry Tahiana fa somary nihena ny hamafin’ity filahiana manoloana azy ka dia notakariny vetivety, nosintominy moramora, nosafosafoiny tamin’ny ankihibeny ilay lohany malamalama iny.
Tsapany koa fa na ny hamafin’ny fahafinaretany teo aza toa tsy dia reny intsony tamin’ilay niakatra ny tohatra teo, dia nalefany koa ny tanany ilany hanafosafo ny tenany, nanomboka hatreny amin’ny nono dia nidina moramora  nikorisa teo amin’ny kibo ary avy eo nisafo ilay faritra telozoro irafetan’ny fahafinaretany. I Fano amin’io maka fy ity ataon’i Tahiana aminy. Nihenjana tsara indray ny filahiany. Iny i Fano ndeha hiakatra teo ambonin'i Tahiana iny no natosiky Tahina moramora tamin'ny tanany ny lohan'i Fano hidina teo amin'ny valahany. Takatry Fano avy hatrany ny zavatra tadiaviny.  
- "Efa fatatro hatramin’ny voalohany," hoy i Fano sady nidina ambanimbany ihany izy. Natosiny niakatra kely aloha i Tahiana hiondana eo andoham-pandriana, dia naka fitoerana tsara ny lehilahy. Noraisiny ny felatongotry Tahiana dia notsetsafiny moramora ny ankihiben-tongony. Nikiakam-pahafinaretana ny anao vavy. Fahafinaretana mbola tsy niainany hatramin'izay no tsapany. Nifindra tamin'ireo rantsana madinika i Fano nony avy eo ary dia nanomboka nitankisinkisina toa tsy hitany izay hasiany ny tenany ny anao vavy. Fahafinaretana hafa kely mihitsy ity tsapany ity. Natahotra mafy izy fa raha izao fahafinaretana tsapany izao no mitohy dia tsy ho tanany intsony fa dia ho tonga tsy ho ela any amin'ny farantampom-pahasambarana ny tenany. Toa tsapan'i Fano fa nankafihiny loatra ity olontiany ka dia naleony aloha najanona kely sady nanomboka nanoroka moramora ny ranjon'i Tahiana izy no niakatra  nankeo amin'ny zohim-pafahinaretany. Nosokafany hivelatra tsara ny fen'i Tahiana hahitany ireto molom-pivaviana roa efa vonton-drano somary madity. Tonga dia natohony tampoka teo ny molony sady nanomboka nolelafiny moramora ireo tsiranoka nivangogo teo. Nisento kely i Tahiana. Toa nisy rian’aratra madinika nandady tamin’ny vatany. Vao maika niampy ny hamandoana  teo amin'ny fivaviany. Tsy toy ny eto antany intsony ny fahatsapany ny tenany. Novelariny tsara ny feny no sady ningainy ambony ny tongony roa mba hahitan'i Fano tanteraka ny momba azy rehetra. Onjam-pahafinaretana avo be no misamboaravoara manenika ny vatany, te-hikiakiaka izy fa tsy afaka, te hampijanona izao ataon’i Fano azy izao fa tsy nahateny. Toa tiany loatra izay atao aminy. Miontanontana tsy nisy ohatran'izany ny molotry ny fivaviany. Mandranoka izay tsy izy, mila hitosa-dranom-pahasambarana foana ihany koa.
Nosokafan'i Fano tamin'ny rantsantanany roa amin'izay ny molom-pahafinaretan'i Tahiana nony avy eo. Ary tamin'ny fihetsika tony no nitohofany ilay lava-piti vonton-dranoka. Natsofony moramora ny lelany hiditra tany, nitondra hafanàna mivaivay tao anatin'i Tahiana izany ary toa tsy tandriny ny fihetsiny fa dia ningainy ny maojany mba hakany fihiny tsara. Niala kely aloha i Fano nony avy eo dia niverina indray ary tonga dia ny lelany mihitsy no nivezivezy niaka-nidina teo amin’ilay faritra mitondra tosam-pahafinaretana.
- "mmmhhh…, mmmhhhh,.. Fano an! Ataonao ahoana kay aho izany e? hoy izy miangoty tsy nisy ohatran'izany. "Tena...tena tsara be lesy a…" hoy ihany izy sady nisefosefo maka tsirony.

Rehefa hitan’i Fano fa mila tsy ho tantin’i Tahiana intsony izay nataony dia niala tanteraka izy, ary ny tanany no nasolony ny molony hitazona ilay hafanana sy ny hamafin’ny fahafinaretana nanjo an’i Tahiana teo. Niakatra teo ambonin'i Tahiana tamin'izay izy. Nanakaiky an’i Tahiana sady nanoroka indray nampita ny fahafinaretana azony tamin’ity vehivavy.
- "Efa tena lasa lavitra mihitsy aho teo, tena saika safotra aho! Marina e! Hoy i Tahiana
Tsapan’i Fano fa efa miziriziry mafy dia mafy loatra ny filahiany sady efa misy tsiranoka madity be koa nivoaka teo amin'ny lohany dia naleony nanapa-kevitra ny hiditra tany anatin'i Tahiana amin'izay. Somary niarina izy ary nandoalika teo anoloan'i Tahiana. Nosintoniny i Tahiana hanaraka azy sady natohony hifanitsy tamin'ny kibony. Azon’i Tahiana avy hatrany izay tiany hatao, tsy nisalasala ny anao vavy fa tonga dia nilalao ilay nofo vonton-dra ary notsetsafiny ilay lohany malama vonton-tsiranoka teo. Nolalaoviny tamin’ny lelany dia nidina tsimoramora nanaraka ilay vatany hatreny amin’ny fotom-pen'i Fano izy nony avy eo.  Niverina nanorokoroka niakatra indray nony avy eo ary dia natsofony moramora hiditra tany ambavany ny filahian'i Fano arak’izay farany azony natao. Somary lehibebe ihany anefa ny  fitaovan'ity olon-tiany ka zara raha tafiditra tany ny antsasany dia tsy maintsy nitsetsitra nivoaka ny anao vavy. Nikiakam-pahasambarana ny anao lahy nahatsapa ny fisosan'ity molotra malefaka malamalama eo amin'ny filahiany. Fahasambarana tsy nisy ohatran'izany no tsapany. Navoakan'i Tahiana kely aloha ilay izy nony avy eo sady hoy izy hoe:
- "mmhhh, ngeza be izy izany ry Fano, angamba mandravarava mihitsy io an!,"
Sady nosafosafoiny indray ilay tehina mifono hoditra mihenjana tsara.
Tsy niteny i Fano fa ny molony fotsiny no natsikiny kely sady naveriny nakipy indray ny masony maka fihiny amin'ity ataon'i Tahiana azy. 
  Tsy naharitra intsony i Fano nony ela fa natosiny hidaboka hitsilany teo ampandriana tamin'izay i Tahiana. Nakariny teny an-tsorony indray ny ranjon’ity olontiany. Nampanantoniny  ny zohim-pitiavan'i Tahiana ny lohan’ny filahiany. Vonona ny handray ity fahafinaretana fara-tampon’ny nofo izy.

Nosakanan’i Tahiana tampoka anefa!

- "Fano an ! andraso aloha, 14 andro androany mihitsy ny …. "
- "Dia ahoana," hoy ity farany somary gaga. "Fa misy inona?"
- "Ka efa hoe 14 andro izay ny fadim-bolako, aleo aloha mitandrina mba tsy hanahirana."
- "Vitako foana ny mitandrina an'io fa aza matahotra ianao."
- "Aleo aloha asiana ihany fa sao…" sady nanakatra nanokatra haka fimailo tao anatin’ilay vata sarihina tsy lavitra teo i Tahiana. Nosokafany dia nomeny hatsofoky Fano.
- "Teritery be ange izy itony e! jereo fa mifinjifinjy be." Hoy i Fano sady manafosafo ny filahiany ihany.  
- "Tsy maninona io fa ny fahafinaretana foana no tadiavintsika tiako an! Sady mahazo fafiny bebe kokoa aho rehefa milamina ny saiko."

Nomandomandoin’i Tahiana  tamin'ny "KY" aloha ilay filahiana mifono  dia naka fitoerana tsara ny anao vavy handraisany azy. Avy hatrany dia natsofok’i Fano moramora ity filahiany, nalentiny tsara, dia nahemony, nataony in-droa, in-telo dia hoy izy nony avy eo:
- "Aleo mitsongoloka ka! izay no hitako fa tsaratsara kokoa."
Tsy namaly i Tahiana fa avy hatrany dia nanaiky sady nampaka toerana tsara ny tongony sy ny tanany, dia nanolotra manontolo tsy ampihambahambana ny fitombenany an'ity olon-tiany. Nanaitra ny tsirim-panentanana rehetra tany anatin'i Fano ny zavatra nanoloana azy ary dia tsy ariny fa no nosafosafoiny tsara teo aloha ireo nofo toa miendrika tendrombohitra roa, nalefany teo afovoany ny ratsan-tanany nony avy eo hitsapa tsara ny hamandon’ity zohim-pahafinaretana tiany hidirana.  Nokitikitihany mora, dia natsofony aloha ny ratsan-tanany hanaitaitra azy tsara. Vao nahatsapa izany i Tahiana dia nanomboka nimonomonona izao teny tsy fantatra rehetra izao. Onjam-pahafinaretana hafa indray no nikoriana tany anatiny tany. Rehefa tsapan’i Fano fa ampy tsara ny safosafo nataony dia naka toerana amin’izay izy sady  nampiditra ny filahiany efa tena mafy dia mafy finjain’ny fimailo.

Vao tafiditra tao amin'ny lalina izy dia najanony kely tao aloha. Henony ny fiketoketoky ny hozatr’i Tahiana manery azy tsy te-hivoaka. Nosintoniny mora dia nampidiriny indray.
Feno dia feno ny anao vavy, tahaka ny misy lanja ampidirina any anatiny any mameno ny banga tao aminy. Heniky ny hasambarana ny tenany iray manontolo. Tsy misy zavatra henony afatsy ny tosam-pahasambarana entin'ny filahian'ny Fano midona any anatiny lalina indrindra any. Tsapany nihamafimafy tamin’izay ny tosika sy fisintonana nataon'i Fano ary dia tahaka ny misy herin’aratra mihitsy tsapany mikoriana any anatiny maheno izany. Ny hozany amin’io manery toy ny vahoho(1) ilay tehin’ny fahafinaretana mitsofoka any anatiny.  Samy mankafy izy roa, nifampita hafatra, nifanome hasambarana.
Lasa ny fotoana, nihamafy hatrany ny fisefosefoan'i Tahiana, nidobodoboka mafy ny fony sady nimenomenona teny tsy miloaka ny molony.
- "annn, aaaaannnn, aaaaaaaaannnnnnnnn ! sady nikiaka mafy araka izay azony natao izy sady toa ila tsy hahazaka ny tenany intsony.
Najanon’i Fano ny fihetsiny, tsapany amin’izay ny fivavian’i Tahiana toa miemponempona, maneritery tsy hay najanona ity filahiany mbola eny an-dalam-pahatongavana. Nijanona aloha izy, Namonjy nitsilany teo ampandriany izy sady nasainy namonjy nipetraka teo ambony hifanatrika taminy i Tahiana. Ity farany amin'io mbola misefosefo hatrany taorianan'iny tosam-pahasambarana faran-tampony niainany teo iny.  Nalainy ny filahian'i Fano dia namidiriny tao anatiny indray. Somary naka aina kely izy aloha sady nitankisinkisina teo ambonin'i Fano. Tsy ela taorianan'izay dia efa taitra indray ny tany anatiny rehetra tany. Nanomboka nataony nihahaingana tsikelikely ny fitankisinana teo ambonin'i Fano sady naka toerana tsara izy nisabaka sady mijery tsara ilay filahiana mihenjana be miditra sy mivoaka any anatiny. Tsapany miverina indray ilay onjam-pahasambarana niainany teo, tahaka ny nangovitra ny anao vavy, mila hianjera amin’ny toerany fa dia notazonin’i Fano mafy. Ity farany rahateo efa mahatsapa fa akaiky koa ny fahasambarany.
Niarina ny lehilahy, nisintona ity olon-tiany hidaboka hanaraka azy, tafala tampoka tao anatin’i Tahiana ny filahiany. Nihiaka hadisoam-panantenana kely izany i Tahiana sady nisambotra ilay izy haingana sady nampiditra azy tao anatiny. Asa na nanao ahoana fa ny nidiran'i Fano tao anatin'i Tahiana no ela dia tojo tosam-tampom-pahasambarana vaovao indray ny anao vavy. Vizana sy torovana izy nony avy eo toa tsy nahahetsika, efa manakaiky ny varavaran’ny fahasaforana.

Nitsangana i Fano, sady namoritra ny lohaliny indray teo anatrehan’i Tahiana, nalany toy ny tsy teo ilay fimailo dia nofehezin’ny tanany ny filahiany efa akaiky ho tonga amin’ny faratampony. Nofeheziny sady nosafosafoiny mafy….ary, indro nitosaka tena an-kibon’i Tahiana ilay ranom-pahasambarana mbola mafana izay toa nanaitra azy tamin’ny fahavizanany teo.

Heniky ny fahasambarana izy roa. Samy vizana tanteraka, nidaboka teo ambony fandriana amin’izay ny lehilahy.  Nahatsiaro te hatory mafy. II Tahiana kosa nanafosafo ny kibony voatondraky ny ranom-pitiavana teo. Naka lamba hamafana azy nony avy eo dia nanoroka ity olontiany vaovao nanome fahasambarana azy.  Tsy nisy niteny izy roa fa toa samy tony nifamihina nampita ny vetsovetsom-po tany an-tsaina avy. Tafahoana tokoa angamba ny tia sy ny manina.

 Afaka fahefatr’adiny taty aoriana,  
- " Noana be aho izany, angaha moa isika tsy hisakafo indray? Hoy i Tahiana.
- "Ie, izay aloha ny sakafon’ny nofo fa hiditra amin’ny sakafon’ny kibo indray izao! Hoy i Fano namaly sady nitsiky.
- "ha, ha, ha!" hoy i Tahiana nihomehy fotsiny, .......izay tonga farany any anaty efitra fandroana ary no mamelatra ny latabatra! Sady niharina haingana izy ndeha hanokatra ny varavarana midina mankany ambany. Fantatry i Fano fa izy no tian'i Tahiana hamelatra latabatra dia naleony niarina moramora sady nitsiky tamim-pitiavana be!

 Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)
Tadiompitiavana (tadiompitiavana@gmail.com)

Pejy 57
2006/06/14,08:04

   - "Mandrosoa Tatie, mandrosoa dia mipetrapetraha!"
- "Ie, handroso tokoa moa izany! andray akia izany hatsaran’ny biraon-driako! tena mahafinaritra be sady manaraka ny tsara toetr’andro ankehitriny an! Tena lafatra, hita mihitsy hoe avy any Amerika!"
- "Tatie ity koa, manao ahoana aloha e ! mahazo mifampiantso amin’ny anarana ve isika e?"
- "Ie ! tsy mampaninona, rehefa eo amin’ny fianakaviana ihany no tokony hifampiantso Tatie, satria manjary manakorotan-javatra, sady isika koa ange tsy dia mifanalavitra taona e! Na dia zokin-dry lavidavitra kely aza aho, niara-nilalao ange tamin’ny mbola kely e! ahatsiarovako lehilahy iray… ha, ha, ha !!!"
- "Fa inona aloha no anton-dian’i Tahiana e? Misy vaovao matoa
tonga aty!"
tena misy mihitsy ary tsy nampoiziko aza! Hay ve indry ty ka niara-nianatra tamin’i Hery e! Aiza moa no ahafantarako izany fa dia nifankahita tampoka tao alatrano tao izahay."
- "Niara-nianatra foana aza izahay hatrany amin’ny kilasy famaranana fa nony afaka bacc dia samy nanana ny nalehany ka atao ahoana! Fa maninona no mahaliana be an’i Tahiana izany?"
- "Ka mikasika izay mihitsy ange akia no tiako nandehanana aty amin-dry aty e!
Aleo
tonga dia tsoriko akia ny resaka ry Nomena an, ary tsy miolakolaka intsony aho iny akia no hitako fa mety ho sahaza ho an-dry an!"
Nitaraina tamiko ange ny renin-dry hoe mba hitadiavo namana any hono indry fa sao dia hiafara tahaka anareo sy Manitra eo koa. Dia iny akia no hitako an, ary tena tolo-janahary mihitsy fa hay efa mifankafantatra ianareo roa! Tena mety mihitsy."
- "Fa ahoana aloha ny momba anareo e! Mbola hanao mademôzely be eny ihany ve ianareo mirahavavy sa efa misy mikasakasa?" hoy i Mihary mody nanodina ny resaka.
- "Ka izay indrindra, misy akia any an! sady mety tsara ho ahy, fa izany hoe: mbola tsy azo 100% fa andalana e! ary ny tena zavatra dia izao: rahalahin-dRain’i Hery iny ange ilay izy e! dia lasalasa akia ny saiko, raha toa ka indry no mba tiako hiaraka amin’i Hery an! Indry ange izany tsy atoro intsony fa hay efa fantatr’indriako tsara izy, he izany izy hoe mpiara-nianatra! Ka misy ohatr’izany indray ve. Sao dia efa miaraka kosa ary aloha ianareo fa izaho no lany rora mampiditra eto fotsiny."
- "Fa ahoana kosa ary no ialazan’i Tah… an’izany e!"
- "Ka maninona aty amin’ny biraon-driako ary izy, sa marary mila fitsaboana, sao dia voan’ny … SIDA," hoy i Tahiana somary niahotra.
- "An an an ! tsy misy an’izany ka, fa aleo hipetraka anatin’ny tsiambaratelon’ny asa fa manjary manahirana."
Fa marina tokoa izany, i Tah… koa ange toa mahalala an-dry zareo tsara mihitsy e ! Fa taiza marina aloha no nifankahalalanareo?"

Sadaikatra ihany i Tahiana, nitady izay havaly.
- "…Sendra nandalo tao amin’ny farmasia akia izy fa niandry raharaha izahay tamin’izay an ! Dia… tena … sshhh, tantara lava akia izany an ! fa ny andro koa moa ity efa miha-maizina, tsy aleo ve mba eny an-dalana isika no manohy ny resaka e!"

- "Fa angaha moa i Hery tsy efa vita fisehoana tany ho any e?" hoy i Mihary nanamafy.
- "Mampalahelo ahy ange izy iny fa toa tsy tia azy akory izay fofombadiny izay e ! Sady mety hahitany olana be dia be akia an ! Tadidio fa tsy hanolo-bato mafana andry mihitsy aho akory."
- "Eny e ! misaotra amin’ny tolo-kevitra fa misy hosaintsainina izany!
efa hariva marina ny andro fa tsy aleo ve ny lalana mody no asiana olona tokoa."
« Mody miala bala indray ikala Tah… fa mitady hitifitra azy ny marina, tsy azony an-tsaina mihitsy ny fahafantarako ny zava-mitranga », hoy i Mihary tany an-tsainy tany, « ity izy mitady hiditra amin’ny fianakavian-dry Hery koa no loza, tsy ho lasa amboadia mitafy hodi-janak’ondry ve? Mila mitandrina ianao ry Hery fa sarotra foana ny lalanao, jereo ity nataony tamin’ny voalohany teo, tahaka ny olona mpifankatia ireny izy roa, ny fanalan’i Hery ny tanany vao nisokatra ny varavarana marina,! mbola amin’ny fotoana manaraka no hamatsimpatsihako an'ity Tahiana ity, dia tena tsy niova mihitsy fa mandangolango eny foana, tsy mahay mifikitra amin’izay hananana fa mitady etsy, mitady eroa. Nahita ianao ry hery, nahita iny vehivavy iny fa mitandrema !»

Nanidy ny biraony i Mihary dia niara-nivoaka ilay trano lehibe izy mirahavavy mianaka.
Teny an-dalana dia tsy naharitra intsony i Tahiana fa nilaza hoe
- "Izao akia ry Mihary an ! Manana olana ara-pitiavana goavana be mihitsy i Hery, ary matoa aho nanatona an-dry dia fantaro fa mety hitondra vahaolana aminy mihitsy ny fisian-dry. Ary ianareo moa mifankafantatra dia vao mainka tsara. Asa, mety efa mahalala izay tantara marina in-dry fa raha tena mila fanazavàna lalindalina kokoa dia mankanesa any an-tranoko e! Mila vahana maika mantsy izy olany izay. Izay fa eto isika mianaka no misaraka, veloma Nomena an!"

Nandefa eritreritra lalina i Mihary ambara pahatongany tany aminy, sarotra ary anisan’ny sarotra raha izao olana mitranga amin’i Hery izao, mifamatopatotra be daholo ny trangan-javatra rehetra, ny fanapahan-kevitra mety azo raisina toa mety handamoka indraindray. 

Fa tany an-dafin-dranomasina kosa tamin’io fotoana io :

- "Malala an ! Malala an ! naninona ianao izany e? hoy i Mahefa nihazakazaka nidina ny tohatra. Nikoropaka izy nahita an'i Malala nitsirara teo amin'ny gorodona. Nareniny moramora aloha ity vehivavy sady nahankiny tamin’ny tratrany. Tsy nahatsiaro tena tanteraka i Malala. I Alexia koa anefa any ambony rihana mbola tahaka izany koa.  Fa inona loatra ary ity miseho ity hoy Mahefa nanontany tena.
  - "Malala an ! fa naninona tampoka teo ianao e!" Sady nokosikosehiny aloha ny tanany, dia nobatainy avy eo haka toerana teo ambony seza lava.
- "Inona indray ary ity mitranga ity!" Noraisin’i Mahefa ny findainy, nantsoiny aloha i Tojo…
- "Tojo an ! tongava aty an-tranoko izao dia izao aloha ise fa tena mila fanampiana maika dia maika aho."
- "Fa misy inona Profesora ? … tsy azoko…"
- "Haingàna ise fa mila an’ise maika dia maika mihitsy aho izao e!"
- "Eny e ! ho avy aho" hoy i Tojo namaly tsy sazoko tamin'ity fiangaviana toa miharo baiko ny hahatongavany.

Nandinika kely aloha i Mahefa amin’ity mahazo azy mianaka, mbola teny an-tratrany ny fitsapàna marary dia nohenoiny tsara ny fitempon’ny fon’i Malala, mbola tsy misy atahorana aloha, soa fa efa vitany ny nampatory ny zazakely fa raha tsy izany…
" Fanina tampoka izy izany, asa izay nahazo azy tampoka teo, ilay niaka-nidina tamin’ny tohatra angamba, nefa… Tsy dia tena misy atahorana kokoa ny reniny noho ny zanany, ny vokatr’ilay fianjerany teo no tsy fantatra. I Alexia nefa tsy maintsy jerena koa. "

Niakatra vetivety izy rehefa avy nandrakotra lamba an’i Malala,
Indro i Alexia mbola tsy mahatsiaro izay ambonin’ny tany, natsofony tamin’ny sandriny ny fitsapàna tosi-drà dia nojereny, ambanimbany ihany fa mbola azo itokisana tsara.

Very hevitra teo i Mahefa, ny amin’ny tokony hataony,
"Ho entina any amin’ny Hopitaly ve izy mianaka, dia ahoana ny ankizy kely. I Malala koa mbola mitaiza, dia ahoana ?  
Aleo aho hiantso ilay mpitsabo namako hoy izy aneritreritra d ho hita eo izay hatao. I Ratrema kosa aloha dia tsy azo antsoina mihitsy amin'izao e. Asa izay hahazo azy. Izaho anefa efa nampanantena ny hilaza vaovao aminy.
Olana goavana koa ity, hitako ny namana aman-tsakaiza mpiray tanindrazana no somary mihisatrisatra rehefa mandray ny havany mandritra ny fotoana maharitraritra. Hay moa ny mba tsy hisian’ny toy izao.  Atao ahoana moa fa zanaky ny tena ve holavina, zara aza mba natolotr’Andriamanitra ahy ity zanako ity. "

Nantsoiny ilay mpitsabo vazaha namany sady nazavainy izay mitranga.
Nidina izy avy eo, nijery an’i Malala indray, vao noraisiny ny tanany dia nanomboka nihetsiketsika kely ny hodimason'i Malala ary nisokatra moramora nony avy  !
- "Hery!" hoy ny tenin’i Malala voalohany. Dia tsy nahateny intsony izy fa i Mahefa fotsiny no nobanjininy tsara.
- "Malala an ! Aleo aloha tsapaiko ny tosi-dranao, soa fa taitra ihany ianao !
-Fa aiza i Hery? i Hery, aiza izy izay?
- "Malala an! aza mbola mandefa saina lavitra aloha fa manjary hamizana anao fotsiny an! Izay!"

injay fa nisy nandondona tao am-baravarana.
-« Entrez ! » hoy i Mahefa, « c’est ouvert ! »
Dia iny i Tojo, niditra ny trano, toa kaodikaody, nangarangarana aloha, nijery, taitra tampoka nahitan’i Malala matory eo ambony seza lava nefa tsapain’i Profesora ny tosi-drany.
- "Fa nisy inona Profesora?" sady nanatona ny tovolahy no niarahaba.
- "Aza mbola be fanontaniana aloha ise fa aleo i Malala entina miakatra any ambony, mbola tena vizana be izy ka tsy hay raha hahazaka tena."
- "Mila bataina izany?"
- "Aleo aloha andrasana kely hahazo aina tsara izy dia entina miakatra rehefa avy eo! Sady ho avy koa ilay dokotera namako dia aleo any izy no zahana. Mbola amin’izay no ahafantarana raha tokony hitondra azy mainaka any amin’ny hopitaly isika!"
- "Fa izy mianaka iza moa ry Profesora, ilay zananany menavava ve? "
- "Aza taitaitra aloha ise e!" hoy i Mahefa nahita an’i Tojo toa hendratrendratra be ihany, " i Malala sy Alexia no tiako holazaina, nefa mety hanahirana be satria izy mianadahy kely mbola taizaina."

- "Malala an ! entinay sy Tojo hiakatra ianao an! miandry kelikely fotsiny."
- "Io ry ise an! tsy
tonga dia zakan’ise hotrotroina ve izy amin’izao!"

Nobatain’i Tojo i Malala,
tonga dia nataony teo an-tratrany, avy hatrany dia nentiny niakatra sady nanaraka an’i Mahefa tao aoriana koa izy. Nitombo ihany ny fahatairany mahita an’i Alexia hatsatra dia hatsatra toa tsy mahatsiaro tena eo ambony fandriana.
- " Aleko mhitsy ry ise izy mianaka no hiray fandriana eto aloha alohan’ny hahatongavan’ilay dokotera an!"

Nipetraka teo akaikin’i Alexia indray i Mahefa sady namoaka fanafody tany am-paosiny tany. Rehefa nampandriana tsara kosa i Malala dia norakofana lamba hahazo hafanana. I Tojo no nampandry azy, ilay fandriana rahateo moa be velarana fa afaka natorian’izy mianaka tsara ;
Vao nitohoka teo amin’ny oron’i Alexia ilay fanafody mani-pofona dia nanaomboka nitsirempirempy ny masony, somary nisokatra kely sady nihamafifamy ny fisefony.
- "Papa! papa an!"
- "Efa eto aho izany zanako izany! aza mbola miteny betsaka aloha an!" hoy i Mahefa nampitony an’i Alexia, sady nanarina azy hiankina eo an-tratrany.
- "Mbola ato ve aho, sa mbola nofiko ihany izao!"
- "Tsia anaka, natory lalina ianao teo fa efa mifoha tsara izao!"
- "Tojo an ! hoy i Mahefa, andana ange ry ise, mba raofy ilay vazy vaky ao ambany io fa sao dia handratra olona e!"
- " Eny tompoko," hoy i Tojo tsy nisalasala, tsy tian’i Mahefa ho fantany koa izay tena mitranga fa naleony naniraka azy hiala teo. I Malala toa tsy nanana aina na dia ny hitenenana aza fa dia nipitrapitra fotsiny.
- "Tena marina ve fa ianao no ray niteraka ahy?"
- "Alexia an! aza mbola mieritreritra izany aloha fa mbola vizana be ianao!"
- "Tena nanofy aho sady faly nahare ilay izy! nofiko fa i Papa hono no nilaza tamiko hoe ity ny ray niteraka anao anaka! Avy aminy no nipoiranao fa izaho nirahin’Andriamanitra nitaiza anao fotsiny! dia nampian’i Papa hoe Dada no iantsoanao azy manomboka izao! dia hafaliana moa ny ahy, sady notoloran’ilay raiko ranomanitra aho, dia tsy fantatro intsony fa … Dada an ! menatra be anao aho, tena menatra mihitsy, raha fantatro mialoha izany dia tsy nanao ny tahaka ireny aho!"
- "Aza malahelo amin’izany ny fonao anaka, izaho eto mikarakara anao!
Tsy misy maninona an! Tsy misy maharary ny an-doha na zavatra hafa ! Ary sao dia mahatsiaro maharary ny faritra nodidiana."
- "Mahatsiaro reraka fotsiny aho, somary taitra ihany fa efa tsy dia maninona izao."

- "Izay fa
tonga ilay dokotera namako," hoy i Mahefa.
Nampatoriany teo ambony ondana aloha ity zanany, dia nitsangana izy niteny tamin’i Tojo hamoha ny varavarana sy hampiakatra ilay dokotera.
Vao tafiditra ny efitra dia nifampiresaka izy roalahy. Nazavain’i Mahefa izay nitranga, ary nanontany izy raha tokony entina hiverina any amin’ny hopitaly izy mianaka.
Nataony avokoa aloha ny fitsapana rehetra, indrindra teo amin’ny faritra nodidiana tamin’i Alexia, dia afaka kelikely izy niteny hoe:

- "Tu vois mon cher confrère, elles ont reçu un choc, mais vu que : elles se sont reveillées aussitôt, et toi aussi qui est toubib dans la maison, je n’y vois pas l’inconvenient de rester ici ! en tout cas, il sera bientôt Noël, on aime tous être chez soi n’est-ce pas les filles ? hoy ilay dokotera somary nananihany.

Nitsikitsiky fotsiny i Alexia, i Malala kosa tsy nahateny na dia indraim-bava aza.
- "tu vois Mahefa ce que tu vas faire ?… en tout cas, je vous rassure que tout ira bien les filles, et soyez sans crainte, ce n’était qu’un petit malaise, alors, joyeux Noël à tous et à toutes. "

Lasa nidina ilay dokotera, sady naterin’i Mahefa tao am-baravarana.

Vao tafaverina nefa izy dia indro i Malala niverina nitomany :
- "Mahefa sy Alexia an ! malahelo loatra ny any
Antananarivo aho, te-hody mafy mihitsy. Te-hody any an-tranoko aho e ! Mahatsiaro irery loatra aho aty !
Sady nitohy hatrany ny fidradradradrany. Raha ny tiany aloha dia ny hiantsoantso hoe Hery an ! aiza ianao e !

Voatery nampangiana an’i Malala indray i Mahefa, vao nahare izany koa i Tojo dia niakatra nefa toa tsy nahoan’i Malala akory. Voatery nobataina tany an’efitrano hafa, lavitry ny ankizy kely ary soa ihany fa mbola matory tsara.

Dia tao i Tojo nanao izay faraheriny hampitony ity malalany.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 56
2006/06/13,08:39

  - "Mipetrapetraha ianao ry Hery…"
Naka ny sezany koa i Mihary dia nandray taratasy fotsy. I Hery koa variana mijery ny manodidina azy aloha. Efitra fizahana marary fa dia milamina aok’izany.

- "Dia nanao ahoana ry Hery an ! Inona avy ary ny vaovaonao?"
- "Inona moa no tokony hambarako aminao fa ny tena zava-dehibe dia nanoratra mailaka tamiko i Alexia."
- "Hay," hoy i Mihary somary gaga.
- "Tena hafaliana moa ny ahy, sady daty vao afakomaly mihitsy. Tena faly aho ry Mihary an! raha tsy izany aho ve raha vao nalalaka androany dia nankaty aminao?"
- "Eny ary e! izay resaka izay no iaingantsika" sady nanoratsoratra tao anatin’ilay taratasy ihany i Mihary.
- "Tamin’ny oviana no nandraisanao ilay hafatra, dia nanao ahoana ary ny fandraisanao ilay izy?"
- "Omaly hariva, ary tena nanaitra ny foko tokoa ny tononkalo nalefany, eny e! tononkalon’i Rado ilay izy fa na izany aza! raha fantatrao moa ny hafaliako. Fa niteny moa izy fa hijanona any hanohy fianarana dia vao mainka hanosika ahy hitady azy."
- "Efa niverina nifampiresaka izany ianareo?"
- "… tsy haiko, efa nomeko ny laharan’ny findaiko izy fa mbola miandry foana ny antsony aho hatramin’izao!"
- "Dia ahoana ny fandraisanao izay izy tsy miantso anao izay, sy ilay hoe izy  hijanona any?"
- "Tsy kivy aho ka, tsy kivy mihitsy, fa ny saiko aloha dia alefako any aminy foana e! Roa volana latsaka aza izay no tsy nifandraisanay mivantana mihitsy nefa dia  nanantena azy aho, koa izy efa fantatro fa salama izao indray ve vao ho ketraka aho?"
- "Mieritreritra azy foana izany ianao, nanofy azy ve nefa?"
- "Marina izany, omaly efa madiva haraina no nanofy azy aho…"
dia notantarain’i Hery ilay nofiny tao an-jaridaina mahafinaritra iny.
- "Fa ity hoy aho no tsy azoko mihitsy ry Mihary an! Maninona ny manodidina ahy no mandrara ahy tsy hifankahita amin’i Alexia?"
- "Fa ny manodidina anao iza moa no tianao hotenenina?"
- "Tsy haiko, tahaka an’i Tahiana ohatra, izy nikarakara ny pasipaoroko ho any an-dafy, izy anefa omaly dia toa nandrara ahy an-kolaka indray ny tsy handehanako!"
- "Ny antony ve? Asa, ny fiantraikany any aoriana no mety mahatonga azy hanao izany. Efa nolazaiko moa ianao fa ny antony nahatonga ahy nanadihady ny momba anao hatramin’izao dia satria miavaka amin’ny maro loatra ny fiainanao sy izay mitranga ankehitriny, Fa raha amin’ny fo sy ny saina tsy miangatra ve ry Hery, raha olon-kafa moa no nanaovanao ireny tany Mahajanga ireny tsy efa nifanome tsiny sy tody aza isika? Fa satria misy tanjona tiako hahatongavana ao, dia mba hanamarinako ilay fehin-kevitra nambarako taminao tany Mahajanga ireny, dia ekeko na dia sarotra aza. Sarotra ny hitahiry izay mavesatra aty am-poko, sy hitazona ny tsiambarateloko noho ny fahadisoam-panantenana nahazo ahy. Eny fa na dia tokony hanana namana aza aho hilazako izany dia tsy maintsy mangina fotsiny, tsy afaka ny haneho izany na amin’iza na iza."

- "Fa izany eo ihany ry Hery fa hiverina amin’ilay fanontanianao teo aho
Maninona hoy ianao no mandrara anao ny manodidina anao. Eny e ! na izaho koa aza mety ao anatin’izany, fa safidy anao manokana io, manome hevitra fotsiny aho, ianao no tompon'ny teny farany."

- "Alaivo sary an-tsaina tsara ity teneniko ity. Eritrereto ho tahaka ny afo ny fitiavanao, manana be dia be mihitsy ianao, tena miredareda be ary lasa manome hafanana ny manodidina anao aza. Ary io fitiavana io dia miredareda tsy hay afenina intsony, hany ka na ireo manodidina anao aza dia tamàna satria ilay hafanàna dia ahafahany mamindro koa eo akaikinao..
Tadidio anefa fa ao anatin’io afonao io dia manana anjara be dia be mampirehitra azy i Alexia. Ka raha toa tokoa moa, i Alexia mihitsy no mamono ny afonao, dia inona no hitranga ? tsy ho faty avokoa izay natsanganao rehetra. Ary na iza na iza mikasa ny hamelona izany afo izany indray, dia ho sarotra satria famoizam-po lalina no hanjo anao. Sarin-teny ihany izay tantara kely izay ry Hery, fa mba tena nodinihinao tsara ve ny ho avinao, « raha miaraka amin’i alexia ianao dia inona avy no mety hitranga, ny zanakao kely roa, marina fa efa manana izay ray sy reny mpitaiza azy izy, nefa mbola eo anivonareo, saintsaino lalina e! Ary ity no farany … " Nisarika ilay vata marobokotra tao ambany latabatry ny biraony tao izy dia nitendritendry litera maromaro, afaka fotoana vitsy dia nasehony an’i Hery ny fahitalavitry ny solosaina teo anoloany:
- "Hitanao ity?"
- "Inona?," hoy i Hery.
- "Jereo fa mino mihitsy aho fa ianao izao no nanao an'ity.

Io fa nivelatra teo ambany mason’i Hery ilay takelaka nametrahany hafatra tao amin’ny www.wanadoo.mg. Hankina izy, tsy nahateny, tsy nahajery akory an’i Mihary fa dia nitanondrika moramora. Vao mainka aza nampitombo ny havesatry ny lanja mibaby aminy ilay seho nataon’i Mihary. Menatra ihany ny anao lahy manoloana ity namany manadihady azy, « kelymaditra », kely maditra tokoa no hany azo hamaritana ny anarany.

- "Tsy hitanao, …izaho aza, tsy niaina io tantaranao io akory tonga dia mahafantatra fa ianao no nanao io! mba fantatrao moa ny fiantraikan’io tantaranao io raha fantatr’i Malala, na Ratrema, ary indrindra moa raha i Alexia?
- "Tena satriko ry Mihary ny hiteny hoe tsy izaho no nanao io, kanefa porofo mivaingana mitohaka amin’ny tendako izao, raha fantatrao mantsy ny fahaverezan-tsaina nahazo ahy tamin’izany."
- "Fantatro e ! fantatro mihitsy ny nanjo anao. Fa ny hafatro dia tandremo tsy ianao indray no hametraka fandrika hamitaka ny tenanao."
- "Ary i Tahiana, « c’est elle n’est-ce pas» ? izy no ilay naman’ny rafozam-bavianao e?" hoy ihany i Mihary namatrapatratra.

Tsy nahaovoka niteny intsony i Hery fa ny masony aza no nanomboka nanganohano. Nitanondrika tahaka ny akoho voakapoka.
I Mihary etsy manomboka lotika ny fony ka ny hamantsipantsika ity namany no hanaparany ny alahelony.
- "Efa azoko an-tsaina mihitsy izay, fa mbola nisalasala aho hatrany Mahajanga satria tsy nambaranao tsara moa, vao nahita anareo teo aho dia nazava tamiko, vao mainka moa izy niteny fa nandrara anao ny tsy handeha dia azoko tsara ny toky fa dia izy tokoa no nanaovanao izao hadalana izao. Tena miala tsiny aminao aho ry Hery, fa namana aho, ary tsy misalasala mandefa ny teny tokony hambarako aminao. Mafy dia mafy ny teniko fa anjaranao ny manadihady tsara izay tokony hataonao."
- "Ka inona ary no tokony hataoko e!," hoy i Hery somary latsa-dranomaso. "Raha tena tsapanao marina mantsy ny halalin’ny fitiavako an’i Alexia."
Isaky ny manonona ny anaran’i Alexia i Hery, dia vao mainka mapirehitra ny hatezeran’i Mihary ka te hamatrapatratra indray ity namany.

- "Ny tokony hataonao? Manana safidy ianao, na handeha na hijanona;
raha hijanona ianao, dia tsy hahita an’i Alexia intsony, izy rahateo moa efa niteny fa hijanona any hanohy fianarana, handeha ianao, dia tsy anao intsony ny tohiny fa an’i Alexia no mandahatra izay tiany. Efa nisafidy izy ny hanohy fianarana dia ho vitanao ve ny hanodina ny sainy amin’ny fanapahan-kevitra nataony?
- "Mihary an ! aoka izay fa mila tsy ho tantiko intsony e!"

- "hay mahatsapa maharary ohatr’izany ihany, manao ny hafa tsy mihevitra izay vokany, tsy amelako kosa aloha fa dia aleo hisaina tsara fa manahirana, enga anie ka hilentika tsara any an-tsainy any izany ary mba hahahendry azy fa tady hiborioka mihitsy ity Hery ity " hoy i Mihary tany aneritreriny tany.

- "Eny ary," hoy i Mihary, "Ampy angamba izay, mino aho fa hainao tsara ny mitandrina ny tenanao, indrindra moa fa misaodisaody eny akaikinao izany i Tatie Tahiana. Fantatro tsara ange izy e! Ary tadidio fa izaho mahafantatra azy talohanao…" sady nitsangana i Mihary nanatona ny varavarana, dia iny koa i Hery nitsangana nanao veloma azy, tahaka ireny akoho voan’ny barika ireny ny tovolahy nivoaka ny biraon'ity namany.
- "Izay ry Hery, tsy maintsy nanao teny mahery tahaka ireny aho fa anjaranao ny manakotsako izay teniko rehetra izay."
- "Veloma ary," hoy ihany izy.
- "Azafady ry Mihary fa i Tahiana ange tsy mahalala mihitsy ny nataontsika tany Mahajanga ka tsy haiko izay hoteneninao azy. "
- "hitantsika eo izany e! inoako fa mahatoky ahy ianao."
sady natolony an’i Hery ny tanany.
- "Veloma ianao Dr Mihary!"
- "Veloma ary."

Dia nifanao veloma tamin’i Tahiana i Hery, ary rehefa lasa ny lehilahy dia…

- "Tatie Tahiana an! afaka miandry kely vetivety ve aloha ianao fa mbola misy zavatra halamiko kely." Nakaton’i Mihary ny varavarana, dia namonjy ny efitra fisasana izy fa latsa-dranomaso nahita an’i Tahiana sy Hery, ary toa sary nibahana tao an-tsainy ny hadalàna nataon’ireo hatramin’izay.
Nifokofoko irery tao izy, ary raha tsy elaela tsy niverina. Rehefa tony tsara izy vao niverina namoha indray ny varavaran'ny biraony sady nampandroso ity nenitoany.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

 

Pejy 55
2006/06/11,23:14

  Vao vita ny asan'i Mahefa dia ny hamonjy ny tranony no nahamay azy indrindra. Naleony aloha tsy nifampiantso an-telefaona intsony ambara-pahatongany any aminy.   Ahoana ary hoy izy niasa sainy mafy no ahafantaran’i Alexia an' izany, izahay sy Malala anefa nifanaraka tsara fa mbola tsy amin’izao fotoana izao no hilazana izany aminy, sa i Ratrema ve no tsy mahazo resaka?
Raha fantatr’i Alexia ve izany tsy izaho aloha no nantsoiny voalohany, marina fa mety hampikorontana ny sainy ny tampoka ny fahafantarany fa izaho no tena rainy, nefa dia ho sahin’i Malala ve ny hanao izany?
Atao ahoana, mila raharaha mihitsy letsy ialahy ity ry Mahefa! Hoy ihany izy nanohy anakampo.

Misy zavatra marobe mbola tsy mazava amiko hatramin’izao ny tantaran’ity fianakaviana ity? Fa inona marina no tena olana?
Tamin’izaho tany Antananarivo mantsy, ilay nifankahita voalohany tamin’i Malala, dia ahoana ary no tonga dia nahasahiany tonga dia niray tamiko nefa izy aza tsy mahafantatra ahy akory. Izy anefa olona manambady izao. Mety tena nisy olana mihitsy izany teo amin’ny fiainan-tokantranony. Tsy mifanaraka ve izy sy Ratrema? Fifanandrifian-javatra koa tsy nisy tahaka iny. Marina mafy.

Na hanontany fahazato sy arivo aza aho ny amin’izay fiainan’izy rehetra, dia tsy maintsy hisy foana ny marina tsy fambara, nefa tokony ho fantatro.
Dia ahoana koa ilay silipo tavela tao an-dakoziako indray mandeha iry? inona koa no nitranga tamin’iny. Asa mihitsy, fa olona tahaka ny inona marina ity Malala ity e! Ny toetrany aloha dia mifanipaka amin’i Vololona, ny vatana sy ny endrika no maro ifandraisana, fa ny fomba fisainany, na ny toetrany dia tena mifangarika be mihitsy ary izay no mahatonga ahy tsy hihevitra ny hiray aminy intsony. Izy aloha dia ahatsiarovako an’i Vololona mihitsy e. Ampy ho ahy koa anefa i Alexia.

Misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy e. Ohatran'ny hoe noterena an-kolaka izany i Malala handeha aty hanampy sy hikarakara an’i Alexia. Marina fa zanany saingy tsy naterany, fa na dia izany aza anefa, izy no efa solon-dreniny. An an ! tena tsy hiditra amin’i Malala intsony aho kah. Izy raha teo koa moa vadin’olona! sshhh aleo ho any fa manahirana. Hoy ihany i Mahefa miresaka amin'ny tenany  sady ny niha nanakaiky ny tranony rahateo koa ny diany.

Vao tafiditra ny tokontany i Mehefa dia najanony teo ivelany ny fiarany. Vao teo an-dalantsara izy dia tsinjony i Malala sady mitrotro an'i Cynthia no  misonanina tsara ery eo ambony seza lava mijery fahitalavitra.

- "Ahoana Malala, nanao ahoana ianareo rehetra tato izay?"
- "Tsara daholo ka, fa ahoana ? tsy nisy naninona mihitsy izahay."

Gagagaga i Mahefa, fa misy inona ary ato an-trano? Hoy izy sady somary niherikerika nijery ny manodidina azy izy. Te-hitantara mafy amin’i Malala izy ny amin’izay resaka nataony tamin-dRatrema fa toa niahotra kely aloha.

- "Ary i Alexia izay moa aiza izao?"
- "Ao amin’ny efitranony ao izy ka, mety matory angamba, fa efa elaela izy izay tsy nidina."
- "Fa misy inona?"

Tsy niteny aloha i Mahefa, nifampijery fotsiny izy sy Malala.

- "Aleo aho aloha ho any aminy e!"

Dia gaga i Mahefa fa toa tsy nahoan’i Malala akory ny resany, tahaka ny tsy mahalala zavatra mihitsy ny anao vavy. Fa misy inona ary? Hoy izy vao maika sahiran-tsaina sady namonjy niakatra ny tohatra nankany ambony rihana.
Nodondominy mora aloha ny varavarana, tsy nisy namaly, dia nosokafany fa tsy nihidy. Io Alexia matory eo ambony fandriana. Nanatona izy hijery raha matory marina tokoa. Hay, indro ity "zanany" mipitrapitra fotsiny tsy miteny tsy mivolana fa toa lasa saina lalina. Ny masony bongon’ny ranomaso sady mifariparitra mena. Somary nitodika niakatra izy raha nahita an’i Mahefa, dia niarina nefa nanondrika ny lohany teo ambony lohaliny indray.

- "Alexia," hoy i Mahefa, "maninona ianao anaka?"

Tsy namaly aloha i Alexia fa toa nisento lalina vao nanokatra ny vavany.

- "Mavesatra amiko loatra, mila tsy ho zakako intsony ny fiainako," hoy izy tamin’ny feo vizana dia vizan’ny toloko.
- "Alexia an ! izaho eto afaka hanampy anao hanamaivana izany. Mba tantarao amiko izay manahirana anao e!" Sady namonjy nipetraka teo ambony fandriana koa i Mahefa namihina ity zanany teo amin’ny sorony roa.
-Raha mba teto mantsy Papa dia nitony kokoa ny foko, izy hatrany no manana teny hentitra hamahana izao olako izao. Raha mba nihaino azy aho hatramin’ny voalohany dia mety tsy nandalo izao lanja mampianjera ahy izao. Tena izao fao tena tsapàko ny dikan’ilay teny hoe  « ny ana-dRay aman-Dreny toy ny tsipak’ombalahy, ka raha mahavoa mahafaty, raha tsy mahavoa mahafanina».
Mahefa an! hoy i Alexia, iza no olona afaka hanampy ahy? sady nibanjna vetivety ny mason’ity "rainy" izay tsy fantany akory izy.
- "Aza manao izany ianao ry Alexia an! nifampiantso teo izahay sy Ingahy Ratrema ny amin’ny olanao, izay no antony nahatongavako aloha. Tantarao e! Inona avy izany marina fantatrao rehetra izany, naniraka ahy mantsy ny rainao fa tsy mitombin-tsaina mihitsy izy any Antananarivo, tonga dia izaho no nametrahany ny hafatra hiresaka mivantana aminao!
- "Nitady ny marina aho, dia nahita tokoa, kanjo ilay marina fantatro toa tsy ho zakako akory ny mibaby azy, nefa tsy azoko alana ato an-damosiko intsony. Nahoana re no mianjady amiko izao rehetra izao e!"
- "Alexia an ! avia horohako izany zanako izany," sady nalefany teo amin’ny takolany ny molony!

Izay, oroka vetivety izay dia tsapan’i Alexia nandalo teo amin’ny takolany toa nanambara fitiavana taminy. Hafanana vetivety, toa nampitraka azy koa.
Nifampijery maharitra izy mianaka. Tsy nifampiteny fa toa nifampita hafatra, nefa hay hafatra tsy nifankahazo.
I Mahefa nihevitra fa efa fantatr’ity zanany fa izy no rainy, I Alexia kosa indray toa nihevitra fa ilay fitiavana nitsiry ao aminy hoan'i Mahefa iny nohamafisin'ny oroka teo amin'ny takolany teo iny. Nampanantonin’i Alexia mora tamin’ny molotr’i Mahefa ny azy, nakimpiny ny masony sady nalefany tsimoramora ihany.
Niala tampoka nefa i Mahefa, tsy sahy niteny, nivarahontsana amin’ity nitranga. Vao nisokatra ny mason’i Alexia tsy nahazo izay notadiaviny, dia nifampijery indray izy mianaka.
- "Mahefa an! fa maninona e? sady notazominy ny ny takolak’ity lehilahy hanorohany indray ny molony.
-An, an! Aoka ry alexia, tsy sahiko ny hanao izao, tsy mety amintsika.
Somary kivy ny anao vavy, ny tanany efa mamihina tsara ny saokan’i Mahefa, somary natosiny hitsilany ity «rainy» sady noteneniny hoe:
- "Ianao ihany no fantatro fa afaka hanaisotra izao vesatra mila hampitolefika ahy izao; Fantatrao tsara fa mitoky fitiavana aminao aho ary ny fanomezanao ny fitiavanao ho ahy fotsiny dia ampy hanala ny adin-tsaiko. Mahefa an ! aza asiana sakana ny fiarahantsika." Sady niezaka mafy ny hanoroka an’i Mahefa ihany i Alexia. Niezaka mafy haingana araka izay azony hatao hanala an’i Alexia teo amboniny anefa i Mahefa. Nitontona tery ambony fandriana ity zanany vavy. Tsy hitan’i Mahefa zay natao. Niarina izy, toa tsy tantiny indray ny nahita an’i Alexia manomboka nifokofoko mafy mila hitomany.
- "Alexia an! tsy fantatrao tokoa ny marina!
- " An, an ry Mahefa an! ny marina dia izao, menatra ny amiko ianao nefa tianao tokoa aho fa afeninao. Tsy sahinao aseho na amin’iza na iza, eny na dia aminao ihany aza!"
- " An, an, tena diso hevitra ianao ry Alexia an ! tsy afaka hanao izany aho" sady nigogogogo nitomany koa i Mahefa. Nandalo tao an-tsainy ny mafy niainan’izy sy Vololona tamin’ny fisarahana tampoka efa ho roapolo taona lasa izay.
- "Tsy afaka manao izany aho satria ny marina tokony ho fantatrao dia izao " IZAHO NO RAY NITERAKA ANAO,"  hoy ihany Mahefa sady nidradradradra nitomany izy.
 
- " RAY NITERAKA AHY, RAY niteraka ahy, izany ve ??? ray niteraka ahy……………"

Nihodina tamin’i Alexia ny tany aman-danitra ; toa nivalombalona teo anoloany izay sary rehetra mba hitany, tsy tantiny intsony fa nidaboka teo ambony fandriana indray izy dia tsy nahatsiaro tena intsony.

Tamin’izay, nisokatra ny varavarana, iny i Malala niditra sady nahare izay notenenin’i Mahefa farany. Taitra izy nahita an’i Alexia fanina sy nidaraboka teo ambony fandriana. I Mahefa latsa-dranomaso toa tsy nahita hatao amin’ity zanany.
Very hevitra i Malala. Efa fantany fa na ho ela na ho aingana dia hiboraka ny marina, nefa ny fiantraikany no tsy nampoiziny mihitsy.

- "Mahefa an! aza variana mitoloko eo ity ianao e! safotra ange i Alexia e! Jereo ity izy! " Sady nokosokosehiny ihany ny tanan’i Alexia rehefa avy nareniny teo ambony fandriana.
- "Mety tsara izao ataonao izao, tsy maintsy maka rivotra madio tsara izy aloha. Aleo voahaina ny varavaran-kely. Nefa tsy mety, ririnina mamirifiry izao, tsy azo atao mihitsy. Tohizo ihany aloha izao ataonao izao fa haka fitsofan-drivotra any ambany aho mba hampivoivoy tsara ny ato anaty efitra."
Vetivety dia niverina izy, natsatony haingana tamin'ny herin'aratra dia nalefany. Novelombelomina teo i Alexia. Nakàna ranomanitra notohofana teo amin’ny orony. I Malala koa moa tamin’io taitra tampoka tamin’ilay nitranga teo, ka toa fanimpanina izany. Mbola naharin-tena tsara ihany aza anefa izy na dia izany aza. Rehefa hitany fa eo am-pelatanan’i Mahefa tsara ity zanany dia lasa naka toerana aloha izy. Izy eo ampipetrahana eo no tsinjony ny fidainy. Tonga dia ny hiantso an-dRatrema avy hatrany no nandalo tao an-tsainy voalohany.

Izy ndeha hanindry ny larahan'ingahy Ratrema iny anefa no tsaroany fa hay moa  any ambany rihana ny poketrany misy ny laharana tiany antsoana. Nitsangana izy nidina tany ambany haka azy. Asa anefa na dia nanao ahoana fa ny  laharan’ny fidain'i Hery no sendra azy. Tapa-pevitra tampoka teo izy fa hiantso an’i Hery, dia notsindriany ilay laharana ary dia nantsoiny.
Tafiditra ny antsony saingy indrisy fa « Ce numéro n’est plus en service,  Efa tsy miasa intsony tompoko io laharana io.» no feo henony tao sady niverimberina foana toa nandreraka ny sofiny. Tsy hitan’i Malala izay natao, toa manampy trotraka azy koa ilay hafatra vao henony teo. Naninona i Hery hoy izy nanomboka niasa saina mafy. Nidina tampoka ny tosi-drany, nihafanina izy ary tsy ela taorian'izay dia nidaraboka tamin’ny tany ka nanjera ilay vazy tsara tarehy tsy lavitra azy teo. Taitra i Mahefa tany ambony rihana naheno ilay dobodoboka tany ambany rihana. Nihazakazaka izy nivoaka ny efitra nisy an'i Alexia sady namonjy nidina. Fa dia inona loatra ary ity miseho androany ity hoy izy aneritreritra sady niezaka nanarina an'i Malala.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 54
2006/06/09,01:51

 Tsy nisy nifampiteny aloha i Hery sy Tahiana ! Nifampijery tsara. Farany tsy naharitra ny tovolahy fa nametraka fanontaniana:
- "Fa inonao i Dr. Mihary ry Tahiana?"
….
- "Dr Mihary, hay izay no fiantsoanao azy, ao amin’ny fianakaviana dia i Nomena no iantsoanay azy. Zana-drahavaviko izy. Tsy tena rahavaviko fa zanak’olona mirahavavy kambana izahay. Hay ve mpiara-mianatra ianareo taloha e!
Tena tsara kosa izany, tena tsara mihitsy…"
- "Ary tsy fantatro mihitsy izany, nefa izahay sy Mihary aza efa niara-nianatra ela fa tsy tandritandriko mihitsy ianao hatramin’izay."
- "Ka izay ilay tany boribory re ry Hery an," hoy ity iray nanakatra ny saokan’i Hery.

Tsy nisy nifampiteny intsony aloha fa samy nieritreritra izay teny tokony hambarany. I Tahiana amin’io toa nazava taminy ny lalan-kombàna. Iza no nanampo hoy izy aneritreritra fa mifankafantatra i Hery sy ity zana-drahavaviko. Ho tafaray mihitsy ny tia sy ny manina raha izany hoy ihany izy nanohy ny resany samy irery tany anatiny tany.

I Hery kosa etsy, toa sadaikatra ihany, na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho fantatr’i Mihary fa i Tahiana anie ka efa niaraka taminy ary tsy in-dray mandeha fotsiny ihany. Ary izy ilay naman’ny renin’i Alexia. Tsy voalazany amin’ny antsipirihiny mantsy na ny anarana na ilay mety ho bikan’i Tahiana, fa dia amin’ny ambangovangony ihany no nitantarany azy tany Mahajanga. Ary toa tsy sahiny koa ny hilaza amin’i Tahiana fa ity zana-drahavaviny anie ka …
Dia angamba ataon’i Tahiana fihomehezana aho hoy izy miady saina irery teo ny amin'ny nilazako taminy fa efa niova aho, hay, vao nifindra lasy vetivety dia efa tafa roboka tanatin’ny rano lalina indray. Raha fantany tokoa ny marina, vao mainka angamba hataony toto-afo ny fandavany ny handehanako hitady an’i Alexia ? Very hevitra teo izy… 
Nony kelikely,  
- "Tahiana an ! Tena mahatsiaro nanenina ihany aho nanao teny mahery taminao omaly. Aza tsiny re fa vava tsy ambina e ! Tena mampanantena aho fa tsy hanao ny tahaka ireny intsony."
- "Tsy maninona izany Hery an ! na izaho koa aza nanao fihetsika tsy voahevitra. Eny e ! Samy diso isika ! Tsy mampaninona izany ! Sady tsy tsaroako intsony ireny fa nahafinaritra ahy loatra ny nataon’ilay Dadafaranao androany izay. Tsy maninona mihitsy re izany ry Hery an!"
- "Eny ary e! fa te hiresaka zavatra hafa indray aho! Ka atao ahoana moa fa ny tany boribory araka ny voalazanao teo, zana-drahavavinao izany i Mihary, Nomena moa ny fiantsoanareo azy. Dia mba angatahiko ianao mba hijanona tsiambaratelontsika ireny nitranga hatramin’izay ireny an!" hoy i Hery, somary menamenatra. Toa hahatsiaro afa-baraka amin’i Mihary aho mantsy raha fantany izany!"
- "Ahoana moa no ahafantarany izany raha tsy misy milaza azy, fa aza matahotra ianao fa ataoko ho toy ny tsy misy tavela na dia pitiny kely aza ny momba an'iny eh. Sa tsy izany?" sady noraisin’i Tahiana ny tanany.
Izao ary ry Hery an ! Mba manitikitika kely ny saiko ihany ity zavatra ity, fa ianao sy Nomena, Mihary moa, fa tena mpinamana tokoa ve ianareo taloha sa… ? Toa hitako amin’ny masonao mijery azy teo fa efa misy rohy hafa mihitsy ifandraisanareo ! Sa diso aho?"
- "Tahiana koa ! sshhh ! ahoana koa aza no andefasanao saina lalina amin’izany ? "
- "Ka inona ary no ataonao aty aminy izao ka! Sa hitsabo tena ianao! Tahaka ny efa nandrasany izany mihitsy anie ianao teo e! Ohatran’ny hoe: nahazo « rendez-vous » efa hatry ny ela!"
- "Ppffff ! ianao koa!" sady nakifik’i Hery ny tanan’i Tahiana.
- "Hery an ! raisiko ho toy ny zandry tiako ianao ary ataoko ho toy ny zanako ihany koa, sady naveriny noraisina ihany ny tanany, ohatran’ ny manana tsindrimandry izany foana aho fa mety hanimba anao anie ny handehananao any an-dafy any e ! Raha toa ka tena mitady anao marina ve i Alexia dia hiteny hoe hijanona any izy hanohy fianarana? Diniho tsara aloha Hery an! Sady sao dia varivarian’ny lavitra ianao ka tsy mahita ny ambany maso?"

Tamin’izay indrindra no nisokatra ny varavaran’ny efitra nisy an’i Mihary, ny masony
tonga dia any amin’ny tanan’i Hery sy Tahiana mifandray sady mifanome hevitra. Vao nahita izany koa i Hery dia nakifiny toy ny tsy teo ny tanan’i Tahiana. Tsy niteny aloha i Dokotera, fa rehefa lasa ilay olona nozahany dia nanatona azy ireo izy.

- "Elabe Tatie Tahiana no tsy hitako, tamin’izaho taty efa ho roa taona izay no nahitako anao farany." Dia nifanorokoroka teo izy mianaka, i Hery kosa noraisiny tanana fotsiny. Avy eo izy naka seza teo akaikiny.
- "Fa dia gaga mihitsy aho, hay ve ianareo ireto ka mifankafantatra tsara e!"
- "Eny akia ry Nomena an ! izaho no nanampy an’i Hery niakarakara ny pasipaorony fa tsy andriny mihitsy izao handehanana any an-dafy izao."
- "Hay ve, hoy i Mihary, tsara be izany ka! izy moa ry Hery dia nenitoanay, zanak’olona kambana izy sy Mama."
- "Hay izay no nahatsiarovako endrik’olona mitovy be amin’i Mamanareo ; tena eto vao tsaroako ilay izy," hoy i Hery.
- "Eny e ! satriko tokoa hifampitafa sy dinika eto foana fa aleo aloha aho hiresaka amin’i hery manokana atsy amin’ny biraoko, dia mitohy ny tafa antsika sy Tatie rehefa avy eo ? Izay aloha fa rehefa avy eo Tatie an!"

Nipia-kelika i Tahiana, tena andro mahafinaritra mihitsy ny androany raha izao. Ho mora aminy mihitsy ny hampiditra an’i Hery amin’i Mihary, ary tena tojo amin’ny faniriany amin’izay izy izao. Ho very any amin’izay ianareo ry Ratrema mianakavy, ataovy izay tianareo fa i Hery, hono, tsy any intsony.
<<< ho reseko lahatra fotsiny ikala Nomena dia hanaiky ho azy ity Hery ity. Mino aho fa vetivety dia hadinony io faniriana tsy misy fetra hitady an’i Alexia io !.  Veloma ry Malalatiana fa dia tanteraka amin’izay ny faniriako rehetra >>>

Tany amin-dRatrema kosa tamin’io fotoana io,
- "Allô ! Allô Malala an!"
- "Ratrema, manao ahoana izany vadiko izany? Inona ny vaovaonao, tena efa saika hiantso anao mihitsy aho izao kanjo, ialahy no niantso ahy."
- "Salama tsara ve ianareo efa-mianaka izay. Tsy misy olana an?"
- "Hatramin’izao aloha dia tsy misy mampanahy, i Alexia efa mandroso ho tsara, izy mianadahy kely koa tsy maninona ka. Izaho rahateo moa tsy dia mitondra azy ireo mivoaboaka loatra, fa sao dia tsy mahatanty ny hatsiaka."
- "Ary i Alexia ve izay efa afaka mivoaka ny trano."
- " Tsy dia mbola afaka mihetsika ato aloha izy e ! i Mahefa rahateo moa mbola tsy mamela azy handeha lavitra, fa tsy maninona izahay ka, tsara karakara daholo. Io anie i Alexia raha hiresaka aminy ianao e!"
- "Hay, tena tsara izany, fa toa mahare ny feon’i Toky koa aho izany, angaha efa be resaka kely nedala."
- "Ie ! tena mibadabada foana izy, aleo tohofako amin’ny sofiny ny finday e!"
- "Toky !, Toky kely, manao ahoana letsy ialahy?"
- "Papa, Papa," hoy ilaikely mamaly ny antson-drainy. Sady miramirana ery, falifaly sy mbitabitaka fa tonga dia fantany ny feon-dRatrema.
- "Hendry tsara ialahy an! dia manaiky tsara an’i Neny."
Ren-dRatrema tsara ny hehin-jaza nataon’i Toky, somary nalahelo kely izy te hamihina an-janany mafy, fa any lavitra tsy taka-maso moa ka atao ahoana, soa fa nisy ny fifandraisana an-telefaona mba ahafahana mifampita mivantana ny vetsovetsom-pony. Notrotroin’i malala i Toky sady noraisiny indray ilay finday.
- "Ratrema an ! malahelo anao koa ange aho e!" Somary nihataka kely teo amin’i Alexia izy dia nanohy hoe: "Te-hody ange aho e ! Tena malahelo ny trano, ny havana sy ny namana rehetra ; marina fa mety hahafinaritra ny manao Krismasy aty Paris fa rehefa tsy eo ialahy dia toa banga be izany ny fiainako."
- "Eny ry Malala an ! tena izaho koa te ho eo anilanao, fa tsy maintsy mbola mihafy kely aloha isika. Rehefa salama tsara i Alexia dia afaka miverina amin’izay ianareo fa ianao aloha no azoko antoka hahay hanohana tsara iny zanantsika vavy iny. Raha eo izy ve dia azonao omena ahy?"
- "Ie ! io izy ka…" sady natolony an’i Alexia ny finday.

- "Allo Alexia, manao ahoana izany zanako tsy foiko izany!"
- "Papa an ! efa mihatsara aloha e, efa tsy dia maninona loatra, misy manaintaina ihany indraindray fa i Profesora Mahefa koa mijery sy manadihady tsara izay mahazo ahy. Aza manahy ny amin’ny fahasalamako fa efa tsara karakara ny zanakao e!" Sady nitsangana i Alexia no nandao azy telo mianaka, lasa izy namonjy ny efitranony dia nihidy irery tao niresaka tamin-dRatrema.
- "Papa an ! raha fantatrao mantsy ny alaheloko! hoy i alexia nanomboka nifokofoko, Papa an!
- "Alexia an ! maninona ianao e ! aza malahelohelo izany zanako izany, tsy tantiko ny maheno anao malahelo izany, na izaho aza aty tena miaritra ny mafy mihitsy.
- "Papa an!" hoy ihany Alexia nanomboka nitomany,
- "Fa maninona e ! Fa maninona ianareo lehilahy no tsy maharitra ny fakam-panahy mihitsy?"
- "Fakam-panahy toy ny inona no lazainao anaka," hoy Ratrema somary hendratrendratra.
- "Tsy mba noheveriko ho izaho no hiharan’izao vesatra mila tsy ho tantiko izao, kanjo ny foko toa miha-maratra mila ho vaky hatrany. Fa tena tsy azonareo atao mihitsy ve Papa ny manda ny langolanom-behivavy manjo anareo?"
- "Alexia an!…"  
Tsy nahateny aloha Ratrema, tsapany ho niletika tany an-tsainy lalina tany ny tenin-janany. Teo vao tsapany ny fahadisoany tamin’ny nataony tamin’i Corine andro vitsivitsy monja izay.
- "…Aza tapahinao aloha ny teniko, fa… izay ny fianana ry zanako malala, mbola tanora ianao ankehitriny fa rehefa hiroso amin’izany fiainana izany dia handalo aminao koa izany… mbola feno fitiavana ianao nefa voavadika…
Fa nisy inona anefa, ambarao, nisy naninona izany zanako izany?"
- "Papa an ! fantatro avokoa ny tantara rehetra. Fantatro amin’ny antsipirihany ary hafatra mazava no voaraiko. Eto vao fantatro fa hay marina ilay hira hoe mitovy avokoa ny lehilahy rehetra. Mila tsy ho tantiko intsony fa aleo aloha faranana ny resaka Papa an ! Misamboaravoara be ny foko, mila hanefika ahy ny fahadisoam-panantenana. Veloma aloha Papa an!"
- "Alexia, andraso aloha, aza tonga dia tapahina fa eto foana aho izany zanako izany. Raha misy ilanao ahy dia aza misalasala mihitsy miantso ahy na amin’ny fotoana inona na inona. Zanako tiako indrindra ianao. Veloma izany zanako izany."

Hankona Ratrema, fantatr’i Alexia avokoa ny tantara rehetra, fantany izany ny tena rainy, fantany izany… fantany daholo marina ve ? Ahoana nefa no nahafantarany izany, sa i Malala indray no tsy nahatam-bava tao? Hoy i Ratrema miady saina irery tamin'ny tenin-janany.

Aleo aloha antsoina i Mahefa.
- "Allô ! Profesora Mahefa an!"
- "Allô ! iza moa izao azafady?"
- "Ratrema e! manao ahoana ianao Profesora?"
- "Hay ingahy Ratrema, miarahaba anao. Misy ilanao resaka amiko angaha?"
- "Ie ! tiako ho fantatra fotsiny, fa angaha efa fantatr’i Alexia fa ianao no tena rainy? nifampiresaka mantsy izahay dia tena nalahelo sy diso fanantenana mihitsy izy! asa, tsy fantatro?"
- "An an an ! tena efa nifanaraka mihitsy aza izahay sy ny vadinao fa tsy hilaza na amin’iza na iza izany. Nefa tsy fantatro, fa ahoana nefa hoy i alexia?"
- "Fantany avokoa hono ny tantara rehetra."
- "Izany ve ! Aleo fa hifampiresaka amin’i Malala aho raha izany. Mba tena tsy azoko mihitsy no nahafantaran’i Alexia ilay izy. Antsoiko ianao ry Ingahy Ratrema raha vao fantatro avokoa ny zava-mitranga an ! mandra-piresaka ary!"

Mila ho vaky ny lohan-dRatrema, nenina no tany aminy tamin’ny nataony tamin’i Corine, tena marina ny nolazain-janany hoe ny lehilahy tsy maharitra fakam-panahy, fa langolangoin’ny vehivavy dia roboka tokoa. Nefa mahavaka ny sainy koa ity fahadisoam-panantenana manjo an’i Alexia ity, raha mba tany mantsy izy dia afaka nampitony na dia kely fotsiny aza ity zanany tsy foiny. 

Tadiom-pitiavana (
tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 53
2006/06/08,04:41

Nazotozoto ery i Hery nandeha namonjy ny toeram-piasany ny ampitson’iny. Nanao ny tatitra tamin’ny iraka nataony tany Mahajanga izy aloha, ary fantany fa tsy nametraka ny olana teo anivon’ny orinasa ny dia izay nalehany. Tomombana tsara avokoa ny iraka nampanaovina.

Tsy andriny intsony nony avy eo fa vao nahita solosaina nisokatra i Hery dia nijery ny tranonkala no nataony voalohany. Nosokafany ny mailaka nifanaovany tamin’i Alexia omaly, tsy nisy hafatra voaray. Dia lasa indray ny lehilahy nanoratra vetsovetsom-po vaovao hatolony an’ity olon-tiany lavitra azy.

Alexia,
raha fantatrao mantsy ny alaheloko tsy mahita anao,
dia hitady ahy koa ianao ary fantatro fa hifanena eny amin’ny habakabaka sy ny lanitra eny isika. Irery aho fa tsy eo ianao ! Manina ilay tiako aho, te-hitady anao, ary ho avy tsy ho ela fa ny saiko efa any aminao tanteraka
Alexia, hitady anao any aho,
hitady anao na aiza na aiza misy anao !
Ho avy tsy ho ela arak’izay azoko atao !
Raiso eo an-tratranao ity foko manirery !
Hery !

Tsy kivy fa velom-bolo hatrany i Hery, tena lasa aina namelombelona azy ilay mailaka farany nalefan’i Alexia. Tsy andriny mihitsy ilay antso avy any aminy fa efa nomeny tamin’ny mailaka ny laharan’ny findainy. Raha nisy ny zavatra tsy niala teny aminy dia iny findainy iny. Ary raha maneno iny dia hikoropaka izay tsy izy ny lehilahy hamaly ny antso ao.

Tonga ihany anefa ny hariva, tsy nisy na inona na inona, ny tranokala no nosokafany matetika fa tsy nisy hafatra na dia iray aza, eny fa na dia izay avy amin’i Tiana koa. Ilay finday rahateo na dia kitika kely monja aza tsy nisy naneno.
Tsy nataony nahakivy anefa izany, azony an-tsaina ihany ny manjo an’i Alexia. Mety ho sahirana na koa tsy afaka loatra ny hikitika solosaina ka handefa mailaka isan’andro izao. Izy rahateo moa mbola tsy tena tomombana ny fahasalamany. Tsy mampaninona izany, mbola misy foana ny fanantenany.

Vao nirava izy dia nahatsiaro fa tokony hihaona amin’i Mihary, efa hafatr’ity farany rahateo fa tsy maintsy misy fotoana hifampiresahany mikasika ny fiainan’i Hery. Tsy tian’i Mihary hofaranana mantsy ny fanaraha-maso, indrindra ny fiovan’ny toe-tsain’i Hery tato ho ato.

Lasa izy namonjy ilay birao efa natoron’i Mihary azy. Hitany tsara ny toerana fa ny tena misy ilay birao kosa no tsy maintsy nanontaniany ny mpiandry ny lalantsara ;
Niakatra tany amin’ny rihana faharoa izy aloha, dia niditra varavarana lehibe, olona vitsivitsy no tao, ny sasany bevohoka, mbola tanora koa ny hafa fa saika vehivavy avokoa. Dia variana moa ny sasany mijery an’ity tovolahy sady manam-bika sy tarehy. Nipetraka teo amin’ny efitra fiandrasana aloha i Hery rehefa avy nifampanontany izay olona eo alohany hatao fizahàna.  Dia niandry izy, namaky ny revio teo anoloany. Nifampijery ihany izy amin’ireo vehivavy hafa fa toa tsy nahoany akory. Vao nisokatra ny varavaran’ny efitra fizahàna ny marary dia indro i Mihary manao veloma ilay olona vao avy nozahany. Aron’akanjo fotsy no notafiany, ao anatiny ao lobaka mena manifinify dia pataloha lava arahin’ny kiraro mainty somary misy vodi-tongotra. Nitsiky izy nahita an’i Hery, sady toa faly aoka izany. Nifampiarahaba lavitra izy roa. Dia nampidirin’i Mihary ny olona manaraka, dia tahak’izay foana isaky ny 15 mn.

Olona iray sisa no teo alohan’i Hery, injay fa misy olona mandeha any an-dalantsara any, re ny figadogadon’ny tongony ary fantatra avy hatrany ny kiraro avo vody tongotra anaovany fa manako manenika ny rindrina efatry ny lalantsara. Mirindra tsara ny figadon’ny tongony, manakaiky ny efitra fiandrasana dia niditra ilay varavarana lehibe:
Taitra i Hery nahita ilay olona, ilay olona koa toa nitsamboatra tampoka nahita an’i Hery.
- "Hery, fa maninona ato koa ianao?"
- "Oay, Tahiana, tsy nihevitra ny hahita anao aty aho, fa angaha misy tsy salama no…"
- "Non ! salama tsara aho ka, resaka hafa mihitsy no andehanako aty ! Ary ianao, fa angaha ianao misy aretina nahazo anao no aty no dokotera andehananao?"
- "Zavatra hafa koa ka ! tsy resaka aretina fa…"

Toa niahotra tampoka i Hery, tsy sahy nilaza tamin’i Tahiana. Ity farany rahateo tsy nahalala izay nitranga tany Mahajanga na dia sombin-tantara iray aza ! Naleony aloha nangina.

Vao tafapetraka dia hoy i Tahiana nanohy :
- "Tokony hotantaraiko anao ihany fa niara-nisakafo tamin’i dadafaranao ange aho io atoandro io e! Mahafinaritra kosa ny Dadafaranao koa, izy moa tsy mety antsoina izany Dadafara izany, fa sady mahay mampiresaka no mahay mihaino izay teneninao, mahay mikarakara ihany koa. Noheveriko fa saro-kenatra be ange izy tamin’ny voalohany ireny izaho naterinareo tany am-piasàna omaly ireny e! Fa hay izy tena mahafinaritra kosa ko!
Vao tonga tao am-piasàna aho io maraina io dia efa nandrasany tsara teo akaikin’ny varavarana, dia hoy izy:
- "Vehivavy tsara tarehy toa anao izao, hono, dia mendrika omena voninkazo tsara tahaka itony." Dia gaga be aho, izy aloha tonga dia tadidiko tsara mihitsy, fa tena gaga aho notolorany ilay voninkazo; tsy nampoiziko kosa aloha e ! Sady tiako ilay voninkazo.
- "Dia avy eo ahoana," hoy i Hery lasa liana amin’ny tantaran’i Tahiana.
- "Dia hoy izy hoe "fohy ny fotoana ifanenako aminao izao fa raha sitrakao dia hotohizantsika ka manasa anao aho hiara-misakafo isika rahatoandro!"
Dia tsy haiko fa lasa nahatoky be azy izany aho, toa teny tsotra nefa mitory fahatokiana. Eny e! izay mihitsy, dia nifanao fotoana izahay, izaho moa nandeha niasa, ilay voninkazo mbola mipetraka tsara ao anaty biraoko ao.
Dia tonga ny atoandro, iny i Fano efa miandry ahy teo am-baravarana indray. Dia lasa izahay, resaka izany nataonay izany, tena mahafinaritra ahy izy! Tsy lainga lainga!"
- Tsara izany ka," hoy i Hery, <<<il était temps aussi, ouff>>> dia nanao ahoana ny tohiny?
- "Ka izaho aty izao fa tsy maintsy nofaranana ny resakay, dia mbola nifanome fotoana indray izahay amin’ny faran’ny herinandro, sady efa akaiky Krismasy koa."
Nisento tokana i Hery, faly am-po izy, tahaka ny nisy valiny ny fisasarany rehetra ;

Tampoka anefa, nanontany indray i Tahiana:
- "Mbola tsy novalianao tsara ange ny ataonao aty e?
- "Izaho ve," nisalasala kely i Hery, namako i Dr Mihary ka, namako mpiara-mianatra tamiko izy tany amin’ny kilasy famaranana! Dia fantatro fa efa tafaverina izy dia mba mamangy azy aho!"
- "Hay ve? hay ve namanao izy e! Tsara kosa izany! Tena tsara mihitsy. "
- "Fa ahoana? Fa ahoana no ialazanao fa tsara izany?"

Tamin’izay no nisokatra indray ny varavaran’ny efitra fizahana, faly ery i Mihary nahita an’i Tahiana koa, ary gaga izy fa tena mifampiresaka be aminy i Hery. Nanontany izy avy eo:
- "Fa angaha mifankafantatra ianareo?"
- "Ie !" hoy izy roa niara-namaly sady nifampijery.
- "Andraso aloha handray ity olona hozahako farany ity aho dia mifampiresaka isika ! Izay an! rehefa avy eo!"

Tsy nisy nifampiteny aloha i Hery sy Tahiana ! Nifampijery tsara. Farany tsy naharitra i Hery fa nanontany :
- "Fa inonao i Dr Mihary ry Tahiana?"


Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 52
2006/06/07,03:21
  - "Tsy maintsy mitady olon-kafa hisari-zoro amin’ity Hery ity aho fa fantatro tsara ny toetrany, ... Iza re? Sa i … ! Marina tokoa, ny zanak’i Flô, mety mitovitovy taona amin’i Hery iny, sady nianatra tany an-dafy. I Flô koa moa nimenomenona taminay foana hoe mba hitadiavo namana any hono ny zanany fa sao dia hanao tokan-tena eny koa !! Be loatra marina tokoa ny tokan-tena amin’ny fianakavianay an! Koa maninona moa !Tsy fantatra marina anie izay anjara !
Ssshhh ! ny hafa indray moa ity no andaniako rondoha, nefa ity izaho aza mba mitady nefa tsy mahita !" hoy i Tahiana toa miady saina irery na dia teo akaikiny teo aza i Hery.

- "Hery an ! hitako tokoa fa tena faly ianao izao fa na izany aza mba misy zavatra mampiahiahy ahy ihany!"
- "Inona aloha no tianao hambara amin’izany e?"
- "Efa azonao moa iny ny pasipaoronao, dia haka visa an’ny amin’ny masohivoho frantsay amin’izay izao ianao! Sao dia tokony hiandry aty ihany ianao fa tsy mandeha mankany, ho fandaniana mihoam-pampana anie no hataonao izao e! Moa tsy fantatrao akory izay mety hitranga any!"
- "Andray ry Tahiana ! efa tongotra mby an-dakana ny ahy ka tsy hiverenako intsony. Fa eritrereto fa mailaka vao omaly anie no nalefan’i Alexia tamiko e! Ary nanafatra izy fa hijanona any hamita fianarana. Dia efa mivonona ny hahita azy ny saiko na inona na inona fitrangany. Fa maninona aloha ianao no lasa manohitra ahy indray amin’ny handehanako e!"
- "Tsy hoe manohitra na manakana anao akory aho ny handeha ho any, fa ny tranga reko tamin’i Malala dia tsy mifanaraka akory amin’izany voalazanao izany aza!"
- "Fa inona marina anefa ny zavatra nolazain’i Malala anao e?"
- "Misy ifandraisany aminao hono ny
antony nahatonga an-i Alexia tsy hiverina aty! Nolazainy fa tsy mba niresaka momba anao mihitsy izy fa te-hanadino anao tanteraka!"
- "Izao ry Tahiana an! ny fihevitrao, na ny fihevitry Malala dia tsy mitovy amin’i Alexia. Vao afaka namaly ny antsoko fotsiny izy dia faly aho, rehefa azoko toky fa salama tsara izy dia misaotra an’Andriamanitra aho fa mbola avotra soa aman-tsara ilay tiako. Ka tsy ahoanao izay hataoko, ny hevitro efa tapaka, handeha aho, dia izay. Vao mahazo fialan-tsasatra fotsiny aho dia lasa!"

Tsy niteny intsony i Tahiana, ny tranony rahateo koa moa efa akaiky, nampandroso an’i Hery izy dia navelany hipetraka teo ambony seza teo ny tovolahy, izy kosa lasa naka ranom-boankazo tany an-dakozia hosotroina.
- "Tsy haiko", hoy i tahiana tany an’eritreriny, "fa maninona marina ary aho!
Tena fantatro! fahasarotam-piaro no mahazo ahy, fa maninona, tena tia an’i Hery aho, dia tsapako fa mitady handao ahy izy dia lasa saro-piaro tampoka teo aho. Dia sahiko ve ny hanimba ny saiko amin’i Hery nefa izy aza efa mivaky fa tsy mihevitra izay momba ahy akory. Inona re no ataoko?"

Iny izy nitondra vera roa dia niara-nipetraka teo ambonin’ilay seza lava ary samy nisotro  ranom-boankazo mangatsiatsiaka tsara.  Lany iny dia hoy i Hery :
- "Misaotra betsaka Tahiana an !, tsy hadinoiko mihitsy ny zavatra nataonao hatramin’izay."  
Nitsiky fotsiny i Tahiana ! Tsy nahateny fa ny mason’i Hery no nobanjininy tsara sady niorirana nanatrika ity tovolahy no nanatona moramora ny molony hifanoroka.

Efa nifanakaiky tokoa ny molotr’izy ireo, fa dia nosakanan’i Hery tamin’ny fanondrony ny molotr’i Tahiana. Dia natosiny hihataka taminy moramora.
- "Hery an ! aza manao ahy izao ianao an! Fantatrao tsara ny any am-poko. Hery an ! Izaho ange tena tia anao e! Raha mba tsapanao mantsy ny halalin’ny fitiavako anao!"
- "Tahiana an ! efa nifampiresaka tsara ny momba izay isika sy ianao ! Ataoko fa fantatrao tsara ny hamafin’ny fitiavako an’i Alexia. Ary efa nampanantena olona iray aho fa ho hendry tsy hanao hadalana intsony fa hijanona amin’i Alexia irery ihany."
- "Hery an ! noho ny fitiavako anao anie no mahatonga ahy hiteny hoe mijanona aty, aza mankany fa hanimba ny fonao any ianao. Tsy fantatrao marina izay mitranga ka halahelo mafy aho raha vaky ny fonao miverina avy any"
- "Tsia dia tsia kosa e!" hoy i Hery nitsangana, "fantatro ny ataoko, fantatro tsara ny fitiavako an’i Alexia, ary fatatro tsara koa ny fitiavany ahy ; faniriany ny hijanona hianatra any an-dafy dia mandefitra aho noho izay fitiavako izay, izaho no hankany aminy, tsy andriko intsony ny hifankahita aminy."
- "Hery an ! irery ange aho tsy eo intsony ianao e!"
- "Tsy te-handratra ny fonao aho ry Tahiana fa ianao angamba efa manatona anao ny anjaranao, nefa toa ny ravaka manendrika ny hafa no tianao hofihizina ho anao irery. Efa nanome toky olona iray aho fa tsy hanao hadalàna intsony, ka tsy ianao no handravako izay toky nataoko izay. Efa niova aho fa tsy toy ny taloha intsony."
- "Dia hadinonanao avokoa ve ny nataontsika hatramin’izay?"
- "Miala tsiny aminao aho fa mafy ny teniko, nefa tsy maintsy mijoro am-pahamendrehana amin’izay aho fa lehilahy ; tsy maintsy mandeha aho veloma ianao Tahiana an!"

Lasa i Hery. Efa fantany fa mety hihafara amin’izay indray ny zavatra hitranga fa naleony nandà avy hatrany mba tsy hisian’ny fanenenana rehefa avy eo.

 Toa tsy nahahetsika teo i Tahiana. Ny varavarana nivoahan'i Hery no nobanjininy mafy. Nalahelo mafy tamin’izay nanjo azy izy. Very  ny heviny amin’ity fahasarotam-piarony. Te-hitroatra anefa tsy afaka. Malahelo fa toa handamoka am-boalohany ilay valifaty tiany hatao amin’i Malala. Izy anefa mihevitra fa ho nenina tsy misy fiafarany no hahazo an’i Hery raha mbola midikiditra amin’ny fianakavian-dRatrema ihany izy.

Niverina tao antsainy indray ilay eritreriny teo aloha nony afaka kelikely.
- "Tsy maintsy ampifanatoniko amin’ny zanak’i Flô aloha i Hery mandra-pandehany fa sao dia afaka ny hanova hevitra azy ihany ikalakely iny." Hoy izy anankapo. Noraisiny ny findainy dia niantso an’i Flô izy.
- "Allo Flô!"
- "I Tahiana marina, ahoana akia ! inona ny vaovao?"
- "Tsy dia misy akia an ! Fa te-hanontany aho hoe aiza moa no ahitako ny zanak’indry fa mba te-hiresaka aminy aho."
- "Fa ahoana akia! angaha misy tsy metimety, i Nomena aloha io tadiavin-dry io an!"
- "Ie ! i Nomena mihitsy."
- "Tongava aty amiko rahampitso fa mody misakafo atoandro eo izy, fa indraindray izy aloha dia alina vao mody noho ny asany."
- "Tena ny asako koa tsy ahafahako mankany aminareo, izay anie no mahatonga ahy hanontany ny misy azy e!"
- "Eny ary e ! omeko an-dry ny toerana misy ny biraony fa inona aloha no tena itadiavan-dry azy e ! hilazako mialoha mantsy izy!
- "ttssss ! in-dry ilay niteny tamiko fa tokony hitadiavana vady ikalakely iny sao dia hadino eo koa. Misy akia any an! sao dia mba mahaliana ny zanak’indry. Tsy ratsy an! sady mitovitovy taona aminy tsara."
- "ha, ha, ha ! Tahiana ity koa tena mampihomehy, ary ny an-dry aloha manao ahoana e! Mba efa nahita ve? aza dia fatra-pifidy loatra akia fa indraindray anie anenenana e ! Efa fotoana tsy fanaovana safidy intsony izao taonan-dry izao. Sady efa leo mihitsy aho amin’ity aminareo tsy mahita vady ity. Aiza ka ianareo mirahavavy no mba zanak’i Tatie Hortense, nefa dia tsy mbola misy manambady ihany. Sa ve dia efa tarazo amin’ny fianakaviana mihitsy ity tokan-tena ity? "
- "Ka atao ahoana re ry Flô an ! izahay anie angatahina fa tsy mpangataka e!"
- " Eny e! fa lazaiko fotsiny i Nomena fa ho avy any amin’ny biraony izany ny rahavavin-dreniny. Ilazako ihany indry raha sendra tsy ao izy, mino fa ho faly mihitsy izy mahita an-dry
tonga mitsidika azy. Ao antsahavola ao ny biraony."
- " Izay Flô fa aza miteniteny azy hoe misy bandy afaka hiaraka aminy any an! Aleo izaho ihany no hilaza ilay izy rehefa
tonga any! Izay! Veloma ary akia an!"

Vita ny antson’izy mirahavavy dia lasa nikarakara sakafo i Tahiana ! I Manitra rahateo moa naka rivotra any ambanivohitra fa dia tokan-tena irery tao izy. Izay koa angamba no mampanahy be ihany ny sainy, tsy manana namana horesahina.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 51
2006/06/02,13:02
   Iny i Hery nifampitantana tamin’i Alexia, nandeha tamin’ny toerana mahafinaritra, mangingina, tontolo kanto feno zava-boahary maitso mavana mahate-hitoetra. Siotsiokam-boronkely malefaka no mikanto ny hatsaran’ny tontolo, ary toa izy roa irery ihany no olombelona tamin’ilay toerana. Voron-kely mandeha tsiroaroa no misidintsidina toa mitarika ny diany teo akaikiny teo. Miramiran’endrika ery ireto mpifankatia, mifampitantana, toa ho doria.
Mifampiondankondana, mifampitositosy, ny tontolo manodidina no vavolombelona mijoro sy mandrotsirotsy. Toa manaiky ny fiarahan’izy roa hitambatra ho iray izay nanodidina azy rehetra teo. Tsy misy mifampiteny fa mifampita hafatra tamin’ny maso fotsiny ihany. Ny sainy toa mifandray tsy ankijanona, tsy te-hiala amin’ilay toerana soa sy mahafinaritra. Nandeha miadana namakivaky ilay tanàna soa toa zaridaina edena. Tampoka teo, nisy anjomaran’ny fiara iray nanakoako tao aorian’izy roa toa manaitra azy ireo hikisaka hanome làlana.
- "Sao dia diso toerana koa aza izany fiara izany," hoy i Hery nisarika an’i Alexia.  Nitodika i Hery, " fiaran-dRatrema marina,"  mbola manohy ny tabatabany ihany ilay anjomara fanairana. Taitra i Hery, taitra tamin’ny torimasony sady namonjy niarina tampoka. Nihevitra izy fa nanonofy nefa toa mbola reny ihany ilay anjomara any an-tokontany any.
" Fa inona koa ary izany," hoy izy sady naka aina kely aloha izy alohan'ny nitsangana teo am-pandriana. Nosokafany ny varavaran-kely dia nangarangarana tany antokontany ny masony..
- "Fa inona koa ary ity, ssshhhh?" hoy i Hery tany an-tsainy tany sady vinitra dia vinitra. Nojereny ny famantaran’ora, mbola vao amin’ny 6 ora sy sasany.
Nanaovany ny akanjo fitena dia nidina tany ambany izy, namoha ny varavarana sady nanatona ny vavahady.
Tarehy toa tsy dia ravo loatra no namahan’i hery ny vavahady hidiran’ilay fiara. Vao nijanona ny môtera dia nivoaka tao lehilahy iray:
- "Ialahy ity letsy matory maraina, efa andro mazava be izao ve letsy, nampanenoina ny kiririoka fanairana, tsy nisy namoha, ny jiro eo an-tokontany anefa mbola mirehitra."
- "Sshhh, ianareo koa ry Dadafara manapaka torimaso vao maraina mihitsy kah". Sady nifandray tanana izy roalahy mianaka.
- "inona aloha ny vaovao entin’i Dadafara? sady te-hanao ialahy ihany i Hery. "Efa ela mihitsy ange ianareo izany no tsy nandalo e!"
- "Andao aloha hiditra ao an-trano e!" hoy  ny dadafarany namaly..

Lehilahy ranjanana izay no dadafaran’i Hery, izy no faralahy amin-drainy, mahay mihaingo sady ireny tsy miankanjo raha tsy fitafiana lafo vidy hatrany ireny. Tsy dia mifanalavitra loatra ny taonan'izy mianaka. Mety niara-nilalao akory aza tamin’ny fahakeliny. Izay no saika nahatonga an’i Hery saika hifampiatso ialahy taminy.   - "izaho izao vao mifoha, vao avy namita iraka tany Jangil tany aho ange e ! dia vao
tonga omaly e!"
- "Hay ve? mandeha tsara ny asa,"
- "Eny e ! metimety ao ry Dadafara a!"
- "Dadafara, dadafara an’ialahy inona koa letsy. Zaza niara-lehibe izao ihany."
- "izay mihitsy, niara-lehibe fa ianareo niha-lehibe kokoa. Efa hita miavaka amin’izay izao ny 6 taona elanelany."
- "Ny vady aza letsy mbola tsy hita be ny ihany, ka aleo rehefa
tonga amin’izany vao antsoin’ialahy dadafara izany aho e!"
- "Fa angaha mbola tsy nahita foana hatramin’izao e! Bandy tahaka anareo izao ve dia tsy hirara-kopana ny vehivavy hanatona."
- "Ny sipa amin’izao ange letsy ry Hery, toa ilay miriaira miaraka amin’ny fiara sy mandeha mirevirevy etsy sy eroa no tena itadiavany an’ialahy ; Izaho efa mitady sipa mba matotra fa na izy izay tsy mirevy, na izy izay efa lasan’ny sasany."
- "Mbola tsy sendra ny milay izany ianareo koa ! Fa sipa tahaka ny inona izany no tadiavinareo le!"
- "Ho avy foana letsy izany fa aza matahotra ialahy an?"
"Fa ny tena ahatongavako dia izao, manontany ny fianakaviana hoe efa mba vitan’ialahy ve ny nikarakara ny taratasy amin’ny famindrana ny fananan-dRain’ialahy rehetra amin’ialahy?"
- "Eny e !" hoy i Hery, nisafosafo loha, "efa vita ny tombam-pananana fa ny ankoatr’izay mbola sahirana aho."
- "Ka izay mihitsy letsy an ! efa nifampiresaka tamina tale ao amin’ny fanana-tany aho. Afaka manampy amin'ny fikarakarana hono izy. Noho izay no nandehanako taty. Omen’ialahy fotoana fotsiny aho dia miaraka mankany isika."
- "izaho izao androany no afaka satria rahampitso dia miverina miasa indray. Ka maninona moa raha miomana aho dia afaka miaraka isika e!"
- "OK! tsy mampaninona koa, fa rehefa mbola tsy misy azo hohanina aloha ato amin’ialahy dia aleo aho haka rivotra any an-tokontany any."
- "ie, aleo aho aloha hiomana fa tsy maninona e!"

Lasa i Hery niakatra, nandefa ny famanan-drano. Nanomana izay hohaniny izao maraina. Teo am-pikarakaràna ny sakafo izy vao nandalo kely tao an’eritreriny i Tahiana;
- "Oay leaza, hay moa tokony hihaona amin’i Tahiana aho izao maraina izao! tsy maintsy manontany ilay pasipaoro, dia hanontany vaovao koa ! Angamba iny izay nikorapaka fa tamin’ny niantso azy farany aho dia hoe any amin’ny hopitaly. Tena tsy maintsy mankany aloha. Inona indray ary no ataoko. 
 Vita fiomanana i Hery, dia nidina, nandraraka dite mafana, naka ny mofo efa novidiany omaly hariva. Nantsoiny i Feno, ilay dadafarany, hisakafo miaraka aminy.
- "fa angaha leity tsy netsehin’ialahy intsony ilay 504 an-dRabainin’ialahy ao anaty garazy ao io?"
- "Fa ahoana ? Efa ho erin-taona io izay nipetra-potsiny tao. Ohatran’ny alahelovako an’i Neny koa ilay izy dia tsy sahiko kitihina, fa sasako ihany indraindray kah."
- "Fantatr’ialahy moa fa vao teraka ialahy no nividianan-dRatompokolahy an'io. Nataony ho fahatsiarovana hono, dia io izy io. Notantarain-dRenin’ialahy tamiko izany, nanafarany ahy mihitsy aza hoe mba karakarao io fiara io fa mety tsy ho vitan’i Hery rehefa miasa izy."
- "SSshhh ! mbola hisy foana ny fotoana hikarakarako an’io. Fa tsy izao fotsiny. Fa hono ho’aho, ianareo ve afaka mba mandalo kely eny Faravohitra aloha fa mbola misy olona tokony hojereko kely mikasika taratasy samihafa?"
- "Bof, tsy mampaninona izany, fa misy inona?"
- "Tsy dia misy ifandraisany loatra amintsika fa rehefa afaka mandalo any dia tsara;"
- "Andao ary e ! rehefa vonona ialahy dia lasa isika."

Roso ny dia, somary nisy fitohanana teny an-dalana ! Vao nahita vehivavy mba manjamanja Radadafara dia efa nisiotsioka ery, pppssssittt, pppssssiiit !
Nitodika ilay zazavavy sady nitsiky, somary nipihin-dRadadafara maso, dia namaly oroka lavitra koa!
- "Hitan’ialahy, ohatran’izany sipa amin’izao fotoana, rehefa miaraka amina vam milay ialahy dia mitodika koa izy; sady isika koa ange letsy tsy dia hoe ratsy e! fa tsy maintsy misy foana letsy any ny sipa matotra ary mbola hahita ihany aho!

Tsy niteny aloha i hery fa lasa saina lalina.
<<Ary maninona moa raha ampihaonina amin’i Tahiana ity RaDadafara ity e ! sady mety hiaraka mihitsy fa mitovy revy an ! ka maninona moa, ny taonany mifanaraka tsara, sady amin’izay koa aho afaka amin’iny vehivavy iny, na dia fotoana vitsy ihany aza. Mety azo atao tsara an >>

- "Efa itsy akaiky itsy ilay trano fa afaka maka fitoerana tsara eto isika;"
- "Fa iza aloha no tadiavin’ialahy aty e! Sipa sa bandy;"
- 'Sipa be izany ry Dadaf… azafady e!"
- "Hay, fa angaha moa tsy any Ivandry no mipetraka ny sipan’ialahy?"
- "Sipa hafa izany fa sady akama koa, mety miady amin’ny piesinareo an!"
- "Liana be izahay raha izany!"

 Nivoaka ny fiara i Hery, nanatona ny varavarana dia nampaneno ny kiririoka fanairana. Injay fa nivoha ny trano, i Tahiana io, faly dia faly ery no sady taitra aok’izany.

- "Hery, tena nalahelo be anao aho ! fa naninona ianao e ! tsy niantso ahy mihitsy." Sady namihina mafy an’i Hery ity vehivavy, Radadafara etsy sady mitsiky ihany mahita azy ireo, moa i Hery rahateo somary nitodika no nijery azy. Somary nanainga loha;
- "Miaraka aminao angaha io olona io ; Mandroso aloha e ! tena faly mihitsy aho mahita anao ! asaivo mandroso koa io namanao io fa tsy maninona e!"
" Eisy, mandeha tsara izy izany,"  hoy i Hery tany an-tsainy.
Nokopahiny tanana i Feno dia nivoaka sady nanidy ny fiarany dia nandroso tao amin'i Tahiana.
Vao tafiditra dia raikitra ny fampifankahalalana.
- "Izy no Tahiana, namako izy dia mikarakara ny pasipaoroko. Dia izy no Fano, rahalahin-draiko, izy no faralahy amin-dry zareo."
- "Faly mahafantatra" , hoy i Tahiana sy Feno saika niara niteny.  
i Tahiana toa somary menamenatra, I Dadafara toa saika tsy nahaloa-peo.

"Ohatran'ny mety ho tsara ny fandehan'ireto" hoy i Hery tany antsainy tany " fa toa somay menamenatra sady somary nitsiky kely izy.
Nony afaka kelikely :
- "Fa naninona ho’aho ianao no tsy niantso mihitsy, efa nivarahontsana mihitsy aho taty."
- "Tena very ny findaiko, nefa ny laharan’ny findainao tany anatiny tany. Tsy hitako izay nantsoina moa izaho rahateo sahirana."
- "Fa toa hoe tany amin’ny hopitaly ianao!"
- "Ie! tsy izaho no narary fa namana iray izay!"
- "hay ve! tena mampitaintaina mihitsy ianareo ity. Inona aloha no arosoko anareo e!"
- "Misaotra betsaka fa efa avy nisakafo izahay," sady  somary nodomin-dRadadafarany i Hery.
- "Mbola misy dité mafana ange raha te-hisotro ianareo e!"
- "Ianao koa ve tsy handeha hiasa moa ka elingeleninay, fa ny tena nandalovako dia hanontany vaovao mikasika ilay pasipaoro;"
- "Ny an’i hery koa moa izany no zavatra mahamaika azy, efa vita izay ilay izy fa mandalo any fotsiny isika rahariva, azonao alaina aho dia miaraka any isika, afaka miala aloha aho mantsy."
- "Vao mainka tsara!"

Vetivety dia voaroson’i Tahiana ny dite, dia nanasa hipetraka sy hisotro, i Feno etsy faly ery. Te hanontany mafy i Hery mikasika izay vaovao fantatr’i Tahiana nefa naleony aloha niandry. Vita ny sakafo.
- "Ka ianao moa izany Mlle Tahiana, notananay teto nefa mbola hiasa, tsy aleo ve aterinay."
- "Tsy mampaninona mihitsy ka!" hoy koa ity farany.
- "Sady lalantsika ihany ny toeram-piasàny."

Nifampijery tsara izy roa, samy menamenatra, i Hery etsy mipi-kelika fa nahita namana ho an’i Tahiana dia mba afaka amin’izay ny geja an-kolaka mahazo azy.

Nivoaka ny trano avy eo, mailamailaka ery i Feno namoha ny fiara, nefa hoy i Tahiana.
- "Ka tsy aleo izaho no ato aoriana fa izaho ange izany no miala aloha e!"
- "
Marina izany," hoy i Feno, sady menamenatra ihany izy.

Tsy dia nisy niresaka firy aloha taorian'izay fa dia toa samy variana nijery ny zava misy tany ivelan'ny fiara avokoa. I Tahiana rahateo moa naka afovoany tao aoriana tao, hitan'i Fano tsara amin’ny fitarafana. Saika nifanojo matetika ny mason'izy roa. Naterin'izy mianaka teo ambaravarana mihitsy i Tahiana. Nivoaka ny fiara izy sady nisaotra no nanao veloma. I Fano tsy nahateny fa nihanahana fotsiny. Asa, raha azony atao ny niodina eran’antananarivo dia nataony.
Lasa izy mirahalahy mianaka, niteny amin’izay i dadafara.
- "Fa taiza letsy no nahitan’ialahy an’ireny sipa ireny le?"
- "Naman’ny bôfin’ny ankizy iny! sady dokotera ange iny e! Miady aminareo tsara mihitsy raha hiditra, sady mbola tsy manambady."
- "Milay kosa izany, ao amin’io farmasia io izany no ahitàna azy."
- "ié ! fa izy manana ny biraony any ambony rihana fa tsy eo am-pivarotana."
- "Mihetsiketsika ianao ry Papa an!" hoy i Hery nananihany an’ity rahalahin-dRainy.

------------------------

Maivamaivana ery i Alexia avy nanoratra ho an'i Hery teo. Lasalasa eritreritra teo anoloan'ny solosaina, nandrevorevo ireo lasa niarahan'izy roa. Ny fotoana nahalalany an'i Hery voalohany, nitsena sy naka azy tany am-pianarana. Ny oroka voalohany nifanaovan'izy roa, tsy ho hainy adinoana. Maika moa fa ilay andro niraisany tamin'i Hery voalohany? naharary nefa toa nahasambatra ihany koa. Izany mivoaka kely ny renivohitra rehefa faran'ny herinandro, aoka fotsiny, sangisangy, resadresaka, orokoroka... " Rehefa any amin'ny toeram-piasana vao miditra maraina izy izao no afaka mamaky iny mailaka iny. Toa tsy andriko ery izay hahenoana indray ny feony. Sa andramako antsoina amin'ny findain'i Neny ihany re rehefa avy eo e?" hoy izy tany antsainy tany sady velontsiky kely irery teo izy nefa koa toa nisento tokana. Mbola tsy
tonga ry Malala, ny famantaran'ora koa toa nihisatra dia nihisatra. NIvezivezy nitety ireo pejy isankarazany teo amin'ny vohin-kalam-pifandraisana teo aloha izy. Nidikidirany daholo izao karaza-tranonkala rehetra izao, indrindra indrindra fa ny mahakasika an'i Gasikara sy ny vaovaony. Tafatsofoka tany amin'ny wanadoo.mg no niafarany ary dia tadidiny tampoka ilay adiresy mailakany iray hafa nampiasainy fony izy niserasera tamin'ny karazan'olona sy naneho karazan-kevitra tao amin'ny forum. Adiresy nifandraisany tamin'olona iray izay namboraka ny olany ara-pitiavana taminy, ary nomeny toro-hevitra.

Nosokafany io mailaka, io eny, nanoratra indray ilay tovolahy, efa mailaka telo no avy aminy. Novakiany ... Arahaba, fialan-tsiny, fiangaviana ny mba hanomezana torohevitra azy indray no fehezanteny maromaro niantombohany. Novakiany ... Solafaka indray aho ry Tiana, manahy aho ny tsy ho tafarina intsony, ...., vehivavy ianao, inoako fa afaka manome toro-hevitra ahy satria ianao afaka mipetraka eo amin'ny toeran'ilay olon-tiako. ...., ianao no afaka amborahako ny rehetrako ....

....

- "Andray, dia mbola niaraka ihany kay izy sy ilay rafozany notantariny tamiko farany .... an! ny naman'ilay rafozany hatramin'ny fahazaza koa ve nanaovany firaisana aranofo? Tsy azoko, aleo hoe averiko kely .... tena marina. ... Mba lehilahy tsy vanona koa ity ka, saingy izaho ve moa hiteny azy izany tsy ho asa. Aleo tohizana ny famakiana " Saika namoy fo i T, (izay marihiko fa mpitsabo), ilay naman'ny rafozam-baviko raha vao tsy nety sy nandà mafy ny hiaraka taminy aho." Iee! Raharaha tadiavina ny anao izany ry tovolahy koa. Raha tena te hanohitra ny fakam-panahy marina ianao dia vitanao izany, saingy ianao mihitsy koa no mankafy ilay toetra ratsy, tsss ...."

- "An!...loza ity! ... Andriamanitra o! ... Inona ity lazain'ity? ... notohizany: " ny silipon'i T. adinony tao amiko, nivalombalona tany anaty lambam-pandriako no hitany raha iny izahay avy niray iny. ..... Nirifatra tsy tana izy .... voan'ny lozam-pifamohivohizana ny alina .... tsy maintsy nalefa notsaboina any an-dafy...."

Maizina tamin'i Alexia ny tany aman-danitra. Te hitomany izy, nefa tsy nahalatsa-dranomaso. Te hikiaka mafy izy, nefa toa kenda tanteraka, nitambolombolona be ihany ny tao anatiny. Niondrika moramora izy. Navokony mafy ny totohondriny havia, ny tanany havanana kosa namihina mafy ilay totozin'ilay solosaina nampiasainy.

- "Tsia an! Tsy marina izany e,  tsy mino aho," hoy izy nanomboka nifokofoko. Tena i Hery io. Lehilahy tsy vanona, sssh ... tsy mataho-tody sssh... tsy vanona... hheinnnn.... Hay an'i Tatie Tahiana izany iny? ...iny no naman'i Neny, sady mpitsabo, tsy nampoiziko hheinnn! Ranomaso tsy ranomaso amin'izay no nameno ny tavany. Ambonin'akanjo sendra nihantona teo an-damosin'ny seza no notakariny namafana ireo ranomasony mipatrapatraka. Lehilahy tsivanona,  tsivanona izay no naverimberiny.

Rehefa avy nanala ny fony elaela teo izy dia... mba tonitony ihany.

- "Noho ianao no efa saika namoizako ny aiko farany teo. Sanatria ny mbola hamoy fo noho ianao ry Hery, tsy mba hiova raha ianao. Tena tsy misy ilàna anao. Nateraka tsy ho vanona angamba, mandratra ihany koa izay rehetra sendra anao. Mieritreritra ny tsy mba ho tratran'ny aloka ianao ry Hery nandrintra ny taona maro niainanao, ka izao tsy mba aloka intsony no hahazo anao fa dia ny aizina mandrakizay. Aizim-pitiavana, manodiava anao ny mahazo ahy sy izay mety ho efa nataonao koa tamin'ny karazam-behivavy rehetra hafa manan'alahelo aminao."

Na dia niezaka ny hampitony tena mafy aza i Alexia, dia toa azony sary an-tsaina izany ny firaisana ara-nofo niarahan'i Hery tamin'i Malala, tamin'i Tahiana, niserana tao an-tsainy koa vehivavy hafa. Ireny nahasambatra azy tamin'i Hery ireny, hay nahasambatra olon-kafa koa, noheveriny fa izy irery. Indraindray tsapany ho voatsindrona mafy ny fony dia mitomany izy. Indraindray mihevitra ny tenany ho vendrana izy ka voafitaka, dia manome tsiny kely ny tenany. Indraindray toa mahatsiaro izy fa voazimbazimba sy voaviravira ny vatany, dia kiriko sy misafoakan'ny hatezerana. Nitsangana izy, nivezivezy eran'ny trano, tsy hitany izay ho sarangotina.

- Te hamaly faty azy aho. Tahak'izay aho tsy nandefa iny mailaka iny, tahak'izay ity aloha no nosokafako izay vao ny tena ahy. Hamaly faty aho ve? amin'ny fomba ahoana anefa? izaho aty, izy any, soa ihany aza aho fa aty lavitra aty! Aleo izy ho any. Tsy hiantso azy aho, tsy hanoratra ho azy intsony, tsy te hanana fifandraisana aminy intsony aho na dia kely aza. Tsy maintsy mitraka aho, hoy ahy sy ho an'ny ho aviko manontolo. Tsaroako ny tenin'i Profesora Mahefa tamiko. Tazomiko ho ahy samirery izao trangan-javatra izao. Iza moa no mba azoko itokiana? Ny reniko, olona tokony ho faran'izay akaiky ahy aza no toa lasa vahavaloko voalohany? Eny e! tsy naloaky ny kibony aho. Izany angamba no nanaovany ireny. Tsy te hanome tsiny azy aho. olombelona ihany ny olombelona, mitoetra foana ny hoe "nateraka" sy "tsy nateraka" na dia tsara fo sy toetra aza ny olona."

Nandinika ny fiainany manontolo teo izy. Nisaina kely ny zava-nitranga taloha notantaraina taminy. Ny amin'ny TENA FIAINANY.
- "Indrisy! nahoana re ry Neny no dia nandao ahy ianao e! Any ianao izao mahalala ny manjo ahy rehetra. Neny a! ampio ny zanakao, inona no tokony ataoko? aiza no tokony izorako? Neny a! tsy afaka ny hiverina ety an-tany intsony ianao. Eny fa na dia izay aza ny faniriako faran-tampony izao. Tarito any amin'izay raiko niteraka ahy aho Neny a! Mahatsiaro loatra ho irery aho eto amin'ity tany fandalovana ity. Tafasaraka samy mbola tao anatiny fitiavana tanteraka hono ianareo, mino aho fa ho tia sy hanaiky ahy zanany izy e! Andriamanitra o!
Mino aho fa izao no fotoana tokony mba ahalalàko izay tena raiko niteraka ahy, mahatsiaro ho irery loatra aho. 

 Loulou (ralouloune@yahoo.fr) & Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr) 

Pejy 50
2006/05/31,23:06
 Nanembonembona an’i Mihary ihany i Hery nony izy samy irery no teny ambony fiara niaraka tamin'ilay mpamily ndeha hanatitra azy tany antranony. Tsapany ho tahaka ny misy hafatra tian’ity tovovavy ity hambara, nefa tsy sahiny nolazaina taminy akory .  Sanatria hoe tsy misy fo mitempo ho an’i Mihary mihitsy any anatiny any, fa afo roa tsy mitovy ireo hoy izy ka ny iray, fitiavany an’i Alexia izay niredareda hatramin’izay ary tsy mety maty ao am-pony, ny iray kosa afo nitsilopilopy efa saika maty nefa narehitry ny solika tampoka.
Fantany fa naharary an’i Mihary ny nataony, kanefa, raha ny hamafin’ny fitiavany an’i Alexia dia tokony tsy hisy haharava azy araka ny eritreriny.
Fantatr’i Hery tokoa fa maditra izy, tsy mahatanty ny langolangon’olona ary  rendrika hatrany raha vao tobasan’ny safosafo sy ny orokoroka. Na izany aza anefa no niseho, dia tsy mba nampihena ny fitiavany an’i Alexia mihitsy ny fihetsika tsy voahevitra nataony.
Toky no nataony tamin’i Mihary, izy ilay niteny hoe : « raha tena tianao marina izy dia hajao ny tenanao ». Satria izay ny marika voalohan’ny fitiavana, mitoky amin’ny fifanajàna. Raha mba fantatr’i Alexia marina moa ny hadalàny rehetra nataony tao anatin’izay fotoana izay. Dia inona marina re no hitranga ?

Tonga teo am-bavahady ilay fiara nanatitra azy. Nidina izy sady namoaka ny entany.
- "Misaotra anao mihitsy Rangahy fa tena mahafatra-po ianao nanatitra ahy hatraty an-tranoko. Tsy maintsy manome ity aho fa ataovy ho toy ny fahafaliam-po izany e! Ianao rahateo moa mbola nanaiky nandeha na dia andro tsy fiasàna aza."
- "Tsy maninona izany Ramose fa anisan’ny iraka nampanaovina ahy ange ny naka azy tany e! tokony ho rahampitso aza isika no niverina fa zarako aza,.. mba te hahita ny vady aman-janaka koa e !…Tsy maninona fa raisiko ihany ny fanomezana atolotrao ahy. Raisiko ho fanomezana izany fa tsy tambin-karama akory."

Nanampy an’i Hery nitaona ny entana ilay mpamily. Vita izay dia lasa izy nitondra ny fiara namonjy ny fitobiana.

Nosokafan’i Hery avokoa ny varavaran-kely rehetra. Ny andro rahateo mbola tsy tena maizina. Novohainy midanadana hidiran’ny rivotra madio. Hafa ihany ny ato an-trano hoy izy niteny aneritreritra. Tao tokoa no nahalehibe azy. Tao no niriariavany tamin’ny reniny. Nakany ny anatra mamy sy feno fitiavana hatramin’izay. Tao koa anefa no nanaovany izao hadalàna mihoa-pampana tsy fampiseho masoandro rehetra izao.

Nitsilanilany teo ambony fandriany izy. Namelombelona ny nofinofiny amin’i Alexia.
- "Mino mihitsy aho fa mbola velon’aina soa aman-tsara any izay ilay tiako. Matoa aho manembonembona azy dia fantatro fa misy rohy mifandray foana any ho any. Raha mba miantso ahy izy izao dia ho feno ny fifaliako; Oay, tsy maintsy miantso an’i Tahiana marina fa izy izao no mahalala ny vaovao.
Andray, hay moa tany anatin’ilay findaiko very ny laharana azo ianatsoana azy. Loza izany ! Ny andro koa ity efa miha-maizina, izaho reraky ny dia.
Aleo aloha handeha hisakafo atsy amin’ilay hotely kely atsy dia maka aina tsara rehefa avy eo. Rahampitso avokoa vao heverina izany rehetra izany."

Narindrin’i Hery indray ireo varavaran-kely rehetra dia iny izy nandeha tongotra moramora nankany amin’ilay fisakafoanana eo akaiky ny tranony. 

Fa tany amin’i Tahiana amin’io, izy irery no mijery fahita lavitra ao amin’ny efitranony. Akanjo mandry manify no teny an-kodiny, ny tapany ambany mitsofoka any anaty lamba.Toa tsy amin’izay fandaharana amin’ny fahitalavitra anefa ny sainy fa mieritreritra lalina ny tokony hataony :

- "Fa mba maninona koa ary ry Hery no mamono finday foana hatramin’izao. Nahoana no tsy nandrenesam-baovao mihitsy, tsy niantso. Tsy sahiko koa ny nanadihady tany amin’ny toeram-piasàny fa sao dia raikitra eo ny fanontaniana be! Dia sanatria ve nivari-lavo araka ny nolazain’i Malala ? aza hitako.
Nefa fantany tsara fa izaho no manana vaovao mikasika an-dry Ratrema mianakavy. Inona ary ny manjo ilaikely iny?" hoy ihany izy anankampo.
" Fa na izany na tsy izany, ny valifatiko ataoko amin’i Malala aloha tsy maintsy omaniko tsara. Iny izay any efa tsy mitombina mihitsy. Angamba efa nanandrana niantso fa tsy nahazo. Mba adaladala fisaina koa ange izaho ity e !
Teo aho nanampy an’i Hery nanao ny pasipaorony mba ahafahany mitady an’i Alexia. Vao niantso ahy anefa i Malala dia lasa valifaty ny tsy hahitan’i Hery azy intsony indray no aty an-dohako. Inona re no tena paika tsara e !
Tsy tiako mihitsy aloha ny mbola hidiran’i Hery amin’ny fianakavian-dRatrema e ! Fa izy moa manao mafy loha ny hitady izao malalany izao foana no masaka ao an-tsainy! He izany izy hoe: i Alexia aza tsy te-hiverina aty intsony!
Ka tsy aleo ve itadiavana sipa hafa mba tsaratsara i Hery ? Iza anefa ? Raha mba misy izao ato amin’ny fianakaviana dia tena lafatra mihitsy. "
Variana teo am-pandriana teo i Tahiana, lasa saina lalina amin’izato tetik’ady valifaty ketrehiny.


Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 49
2006/05/31,05:12
- "Andray letsy Ratrema, fa angaha letsy dia tena mafy mihitsy ity adin-tsaina mahazo an’ialahy. Izaho letsy eto manovokovoka mihitsy mamelona fa toa tsy taitra akory ny an’ialahy. Fa maninona ialahy ity e?" Sady niala i Corine no nitsangana teo anoloany.
- "Tsss ! izao ve letsy no ataon’ialahy. Ka raha tsy mitohana ko!" hoy ihany izy.
- "Miala tsiny!", hoy Ratrema namaly azy tamin’ny fahamenarana. "Tena tsy fantatro mihitsy e!" ssshhh, raha mba tena fantatrao marina mantsy ny olana mianjady amiko!"

- "Ssshhh!" hoy i Corine, andramako farany fa efa tena za-draharaha amin’io aho, hitan’ialahy tsara Ratrema ny asan’ny tanako fa tsy misy lehilahy tsy azo velomina izany eo!"

Nipetraka teo ambon’ilay fandriana kely aloha i Corine, vetivety monja niala teny aminy ilay tati-nono mainty manify namehy ny tratrany, hita nibaribary teo anoloan-dRatrema amin’izay ny hakanton’ny nono roa mipetraka tsara sady voakolokolo fatratra.Tahaka ny voankazo masaka tsara mampite-hioty sy hihinana. Notazotazominy vetivety aloha, sady nojereny tsara, dia nalainy ny tanan-dRatrema hisafo ireo nonony roa.
Nataon’i Corine tany am-bavany amin’izay ny fanondro adalany sady no tsetsitsetsafiny teo. Ny masony amin’io manao fijery miangoty amin-dRatrema ihany. Ity farany rahateo mba te hankafy, ny tànany roa amin'io tsy miala amin’ireo voankazo matoy.
Rehefa vonton’ny rora tsara ny fanondron'i Corine notsetsitsetsafiny teo dia hoy izy hoe :
- "Fanaoko letsy ity rehefa vizana iny ny vadiko, misy maha-mety azy ihany fa aza kivy mihitsy ialahy fa tsy maharary akory !!!"
- "Fa inona no hataonao ahy?"
- "Sshhhut ! Tsapao fotsiny!"
Naverin’i Corine tao am-bavany indray ny fanondrony teo, dia nasainy ningain-dRatrema ny feny roa.  Naka fitoerana tsara manatrika ny kibon-dRatrema izy avy eo, ny tanany ilany miverina manafosafo tsara ny filahian’ity lehilahy tiany hotairina amin’ny torimasony.
Vao niala teny am-bavany ilay ratsan-tanany dia nosafoiny ireo kitapo mifono hoditra roa voloina madinika nanoloana azy. Natsofony moramora teo amin'ilay lavaka teo aoriana ilay ratsan-tanany mando teo. Somary taitra kely Ratrema sady nijery an’i Corine.
- "Fa inona ity ataonao e?
- "sshhut ! manaitra ny taovan’ialahy aho ho’aho ! Avelao fotsiny fa izaho no manao azy. Tsy maintsy atao « contre-attaque » ity. 

 Somary natosiny ny fen-dRatrema ahafahany mahita tsara ny filahiany, dia nampanantoniny teo ny molony, nokitikitihany tamin’ny lela ilay lohany mbola matory iny, ny ratsan-tanany ilany ao aoriana mikarokaroka mora hamelona indray izay tsirim-panentana mbola tavela amin-dRatrema.

Injay fa tsapan-dRatrema misy tosa-dra mandalo amin’ny maojany manomboka mameno ny filahiany. Ilay kitikitiky ny fanondron’i Corine koa toa lasa mahafinaritra azy tampoka. Ny lela manafosafo malefaka ny loham-pilahiany vao mainka manampy tosika azy hihenjana kokoa.
Vao tsapan’i Corine fa mitombo halehibe ny filahiana teo amin’ny molony dia somary nateliny moramora no sady lalaoviny ihany koa. Ny tanany mbola tsy miala nanafosafo tao aoriana tamin'io raha tsy efa mafy tsara ny filahian-dRatrema.
Nirehareha mihitsy ny anao vavy fa mahay zavatra. I Ratrema koa toa te-hankafy mafy. Vao tsy omby tao am-bavany intsony ilay filahian-dratrema dia  noleladelafiny tamin’izay. Nesoriny moramora ilay tanany nanafosafo tao aoriana.
- "Ao amin'izay", hoy i Corine !
- "Corine an ! izaho ange efa niteny taminao fa efa milamina tsara ny aminay sy Malala e ! sao dia tsy mety izao ataontsika izao?"
- "izay indray ialahy, akimpio ary ny maso dia eritrereto ao ny Malalan’ialahy fa ny ahy izay hahazoako fahafinaretana no ataoko."

Natsotran’i Corine tsara i Ratrema teo ambony fandriana, naveriny indray ilay safosafo sy nononono teo, nalefany manaraka ny vatan-dRatrema ny tanany, nisafo ny tratrany, nidina teny amin’ny feny. Ratrema amin’io manakimpy ny masony tsy mijery fa mieritreritra an’i Malala tahaka ny manafosafo sy manome fahasambarana azy.

Rehefa tsapan’i Corine fa tena mihenjana amin’ny fara-tampony amin’izay Ratrema, dia nitsangana izy nanaisotra ilay atin’akanjo kely teny aminy, niakatra teo ambony fandriana, nosafosafoiny tamin’izay ny fivaviany efa mando sy vonton-dranom-pahafinaretana.
Nitingitingina teo ambonin-dRatrema izy, noraisiny sady najorony ny an'i Ratrema sady natohony teo amin’ireo molotry ny zohim-pahafinaretany.
Natsofony moramora dia nalentiny lalina dia lalina tany anatiny tany. Tsy nihetsika avy hatrany izy aloha. Ny tanany no nanafosafo ireo molo-pivaviany toa nihitatra be nidiran’ilay tehina mihitsitra mafin'i Ratrema teo. Tsapany tena feno ny ambany foitrany, manenika azy sahady ny hasambaran’ny nofo efa tsy nolalovany efa ho elaela izay. Notereny moramora tamin’ny fanondrony ny fotory ny filahian-dRatrema, dia ningainy moramora ny maojany, nakariny kely, dia nampidininy indray avy eo ;
- "Tena tiako be mihitsy ilay eo ambony an!" hoy izy sady miangola be amin’ny fiteniny.
Nahetsiketsiny tamin’izay ny maojany sady nataony  niaka-nidina, nihamafimafy, ny filahian-dRatrema amin’io tazana mangirana mihitsy mivoaka sy miditra avy tao anatin'ilay zohim-pahafinaretana vonton-kamandoana tsy misy ohatran'izany.
Fito minitra taorian’izay, manomboka misefosefo Ratrema, mitrentrena tsy fantatra hoe ahoana sady nanomboka nanaingainga ny fitombenany toa nanipitsipy an'i Corine.
- "OOOhhhh ! ouiii ! tena tsara Malala an!"  
Farany, tsy nahatana intsony ingahibe fa nalefany tao amin’i Corine avokoa ny ranon’ainy iray manontolo.
Tsy taitra tamin’izay akory anefa i Corine. Tsy navelany hihetsika mihitsy Ratrema, ilay tosa-pahasambarana teo rahateo tena tsapany nanome hafanana hafa  nameno ny kibony, vao mainka aza nampitombo ny fahafinaretany tsy tiany hijanona intsony. Nohidiny mafy tsara ny hozatry ny fivaviany. Somary nietsiketsika kely teo izy, niaingainga indray, nanamafy ny fihetsiny ; Ratrema amin’io efa mangorintsina aminy daholo ny faritry ny maojany rehetra, nitady hitolefika fa tsy afaka. Ny filahiany mikorisarisa fotsiny tahaka ny osoran-tsavony malama mandroso sy mihemotra anatin’ity zohy mafana efa voatondraky ny ranom-pahasambarany.
Tampoka teo, "Ho avy aho letsy Ratrema an ! oouuuiiiii !"
Tsy tantin’i Corine intsony, rian’aratra mila tsy ho zakany no nanenika ny vatany, tafatorombina ny anao vavy, nidaboka teo an-tratran-dRatrema, mbola tsapan’ity farany ny fiemponempon’ny fivaviana vao tonga fahasambarana, misintona ny ranon’aina hiditra any aminy hamonjy ny lalindalina kokoa.
Raha tsy nanainga ny maojany i Corine hitsotra manaraka ny vatan-dRatrema tsy nisaraka ny taovam-pananahan’izy roa.
Tsy nisy nifampiteny aloha nandritra ny minitra vitsy fa samy reraka, sady naka aina vetivety teo am-pifampitositosiana teo.
Nony afaka kelikely,
- "Ratrema an ! fa angaha dia tena tany amin’i Malala marina ny sain’ialahy teo,"
- "Fa ahoana?" hoy i Ratrema namaly sady ohatran'ny gaga.
- "Tena tsy tsaroan’ialahy angaha ny notenenin’ialahy teo?"
- "Fa inona no noteneniko?"
- "Shhh ! aleo ho any e …"
Soa fa fantatro fa tsy afaka manana anaka ialahy, fa raha tsy izany tsy navelako hanao ny tahaka ny teo iny!"
- "Tsy mazava mihitsy ho’aho," hoy Ratrema.
- "Izaho ange letsy mbola tonga fotoana foana hatramin’izao e ! Na dia efa tsapako aza manakaiky ny fitsaharan’ny fadim-bolako dia mbola tsy haiko mahatonga ahy mitady foana, ny vadiko anefa tsy mahatosika intsony indraindray. Dia ialahy koa asa izay nataon’ialahy tany efa ho iray volana sy tapany. Mba mila tambitamby ange letsy ny vehivavy, mila an’ireny, raha tsy izany aho ve hikoropaka hankaty vao niantso ahy ialahy? Izaho kosa aloha matahotra ireny bandy tanora ireny sao dia mbola bevohoka eo!"
- "fa ahoana koa ianao no ho bevohoka, ny zanakao farany aza efa lehibe any an-dafy no mianatra, ka hoe bevohoka."
- "Ny vadiko ange letsy no notapahina ny làlan’ny tsirin’ainy fa tsy ny ahy e ! Izaho izany mbola mety ho bevohoka tsara mihitsy. Fa izaho aloha tsy sahy manao an’ireny nataontsika teo ireny raha mbola bandy kely e ! Fa sssshh, ialahy koa moa efa tsy afaka miteraka dia izay no tena mahatonga ahy mitady an’ialahy foana… Fa ny tena tsy azoko ange letsy Ratrema e ! Ohatran’ny odian’ialahy tsy hita ny nataon’i Malala an’ialahy, ny zanany tsy misy an’ialahy akory fa nomeny teny amin’ny sisiny ialahy, ny ataony amin’i Alexia koa vao mainka loza. Dia gaga fotsiny aho naheno an'ilay hoe efa milamina ny aminay e" - "Tsy te-hanao afa-tsy amin’ny vadiko intsony aho raha ny tena marina e! Ohatran’ny tsy nazava taminao koa ny nolazaiko," hoy Ratrema, "efa hoe tiako lavitra tsy araka ny fiheveranao azy ireo zanako ireo, ireo no nomen’Andriamanitra ahy hotazaiko dia efaiko ny adidiko, ary tena tiako ireo, dia rehefa tiako koa ny reniny dia ampy ahy izay!"
- "Eny e ! Ekeko izany, fa vehivavy aho no miteny, fa araka ny fitantaran’ialahy an’i Malala, dia… tsy fantatr’ialahy akory izao izay ataony any lavitra any…, izaho ange letsy manana fom-behivavy fa rehefa zatra izay, tsy mety fa mitady foana."
- "Ny an’iny Hery ihany no tena tadiaviny, ankoatr’izay inoako fa tsy misy. Izy any, ilay Herin-doza iny aty, dia milamina ny saiko."
- "Enga anie ka izany tokoa!"
Tsy nahoan’i Corine intsony izay resaka hafa manarontsarona ny sainy, fa ny hafaliany namelona ity lehilahy efa tototry ny adin-tsaina no lasa reharehany tany anatiny tany.

Dia naka torimaso vetivety aloha izy ireo. Afaka antsasak’adiny vao niarina, niara-nisasa teo ambonin’ilay bakoly lehibe izy roa nony avy eo. Niakanjo tamin'izay dia niala hetaheta tao amin’ny birao rehefa avy eo.
- "Dia ahoana izany no hataontsika! Afaka manavotra ahy ve ianao e?"
- "Mbola manana roa volana sy tapany isika ! Aza matahotra ialahy, vitantsika foana io."
Nitsangana i Corine nandao ny seza nipetrahany ary nanatona ny varavarana, dia notolorany oroka lavitra kely Ratrema sady nikopakopa-tanana izy no nanao veloma. Jejojejo ery nivoaka ny birao.
--------------------------
Tany amin’ny hopitaly no nandanian’i Hery ny fotoana mba fialan-tsasatra azony taorian’ny asa nanirahana azy. Miandry an’i Mihary no nataony vaindohan-draharaha na dia tsy nisy soritr’aretina tavela intsony aza tamin’ilay izy fefiky ny ranomasina. Ilay Dokoteran’ny hopitaly aza moa, latsa-bava mihitsy fa misy fitahian’Andriamanaitra mahazo ity tovovavy dokotera ity fa na dia fahasemporana, na aretin’andoha kely aza tsy nisy, ny fahavizanany rahateo afaka vetivety. Tsy natahorana ihany koa ny mbola mety hiverenan'ilay  fahadisoam-panantenany teo. Faly avokoa ny rehetra, i Hery moa tsy hitany izay hambara amin’i Mihary tamin’ilay nanavotany azy teo amin’ny fanontanian’ny polisy. Tsy nisy resaka intsony fa dia nilamina ny raharaha.

Fa ny loza dia nandritra ny fivezivezena i Hery eran’i Mahajanga no very ny findainy. Tsy tsaroany mihitsy na taiza na taiza no nanadinoany ilay izy. "mety ho lasan’ny mpangarom-paosy ve? Hoy izy nanontany tena. " Misy an'izany ve aty Mahajanga?" hoy ihany izy nanohy ny eritreriny. Soa ihany fa ahy izy iny hoy izy fa tsy an'ny orinasa. Rehefa tonga any Tanà aho manolo azy indray izany.

I Mihary kosa amin'io nisaintsaina lalina ny hevitr’ilay nofiny. Nofy no nahatsapany azy satria nandritra ilay fotoana tsy nahatsiarovany tena no nisehoany. Indraindray anefa toa mitamberina ao an-tsainy ihany rehefa miresaka amin’i Hery izy. Indraindray very hevitra izy amin’izay tokony hatao. Dia tena tsy azo tantaraina na amin’iza na iza marina ve iny nofy iny, nofy tsara sa nofy ratsy ? nofy mifono hafatra lalina tsy maintsy tanterahina.
Dia inona no tena hitranga raha tsy tanany ny vavany fa mitantara iny izy ? "Mbola tia an’i Hery aho" hoy izy tany antsainy tany. " Ho vitako ve anefa ny hanova azy amin’ity hadalàny be mihoam-pampana ity, ary raha tsy vitako, dia inona no hitranga?" vaka teo ny sainy mandinika ny tokony hataony. Ireo fanontaniana ireo no niverimberina tao antsain'i Mihary tao. Tsy hita soritra tamin’ny tavany akory na dia izany aza anefa ny adin-tsaina mahazo azy.
Toa nentin-javatra izany aho izy tamin’ilay niroboka tany anaty ranomasina. Asa, inona marina no nahatonga ahyy nanao ireny fihetsika tsy voahevitra ireny ?
---------------------
Nony dila ny efatra andro dia nanapa-kevitra i Hery fa hiverina hody any Antananarivo amin’izay. Na dia afaka nandeha fiaramanidina aza izy dia naleony niaraka tamin’i Mihary satria tsy foiny nilaozana ary tsy hampandry saina azy ny handefa an’i Mihary irery hamakivaky ny 600 kilometatra izay tsy mbola nahazatra azy akory. Ilay fiara nandehanan’i Mihary koa malalaka satria izy irery no saika ho entin’ny mpamily. Dia niray dia izy roa, tsy dia nisy resaka lava teny andalana.

Vao tonga teto Antananarivo dia i Mihary aloha no naterina tany an-tranony.
Nampidinina ny entany dia nobatain’i Hery nankeny amin’ny varavaram-be.
Nampanenoina ny lakolosy fanairana.
Injay fa namoha trano ny maman’i Mihary,
- "Tonga soa ny zanako!" 
- "Manao ahoana i Neny! nanao ahoana ianareo taty izay?"
- "Mandrosoa aloha e ! ary olona efa fantatro izany miaraka aminao izany! tsy i Hery ilay niara-nianatra taminao ve ity," hoy ny mamany sady nampiditra ny solomasony.
- "Ie ! izy mihitsy io ry Neny an ! nifankahita tany Mahajanga izahay. Ka tsy aleo aloha ampidirina avokoa ny entana."

Faly dia faly ery ny maman’i Mihary nahita indray an’i Hery. I Hery aza gagagaga fa toa tsy fantatr’ity reniny akory izay nanjo an-janany. Ary tahaka ny olona efa fahitany izany ny endrik’ilay ramatoa, tsy tadidiny mihitsy na dia niezaka aza ny sainy hikaroka lalina.
Ny fiaran’ny ministera moa tsy maintsy mody ka tsy afaka ny hijanona ela ao an-tokontany, ilay mpamily rahateo nanaiky ny hanatitra an’i Hery any an-tranony.

Nony vita ny resaka rehetra tao an-trano dia naterin'i Mihary teo an-tokontany ny tovolahy. Nosintominy ny tanany mba hiresahany.
- "Hery an ! aza gaga ianao raha tsy mahalala ny nanjo ahy tany Mahajanga i Neny fa marary fo izy io ka raha fantany izany dia mitarika aretina ho azy." Noferana tany Mahajanga iny resaka iny fa tsy tody taty mihitsy ka ianagaviako ianao hihevitra iny toy ny tsy misy akory."
- "Eny e!" hoy i Hery menamenatra.
- "Izay fa mitandrema tsara ianao, hendre tsara. Araka ireny noilazaiko anao ireny dia mahonona tena tsara tsy ho azon’ny fakam-panahy. Tsy maintsy mbola manara-maso anao foana aho fa mila mifampiantso isika."
- "Azoko atao mihitsy ny mampanantena anao izany ry Mihary, ary ny zavatra rehetra ataoko manomboka izao dia noho ny fitiavako an’i Alexia daholo. Ekeko ny teninao fa hampionona ny tenako aho, ary tena ataoko ho an’i Alexia izany."
- "Veloma ary! antsoiko ianao raha vao  mahavidy finday vaovao aho an!" hoy ihany i Hery.
- "Eny ary ry Hery, mirary Krismasy sambatra raha toa ka tsy mifankahita alohan’izay."

Nifanoroka tamin’ny takolaka izy roa, dia nandray ny fiara i Hery hanatitra azy tany an-tranony.
I Mihary kosa variana nibanjina ilay fiara nandao ny tanànany. Tahaka ny lasa nanaraka iny avokoa ilay fanantenana nipololotra tampoka noheveriny hiara-dalana amin’ny fiainany.
Lasa i hery, lasa nanaraka azy ilay fitiavana nantenainy hatramin’ny fahazazàny.
Toa nanganohano ny masony; teo no nahatsapàny fa tena mbola tia an’i Hery tanteraka izy na dia saika namoizany ny ainy aza izay fitiavany izay…
Ity olona antenainy anefa toa tsy mitempo fitiavana azy akory!

Tadiom-pitiavana (
tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 48
2006/05/30,04:15
  Roa andro monja izay no nivoahan'i Alexia ny hopitaly. Tsy maintsy mbola maka aina tsara izy na dia saika hiaraka hivoaka amin-dReniny ihany aza hiantsena. Nangingina irery tao izy. Nanokatra ny solosaina izy, niditra tao amin'ny aterineto, nanokatra ny tranonkalan'ny Yahoo. Nino izy fa efa maro dia maro tokoa izay ny mailaka azony nandritra izay iray volana izay nitsaboany tena izay. Nanantena mafy koa izy fa ny mba hisian'ny mailaka na dia iray monja aza avy any amin'ilay malalany ao. Io tokoa eny, efa ho telo herinandro lasa no nandroratany azy, fotoana taoriana kelin'ny niampitany taty Parisy. Nosokafany avy hatrany:

Alexia malalako,

Any ianao izay, tsy haiko manakory
Nitraka? salama? angamba mbola ory
Fantatrao? Izaho aty fadiranovana
Latsanenina anaty, toa akaiky fahalovana

Any ianao izay, mety ho leo, miantso tody
Mifi-dranomaso, miandry izay ho fanafody
Ny ratram-pitiavana iafiana
Ny hirifirin'ny vatana ijaliana

Tsy vanona aho, tsy valahara, ekeko
Namitaka anao aho, neniko, tena neniko.
Iny zava-bitako iny re! ahoana raha fafàko
Fantatrao fa iny anie, tsy sanatria tanaty ràko.

Etsy anie e! avalomy irony hatezeranao irony
R'ilay ravaky ny foko, voninkazo mani-bony
Mbola manentoento ho'aho izany fofonao e!
Iainako andro aman'alina, ao anatiko ao.

Soa aho kenda hahay mitsako
Ny toetra ratsiko hatrizay ialako
Soa aho lavo hahay hamindra
Raha sitrakao re, ndao mbola hirindra.

Tena ifonako iny zava-bitako iny. Tiako loatra ianao Alexia, very aho raha very anao. Fantatrao izany ry hany malalako?
Hery tia anao.
Tena gaga i Alexia, tsy nampoiziny ho i Hery no andeha hanoratra tononkalom-pitiavana ho azy. Dia zava-baovao ho azy indray izao fahaiza-manao nasehon'i Hery azy izao, hafa kely. Faly indray izy, tena faly satria fantany fa tsy maintsy ho niezaka ny hahazo vaovao mikasika azy i Hery fa i Ratrema no nanapaka izay mety ho fifandraisana rehetra. Raha ny sitrapony dia ny hiantso an'i Hery an-tarobia avy hatrany, saingy tsy misy ao an-trano, ny finday koa tsy manana izy, tsy afaka ny hampiasa ny an'i Malala anefa izy, tsy tiany ho fantatry Malala mantsy izao ho fifandraisany amin'i Hery izao sao hanimba zavatra indray. Hany azony natao dia ny mamaly ny mailaka. Tsy hitany koa anefa izay ho soratana. Ny tononkalon'i Rado nianarany, ary isan'ny tena tiany fony mbola tany an-tsekoly no nindraminy:

Hery tiako ianao,
Tiako ianao no sady halako,
Fa mangidy koa no mamiko
Fahavaloko, malalako
Samy anaranao raha amiko.

Angolaiko hoe fitiavako
Na bantiko hoe mpamitaka
Mifangaro ao am-bavako
Ny hatezerana sy sitraka.

Tezitra aminao ny foko
Misamboaravoara erikitra
Kelikely indray misoko
Ilay fitiavako mamikitra

(Rado - Dinitra pejy 77)

Alexia tia anao, efa salama aho fa mikasa ny hanohy ny fianarako aty.

Loulou. (ralouloune@yahoo.fr)

 

Pejy 47
2006/05/28,19:12

- "An! ahoana an!... an! Hafarana aty i Hery? Izaho hody any dia i Hery ho aty?"
- "Inona no ho tokony ho olana amin'izany ry Malala?"
- "I Hery anie any no miasa e! Sady... iny lehilahy iny ve no efa nampijaly azy ho toa izao dia mbola ianao indray no ndeha mbola hampidikizo azy amin'iny?"
- "Izaho ve ry Malala dia hanolo-bato mafana an-janako a! Saingy tena tsy hitako mihitsy izay atao. Very hevitra aho. Aleoko lavitra izy hitia sy hiaraka amin'ny olona tiany azo tiavina, toa izay ....izaho rainy no..."
- "Hitako ny hevitra, i Tojo. Tsy dia mifankaiza loatra amin'i Hery izy raha bika aman'endrika, ny fihetsiny sy ny fahaizany miresaka, olona sariaka sy tia olona ihany koa, tahaka an'i Hery.
Mino aho fa ho tian'i Alexia izy, aleo aloha hampifankafantarintsika izy roa ry Mahefa a! Hiresaka amin'i Alexia koa aho."
- "I Tojo aloha efa ela ihany no nahafantarako azy e! Tovolahy azo lazaina ho tsara fitondran-tena. Ny fianarana sy ny fitadiavam-bola no tena nandaniany fotoana. Tsy ho sahy hanao ratsy an'i Alexia iny noho ny tahony sy ny fanajany ahy. Eny ary ry Malala, fantatrao ny toetran-janakao, mino aho fa ny hahasoa azy no imasoanao, toa izany ny ahy."

Nanaiky i Mahefa. Gaga ihany anefa izy noho ny fahafantaran'i Malala an'i Tojo tsara. Saika tsy tsaroany na ny fototana nifankahalalan'izy roa voalohany aza. Raha iny nandeha nisotro kafe iny izy roa no i Alexia kosa tao an'efiny, namerimberina tao an-tsainy ilay fanontaniana napetraky Mahefa teo: "Mbola tianao i Hery e!"

Hery, efa iray volana mahery izay no tsy mba nandrenesan'ny sofiko izany anarana izany. Tsy mba nisy mihitsy resaka nifanaovanay ambamin-dry Papa sy Neny ka voantonona tao ny anaran'i Hery. Nefa niventiventy azy isan-kariva anefa ny saiko, rehefa izao irery iny no ato an'efitra. Mba nanao ahoana izy izay any? Dia tsy mba niezaka ny hiresaka amiko mihitsy ve, dia tsy mba nanontany vaovao mikasika ny fahasalamako akory ve? Sa dia nosakanan'i Papa tanteraka? Izaho koa tsy sahy hanontany fa sao dia ho voalatsalatsa eo. Mba iza loatra ary re no vehivavy niaraka taminy tamin'iny andro iny e! Ity izaho dia tsy mba nihaino izay fanazavana avy taminy akory. Mino aho fa tena nanenenany iny, tsy mino aho hoe i Hery tsy hanontany vaovao mikasika ahy, fantatro fa tena tia ahy izy saingy mety ho avy aty amiko ihany koa ny olana. Tsapako, tsy manana traikefa aho amin'ny fanaovana fitiavana, tsy mba nikarokaroka hanatsarana ny fiarahanay roa. Nionona taminy aho, tsy nahalala afa-tsy izy ny boziko. Izaho no nahazo fahafinaretana tanteraka taminy rehefa niray ny vatanay, saingy izy kosa... mety izay ihany no niarahany tamin'ny vehivavy hafa. Te hanarina ny mety ho fahadisoako tamin'ny fiarahanay aho. Nefa amin'ny fomba ahoana? izaho ity hoe hianatra aty? Mbola tia azy aho. Tena tia azy aho. Manina azy aho izany.  
 

---------

Hivoaka ny hopitaly i Alexia. Voaorona avokoa ny fitaovana madinidinika tokony ho entina mody, i Tojo sy ny fiara koa efa niandry teo haka ny marary sy ny reniny. Nanandrana ny niantso an'i Malala antelefona foana i Tojo taorian'iny alina iray iny, saingy tsy noraisin'i Malala mihitsy. Gaga anefa izy fa dia ity farany indray no niantso azy hoe mba hanampy amin'ny fakàna an'i Alexia. Mbola nanantena an'i Malala tanteraka izy, tsy hainy adinoana ny fomba nitiavan'i Malala azy iny alina iray manontolo iny.

- "Izy no Alexia, zanakovavy, izy kosa ry Alexia no Tojo, tovolahy mpianatra eto Paris. Mino aho fa ho afaka ny hanampy anao betsaka tokoa izy amin'ny fikarakarana ny fianaranao sy ny fifankahazaranao an'i Paris. Sady tena azo atokisana, namana akaiky an'i Profesora Mahefa. Sa tsy izany ry Tojo?"
- "Ianao izato koa ... Madama, eny afaka manampy anao aho rahefa mbola azokoa atao."
- "Misaotra anao mialoha, mino fa mba hanana fotoana ihany koa i Profesora hanampy ahy."

Kivy kely i Malala, tsy nisy fahatairana na avy tamin'i Alexia na avy amin'i Tojo. I Alexia moa ny toetrany tsy mba ho taitra amina lehilahy vao miserana izany. I Tojo indray, i Malala no nifantohan'ny sainy, i Alexia rahateo koa moa, saron'ny havizanan'ny tsy fahasalamana teo ny maha izy azy. Na ny fiakanjony aza tsy mba nofantenina.

- "Etsy izato indry ry Alexia midira etsy aloha, fa aleo aho ho ato aoriana. Amin'izay ianao afaka mahita tsara ny hakanton'ny Paris."

Tsy nisy teny anefa nifankalozan'izy roa teo aloha, i Alexia koa toa sorisorena tamin-dreniny ka tsy nahitana teny firy. I Tojo indray i Malala ihany no noezahiny ampiresahina na dia somary namaly bontolo foana aza. Ny masony amin'io mitily an'i Malala eo amin'ny fitaratra fitarafana ny any aoriana foana.

Nanatitra ny entana tany ambony i Tojo dia hoe handeha hody. Nosintoniny nanaraka azy hivoaka ny varavarana i Malala. I Alexia koa variana nisomaritaka tamin'izy mianadahy kely elaela tsy hitany.
- "Nahoana ianao no tsy nety niresaka tamiko mihitsy ry Malala? misy olana angaha?"
- "Tsy tiako ho tsikaritry i Alexia ry Tojo a! Ataovy ho toy ny tsy nisy iny alina niarahantsika iny, tsy hisy intsony koa ny tahaka an'iny. Miangavy anao aho, aza adalainao aho. Hanaovako azafady aminao koa raha nanadala anao aho. Loza raha fantatr'io zanako vavy io izany. Sady tsy mitempo fitiavana anao ny foko ry Tojo, manambady aho, mbola manan-janaka kely. Izay fa aleo aho hiverina hiditra, veloma ianao, dia misaotra indrindra."

Sady nivonto ny fon'i Tojo no gaga izy amin'ny fihetsiky Malala. Fantany hatrany am-boalohany fa tsy ho fiarahana matotra mihitsy no nilàn'i Malala azy, fa faniriam-behivavy zatra firaisana ara-nofo tsy tapaka tao anivon'ny tokantranony fotsiny, saingy ankehitriny tafasaraka naharitra tamin'ny andefimandriny izy  ka tsy nahatohitra ny faniriana sy ny filàna tao anatiny. Nila azy fatratra i Malala, nefa izao dia manosika azy fatratra handeha ihany koa, noho i Alexia marina angaha.

Loulou (ralouloune@yahoo.fr)

Pejy 46
2006/05/26,09:01
- "Izany eo ihany Profesora fa dia mbola manantitra ny fisaorako feno anao ihany ny tenako noho ny soa lehibe vitanao taminay mianakavy, indrindra moa fa tamin'ny tenako. Tsy vitan'ny hoe nandray an-tanana ny fitsaboana ahy ianao fa dia mbola nekenao tsy am-pisalasalana ihany koa ny hikarakara ny fianarako aty am-pita. Tena olona hafa raha samy olona tokoa raha ianao."
- "Tsy misy tokona hisaoranao ny amin'izany ry Alexia a!" Hoy i Mahefa somary nikaroka izay hambara.
Tonga
dia fanahiana avy hatrany ny amin'izay mety ho tohin'ny resaka no tao an-tsainy. Na olon-kafa aza no teo amin'ny toerako mba nanao toa izany koa.
- "Tsy marina izany, na izaho na ianao samy mahalala fa tsy marina izany. Koa raha izao fifandraisana misy amintsika izao ve Profesora no hitranga matetika any amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany, na iray ho velona ny ady saritaka, na koa dia ho zary lasa hitempo fitiavana ho an'ny mpitsabony avy avokoa ny marary rehetra, sady lokilokin'ny hehy i Alexia.
- "Ka ianao anie ry Alexia tsy mitovy amin'ny marary rehetra fa..."
- "Izay indrindra mantsy, hafa raha samy marary mila fitsaboana no fandraisanao ahy Profesora. Ary hafa raha samy mpitsabo no fandraisako anao ankehitriny. Samy mahatsapa izany isika, tsy tokony nefa tsy tokony ho resin'ny tahotra isika."
Tsy nahateny i Profesora.
- "Hitanao! marina ny nolazaiko ka sy mahita ambara izato ianao o!"
Vao maika izy nivaloharika. Mahery loatra ny fibanjin'i Alexia ny masony, te hanodina ny fijeriny izy, fantany anefa fa tsy maintsy miteny ny vavany. Hany heriny, nanantona avy eo ankavanan'i Alexia, nitingitingina, nandray ny felantanany, sady somary nanafosafo azy no somary namihina, mikaroka izay hambara.
- "Alexia a! mbola tanora loatra raha ianao, mety ho sarotsarotra aminao ny hahazo ny zavatra tena misy marina."
- "Aza manahy ianao, ny elanelan-taona misy amintsika no mampisy tahotra ao aminao fa fantatro, ka zary ho lasa sakana amin'ny firosoana rehetra. Ry Dada sy Neny koa mielanelan-taona be ihany, saingy tsy misy ny olana, maro koa ny olona no toa izany, tsy maninona..."
- "An! an! Alexia a! henoy aho aloha, miangavy anao aho, henoy aho. Hitsabo tena no maha eto Frantsa anao. Efa azo lazaina ho teo ambavahoan'ny fahafatesana ianao, iray volana lasa izay, sitrana soa aman-tsara ianao izao noho ny fitahiana'Andriamanitra. Ezaho mba tsy hiverina aminao intsony iny fahadisoam-panantenana goavana nanjo anao iny. Afo mandoro ny fitiavana anaka, tena mandoro, indrindra indrindra fa raha milalalo azy ny iray nefa ny iray mandray azy ho tena matotra. Diniho tsara, taiza ny lesoka, mahaiza mandanjalanja ny halalin'ny fahatokisana sy ny fitiavana sahaza olona iray amin'ny manaraka."
- "Hay tsy misy miafina aminao ny fiainako na dia kely aza? Hay dia notantarain-dry Neny avokoa ny momba ahy rehetra a!"
- "Alexia a! aza misendaotra aloha ianao. Resaka tsotra nifanaovanay no nahafantarako izany mba hahafahana mitsabo anao tsara. Fantaro fa nomena fanafody fankaherezan-tsaina anie ianao e! Nandeha koa ny resaka ny amin'ny mety ho
antony
nahatonga iny lozam-pifamoivoizana nahazo anao iny."
- "Na izany aza ry Mahefa tsy anjarany no mampahafantatra aminao ny momba ahy a! Ahy izany, fiainako, ary efa fanaon'i Neny mihitsy ny mitsabaka foana amin'ny fiainako ka nampisy olana taminay matetika hatrizay. Tiany atao avokoa ny zavatra tokony ataoko, te hipetraka eo amin'ny toerako mandrakariva izy, ary tiany ho azy izay ananako."
- "Alexia a! fitiavany anao izany,"
- "Fitiavana ahy sa fitiavan-tena? Tsy fantatrao ny fiainanay ka miteny izany izato ianao."

Fahanginana no niserana nandritra ny segondra vitsy. Fotoana fohy nampitonian'i Alexia ny fony, fotoana fohy nametrahan'i Mahefa tany an-tsainy fanontaniana izay mety ho fiainan-dRatrema mianakavy marina tokoa. Nisento i Mahefa. Porofon'ny fifankahazoany am-po amin'i Alexia ny fahafahany mananatra an-janany. Nefa porofom-pitiavana velona tao amin'i Alexia ny fiantsoany hoe "Mahefa" tampoka teo, tsy nisy hoe "Profesora" toy ny mahazatra.

- "Mbola tianao i Hery e!" hoy i Mahefa nanohy. Nisento tokana fotsiny anefa i Alexia.
- "
Mino
aho fa mbola mitempo fitiavana lalina azy ny foanao."
- "Fa ahoana no ilazanao izany? Fantatrao tsara nefa ny hirifiry nosedraiko taminy. Ankoatry ny tsy nolazain'i Neny aza."
- "Fitiavana miredareda toa ireny, anaka, tsy mora ny mamono azy. Mety mangina vetivety fotsiny izy, matory fa tsy maty. Ny sainao no mety mandà azy, fa ny fonao mbola mitempo fitiavana aminy. Ny sainao no miezaka mitady olon-kafa hotsiriritina hasolo azy, fa ny fonao, na dia mbola marary aza, tsy mahafoy azy."
- "Niainanao angaha izany? hoy i Alexia sady nitsiky."
- "Eny e! ny ampahany angamba. Olona iray no hany fitiavako, 21 taona lasa izay, taonanao e? Nisy fotoana kivy tanteraka aho, nikasa ny hitady izay hasolo azy, saingy, tsy nety satria efa niorim-paka lalina ny fitiavanay."
Toa vonona tanteraka ny hamboraka ny tsiambaratelo izany i Mahefa. Somary nihilana kely niankavanana i Alexia. Notakariny tamin'ny tanany havia ny takolaky i Mahefa, ity farany nipararetra tampoka, soa ihany indro,..., niditra tampoka i Malala. Nivontirika ny masony nahita ny fihetsik'izy mianaka teo.
- "Neny, fa naninona i Neny no izao vao
tonga
? fa nisy inona? Izao efa mba tsindrian-daona ery."

I Malala niady saina hoe " Nolazain'i Mahefa azy angaha ny marina ka mampahery azy i Alexia fa tsy nisy hadisoany ny tsy nifankahitan'izy mianaka?"

- "Vao nifanena tamin'i Professeur Dubois aho teo, nilaza izy fa afaka roa andro ianao ry Alexia dia efa afaka mivoaka ny hopitaly raha tianao. Efa salama tsara hono ianao."
- "Izay no adinoko tokoa," hoy i Mahefa toa nahazo aina tampoka, "saingy tsy mbola mahazo manao vizana be ianao na dia izany aza. Tsy maintsy karakaraina ny taratasy momba izany. Andao anie aloha isika ry Malala hiaraka hanao izay taratasy izay a! manaraha ahy ho any amin'ny birao vetivety. Sitran'ny ahay vita izao izay vita."

 

Notantarain'i Mahefa tamin'ny antsipirihany ny fihetsiky Alexia hatramin'izay. Ketraka i Malala, tsy nampoiziny. Teo vao nitamberina tao an-tsainy ny fanontaniana madinidinika mikasika an'i Mahefa napetraky i Alexia taminy hatramin'izay.
- "Dia ahoana? Inona no ataontsika manoloana izany?"
- "Izay mihitsy no isany nahavaky ny saiko hatramin'izay. Tsy aiko ry Malala, tsy aiko, mila hiorona mihitsy ny ati-dohako."
- "Koa inona moa ny hisalasalan-tsika fa dia aleo lazaina azy amin'izay ny marina."
- "Tsia an!" hoy i Mahefa nanivingivin-doha mafy. "Tsia dia tsia ry Malala, hanimba an-janako izany."
- "Efa mba salama anie izy izao e!"
- "Tsy ny fahasalamany intsony indray izao no olana,
tara
loatra isika, efa andohalika ny ranom-bary. Raha izao no lazaina aminy fa izaho no ray niteraka azy, dia na iray alehany ho tezitra amintsika izy, indrindra amiko hoe nahoana no tsy nambara taminy hatramin'ny voalohany izany. Na iray ho fatin'ny henatra io zaza io ka tsy te hifampikasoka amiko sy hatita ny salovan-tavako intsony. Amin'izay aho vao tena ho very. Tsia an! Nikasa ny hanomboka hanome azy ny anjara fitaizako aho, hiantoka ny fianarany sisa. Fantatrao fa izao no mba fotoana tokony hanararaotako ny fotoana very taminay mianaka hatramin'izay. Sanatria anie izany ry Malala. Hanimba ny sainy izany, eny fa na dia ny hieritreritra fotsiny aza fa izaho rainy no nanaovany ireny fihetsika mamoafady ireny."

- "
Marina
izany ry Mahefa nefa, na dia olona tsotra sy tia olona ary be fandeferana tokoa aza i Alexia dia manana ny hasiny sy ny hajany izy ary niezaka ny nitandro izany foana hatramin'izay. Mety hanimba ny sainy tokoa. Tsy diso izy akory nitempo fitiavana taminao mpitsabo azy,... saingy... ianao rainy..... Dia ahoana ny atao ry Mahefa?"
- "Ianao sy izy mianadahy kely koa tsy ho ela intsony dia hiverina hody any antanindrazana. Izao no angamba no hevitra hitako, hafarana aty i Hery."
- "An! ahoana an!... an! Hafarana aty i Hery? Izaho hody any dia i Hery ho atyy?

Loulou (ralouloune@yahoo.fr)

Pejy 45
2006/05/23,05:26

- "Mandroso ianao, ianao mihitsy izao no andrasanay."
Tsy nahateny i Hery, ny fony no nidobodoboka mafy ary mila hangovitra mihitsy aza ny anao lahy.

- " Mahazoa toerana, ... Hono ho’aho Dr Mihary. Izy moa izany no nanavotra anao tany anaty ranomasina? " hoy ny fanontanian'ilay polisy mpaka ambavany.
- "Eny tompoko," hoy i Mihary.
- "Fa mpifaninona moa ianareo?"
Somary niahotra i Mihary tsy niteny, fa i Hery no nojereny tsara.
- "Mpinamana mpiara-mianatra izahay efa hatramin’ny fony kely, dia nifankahita taty."
- "Hay, tsy mpifankatia akory."
- "Tsia tompoko," hoy i Mihary. I Hery etsy efa mivaloharika tsy misy ohatr’izany.
- "Azonao ambara aminay ve anefa ny antony nahatonga anao nanao izao fihetsikao izao."
Tsy sahy nijery intsony i Hery fa ny masony no nakimpiny.
- "Euuhh ! sarotra be izany tompoko! fa resaka asa izay nahatsiarovako fahadisoana lalina no nahatonga ahy nanao izao."
Nisokatra tampoka ny mason’i Hery.
- "Hay!"…tsy niteny aloha ilay polisy, tany amin’ny varavaran-kely no nojereny.
- "Matetika mantsy dia fahadisoam-panantenana ara-pitiavana no mahatonga ny olona hamono tena."
- "Eny e!" hoy ihany izy. Rehefa tsapanao fa tsy nisy olona nanery an-kolaka nanao izao dia miala ny fiahiahianay!

Gaga i Hery, toa niverina tampoka tamin’i Mihary ilay fo mahery tsy ravan’iza na iza. Izy etsy tsy nahateny, ny tanany fotsiny no natolony ireo polisy, ary ilay iray nikapoka ny lamosiny sady niteny hoe :
- "Misaotra ry ise izany nanavotra ain’olona an!"

Tahaka ny nisy lanja mavesatra izany niala tamin’i Hery. Tsy nampitony ny fony mihitsy ny fahatongavan’ireo polisy roalahy. Ny mason’i Mihary no nojereny tsara izay tsikariny fa nanomboka nanganohano indray. Nanatona teo akaikiny izy nandray ny tanany nefa nakifik’ity farany no sady nakimpiny ny masony tsy hijery.
Fahanginana tanteraka no taorian'izay. Tonga ilay dokotera mpizaha marary vao nanokatra ny masony  indray  i Mihary.
- "Tsy aleo aloha ise mba mivoaka fa hanao fizahana aho."  
- " Eny tompoko," hoy i Hery, sady nitsangana izy nivoaka ny efitra;

Tsy hitan’i Hery intsony izay hatao, ny alehelony an’i Alexia mbola mitombo ihany. I Mihary ity toa manavotra azy nefa tsy te-hierika aminy intsony. Tsy azony intsony ny fandehan-javatra.
Farany, nangataka tamin’ireo dokotera mpiandry raharaha izy aloha hiverina any amin’ny hotely hiomana sy handeha hamita ny asa izay iraka nalehany aty Mahajanga. Fa mbola hiverina kosa araka izay azony hatao vao misy malalaka kely.

Tsy nitombin-tsaina mihitsy i Hery, na inona na inona nataony. Zara raha vita ny asa. Nanaraka ny onjany teny fotsiny no azony natao.

Tonga tao am-piasana izy dia nahita solosaina afaka mifandray amin’ny tranonkala. Nosokafany ny mailakany, tsy nisy olona namaly, tsy nisy nantenanina ihany koa fa i Alexia aza mbola marary izay ka tsy afaka ny hanoratra ho azy. Nojereny indray ilay mailaka kelymaditra, nosokafany ireo nifanoratra taminy. Mbola eo ilay hafatr’i Tiana nifampiresahany farany. Nojereny ilay daty, ity ilay daty nahatratraran’i Alexia ilay string an’i Malala tao anaty efitra fandroana. Tsy nisy tohiny intsony taorian’izay.
Mila namana aho hifampiresahiko izao zava-manjo ahy izao.
Nialàny aloha ilay mailaka, nijery indray ny takela-pifandraisana tao amin’ny wanadoo.mg izy. Efa nivadika ho tantara lava dia lava ilay « tourbillon de l’amour ». Gaga izy, variana nijery sy namaky. Isaky ny andalana iray dia toa mamakivaky ny fiainany. Kivy sy ketraka izy, tena nisento tokana amin’ity zava-bitany. Ny alahelo mitoetra, i Toky sy Cynthia re izay nanao ahoana ? Tsy nahazoako vaovao intsony. I Malala maninona no tsy miantso azy mihitsy?
Farany, niverina niditra tamin’ilay mailaka kelymaditra teo indray izy. Nandefasany hafatra i Tiana raha mbola afaka mifandray aminy.
Notantarainy teo izay rehetra nanjo azy taorian’ny nifampiresahan-dry zareo farany iny. Voatantara teo avokoa na ny nataony tamin’i Tahiana, na ilay resaka string, na izao manjo azy misy an’i Mihary izao. Namborakany teo ny adin-tsainy rehetra ary voalazany hatramin’ny antsipirihiny. I Tiana no fantany fa mety afaka hanome torohevitra azy.

 

 --------------------

Vao maraina dia niarina teo ambony fandriana i Tahiana. Tsy tafandry mandry ny anao vavy fa lasa saina tamin’ny nanjo an’i Hery. Nisy hevitra nipoitra anefa tany an-tsainy tany, hevitra ratsy naniry ho azy, mikasika ny valifaty tiany hatao amin’i Malala. Niomana haingana izy, nahandro sy nisakafo, nampirina ny trano dia lasa nandeha niasa.

Vao tonga tany am-piasàna dia namita izay asa mbola tsy efany omaly hariva. Tamin’ny 9 ora sy sasany tany ho any. Nantsoiny tamin'ny fidainy amin'izay i Malala:
- "Allo ! Malala an!"
- "Ahoana Tahiana?"
- "Afaka antsoin-dry aho ve fa lafo loatra ny miantso mankany an-dafy amin’ity findaiko ity?"
- "Tsy mampaninona ka!"
Nony afaka kelikely,

- "Allo!"
- "Ahoana akia! Nahita vaovao ve indry mikasika an’i Hery?"
- "Ie ! avy tany amin’ny toeram-piasàny aho izao, nalefa namita iraka hono izy, kanefa mbola tsy nahandrenesam-baovao mihitsy izy lasa any,"
- "!!!!!! ahoana tsara hoe?"
- "Efa hoe nalefan’ny orinasany hono izy dia tsy nahitam-baovao mihitsy. Antsoy ange ny findainy e! tsy azo mihitsy… Efa niantso azy im-piry aho izay…."
Tsy nisy niteny aloha...
- "Tahiana an ! tsy mampitombina ny saiko mihitsy izany lazain-dry izany. Aleo aloha tapahiko ny antso fa manomboka marary ny andohako."
- " Eny ary Malala an! tsy maninona fa andramo antsoina indray e!"

Izay mihitsy no tian’i Tahiana hahatongavana. Ny tsy hampitombin-tsaina an’i Malala. Tsy nahoany fa valifaty no nanenika ny sainy. Na izany aza. Mbola mivilivily ihany koa ny any anatiny any ny amin’ny nanjo an’i Hery.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 44
2006/05/21,03:50
   Raha iny nitsirempirempy iny ny mason’i Hery dia tsapany fa lavo tamin’ny tany izy. Natrakany moramora ny lohany. Ny gorodona mirakotra taila miendrika efajoro marobe no milahadahatra manodidina ny seha-pijeriny. Hitany koa ny kodiaran’ny fandriana izay misy an’i Mihary. Ny lohany maharary azy, ny kibony toa misalebolebo mila tsy ho tantiny. Izy mbola fanimpanina, ary mahatsiaro mangatsiaka tsy misy ohatr’izany.
Niarina izy, tsy teo intsony Ratrema saika namono nahafaty azy teo. Ilay salebolebo tao anaty vavoniny teo no tsy maintsy nampitsangana azy hamonjy ny efitra fidiovana haingana. Raha vao
tonga teo amin’ilay bakoly lehibe fanarian-drano izy dia nihoaka nandoha.  M bola henony naharary azy mafy ny lohany, toa fanimpanina sy badenina mila hitsirara amin’ny tany indray izy. Naka toerana nipetraka tamin’ny tany indray izy aloha sady niankina tamin’ny rindrina. Rehefa nahatsiaro saina sy tony tsara vao nitsangana nijery ny tarehiny tamin’ny fitaratra…..

Akory ny hagagany fa tsy nisy na dia ratra iray akory aza tamin’ny tarehiny. Fa nisy inona teo ?
- Nahatsiaro tena naharary mihitsy aho teo, nefa izao tsy misy diam-pery akory. Tena nanonofy ratsy aho! Tena loza fa mihatra hatramin’ny nofiko ny adin-tsaiko.

Afaka fotoana elaela izy vao nivoaka tao amin’ny efitra fidiovana rehefa avy nisasa tarehy. Hitany avy hatrany i Mihary mijery azy tsara.
- "Hery an! fa maninona ianao?
Tsy niteny aloha ny lehilahy fa naka ny seza ary nanatona teo akaikin’ity marary.
- "Mihary an ! efa niteny ny dokotera fa mila maka aina tsara ianao ! Tsy aleo aloha matory ihany?"
- "Fa tamin’ny firy aho no
tonga tato amin’ny hopitaly?"
- "Tamin’ny valo sy sasany alina tany ho any."
- "Ary izao amin’ny firy."
Nojeren’i Hery ny famataran’ora teo an-doham-pandriana :
- "Efa amin’ny roa maraina."
Tsy namaly aloha i Mihary. Nakimpiny indray ny masony.

- "Hery an! … nitsangana tampoka ianao teo dia nitsirara tamin’ny gorodona. Asa, nihevitra ny ho atsy amin’ny efitra fidiovana angamba. Manana olana amin’ny resaka tosi-dra angaha ianao? Ianao nianjera tamin’ny tany no nanaitra ahy. Nikarokaroka ilay bokotra fiantso vonjy aho fa tsy hitako akory fa voatsindry tato ambany ondako tato. Tafatsangana ihany ianao ny farany dia naleoko niandry fa tsy niantso mpitsabo indray.

Tsy niteny i Hery fa nangina fotsiny, nisaintsaina izay nanjo azy. - "Tena tianao izy e?"
- " Izy iza no tianao hotenenina!" hoy i Hery.
- "I Alexia ! izay foana no anarana naverimberinao tamin’ianao nitsirara amin’ny tany teo."
Nanganohano ny mason’i Hery. Niondrika izy tsy sahy nijery intsony, menatra an’i Mihary loatra. Ary ny henatra eo ihany fa ny fahadisoana goavana naverimberiny no tena tsy tantiny.
Na dia nofy ratsy aza ny nahazo azy teo, toa hafatra miletra any am-pony any mihitsy. Ary tahaka ny kapoka maharary tamin’ny vatany akory aza ilay nofy ratsiny.
Tsy nanana eritreritra afa-tsy izao intsony izy: hitady an’i alexia, na inon-kihatra, na inon-kidona. Eny, na dia handaniany izay kely mba hananany aza. Tsy maintsy mandeha izy, tsy maintsy mahita ilay olon-tiany.
Nitsangana teo amin’ny toerany i Hery dia nivoaka ny efitra, namonjy seza fiandrasan’ny marary tao an-dalantsara. Alahelo tsy roa aman-tany no niainany.

I Mihary kosa, niverina tsikelikely tao an-tsainy ny hafatra voarainy nandritra ilay fotoana nameloman’i Hery azy. Toa nofy, nefa mitory ny marina entiny hiatrika ny fiainany any aoriana. Inona no maha-sarotra ilay iraka. Ary raha tsy vitany ilay iraka : inona no valin’izany?
…………

Na dia tafiditra anatin'ny nofy ratsin'i Hery aza Ratrema, ity farany kosa mbola very hevitra ary tsy mitombin-tsaina mihitsy na dia eo aza ny otra malefaka sy ny safosafo ataon'i Corine  azy.

 

- "Ratrema an ! « Laisse-moi faire, et laisse-toi aller! », hoy i Corine nibitsibitsika mora teo amin’ny sofiny.
  Tsy nanan-kolazaina intsony izy fa nanaiky tsotra izao ny otra nataon’i Corine taminy. Injay fa tsapany ny bokotry ny lobaka mivaha tsirairay. Iny indray ny tanan’ity vehivavy nisintona ilay lobaka hiala tanteraka amin’ny pataloha.
- "Corine an ! efa nilamina ange ilay adinay sy Malala iny e!"
- "Tsy ahoantsika letsy izany Ratrema an ! Tsy fantatr’ialahy akory izay ataony any lavitra tsy taka-maso any." Sady niodina teo anoloany i Corine no nanala ilay akanjo ivelany. Avy eo namaha tsikelikely ny lobaka fotsy nitafy ny hodiny. Toy ny tsy teo no nanalàny iny ary atin’akanjo mainty feno dantela manify sisa no nasarony ny nonony. Natosiny tamin’ny tongony ilay sezan-dRatrema misy kodiarana ary nikisaka kely nahazoany toerana malalaka tsara.
- "Mbola ao ve letsy ilay efitra kely fatorian’ialahy iny rehefa tsy afaka mody atoandro ialahy?" hoy ihany i Corine nanontany an-dRatrema.
- "Corine ann ! aza
tonga dia maika ny amin’izany aloha ianao? izao ihany no nahavoa antsika ilay tamin’ny farany teto."
- "Ialahy koa!" sady nitsangana izy nanokatra ilay varavarana dia niditra tao. Afaka dimy minitra dia nosokafany indray, sady ny fanondrony roa no navoakany teo niantso an-dRatrema tahaka ireny amin’ny sarimihetsika ireny.
- "Ratrema chéri ! Avia letsy fa efa voaomako tsara ny ato an!"
Tsy niteny Ratrema fa ny sezany no nitapikirany mafy. Tsy sahy handingana indray izy ka handrava ilay fifankatiavany efa nirehitra indray tamin’i Malala.
Tsy tratra fa nivoaka tao amin’ilay efitra i Corine, amin’izato bikany mahasarika ny maso; Ny nonony mameno tsara ny tatiny, ny bikany mbola mitana maharesy ireny tovovavy tsy dia mahakarakara vatana loatra ireny. Atin’akanjo mainty ambony ambany no nanaovany, somary mitaditady ny sisiny, ary zara raha takon-kenatra fotsiny fa dia entina hanintona lehilahy no tena andraikiny. Nanatona teo anoloan-dRatrema indray i Corine sady nandray ny tanany roa no nisintona azy hitsangana.
- "Avia letsy Ratrema an ! izaho ange izao efa ho iray volana sy tapany tsy nanao mihitsy e! Ny asa sy ny afera nefa tena manome « stress » mihitsy. Vao niantso ahy fotsiny ange ialahy teo dia nahatsiaro ny nataontsika fahiny aho e! Avia letsy an!"
Fiangotingotiana izany ka fiangotingotiana, notaritaritiny hanaraka azy tao anatin’ilay efitra Ratrema ary nasainy nipetraka teo ambony fandriana. Nampatoriany tamin’ny lamosina. Norokorohany ny tendany sy ny tratrany, nosafosafoiny hatrany ary nampidininy hanaraka ny kibony.
Novahany ny fehikibo sady nosintominy hiala, avy eo novahany koa ny bokotry ny pataloha, ary nampidininy moramora hiala. Ratrema rahateo nanampy tosika tamin’ny tanany.
Rakitra ny orokoroka tamin’ny vatan-dRatrema ; Ilay kalisaona sisa no teny aminy. Safosafo lavareny, orokoroka tsy tana mihitsy. Natsofok’i Corine tany anatin’ilay kalisaona ny tanany ilany, ny ilany manafosafo ny tratrany. Ny molotra miakatra mananika ny an-dRatrema….
- "Mody manao mafy loha an! hoy izy somary mihomehy nefa manoroka an-dRatrema ihany.
Nony afaka kelikely….
- "Andray letsy Ratrema, fa angaha letsy dia tena mafy mihitsy ity adin-tsaina mahazo an’ialahy. Izaho letsy eto manovokovoka mihitsy mamelona fa toa tsy taitra akory ny an’ialahy. Fa maninona ialahy ity e?" Sady niala i Corine no nitsangana teo anoloany.
- "Tsss ! izao ve letsy no ataon’ialahy. Ka raha tsy mitohana ko!" hoy ihany izy.
- "Miala tsiny !" hoy Ratrema namaly azy tamin’ny fahamenarana, Tena tsy fantatro mihitsy e ! ssshhh, raha mba tena fantatrao marina mantsy ny olana mianjady amiko!"

……..

Nanandrana namerina niantso an’i Hery ihany i Tahiana fa tsy nahazo azy. Farany, ilay laharan’ny findain’i Malala teo no nampidiriny tao anaty fitehirizan-daharanan’ny findainy.

- "Mba vehivavy tsy manana ny hajany koa ry Malala, resaka ohatr’izany ve no andaniana vola hiantsoantsoana aty, vadin’ny mpanankarena tokoa, tsy miraharaha izay lany fa dia heveriny ho maniry ohatry ny anana ny vola ao an-tranony. Tsy misy asa atao fa mandany andro mitety magazay Izany mihitsy ny mahatonga iny tsy menatry ny mampirafy. Shhh ! nahazo ihany izy nahazo an-dRatrema fa nahazo koa Ratrema sendra iny vehivavy iny. Atao ahoana fa namana tsy nifankafoy, nifampizara ny manta sy ny masaka, nifampitantaràna ny fiainana rehetra, noraisina ho toy ny rahavavy. Nefa… Tsy handefitra manana ny rariny aminy intsony aho fa ho hitako eo.
… Malahelo aho malahelo, koa maninona raha miverina, lazaina fa nilamina ny aminay sy Ratrema e ! efa hadino daholo ny nataonay taloha e ! nefa tsy miherina akory ny andro dia efa mampirafy sahady. Tsy ho fantatr’i Ratrema angaha moa izany nataony izany? Ho main’ny afo natsangany iny izao. Sshh, aleo tsy eritreretina intsony fa aza manody ny tahaka izany…"

Nidina tany ambany izy nikarakara sakafo, i Manitra rahateo tsy tao an-trano. Lasa eritreritra lalina izy ny amin'izay nahazo an’i Hery, fa maninona izy no any amin’y hopitaly?
 Ora vitsivitsy taorian’izany kosa tany Mahajanga tany,

Tsy naharitra nijanona teo amin’ny sezan’ny lalantsara akory i Hery. Niditra tao an’efitra indray izy, naka ilay seza nipetrahany teo. Ny rano no nosotroiny betsaka, hanala ny makafoka tany anaty vavoniny tany. Nahita tory ihany izy nony avy eo ary efa madiva haraina izy vao nifoha. Hitany i Mihary mbola renoky ny torimaso.
Nitsangana izy avy eo dia nanasa ny tarehiny tamin’ny rano mangatsiaka. Nanadio izay lotoloto rehetra tamin’ny efitra fidiovana. Fofona hafahafa no nameno ny efitra, notobasany tamin’ny rano mba hialan’izany. Vita tanteraka ny fanadiovana ilay efitra kely vao nivoaka tao izy :
I Mihary mbola matory no nobanjininy tsara sady lasa ny fisainany.
- I Mihary ve?
Vao nivaly ny bakalorea dia nahazo vatsim-pianarana ho any Amerika izy, nilamina ny antontan-taratasy rehetra dia lasa niampita ranomasina nianatra momba ny fitsaboana, ary nandalina manokana momba ny fananahana sy ny reny bevohoka. Valo taona izy tany foana. Nitazona ny fahadiovany ary voaporofo mihitsy.
Tsy nijanona tany fa nody an-tanindrazana, dia nahita ahy, dia tsy nisy na inona na inona fa nomeny ahy tsotra izao ilay fahadiovany tsy noheveriko akory. Dia diso aho teo, tokony nilaza taminy ny fiainako aho, nefa nahoana ary izy no tsy nanohitra na dia kely fotsiny aza tamin’ilay firaisana nataonay tamin’ny zoma hariva? Raha izaho manokana aloha dia tsy mba nievitra an’i Mihary ho virjiny izany mihitsy aho na dia kely aza. Nihevitra mihitsy aza aho fa olona niaina tany Amerika izany efa malalaka fomba fisainana, nefa nahoana?
Tsy afaka miala amin’izao manjo azy izao aho, ary tsy maintsy misy ny fanadihadiana ataon’ny manam-pahefana ny amin’iny loza iny.

Noraisin’i Hery moramora ny tanan’i Mihary, ary iny no nanaitra azy sy nampisokatra moramora ny masony.
- "Nanao ahoana ianao izay," hoy i Hery.
- "Mihatsara kokoa fa misaotra anao!" hoy i Mihary nanisy tsiky kely tamin’ny molony.
- "Faly aho rehefa tsy naninona intsony ianao. Tsy misy tokony hisaoranao mihitsy na dia kely aza, mifona aminao aza aho… sady latsaka ihany ny ranomason’i Hery, nanondrika ny lohany teo amin’ny tanan’i Mihary.
Tsy niteny aloha i Mihary fa ny tanany no nasafosafony tamin’ny tarehin’i Hery. Somary namafa koa ny ranomason-toloko sy fitarainana.

-fotoana ela no tsy naha-teto an-tanindrazana ahy. Tsy hoe tsy niaraka tamin’iza na iza aho tao anatin’izay fa nisy gasy izay niaraka tamiko, roa taona taorian’ny nahatongavako tany, nifanalavitra anefa ny oniversite nisy anay dia nifanoratra mailaka sy taratasy fotsiny no natao betsaka, ary zara raha isam-bolana vao mifankahita.
Ny Amerikana moa, hitanao ihany fa olona lava sy ranjanana avokoa, izaho hatreny amin’ny tratran’izy ireo, dia nihevitra ahy mbola zaza avokoa ny rehetra. Ny antontan-taratasiko koa tsy dia niparitaka firy. Ny fianarana rahateo no nataoko ho vaindohan-draharaha. Ary tsy nisy nampiraika ahy izay mpiara-mianatra tamiko.

Niaraka nandritra ny herin-taona teo izahay sy ilay bandy gasy izay, izaho foana no nandeha nankany aminy, zara raha in-dray mandeha ihany izy no namangy ahy. Ary isaky ny nifankahita izahay dia tsy nitady afa-tsy ny firaisana ara-nofo tamiko no ambetin-dresany. Tsy nanaiky mihitsy aho ary farany dia reko tamin’ny namako fa miaraka amina vazaha amerikana izay hono izy.
Tsy nanaiky mihitsy aho ny handry niaraka taminy satria nanana hambom-po be loatra, hambom-po amina safidy roa monja:
Ny voalohany dia ny hitazona ny fahadiovako ambara-pahatongan’ny fampankarana ahy. Ary ny faharoa dia ianao, ilay fitiavako voalohany.

Dia tampoka ny nahitako anao taty, dia naleoko nisafidy ilay faharoa, indrindra moa ianao hoe: mbola tsy manambady. Ny taona rahateo mandroso ihany.
Dia izay, izay ilay fahadisoam-panantenana taty amiko.
Valo taona lasa izay, tsy niova ny fitiavako anao na dia nafeniko aza. Na dia nosaromako tamin’ny fianarana foana aza ny fitiavako, ilay afo mbola nirehitra nitsilopilopy nanazava sy nanafana ny foko tao ihany.

Dia izao , izaho raiki-pitia taminao, nefa ianao raiki-pitia amin’olon-kafa, samy manana fitiavana mipololotra tsy mety maty isika fa tsy mitovy làlana.
Samy diso angamba isika satria tsy nilaza ny marina, (nanomboka nanganohano koa ny mason’i Mihary), Izay ry Hery no nahatonga ahy nanontany anao tamin’ny alina hoe : « tena tianao izy e? »
Fantatro avy hatrany ny valiny na dia tsy te-hiteny aza ianao !

Zavatra roa loha no tiako hotenenina aminao :
Raha tena tianao marina IZY dia hajao amin’ny fonao rehetra.
Voalohany amin’izany aloha, hajao ny tenanao. Aza mihevitra ny tenanao ho very fa mahaiza mionona amin’ny fiainanao: ajanony aloha ny filàn’ny nofo, mety anatra mikapoka anao ange izao manjo ahy izao e ! Dia sanatria ve sahinao ny hamerina izany amin’olon-kafa?
Mitandrema fa maro ny fakam-panahy, ary ianao dia manam-bika sy endrika, mety ho maro ny misari-zoro sy mitady hisintona anao hanaraka azy. Ka eo no ilàna ny fahamatoran-tsaina satria efa nilaozanao lavitra ny fahazazana.
Ary tadidio fa raha fantatr’i Alexia izao ataonao izao dia mety hamoy fo ihany koa izy! Mitandrema mihitsy mba tsy ho lavon’ny fakam-panahy indray ianao.

Ny faharoa dia tsy hiteny aho hoe : tia na tsy tia anao.
Marina fa mavesatra amiko ny fahadisoam-panantenana, fa tsy izany akory no hampijanona ny fiainako. Ary eo foana aho, hanampy sy hanoro hevitra anao. Raisiko ho adidy ny hanitsy anao amin’ny làlana marina. Fa apetrako kosa fa tsy hanana firaisana ara-nofo aminao intsony aho…
 Tampoka, nisy nandondona tao am-baravarana,
tonga dia niditra ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy.
- "Dia ahoana Dokotera? Nanapa-kevitra ny handao anay tampoka angaha ity ianao?" hoy ilay Dokotera nanao fizahana sady mananihany ihany. "Tsy izahay irery ange no hilaozanao fa i Madagasikara mihitsy e!"
Raha tsy nisy izao tovolahy mirijarija be izao dia efa tsy nisy azo natao na inona na inona intsony. Ka dia nanao ahoana aloha izato Dokoteranay e?"

Tsy niteny i Mihary fa nitsiky fotsiny tamin’ilay hanihany nataon’ilay dokotera.
- "Ka inona izao no atao anao?"
- "Manao ahoana anefa izy io dokotera," hoy i Hery nitsatsaingoka ;
- "Iza izao no tena mahalala izany fa izaho ange mijery ivelany fotsiny e!"
- "Ka inona no fanafody tianao hosoratako ato dokotera? sady nitsapa ny tosi-dra ihany izy.
- "Mody ihany izao no fanafody hitako fa tsara indrindra.! hoy i Mihary ;
- "Ha, ha, ha!" hoy ilay dokotera nihomehy. "Ianao ity koa mampihomehy ahy mihitsy. Tsy maintsy misy ny fepetra tokony harahina ; mino aho fa ho avy tsy ho ela ny polisy hanadihady ny zava-nitranga ; amin’ny tahaka izao koa dia tsy maintsy misy mpitsabo hafa manamarina fa efa mitombin-tsaina ny tra-boina sao dia mamerina indray ka loza ! vita izay… tsy maintsy hotazominay roa na telo andro eto aloha ianao fa mba namanay hangalanay hevitra e!"

Nivaloharika i Hery, tsy nahateny fa natahotra akory aza. Toa misamboaravoara indray ny kibony.
- "Ary ny tovolahy nefa manao ahoana?"
- "Izy aza no tena marary kokoa noho izaho Dokotera," hoy Mihary namaly, vizana koa ny fahitako azy, mila jerena kely fa nandoha tampoka, mety nahatelina ranomasina koa angamba dia izay no tsy zakany.
- "Manaraka ahy any amin’ny biraoko izany izao hojerena tsara. Efa nisakafo moa ise io?
- "Tsia tompoko!" hoy i Hery.
- "Ka izay ange no mahavoa anareo e! eny e ! Andao fa hojerentsika izay manjo an’ise"

Tsy nahatobin-tsaina intsony i Hery, nitaintaina izay tsy izy satria hiafara aminy izao loza manjo an’i Mihary izao. Tsy amin’izay fitsaboana ny tenany ny sainy, ary na ny sakafo nohanininy aza tsy tsaroany intsony.
Vao niverina tao amin’ny efitranon’i Mihary izy dia indreo Polisy roalahy efa manao fanadihadiana sy mametraka fanontaniana amin’i Mihary.
- "Mandroso ianao Andriamatoa ! ianao mihitsy izao no nandrasanay ;
Nidobodoboka tsy misy ohatr’izany ny fon’i Hery. 


 Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr) 
Pejy 43
2006/05/19,10:22

Tsy nahateny akory i Hery, zara izy raha nahavoalaza hoe « aty amin’ny hopitaly aho » dia tapaka ilay antso. Nantsoiny indray i Tahiana fa tsy nety azony intsony. Kivikivy ihany izy niverina tao amin’ny efitry ny marary. Ilay findainy rahateo koa ritra herin'aratra ka tsy afaka narehitra intsony.

Very hevitra ny amin’ity nataon’i Mihary izy. Tsy nampoiziny mihitsy ny tahaka izao. Tsy mba malaky kivy izany mihitsy raha i Mihary araka ny fahalalany azy. Izy aza no anisan’ny mpampitraka ny namany, kanefa, dia miova tokoa ve ny toetran’ny olona hoy izy rehefa miha-lehibe. Fa dia naninona loatra ary i Mihary?
Nahatsiaro tena ho diso i Hery, nanenina tanteraka tamin’ny tsy fahatsiarovan-tsainy. Tsy nampoiziny ho tahaka izao ny ho fandehan’ny tantara. Nihevitra izy mantsy fa mbola tahaka ny fisakaizàna tamin’ireo namany fahiny ihany ity indray mitoraka ity, kinanjo…

Lasa saina teo izy niandry an’i Mihary eo am-parafaran’ny hopitaly. Nojereny tsara I Mihary toa tsy mahatsiaro izay manodidina azy. Reraka ny endriny sady  toa hatsatra tampoka. Ny tanany havia mitsindrona fanjaitra mitondra ny serôma mitsitaitaika miditra moramora amin'ny vatany.

Eo am-pibanjinana an’i Mihary izy no nandefa tsy nahy ny sainy tamin'ny  fahazazany. Tadidiny ny fotoana niarahan'izy sy Mihary nianatra voalohany. Mbola zaza saina tokoa aho tamin’ireny hoy izy. Niditra ny kilasy faharoa, tamin’izay rahateo vao nanomboka niara-nianatra ny lahy sy ny vavy, i Mihary nianatra tany amin-dry Masera foana hatramin’ny naha-kely azy tsinona moa I Hery nianatra tao amin-dry Mompera, dia raikitra tamin’izay ny fifangaroan’ny fianarana; Samy nitondra izay fahaizany avy any avy. Nifandany an-kolaka tamin’ny fahaizana; niady mafy ny ho voalohany. Dia rehefa samy tsy nisy resy sy naharesy dia niray làlana, niaraka tamin’ny fotoana tsy nampoizina. Mody niaraka fa tsy tena niaraka, nefa nampitsiry tampoka ilay afom-pitiavana voalohany tany anatin’ny tsirairay izany.
Toa fotoana nandalo ireny nahavarimbariana azy roa ireny, nisongonan’ny sasany izy ireo, ary samy tsy
tonga saina raha tsy efa avy nijery ny valim-panadinana. Dia notapahina teo ilay saika ho doria, ary tsy nisy nifamela ny mamy na koa ny mangidy fa ny hahatafitàna ny bakalorea no natao tanjona. Lasa tany Amerika moa i Mihary nony avy eo nanohy ny fianarany ary izao indray izy roa vao nifankahita. 

Raha lasalasa saina teo izy nijery ny lasany, indro fa somary nihetsika kely ny rantsan-tanan’i Mihary, nahita izany i Hery dia noraisiny tsimoramora. Nofeheziny sy nomeny hafanana ilay tanana mangatsiaka saika fefiky ny rano teo.
Tsy niala teo amin’ny tarehin’i Mihary intsony ny masony. Indro nanomboka nitsirempirempy, toa taitra tamin’ny torimasony.
- "…Fa aiza aho izao?"
- "Aty amin’ny hopitaly ianao fa aza mbola miteny mafy aloha Mihary an!"
Tsy niteny i Mihary, ny masony no nahirany nijery ny manodidina. Tsapany ny hafanan’ny tanan’i Hery nanotra malefaka ny sandriny.
Raha sendra nifanojo ny mason’izy roa, dia niraraka moramora ny ranomasony. Nifokofoko nitomany nefa nampanginin’i Hery tamin’ny safosafo sy tambitamby.
- "Mihary an! mbola vizana be ianao fa aza manao toa io e!
- "Hery an ! Tsy fantatro intsony izay nahazo ahy, tsaroako ho diso fanantenana tanteraka aho ary nahita ilay ranomasina mangeniheny dia niroboka tsy ampiheverana akory."
- "An, an, ry Mihary an ! aza alefa amin’izany intsony ny sainao fa mbola eto aho ary tsy handao anao mihitsy."
- "Hery an ! … Tsy fantatrao ny tena
antony…" hoy i Mihary, nisento tokana izy sady nampikimpy ny masony tsy hijery intsony…

Toa fantsika niletra ny fon’i Hery izay teny farany izay. Teny nampitroatra ny nenina tany anatiny. Teny nikapoka sy nively ny sainy. Ary toa nipoipoitra nanodidina azy ny hadalàna rehetra nataony hatramin’izay. Tsy mandry mihitsy ny eritreriny, isaky ny mandefa sary ao an-tsainy dia tsy nisy afatsy zava-dratsy nataony no nameno ny fijeriny. Naka ilay seza fiandrasana marary izy dia nitoetra teo. Nanala izay sorisorin-tsainy nameno ny atidohany.
Afaka fotoana elaela dia resin-tory izy noho ny fahavizanana be nahazo azy.

_________________________________

Tsy hitan’i Hery akory fa nisy olona niditra tao an’efitry ny hopitaly.
Tonga dia nandray ny vozon’akanjony no nibata sady nanipy azy tamin’ny tany. Tsy nahaetsika akory izy. Ilay olona misaron-tava, tsy fantatra na iza na iza. Vao nitsikasina tamin’ny tany dia nampiany daka mandrivorivo indray teo amin’ny kibony. Nanaintaina tsy nisy ohatr’izany ny fahatsapany azy.
Totohondry izany, tsy nanana hery intsony izy hiadiana fa tratry ny tampoka tsy maha-lehilahy. Vao niarina kely anefa izy dia notsetsefan’ilay olona totohondry mafy indray teo amin’ny tarehiny; nidaboka tamin’ny tany izy avy eo, sady mbola voadakadaka tsy nananan'ilay olona antra.
- "Fantatr’ialahy amin’izay hoe iza aho?"
- "Mifona re tompoko o ! mifona e !" hoy i Hery mitomany, ny tarehiny mivindimbindina sy mivoara-mena, ny vavany tsapany fa mivoa-dra.
- "Izao no anaovako an’ialahy rehefa tsy vanona. Mpamitaka sy mihevitra ny tenany ho tsy misy mpahita. Mbola aiza ny hanjo an’ialahy?"
- "Mifona sy mibaboka re tompoko o! aza ampijaliana aho re!"
- "Tsy misy an’izany leity an! Iny indray ny an’ialahy …" Sady nobatainy i Hery no nasiany totohondry farany ary natsikasiny teo ambany fandriana nisy an'i Mihary. Niezaka ny hiarina izy fa tsy nahavita. Izay mba hery kely tany anatiny tany no namikirany tamin’ny tongom-pandriana, niezaka mafy nitsangana nanakatra ny tanan’i Mihary.
Nihomehezan’ilay lehilahy fotsiny anefa izy fa tsy noraharahiany.
Mbola niezaka hatrany ny hitsangana ihany anefa i Hery. Ny masony amin’io efa mivindana mila tsy hahita intsony. Vao naharay ny tanan’i Mihary izy dia niantso vonjy taminy,
- "Mihary an ! Mihary an ! Misy manafika isika e, Vonjeo !" hoy i Hery tamin’ny feo reraka dia reraka.
Rehefa hitany fa tsy nandre azy mihitsy i Mihary fa renoky ny torimaso lalina dia nijery ilay lehilahy izy. Gaga i Hery, toa nofy ratsy izato mahazo azy. Ilay lehilahy etsy mbola mitsikanikany mijery azy sady nanala ilay saron-tava.
- "Ratrema marina ! loza ity." Ny hery am-pelantanana tsy misy intsony. Ilay tanany teo voakifika sady teha-maina mandrivorivo no nipetaka tamin’ny tarehiny.
- "Mihary an ! mifona e !" hoy i Hery mitomany ihany.
- "Hay izao no ataon’ialahy ? sao dia heverin’ilahy fa ekeko foana ny ditra ataon’ialahy?"
- "Tsia re tompoko o ! manina an’i Alexia foana aho rehefa tsy eo izy!" sady nidradradradra nitomany hatrany.
- "Iny ny an’ialahy," hoy i Ratrema ! "Ny zanako tsy azon’ialahy antsointsoina intsony raha mbola eto aho." Sady nomeny daka mandrivorivo indray tamin’ny takibany ary nampitsikasina an’i Hery. Lavo izy, nitsirara tamin’ny tany.
Hany heriny, niantsoantso :
- "Vonjeo aho Alexia an ! mifona tamin’ny nataoko anao rehetra e!"

Tsy nanana aina intsony i Hery fa fanina tsy nahatsiaro tena;
Raha tsy afaka fotoana elaela vao nisokatra ny masony. Ny taila fotsin’ny hopitaly no lasa ondana ipetrahan’ny firihifany. "Fa nanino aho? " hoy izy nanontany tena.

 Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 42
2006/05/16,06:06

Na dia naniry ny handeha ho any Mahajanga mihitsy aza i Tahiana, hamonjy an’i Hery hitantaràny ny resaka nifanaovan’izy sy Malala. Dia ilay olon-kafa no voatery nandeha satria mbola misy asa izay tsy azony navela koa. Nalahelo izy fa naniry loatra ny hahita an’i Hery.  Ny nahagaga anefa dia tsy sahy nanambara mihitsy tamin’i Lala ny nataon’izy roa izy, eny fa na dia ny nanavotany an’i Hery teny Ivato aza. Zava-dehibe loatra taminy anefa ny zava- niseho nandritra izay fotoana tsy naha-teto an-toerana an-dRatrema mianakavy izay ary tiany hijanona ho tsiambaratelo ho azy sy Hery samy irery.

Vao nigadona tany an-trano izy dia…, injay fa naneno ny findainy.
- “Allo Tahiana!”
- “Lala ! Manao ahoana indry?”
- “Tsara ka, tsy maninona mihitsy izahay aty, hatramin’izao aloha dia mbola mahazaka ny hatsiaka izy mianadahy kely. Tsy misy atahorana. Ary tsy dia entiko mivoaka ny trano loatra.”
- “Ary nanao ahoana anefa i Alexia?”
- “Efa mandroso miha-tsara koa izy ka. Mampisaotra an’Andriamanitra mihitsy.”
- “Hay, tsara izany!”
- “Eto aho akia vao mahatsiaro. Tamin’izaho ilay narary ilay nivadi-nono iny, tadidin-dry moa? Ny nahafantaran-dry hoe narary aho moa tsy i Hery ve? Tena hadinoko tokoa fa hay moa isika nifanena teny Ivato talohan’ny nandehananay. Dia tonga teny koa i Hery fa tena naharikoriko be ahy. Mamo, sady nila ady tamin-dRatrema. Noraofin’ny polisy izy avy eo. Nahita iny ve ndry?”

Nisalasala kely i Tahiana, tsy nahateny. Tiany tsy ho fantatr’i Malala ny fifaneraseran’izy sy Hery.
- “an ! Tsy hitako aloha e! tsy nahatsikaritra izay aho, sady vao nisaraka teo ange isika dia lasa aho tamin’iny e ! Fa maninona akia?”
- “Tsy haiko akia fa toa malahelo azy aho an! Tsy haiko mihitsy hoe maninona. Isaky ny manao firaisana aho na manafosafo ny tenako dia ohatran’ny tsy mahazo aina raha tsy mieritreritra azy, mieritreritra ny nataonay roa.
- “izany an!” hoy i Tahiana nihomehy.
- “Aza ihomehezan-dry aho fa tena izany mihitsy. Amiko akia ny fahitako ny atao hoe lehilahy « sexy » dia tahaka an’i Hery an ! Vao mahita azy fotsiny aho hatramin’ny voalohany dia te-hanao be taminy. Ohatran’ny miontana izany daholo ny any anatiko rehetra any te hitady azy. Ary rehefa tonga eo am-pandriana indry miaraka aminy dia tsy mahatsiaro izay ambonin’ny tany intsony fa tahaka ny mitsingevaeva eny amin’ny rahona sy ny habakabaka.
- “Ka izy koa ange soavaly voafantina e! Bandy ohatran’iny ve akia!”
- “Soavaly voafantina ahoana izany?”
- « Etalon » akia an! Ndry koa tsy mahazo resaka.
- “Marina izany!”
- “Fa izany eo ihany fa maninona anefa izy raha antsoin-dry e! angaha tsy ananandry ny laharan’ny findainy?”
- “Ka eo indrindra no tena olako. Tsy fantatro intsony izay nanjo azy, mety nogadrain’ny polisy angamba izy, na koa nivarilavo niboboka toaka. Tsy haiko intsony e! Matahotra koa aho ny hiantso azy. Vao miezaka ny mamerina ny laharany fotsiny aho dia efa midobodoboka ny foko. Manginy fotsiny raha sendra tafiditra famelan-kafatra eo dia hitaintaina tsy misy ohatr’izany. Ary indrindra moa fa raha sendra ny hoe « tsy miasa intsony io laharana io» dia hivadi-po eo indray aho. Rain-janako ange iny ry Tahiana e! Ary izahay rehetra ange sisa no mba azony ianteherana ! Ny raibeny sy ny renibeny any ambanivohitra lavitra any, tsy mahalala izay nataony any Antananarivo any akory. Ary ny tena loza dia Ratrema tsy te-hierika azy intsony
- “Dia ahoana nefa hoy i Alexia?”, hoy ihany i Tahiana manatsafa.
- “Misy tsy mazava amiko amin’izy roa! Tamin’i Alexia notsaboina tany amin’ny hopitaly, nitady foana an’i Hery. Izao indray izy anefa nilaza fa hijanona aty fa tsy hody intsony, hanohy fianarana. Ny fifankatiavan’izy roa sisa no mba hianteherako hahitàna an’i Hery. Tena miangavy aho akia an ! Raha mba sendra hitan-dry izy dia ilazao aho, ity ny azon-dry iantsoana ahy. Tena malahelo ange akia e ! Ary tsy malahelo fe malahelo fotsiny fa tena misy filàna tsy haiko tanana intsony.”
- “ Fa angaha indry tsy mahita hanaovana any e!”
- “Misy bandikely izay akia aty fa mbola votsavotsa be izy an ! Kilometatra maromaro no mbola  hodinganiny vao tody amin’ny fahaizan’i Hery izy. Izaho aza mbola mampianatra azy. Nihevitra aho fa mba hanadinoako ny sorisoriko amin’i Hery no niarahako taminy, nefa vao mainka aza malahelo ilay tiako aho.”
- “ Dia inona anefa no tiandry lazaiko aminy raha hitako tampoka izy. Azoko atao ange ny mitady azy any am-piasàny e!”
- “Ilazao fotsiny izy fa malahelo mafy azy i Malala. Dia ampiasao ny fahaizan-dry mandangolango azy fa tsy ho resin-dry lahatra eo ve izy e! Dia mitandrema fa mitaintaina fatratra aho amin’izay niafaràny. Raha sendra hitan-dry izy nefa efa potika tanteraka na sanatria namono tena, tsy fantatro e! dia mba ilazao moramora aho fa aza tonga dia tairina. Izay Tahiana an!”
- “Eny ary e! tsy dia afaka hampanantena be aho fa ezahiko aloha ny hitady azy ao amin’ny orinasany; dia hitako eo. Izay ! Veloma ary Malala an ! Bisous be!”
...
Aza matahotra indry ry Malala fa azoko amin’ny fahalemen-dry amin’izay indry androany. Tanteraka eto amin’izay ny valifaty ataoko amin-dry. Ary efa am-polontaonany izay no niandrasako izao. Nandefitra foana aho fa ho hitan-dry amin’izay ny hijinja izay nataon-dry.

Valifaty tahak’izany no nisesika tao an-tsain’i Tahiana, ho vitany ve, ahoana no hanatanterahany ny sitrapony? vitany ve ny hampisaraka tanteraka an’i Hery amin’ny fianakavian-dRatrema. Hitako eo izay hataoko rahampitso, fa aleo aloha aho hatory hoy izy fa ny alina tsinona hono mitondra fisainana.

Noraisiny indray ny findainy. Nosokafany ny bokin-daharana tao dia nalefany ny antso. Natohony tamin’ny sofiny ny finday : naharitra elaela kely vao nisy nandray.
- “allo!”
- “allo!”
- “Hery? i Tahiana ihany.”
- “Tena miandry ny antsonao mihitsy aho io. Loza fa tena tratry fahasahiranana lehibe mihitsy aho. Efa niala any Tanà angaha ianao io?”
- “Fa ahoana?”
- “Rehefa tonga aty ianao dia miresaka tsara isika fa manahirana be ny mahazo ahy.”
- “Tena miala tsiny ry Hery fa olon-kafa no nirahin’ny farmasia nankany, fa izaho tsy maintsy mijanona.”
- “Tssss ! dia mbola manirery aty aho izany ! inona ary izao no hataoko?”
- “Fa ahoana ry Hery an!”
- “Aty amin’ny hopitaly aho izao! mbo…. Krkrrrr krrrk…..kkrrr “
- “Allo ! Hery ? allo…. ! kkrrr kkrr ppîîîîîp.”

Tapaka ny antso. Fa nisy inona. Naverin’i Tahiana indray. Tsy nahazo intsony. Fa ahoana? Vaky ny sainy ary taitra tampoka izy. Any amin’ny hopitaly i Hery! toa nisendoatra be ny fahenoany azy. Loza izany ! hoy izy fa misy inona ary?
---------------------
 - “Fa aiza i Neny no tsy mbola tonga foana ry Profesora Mahefa? Isan’andro izy amin’ny 10 ora maraina fara fahatarany dia efa tonga mamangy ahy aty. Izao anefa jereo efa amin’ny 1 ora antoandro. Sao mba diso làlana ary izy ka very any. Ny laharan’ny findainy tsy mba nomeny akory, izy koa anefa tsy miantso.”
- “Aza manahy ianao Alexia a! Izaho niserana tany an-trano naka akanjo io maraina io dia tena mbola natory mihitsy izy. Izaho aza no niangaviany hanatitra ny ankizy.”
- “Fa naninona? Tsy mba fanaony mihitsy izany matory maraina izany, olona faran’izany mavitrika raha i Neny.”
- “Tsy haiko retsy a, mety naditra angamba ny ankizy ny alina tontolo, na koa reraky ny niantsena izy, dia mety nampian’ny hatsiaka ka malaina ny hitsangana eo am-pandriana. Tsy maintsy ho avy eo izy fa aza manahy ianao.”

Somary nangina i Mahefa toa lasa saina izany. Sarotra inoana tokoa ireo mety ho antony notantarainy an’i Alexia ireo. Nefa dia ireo no antony nolazain’i Malala taminy. Tsy mino i Alexia, maika moa fa i Profesora, izay nahatsikaritra trangan-javatra hafahafa raha niserana tany io maraina io? Fa inona tokoa ary no nitranga?

Vao maraina nangirandratsy i Tojo dia efa niainga hamonjy ny fodiany fa mbola hianatra koa avy eo. Maivamaivana ery ny famindrany, ny hatsiaka koa nampavitribitrika azy na dia zara raha nipoizin-tory aza izy. Naharitra ela tokoa ny faharetan’ny lalaon’izy sy i Malala iny alina iny. Avy eo mbola narahina resaka lavabe ifankahalalan’ny roa tonta bebe kokoa. Samy nitantara ny ambangovangom-piainany teo. I Tojo moa tsy dia mbola nisy nivaingana ho tantaraina afa-tsy ny olany teo anivon’ny ray aman-dreniny, ny fahombiazany tamin’ny fianarany, ny karazam-pitadiavam-bola efa nosedrainy. I Malala indray somary nitantara ny tantaran-tokatranony, indrindra indrindra ny amin’i Alexia, Vololona, Ratrema. Nolazainy koa fa i Mahefa no tena rain’i Alexia, saingy ampahafantarina azy izany amin’ny fotoana mahamety azy. Niangavy tamin’i Tojo izy noho izany mba tsy hamoaka izany na amin’iza na amin’iza aloha. I Tojo sy Alexia koa moa tsy mbola nifankafantatra rahateo. Tsy notononiny mihitsy kosa ny anaran’i Hery sy ny momba azy, eny fa na dia amin’ny maha fofombadin’i Alexia azy ihany aza. Tsy nitsangana teo am-pandriana mihitsy i Malala, nasainy nakaton’i Tojo mora fotsiny ny varavarana. Oroka mamy no nifanoloran’izy ireo ho mariky ny mandrapihaona. Dia iny izy nibonoka tanaty lamba mafana, nihodina kely dia renoka.

Mbola tao anaty torimaso tanteraka i Malala no niditra ny trano i Mahefa. Tsy mbola zatra i Malala hoy izy ka adinony ny nanidy ny varavarana, soa ihany fa mihidy ny any amin’ny farany ambany. Nijaikojaiko izy niditra tao andakozia nanao dite. Nino izy fa mbola natory daholo satria na hiakan-jaza iray aza tsy re. Olona faran’izay tia filaminanana raha i Mahefa, hany ka tsikariny avy hatrany ny fisavoritahan’ny seza tao amin’ny trano fihinanana, saingy ankizy moa no ampiantranoiny ka tsy dia nahoany loatra. Nisintona seza iray izy hipetrahany, nisotro ilay dite anomezana hafanana kely ny vatany, no sady nisaina ny mety ho fizotry ny tontolo androny. Somary niondrika ambany ny fijeriny, natopiny kely niankavia avy eo, hitany lambakely dentelle fotsifotsy indry etsy amin’ny tany. Noraisiny, nodinihiny akaiky, toa tsy madio, nohamboloiny, misy fofon-tsiranom-pitiavana. Gaga izy, nefa tsy te hamisavisa izay mety ho nitranga. Lasa nankany anefiny izy avy eo. Vao maika akory ny hatairany nahita an’i Malala nandry tamin’ny farafarany? Taitra koa i Malala fa toa nandindona azy ny fidiran’i Mahefa ny efitra. Sadaikatra avy hatrany izy satria tsaroany tampoka fa ny vatany anaty lamba mihanjaka tanteraka. Hitan’i Mahefa avy hatrany koa ny akanjomandriny eo amorontongom-pandriana. Tsy nanontany i Mahefa, moa i Malala nanesika hoe naditra ny ankizy alina …. I Mahefa koa tsy te hiditra lalina na dia nametra-panontaniana ihany aza izy tany antsainy tany.

Natahotra an’i Mahefa i Malala, fantany loatra ny maha-olon’ny moraly an’i Mahefa. Nanahy tanteraka izy sao ho rava ilay fomba nandraisan’i Mahefa azy hatramin’izay: tia rahavavy, tsara fitondran-tena, nahay nitaiza, fitondran-tena tsara no notahafin’i Alexia. Fantany fa tsy fahamendrehana ihany koa ny nanaovany firaisana tamin’olona teo ambony farafaran’ny Mahefa. Raha fantatry Mahefa hoy izy tany antsainy tany izay olona niaraka tamiko tato de asa fotsiny izay hanjo ahy.
Niangavy an’i Mahefa mba hanatitra ny ankizy izy nony avy eo fa hoe handeha metro hono izy hoany amin’ny hopitaly. Tsaroany ny fahatahoran’i Tojo an’i Mahefa, tsy misy hevitra hoy izy ny amin’i Tojo, mbola tsy lasa lavitra aho. Mbola azoko atao tsara mihitsy ny mihemotra. Nitopy tany amin’i Hery ny sainy, nanao ahoana tokoa izy any? Rehefa niheritreritra kely teo izy dia tapa-kevitra ny hiantso an’i Tahiana hanadihadiany izay nanjo an’i Hery.
- “Allo Tahiana!”


Tadiom-pitiavana (Madagasikara) tadiom_pitiavana@yahoo.fr & Loulou (France) ralouloune@yahoo.fr

Pejy 41
2006/05/15,10:16

Raha dia sahirana tamin’ny nahazo azy tany Mahajanga i Hery, Ratrema kosa aty Antananarivo somokotra aok’izany miezaka mafy ny miavo-tena hanarenana ny orinasany. Tsy natory andro izy, tsy natory alina. Nivezivezy nanatona izay  olom-pantany rehetra. Nifampiantso an-telefaona. Nitady hevitra hanarenana ny eo am-pelatanany.
Manakaiky ny Krismasy, ny taona efa hifarana. Tsy azo atao hoe mandeha, nefa tsy azo atao hoe mihisatra ihany koa ny varotra. Ny kely izay tombony ho lany hanefaina ny karama fahateloambinifolo volan’ny mpiasa. Very hevitra izy. Ny fananana efa lany tamin’ny fandoavana ny hetra. Tampoka taminy koa iny resaka iny ary ny loza dia tamin’ny fotoana tsy naha-teo azy no niantombohany. Tsy afaka ny hanome tsiny na iza na iza anefa izy. Na ireo mpitantana nametrahany fitokisana aza tsy afa-nanoatra noho ny antony maro tsy niafina taminy hatramin’izay.

Dia ahoana ny hilazàna amin-dry Malala sy Alexia hoe namidy tampoka ny trano tao Ivandry. Asa tokoa, fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana akory ny fanantenako, hoy Ratrema tany anatiny tany. Mbola manana telo volana aho ary raha tratrako ao anatin’ny telo volana ny mamerina ny vola naloan’ilay namako nividy ny trano, miampy ny zana-bola efa nifanarahanay dia miverina amiko ihany izy io. Asa anefa, apetraka amin’Andriamanitra ny ho avy hoy izy nanohy ny teny ireriny anakampo.

Nisy hevitra nitsiry tampoka anefa tonga tao antsaina ary avy hatrany izy dia nandray ny findainy:
- “Allo ! …..Corine?”
- “Ratrema! Inona ny vaovao. Elaela indray ialahy tsy niantso ahy an! Ka ahoana ?”
- “Tss ! sahirana e! Fantatrao angamba fa tsy maintsy nandao tanindrazana kely aho teo fa narary mafy nalefa any Frantsa ilay vavimatoa.”
- “Dia nanao ahoana? ialahy letsy tsy niantso ahy mihitsy,” sady nanao feo niangoty ilay ramatoa.
-“Tsy maintsy nandeha aho ..., efa vita ny fandidiana sady mbola any ny reniny. Fa na izany aza…” Nisento tokana Ratrema… “sshhh”
-“Fa na izany aza ahoana Ratrema an! ialahy koa… Sao dia resaka tsy vita an-telefaona izany. Aleo mihitsy aho ho any amin’ialahy. Tsy mbola any Ankorondrano ialahy io?”
- “Ie ! izay mihitsy, tongava fa tsy vita eto ny resaka tiako hatao aminao.”
- “Resaka momba ny inona aloha e! sao dia adim-pianakaviana fa ialahy ange izao efa ho iray volana sy tapany tsy niantso ahy intsony, taorian’ilay isika nananona be iny e! Fa angaha tena nihitatra be tsy azo nalamina?”
-“Tss ! ianao koa ! tsy maninona ho’aho fa tongava fotsiny aty.”
- “ Eny ary e ! ho avy any aho izao dia izao fa aza matahotra.”

Tsy hitan-dRatrema intsony izay azony natao, i Corine angamba no fanantenana mety ahitany vahaolana amin’izao mianjady aminy izao. Fantany tsara ny fomba fiharian’i Corine, vehivavy mahay manao afera ikoizana ary tena sahisahy manao zavatra. Tena hainy ny mandangolango ary anisan’ny babony tamin’izany i Ratrema tamin’ny fotoana tsy nampoiziny.
Loza koa iny resaka iny, zara aza voalamina fa raha tsy izany, hoy i Ratrema toa miteny irery anaty nony avy eo. Atao ahoana fa mijinja izay nafafiny avokoa ny rehetra. Ity tokoa hoy izy no tonga amin’ilay fitenenana hoe  « izay mamafy rivotra hijinja tadio». Tsy maintsy mitraka anefa aho, hoy ihany izy nankahery tena fa ny fiainana tsy maintsy mitohy. Olombelona mandia tany aho ary tsy maintsy solafaka fa ny fihezahako mitraka ary mibanjina ny ho avy no fanoitra lehibe hoentiko misedra izao fahasahiranana goavana mianjady amiko izao.

Tsy ela taorian’izay, Naneno ny telefona teo anoloan'i Ratrema. Tsy iza akory no niantso tao fa i Mme Sahondra, mpitan-tsoratrany ihany nilaza fa efa tonga ao i Mme Corine. - " Ampandrosoy avy hatrany izy" hoy i Ratrema dondona ery. Tsy ampy iray minitra monja taorian'izay, i
njay fa nisy nandondona tao am-baravarana. Nitsangana izy namoha ary indro i Corine mitsiky sady nanolo-tanana azy.
- “Mandrosoa!”  hoy Ratrema sady nifanolotra takolaka teo izy ireo dia niditra tao amin'ny biraony.
Akanjo mihaja sady raitra no nanaovan’i Corine, tena manendrika azy tanteraka. Vehivavy bikana sy tsara tarehy koa moa izy ka dia tena nahafinaritra ny nitombana azy. Ananany rahateo ny vola ka azony avokoa izay  karazan’akanjo lafo vidy tiany ho vidiana. Manginy fotsiny ny fandehanana miampita ranomasina sy ny fanamboarana tarehy. Mora aminy ny maka izay tiany halaina sy misarika izay tiany hanaraka azy.

Nakaton’i Ratrema ny varavarana ary dia samy naka toerana izy ireo.
- “Dia ahoana letsy Ratrema ! Inona indray izao olana tsy hain’ialahy vahàna izao e!”
- “Sshhh ! Tena olana goavana, ary tsy resaka ara-pianakaviana araka ny noheverinao azy teo!”
- “Olana inona ary izany e!”
- “Banky ry Corine ny orinasako an! Voatery tsy maintsy namidiko ny fanananako, resaka Bianco no niantombohany. Lasa tsy ampy intsony ny vola hanakaramàna ny mpiasa nefa ny andro ity efa akaiky Krismasy.”
- “Le aza! Efa nampitandrina an’ialahy aho ange letsy tamin’io resaka io e! Fa ialahy nihevitra fa akaiky ny filoham-pirenena nefa mila mitandrina fa tsy afaka hanavotra an’ialahy izy raha vao tratra eo.”
- “Olana goavana le izy ry Corine an! Ny ankizy izao tsy misy mahalala akory fa efa namidiko ny trano tany Ivandry. Dia tsy maintsy hiditra eo amin’izay ny resaka olana ara-pianakaviana.”
- “Dia inona letsy no azoko atao amin’izany?”
- “Niantso anao aho fa misy mangirana kely ihany araka ny nieritreretako azy. Manana telo volana aho mantsy hamerenako ny volan’ilay olona nividy ny tranonay. I Rafenomanana letsy ilay izy an! Tsy ny tontalin’ny vidin-trano rehetra anefa no nomeny fa izay tena nilaiko ihany, izy koa mbola tsy ampy ny tany aminy. Ka raha toa ka voaveriko alohan’izay ny vola rehetra sy ny zanabola dia ho avotro ihany ny tranoko. Izay no nahatonga ahy tsy nilaza tamin-dry Malala aloha.”
- “Gaigy be izany an, nefa misy mahamarina azy ihany ny an’ialahy. Fa na izany aza, ny trano nahalehibeazana ny ankizy letsy tsy fanao mihitsy ny mivarotra azy raha tsy ifampieràna an!”
- “Ka izay ilay afera eh! Rehefa tratra dia manefa. I Alexia moa amin’izao mbola  marary any an-dafy ka tsy sahy manakotaba an’dry zareo amin’ity resaka ity mihitsy aho aloha amin’izao fa sao dia vao maika hanahirana eo.”

Gina samy tsy nisy nahateny aloha izy roa nandritra ny fotoana vitsy. Toa samy miady saina lalina amin’izay hevitra tokony hatao. Ny tanan-dRatrema no nalefany  nankany aoriana hanotra ny hatony. Nahita izany i Corine dia nitsangana koa, niodina nanatona azy sady nanampy otra malefaka ny sorony.
Naka aina Ratrema. Tsaroany fa raha i Malala no nanao azy tahaka izao dia mety hampitony bebe kokoa ny fanaintainany. Any amin’ny amanarivorivony  kilometatra any anefa no misy ilay Malalany. Tsapany ny hafanan’ny tarehin’i Corine manatona ny lohany, manoroka ny tarehiny. Ary avy ao aoriana ao manakatra ny molony. Somary niala kely izy.
- “Corine an ! tena miala tsiny aho fa tsy amin’izany intsony ny saiko ! Aza tsiny re fa mety hanahirana indray e!”
- “Ratrema an ! izaho tonga eto hanala izay sorisorim-piainana mianjady amin’ialahy na dia amin’ny ampahany fotsiny aza.” Tahaka ny notazominy ny lohan-dRatrema dia notakariny moramora ny molony. Ny tanany roa midiny hatrany hanafosafo ny tratrany…

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 40
2006/05/13,18:45

Latsa-dranomaso i Hery, ny tanany manindritsindry ny tratran’i Mihary mafy dia mafy, averiny indray ny fanohofana ny vavany, nataony izay fara-heriny.
Ny olona tonga miha-maro hatrany mijery azy. Izy mitabataba miantsoantso:
- “Mihary ! Mihary ! Fa maninona ianao no manao toy izao?”
Nopotsipotseriny, nohozongozoniny, nareniny dia nampatoriany indray.
Zara raha mitempo ny fony, ny masony nosokafana efa manomboka milentika tratran’ny ranomasina, ny hatsiaka manenika ny vatany.

Nidradradradra nitomany i Hery. Mila ho lasa adala.
Nanenina fa kilalao no niheverany ny fitiavana nifanaovany tamin’i Mihary kanjo, noraisin’ity farany anatin’ny fo. Ny nenina tokoa tsy ao aloha hananatra fa ao aoriana handatsa. Nidaboka teo ambony fasika izy rehefa hitany fa tsy misy azony hatao intsony, ny ranomasony no nipatrapatraka, ary ny feony nidradradradra toy ny ankizy kely nilaozan-dreniny ireny.
__________________________________________
 
Zavona tsy hita noanoa no manenika ny tontolony. Tsy misy hitany akory na dia ny roa metatra manoloana azy aza fa ny andalan-tohatra fotsiny no hitany eo ambany masony. Isaky ny mamindra izy dia tsy hita ny zana-tohatra nodiaviny teo, ary fotoana fohy monja dia nifanehitra tamin’ny varavarana lehibe izay nisokatra ho azy izy. Hazavàna misandratra no tazany, niditra, ary saha mahafinaritra mbola tsy fahitany no tazany mamirapiratra eo anoloany.
Nijery ny manodidina anefa izy fa toa tsy nisy olona, siotsiokam-boronkely mahafinaritra, andro tony dia tony, hanitra mahatamana no manenika ny tontolo. Ny ahitra maitso mavana aok’izany. Izao angamba no atao hoe: paradisa hoy izy. Namonjy nipetraka izy sady nandinika ny tontolo mahafinaritra loatra manodidina azy.
Tampoka, somary nisy rivotra nitsoka mafimafy avy ao aoriany. Nitodika izy, tadio arahin-drahona fotsy no nanoloana azy. Tao anatiny tao nisy olona iray manao akanjo fotsy manjopiaka hatreo amin’ny hatony ka hatreny am-paladihany. Lehilahy tsara bika, tsara tarehy, nitsiky taminy. Najanony ilay tadio dia nanolotra ny tanany izy hampitsangana an’i Mihary.
- “Tonga soa eto ianao ry Mihary,” hoy ilay lehilahy.
- “Manao ahoana ianao tompoko,” hoy i Mihary, “fa iza moa ianao ary aiza aho izao?”
- “Ity toerana ity dia tsy voafaritra hatramin’izao, olona vitsy dia vitsy monja no afaka mandalo eto. Izahay ihany no manafatra azy ireo.  « FITIAVANA » no anarako. Afaka maka endrika maro aho. TADIO no nosafidiako ho anarako androany satria izay no mifandraika amin’ny tantaranao.
- “Tantarako inona moa tompoko?”
Nipe-tanana fotsiny izy dia nisy horonan-taratasy feno sary nasehony an’i Mihary, toa ny indray mipi-maso dia nandalo teo aminy avokoa ny tantaram-piainany rehetra, ary tapitra teo amin’i Hery niezaka nanavotra azy, mikiakiaka sy midradradradra manoloana ny vatany efa tsy mahatsiaro tena intsony.
Tampoka, nilatsaka tsy hita intsony ny nanoloana azy, tahaka ny teo amoron-tevana izy sy ilay olona miendrika anjely.
- “Mihary, voafetra ny fotoana anananao. Manome safidy anao aho, ary fotoana fohy no anaovanao izany.”
- “Itsy ambany itsy ny tany izay nokasainao hialàna, ary efa nilaozanao mihitsy raha ny tena marina. Manjaka ao ny faharatsiana sy ny hadalana, ny fahoriana sy ny alahelo.  Misy ao ihany koa anefa ireo mitàna ny marina sy manao izay hahatsara ny fiainana. Noho ny fisian’ireo olom-bitsy miezaka ny hanatsara hatrany io tontolo io no mbola tsy nandravan’Andriamanitra azy.
Itsy amin’ny ilany itsy kosa ny fanaintainana mandrakizay, any no misy ny tomany sy ny fikotroha-nify. Tsy manan-tsafidy ankoatr’ireo ianao. Ary tadidio fa raha te-hiverina eny ambonin’ny tany ianao, dia misy iraka tsy maintsy ampanaovina anao. Iraka faran’izay sarotra anefa izany ka diniho tsara:
- “Te-hijanona eto aho, Tompoko” hoy i Mihary.
- “Tsia, tsy azonao atao izany!” tamin’izay dia nihazakazaka tahaka ny rivotra ny fihintsan’ilay paradisa teo ary hantsana amoron-tevana no nitoeran’i Mihary. Nojereny ny tao aoriany efa tsy misy intsony, ilay afobe no hany sisa nanodidina azy.
- “Efa ho tapitra ny fotoana, hiverina eny an-tany aho sa tsia?” hoy i Mihary miady saina mafy.
- “Hiverina aho tompoko!”
Nanao teha-tanana fotsiny ilay lehilahy dia nihevaheva teny amin’ny rivotra i Mihary, foana tsy nisy intsony ilay paradisa teo. Tahaka ny nanonofy izy.
- “Ity ny iraka hampanaoviko anao! Jereo i Hery, zaza tokana irery izy, tsy nahita ny rainy akory. Fahadisoako ny nanaisotra ny reniny teo aminy. Ianao no hirahiko hanova ny fiainany. Ovay ny toetrany ho hendry. Anjaranao ny manoro ny làlana tokony halehany. Mety ho mora ny fahitanao azy, nefa eny am-pandrasàna eny ianao no hahitanao ny hamafiny. Ary farany dia tsy azonao tantaraina na amin’iza na iza izao nitranga taminao izao fa hitarika fahafatesana tampoka ho anao izany, ary tsy handalo amin’ilay toerana teo intsony ianao fa tonga dia any amin’itsy afobe tsy mety maty itsy.”
Tampoka, natsindriny ny tratran’i Mihary ny fanondrony, tahaka ny nisy herin’aratra tampoka nandalo teo an-tratrany teo. Iny herin’aratra iny no nanosika azy hianjera ary avy hatrany dia nisidisidina nilatsaka niverina teto antany. Fotoana vitsy dia…
____________________________________
 
Tsy aritry i Hery intsony fa niverina teo ambonin’i Mihary indray izy! naveriny avokoa ny tsindritsindry teo amin’ny tratran’i Mihary, very fanatenana ny lehilahy, ny ranomasony mameno ny tavany. Hany heriny farany: nodarohany tamin’ny tanany roa ny tratran’i Mihary, nisy rano nivoaka teo amin’ny vavany, nikohoka tampoka i Mihary sady toa niezaka ny hiarina. Noraisin’i Hery ny lohany, nareniny sady notatazany avy ao amin’ny lamosiny. Nikohoka fanindroany i Mihary sady toa nanala ny rano mbola tany an-tendany. Nangovitra ny ratsam-batany rehetra. Nalain’i Hery ilay akanjo maina nentiny teo ary nisy ilay lehiben’ny hotely koa nitondra bodofotsy manify natafiny an’i Mihary.
Horakoraka ny an’ny rehetra. Nisy ny nitehatehaka. Hafaliana ny an’ny olona nanatrika.
Efa naharitra ho 7 minitra angamba ny fameloman’aina teo. Nahoraka eraky ny hotely ilay loza teo fa feno olona eraky ny sisin-dranomasina.
- “Mihary an ! aza mandao ahy ianao!” hoy i Hery;
Tsy nahateny mihitsy i Mihary, ny hatsiaka no tsapany nanenika ny vatany, ny fangirifirian’ny masony mbola tsy nahitàny na inona na inona, tahaka ny manako aminy ny tenin’ny olona fa feno rano ny sofiny. Tsapany fotsiny i Hery mamihina azy mafy ary nibata azy teo ambony filanjàna.

Angamba tsy nisy olona intsony tao amin’ny hotely fa dia nitanjozotra nanodidina an’i Mihary sy Hery avokoa izao karazan’olona rehetra izao. Efa tonga avokoa moa ny mpiala sasatra ka nahoraka eran’ny tanàna ity zava-nitranga. Ireny ny olona mitondra fanilo samihafa manaraka ny lalan-kely mitondra any amin’ny hotely.
Nampidirina tao an’efitra aloha i Mihary, nisy dokotera tonga koa teo ary fantany tsara i Mihary. Izy no nikarakara azy, ary tsy niala teo anilany mihitsy i Hery na dia iray minitra aza.
Afaka fotoana vitsy dia niditra tao an’efitra ny lehiben’ny hotely, nilaza tamin’i Hery fa efa vonona ny fiara hitondra an’i Mihary any amin’ny Hopitaly.

Nasain’ilay dokotera niomana i Hery, hisolo ny akanjony, ary hiaraka aminy any amin’ny hopitaly. Nihazakazaka aok’izany izy nankao amin’ny efitranony, nanamaina ny lohany sady nisolo akanjo hafa. Naka izay akanjo tokony hilain’i Mihary ihany koa ary vetivety dia niverina tao amin’ilay efitra mafana nisy an’i Mihary.

Minitra vitsivitsy taorian’izay, iny izy ireo niakatra ny làlana mankany amin’ny hopitaly tao Androva. Samy tsy nisy niteny anefa ny rehetra na dia hita taratra teny amin’ny endriky ny tsirairay aza ny hafaliana fa avotra ihany ihany ity tovovavy nanoloana azy ireo.

Tadiom-pitiavana (tadiom_pitiavana@yahoo.fr

Pejy 39
2006/05/12,10:40
Fa inona marina ny olan-dRatrema tamin’izy tonga taty Antananarivo.

Rehefa vitan-dRatrema ny nijery ny antontan’isa marobe mikasika ny fampandehanana ny orinasany dia nampiantso ireo mpiara-miasa akaiky eo ambany fifehezany izy. Fanapahan-kevitra goavana tsy maintsy atao maika ny ifampidinihana.
Vory ireo tale rehetra, fotoana tsy nampoizina rahateo, samy nanao ny tatitra ny tsirairay, hita fa misy fahabangàna goavana eo anivon’ny orinasa, ny hetra anefa tsy maintsy aloha fa mety hitarika hatramin’ny fanakatonana ny orinasa ny tsy fandoavana izany. Very hevitra ny rehetra. Hindram-bola amin’ny banky, ny fananan’ny orinasa rehetra efa tapitra nanaovana antoka avokoa, ny petra-bola efa kely sisa no eo ampelan-tanana, nampian’ny fiantohana ny dian-dRatrema sy ny fianakaviany tany ampitan-dranomasina ihany koa.
Hany hevitra hita farany dia ny hiroso amin’ny findramam-bola hafa indray ary tsy maintsy ny tranon-dRatrema no natao antoka.
Nantsoina ny banky. Tsy nanaiky intsony anefa ry zareo satria efa tena idiran-trosa be loatra ny orinasa, ny varotra anefa toa tsy dia mandeha.

Nantsoiny avokoa ny olom-patany rehetra, nefa tsy sahy niditra satria efa olana goavana no mianjady amin-dRatrema. Tsy misy sahy hifanehitra amin’ity resaka Bianco efa mananontanina ity. Hany sisa heriny dia ny hivarotra ny fananany.
Te-hiala amin’izay resaka izay Ratrema nefa voatery.  Raha tsy izany dia hitambesatra aminy avokoa ny fikatonan’ny orinasany efa nandaniany ny fiainany hatramin’ny fahatanorany.  Hamidiny ary ny ranony eny Ivandry.
Io no hany sisa tsy nataony antoka na taiza na taiza.
Nantsoiny avy eo ilay olona efa nandrokiroky azy fotoana maromaro lasa izay amin’io tranony io fa nolaviny mafy satria mirakitra ny fiainany manontolo, ary tsy ny azy ihany fa na ny vady aman-janany koa aza. Somary latsa-dranomaso izy. Ny raharaha anefa tsy azony andrasana intsony;

Fotoana vitsivitsy taorian’izay dia tonga ilay olona efa nikasa mafy hividy ny tananan-dRatrema. Natao ny fifanarahana ary tsy maintsy tonga dia noraiketina maika satria ny fotoana efa isaina isan’ora fa mety hitarika hatramin’ny fanagadrana an-dRatrema mihitsy raha tsy mahita vola haingana dia haingana izy. Tsy vitany akory aza ny nanontany izay hevitry Malala sy Alexia fa tonga dia fanapahan-kevitra tsy azony idivirana intsony no norasiny. Latsa-dranomaso indray ny ranomasony ary dia tena onena azy ilay olona hividy ny tranony.
- “Tsy mampaninona,” hoy ilay mpividy, “fa mbola azonao hipetrahana mandritra ny telo volana aloha ny trano.”
- “Aza mbola ampahafantarina izao aloha ny vady aman-janako fa mety tsy ho tantiny any an-tanin’olona any izao mitranga aty izao.” Dia nifanaraka tsara izy roalahy, sady olona mifanaja tsara rahateo moa, fa dia samy hitazona ny tsiambaratelo na dia amin’ny mpiasa faran’izay hitokisana indrindra aza.

Kivy Ratrema, ny tanànany izay tsy foiny indrindra, ary tsy nanaovany antoka na taiza na taiza no voatery hamidiny amin’ny fotoana tsy azony nanoharana.
Izay tokoa ilay manao afera. Mivadibadika. Indraindray avo, indraindray iva. Boribory tokoa ny tany, ny ambony mety ho ambany, ny ambany mety ho lasa ambony. Tsy hitany intsony izay hotenenina, fa dia niady mafy ny sainy ambara-pahatongany tao an-tranony izay tsy maintsy hilaozany afaka volana vitsy ihany.
Hataoko ahoana ny hampilaza izao amin’i Malala, sy Alexia ? hoy izy niady saina samy irery teo.
………………………………… 

Fa tany Mahajanga:

Ilay fahatairany teo no nampiarina an’i Mihary, nitsangana izy, nisintona ilay lamba manify teo ary natafiny ny vatany efa somary tera-tsemboka. Lasa niala teo namonjy ny efitra fandroana.
Nipetraka teo ambonin’ny taila mangatsiaka tao izy ary nanomboka latsa-dranomaso. Nifokofoko, nitomany nigogogogo irery tao, nihodina taminy ny tany aman-danitra. Ny lohany no natohony teo ambony lohalika nisedra ny fitarainany. Fitarainana miharo fahadisoam-panantenana tsy roa aman-tany.
Tampoka nitsangana izy nandray ny akanjony ary nampiditra izany.
Reny fa nisy nandondona ny varavarana, fa tsy novaliany. I Hery io, ary tsy tiany ho hita intsony aza.
Novoahainy tampoka ny varavarana ary nihazakazaka izy nivoaka ny efitrano sy ny hotely. I Hery tsy sahy nivoaka akory fa silipy kely monja no teny aminy.
Lasa i Mihary, lasa nihazakazaka tsy tanan’iza na iza amin’ity andro alina efa maizimaizina.

Nikoropaka i Hery, zara raha mahafantatra ny tanànan’i Mahajanga i Mihary nefa lasa nivoaka tsy fantatra akory izay nalehany.
Nampidiriny ny akanjony, nivadika tao amin’ny efitranony izy nitady jiro fitsilovana sy akanjo mafàna ary nahatsiaro nenina tsy roa aman-tany ihany koa tamin’ilay teny nataony teo. Ny fony efa mitempotempo mafy, mila tsy arany intsony, izy natahotra fadiranovana amin’ny nalehan’i Mihary.
Nivoaka ny hotely izy, nanontany izay olona nifanena taminy raha nahita vehivavy nihazakazaka.

Ilay mpiambina ny vavahadin’ny hotely no nilaza fa nanaraka ny lalana nankany amoron-dranomasina ilay vehivavy teo… Tsy hitan’i Hery izay natao fa nihazakazaka ihany koa izy nanara-dia ny làlan’i Mihary.
Ny sainy tsy mitombina intsony. Nanahy ny afitsoky ny ho avy toa maizina tanteraka aminy.
- “Aza hitako ka hiafara amin’ny … aza hitako marina e ! Loza izany ! loza iray, loza roa fa ny valiny no tena loza.  Aza hitako.” Hoy izy nitebiteby fatratra.

Efa mila ho sempotra i Hery vao tonga teny amoron-dranomasina. Toerana tsy dia lavitra akory ny misy ilay hotely nefa ny tahotra nameno ny sainy mila hanefika azy. Tora-pasika haolo tsy misy tamingan’olona intsony no hitany tsilovin’ny hazavan’ny volana. Ny fitopatopan’ny ranomasina no mba feo re teny amin’ny tora-pasika. Nojereny ny manodidina azy, tsy nisy na inona na inona. Lakana mihoaka no hany mba tazany, ny andro rahateo maizina ary ilay fanilo keliny no natsilotsilony ny onjan-drano sao dia hitany eny ihany i Mihary.

Tampoka, nisy lohan’olona tazany kely ery lavidavitra anaty rano ery, miroso amin’ny lalindalina hatrany. Nikoropaka i Hery, taitra sy natahotra, navelany tamin’ny tany izay teny an-tanany rehetra ary nihazakazaka izay tsy izy namonjy ilay olona efa niroboka lalina tao anaty ranomasina.
Loza ity, hoy izy tany an-tsainy tany, ny onjan-drano nampihisatra ny fihazakazahany nefa nanao ezaka tsy omby tratra izy nitady ilay olona efa ny volony sisa no nitsingevana anaty rano. Ny onja madinika koa nanositosika azy fa tratrany ihany ary nobedainy ary niezaka izy niverina moramora teny amoron-drano nisarika ilay olona tamin’ny sandriny.

Tsy fantatra intsony na iza na iza fa ny hamonjy aina no masaka tao an-tsainy. Ity hovonjena efa tsy mahatsiaro tena intsony, soa fa manam-batana tomady sy tena mahay milomano ity Hery ity fa raha tsy izany efa fefiky ny onja teo koa angamba.
Tonga teny amin’ny tora-pasika ihany izy ny farany. Fantany amin’izay fa i Mihary io novonjeny io, nefa Mihary efa tsy mahatsiaro tena intsony…
Loza inona ity ! Very aho marina ! Fa inona ity nataoko?

Indreny fa nisy olon-kafa tonga nahita azy ireo teo ambony fasika, norina ny tratran’i Mihary, natao daholo izay azo natao ! notohofana ny vavany saingy…

----------------------

Vao avy niresaka naharitra tamin’i Tahiana i Malala, dia injao naneno ny famantarana fa nahazo hafatra ny findainy. Gagagaga ihany izy satria ny finday vaovao ka tsy mbola tokony hisy hahalala ny laharany. “ Niantso aho fa occupé. Antsoy aho raha mety. Tojo” izay no nisoratra teo. Niontana iray ihany ny fon’i Malala. Poatoa izay dia efa voatsindry ny laharana rehetra. Mbola nanontany naka toky tsara ny amin’i Mahefa ihany anefa i Tojo sao, hono manao tampody tampoka sady narahiny ny hoe:
- “Tsy nieritreritra ny ho avy intsony aho fa efa tara be, saingy toa nahatsiaro ny tsikinao sy ny hatsaram-bikanao aho dia tsy aritro dia naleoko niantso ihany.”
- “Aiiy! Tojo koa,” hoy i Malala mody nandà nefa sady nankasitraka.
- “Tena marina anie izany ry Malala e! mahafatifaty be ahy ianao saingy somary natahotra aho. Izao afaka ny tahotro sady tsy raharahiko e! Manina anao tanteraka aho.”
- “Tongava aty ahitako izany tsy mahatahotra izany e!” hoy i Malala sady mody nivazivazy nefa tena tsy andriny izay fotoana ahatongavan’i Tojo.

Toa nikoropaka tampoka izy, namboarimboariny ny molony, ny volony… tampoka teo anefa naneno sahady ny kiriokan’ny varavarana lehibe iraisana any ambany izy. “... sahady ve?” hoy izy nanontany. Tsy nisy namaly anefa. Afaka segondra vitsy dia nisy nandondona mora ny varavarany, taitra izy, i Mahefa ve izany? Tsia an! Dia ahoana? Nahilany mora ny varavarana, tosika somary mafy avy any ivelany anefa no nitsena azy, avy hatrany dia oroka tsy nifankahitana no nitsenan’i Tojo azy. Nampiakatra avy hatrany ny tsirim-pientanana tao anatin’i Malala ihany koa ny fahitana fa i Tojo no tao. Ankilany saika hanosika azy ihany ny tananany hoe aleo handeha miadana noho ny henatra kely nananany sao dia hoheverin’i Tojo fa dia tsy mahari-boa-kena eo tokoa, andaniny anefa, te hiroso haingana avy hatrany koa izy sao ho tonga tampoka i Mahefa, ka tsy ho vita izay tiany hatao.

Nahankin’i Tojo tamin’ny rindrin’ny lalantsara izy, nosarihiny hiakatra ilay akanjo mandry malama tohitena hatreo amin’ny lohalika teny amin’i Malala. Sady nosafosafoiny no nopondipondesiny ny fitombenan’i Malala roa, izy amin’io sady mitringa mba ahatakarany ny vavan’i Tojo, ity farany indray somary manondrika kely ny lohany. Nahankin’i Tojo taminy avy eo ny azy, somary notereny tamin’ny rindrina aza, nakasokasony sy nodiliridiliriny teo. Na dia henon’i Malala ho narary azy aza ny fikasokasokin’ny vy ny fehikibo tamin’ny kibony dia toa tsy nampaninona azy izany. Tsapany koa ny fidiridirin’ny filahian’i Tojo efa tena mila azy fatratra. Ningainy hisadika amin’ny valahan’i Tojo avy eo ny tongony havanana, ny tanany etsy namikitra tamin’ny sorony, ny vavan’izy roa ery ambony mbola mifampitohoka lalina, toa mifampikarokaroka foto-dela hatrany. Notakarin’i Tojo tamin’ny tanany avy ao aoriana ny zohim-pahafinaretan’i Malala izay efa notsiririrtiny fatratra. Somary natosiny ilay tady kely teo anelakelam-peny. Efa rakotry ny hamandoana tanteraka i Malala. Vao nahakasika ny azy i Tojo dia namihina mafy tampoka ny tanany tery ambony, vao maika moa natsofony lalina tany ny rantsan-tanany roa, naveziveziny tao, nahankiny tamin’i soron’i Tojo ny lohany, sady narahiny fisefoana miangoty makany ny tsirom-pahafinaretany tsy nisy ohatran’izany. Nifampijery kely izy roa nony avy eo sady nifanankalo tsiky. Tsy naharitra intsony i Malala fa tonga dia natosiny moramora i Tojo hamonjy ny varavarana iray hiditra ao an’efitr’i Mahefa.  Somary sadaikatra ihany i Tojo, toa nanohitra ny vatany sady nosarihany  ho ao an-dakozia i Malala. Nobatainy ity farany nony avy eo ary dia natombony teo ambonin’ny latabatra fihinanana. Saika hanakatra hamaha ny patalohany amin’izay i Malala nefa… natosiny handry tsimoramora, sady nifanorokoroka ihany izy roa. Avy eo i Tojo nidina moramora nanoroka ny tendany, somary nokaikikakeriny malefaka tamin’ny nify mihitsy aza. Nanaitaitra ny tsirim-panentanana tany anatiny tany ny halandilandy sy ny hanitra navoakan’ny hoditry i Malala. Ningain’i Malala ny fitombenany ary dia  nalaky koa ny nanesoran’i Tojo ilay takokenatra teny aminy. Novelarin’i Malala ny feny nony avy eo. Nampiakarin’i Tojo haingana ilay  akanjomandry maivana hoe eo amin’ny soroky Malala. Namonjy avy hatrany ny nonony indray avy eo ny tanany roa sady nanafosafo azy, ny vavany mitohoka eo afovoany, nampidininy namaky ny tratra’i Malala, nandalo ny ny kibony. Toa ela loatra ny fahatsapan’i Malala ny hetsiky Tojo ka dia natosiny tamin’ny tanany hidina ambanimbany malaky kokoa ny lohan’i Tojo. Dia ravo ninononono teo tokoa ny anao lahy. Ny feo avoakan’ny lelan’i Tojo mikasoka ny zohim-pahafinaretan’i Malala izay mando tsy nisy ohatran’izany sy ny sento arahin-kiaka sy monomonona mitaraina malefaka mipololotra ny vavan’i Malala no hany sisa re tsindraindray nandrava ny fahanginana tao andakozia:
- “tsara be leitsy a!................................. tsara!.......................tiako be izany……………….izany ataon’ialahy izany,…………zany………ay………….eo……………. aan!....................aaannn!.......................aaaannnnn!” Tonga tany amin’ny lafatra ny anao vavy. Nitraka i Tojo nony avy eo, nizaha ny endriky i Malala toa vizana tanteraka nefa tsy niasa firy akory. Nitsiky i Malala sady somary nolelafiny ny molony. Niariana faingana izy raha vao hitany ho namaha ny fehikibony i Tojo. Natosiny somary hihataka azy. Niala teo ambonin’ilay latabatra nisy azy izy dia namonjy nandohalika teo anoloan’ity vao avy nanome azy ny fahasambarana sady nanampy azy hamaha ireto bokotra efatra somary saotra novohana. Vao maika koa nananosarotra ny famahana azy anefa ny fihenjanan’ny filahian’i Tojo tao anatiny. Toa tsapan’i Malala ery izato angezany. Vao tafavoaka tao koa moa izy dia tonga dia nihinjitra nisompirana, toa nifanandrify avy hatrany tamin’ny vavan’i Malala. Raha iny Malala mbola nibika azy fatratra iny, dia … noraisin’i Tojo ny hatony, somary narosony ny lohany, moa izy koa nampandroso ny filahiany. Noleladelafin’i Malala tsara teo aloha ny an’ity farany mba ho vonton’ny hamandoana dia nampiharany ny fahaiza-manaony teo nony avy eo. Nosokafany molony ary dia nampidiriny moramora hatrany amin’ny faran’izay lalina ny an’ny Tojo...

Nigohan’i Malala avokoa izay tsiranoka rehetra nivoaka teo. Tsapany tokoa ny mbola maha tanora sy ny tsy maha-be vehivavy an’i Tojo, efa ho in-dimy nitelina izy vao nitsahatra ny fitsitratsitran’ny ranon’aina nivoaka tamin’ity tovolahy nanome fahafinaretana azy. Tamin’i Ratrema vadiny, sy i Hery sakaizany no nampitahany azy. Tena mbola tanora loatra tokoa i Tojo, raha eo amin’ny sehatry ny fitiavana. Tsikaritry Malala fa mbola tsy ampy ny traikefa ananany, eny fa na dia amin’ity izy somary maherihery setra sy maimaika aza. Toy izany koa ny mbola tsy nahaizany nitazona elaela ny tsy handehanan’ny tsirinainy. Na dia izany aza anefa tena nankafiziny, vaovao indray ity hoy izy. Toa vonona tampoka izany izy hampihatra ny fahaizany, hizara ny traikefa ananany, hampianatra an’i Tojo ny fahaiza-manaon’i Hery, ilay olona hany tena nahababo sy nahaketraka azy, mbola mahababo sy mahaketraka, ary mbola hahababo hahaketraka azy tanteraka, indrindra amin’ny fahaizany mitia.

Nitsangana izy, nifanorokoroka teo izy roa, nosarihin’i Malala ho any an’efitry Mahefa indray i Tojo. Tsy nandà intsony ity farany.
- “Tianao?” Hoy i Malala sady nanao fijery miangoty somary misompirana kely.
- “Tiako be,” hoy i Tojo
- “Dia mbola tianao?” Hoy indray izy sady nanala ny akanjomandry keliny.

Nahataitra azy avy hatrany indray ny fihetsiky Malala teo, nobedainy avy hatrany i Malala, saingy ity farany nanao hoe:
- “ Aleo aloha alako ny akanjonao e!” Nifanorokoroka indray izy roa. Nony niboridana tanteraka koa i Tojo dia nampandrian’i Malala tamin’ny farafara. Tsy ela, nihenjana be sahady indray ny filahian’ity tovolahy tanora. Nanindry tena anefa izy, niezaka ny niandry izay ho tohiny, i Malala mantsy no mitondra ny familiana. Nisafosafo tena teo anoloany teo aloha i Malala, avy eo niakatra hisoavaly azy avy eo ambony. Nanomboka nandroso nihemotra vetivety aloha i Malala dia najanony kely. Notohizany indray rehefa avy eo. Anjanony kely indray raha vao tsikariny fa ho tafakatra ambonimbony i Tojo.
- “Aza ajanona fa tohizo ka! kely sisa,” hoy i Tojo nony farany tsy naharitra. Nalefan’i Malala mafimafy amin’izay fa na izy aza efa nientana be ihany koa. Ny tanan’i Tojo koa manozongonzona ny fitombenany hanampy azy haingana amin’ny fivezivezena.
Tampotampoka teo:
- “Zay! zay! aah! Tianao? Tonga aho, tonga aho Malala a! hhmmm! aaahhh!” nibaradaka ilay tovolahy, toa tsy tadidiny intsony hoe aiza no misy azy. I Malala koa anefa etsy andaniny toa marenina tsy maheno izay fibedibedin’i Tojo any akory fa namovokovoka mafy nitady ny fahafinaretana ho azy. Tsy ela akory:  
- “aaaahhhh........ aahh....ahhhhouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.” sady nilofika nankany aoriana ny lohany” Nahatsiaro lafatra loatra ny tenany iray manontolo.

Tadiom-pitiavana (Madagasikara) tadiom_pitiavana@yahoo.fr   & Loulou (France) ralouloune@yahoo.fr

Pejy 38
2006/05/11,07:50
Dia ahoana ! Dia inona no hataoko? Hoy i Hery tany an-tsainy tany. Ny fivezivezena manginy fotsiny, mandalo amin’ny sampan-draharahan’ny fanan-tany, ny biraom-panjakàna samihafa; mila tsy ho zakany intsony ny manodina ny familiana fiara fa ny sainy nisangodina tamin’ny antson’i Tahiana teo.
- Matoa i Malala hatramin’izay tsy niantso ahy, misy antony
ao. Tena mafy tamin-dry zareo ilay teny Ivato. Ary matoa koa i Alexia tsy niatso ahy, mbola mangidy taminy ny nitranga taminay ilay nihaonanay farany. Ka i Ratrema indray ve, tsy vao mainka ompa vary raraka sy eson-teny angamba no azo eo!
Fa dia nahoana loatra ny fiainako no toy izao. Tiako loatra i Alexia. Ary tsy misy olona haiko hatakaloko azy. Dia nefa ireto zavatra nataoko. Tsy mahatan-damba fa tahaka ny milina tsindriana bokotra dia roboka. Roboka aiza? roboka anaty maimbo; tena loza letsy ity mahazo an’ialahy Ra-Hery. Dia mety ho marina tokoa ve ny hevitr’i Mihary! Ka tsy loza an!
Ity izy manao andrana ny fiainako koa no tena loza. Tahaka ireny zavatra fanaovana fanandramana anaty labôratoara ireny koa aho. Nasainy niara-nivavaka taminy tamin’ny alahady. Lazainy fa ny tarehy ratsy aza hono, izao efa misy mahay manova ho tsara, ka ny toetra indray ve.
Dia nazavainy teo izao toetran’i Mama izao, fa raha ny fahitany azy dia olona nahay niova toetra i Mama nefa tahaka ahy izao tamin’ny fahatanorany, ary izay làlana nizoran’i Mama izay no kendreny hanitsiana ahy.
Raha ny zavatra tsaroako hatramin’izay dia tsy nahita taratra ny hadalan’i Mama mihitsy aho. Nandàla fivavahana sy fihavanana, nitaiza ahy tamin’izany ary saika tsy nino mihitsy aho ilay hafatra farany noteneniny momba ny fiainany. Ary tsy miala ato an-tsaiko mihitsy ilay teniny farany hoe: ilay fitiavana nananan-drainao no atolory an’i Alexia.
Ary izay no anisan’ny antony tsy hahaizako manadino an’i Alexia, ary tsy izay ihany fa misy hery hafa manintona ahy aminy, ka rehefa manalavitra ahy izy dia mihenjana mila ho tapaka ilay tady vita fato-maty aminay roa.

Tsy gaga aho ny amin’ny ataon’i Mihary, izy dia tsy mba tia mianona amin’ny taranja iray fa dia hainy foana ny mampifangaro ny taranja hafa, fanaony tamin’izahay mbola niara-nianatra izany, eny fa na dia fahalalàna tsy mbola natao tany am-pianarana aza, hainy. Dia izy izao manana fahaizana manokana amin’ny fanananahana sy ny reny bevohoka izao nefa dia tsy misalasala akory mampihatra ny psykolojia amiko. Sahirana ialahy Ra-Hery raha iny no vadin’ialahy, lasa sehatra fanaovany fanandramana ialahy fa mila mitandrina!
............................................ 

Sendra nitsipalotra tamin’ny famantaran’ora ny mason’i Hery vao nahita fa tokony haka an’i Mihary izy fa efa vita izay ny famelabelarany. Famataran’ora nomen’i Alexia iny, iny no nanombohan’ny disadisa dia nitohy zavatra hafa indray. Soa fa teo i Tiana, ilay mifanoratra mailaka taminy tamin’ireny fotoana ireny nanoro hevitra azy izay tokony hataony. Saika hadinony marina fa tokony hijery ny mailaka izy kanefa aleony aloha tonga any Antananarivo.

Naviliny teo amin’ny lapan’ny tanàna ny fiarany ary i Mihary kay efa nijoro teo, tsy fantatra na efa ela na vao haingana.
Najanon’i Hery teo anoloany ny fiara, nidina ny tohatra i Mihary; tsy nitsiky, tsy niteny fa nipetraka.
- “Ho aiza isika?” Hoy i Hery.
- “Hody any amin’ny hotely ka ho aiza indray. Ssshhh! Aleo mody ka!”
Tsy nisy nifampiresaka intsony teny an-dalana fa ny vata fandraisam-peo no naneno moramora sy nisiotsioka ny feon-kira malefaka.
Azon’i Hery an-tsaina fa tsy dia nanjary tamin’izy roa loatra ity andro iray ity, izy koa tsy te-hanohy resaka an’i Mihary aloha fa ilay antso finday tamin’i Tahiana teo no namaky ny sainy. Nefa tsy maintsy hifampiresaka lava indray rehefa avy eo izao. Anaovan’i Mihary izao karazana fanontaniana izao...

Tonga tao amin’ny hotely, samy nandray ny efitranony avy izy ireo ary rehefa vita ny fandroana dia nankao amin’i Hery i Mihary, mitondra boky sy taratasy vonona hanao ny fanadihadiana.
Tsy nisy nanjary izay fanontaniany fa toa misangodina be ihany, tsy hitan’i Hery izay havaly, i Mihary toa lasam-borona hafahafa.
Farany, tsy aritr’i Hery intsony:
- “Mihary an! Fa misy inona aminao e! Angaha tsy nanjary ny andronao androany no toa be fanahiana sy lasalasa saina izany ianao?”
- “Sshhh!”
Natsipiny teo ambony latabatra ny peniny, sady nikentrona no nijery an’i Hery.
- “Misy zavatra tsy azoko mihitsy!” Hoy ihany izy.
- “Tsy azonao ahoana, tantarao e! Ny ahy koa ange tena vizaka mihitsy aho tamin’ny asa e! Nivezivezy tetsy sy teroa, nitetitety birao.”
- “Tsy azoko e! Tsy nandeha amin’ny laoniny ny famelabelarana nataoko androany,” hoy i Mihary, “nisy fanontaniana aza tsy voavaliko fa nisangodina tao an-tsaiko izay tokony ho valiny. Ary ny tena loza dia lasa ilay olanao foana no mibahana ato an-tsaiko.”
- “Fa ahoana?” Sady te-hanohy hatrany i Hery.
- “Shh! Aleo aloha hijanona eo ny resaka fa sady mila tsy ho tantiko intsony ny hafanàna aty;” sady nitsangana i Mihary no nandao an’i Hery ary lasa namonjy ny efitranony.

I Hery kosa, zarany aza, nefa toa variana izy tamin’ilay tenin’i Mihary farany. Tsy dia nanaitra azy fa ny antontan-taratasy rehetra nandaniany ny androatokon’androny no naveriny nalahatra sy novakiany tsara. Kanefa, toa tsy afaka ao an-tsainy ihany koa i Mihary, te-hanome tambitamby sy fahatoniam-po izany izy.
Farany tsy naharitra fa nivoaka dia nosokafany mora ny varavaran’efitr’i Mihary, tsy nihidy, novoahainy kely.
Indro i Mihary matory eo ambony fandriana, mitafy lambam-pandriana tokana, ny lohalika somary miforitra maka aina sy mila tsy hahatsiaro izay ambonin’ny tany.
Nanatona i Hery, nijaikojaiko sao manaitra ity Dokoterany.
Nobanjininy tsara: ilay lamba manify dia manify ary nanaraka ny rafitry ny vatan’i Mihary, hita maranitra kely ireo lohanono roa ary manaloka tsotra fa tsy mitafy akanjo ity vehivavy: ilay lamba fotsiny no tako-kenatra aminy. Ny hafanana rahateo mila tsy ho tanty.
Nipetraka moramora teo amin’ny tongom-pandriana i Hery. Te-hanafosafo mafy izy, tsy ariny intsony, nesoriny mora ilay lamba, ary hitany amin’izay ny firafitry ny vatan’i Mihary tsy misy na dia lamba iray ary eny an-kodiny.
Nojereny tsara, nitsiriritra, ny ratsan-tanany no nasafony ny kibon-dranjo dongadonga tsara, nakariny hiakatra. Toa nisokatra ho azy ireo fe roa nampifanatrika ny fivaviana tamin’ny tarehiny.
Io ilay mariky ny maha-vehivavy, efa nisantatra ny fiainana vaovao vao andro vitsivitsy izay. Ny ratsan-tanany efa midina indray hamonjy ilay fari-pahasambarana amin’ny fikisaka mora dia mora, ary nampian’ny molotra mitohoka mora ihany koa amin’ny fe. Nikisaka nanaraka ny dian’ny ratsan-tanana teo. Farany naka ny hanitr’ilay zohy izy, ary nanomboka mandondona.

Asa tokoa, na efa tsapan’i Mihary ity ataon’i Hery na dia tena manonofy izy fa ny feny no novelariny bebe kokoa na dia tsy natosik’i Hery tehina iray aza.

Naleon’i Hery aloha nifoka ilay rivotry ny fahafinaretana ary natohony tampoka teo amin’ny fivavian’i Mihary ny molony. Tsapany fa mihetsika ny tanan’i Mihary mikaroka ilay faritra toa mitondra hafatry ny fitiavana any aminy any. Nandalo ny kibony iny, nidina ary nifanena tamin’ny lohany. Tsara, samy nankafy izy roa, ny molotra no navezivezin’i Hery teo amin’ilay harambaton’ny nofo malemy dia malemy ary miakatra hafanàna. Tsapany fa misy rano mitsoriaka moramora avy ao, notsenainy tamin’ny molotra ary noraisiny tamin’ny lela. I Mihary rahateo, vao mainka nankafy ity ataon’i Hery azy. Ilay tanany nanafosafo ny volony, toa manainga azy hanao tsaratsara kokoa.
Tena lafatra tokoa, tsy tambo isaina ilay tosam-pahasambarana nandalo taminy. Satriny tsy hijanona ilay rian’aratra madinika mivezivezy amin’ny vatany. Toa mamelona indray ny kiakiam-pitiavana nampimonomonona azy fa tsy tiany havoaka.
Tampoka, nisy tsirim-panentana tena nanaitra azy, ny lelan’i Hery amin’io mikaroka mafy ilay bokotra kely efa mihenjana aok’izany.
Taitra i Mihary, nijery ity ataon’i Hery. Tsara loatra, tiany hajanona nefa tsy nanana hery hanoherana an’I Hery izy. Ary naleony nankafy aza fa toa mananika ny lanitra mbola tsy nodiaviny akory izy.

Farany, izy no tsy naharitra fa niteny:
- “Hery an! Avia amin’izay! Avia ho’aho,” sady maingoty be mikaroka ilay fahasambarana tiany hotratrarina.

Niakatra i Hery, nandady tamin’ny vatan’i Mihary, orokoroka malefaka no nampandaloviny ny kibo sy ny tratra ary ireo lohanono roa. Farany, nosarangotin’i Mihary izy hifanoroka taminy. Naka tsiro ilay ranom-pahafinaretany hany sisa tavela. Oroka lavareny saika tsy nitsahatra.
Somary niharina i Hery, nanala ny akanjony rehetra, i Balita efa mijaridina ary efa vonona aok’izany. Ny tanan’i Mihary no namonjy azy voalohany ary tsy ela dia naka bahana teo anoloany i Hery. Nasafony in-dray mandeha, indroa, nikitika indray ilay bokotry ny fahafinaretana teo. Fahatelo dia nampidiriny moramora tany anatin’ny zohim-pahafinaretana.
Nifoka rivotra mafy i Mihary, tsapany ny fahafenoany, tsapany ilay firaisan’olon-droa efa nanaovany fikarohana an-taonany maro. Tsapany ny hevitry ny fitiavana arahin’ny firaisana.
Vao nihemotra kely i Hery dia nisy tsirim-panentana toa nandefa rian’aratra hafa indray tany anatiny tany.
Nandroso nihemotra teo i Hery, ny orokoroka nivezivezy tamin’ny molotra, ny tenda, ny hatoka. I Mihary mankafy ity lehilahy. Somary nakombony ny feny rehefa afaka folo minitra, niodina izy ary narahin’i Hery. Tsy nijanona raha tsy i Hery indray no teo ambaniny. Naforiny indray ny feny roa, i Hery amin’io tsy afa mihetsika intsony. Tiany ho izy indray no hitondra ny familiana.

Noraisiny sy nahitsiny hitsangana tsara ilay filahiana ary natohony teo aminy, ny lanjany no tosika nampiditra iny, ary ny maojany no nakariny sy nampidininy hitondra fahafinaretana tsy hita noanoa. Teo izy, elaela, sady mankafy ihany, ny masony no nakimpiny, ny sainy mikaroka ny lanitra fahafito.

I Hery koa amin’io, tsy fantatra intsony fa mikipy maso, mimonimonona.
I Mihary mitsapa ny fivaviany efa tena mando, ary mila handranoka eo ambonin’i Hery. Fantany amin’izay fa efa manakaiky azy ilay lanitra tiany hodiaviny. Nalefany mafimafy ny fihetsiny, nisefosefo izy, te-hikiakiaka arak’izay tratry ny aina.

I hery amin’io tahaka ny tsy ety an-tany intsony sady nibaradaka tampoka hoe:

- “Alexia!!!! Tena tsara be! Oouuuuiiii!”

Nijanona tampoka i Mihary! Taitra, ary tena gaga!
Nitsangana izy sady niala teo am-pandriana;
I Hery koa mba gaga, fa nisy inona. Fa lasa aiza ilay malalany teo....

Tadiom-pitiavana (Madagasikara) (
tadiom_pitiavana@yahoo.fr)

Pejy 37
2006/05/10,15:56
Vao nivoaka ny Hopitaly i Malala, dia nandray ny findainy sady nikaroka ilay boky kely misy ny karazana laharana maro tao anaty poketrany.

- “Allo, Tojo? afaka mba miaraka amiko ve ianao izao? Misy fiara ianao? ... Tsara izany. Napetraky i Mahefa eto amin’ny Place de la Concorde aho. Nolazaiko taminy fa ianao no hiaraka amiko. Tena tsy mahalala toerana eto aho fa tongava an!... Hisotro kafe atsy amin’itsy Hotel de Crillon itsy aho mandra-pahatonganao. Ao aho no miandry.”

Lehilahy manana ny ny maha izy azy tokoa raha i Mahefa. Nahavita fianarana sy fiofanana tamina firenena matanjaka maromaro izy, efa niasa tamina karazana hopitaly ihany koa, ary tsy manambady aman-janaka ho velomina. Matetika izy no tazomin’ity hopitaly lehibe iray eto Paris ity, izay isan’ny niasany maharitra tokoa. Efa nitazona azy koa ny tany Etazonia, Alemaina, nanambitamby azy ny mba andraisany ny taratasy maha teratany azy, saingy nolaviny avokoa. Ny tena faniriany sy fahafinaretany indrindra indrindra dia ny mba ahafahany manampy ireo iray rà aminy, ireo malagasy sahirana nefa mila fitsaboana any amin’ny taniny. Impiry moa izy no nitondra fanafody sy fitaovana maro ho zaraina amina karazana toeram-pitsaboana eny ambanivohitra? Tsy zava-baovao aminy ny mianjaika ireo fitafiana faran’izay raitra indrindra, nefa fahazarany ihany koa ny mitafy amin’ny fomba faran’izay tsotra. Manendrika azy ny fitafy malagasy, ny satroka rarin’ny Sihanaka, ny samboady landin’Anosimpatrana, ny kapa hoditry Pochard… Hainy koa ny mampifandrindrany ny italiana sy ny frantsay toa an-dry Ermenegildo Zegna, ry Pierre Cardin, ry Kiton… Azo an-tsaina amin’izany ireo mety ho karazan’olona fantany, indrindra indrindra amin’ny maha mpitsabo mahay azy. Mankasitraka azy hatrany amin’ny sangany ka hatrany amin’ny madinika indrindra. Toa izany koa ireo mety ho karazan’olona misapaoritra sy miondrika eo anatrehany.

Napetrany teo amin’ny faritra ivon’ny hakanto sy hajan’ny Paris tokoa i Malala. Arabe mivelatra hatrany amin’arivo metatra toradroa any izay ravahan’ny gorodom-bato mahasondriana. Fiara maro no mifamoivoy eo, miankavia, miankavanana, mifanapaka, samy miriorio mafy aok’izany nefa dia tsy mba misy mifandona. Ravahan’ny filatsaky ny ranomandry madinika izay misafotofoto noho izato fitsokan’ny rivotra azy malefaka. Hanoherana ny hirifirin’ny hatsiaka aterak’izany indrindra no anaovan’i Malala ilay baoty somary matsoko loha mainty, migeja mananika hatreny amin’ny lohalika. Iray njehy monja no ahitana ny ampahany amin’izato hamandinan’ny tongony saronan’ny bà mifaninjitra miloko mavomanja mazava, miala avy eo no iantombohan’ny zipo mainty vita amin’iron’ny kasmira malefaka irony, manasongadina izato hafonjan’ny fitombenany. Misarona palitao kely mainty manomboka eo amin’ny tepany, izay mampiseho ny akanjo bà mavomanja mazava miakatra ny tendany. Salorany akanjo volom-biby lava hatreny an-kitrokely ireo rehetra ireo avy eo. Mihidy bokotra anoloana hatreo amin’ny lohalika ka ahitana ny ampahany amin’izato hakanton’ny ato anatiny. Izany rehetra izany no ampiany fonon-tanana vita amin’ny hoditra mainty, hilanjany ity poketra somary lehibe mainty, tsikaritry i Tojo hatramin’ilay sary sy soratra madinika teo amin’ny vatany “longchamp”. Toa nahavita kajy an-kandrina avy hatrany ny amin'izay mety ho fitambaram-bidiny izy nahita ny fianjaikan’i Malala.

- “Manao ahoana ianao? Miala tsiny fa manahirana anao.” Hoy Malala nitsiky nampiseho ireto nify fotsy mitandahatra toy ny nasiana lasitra, voadidin’ny molotra somary matevina, mitaratra miloko volontany. Ny maso voadio, tsy ahitana volo mitsiparaparaka, toa mitsiky manaraka ny endriny mandina fatratra, tsy matahotra ny ho simban’ny ririnina.
- “Salama,” sady somary niondrika i Tojo nampifanakaiky ny endriny, hanoroka ny takolany, tsy maninona fa mahafinaritra ahy aza.Tamin’ny dimy ora hariva vao niditra ny trano i Malala telo mianaka. Nanampy azy nitondra ny karazan-karona feno entana niantsenana hatrao an-trano i Tojo. Voatetiny avokoa na ny magazain’i La Fayette, Madeleine, Champs Elysés, na ny Printemps sy ny sisa. Nisarika an’i Tojo hijanona hisakafo hariva i Malala, saingy nandà mafy izy sady nilaza tampoka fa mbola maika, eny fa na dia niangolàn’i Malala aza. Naroson’i Malala daholo izao antony rehetra izao mba handresen-dahatra an’i Tojo hijanona. Mba ho mariky ny fankasitrahana ny andro androany fotsiny  anie hoy izy sady i Mahefa koa anie tsy hody hariva eo. Nandà hatrany ny tovolahy na dia tsikaritra tamin’ny fijeriny aza ny haherin’ny faniriany te hanaiky hoe “eny ary”. Rehefa tsy naharesy dohika an’i Malala teo i Tojo dia nilaza fa alina be izy vao afaka raha ho afaka. Ampahatsorana koa anefa no namalian’i Malala azy hoe
- “tongava aty rehefa vita izay hataonao ary e! na amin’ny firy na amin’ny firy. Tsy ato mihitsy ho’aho i Mahefa. Tsy mba matoky tss… antsoiko ianao? An!” sady nitsiky niangoty izy. Mailaka ery ny famindran’i Tojo hamonjy varavarana hivoahana. Nanaraka azy i Malala nanome ny anjara harony miisa telo, misy karazam-pitafiana sy ranomanitry Douglas izay fanomezana avy aminy, hono, ho mariky ny fankasitrahana.

Toa nanjetoka irery teo i Malala, ny ankizy koa vetivety dia resin-tory vantany vao avy nisakafo. Voasasa ny lovia, voalamina ny trano, vita ny fidiovana hariva, nampiasaina ny savony mitsiranoka, ny karazana fanositra amin’ny vatana, ny vy kely mifaraingoka fanalana volo, ny areza. Tapitra nobikaina daholo indray ny karazan’entana novidiana teo, kanefa … ny ora toa … nihisatra. Nikaroka laharana tao anatin’ilay boky kely maintimainty indray izy, nandray ny finday, nanindry marika maromaro…

 

 

 

...
- “Allo! Allo! Hery ve zao? Manao ahoana ianao?”
- “Salama tsara.”
- “Andray ry Hery izay dia saika tsy noraisinao mihitsy aho.”
- “Aiiy! Tsy henoko re e! Variana niasa aho.”
- “Izay dia raha tsy nafeniko ny laharan’ny findaiko tsy noraisinao aho, tsy te hiresaka amiko intsony angah ianao? sa... efa nahita olonkafa any izato ianao hasolo anay?” hoy izy sady toraky ny hehin'ny fifazivaziana.
- “Fa ianao kosa ve dia efa mihevitra ahy ho inona mihitsy e? Tena be asa be aho ho’aho, marina e!”
- “Alainao aty am-piasana aho rahariva amin’ny dimy?”
- “Izaho anie ry Tahiana mbola aty Mahajanga e! Sady tsy afaka miresaka ela aminao aho fa tena miasa be.”
- “Hay ianao moa mbola any? Tsy tsaroako. Dia na hiresaka vetivety aza ve dia tsy misy fotoana, tsy te hiresaka amiko mihitsy ianao o!”
- “Tsy izany re fa miasa aho e!”
- “Na dia misy vaovao mikasika andry Malala aza dia tsy hiresaka amiko ianao?”
- “An, hoy i Hery nifantoka tampoka tanteraka. Ahoana? Inona no vaovao henonao ry Tahiana?”
- “Niantso ahy i Malala alina. Nanandrana niantso anao foana aho taorian’izay fa tsy nahazo anao mihitsy.”
- “Dia ahoana, inona ny vaovao hono? Nanao ahoana i Alexia?”
- “Efa ho herinandro kay hono izao no niverenan-dRatrema eto an-tanindrazana, fa rahoviana ianao no miverina aty Tana ry Hery?”
- “Amin’ity faran’ny herinandro ity fa tsy mbola azo antoka tsara, na mety ho amin’ny fiantombohan’ny herinandro manaraka. Nahazo vaovao mikasika an’i Alexia ianao?”
- “Izato ianao koa, tsy mba misy fahavitrihana ny hiresaka amiko mihitsy raha tsy hoe ny vaovao mikasika an’i Alexia sy Malala ihany. Tsy dia afaka ny hiresaka lava loatra aho. Mikasa ny hidina any Mahajanga aho izao hariva izao, na rahampitso maraina.”
- “An! Inona no ho antony handehananao aty Mahajanga?” Hoy i Hery tena sadaikatra tokoa
- “Mba hiala sasatra kely no sady manana fikasàna ny hanokatra fivarotam-panafody any izahay, ka hanao ny fandinihana sy fanadihadiana any an-toerana aho. Rehefa tonga any aho miresaka tsara aminao ny mikasika azy efa-mianaka.”
- “Resaho izao re ry Tahiana a! Tsy fantatra na hifankahita akory isika aty na tsia, izaho koa be asa,” hoy i Hery toa nanontany tena ny amin’ny tanjona tian’i Tahiana ahatongavana. Tsapany tsara anefa fa I Tahiana no hany olona azony itokiana fa afaka hanelanelana azy sy Ratrema sy ny ankohonany raha sendra misy ny olana.
- “Miantso anao ihany aho rehefa tonga any e! Rehefa tsy izaho no mandeha dia ilay Dokotera lahy iray miara-miasa amiko ato. Iza no hotely ipetrahanao?”

Tena nitoetra teo anivon’ny fisalasalana tanteraka I Hery. Handroso ho babon’ny hafa, hihemotra ho babon’ny sasany. Niserana tao an-tsainy vetivety ny hoe hiantso any amin’ny biraon-dRatrema avy hatrany fa I Tahiana ity toa mampifilafila, ary sao hitady ny takalom-patsa vidim-pihinana indray avy eo.Ny tahony an-dRatrema koa anefa etsy andaniny nanampy trotraka. Raha nisy zavatra tian-dRatrema ho fantany tokoa mantsy dia efa ho niantso azy Ratrema raha vantany vao tonga. Dia…

Loulou (France) ralouloune@yahoo.fr 

Pejy 36
2006/05/07,12:49

Tena hita ho nihatsara tokoa ny fahasalaman'i Alexia. Na dia mbola lalimaso sy vizana tanteraka aza. Ny ferifery nameno ny vatany koa efa tsy dia nanaintaina azy intsony. Ny hidihidy naterak’ireny no somary tsy maintsy iaretany sisa. Vao nigadona kelikely tao ry Mahefa dia injao naneno ny findainy. I Ratrema, nanome ny laharana miafin’ilay nadefasana vola. Nila resaka tamin’i Alexia izy avy eo. Tsy nisy naheno izay resaka nifanaovan’izy mianaka tao, i Malala mantsy nivoaka kely hikaroka izay azon’ny marary atao ody am-bava fo, moa i Mahefa variana tao amin’ny birao natokana ho an’ny mpitsabo, toa nisy antontan-taratasy tsy maintsy nokarakarainy mantsy.

- "Adinoko ny nanontany na masirasira no tian-dry na mamimamy dia samy nitondrako kely avy. Tsara aloha rehefa mazoto homana ianao e! izany ihany no tena iverenan’ny aina haingana. Mba mahery misotro rano ve nefa?" Hoy i Malala toa navitribitrika niverina avy any.
- "Eny e! efa miezaka aho, izay indray i Neny sy ilay rano, rano , rano, rano foana. Sitrapoko ve ry Neny ijanona ato amin’ity hopitaly ity na dia iray minitra aza a! Ataoko daholo izay fomba ahafahako miala ato faran’izay haingana. Oadray, saika adinoko, niantso i Papa teo, ity ny mombamomba ilay vola nalefany hono hangalan’i Neny azy. Mampamangy amin’izy dahy kely koa hono. Toa tsapako nalahelo ery izy na dia niezaka ny nanafina aza. Miezaka mikaroka teny holazaina izany izy nefa tsy mahita lazaina firy, ohatran'ny misy zavatra hafa iasan'ny sainy izany. fantatro miady mafy ery izao ny sainy any. Diso fantatro loatra raha i Papa."
- "Mahareta anaka fa kely sisa. Miandry vava avy amin’ny mpitsabo fotsiny dia hanao ny famandrihan-toerana amin’ny zotran’ny fiaramanidin'i Air Madagasikara aho hodiantsika efa-mianaka. Any indray tohizana ny fitsaboana sisa."

Somary toa nihaotra kely i Alexia vao nanohy ny teniny. Nobanjininy tsara amin'ny fijery miangola ity reniny.
- "Neny a! ahoana ny hevitry Neny raha mijanona aty aho, dia aty no manohy ny fianarako? Efa aty ihany tsinona koa, sady efa izany no faniriako?"
- "An! Avy aiza tampoka teo koa no nahazoanao izany fikasana izany anaka?"
- "Rehefa voafehin’ity rindrina efatra sy farafara ity anie ry Neny dia tsy maintsy lasa lavitra ny saina aman’eritreritra e! Efa noresahiko i Papa teo dia nanaiky izy, hevitra tsara hoy izy."
Aok’izany ny hafalian’ i Malala. Tsy latsak’izany koa ny an-dRatrema. Toa mahita ity zanany afaka tanteraka sahady amin’ny gadran’ny fitiavana an’i Hery. Toy ny tsy vao nizaka fanaintainana mafy ny fony. Fitiavana be toy iny dia adinony sahady tokoa va re?
- "Tsara rehefa mandray fanapaha-kevitra sahala amin’izany ianao ka!" Hoy I Malala nitsiky, sady nandray ny felan-tanan’ity zanany. Fanapahan-kevitra tsy ratsy tokoa, mino aho fa efa nandinika tsara tokoa izato ianao. Dia sehatra mikasika inona no tianao ianarana? Sa ny teny Ankatso ihany no ho tohizana? Tsara rehefa nanaiky rainao, dia tonga dia resaho koa i Mahefa rehefa avy eo, sa efa niresaka koa ianareo?" Toa adinon’i Malala fa tsy mbola mahafantatra ny marina anie ity Alexia. Faly loatra angamba izy noho ity zanany ka zary tsy ho voafehiny intsony ny fipetsopetson’ity vavany.
- "Nahoana moa izaho no tsy maintsy tokony hiresaka amin’i Profesora Mahefa? F’angah miankina aminy izany? Rehefa manaiky ianareo sy Dada dia izay."
- "Eny e!" hoy i Malala toa tonga saina tampoka, nikaroka hevitra haingana hanarenana ilay teo. "Nieritreritra aho mantsy fa afaka mikarakara ny taratasy fiantohana anao aty izy, ny trano ipetrahana sy ny sisa. Sa ahoana hoy ianao?"

Noresahina tamin’i Mahefa avy hatrany tokoa ny fikasan-drazazavavy. Aoka fotsiny ny hafaliany. Afaka hitondra ny anjara fitaizàna ity zanako aho izany hoy izy tany anatiny tany. Satriny tokoa aza hanonerana ny fotoana tsy mba niainany teo akaikin’ity zanany ny andro rehetra sisa iainany. Toa i Alexia no nanjary hany antoka ahavelomany. Toa noho i Alexia dia foiny avokoa izay rehetra sarobidy taminy, eny fa na dia ny ainy aza. Porofo mivaingana ny tsy nisalasalany akory ny hanomezeny taova ho an’i Alexia. Porofon’ny maha olona be fitiavana azy, mbola porofom-pitiavana an’i Vololona, porofom-pitiavan-janaka asehon’i Mahefa. Saingy… porofom-pitiavana anivon’olon-droa, lehilahy manana faniriana mafy ny hifampitantana aminy no… nandraisan’i Alexia azy.


“Endrey izany fikarakarany ahy, tsy adinony mihitsy ny mivily ato amiko manontany sao misa zavatra ilaiko. Endrey izato hery mivoaka amin’izato fijeriny, toa misy faniriana lalina tsikaritro na dia toneny mafy aza. Endrey ny fandinihany ahy, toa ankafiziny ery izato fihetsiko, indrindra moa rehefa misy zavatra ilaiko ka somary iangotiako izy. Dinihiny ery izato firafitry ny endriko, toa satrin’izato masony baliaka horombahina tsy ho ety amiko, hanaraka azy, honofinofisina isaky ny alina. Vao sendra mifanojo ny fijerinay dia, na ahodiny miankavia ny azy, mody mijery iretsy karazan’odin’ny fanaintainako, na aviliny miankavanana mba hitopy etsy amin’iretsy sakafo sy rano fisotroko, na aondriny moramora ny fijeriny, toa itoriany fa resin’ny fitiavana izy, nefa toa mahery loatra ny henatra tiany horesena, noho izato elanelan-taona misy aminay, sy noho ny fifankahazoany amin-dry Dada sy Neny angamba a!” Hoy ny fiventiventin’i Alexia rehefa iny izy lasalasa fisainana mandinika ny manodidina azy iny, babon’ireo fihetsiky Mahefa tanteraka.

Pejy 35
2006/05/02,06:55
Nametrapetraka ny taratasy rehetra momban’i Alexia i Ratrema, nandoa ihany koa ny saran’ny hotelin’izy efa-mianaka nandritra izay fotoana naharitraritra nipetrahany tao izay. Tsy maintsy hanainga hody any antanindrazana aho, hoy izy tamin’ity vadiny. Maro ny asa miandry ahy any, ny eto am-pelatanana koa ity efa miha manify dia manify, vao misy possibilité dia mandefa vola ho anareo aho, arakaraky ny fandehan-javatra any. Nefa aza miasa saina be loatra fa mila anao matanja-tsaina i Alexia, mila anao hampahery mba hahamora ny fitsaboana azy.
Nitodi-doha ho eny an-tseranam-piaramanidina Roissy izy efa mianaka rehefa vita ny veloma tamin’i Alexia. Ny fiaran’i Mahefa no nanatitra azy, ary tovolahy malagasy iray, mila ravinahitra aty, no niangaviana mba hamily.

- "Ratrema a! mahereza izany vady malalako izany, mino aho fa tsy ho ela dia salama tsara ny zanantsika ka afaka hody any izahay, hikarakara anao indray.
Marina fa ao ry Zefa mpanampy nefa, an!an! Maninona moa raha maka manampy vehivavy ianao vao tonga any e! hahandro sakafo, hanasa lamba, handamitrano sy ny sisa, amin’izay matoky aho fa ho tsara karakara ianao any, dia milamina ny saiko." Hoy Malala sady nahodiny ny tarehiny hiala ny fibanjinam-badiny azy, satria tsy voasakany ny fiforonan-dranomasony nihazohazo te hilatsaka. Satriny tokoa hanaraka an-dRatrema, na dia noho ilay fahafinaretan’ny nofo niainany farany teo izay aza. Manahy izy sao hanembona any Ratrema ka hitady fahafinaretana hanalefahana ny fanembonana. Ny tenany moa ho aiza amin’ity marary tsaboina, ny zaza roa tezaina? Sa eo i… an!an! manana ny asa maha profesora azy izy, ary inoana fa toerana maro no iasany fa tsy eto Paris
ihany na any Madagasikara. Ary araky ny filazany dia noho i Alexia fotsiny no maha-eto azy izao.

- "Aza manahy ianao e!" hoy Ratrema sady mody nihomehy mba hanalefahana ny alahelo niserana rehetra, "izaho anie na dia tsy mpandray ravin-dena aza hatramin’izay mba mahavita ihany e! Eny e! fa hitady olona aho hanampy ahy." Oroka am-panajana teo amin’ny andrina no nifanaovan’izy roa imason’ireto zaza. I Toky moa nisamaritaka fa may ny hijery fiaramanidina, hany ka zary tsy hita taratra ny alahelo ny hifandao.
-" Iry neny misy ngeza be a! ndao ho eny ho’aho! Sa etsy tsika mahita tsara an’i Papa? Iny misy vao
tonga
…"

Tsy mba afaka niandry ny fiaingan’ny fiaramanidina anefa izy ireo fa vao vita ny veloma dia nanainga hitodi-doha any amin’ny hopitaly indray. Sento tokana no nataon’i Malala, izaho irery izany zao no hitsabo an’I Alexia, handany fotoana, hivizaviza, hitaintaina sy hifi-dranomaso amin’ity tsy naloaky ny kibo akory.
Resin-tory izy mianadahy kely teny ambony fiara, asa, vizan’ny dia nandroso teo koa angamba a! Ao aoriana no misy azy telo mianaka, ilay vavikely eo am-pofoana, somary miankina amin’ny varavaran’ny fiara havanana ny lohany. Ilay lahy kely kosa miankina eo an-tratran-dreniny havia, isaloran’ny sandriny havia avy eo. Renoky ny torimaso, tsy mahatsapa akory ny sangodim-piainana mihatra amin’ireto manodidina azy akaiky. Raha tsy lehibe toa izao tokoa mantsy ny elanelan-taona nisy taminy sy Alexia dia inoana fa mba afaka niaro iry anabaviny izy, nanafay ilay Hery, izay antok’izao tebiteby sy fanaintainana mahazo ny rehetra izao. Nefa inoana koa fa nanana ny tantarany izy ary dia ho hafa tokoa any fizotran’ny raharaha! Ny tongony mikirazorazo tsy mipaika amin’ny tapis-n’ny fiara akory. Ny tanan-keliny havanana somary voatsindriny. Ny iviny amin’io miraraka amin’izato takolaka botabotakeliny havanana, mamonto ny lobaka mavokelin’ity nahitany masoandro, izay tsy mahatsapa akory ny hamandoana aterak’izany amin’ny ilany havia rehetra. Ny nonony havanana miraviravy avy ninonoan’i Cynthia teo, tsy tsaroany na dia ny hampiditra azy haka ny toerany aza. Bokotra iray tamin’ny farany ambany sisa no hany nitazona ity lobaka tsy hisonàka tanteraka. Ny chauffage tao anaty fiara koa moa nandeha ka tsy tsapa ny hatsiaka aterak’izato fanalan’ny ririnina eny ivelany. Somary ailany kely miankavanana ny lohany sy ny fijeriny. Toa sondriana ery mandinika ny hakanton’ny
Paris
, ny ngoly iainan’ny voahary rehetra. Nefa izao raha anontaniana azy ny zavatra hitany dia ilaza ho tsy nahita n’inon’inona izy. Toa miady saina mafy indray izato fijery azy ka! Nefa raha anontaniana azy izay eritreretina dia inoana koa fa tsy ho hitany izay havaly. Hay izao ilay atao hoe “ se plonger dans le vide”. Ny havizanana mitaky, ny torimaso koa tsy ampy.

Amin’ny antsipirihany no nandinihan’I Tojo, ilay mpamily, ireo rehetra ireo. Tsy tsikaritry Malala na ny nanodinany ny retrovisuer nihantona teo aloha izay fitarafana ny any aoriana hitopy any aminy aza. Mba niady mafy koa ny sainy tany anatiny tany: izany no arrrivage vaovao amin’izany tanàna, tsy mahalala na kely akory aza mikasika an’andafy, na ny fiainan’ny gasy eto aza tsy hainy. Nefa toa karazan’irony zanaka mpanankarena, dia avy eo nanambady mpanankarena. Hein, itony ve tsy hiavonavona? Ssshh, tsy hisintona ny mason’ialahy letsy ra-Tojo no tanjony amin’io nonony io a! sendra mba adinony fotsiny fa vizana izy. Sady toa mifankatia ery izy mivady teo, itony ve tsy irony karazana mpivavaka be, manaja vady, tsy hanaiky izany filan’ny nofo ivelan’ny tokantrano izany mihintsy, eny fa na dia sanatria maty vady aza? Efa Razoky be ihany anefa ilay vadiny teo, dia tsy ho taitra amiko ve ity. Aleo hilamina ka, tsy asiana resaka akory. Aleo zavatra hafa no iresahana. Sao mba ahitana lalana azo anaovana afera, sitran’ny ahay vola, sady olona mahitahita itony. Ny fiainana eto rahateo enjana. Sao samy votsitra eo.

- "Hono ho’aho Madama, tapaka tampoka ilay fahanginana efa ho 30 minitra lavabe teo, nifoha tampoka koa ny sain’i Malala, afaka mijanona hividy zavatra kely vetivety etsy amin’itsy toby fivarotana solika itsy ve isika?
- "Tsy maninona mihintsy ka, nefa aza dia maharitra ela fa tsy maintsy mbola hiverina any amin’ny hopitaly aho azafady." Toa somary mbola nisy avona ihany no fomba namalian’ny Malala azy.
- "Roa minitra raha betsaka ka, hividy pastille fotsiny aho, tsy dia mbola mahatanty an’ilay hatsiaka mantsy na dia efa ho efa-taona aza izao no naha-taty ahy. Misy zavatra ho entina ho anao?"
- "an!an! misaotra," sady somary nitsiky i Malala

 


Nisokatra ny varavana hivoahan'i Tojo no vao tsapany fa nangatsiaka tampoka ny tratrany. Tsy naka sarotra akory izy nanainga ny nonony amin’ny tanany havia, ny havanana mantsy tsindrian’I Cynthia. Nikarokaroka, nampiditra azy tao anaty kitapo itoerany, nanamboamboatra azy teo mba hipetraka hivoiboitra tsara, toy ny fanaony isan’andro, nanidy ny bokotra voalohany, faharoa, fahatelo, nanakatra ilay châle fotsy mitsoriadriaka mavokely madinika, nahodiny in-droa tamin’ny tendany, avy eo nankifiny any aoriana mba tsy hanitikitika ireto menaky ny ainy. Vita izay dia nisento tokana izy.

Segondra vitsy taorian’izay dia niverina i Tojo. Ampy nandinihan’I Malala azy ny fotoana nivoahany avy ao amin’ilay fivarotana amin’ny tobin-dasantsy, mandram-pahatongany teo amin’ny fiara.
Tovolahy manao endrika Andriamasinavalona I Tojo. Karanarana endrika, zarazara hoditra, somary lava marotsadrotsaka, bingobingo fandeha. Ny masony kely nefa toa mampiseho fa tovolahy sariaka izy ary malefaka. Toa tsara rafitra ny endriny, rakofan’ito volony fohy, ny sangany no miakatra, somary lava kokoa raha mitahy ny any aoriana. Asiany gel kely mba hihazona sy hampamiratra azy. Manao fiakanjona tovolahy matotra nefa tanora. Toa niangaliana izany ny loko ampiarahina. Vao mitopy ny fijery dia hita fa somary lafolafo vidy ihany ireny eny an-kodiny.

- "Ity ny biscuits ho an’izy dahy rehefa taitra, henoko nitaraina noana ihany mantsy ilay bandy kely io teo, sao ianao ho sahirana."
- "
Marina tokoa," hoy I Malala, "tena tsy tao anatin’ny saiko mihintsy. Misaotra anao," sady nitsiky izy, toa nampiseho fankasitrahana tanteraka tamin’ny fihetsika nataon’I Tojo teo. Tao anatin’izany, tsikaritr’I Malala fa nitopy indray mandeha kely teny amin’ny tratrany ny mason’ I Tojo. Toa fijery nanao hoe: nankaiza ilay izy teo? Tonga dia nisamboaravoara be avy hatrany ihany ny tao anatin’I Malala. Ary tsy tao an-tsaiko mihitsy, hitany izany ny nonoko teo, eny e! hitany, matoa izy nijery ny tratrako.
Vao tafatombina tsara teo amin’ny familiana I Tojo, dia nifanojo tao anaty retroviseur ny fijerin’izy roa. Vao maika nientana iray ihany ny ambavafon’i Malala.
- "Raha tsy bouchée ny lalana dia afaka 15minitra farafahaelany dia tafavoaka isika."
- "Bouchée ahoana? Ambouteillage ve no tianao lazaina?"
- "Iee!"
- "Na aty amin’ny autoroute aza ve?"
- "Eny ho’aho, indrindra fa ity mivoaka amin’ny
Paris
centre ity, matetika mihintsy."
- "Eee! Zay moa mba anarany no hoe
tonga
aty nefa tsy mba manao vacance fa mitsabo marary. Tsy mba afaka ny hijery tanàna akory."
- "Rehefa misy fotoana kely dia ilazao aho fa entiko mandehandeha ianareo e! aty koa anie ny marary tsy mila ambesana lava sahalan’ny any Dago e! Ny infirmière miandraikitra azy tsara. Sady hoe fianakavian’I Professeur Mahefa izany tsy ho ataon-jareo ambanin-javatra mihintsy. Na rehefa sendra manana olana, na mila olona ianareo aty dia lazao aho, sao mba misy azoko atao."
- "Dia handehandeha amin’ireto forongokeliko anankiroa ireto? "
- "Tsy maninona ka, amin’izay mba maka rivotra koa izy dahy, ny akanjony fotsiny atao mafana tsara."
- "Eny e! fa hafa ihany izany mandeha tsisy ankizy izany. Maro kokoa ny zavatra azo atao."
Gina tsy nahateny Tojo. Inona koa no tian’ity Madama ity ho lazaina? Aza manantena tsy misy leitsy a!
Marina
ny azy, afaka miantsena, mitety magazay maro kokoa rehefa tsy misy ankizy. Izaho mihintsy koa no toa mitady hanao revin-gadra.

- "Fa inona no ataonao eto Paris? Miasa sa mianatra? I Tojo moa?" Hoy malala nanohy ny resaka fa toa tsikariny tsy nahita lazaina ny tovolahy.
- "Tojo Rahamefison, sady miasa aho no mianatra. Mianatra no tena anton-dia e! fa fantatrao moa Madama ny fiainana tsy mora, hany ka rehefa mahita azo atao dia atao e! Ny ray aman-dreny ny anay na dia any amin’ny tany niaviana aza, mbola mahatsiaro sahirana, maika fa izaho aty amin’ny tanin’olona."
- "Antsoy hoe Malala aho e! aza atao madama izany. Hitako ho tovolahy mavitribitrika aloha raha ianao e! Mino aho fa tsy dia manana fahasahiranana izany ianao eto o!" Hoy Malala sady somary niangoty.
- "Ahoana no ilazanao izany ry Malala?" Sady nihomehy i Tojo
- "Izany no fanombanako anao e! Un homme qui trouve une solution à tout problème, à juste temps. Sa tsy izany?"
- "Mety ho marina izany, raha teto aho aloha… maro ihany izay zavatra efa nosedraiko izay e! fa dia tafavoaka foana ihany aho."

Maro ny resaka nifanaovan’izy roa. Manao ahoana ny olona aty Frantsa, ny fiainana, ny fianarana sns… Tsy ampy hitantaraina ny efa-taona nodiavin’i Tojo raha ny minitra vitsy ambiny teny ambony fiara. Tao ny nampitaintaina, ny nampihomehy, ny adalana majinijinika. Toa nampisy sahady fifankazahoana am-po tamin’izy roa iny 20 minitra niarahana iny. Toa nampisinda kely ihany koa ny aloka nandrakotra ny fiainan’i Malala. Nivantana avy hatrany teny amin’ny Hopitaly ny fiara. I Tojo koa moa milaza fa mbola misy asa kely ataony hono. Fisaorana sy tsiky no nameno ny endriky Malala. Niserana teo imason’i Tojo ny hatsaran’i Malala, ireto fandaingana kely roa nateraky ny tsiky, toa nanjary ravaky ny takolany. Toa tsy mampino hoy izy tany an-tsainy, raha izao bika aman’endrika izao no efa niteraka ilay tovovavy hoe marary ao, toa efa lehibe izy ao raha tsy diso aho.
 
Notsenain’i Mahefa avy hatrany teo an-dalatsara i Malala sy ny ankizy. Nilaza i Mahefa fa vao avy nomena fanafody i Alexia ka sondrian-tory. Nentin’i Mahefa izy telo mianaka, nony avy niara-nisakafo dia naka ny entana rehetra tany amin’ny hotely. Tapaka mantsy fa any aminy izy ireo no mipetraka mandra-pahavitan’ny fitsaboana. Nisaotra an’i Malala i Mahefa noho ny fitaizany an’i Alexia hatramin’izay. Tena be herim-po sy herin-tsaina tokoa izy hoy i Mahefa, hany ka tsy dia manano-sarotra ny fitsaboana azy. Nilaza i Malala fa i Vololona no notahafiny. Raha nandatsa azy ny fianakaviana tamin’izany fotoana izany, hoy i Malala, hoe bevohoka tsisy ray, tao aza no niteny hoe alao io zaza io fa ho velomin-dry amin’ny rano mangatsiaka ve, tsy mba nanaiky izy fa dia nijoro foana, na dia sahirana aza izahay tamin’izany. Nanahy mafy aza aho tamin’izany sao hisy fiantraikany amin’ny fahasalaman’ny zaza ny adi-tsaina nianjady taminy. Nipoitra moa Ratrema avy eo dia mba somary nilamina, ary tokony ho nilamina tanteraka mihintsy, saingy indrisy, fantatrao ny tohiny.

Somary tsy dia lavitry ny centre ny trano nipetrahan’I Mahefa. Irony appartement irony. Aza mihafahafa, hoy i Mahefa, ataovy toy ny any aminareo, dia lasa namonjy ny any ampiasana indray izy. Vao miditra dia efitra iray lehibebe izay sady fisakafoanana no fandraisambahiny. Mifampiankina aminy eo ny lakozy. Lalantsara kely kosa no manelanelana ny efitra fandriana roa mifanatrika. Ny iray nisy an’i Mahefa, ny iray kosa handrian’izy telo mianaka.Ny efitra fidiovana kosa no mamarana ilay lalantsara. Tonga moa dia hita taratra fa lehilahy no ao fa mikorontana izay tsy izy.

Nandamindamina avy hatrany ny entana i Malala, ny ankizy koa sady nilalao, hany ka vetivety dia maizina ny andro. Teo am-pampatoriana ny ankizy izy no injao nitopy tamin’ny tontolo androny androany ny sainy. Ny veloma nifanaovany tamin-dRatrema, ny resaka nifanaovan’izy sy i Tojo, dia avy eo vao niserana tao an-tsaina ilay bika aman’endriny, ilay famindrany, ny fijeriny, ny fihetsiny. Tena nankafiziny tanteraka ka somary nitsiky irery teo izy. Tiany ho toherina anefa ny fakam-panahy, izay efa naharendrika azy foana hatramin’izay. Tsapany koa fa miserana fotsiny izao revorevony an’i Tojo izao. Hitsabo marary no anton-dia. Nitsangana izy. Naleony nandamin-trano toa izay ho voagejan’ny fitsiriritana eo indray, eny fa na dia efa akanjo mandry aza no teny ankodiny. Tsapany koa fa tsy nisy fisarihana azy mihintsy nataon’i Tojo fa dia fihetsika sy resaka tsotra fotsiny, nanala lalana angamba.
 
Nalaminy ny tao an-dakozia, ny efitra fihinanana, eny nataony hatramin’ny efitranon’i Mahefa aza. Vehivavy koa moa ka sady nandamindamina no nikarokaroka, sao mba hahalala zavatra bebe kokoa mikasika ity Mahefa ity. Tao anatin’ilay tiroir an-doha-pandriana tokoa, no nahitany sary maromaro. Nisy sariny taloha, tsaroany tokoa ilay endriky Mahefa tamin’izany fotoana. Nisy sarin’izy sy Vololona miaraka, tsy vitsy koa ny sarin’I Vololona irery, mbola voatahiry tao. Namadika ihany Malala sady nanjetoka nahatsiaro ity rahavaviny. Tampoka anefa, nisy sarim-behivavy hafa, mitokana, lava volo ary toa mbola tanora endrika, toa vao haingana koa ny fijery azy, nodinihiny fa tena tsy fantany. Raha mbola teo am-pandinihina ilay sary tao an’efitra tao indrinndra izy, noho injao Mahefa niditra tampoka, nanana ny fanalahidy rahateo moa izy. Saika hamonjy hivoaka i Malala nefa, nakatony ny tiroir dia naleony mody namonjy nipetraka haingana. Efa tena alina moa ny andro ka nijaikojaiko Mahefa niditra tao anefitra rehefa avy nanala ny menteau-ny, mba tsy hanaitra ny sasany. Taitra izy raha vao nahita an’i Malala tao anefiny.
- "Ngah’ ity ianao tsy mbola matory?"
- "Nandamindamina aho," hoy I Malala, sady toa menatra koa ny hoe sao tsikaritry Mahefa izy nisavasava teo, hany ka tsy hitany izay lazaina, "dia … dia sady miandry anao."
- "Tsy vizana?" hoy I Mahefa sady nisafo ny takolaky Malala havanana.

Toa nidika zavatra hafa tamin’I Mahefa ny teny sy fihetsiky Malala. Izy koa nipetraka teo amoron-tongotry ny farafara, ny akanjo teny aminy irony fitondra matory malamalama hatreo ambony lohalika irony. Tady kely no mba tanan’akanjo, hany ka toa vao maika nampivoitra ireto nonobe, toa miandry fotsiny ho pondesina. Natsipin’I Mahefa tetsy ambony seza ny kitapo teny aminy, nitingitingina izy ary nanomboka nanoroka an’I Malala. Sadaikatra i Malala: tsy izao mihitsy no tanjona tiako ahatongavana, nefa tsy sahiko ihany koa ny hanosika azy, sao ho gaga eo izy. Somary nahodiko ihany ny lohako, toa mbola any amin’ilay sary teo ihany ny saiko, nefa rehefa nosarihiny tamin’ny tanany havia ny lohako hifanatrika aminy, dia noharoniny tamin’ny lelany ny aty vavako, dia mba renoka ihany koa aho nampifanjevo ny lelako tamin’ny azy. Notsoahiny ny palitaony, notsetsatsetsafiny ny tendako, ny tanany namaha ny lobakany. Ampy naha-mando ahy tanteraka izay fihetsiky Mahefa izay. Hany ka nampiako izy hanala tanteraka ilay lobaka teny aminy. Somary natosiny moramora aho avy eo handry tanteraka amin’ny farafara. Nampifampikisininy ny tongony roa mba hanalany ny kirarony. Henoko ny fidoboky ny kiraro tamin’ny gorodona, ny iray aloha, dia avy eo ny koa faharoa. Toa vao maika nampiakatra ny faniriana tato anatiko. Somary nitambesatra tamiko izy ka tsapako ny firidiridin’ny filahiany. Toa may tampoka izany aho, nefa izy nandamina tanteraka, na dia efa tsapako aza ny fahavononany. Somary nobatainy aho hiakatra kokoa, hamonjy ny loha-pandriana, nihorirana teo an-kavanako izy avy eo, natohony tamin’ny tratrako ny molony, nanorokoroka, ny tanany natetiny ny vatako hikaroka ny faritry ny fahasambarako. Ningaiko ny maojako, tonga dia fantany fa tiako raha ahidiny ny silipoko, dia avy eo natosiko tamin’ny tongotro mandra-piala azy tanteraka. Nasamako amin’izay avy eo ny feko, niandry ny azy aho, kanefa izay nahasambatra ahy ihany no nataony, injao fa tsapany ny bokotro, nopotseriny, nihika kely indray mandeha aho, ary tsapako tena nahasambatra ahy ny rantsan-tanany efatra. Niezaka ny niarina aho avy eo, eny fa na dia mbola nisefosefo fatratra aza, notakariko tamin’ny molotro ny molony, natsipiko ny feko ankavia hisadika aminy avy atsy amin’ilany, niarina aho ka tafapetraka teo amboniny. Nitsikiko izy sady novahako ny patalohany, no sady nihetsiketsika madinidinika aho. Nientana sahady indray ny tao anatiko. Tsiky koa no navaliny ahy. Akory anefa ny hatairako, izao ve no nanonofy sa inona ilay tsapako nihenjana be teo?
Tsikariny angamba ny fahatairako sy ny fahadisoam-panantenàko, ka hoy izy:
- "Malala a! reraka aho, mafy be ny asako androany."
Toa tsapako nivoara-mena tampoka izany ny endriko, satria toa namaivay be tany anaty lohako. Nahatsiaro ho nitafy henatra aho, niala moramora,
- "izany ve?" Hoy aho toa diso fanantenana.
- "nisy opération tao dia ora maromaro mihitsy vao vita nefa izao mbola atahorana ny ain’ilay olona."
Somary nirintona i Malala niverina nitsilany,
- "mangalà aina ary e!" hoy izy nanome lamosina, toa tsy sahy hijery ny tavan’i Mahefa. Nosafoin’ity farany ny sandriny. Izay angamba no hany heveriny hanalefahana miadana ilay fanirian’i Malala teo.
- "Mijanòna matory eto akaikiko an!"
Tsy namaly Malala, nifangaro tao aminy ny henatra sy hatezerana. Ny hiaka kely nataon’i Cynthia nivadi-mandry no toa niandrasany dia nitsangana haingana izy, nilaza fa raha taitra kely ny iray amin’ireto zanany ka tsy mahatsapa azy dia mitomany. Adinony na ny nizaha ilay silipony aza.
 
Efa hadiva haraina i Malala vao sondrian-tory. Tsy nisy irim-pahazavana rahateo tao an’efitra na dia kely monja aza, eny fa na dia efa nijaridina nampisasaka roa mitovy ny famantaran’ora aza ireto fanjaitra fohy sy lava mihaona eo afovoany. Toetry ny ririnina a! manome vahana ny alina mba hanjaka. I Toky naka zoron-drindrina no mitsetsitra mafy izato ankihibekeliny. Toa mahazo fahafinaretana lalina ery izato izy. I Cynthia mandry eo afovoany, mitsipaka ny lamba volon-tany ikambanany amin-dreniny ny tongony havia. Mamelatra ny fekeliny, tsy manahy ny amin’ny mety ho tsiro sy fanaintainana ho tsapany any aoriana. Izato reniny miamboho azy, mamoaka ny sandriny havia tsy ho voakajen’ny lamba irakofany. Raha iny mbola renoka iny indrindra izy no injao nisy nandondona ny varavaran’ny efitranony. Sady niditra i Mahefa no…
- "Malala a! Malala!" Nanozongozona ny sandrin’i Malala, nanolotra ny finday, Ratrema miantso anao, tonga soa aman-tsara any antanindrazana izy, indro raiso fa te hiresaka aminao izy. Tsy nivoaka i Mahefa fa niandry teo, toa te haheno izay resaka ifanaovanizy mivady.
- "Allo!" Somary mbola tena ny nihisatra ny hisokatra ny vavany.
- "Malala a! mbola matory be ngah’ ianao? Aty efa amin’ny valo."
- "Alina be aho vao natory ka tena mbola tao anatin’ny torimaso tanteraka no notairin’i Mahefa"
- "Alina be e? tany amin’ny hopitaly sa…sa naninona? Tsy tiany ho tsapan’ity vadiny ny mbola tsy fahatokisany azy tanteraka, eny fa na dia nifona sy nilaza ho nanenina aza izy, ka notihizany hoe:
- "misy inona? Sa naninona i Alexia?"
- "an!an! tena efa mihatsara be i Alexia fa aza manahy ianao, ilay vao manavao trano aho dia saika tsy nahita tory fotsiny. Ka manao ahoana ny any izany tiako izany?" Somary nialona kely Mahefa, niodina nivoaka namonjy ny efitranony.
- "Tamin’ny efatra ora sy sasany no nigadona ny fiaramanidina. Efa aty am-piasana aho izao miantso anao izao. Milamina tsara ihany ny aty fa tsy maintsy miasa be aho. Haka vola aho, sady hiresaka amin’ny PDG-n’ny orinasa avy eo, vao vantany vao azoko izay dia alefako any aminao amin’ny alalan’ny Western Union."
- "Tsy dia maika be anie izany Ratrema e!"
-  "Tsia, tsy tiako mihitsy ianareo hanana fahasahiranana ara-bola any lavitra any. Ny miantehatra be loatra amin’I Mahefa koa manahirana ihany. Lehilahy mba manana azon-damosina ihany ny tena. Na zanany ara-biolojika aza I Alexia, mbola adidiko sy andraikitro satria zanako, zanako, zanako."
 
Nony vita ny resaka dia nitsangana hanatitra ny finday any amin’I Mahefa i Malala. Tsy nisy na dia fisaorana aza nivoaka ny vavany, nefa toa fanahy iniany naseho fa faly izy satria niantso azy ny vadiny, tsy nanadino, ary tsy mbola nadiso fanantenana azy. Tsikaritry Mahefa izany fihetsika izany.
- "Hiaraka hanainga isika afaka ora roa eo na mahery kely hijery an’I Alexia a!" Azo aterina atsy amin’ny jardin d’enfant atsy ny ankizy.
- "F’angah’ tsisy taxi aty? Aleo aho handray taxi dia any mifankahita."
Izy nihodina hamonjy varavarana ivoahana iny no nosarihan’I Mahefa tamin’ny sandriny.
- "Malala a! tena tezitra amiko ve ianao? Ialako tsiny be dia be raha toa ka iny nitranga alina iny no naha tezitra anao tahaka izao. Nefa tsoriko fa tsy azoko mihitsy hoe iny ve dia hahatezitra be na dia inona aza? Tsy fidiny ahy anie e! Tsy fanahy iniako, sa misy inona. Miaraka mankany fotsiny anie isika e! any aho dia any miasa tsy afaka ny hanatitra anao hiverina, sady izaho no mpitsabo mpiandry raharaha anio alina ka tsy afaka ny hatory aty koa."
Vao maika toa nampisendaotra an’I Malala izay fehezanteny farany izay.

- "Nahoana ianao no mandainga ry Mahefa?" nalefaka ihany anefa ny feony na izany aza. "Inona no naha vizana anao? Lazao ahy fa aza mandainga, dia hoa aiza koa ianao anio alina fa tsy marina izany hiandry raharaha izany. Lazao ny marina. Manana ny fiainako aho, ary tsy misy idirako ny anao, saingy aza mandainga. Rehefa tsy misy faniriana any aminao dia aza mikasika ahy fotsiny, tsotra be."
Gaga ihany Mahefa amin’izato hasiakan’ity vehivavy niangolangola fiteny hatrizay.
- "Malala a! aza tsiny marina e! henoy aho fa ho lazaiko anao avokoa." Sady nosarihiny hipetraka teo amin’ny farafara i Malala. "hihaino ahy ianao?"
- "Ento ny teninao e! nefa raha misy fikasaina handainga dia aoka"
- "henoy aho ho’aho, lazaiko anao ny marina. Matahotra aho , matahotra ny mety ho tohin’ny fianaiko aho. Faly aho noho ny fananako an’i Alexia anilako ankehitriny, ilay sombin’ny aiko ary koa sombin’ny ain’i Vololona, ilay tompon’ny fitiavako. Avy niresaka taminy aho omaly, dia tena nahatsiaro an’i Vololona tanteraka, na ny endriny, ny fijeriny, ny firesany, kanefa zanako izy, zanako, ary ho tiaviko toy ny ray mitia ny zanany rehetra." Nisento tokana i Mahefa avy eo, saingy tsy dia niditra tao an-dohan’i Malala loatra, ny fanazavana toa nandrasany mantsy dia ny mikasika ilay sary. Hany ka tsy nahandry izy ka nitsatsaingoka:
- "Eny e! zanakao i Alexia tsy misy mandà an’izany fa avy eo, inona no nataonao avy eo?"
- "Araky ny nifampiresahanay sy Ratrema dia mbola tsy fotoanany izao hanamborahana amin’i Alexia ny tena marina, mafy ihany izay nahazo azy nifanesy faraparany teo izay, nefa ny fihetsiny…"
Navelany ho lasa ny segondra dimy vao nanohy izy:
- "toa nibosesika te hivoaka avy ao am-bavako ny teny hoe izaho no rainao, ray niteraka anao mba ho ren’izato sofiny, te hamihina an-janako mafy aho."
- "tsapako sarotra tokoa ny toerana misy anao, fa avelao handeha ny fotoana dia ho hitanao fa hilamina mora foana io. Tovovavy tsotra raha i Alexia, tia olona, manana fandeferana, ary “compréhensive”. Minoa ahy ianao, fotoana fotsiny no andrasana. Dia tohizo fa miheno anao aho, avy eo ianao nankaiza?" Hoy i Malala toa nandondona.
- "Saika tonga aho dia hamonjy fodiana taty, tamin’ny enina ora hariva teo, nefa natahotra ny fakam-panahy niandry ahy ato an-trano aho, izay fantatro fa tsy maintsy haharendrika ahy, dia naleoko niandry taratara mba hoe efa matory ianareo vao mody, kinanjo…"
- "Mahefa a! Tsy vao voalohany anie akory iny alina iny e! sady tsy azoko mihitsy."
- "Malala, tsy mbola niverina tanteraka ny aiko taorian’iny fandidiana natao iny ary…. nahatsiarovako loatra an’i Vololona i Alexia, ianao koa toa mitondra ahy tanteraka ho eo anilany, ny feonao, ny famindranao, ny halaman’ny hoditrao, ny fanafosafonao, ny fihetsikao mitia. Eny manana mihoatra noho i Vololona aza ianao satria matotra, efa anananao ny fahaiza-manao rehetra. Tsara taiza ny zanako.Toa mitady ho babonao ny foko ry Malala. Nefa ho heloko izany, ho tsiniko eo anatreha-janako. Manambady ianao ary, hitako taratra ny fitiavanao ny tokantranonao. Ny hasambaranao, ny fireharehan-dRatrema, tsara andefimandry, arahin-jazalahy sy zavavy, ireto ankizy tsara taiza, tsara aro, toa voafehy anaty fefy tsy ho sarangotin’ny hetraketrakin’ny tany sy raolombelona.. Ny anjarako, ahy. Izao angamba no ratsy vintana. Hany heveriko ho vahaolana, mandositra mba tsy ho rendrika. Tsy te hanimba ny fahasambaranareo aho, nefa koa tsy te hampijaly tena, …
Tsy marina ny hoe miasa aho anio alina fa, te hiala anao fotsiny, tsy te hitsiriritra anao aho mandritra ny alina. Nikasa ny hanao famandrihana amina hotely iray aho anio."

Tsapan’i Malala fa lehilahy be fitiavana ity manoloana azy, ary ankavitsiana no toa azy. Nobanjininy i Mahefa, notorahany tsiky malefaka. Toa velona tao aminy indray ilay fireharehana fa misy lehilahy solafaka aminy. Niverina ny fahatokisany ny tenany fa tsara izy, manintona lehilahy, tsy sembana ho azy amin’ny fambaboana lehilahy, na zatovo io na zokinjokiny, ny zaza roa efa naloaky ny kibony. Natoky ny filazan’i Mahefa tanteraka izy, nino izy fa tsy nisy lainga, saingy…. tsy ampy.
- "Mino anao aho Mahefa saingy…, sady somary niangoty indray izy toy ny fanaony hatrizay, misy zavatra tiako ho fantatra raha tsy ho tsiniko."
- "Mihaino anao aho, inona no tianao ho fantatra?"
- "Nilaza tamiko ianao ry Mahefa indray andro iry hoe taorian’i Vololona dia izaho no vao vehivavy niarahanao nandry indray. Efa nolazainao tamin’izany io fitovizako amin-drahavaviko io."
- "Marina izany, tena marina, minoa ahy."
- "Lazao ahy ary ry Mahefa , iza ilay sarina tovovavy lava volo ao anaty tiroir-nao ao."
- "Hay hitanao tao?" sady somary nitsiky Mahefa, nampiseho ireto kentrona efa manomboka miha-mahazo toerana amin’ny andriny. "Tovovavy tsotra, sady malefaka tokoa raha io tovovavy io."
Nisento lalina indray izy. Isaky ny misento izay Mahefa dia toa hitantara zavatra sampona foana, tiany atao nefa tsy vitany ny manatanteraka azy noho izy toa olon’ny moraly loatra. Rehefa tsy ataony nefa, toa milentika lalina ao am-pony ny nenina. Zary lanin’i Malala tsianjery sahady ny toetrany nandritra izay fotoana fohy nifampikasohany izay. Toa velom-pialonana sahady nefa izy, satria toa feno fankasitrahana sy fankafizana anaty izato fomba namaritana voalohany nataon’i Mahefa ity tovovavy. Na dia teo aza anefa izany fialonana niforona izany, dia toa resin’ilay fitia te hahalala ny tsiambaratelo’ny hafa tsotra izao. Nitsangana izy, notarihiny ilay seza somary niankin-dridrina, najanony manoloana ity tovolahy toa ho be ambara nefa mikaroka izay teny avoaka. Nitombina teo ambonin’ilay seza i Malala mba hifanatrika tsara amin’i Mahefa. Toa nidika ho fahavononana tanteraka hiaino izay hambaran’ity farany ny fihetsiny. Ny ora koa moa vao nisompirana kely niankavanana tamin’ilay teo fotsiny ilay fanjaitra lava be ka tsy nisy nahamaika.
 
- "Mbola tanora tokoa Ramatoa kely io." Hoy i Mahefa nanohy ny teniny, "tovovavy malemilemy paika hoy aho mantsy anao teo, malefadefaka fiteny, tsy miavona, nefa koa manaja tena. Nananany tokoa raha ny endrika, ary nampierika mpandalo raha ny bika. Nanaraka fiofanana tany Etazonia aho tamin’ny taona 2002, amin’ny maha mpitsabo ahy. Tany no nahafantarako azy. Mpianatra ho mpitsabo izy tamin’izany, ary tao amin’ilay hopitaly nisy ahy no fanaovan-dry zareo mpianatra fampiharana. Tonga moa dia mandeha vetivety ny resaka tamin’izy samy mpianatra fa misy Profesora malagasy koa ao amin’ny hopitaly. Nanao izay hanantonana ahy izy. Vitsy mantsy ny Malagasy tany hany ka samy miezaka ny hifandray avy hatrany izahay raha vantany vao nifankahalala. Ankizy isan’ny tena naranin-tsaina tokoa izy raha samy mpianatra tao. Hany ka nanjary lasa mpianatra tian’ny profesora vazaha rehetra. Tsaroako mintsy ny fomba nanononan’ilay profesora iray izay ny anarany, anarana gasy notononina tamin’ny teny anglisy, toa mitambolombolona anaty vavany izany ny lelany rehefa manonona ny “r”: Miss* Ramisarivo," hoy i Mahefa sady nitsiky. Toa toy ny niverenany niainana mihitsy ilay fotoana tamin’izany.

- "Tsy nisalasala izy nanontany ny hevitro mikasika izatsy na izaroa, indrindra moa fa rehefa misy olana kely. Isaky ny tojo fahombiazana izy, dia izaho no ampahafantariny izany alohan’ny rehetra. Ny fahaizany mankasitraka avy eo rehefa avy manampy azy aho, eny fa na dia toro-hevitra kely fotsiny aza dia nankasitrahany aoka izany. Itondrany fanomezana kely, na entina misakafo, na misotro kafe fotsiny. Tsy mba nisy lafo vidy, kanefa tsapako fa tena avy tamin’ny fony ireny ka tena nahasambatra ahy. Toa nozariny tamin’izany fomba fiaina mendrika maha te hidera izany aho, hany ka toa nisarangotra taminy. Nifangaro be ihany anefa ny fientanana tato anatiko. Ny saiko nanaiky izay rehetra nataony, niezaka koa nikaroka izay fomba rehetra anampiana azy, nefa toa tsy ny saiko koa io nisarangotra io. Ny vatako, naveziveziko tatsy, natotototoko taroa mba ho eo foana raha misy ilany azy, saingy toa tsy nisy naniry azy ny rantsana rehetra tety amiko, eny fa na dia singam-bolo iray tamin’ny vatako aza tsy mba nisy nitsingana. Ny foko no nankasitraka izay rehetra momba azy nefa… toa tsy ny foko io nisarangotra io. Tovovavy mbola nadio tanteraka izy, kanefa tsy mba naniry ny higoka ny tsiron’izany fisantarana fantsona mbola nisarom-boaly izany na ny rantsana faha iraikambin’ny foloko aza. Toa tsy ho sahiko na ny hieritreritra akory aza, ny hamaky ka handratra, sy handoto izato fantsona toa efa nokojainy sy narovany fatratra, indrindra nandritra izato fahatanorany, fotoana anjakan’ny fakam-panahy."

- "Tovovavy tonga lafatra sahala amin’izany ity izy koa inona indray izato sampona tany aminao ry Mahefa," hoy i Malala toa nandrabiraby. "Ianao koa ity toa tsy hita be ihany. Ny tanalahy aza ry Mahefa na dia mandroso mihemotra eo aza toa mba tonga amin’ny tanjona tiany ahatongavana ihany a! ka ianao indray, tsy vitan’ny hoe sady mamindra toy ny sokatra fa mbola miverin-dalana indray rehefa tonga amin’ny dingana farany tsy ahatrarana ny tanjona."
- "Tonga lafatra hoy ianao, tena lafatra tokoa. Tsy nisy azoko nokianina taminy. Saika hampakatra azy tokoa aho ry Malala. Izy koa mino aho fa hanaiky ny ho hampakariko. Saingy samy nahalala izahay fa tsy kilalao ny tokantrano fa ilàna fo mitempo fitiavana feno avy amin’olon-droa. Tsy ampy ny firaisan-tsaina, fifandeferana lalina, finiavana niraisanay. Toa nisy ezaka maro, na avy aty amiko na avy any aminy, ny mba hitsirin’ ilay fitiavana tsy hahasambatra anay nefa indrisy, toa nadamoaka."
- "Dia tsy mba tsikaritrao akory ve hoe inona no tena antony e! Sa ny elanelan-taona nisy taminareo?"
- "Tsia, tsia dia tsia," hoy Mahefa toa natoky fatratra ny tenany, nandritra ny nifampikasohana dia tsy hita taratra mihitsy fa nielanelana be ny taonanay, na tamin’ny zavatra niaraha-nanao na tamin’ny resaka nifanaovana, tsy nisy olana. Saingy…. toa mbola nanantena mafy ny hisian’ny fihaonako amin’i Vololona aho, mbola nino tanteraka fa tsy maty ny aminay. Izy koa… toa tsy misy fitserana izato fotoana very, toa vao maika aza nivonona ny hamela ny taona maro handalo, mandra-pahitàny indray izany olon-tiany, olona hany mba nitempon’ny fony fitiavana, nefa dia nosarahin’ny fialan-tsasatra. Nanantena ny mbola hifankahita nefa indrisy. Zary nokobonina tao am-po ilay fitiavana, nanao andraso andraso lava. Noeritreretiny ho fitiavana fahazaza mandalo fotsiny ihany, kinanjo, fito taona no efa lasa, toa vao maika niorim-paka lalina dia lalina, hay hatramin’ny fony fahakely mbola nilalao kanety no efa nitsirin’ny fitiavana tao anatiny tao."
Toa nanjetoka kely ery Mahefa nitantara azy. Feno fitserana izato tovovavy sy ny tantarany ny feony. Ny volom-bava mitady hitsiry no hany sisa nosafoiny. Tsikaritry Malala izany ka somary somary nikaroka hihomehezana izy handroahana ilay aloka niserana tamin’ny endrik’ity ankafiziny nefa toa tsy tiany.
- "Hanky va re e! toa mahavaky fo izato tantaranao ry Mahefa. Ary ahoana koa moa no ninoanao marina tokoa fa nadio izy? Amin’izy izato efa firy amby roapolo taona? Tsy hainao izay nafeniny tao anaty zipo lavabeny tao?"
- "Andray izato ianao ry Malala! Tsy ny taona ihany anie no mitondra ny filàna e! Marina fa misy ny tsirim-pientanana sy filàna ary ny fiovan’ny toe-batana ateraky ny fitombon’ny hormone, izay miovaova koa arakaraky ny taona. Fa eo koa ny fo ilaina mitempo fitiavana aloha, ho an’ny ankabetsahan’ny olona maro io, mba hanampy ny fitomboan’ny faniriana ary mba hahatonga lafatra ny fanataterahana ny filàn’ny nofo. Ary ny tena adinonao dia ny fisian’ny saina izay afaka mifehy tsara io filàna io. Na mitsiry ao anatin’ny olona iray aza ny filàna dia ny saina no mibaiko ny ny fihetsika. Ny saina no mitondra an’io, io no tsy hitovizan’ny olombelona amin’ny biby, mba ho baikon’ny saina fa tsy ho sanatria baikon’ny filàna."

Tsy nahateny i Malala fa nihatokatoka fotsiny. Toa nahatsiaro ho nanidrona azy ilay tenin’i Mahefa teo. Tsapany anefa ny fahamarinany, ary na izy aza mahalala fa azo toerina ny filàna, eny fa dia ireo efa naharendrika azy hatramin’izay aza, azony notoerina raha toa ka… tiany notoherina.
- "Tsy misy tokoa aloha ny sahala amin’io vehivavy io raha izany fitantaranao azy izany e! mety ho iray ao anatin’ny arivo." Hoy izy sady nitsangana. Handeha handro aho dia hikarakara ny ankizy. Miara miainga isika ho any amin’i Alexia a! Dia aleo aho hanao sakafo maraina aloha vao mandeha e! dia tonga dia aterina any amin’izany toerana izany ny ankizy. Any koa aho dia atoronao ahy ny toerana angalana ny vola izay halefan-dRatrema. Hividy finday koa aho mba ampiasaina. Mba te hanararaotra hijerijery magazay koa aho rehefa misy azo ametrahana ny ankizy ihany …"
Pejy 34
2006/05/01,10:28
Ny hazavan’ny varavaran-kely nitaratra tany amin’i Hery no nampiodina azy teo ambony fandriana. Nosokafany kely ny masony, nitsirempirempy, kanjo….
Niarina kely ny lohany, tsy nisy afa-tsy izy irery sisa no teo ambony fandriana. Notsapatsapainy, tsy nisy olona mihitsy teo, ary mety vao haingana no lasa. Tsy ho nofy kosa aloha ilay alina e! hoy izy sady nakipany ny lamba nirakotra azy dia nitsangana izy. Noraisiny ny akanjony dia lasa izy nankao amin’ny efitra fandroana. Nihevitr'izy fa mety ho hitany tao i Mihary saingy indrisy fa foana ny tao. Farany, nivoaka ny efitranony izy ary nandondona tao amin’ny efitra ilany. Tsy nisy namaly aloha. Afaka kelikely vao naneno ny famoaham-baravarana, iny lehilahy mbola manao akanjo mandry iray no nivoaka tao, gaga be i Hery. Fa inona ity?
- "Azafady Ramose fa, angaha moa tsy ato ny efitra fandrian’i Dr Mihary?" hoy i Hery.
- "Dr Mihary? Tsy azoko mihitsy ny tianao hotenenina ! Tsy misy izany ato ka!"
- "Ka izaho aza ange tena niditra tato mihitsy omaly e!"
- "Tena miala tsiny Ramose fa tsy misy izany ato an!" hoy ilay Rangahy, sady nakaratony ny varavarana.
- "Fa lasa aiza i Mihary, fa ahoana koa izany? Izaho ve no matory atoandro sa…"
Iny izy saika handondona fanindroany iny no nisokatra ilay varavaran’efitra ilany sady nisy nivoaka tao, niantso an’i Hery.
- "Hery ! avia aty fa inona no ataonao any?"
- "Andray ry Mihary, tena very tadiny aho, afa-baraka marina."
- "Ianao ity an ! ianao ve dia ho tratran’ny tamberin-tany mihoatra noho izaho aty."
- "Aleo aho aloha hiditra, sady menamenatra ihany ny tovolahy, vahotra be koa aho tsy nahita anao teo ambony fandriana teo, dia mety nampikorontana ny saiko."
Niditra ny efitr’i Mihary i Hery, boky roa sy antontan-taratasy maromaro no teo ambony latabatra. Niverina namonjy ny zavatra nataony i Mihary.
- "Tsy maintsy manomana ny famelabelaran-kevitra hataoko rehefa avy eo aho dia izay no nahatonga ahy niverina tato. Mandamina izay porofon-kevitra entiko manohana ny asako."
- "Hay, efa natahotra be aho mantsy nifanena tamin’ilay lehilahy teo. Loza izany."

Tsy nisy niteny intsony fa i Mihary variana namaky ny firaiketany, i Hery naka fandriana, ary rehefa kelikely dia nitsangana izy, nivoaka ny efitra, toa tsy noraharahian’i Mihary akory.
- "Izay izany ilay hoe manam-pahaizana, rehefa mifototra amin’ny zavatra iray ny saina dia mifantoka tsara, ny anio no atrehina. Hahita ialahy ry Hery miaraka amin’io Mihary io. Tadidiko tsara i Mihary ilay nanampoaka entona tamin’ny simia tany am-pianarana fahiny. Tia fanandramana. Nitsoka nivoaka ny trano daholo izahay, izy aza saika nifamonjena tao.

Niverina i Hery afaka fahaefa-kadiny sady nitondra ny sakafo sy ny dité mafana ho azy roa. Nijaikojaiko moramora, tsy ren’i Mihary akory. Ity farany mbola manoratsoratra eo ambony taratasy, tsy mahatsiaro izay manodidina azy.
Farany, napetrak’i Hery teo ambony latabatra ilay vilia lehibe fisaka nisy ny sakafo. Nanoroka mora ny tarehin’i Mihary izy sady hoy izy hoe raha noana anie ny kibo ry Mihary ka hivezivezy ny fanahy eh.
Nitsiky kely fotsiny i Mihary sady namaly moramora hoe:
- "Manandrana manova ahy an!"
- "Ilaina foana ny fanombohan’ny zavatra rehetra."
Tamin’ny fihetsika tsotra dia tsotra no nisarihan’i Mihary ny lohan’i Hery hifanoroka aminy. Nakipiny ny masony, naka fitiavana vaovao.
- "Misaotra betsaka ry malalako, hoy ity vehivavy. Sady hita miran’endrika ery izy notoloran’i Hery ireto sakafon’ny nofo."

Dia niara-nihinana teo  izy roa sady nifampanontany, nifanakalo hevitra.
Niaraka nandray fandroana sy namerina indray ny safosafo sy ny oroka mamy rehefa avy eo. Toa hita hoe nifankatia tokoa ary nigoka ilay fitiavana vao niverina nandrobona indray.

Afaka ora roa taty aoriana dia indreny lehilahy iray sy vehivavy iray namonjy ny lapan’ny tanàna, i Hery no mitondra ny fiara, i Mihary eo akaikiny eo mitafy fitafiana mihaja, manara-damaody tsara, nahafatifaty ny fijery azy. Tsotra, nefa tena mametraka ny maha-mpitsabo azy.
Nandeha ny famelabelaran-kevitra nataony teo anoloan’ireo manam-pahefana sy mpitsabo maromaro, variana avokoa ny rehetra, nihaino, nandray ny hevitra aposak’ity manam-pahaizana manokana momba ny fananahana sy ny reny bevohoka. Nandeha ny fametrahana fanontaniana, nahafapo avokoa izay valiny nomen’i Mihary.

Anisan'ireo nanatrika teo koa i Hery. Nangilan-tsofina tsara, mankafy, mitsiriritra ity ravaka efa eny an-tanany. Nanomboka niha-nahazo vahana tao am-pony ilay fitiavany voalohany. Tahaka ny misy lalana vaovao misokatra eo anoloany, lalana milamina, nefa etsy amin’ny ilany, lalam-potaka mandrevo sy mila handetika; iza ary izao no lalana hofidiako? Hoy izy nanontany tena.

Efa tamin’ny 11 ora sy sasany vao vita ny ady hevitra, fiarahabana maro sy firarian-tsona no noraisin’i Mihary. Farany, nivoka izy roa, namonjy ny fiara ary nankany Amborovy hitsangatsangana. Asabotsy rahateo moa ny andro, andro mahafinaritra. Ny hafanàna mivaivay, soa fa nisy ny fiara azo nentina nitsangatsangana. Nijanona vetivety nisotro madrafo (ranom-boanio) teny andalana amin'ireny mpivaro antalantalana amoron'ny lalam-pasika mankany amoron-dranomasina iny izy roa. Tao amin'ny Zahamotel no nisafidianany hisakafoanana ary namonjy ny tora-pasika izy ireo nony avy eo mba hialas sasatra teo ambany elo-be feno alokaloka. Zara raha nisy olona teo  amoron-dranomasina tamin'izay ka tena fahafinaretana aok'izany no tsapan'ireto mpifankatia nampihaonin'ny kisendrasendra indray.

Vetivety anefa dia niha-maro ireo mpitsangatsangana
tonga
hilalao rano, andro asabotsy fialan-tsasatra rahateo moa. Ary efa manakaiky ny fakan-drivotry ny Noely.
Variana ery izy roa mitazana izay ataon’ny olona. Fitafy manify fitena anaty rano sisa no teny aminy. I Mihary mirakotra lambahoany manify, i Hery mipetraka eo ambony fasika, ny tanany mamikitra amin'ity tovovavy eo anilany.
Natsofony tany anaty lambahoany norakofan'i Mihary ny tanany. Voakasiny ny  lohalik’i Mihary ary dia nanomboka nosafosafoiny miadana. Nampiakariny kely hiakatra nandalo ny fe nony avy eo ary dia notohizany niakatra teo amin’ny kibo. Nankafy ny halaman’ny hoditr’i Mihary teo izy aloha. Malefaka sady toa  mipetraka tsara. Nampiakariny moramora amin'izay ny tanany hamonjy ilay tati-nono somary kelikely nefa fenofeno sady midongona, nopolipolesiny mora, dia nokitikitihiny ireo loha-nono kely izay tsapany fa toa
tonga
dia niha vonton-dra avy hatrany.
I Mihary amin’io tsy miteny fa toa mandrimandry maso sady mandinika tsara an'i Hery sy ny fihetsiny. Tsy sahy nihetsika izy anefa fa natahotra sao dia hisarika ny mason'ny manodidina hitodika any aminy. Tsy aritrany intsony anefa nony kelikely  fa tsapany nangitikitika loatra azy ny tany anatiny tany. Injay i Hery fa nampidina ny tanany amin’izay, nafindrafindrany tahaka ireny olona mamindra amin'ny fidinanana ireny ny rantsan-tananay. Toa mijaikojaiko teo ambony kibon’i Mihary, nidina ihany, nahatsapany ny hafanana miha-miakatra tamin'ny vatan'ity vehivavy eo anilany. Niova kely anefa ny famindrany nony
tonga
teo amin’ilay tady kely mihazona ny tako-kenatra, novelariny ny felan-tanany ka nampandriany teo ambon'ny foitran'i Mihary ary dia notohizany tamin'ny safosafo malefaka nidina nanaraka ilay hantsana mitondra any amin'ny fizaran’ny hoditra ho roa izay mbola voafono tao anaty silipo tsara.
Tsapan'i Mihary fa miha-mando ny fivaviany, tiany hotohizana kanefa… notazominy mafy ny tanan’i Hery, sady nivandravandra tamin'i Hery izy.
- "Hery ! aoka aloha!"
- "Fa ahoana!"
- "Aoka aloha, misy maharary raha vao kitihanao eo."
- "Tsy mampaninona izany…ho tsapanao fa tsy haharary intsony io rehefa avy eo !"
- "sssshhh! Hery an! Mahalalà menatra, efa miha-be olona ange eto e!"
- "Tsy sahy?"
- "Andray ry Hery," sady nosintominy tsara ilay lambahoany, "ianao ity an ! Fa angaha ianao tsy misaina afa-tsy izany?"
- "Bof! Ohatran’ny te-hanandrana fotsiny aho, raha sahy ianao!"
- "Fa angaha moa voatery tsy maintsy manao foana vao mifankatia!"
- "Porofom-pitiavana io amiko! Io no anisan’ny lalana iray ifampitàna hasambarana eo anivon’ny olon-droa. Fahafinaretana iaraha-manana sy ifampizarana."
- "Eny e! misy maha-marina azy izany, fa aiza ny fifampiresahana, aiza ny firaisam-po, aiza ny teny mamy ifanaovana sy ny tambitamby, sehatra faharoa ireny fa ny manao ihany ny anao no voalohany? Ianao izany toa ny hanafosafo sy hitady fahasambarana amin’ny alalan’ny firaisana hatrany no masaka ao an-dohanao."
- "I Mihary koa! mba te-hanandrana izany manao ety amorom-pasika izany aho e !"
- "Dia amin’izao ora manomboka miha-be olona izao? Andray ry Hery ! Tsy tiako !"
- "Tsy tianao amin’ny ahoana ary?"
- "Tsy haiko! izaho izao mba nanantena mihitsy izay fahitanao ilay famelabelaran-kevitra teo. Tsy nahitan-teny mihitsy ianao, nefa mba te-haheno izay fihetseham-ponao aho."
- "Pffff ! ianao koa ! Zavatra tsy misy kianina ireny ve dia inona moa no ambarako eo! Hay, tena marina izany, variana mihitsy aho tamin’ilay resaka hoe tsy tokony hipetrapetra-poana ny vehivavy rehefa bevohoka fa manjary msy fiantraikany amin’ny zanany any aoriana. Fa ahaona koa no hitenenanao izany, tsy amin'izy miasa mafy iny indrindra ary ve no hampisy tarazo amin’ny fiainan’ny zanany.
- "Tsy azonao mihitsy ny tiako hambara. Ahoana re ny hilazako azy e!
Tadidinao moa tamintsika tao amin'ny kilasy famaranana. Nisy an'izay  mpampianatra antsika siansa sy ny zavaboahary izay. Niteny izy hoe aza avelanareo hipetrapetraka mihitsy ny vadinareo, na ianareo rehefa bevohoka! Fa izaho izao mihitsy mantsy hoy izy no nahatsapa an’izany! Tadidinao iny Madama iny? "
- " Tadidiko tsara, izy ilay niteny hoe ny zanako voalohany, mbola nianatra teny Ankatso aho tamin’izaho bevohoka azy, dia lasa matselatselaka be amin’ny fianarana, fa ilay faharoa, efa vita ny fianarana, dia naka aina tsy nanao inona na inona firy intsony fa novelomim-bady, nampiasa mpanampy, fa dia nahagaga fa dia lasa kamokamo no vontsavontsa izany ilay zaza.
- "Izay heviny izay no narahiko sy nifototrako hatramin’izay. Nandinika sy nanao famakafakàna lalina momba ny fiainan’ny reny bevohoka aho. Jerenao tsara ary, nahoana ny zanaky ny mpanakanto no lasa mpanakanto, ny mpampianatra matematika no mahay matematika be, ny zanaka dokotera vavy, lasa profesora manam-pahaizana. Noho ny inona no anton’izany hoy ianao?! Satria voatefy tao an-kibo ny sain’ilay zazakely. Tadidio fa ny loha ange no miforona voalohany ao an-kibo ao e!
Ka andramo ary, andramo dia ho hitanao, fa raha mitomany lava ny vadinao rehefa bevohoka, dia asa izay hanjo ny zanakao any aoriana, raha misendoatra lava izy, taitaitra, angamba mety harary fo ny zanakao. Ary io tsy ilay ara-batana ihany, tahaka ny hoe : marary ilay reny, na koa hoe mifoka sigara na misotro toaka, fa miantraika mihitsy amin’ny ara-tsaina.
Ka izaho dia tena mamporisika mihitsy ny reny rehefa bevohoka, tsy hipetrapetraka na handany andro fotsiny. Fa manao zavatra marobe, fanadrahoana sakafo, famakiana boky, fianarana marika sy kajikajy, fampiasan-tsaina isan-karazany. Ovaovaina ny zavatra atao. Ny fiaraha-monina ange manefy ny saina ry Hery e ! Fa hafa kokoa ilay saina raha efa voatefy tao am-bohoka. Nahoana tokoa ary no misy hatrany ny mahay kokoa ao am-pianarana, ary mifanalavitra amin’ny gisitra ny voalohany?"

- "Tsy manda izany teninao izany aho," hoy i Hery, "fa ny mahatonga ahy tsy niresaka ange, izaho lehilahy, tsy mahatsapa izany fiainan’ny bevohoka izany aho, nefa izaho no iresahanao azy. Ny tiako izao dia ny mba hampianaranao ahy izay mbola tsy fantatro mikasika ny fananahana. Ianao rahateo moa mandalina manokana momba io. Dia mba ilazao e!"
- "Fa inona anefa no tianao ho fantatra?"
- "Asa, maninona ohatra no misy olona tsy maharay lamba fa te hanao foana, nefa misy ny olona tsy taitra akory, na lahy io na vavy?"
- "Tsy haiko," hoy i Mihary, "fa maninona ianao no manontany izany?"
-" Tssss! fa ahoana koa. Aiza no tsy hahalalanao izany," sady nanao tarehy ratsy i Hery.
- "Io ry Hery, samy manana ny heviny ny tsirairay, ary tena hita tokoa, fa ny sasany tsy manaiky mihitsy, ny sasany manao amin’ny antonony, ny sasany mety tsy taitra. Fa amiko manokana, satria izaho ihany no nanao ity fanadihadiana ity dia izao:
Mbola mipetraka ihany ilay mikasika ny reny bevohoka teo. Satria, maro ny reny rehefa bevohoka dia tsy manao firaisana intsony, misy ny mbola manao mahalana, mety ho tsindraindray, ary misy aza ny tsy manaiky mihitsy fa vao mainka mitady be tsy misy ohatran'izany.
Dia mazava fa miantraika amin’ny zazakely io. Ny firaisan’ny mpivady dia fifandraisan’izy telo mianaka. Ray, Reny, Zanaka. Mety misy fahafinaretana io, ary io dia tokony ho
tonga
any amin’ilay zaza koa.
Ka raha ohatra izany ny vadinao, tsy maninona ve raha ataoko hoe « izaho », sady nipi-maso ihany i Mihary, tsy manao mihitsy isika mandritra ny maha-bevohoka ahy, dia tsy dia rototra firy amin’izay firaisana ny zanantsika rehefa lehibe, fa mety ny fiaraha-monina any aoriana no hanefy azy.
Fa raha manao tsindraindray nefa voalanjalanja tsara isika ohatra dia efa mizatra izay koa ny sain’ilay zaza, hany ka mifoha tsara ny sainy sy ny vatany raha vao miresaka fananahana.
Raha tena mpanao be indray isika amin'izaho mitondra vohoka, dia mety ho lasa tsy mahatan-damba araka ny noteneninao teo ny zaza mivoaka eo rehefa lehibe.
Aleo aloha hazava fa fanadihadiana nataoko io an! Fa ny marika hitako hatramin’izay fotsiny no ametrahako ny hevitro, tsy mbola misy manam-pahaizana hitako nandalina manokana ny momba io tsinona ary tena mahaliana ahy ny hanamarina ny mampitombona tanteraka an'ireo petra-kevitro ireo na tsia.
Fa ilay tranga faharoa no tsaratsara, na dia ilay fifampitan’ny fifankatiavana sy ny firaisana amin’izay telo maianaka fotsiny aza dia mahafinaritra.

Izaho izao, te hahafantatra mihitsy ny fiafaran’ireny zaza tao an-kibo niaina tao anatin’ny fampirafesana ireny. Izany hoe ilay reny bevohoka mihitsy no mampirafy, misy olona sahy manao izany an! Sao ianao dia taitra, fa tena misy mihitsy.

Nisendoatra kely i Hery, niezaka ny hitony haingana anefa izy sady niteny hoe:

- "Fa araka ny fihevitrao, tahaka ny inona ary no fiainan’ilay zaza rehefa lehibe ?"
- "Asa ! Ilay izy aloha raha ny fandinihako, tsy eo amin’ny maha-zaza azy no mitranga ny tena toetrany fa rehefa
tonga
amin’izay ilay fotoana hananany fahaleovan-tena isintahany amin’ny reniny na ny rainy. Rehefa mahatsapa izany izy fa afaka mitondra ny fiainany amin’izay.
Asa tokoa! mety olona ikoizana amin’ny fampirafesana, tsy mahatan-damba fa mivezivezy etsy sy eroa, raha misy olona misary zoro aminy angamba dia latsaka ao anaty dobony avy hatrany. Ary mety ho tena fahafinaretana ho azy ny manao ary tsy mifidy olona hiarahana, eny na dia olona bevohoka aza. Tsy haiko e! Eritreritro fotsiny izay fa te-hahita mihitsy aho.
Indraindray aza aho, te-hiresaka amin’ireny olona ireny hoe mba nanao ahoana kay ny mamanao tamin’izy bevohoka anao? Ratsy be izany ry Hery an! tsy fanao mihitsy, fa ho loza ny mitranga raha tahaka izany daholo ny miseho."

Very hevitra teo i Hery, tsy hitany izay hotenenina. Naforitrany ny lohaliny, dia nahankiny teo ny lohany. I Mihary mbola te-hanohy ny fanazavàny amin'io satria mbola toa mbola betsaka ny zavatra tiany holazaina.
Tonga
dia notapahin'i Hery avy hatrany anefa ny resany raha iny ndeha hanohy indrindra iny izy:
- "Mihary an! Tsy maninona ve raha
tonga
dia mody isika izao fa... "
- "Fa... fa maninona hoy ianao?"
- "Tsy haiko e! ohatran'ny te hody fotsiny aho fa ampy angamba izay nijanonantsika teto izay!"
- "Oay! Isika aza tsy mbola nitsoboka ranomasina akory," hoy i Mihary mbola nidongy.
- "Tsy mampaninona, andàna ary raha te-hilalalao ranomasina ianao fa izaho aloha hijanona eto sady hanomboka hampirina entana. Rehefa afa-po ianao dia miverena fa tonga dia mody isika."
Tsy niteny intsony i Mihary fa nitsangana, nanala ilay lambahoany teny aminy dia nihazakazaka madinika namonjy ny ranomasina efa manomboka miakatra ary nankaiky ny nisy azy roa.
I Hery kosa, nijanona teny lavidavitra teny, toy nianjadian'ny vatolampy mavesatra tao andamosiny izay mila hanapotsitra azy tanteraka raha tsy mitandrina kely fotsiny izy. Nanakoako tao an-tsainy ilay hafatry ny reniny teo ampialana aina, hafatra tsy nampoiziny nefa nambara taminy tamin'ny fotoana farany niresahan'izy mianaka.
"Misy fahamarinany ve ny tenin'i Mihary? Hoy izy niteny irery.
"Raha ampifandraisina tamin'ny hafatr'i Neny farany, dia tena mitombina tokoa izay zavatra nolazain 'i Mihary teo e. Nefa petra-kevitra ange ny azy fa tsy voaporofony akory e! Nefa dia izaho izao no porofo izay andrasany".

I Mihary amin'io fotoana io mankafy ery hatsiakan'ny ranomasina amin'ity andro migaingaina. Nakopakopany ny tanany hiantso an'i Hery, nefa ity farany tsy nihetsika teo amin'ny toerany fa toa niantso azy hiala tao anaty ranomasina indray aza.

Farany, nanatona an'i Hery izy nanontany izay manjo ity olon-tiany.
- "Fa ahoana?"
- "Metimety kokoa isika miverina any amin'ny hotely amin'izay e!"
- "Fa maninona ary i Hery no miova tampoka tahaka an'io e! Sa nalahelo ianao tamin'ilay tsy navelako hanao tamiko teo?"
- "Sshh! te-hody fotsiny aho fa tsy aleonao ve misolo akanjo amin'izay."
- "Eny ary ko! ianao moa no mitondra fiara ka ataoko ahoana. Fa sao dia marary ity ianao e! Sao dia tsy zakanao ny sakafontsika teo. Izaho ange dokotera ry Hery e!"

Tsy niteny intsony i Hery fa ny fiara no novonjeny, i Mihary kosa lasa namonjy efitra kely fisoloana akanjo. Vita iny dia namonjy ny fiara nisy an'i Hery izy.
Tsy nisy niteny teny an-dalana, i Hery miankina amin'ny sisin'ny varavaran-kely, toa tsy mitombina mihitsy ny sainy, lasalasa vinany, toa mivaloharika, ny lalana no nojereny tsara.
Tonga tao amin'ny hotely dia nosokafany ny varavarana aoriana hakany ny  akanjo sy ny entan'i Mihary. I Hery no nitaridalana hamonjy ny efitrano nony avy eo moa i Mihary nanaraka moramora avy ato aoriana.
Nony tonga tao an'efitra…
- "Hery an! Mahatsikaritra zavatra hafahafa mihitsy aho aminao ity. Lazao fa naninona tampoka teo ianao e? Marary inona? Izaho ange eto afaka hitsabo ny aretina mahazo anao e!"
- "Raha vitan'ny fitsaboana izany dia efa nolazaiko taminao," hoy i Hery somary tezitra.
- "Andray ry Hery! Nisy zavatra tsy tantinao nolazaiko angaha?"

Nanomboka nanganohano ny mason'i Hery, nanondrika ny lohany sady naka andry teo ambony latabatra kely ny tanany. Nalahelo mafy ny reniny izy ka nila ho latsa-dranomaso. I Mihary amin'io tsy tonga saina mihitsy amin'izay zava-miseho tany andohany tany fa ny hany azony natao dia ny nanatona an'i Hery  sady nanafosafo ny lamosiny.
- "Hery! Fa maninona ho'aho ianao? Izaho ve no mahatonga anao mitady hitomany?"
- "Mihary an! Fa maninona ianao no mandalo amin'ny fiainako? Fa nahoana ianao no nifanena amiko taty? Ny fiainako efa feno fahoriana sy fijaliana ary mangidy sy mafaitra nefa mbola omenao ny tangena mety hanapoizina ahy indray."
- "Fa nahoana, inona no nataoko taminao."
- "Hevitra manokana daholo ireny nambaranao teo ireny, hevitra nolalininao hatramin'izay, nefa dia taty amiko no nahitanao ny porofony ary tsy midivotra mihitsy."
- "Hery an!" hoy i Mihary manambitamby, "fa inona moa no ifandraisanao amin'ilay noteneniko teo?"
- "Ilay mikasika ny reny bevohoka nefa mampirafy, dia tranga nanjo ahy mihitsy! Asa izay tsoa-kevitra nahazoanao azy fa tena fiainako no nambaranao!"
sady latsa-dranomaso i Hery no nigogogogo nitomany.

Gaga be i Mihary.
- "Fa nahoana?"
Fahiny mantsy dia nandalondalo tany amin'i Hery foana i Mihary, ary ny Maman'i Hery aza dia olona niana tamin'ny fivavahana ary tena niaritra ny mafy tamin'ny fitaizana sy fanabeazana an-janany ho olom-banona, tsy naka vady hafa mihitsy fa nikolokolo samirery ity zanany lahitokana samy irery. Ka nahoana no hoe nampirafy; zavatra tsy azo eritreretina izany hoy i Mihary manontany tena.
Safosafo fotsiny no nataony tamin'i Hery hampitony ny fony. I hery mbola mifokofoko mitomany hatrany, tsy naharesaka intsony.
...
Efa afaka ny minitra vitsy vao niteny izy hoe
- "Talohan'ny nahafatesan'i Mama, dia nametraka hafatra tamiko izy..., nitantara ny fiainany taloha tamin'ny fahaveloman'i Dada, ary nifona tamiko izy noho ny fahotana tsy roa aman-tany nataony tamin'izy bevohoka ahy. Dia arak'ireny nolazainao ireny, nampirafy izy ary izany aza no tena nampaharary fo an'i Dada ka nitarika ny fahafatesany.
Nafenin'i Mama ahy izany rehetra izany, ary rehefa ho tapitra ny ainy vao  nangataka famelàna tamiko izy.  
Nefa izao, ianao tonga eto anoloako eto, dia manambara ahy ny fiainako ary voalazanao amin'ny ankapobeny tsy misy hokianina mihitsy."
- "Ka iny ange ry Hery petra-kevitra mbola tsy voamarina akory e! vao  noeritreretiko fotsiny ireny aloha araka ny fahitako ny zava-misy fa tsy voatery ho tahak'izay ny tena fandehany."
- "an, an! Tsia dia tsia ry Mihary an! Tena ilay voalazanao no mamaritra ny fianako. Tsy afaka ny hanafina na inona na inona aminao intsony aho. Menatra aminao aho Mihary an! Nitovy fahaizana isika, niady ny toerana voalohany hatrany, ary izao aho vao mahatsapa fa tena anjaranao amin'izay ny maka ny toerana voalohany fa izaho tsinona efa nivary lavo" Mihary an! Mifona aminao aho, mifona fa namitaka sady tsy sahy nanambara anao akory izay tena fiainako."

Dia notantarain'i Hery avokoa ny lasany rehetra nandritra ny tsy naha-teto an-toerana an'i Mihary, ny fiarahany tamin'i Alexia, ny fisakaizany tamin'i Malala na dia efa bevohoka aza, ny zanany mianadahy, ny sangisangy tamin'i Tahiana ary izao izy mbola roboka amin'i Mihary izao indray.

- "Gadran'ny antson'ny nofo aho, ary tsy nahatohitra fakam-panahy, nitady porofo ianao? Ity manoloana anao ity no izy, porofo mivaingana satria vao nanomboka niasa fotsiny aho, araka ilay teninao hoe manana fahaleovan-tena, dia tsy nahatohitra ilay fakam-panahy fa nisakaiza tamin'i Malala nefa renin'ny fofombadiko. Izao efa tsy eo intsony i Mama, dia nivarilavo ny fiainako.
Ka iza no omeko tsiny, i Mama efa any am-pasana ve? Sanatria, sanatria amiko izany! Fa izaho manokana, izaho sy ny rendrarendrako, ny hadalako sy ny fitiavako diso teorana loatra."
- "Hery an! aza manao izany ianao! Fantatrao tsara fa voaloham-pitiavana nahay nifamaly tsara ny antsika. Voatery najanona satria nanana tanjona nitovy. Ary izay tanjona mitovy izay no entiko hobanjinitsika, tsy maintsy hanampy anao aho, na inona na inona fomba ampiasaiko hanovako io toetranao io. Mino tanteraka aho fa azo amboarina tsara ny fiainanao, azo averina tefena indray ny sainao mba ho olo-marina. Izaho mihitsy no handray an-tanana ny fanomezana ny toro-lalana fa matokia, tsy hanary anao aho."

Samy nanana ny fahadisoam-panantenany avy izy roa, ny iray ilay tonga dia nisarangotra, tsy nanadihady tsara akory, ny iray tsy nahatan-damba fa tonga dia nitsabaka fitiavana tamin'ny fotoana fohy loatra.

Soa i Mihary fa olona tsy be fihetsem-po fa na dia nanenina ny zava-bitany tamin'i Hery aza izy dia vonona hitraka hiatrika ny fiainany ho avy indray.
Olom-baovao no ezahiny hotefena, olona tokony hahay hiatrika ny ho avy am-pamendrehana ho reharehan'ny firenena. Mety ho eny an-tanany ny fanalahidin'izany.
Naleony namela an'i Hery irery tao an'efitranony, fa lasa izy namonjy ny fandriany, namoaka ny boky mikasika ny psykolojia nikaroka izay petra-kevitra vaovao homeny ity namany notolorany fitiavana voalohany ary tsy maty hatramin'izao.

tadiom_pitiavana@yahoo.fr (Misaotra betsaka an'i Tadiom-pitiavana tamin'ny finiavana hanoratra ity tantara ity hatreto. Mankasitraka.) I Loulou indray no manohy azy ao amin'ny Pejy 35. Misaotra an'i Loulou (France).

ralouloune@yahoo.fr

Pejy 33
2006/04/30,06:07

I Mihary io. Ela tokoa izany, tamin’izy nanala bacc no nifankahitan’izy ireo farany. Niray kilasy, nitovy fahaizana, nifanjinja ary niady toerana ho voalohany hatrany tany am-pianarana.

- "Mihary! Niova be ianao, tonga soa, vao tonga izao ianao e?"
Nanatona i Mihary sady nandray ny tanan’i Hery havia:
- "Mbola tsy manambady ve i Hery?" Sady nihomehy kely izy.
Dia noraisin’i Hery koa ny an’ity vehivavy.
- "Ary ianao ka! Mbola tsy misy peratra mihitsy. Ela izany ry Mihary, tsy nampoiziko mihitsy ny hahita anao aty Mahajanga. Fa inona no anton-dianao aty?"
- "Andao aloha hiditra ato amin’ny efitranoko e!" Sady niverina teo am-baravarany izy.
Ilay mpitondra entana mbola niandry azy tao no nomeny fahafaliam-po dia lasa.
Nijoro kely teo an-tokonana I Hery, nandinika an’i Mihary no toa lasalasa saina izany.
- "Samy mivahiny isika eto, hoy i Hery, fa ianao inona no anton-dianao?"
- "Tena faly mihitsy aho ry Hery mahita anao aty, nanana tahotra be mihitsy fa vao izao aho no mandalo an’i Boina. Napetraky ny fiaran’ny minisitera fotsiny aho dia lasa indray izy nitondra olona nankany Mampikony. Saritany fotsiny izao no tokony tsy hahavery ahy eto."
- "Tsy very izany ianao ka! Izaho koa eto afaka hanampy anao."
- "Misaotra mialoha," hoy i Mihary, nametraka ny valiziny teo ambony fandriana, avy eo naka seza ary nampandroso an’i Hery.

- "Nanao ahoana aloha ianao e! firy taona izay isika tsy nifankahita! Sivy taona. Izaho tany Amerika tsy dia nahalala vaovao mikasika ny namako rehetra taty Dago fa zara raha nandalo fotsiny dia niverina tany indray. Ny toerana koa tena lavitra, tsy maintsy mandalo Paris foana rehefa mba hody, dia mievrina any indray rehefa ho any New-York. Inona izao no ataon’i Hery?"
- "Izaho ve? Tsy fantatro, inona no tianao?"
- "Andray ry Hery, mbola be vazivazy foana! Izaho nalefa nianatra tany Amerika iny dia nanao fianarana mpitsabo, vita izay dia naka fandalinana manokana momba ny fananahana sy ny fampiterahana. Ary resaka momba izay mihitsy aza no anirahana ahy aty."
- "Tsara be izany, izaho indray, ... tsy haiko ny hanambaràna azy anao.
..."
Nifampijery izy ireo. Samy nahatsiaro ny lasa efa ho folo taona izay.
Nifampanontany an’eritreritra izay samy nanjo azy nandritra izany fotoana rehetra izany.

Sivy taona lasa, ... , samy nitana ny laharana voalohany hatrany moa, niady toerana, nifampitaha fahaizana , dia nanandrana nifankatia tamin’ny fotoana tsy nampoizina, kanjo, nandrehitra afom-pitiavana tampoka tao am-pon’ny tsirairay, dia nanandrana nanao ny fifanorohana voalohany, nitempo niaraka tamin’izay ilay fitia vao nitsiry ka avy dia nidoroboka.
Ny nahagaga dia lasa nisy nisosoka ilay laharana roa voalohany tao an-dakilasy. Dia noravàna tampoka koa ny fifankatiavan’izy ireo. Lasa nifanalàn’ny ankizy tao am-pianarana izy roa, ny esoeson-teny tsy zaka intsony. Dia naleo nisaraka tsy nisy naratra. Ilay fo nitempo fitiavana voalohany anefa na dia izany aza  dia mbola nifonoka nitsilopilopy tao ihany.

Tsy nisy niteny, nitsangana i Mihary dia namaha ny valiziny, nanala ireo akanjo vitsivitsy teo imason’i Hery, nanokatra ny larimoara dia nanantona ireny tao.
I Hery kosa tsy niala any amin’i Mihary ny masony. Nandinika sy namerina taminy ny lasa rehetra niainan’izy roa. Fitiavan’ankizy, sa tanora saina loatra tamin’izany, sa fianarana no nibahana tao anatin’ny loha? Izao, tsy izany intsony fa efa manjaka tanteraka ao anaty ny fitiavana, efa lasa tsy maintsy atao indray aza izany fa tsy mety intsony. Lehibe ny tena, mitombo taona tsy toy ny tamin’ny lasa. Miha-matotra ara-batana fa ny saina indrindray no misavilivily te-hiverina amin’ny taona nahazaza.

- "Mihary an! Avelako aloha ianao hiala sasatra tsara fa vizaky ny nandeha fiara. Atsy ambadika atsy ihany aho raha miisy ilànao ahy. Tsy maninona angamba raha miara-misakafo isika sy ianao izao e? Dia entiko mankeny amoron-dranomasina avy eo hijery ny hakanton’i Mahajanga."
- "Iée! Mandondona ao aminao aho rehefa vonona, mbola mety hatory kely minitra vitsivitsy fotsiny aho dia miaraka aminao misakafo fa tsy mampaninona," hoy izy nitsiky.

Nangingina irery teo i Mihary, nampirina ny entany, nandray ny efitra fandroana sady nandinika ny lasany. Namerina tao an-tsainy ny fifanorohan’izy roa voalohany. Oroka natao ho andrana fotsiny, tsy naharitra akory nefa nampirehitra ilay afom-pitiavana niredareda ary tsy navelan’ny sasany hahazo aina dia tsy maintsy novonoina. Lasa nifanalavitra avy eo rehefa vita ny fanadinana, lavitry ny fo ve moa, tsy ho lavitry ny maso? Dia nifanadino, nefa tsy navelan’ny fotoana tsy nifankahita.

I Hery kosa, rehefa avy naka fandroana vetivety dia nandamina ny antontan-taratasy rehetra nokarakarainy ny hariva teo. Vita izay, nalefany ny fahitalavitra dia nanaraka tantaram-pitiavana izy teo am-piandrasana izay handondona teo am-baravarana.

Injay fa nihodina ilay hidin-trano, dia nojereny tsara. Iny Mihary fa niditra ny efitra. Niova akanjo ary raoby fohifohy hatreo amin’ny lohalika no nanaovany, ny moro-tongony tahaka ny felam-boninkazo manonjanonja manopy manga tanora. Ilay didin’akanjo manaraka ny toe-batany tsara. Izy rahateo, tsy dia ratsy, eny e! azo sokajiana ho tsara aza, miaraka amin’ny volony hatreo amin’ny hatoka mibokona tsara manendrika ny akanjony.
Niova i Mihary, niova ara-batana, ary ara-tsaina ihany koa. Tsy i Mihary ilay nanao sain-jaza fahiny, fa efa Mihary, manana ny maha-izy azy.

- "Hay, vonona ianao ! Efa miha-alina koa ny andro! Tonga dia handeha isika an! Izaho no manasa anao na dia izay taona maromaro tsy nifankahitàna izay aza," hoy i Hery.
- "Tsy maninona ka, fa amin’ny manaraka dia izaho no miantoka! Mahagaga tokoa fa ny efitra antsika sy ianao dia mitovy tanteraka, na dia ny lamba sy ny fanaka samihafa aza."
- "Ka Hotely ange ny ato e! Andao handeha fa ianao rahateo vizaky ny dia, mila matory aloha."

Iny i Hery sy Mihary nandray fiara nankany amin’ny trano fisakafoanana akaikin’ny moron-dranomasina. Nifampitafa. Namerimberina ny fiarahana fahiny, nanontany ny vaovaon’ireo mpiara-mianatra nilaozana hatramin’izay.
Dia nifankahazo am-po tsara. niresaka ny amin’ny asa sy ny iraka ataony avy:
- "Inona no tena anirahan’ny minisitera anao aty fa tsy azoko tsara?"
- "Hanao famelabelaran-kevitra momba ny reny bevohoka sy ny ady amin’ny tazomoka aho rahampitso. Ary amin’ny alatsinainy, misy atrik’asa sy fandalinana manokana mikasika izay ihany. Sady mba maka fialan-tsasatra ihany koa e ! Zara aza mba misy izao, sady tafiditra ao anaty faran’ny herinandro hialàna sasatra. Hazakazaka lava anie ny ao Antananarivo ao e ! Ny rivotra mila tsy ho tanty intsony."
- "Marina tokoa izany teninao izany, izaho koa tena miha-vizana mihitsy amin’ny asa. Dia izao faly mahita anao izao aty. Zara aza ny orinasa no miantoka ny lany."

Nandeha teny amoron’ny ranomasina izy ireo rehefa vita ny sakafo, betsaka ny olona nifamezivezy teny, ny andro koa diavolana, ny kintana no mameno ny lanitra. Feno olona misakafo sy mihinana masikita eny amin’ny sisin-dalana akaikin’ny Alliance Française iny. Efa miha-tonga ihany koa ny mpanao vakansy, ary mameno ny arabe ireo fiaran’Antananarivo mitsidika an’i Mahajanga. Eny no fotoana hifankahitàna sy ifanomezana fotoana, iresadresahana, ijerena ny ranomasina somary mangina tsy dia manonja akory. Ary eny koa ny zanaky ny alina no mihaodihaody hitady izay jonoiny amin’iny alina iny.

Nitodika tany amin’ny ranomasina izy ireo dia nifampiankina moramora.
- "Ohatran’ny mampihomehy fa tsy niezaka mihitsy aho na dia ny hanoratra tany aminao aza tany Amerika tany."
- "Eny e ! na dia izaho koa ! repotry ny fianarana sy ny olana mitranga samihafa, isika koa moa tsy tena natao hoe nifankahazo tanteraka talohan’ny fanadinana dia naleo aza tsy nahatsiaro intsony."

Ny nahagaga dia isaky ny resaka momba azy roa tsy maintsy miafara amin’ny fahanginana foana. Asa, mety misy afo mirehitra foana any anaty fon’izy ireo tsirairay any fa tiany hotondrahana rano ho faty fa tsy avelan’ity tany be fahoriana ity tsy hihaona sy hirehitra hiredareda indray.

Tsy naharitra ela teo akory izy ireo fa samy vizaky ny dia natao, indrindra i Mihary, dia nitodi-doha niverina tany amin’ny hotely indray, haka torimaso amin’izay.
Tonga teo an-tokonana ! Dia samy nirary torimaso mamy sy nifanao veloma. Samy niditra tany amin’ny efitranony ny tsirairay. Niara-namelona fahitalavitra , samy fandaharana mitovy no nojerena. Tantaram-pitiavana maneho ny fitiavan’olon-droa mifanalavitra. Niara-natoritory sy naka aina tsara. Nieritreritra ny fiainany teo sady nanao fampitahàna ilay sarimihetsika amin’izay manjo azy. Rindrina sisa no nampisaraka. Rindrina manakona ny fiainana roa mety miara-dalana. Rindrina sisa mety hiaro an’i Hery amin’ny fakam-panahy. Ary rindrina kely sisa manakona ny tsy nifankahitan’olon-droa nifankatia efa ho sivy taona lasa.

Tampoka, nitsangana i Mihary namonjy ny varavarana. Nivoaka ny efitranony, vao saika handondona, i Hery koa manokatra ny varavarany sady taitra nahita an’i Mihary efa manoloana azy.
- "Mihary!"
- "Hery!" hoy ity zazavavy, sady nisarangotra teny amin’ny sorok’i Hery no namihina azy mafy. "Tsy avelan’ny fotoana tsy hifankahita isika. Nalahelo anao aho tany, ary fantatro tsara fa mbola tia anao foana aho."
Iny Mihary nanakatra ny molotr’ity « malalany » izay nanaiky ihany koa satria nahatsiaro loatra ny fahiny.
Niredareda tampoka tao am-pony ilay afo tena nitsilopilopy kely hatramin’izay. Niverina nahazo aina, nanafàna ny fon’izy ireo ; Nifanoroka ela, nifamihina mafy koa, niditra tao an’efitra ary nakatony varavarana.

Nifanakalo fitiavana tamin’ny oroka mamy teo izy fotoana fohy. Dia nifampitarika nipetraka teny ambony fandriana. Namerina ilay oroka teo indray, ny tanan’i Mihary amin’io eny an-tendan’i Hery, midina manafosafo ny tratrany mitsapa sady manindry mora ny hozatra manodidina. Lehilahy sady bikàna no manana endrika. Naka fy sy mitsapa ny herim-batan’ity olona horohany. I Hery kosa mitazona mafy ny valahan’i Mihary ary mamikitra ny molotra toa malai-misaraka izany.
Ilay tanan’i Mihary avy eo nihodina nankany aoriana namonjy koa ny lamosin’i Hery ary nidina nikaroka ny morotr’akanjo ambony nanaovan’i Hery.
Natsofony tany ny tanany naka hafanàna ary nampiakatra ilay lamba manify nanaraka ny lamosiny. Ny safosafony amin’io malefaka dia malefaka. Mandalo ny hazon-damosina mafy sy mahery vaika.
I Hery kosa, nikisaka kely nanoroka ny tarehiny sady nandalo ny hatoka naka ny fofona manitr’i Mihary. Nitsiry taminy ny faniriana handry amin’ity fitiavany voalohany, efa faniriany taloha hatry ny ela saingy tsy hitany indray raha tsy izao. Tsapany koa ny tanan’i Mihary manainga ny akanjony ambony ary somary niala tamin’i Mihary vetivety izy, nikisaka sy niditra lalindalina kokoa tamin’ny fandriana, nanala ilay akanjo teo ary niseho niharihary amin’izay ny toe-batany tomady sy bikàna nahafatifaty vehivavy mihoatra lavitra ny iray.

Nipetraka izy nijery ity tovovavy eo akaikiny, nijery izato bika niofo sy niova ho tena vehivavy.

Mihary kosa, nipetraka teo ambony lohaliny, nifanatrika. Ny tongony roa no naforitrany dia niarina indray izy nandohalika, nanankina ny tratrany tamin’ny tarehin’i Hery, nisy hafanana nifandrirotra tamin’izy roa, i Hery nahatsapa ny halemilemin’ny nonon’i Mihary, ity farany kosa, nahare ny hafanana nivoaka tamin’ny molotr’i Hery mitohaka amin’ny akanjony manify.

Nahodin’i Hery tany aminy avy eo tanany roa, namatotra an’i Mihary hitohoka eo amin’ny molony. Nanafosafo indray ny lamosina, ny dongona roa malemilemy ary nidina hatreny amin’ny feny hanakatra ny moro-tongotr’ilay raoby manga tanora. Ningainy moramora, nakariny hiakatra. Saingy nalatsany indray, nitady irika kely izy hanorohana mivantana ny tratran’i Mihary, norohany homeny hafanana. Iny oroka iny no niampita namelona ny tsirim-pitiavana hampiray azy roa.
Tsapan’i Mihary fa mando ny fivaviany, efa notadiaviny koa, vetivety dia hitan’i Hery ny famaha ilay akanjo raoby avy ao aoriana ary notaritiny hidina, teo amin’ny tadi-nono dia najanony, novahàny tamin’ny tanana efa zatra tokoa, dia notohizany indray hamaha tanteraka ilay famaha teo.
Ilay tanany avy eo niakatra indray nanafosafo mivantana ny lamosina, isaky ny santimetatra dia nisy onjam-pahafinaretana nandalo tamin’i Mihary, ny tanany no mamikitra mafy amin’ny lohan’i Hery mbola manoroka ny tratrany. Vetivety dia nilatsaka ilay raoby ary nanaraka azy teo ilay tadi-nono.
Namonjy moramora ireo nono roa avy eo ny tanan’i Hery, nitsapa ny haleminy, nono somary kelikely nefa miatrika tsara, vontom-pitiavana efa te-hiray rahateo.

Niahaka tamin’i Hery tanteraka i Mihary, nanolotra ny vatany ho azy, ho an’ity olon-tiany nilaozany elabe.

Efa ela no nahatsapan’i Hery ny fihenjanan’ny filahiany, efa naniry mafy an’i Mihary izy raha vao nifanoroka fotsiny izy ireo. Niala vetivety monja, nanala tanteraka ilay raoby teo amin’ny lohaliny. Tsy tratra fa novahany haingana koa ny patalohan’i Hery, ary natosiny hidina, ity iray nanampy sady nanainga ny maojany ary samy iray sisa ny fitafiana teny amin’izy roa. Ny iray fotsy ranoray, ny iray mainty misy dantela manify dia manify manaraka ny vatany.
Hita teo ilay silipy fotsy efa mibontsina managadra filahiana efa tena mihenjana. Nosafoin’i Mihary vetivety dia nakariny ny tanany, nifanoroka indray izy roa. Nifanome hafanana, hafanana nitondra fitiavana, fitiavana nitondra fahafinaretana, ary fahafinaretana hitondra fahasambarana.

Avy eo dia niarina, nitsangana teo amorom-pandriana dia nidina tamin’ny tany, nanakatra ny faritry ny filahian’i Hery, nosafosafoiny ilay silipo fotsy, nosafoiny ny fe dia nakariny indray. Avy eo nosintoniny vetivety ilay izy ary niseho tanteraka ny fihenjanan’ity hazo tokana mifono nofo mahery. Natsangany tsara, nosafoiny, nofeheziny ary nofenjainy tamin’ny ratsan-tanany.
I Hery amin’io mangitakitaka ny any anatiny any. Isaky ny mandalo manafosafo ny voan-tsirinainy ny tanan’ity olon-tiany dia mangoritsina kely ny any anaty lohany any. Eo am-pelatanan’ity tovovavy ity ny fahafinaretany tsy tiany hajanona. Dokotera matihanina amin’ity raharaha ity no mikarakara azy.

Nanondrika ny lohany i Mihary, nanoroka ny fari-pahasambarana somary voloina madinika, nanaraka ny vatam-pilahiana, teo amin’ny lohany dia ny lelany no nanafosafo ilay hoditra malama, farany, ny molony no nakombony ary nampidiriny amin’izay ity taovam-piraisana lehibe ary nameno ny ati-vavany. Ningainy kely dia navoakany indray, nosafoiny tamin’ny tanany, naveriny natsofony tany indray.

Tsy naharitra i Hery fa nimenomenom-pitiavana tamin’i Mihary, te-hanao mafy izay atao aminy, ny tanany manafosafo ny volon’ity tovovavy mikarakara azy. Farany, niantso an’i Mihary izy hiakatra eo ambony fandriana, dia nanaiky ary nifanao ambony ambany izy roa, niverina indray ilay nataon’i Mihary, i Hery kosa nanala ilay atin’akanjo mainty ary nandatsaka azy moramora. Ny maojan’i Mihary avy eo no misabaka eo ambony lohan’i Hery, hitany amin’izay ilay faritra maha-vehivavy efa tsy andriny intsony, malama tanteraka, nosafoiny ilay faritra, efa mando dia mando, vao nandalo ny tanany dia nisy tsipika hamandoana nandranoka vetivety nanaraka ny ratsan-tanany, nibitaka hafaliana tamin’izay i Mihary fa ny filahian’i Hery no nopotseriny mafy.

Tsy nanana eritreritra hafa intsony i Hery, ny tiany hatao farany, ny hanome an’i Mihary ny lanja mitovy amin’izao ataony izao.
Nosintominy ny maojan’i Mihary hanatona ny molony, naka tsiro teo izy, i Mihary manomboka mipararetra, tsy nahatàna ny fihetsiny, isaky ny mandalo ny lelan’i Hery eo amin’ny bokotry ny fitiavany, izy te-hikikiaka mafy, te-hitroatra amin’ny onjam-pahasambarana manefika azy. Farany, tsy tantiny intsony, niala tampoka, ny fivaviany efa mandranoka izay tsy izy, ny lohaliny malemy toran’ny rian’aratra madinika nameno ny tongony. Nandady moramora ary nipetraka teo ambony kibon’i Hery. Natsangany tamin’ny tanany indray ilay filahiana, najorony tsara, ary natohony teo ny fivaviany, nasafosafony teo, i Hery amin’io nahatsapa faniriana mafy, ary miandry fotsiny ny ataon’ity olon-tiany. Tobaky ny hamandoana ny lohan’ny filahiany ary vao mainka aza nampihenjana azy mafimafy kokoa.

Tamin’ny fihetsika malemy no nampidiran’i Mihary azy tany anatiny tany, ny lanjany iray manontolo no nalatsany hidiran’ny filahian’i Hery, nakimpiny faran’izay mafy ny masony, nakatony tahaka izay koa ny hozatry ny fivaviany rahafa tonga hatramin’ny farany.
I Hery etsy mankafy, mahatsapa ity fivaviana manery ny filahiany.

Tsy nihetsika elaela teo i Mihary, nampijanona ny sefosefony, farany nosokafany ny masony, nojereny, nikoropaka tampoka izy naka izay lamba teo akaikiny teo, izay voarain’ny tanany fotsiny kanjo ilay silipo fotsin’i Hery no voarainy. Iny no nalainy namafany ny faritra maha-vehivavy azy.

Gagagaga i Hery, tsy hitany izay mitranga ao aloha ao, niarina izy nijery. Niezaka nanafina i Mihary, kanjo hitany ihany fa niavaka be ilay menamena nitakosina tamin’ilay silipo.

-« Mais, tu es….vierge ! », « pu*$£¤ de &%$*§de », sady niteny ratsy izy no niala tamin’i Mihary tampoka, ary nitsangana niala tamin’ny fandriana. Taitra ny anao lahy, taitra satria tsy nampoiziny ny zava-nitranga taminy. Taitra ary nivadi-po tamin’ny zava-bitany.
Fanindroany izao no nanaovany toy izao, ary tamin’i Alexia ihany no farany.
Niforitra teny ambony seza izy, toa nahatsiaro menatra tamin’i Mihary.
- "Tsy noheveriko hanao toy izao ianao, raha ny mahazatra, ny lehilahy lasa …" - - "Hery an ! tsy azoko mihitsy. Sao dia misy aretina ary ianao dia manenina."
- "Tsia an ! tsia dia tsia ry Mihary, fa tsy nampoiziko mihitsy, tsy ninoako mihitsy izany hoe ianao lasa tany Amerika dia niverina avy any mbola virjiny izany"
- "Misy foana ny maningana. Fa resahiko aminao ny antony amin’ny manaraka. Fa izaho ve aloha havelanao amin’izao!" sady nahatsiaro menatra i Mihary no nisintona lambam-pandriana horakofany. Nidaboka izy avy eo, toa nahatsiaro nenina ihany koa.
- "Raha ny mahazatra fa tsy fantatro loatra, ny lehilahy aza vao mainka faly raha manaisotra ny maha-virjiny ny vehivavy, na misantantra ny firaisana voalohany, nefa ity ianao toa akoho voakapoka mitakoko samirery etsy ambony seza." Nisalobona tao anaty lamba izy, ary tsy nijery an’i Hery intsony.

Tsy hitan’i Hery izay natao, i Mihary, i Mihary ve no nanolotra izay sarobidy taminy natolony ho ahy. Fa inona no dikan’izao?

Tsy sahy niatrika ny hazavàn’ny jiro intsony i Mihary, norakofany lamba tanteraka ny tenany. Naharary azy ny faritry ny fivaviany, ny fanaintainana nanakotsako. Fanaintanana niharo nenina, nenina tamin’ny nataony teo. Reny fa maharary azy isaky ny mikitika iny faritra iny fotsiny ny tanany.
Nefa dia notereny ihany na dia maharary aza, notohizany satria tiany handramana ny hahazo fahafinaretana anatin’ny fanaintainana tsy maintsy nolalovany. Ny ratsan-tanany roa no naveziveziny tsimoramora teo amin’ny molotry ny fivaviany. Safosafo mora, malefaka dia malefaka, hamelona indray ny loharanom-pahasambarana tapaka teo. Ratsan-tanana efa nihoatra ny sehatry ny fanandramana, efa mahay mankafy, ny sainy no nalefany tany amin’ilay olona niriny fatratra hampita azy ny dingana farany ho tena maha-vehivavy azy, tahaka ny taloha, tahaka ny fanaony fony izy samirery. Tsy iza io fa i Hery.
Nisokatra moramora indray ilay molotry ny fivaviany, niverina nandranoka ilay voankazo mamy nisantatra ny fiainana teo.
Niezaka ny tsy hihetsika loatra mba tsy hahitan’i Hery izay nataony tao anaty lamba tao. Tiany ho fahatsiarovana tsara fa tsy ho nenina entiny miaina mandra-maty ilay fanapahan-kevitra hiala amin’ny maha-tovovavy fa hisantatra kosa ny toerany vaovao dia ny antsoina hoe vehivavy.
Voakajy antsakany sy an-davany ny hetsiky ny tanany rehetra. Isaky ny kisaka milimetatra iray ny fanondrony dia voatanjona hitondra fahafinaretana ho azy.
Ilay fanaintainana teo tiany hahena, ary ny fahasambarana kosa tiany hitombo.
Tsy nihevitra zavatra hafa intsony i Mihary, tahaka ny voafafa avokoa izay rehetra manodidina azy. Izy irery manoloana ny faniriany.

Injay fa nisokatra ilay lamba nosalobonany teo, tsapany misy hafanana manakaiky ny tavany, oroka malefaka fotsiny dia nampangorintsina ny sofiny. Nitodika kely izy, ny masony mbola mikipy, dia nanolotra ny molony tamin’ity tarehy mitondra hafanana ho azy.

Oroka faran’izay mamy no nifanaovan’izy ireo, oroka nampitosaka indray onjam-pahafinaretana vaovao, nitambolona tany an-kibony tany, niverina nandranoka ilay voakazom-pitiavana, toa zary tsy tsaroana intsony ilay fanaintainana saika nandifotra azy. Ny ratsan-tanany rahateo nanampy tosika hatrany, farany niala tanteraka ilay lamba norakofany, hany fitafy sisa dia ny rivotra tonitony tsara nameno ny efitra. Naka toerana nandry tamin’ny lamosiny izy avy eo, ny feny somary naforitra nanome vahana ireo tanany teo amin’ny elakela-peny.

Ny fahitan’i Hery an’i Mihary manafosafo ny zohim-pahafinaretana dia nampihenjana indray ny filahiany hatramin’ny faran’ny mafy indrindra. Noraisiny tamin’ny tanany ny azy dia nosafoiny mora koa. Naveriny ilay oroka mandadilady ny vatan’i Mihary teo, nandalo ny tendany, ny nonony, ny lelany nikitikitika ireo loha-nono ary nanaitra tampoka ity vehivavy fa toy ny nolalovan’aratra ny kibony. Niala tampoka avy any ambany ny tanan’i MIhary, namonjy ireo nonony ankiroa, nitady ny loharanon’ilay rian’aratra teo.
I Hery kosa, nidina hatrany, nanorokoroka ny kibo sy ny foitra, nidina hatrany amin’ny faritry ny fahasambaran’i Mihary, hafanana mivaivay no tsapany amin’ny molony.
Nakombony ny molony roa nisintona ilay hozatra kely efa nibontsina sady nivoitra tamin’ny toerany. Niainga tampoka i Mihary, tsara loatra ilay izy, tsy tiany hijanona mihitsy.
Nimonimonina saika hikiakiaka fahasambarana niserana tampoka tany an-dohany tany, nampidinin’i Hery amin’izay ny lelany hitady ilay zohy vao nosokafam-baravarana teo handray fiainana vaovao. Natsofony moramora, lela nitondra hafanana sy ody ratra nanaisotra tanteraka ilay fanaintainana hany sisa nitoetra tao. Molotra efatra no nifangaro hitambatra ho iray, ny lela no nisantatra ny dia ho an’ny fahafinaretana mbola mety tsy hitan’i Mihary mihitsy.

Isaky ny mandalo ilay faritra naratra teo ny lelan’i Hery, i Mihary kosa manindry mafy ny lohany toa manampy azy hiditra amin’ny lalindalina kokoa.
Farany, nitobaka tsy voatana intsony ilay fahafinaretana, tratrany ilay fahasambarana notadiaviny hatrany am-boalohany.
Nadabony tamin’ny fandriana avokoa ny ratsam-batany rehetra, naka aina, sady nitsiky kely no naka sasatra ary teo izy vao nanokatra ny masony.

Nandrasan’i Hery tsara ny fitsonik’ilay voankazo voarara, voankazo namela mamy taminy ary tiany hidirana sy handramana fanindroany.
Nifampijery vetivety izy roa, ny tanan’i Mihary nisarika ny lohan’ity lehilahy hiakatra manaraka ny vatany. Nikorisa niakatra moramora, nifampita hafanana efa mandoro ny any anaty rehetra any. Ary nifanoroka indray, hadino any ivelan’ny trano any izay hoe kiriko, na henatra fa fitia mifamaly no niraisan’izy roa.
I Mihary tsy nahahetsika teo amin’ny toerany intsony, i Hery kosa, te-haka amin’izay ilay anjara tandrifim-pahafinaretany. Ny filahiany mbola mihenjana tsara, te-hanafika amin’izay hitady ilay fahasambarana vaovao, ny sainy efa mikaro-pitiavana homen’i Mihary. Niharina kely izy dia nosokafany tsara ny fe an’i Mihary roa, izay avy hatrany koa dia nanaiky. Naka toerana tsara, nitohoka teo amin’ny fivavian’i Mihary efa mandon’ny hasambarana.

Nasafosafony elaela teo ilay satroka malamalama manopy mena. Voarefy tsara ny fihetsika rehetra, nanomboka nampidiriny amin’izay, nilentika moramora. Tsapany fa mbola niverina ilay fanaintainana tamin’i Mihary, fa ny tanany misaringotra mafy amin’ny lambam-pandriana, nanakimpy ny maso, ary manidy vazana. Ny tanan’i Hery nikaroka izay hozatra mety hampitony izany, noriny moramora, ny maojany kosa manosika hatrany ny filahiany mba ho tafiditra tsara. Nijanona izy, niandry kely, nijery ny fihetsik’i Mihary, dia nahemony tsimoramora indray. Tsy tafavoaka akory dia naveriny niditra indray, niharoharo tamin’ny Mihary ny fitiavana, fahafinaretana, fanaintainana, tsapany amin’izay ny fiantraikan’ny ity filahiana lehibe mameno ny atim-pitiavany. Reny ny fiitatry ny fivaviany, isaky ny tafiditra any anatiny lalina any ny loham-pilahian’i Hery dia noketohiny tamin’ny hozatra malemy. Dia tahak’izay foana. Fihetsika mora sy feno fitiavana no nasetrin’i Hery azy.
Farany, toa tsy tantin’i Hery intsony, nalefany mafy ny fihetsiny, arakaraky ny hamafin’ny fiditry ny filahian’i Hery no nampikia-pahasambarana an’i Mihary, tonga indray ny onjam-pahasambarana faharoa, ary rehefa tena akaiky koa ny an’i Hery dia navoakany tampoka ary nifatsitsitra amin’izay ny tsirin’aina fotsy niraraka tamin’ny kibon’i Mihary.

Nifampijery izy roa, samy nisefosefo, dia nidaboka teo am-pandriana koa i Hery namonjy an’i Mihary. Torovana, vizana, tahaka ireny lakana kely entin’ny ranomasina miditra ny morony ireny izy ireo nifamihina sy nifanakalo oroka malefaka.

Dia niverina indray ilay fahanginana minitra vitsivitsy.
Ary afaka kelikely vao nisy niteny mora:
- "Tahaka ny tsy mino aho, tahaka ny manonofy," hoy i Mihary niteny irery.
- "Fa ahoana?" hoy i Hery.
- "Naharary be ahy tamin’ny voalohany, nefa izao .... Tsy efa lanitra faha-efatra ambin’ny folo ve no nomenao ahy teo?"

Nihomehy fotsiny i Hery ! varimbariana ihany koa, tsy nahasahy niteny intsony ;

Dia notohizan’i Mihary indray ny resaka.
- "Efa tsy nampoiziko intsony!"
- "tsy nampoizinao ny inona?"
- "Efa tsy nampoiziko intsony ny mbola nisian’ny ra teo!"
- "Vao mainka tsy azoko!"
- "Hazavaiko kely aminao, noho ny fandalinana nataoko tamin’izahay nianatra momba ny fananahana, dia rehefa mitombo taona ny vehivavy virijiny, tahaka ahy izao, ary indrindra ireo manao « caresses intimes » matetika dia lasa malemy tahaka ny fingotra ny fivaviany, hany ka maro ireo lehilahy no diso fanantenana satria ilay vehivavy mbola tsy nanao nefa tsy nisy ra nivoaka akory. Misy ny tranga ohatr’izany fa tsy midika akory izany hoe ny rehetra. Misy aza ny efa manao in-droa, in-telo mbola tsy vaky ra ihany."

Nitsangana tampoka i Mihary, nifoha dia nandray ny efitra fandroana sady nosarihiny nanaraka azy i Hery.
Nalefany mafy ny rano, nifatsitsiatra tamin’izy roa, nifampisafosafo, nifanoroka hatrany. Vita ny fandroany dia tsy naharitra intsony i Hery fa nanontany.
- "Mihary an ! Misy zavatra tena tsy azoko mihitsy, ary izay no nampi-tsamboatra ahy teo ! Valo taona ianao tany Amerika, ny olona any, vao miaraka iray andro fotsiny dia miafara eny ambony fandriana, nefa isika vao nifankahita dia tonga dia nanao. Na olona inona aza ve aho dia tsy ho taitra hoe virijiny no niaraka tamiko nefa tonga dia nanaiky tsy am-pihambahambana akory. Tena tsy azoko e!"
- "Misy antony manokana ao fa hazavaiko anao amin’ny manaraka. Izaho rahateo moa sodokan’ilay hoe tsy mbola manambady ianao dia namerina indray nampirehitra ny afom-pitiavako tany anatiko rehetra tany."

Tsy nahateny intsony i Hery, tany an-tsainy tany, Tsy manambady ! tsy manambady ve aho? Nefa, vita fisehoana tamin’i Alexia, efa dingana iray lehibe izay nefa toa tsy noraharahiako akory. Nolotoiko tamin’i Malala aloha, dia notohizako tamin’i Tahiana, dia izao indray i Mihary, vehivavy tsy manan-tsiny akory fa nahatoky ahy fotsiny noho ny fitiavany ahy hatrany am-boalohany, tsy nahalala, fa tonga dia roboka tokoa aho.
Fa maninona aho e! Fa maninona no tsy manana hery mihitsy hahatohitra ny fakam-panahy? Nefa dia Hery no anarako?

Teo izy dia lasa saina tamin’ilay tenin’i Tahiana tany Antananarivo, ilay hoe « tsy aleonao ve miala tanteraka amin’ny fianakavian-dRatrema, aleo manimba ny fon’i Alexia in-dray mandeha toy izay mandia lalan-tsarotra malama sy hamingana ary handratra any aoriana? »

I Mihary nanandrana naka torimaso teo an-tratran’i Hery, vao tonitony anefa izy dia nanomboka niverina indray ilay fanaintaiana na dia somary nihena aza.
I Hery kosa miady saina lalina, feno fisalasalàna, tsy te-handratra na iza na iza ! Nefa te-hivoaka ho mpandresy hatrany amin’ity olana tsy mitsaha-mitombo mianjady aminy.

Iza ary no ho safidiny, i Alexia izay tena tiany tokoa ary tsy mbola nisy fihenany aza. Sa i Mihary izay voaloham-pitiavany. Samy nanome an’i Hery ny tsara indrindra taminy ireo ! Samy nanome ilay fitiavana madio tsy nisy pentina akory. Ka iza, iza amin’ireo, sa olon-kafa mihitsy?  Sahiko holazaina amin’i Mihary ve ny manjo ahy? Tokony havelako ve i Alexia fa efa tolotr’Andrianamitra amiko ity Mihary ity? Ahoana anefa ny hahavitàko izany?
Pejy 32
2006/04/29,15:43
Nitoditodika nijery izay manodidina azy i Hery sady nitsimpona ny akanjony niparitaka tamin'ny gorodona teo ambany. Natsofony haingana sady niketriketrika ihany ny sainy ny amin'izay nahazo azy iny alina iny.
Tena nanonofy mamy niaraka tamin'i Alexia aho. Toa tsy nofy koa anefa satria lasa tsy nisy ankanjo intsony teny ankoditro nony
tonga
ny maraina.
- Fa iza no nandry tamiko? Nitsangana izy nony avy eo sady nanomboka namalona ilay lamba norakofany dia niverina nitombona teo ambonin'ilay seza lava indray.
Tsy ela taorian'izay, iny Tahiana nidina ny tohatra tamy nanatona azy.
- "Manao ahoana i Tahiana, natory tsara ve ianao alina?"
-"Bonjour Hery, sady nanoroka ny tarehiny, eny e! nahita tory ihany aho fa efa tsaroako ho alina be. Ary ianao?"
- "Hay, izaho indray natory loatra aza!"
Tsy nanohy ny resaka i Hery, ary tsy te-hanao lava resaka, nahafinaritra azy loatra ilay nofiny alina, ka notazominy azy irery.
- "Hery an! raha fantatro fa nijanona teto ihany ianao dia nasaiko niakatra tany amiko natory. Nanatena mihitsy aho fa ho teo anilako teo foana ianao."
- "Fantatro mihitsy ny fahadisoam-panantenanao fa mety tamiko kokoa ny natory taty ambany. Tahiana an! Tsy asiantsika resaka intsony ny nitranga omaly fa vao mainka aza hampifandrafy antsika. Aleo iny hivalona any, ary fantatro fa te-hiova mihitsy ianao, izay no tena zava-dehibe amiko."
- "Misaotra Hery an! rehefa resy lahatra fotsiny ianao fa tsy hanohy ny hadalana nataoko hatramin'izay intsony aho dia mahafaly ahy."

...dia sanatria ve i Manitra no nahavita ny nanala ny akanjoko hoy i Hery nanontany tena. Sa ve nanala akanjo aho vao nandeha natory, sa i Tahiana no mody fanina?
Tsy niresaka momba ny nofiny akory i Hery fa
tonga
dia ny fandaharam-potoana iarahan'izy sy Tahiana no noresahany teo ampikarakaràna ny sakafo maraina. Efa teo ambony latabatra nisotro dite izy roa vao nifoha tamin'ny torimasony I Manitra. 
Naleon'i Hery nangina na dia vaka azan y sainy. Nofy mamy niarahany tamin'i Alexia iny. Navalony tahaka ilay lamba norakofany iny fanontaniana mampisalasala azy. 
 
Vita ny fiomanana rehetra dia lasa izy roa nankany an-tranon'i Hery aloha, naka izay zavatra rehetra mety ilaina sy nikaroka ny karatra nitsaràna miaramila sady nanararaotra nisolo akanjo ihany koa.
Nanomboka tamin'izay ny fitetezana birao samihafa, fokontany, mpaka sary, mpanao dika mitovy, firaisana, ary saika filaharana hatrany no niandry azy ireo. Teny amin'ny firaisana izany moa dia karazan'olona maro no mitandahatra manoloana ny varavarana. Havizanana tsy nisy ohatran'izany no nianjady tamin'i Tahiana toa tsy naharitra nijoro intsony tamin'ny faraparany. Soa fa vita ihany daholo ny fanaterana ireo taratasy rehetra fa dia miandry ny hivoahany ny ampitso sisa ry zareo.
Tonga
ny tamin'ny iray ora atoandro dia niverina nankany amin'i Hery izy ireo niala sasatra rehefa avy nisakafo tany ivelany tany.

- "Hafanana izany ry Hery," hoy i Tahiana, nitombina teo ambony seza sady nikopakopaka tarehy.
- "Aleo fa hangalako ranom-boankazo ianao fa hanala fahavizanana ihany koa."
Dia niara-nisotro izy roa, nifandom-bera. Tahaka ny nanana firaisam-po tamin'ny soa nifanampiana.
- "Fantatrao ve ny zavatra tiako hatao amin'izao?"
- "Inona," hoy i Hery
- "Raha izao aho no maka fandroana misy rano mangatsiatsiaka tsara, dia mahafinaritra mihitsy."
- "Azo atao izany ka!" sady nitsangana i Hery, "tsy mampaninona mihitsy raha izay no tianao, sady hitako mihitsy ianao fa tena torovana."
Lasa izy niakatra tany amin'ny efitra fandroana, nandraraka rano ilay koveta lehibe fotsy sady nasiany ranon-tsavony manitra. Avy tany ambony no niantsoany an'i Tahiana hiakatra fa efa vonona ny rano handroany.
Tsy nisalasala akory Tahiana nanala ny akanjony rehetra, teo imason'i Hery, ity farany mody nitodika nefa ny maso mangala-pijery kely ihany.
Niroboka moramora tao anatin'ilay ranon-tsavony mandroatra be izy, naka aina vetivety. I Hery amin'io tsy nahateny, ny hafanana koa mba namely azy.
- "Efa nanandrana ve ianao niaraka nandro tamin'i Alexia teto amin'ity fa toa malalaka tsara izy izany? Tsy te-hanandrana miaraka amiko ve ianao?"
- "Tsss! mbola tsy nanandrana aho aloha e! io aza ange, zara raha ampiasaiko, rehefa faran'ny heriandro aho no maka sasatra eo rehefa vizaky ny asa iny."
- "Avia ary e!" hoy i Tahiana niangola, sady niarina teo anatin'ilay koveta bakoly lehibe izy, ny roatran-tsavony no nameno ny tenany sady nanainga tanana hisarika an'i Hery. Tsy nahaleo intsony i Hery fa nanala ny akanjony, ny hafanana namely, izy koa te-handro, i Tahiana nisarika.
Hay na dia lehibe aza ilay bakoly, ny nidiran'i Hery no nameno azy ka saika nitobaka fa tsy maintsy nanalàna ny rano tao anatiny.
Rehefa nahazo toerana tsara izy ireo dia nifampitsikitsiky. Ny fe nifampikasoka, ny lohalika nampiadiana nifanandrify tsara. Tampoka, nitsangana i Tahiana sady niteny hoe:
- "tiako be izao raha ampofoinao aho sady niodina tsimoramora izy no nanome lamosina an'i Hery, dia naka fitoerana nitsilany teo ambonin'ity olona tiany. Ity farany koa nanaiky, sady vao maika aza nanafosafo mora ny nonon'i Tahiana no nankafy.
Afaka fotoana fohy.
- "Tahiana an! mihenjana ny ahy."
- 'Efa tsapako koa fa miha-mafy ilay izy," hoy ny iray, sady somary nanainga valahana nanamboatra ny fitoerany.
- "Tsara e!," hoy ihany izy, sady nanoroka ny takolak'i Hery no nampitsangana tsara ilay filahiana ary nanafosafo iny tao anatin'ny tery.
- "Fantatrao ry Tahiana fa tsy mahatohitra izao ataonao izao aho!"
Nakimpin'i Hery ny masony no sady nalefany tany amin'i Alexia ny sainy tamin'ilay nofiny alina. Injay fa tsapany norohan'i Tahiana ny molony, ny filahiany mbola voafehy tsara ao anaty rano ary lalaovin'ny ratsan-tanana malefaka. Nifanoroka mafy izy roa, ny sandrin'i Hery ilany maka tohana tsara amin'ny sisin'ny bakoly, ny ilany kosa iondanan'i Tahiana ary ny tanany manafosafo moramora ny nonony.
I Tahiana kosa nanohy hatrany ny kilalao nataony teo. I Hery mankafy, ny hafanan'ny rano efa mifandraika tsara amin'ny mari-panan'izy roa. Nankafiziny ilay kilalao, tamin'ny fihetsika fohy dia naka tohana tamin'ny tongony i Hery ary nanala ny sandriny ilany ary nikaroka tao anaty rano ny fivavian'i Tahiana. Nosafoiny mora, nolalovany ireo molotra roa, ilay bokotra kely hay efa tsapa mafimafy ihany koa, dia nosokatsokafany kely tamin'ny fanondrony roa. Somary nianga ny maojan'i Tahiana, sady nianika teo ambonin'i Hery tamin'izay. Ny filahiany no nankininy tamin'ny foto-peny ary samy nanaitra ny fananahan'ny iray avy. Safosafo, orokoroka, samy nanao izay ho afany izy ireo.
Tampoka, iny Tahiana fa nanala ny tanany tamin'i Hery, niantsampy teny amin'ny sorony, namihina mafy. Ny tanan'i Hery amin'io manamafy hatrany ny fikarohany ilay fahasambaran'ity vehivavy. Injay fa nikiaka tampoka i Tahiana no naka sento lalina. Dia nanoroka an'i Hery indray ary niondana taminy noho ny fahavizanana...
tonga indray ny fahasambarana notadiaviny. fahasambarana natolotr'i Hery azy indray. Fahasambarana azony notakarina anefa nosarihin'i Hery hatolotra azy. 
 Safosafo sisa no afaka nataony noho ny tanany torovana. Afaka fotoana vitsy dia nitsangana indray izy ary nipetraka nifanatrika tamin'ity olon-tiany. Nampifanatoniny ny maojany ary nasainy nakarina tamin'ny sisin'ny bakoly ny tongotr'i Hery. Dia nikaroka ilay filahiana mbola nihenjana navelany tampoka teo izy. Naveriny ilay safosafo sy otra malefaka nataony. Ny masony tsy niala teny amin'i Hery mihitsy. Ny ratsan-tanany rehetra dia nafehiny ilay filahiana, nampiakariny, nampidininy, ary im-betsaka no nanaovany izany.
Tsapan'i Hery fa ho avy koa ny onjam-pahafinaretany, somary niarina izy, ny tanany no nalefany teny amin'ny sandrin'i Tahiana. Ary najanony ny fisefosefony, injay fa nivaoka ilay tsirin'ainy, nifangaro tao anaty rano. Ny ratsan-tanan'i Tahiana no nahatsapa ny fivoahan'ny tsirim-pitiavana tamin'i Hery.
Farany navotsiny fa torovana loatra ny tanany. Vita!
Samy naka aina tamin'ny toerana nisy azy izy roa! samy vizana, samy reraky ny filaharam-be natao ny maraina ihany koa tsinona.
Ny safosafon'ny tongotra sisa no nifanaovan'izy ireo. Kanjo nararak'i Hery ny rano ary nandefa ny rano madio vaovao, kanjo nangatsiaka tampoka sady tafatsangana izy ireo no nifanoroka, ny rano kosa no nanala izay roatran-tsavony sisa teny aminy.

Rehefa avy nifafa dia hoy i Hery nanatsafa!
- "Tandremo ary adinonao eo indray iny "string"-nao iny fa mety ahitan-doza.
- "Andray ry Hery," sady natorany teny aminy ilay servieta famafàna. Sady nitsikanikany fotsiny izy ireo.

Nifampitarika namonjy fandriana tena hiala sasatra nony avy eo, navelany teo ny akanjony rehetra fa
tonga
dia nankao an'efitra ary niditra tao anaty lamba sy nirakotra ary nifampitositosy naka torimaso.
- "Hery an!"
- "mmhhhhh!"
- "Inona kay no tianao kokoa, ny eo akaikiko sa ny eo akaikin'i Malala?"
- "Fa maninona?"
- "Tiako ho fantatra fotsiny!"
-"Tsy fantatro mihitsy, i Malala ange ry Tahiana ka renin-janako e! na dia mafy aza indraindray ny ataony tamiko, dia tahaka ny saro-piaro izany aho rehefa tsy te-hahalala ahy izy.Indraindray aza, toa tsiky sy fihetsika fotsiny dia mandrava ahy tanteraka fa mitady azy foana. Nefa i Alexia amin'io no mizaka ny tsy eran'ny ainy noho ny hadalàna nataonay."
- "Ary izaho?"
- "Vehivavy manana fitiavana be dia be ianao nefa mety diso fitoraka. Tsapako ny fahalemenao, ny fitiavanao, ny fahatsoram-ponao; Ary rehefa tia tokoa ianao dia tena tia. Nanonofy an'i alexia aho ange tamin'ny alina e!"
- "Izany?"
- "Nofiko, hono hoe nomeny fahafinaretana aho teo ambonin'ilay seza natoriako tamin'ny alina dia vita izay dia lasa izy ary tsy afaka nanaraka azy akory aho. Inona ary ny mety ho dikan'izany?"
- "Asa! mety hoe manina anao izy, te-hilaza fa mbola tiany omena izay tadiavinao ianao nefa tsy afaka hijanona aminao akory izy!"
-"Tsy azoko!"
- "Tantarao e!"

Dia notantarain'i Hery ny nofiny alina...
- "Hery an! Tsy fantatro fa mety ho tezitra amiko ianao, fa tamin'izao tsy nahita tory alina dia nidina aho saika hisotro rano, hitako nefa ianao mikofokofoka ao anaty lamba tao, dia nijereko, mbola matory, ny tananao manamboatra ny ..., dia nalako ilay lamba sady nesoriko koa ny pataloha sy izay teny aminao. Dia nataoko tahak'izay nataonay izay mihitsy, hay ve ianao nanofy e! Tsy taitra mihitsy ianao nefa tongako hatramin'ny fara-tampony; faly ery aho nahita ny tsirin'ainao nitifitra ny lanitra. Hay ve ianao manofy an'i Alexia tamin'iny e!"
Sady faly izy no toa nirehareha ery mitantara izany! dia farany nalefany teny amin'i Hery ny molony.
- "Ianao ity an! hitako no falifaly ery nanoroka ny takolako nony
tonga
ny maraina. Hay nahavita..."
- "Dia tsy azoko mihitsy, fa efa tratran'ny tahak'izay aho tany amin-dry Malala! Ary hatramin'izao aza mbola tsy azoko ny nahazo ahy."
- "Hery an! aleo matory aloha fa vizana isika!" dia niondana teo an-tratran'i Hery i Tahiana ary naka torimaso mamy.

Rehafa renoka iny Hery afaka ora roa, dia nitsangana tsiporamora i Tahiana. Niditra tao anaty efitra fandroana ary nanao ny akanjony rehetra; dia niverina tao amin'ny efitr'i Hery ary nanoratra taratsy kely hoe:
"Hery! Nandeha aho fa tsy tiako ho tratran'ny orana ianao hanatitra ahy! Rahampitso vao maraina aho dia
tonga
aty aminao, mandeha maka izay taratasy rehetra natao,
ary mankany amin'ny atitany mametraka ny antontan-taratasy hanaovana ny pasipaoronao."
Bisous be! Tiako ianao" sady nasiany sarisary kely misy fo tamin'ny soniany.

Dia napetrany iny ary lasa nijaikojaiko mora nidina ny tohatra, nanidy ny trano dia namonjy ny fodiany. Faly izy, heniky ny haravoana tany anatiny tany, toa maivana taminy ny fahavizanany nahazo azy hatramin'ny maraina.

Fa i Hery kosa raha niezaka ny niarina fa tsy nahatsapa ilay malalany teo anilany intsony dia gaga nahita ny efitranony milamina aok'izany sy ireto fitafiany mivalona eo ambony seza, nihevitra aza izy fa lasa any trano fidiovana i Tahiana ka nanararaotra nampiditra ny fitafiany izy satria moa mbola betska ny taratasy hokarakarainy izao hariva izao. gaga anefa izy nahita ity taratasy kely nivalona tsara nipetraka teo anilan'ny fitafiany ary noraisiny haingana hojereny izay tao anatiny. Inona moa hoy izy izany fa dia mandeha irery androany na dia mbola teo aza ny havizanana nahazo ahy

Fa mba nanao ahoana kosa ny tany am-pitandranomasiana tany?

Indreo izy roa Ratrema sy Malala fa toa faly sahirana toy ny akoho kely notsipazam-potsimbary, faly satria niverina niredareda indray ilay afo saika maty, kivy indray satria voatery hisara-toerana noho ny asa aman-draharaha tsy maintsy atao, toa zary adino daholo ireo disadisa nisy hatrizay, rehefa teny an-dalàna hamonjy ny trano fodiana dia taratra eny izany fifankatiavan'izy roa izany, ny safosafo tao anaty fiara karetsaka tsy holazaina intsony, variana hatramin'ny mpamily aza ka raha tsy notarain'ny fiara hafa dia efa nidona tamin'ny andrin-jiro iray, ny tao anaty tohatra mandeha amin'ny herin'aratra moa dia nahavitan'i Ratrema nanala sahady ny string-ni Malala ary ny nahatongavana teo ambony fandriana no ela dia efa tafala ny akanjo rehetra. Toa tsy ampy dimy minitra anefa iny fa
tonga
ny an'i Ratrema sady menamenatra ery fa toa tsy afaka nanome fahafaham-po an'ity malalany. Nihodina ralehilahy fa ramatoa kosa toa tsy nahatsapa izany fa niezaka niondana teo amin'ny sandriny. Kinanjo injay naneno ny antso an-tariby ka toy ny tsy teo ny nitsanganan-dRatrema
- "Allo, Mr Ratrema ihany ve izao?"
- "Izy indrindra " sady azony antsaina avy hatrany ny feon'ilay olona niantso azy.
- " Mialatsiny indindra tompoko raha manelingelina anao fa.."
- " fa misy inona" hoy izy nitsatsaingoka nanapaka ny resaky ity mpitantsoratran'ny orinasany
- "Tsy izany Atoa Tale fa misy olana ara-bola ato amin'ny orinasa nefa ny faran'ny volana fandoavana ny karaman'ny mpiasa efa antomotra."  
Niresaka elaela teo izy ilay mpitantsoratrany niantso avy aty Madagasikara.
Niezaka ny ho tony i Ratrema nony avy eo nanoloana izany olana izany satria tsy tiany ho faty sahady ilay fifalian'ny tokan-tranony

I Hery indray kosa amin'io fotoana io, …
Nalainy ny findainy tao am-paosiny ary nanindry nomerao teo izy
- "Tahiana? afaka mitsena anao ve za rahariva?"
- "Tsy maninona fa mety taratara kely izahay vao mikatona anio"
- "Andriko foana izany fa andrasako eo am-pita eo ianao sa aiza no tsaratsara?"
- "Izay iandrasanao ahy tsy mampaninona fa antsoiko ianao alohan'ny hiravako"
Vao avy niantso teo i Hery dia toa lasa saina izany, azom-pitia koa ve za sa dia maninona loatra e? Toa tsy mety ny saiko raha tsy mahita an'i Tahina isan'andro nefa fiarahana ara-nofo no tena hilako azy na izy koa aza mahatsapa an'izany satria toa mahita ny lanitra fahafito foana izy isaky ny miray amiko
Nandeha ihany ny fotoana, ny zavatra nokarakarakaina koa moa efa vita satria naka azy fotsiny no natao iny tolak'andro iny. Raha iny niandry ny filentehan'ny masoandro iny Hery no niditra fivarotana kely iray ka nanararaotra niala hetaheta, nandeha teo ny vinaniny nieritreritra an'i Alexia sy ireo zanany, hatramin'izay mantsy dia tsy naheno ny momba azy ireo intsony izy fa toy ny nofinofy sisa ny niseho hatrizay, nanao ahoana re izy izay efa nisy fiatsarana sa, ary izy telo mianaka kely, izy dahy mantsy e, toa mahasorena ahy na dia ny manonona ny anaran'ni Malala aza satria nampitondra ahy tao anatin'ny mangidy tanteraka namoizako ilay olo-tiako sy nanaovaoko nahatafalatsaka ahy hiaraka an'i tahiana izao, nefa, na dia izany indray aza renin-janako izy, iza ary Alexia izay nanome ny fony tanteraka ho ahy sa Malala izay renin-janako nampitondra fahoriana hoa ahy sa Tahiana na dia efa zokiko lavitra aza dia te tena tia ahy koa ary namonjy ahy tamin'ny sarotra, iza, iza ????
Toa tsy nisasaka akoty ny ranom-boankazo tao anaty tavoahangy de injany naneno ny findainy. Noraisiny, nojereny tsara ny soratra teo, nanantena mafy laharana avy any ampitan-dranomasina izy, kanjo laharana miafina no tao, tsy fantatra na avy aiza, mbola tsy diso fanantenana anefa izy fa noraisiny ihany.
- "Allo, iza kay izao azafady?"
- "Allo! (toa feom-behivavy), iza ary izao raha fantatrao!
- "I Malala ve?"hoy i Hery falifaly.
- "Malala an? Andray ry Hery, asa mihitsy izay nahazo anao. Eny e! Ekeko fa mafy ny olana ary mila tsy ho zakanao mihitsy. Fa i Tahiana ihany ity."
- "Hery an! sao dia misy zavatra tsy zakanao fa gaga be mihitsy aho noresahianao teo. Averiko fa mananihany ange ianao teo nanontany ahy hoe  tsenaiko ve ianao rehefa mirava? Izaho ange tsy miasa androany e! Tsy tsaroanao ve fa efa niteny taminao aho alina hoe tsy hiasa androany sy rahampitso fa hiaraka aminao hikarakara ny taratasy rehetra hanamboarana ny pasipaorinao? Sao dia mbola manonofy an’i Alexia foana aza ity ianao ity?
Hery an ! Mampanahy ahy ianao! tianao ve ny hamonjeko anao any amin’izay toerana misy anao izao? Nefa ny andro ity efa manomboka maizin-drahona.
Hery an ! am-pitiavana no iangaviako anao mandehana aloha mody fa ho avy any aho rahampitso vao maraina araka ilay taratasy nataoko teo.
Izay an! Veloma i Hery!"

Mafy tokoa izany ! Fa inona ity nahazo an’i Hery, dia sanatria ve tsy tsaroany intsony na ny andro sy ny ora aza? Fa nankaiza ny eritreriny?
Iny izy nijaikojaiko samirery niverina nody dia naka fandriana, lasa saina lalina amin’ity manjo azy.

Vao
tonga
tao an-trano dia niketriketrika indray ny sainy:
- Maninona aho no tsy mahatohitra fakam-panahy?
- Inona no tokony hataoko raha sendra ny vehivavy tahaka an’i Tahiana aho nefa tsy manana fo mitempo aminy akory?
- Dia sahiko ve ny hanararaotra azy nefa izy aza mba tia? Nefa toa onena azy aho rehefa tsoriko ny marina rehetra momba ny tsy fitiavako azy akory? Efa kapoka mafy eny an-tratrany ireny noteneniko azy ireny, nefa izy tahaka ireny alika kely mandadilady amin’ny tompony ireny ihany na dia mahare maharary aza!
-Iza marina no tokony hanambarako ny olako rehetra, ary afaka hamaha izao tady tsy zakako izao ?
Valaka teo ny tovolahy niezaka nitady valiny hoan'ireo fanontaniana toa nihodikondina tao anatin'ny sainy. Tapa-kevitra ny hiezaka hatory ihany anefa izy nony farany rehefa naka tsoa-kevitra fa toa misy maha marina azy ihany ny ny tenin’i Tahiana taminy hoe tsara aminy mihitsy ny mandeha mankany Mahajanga aloha maka rivo-dranomasina kely mba hampitony ny sainy.

 Tonga tokoa ny maraina, dia iny i Tahiana nanaitra azy nampaneno ny lakolosy teo am-bavahady. Rehefa samy vonona izy ireo dia lasa namonjy ny biraom-panjakana samihafa, naka ny taratasy. Nisy ireo mbola tsy vita fa tsy maintsy niandry, nefa nososohan’i Tahiana tany anatiny tany, hainy mihitsy ny nandangolango ireo mpiasa sasany dia iny fa nivoaka avy any taratasy voatombokase sy sonia. Niaraka nankany amin’ny atitany izy ireo nony hariva nanatitra ireo taratasy voaangona, nitady ilay polisy naman’i Tahiana, ka na dia hariva izay tsy fandraisana antontan-taratasy intsony aza, dia nampanantena ity farany fa afaka andro vitsivitsy monja dia hivoaka ny pasipaorin’i Hery, ary ampanatsoiny i Tahiana haka azy rehefa vita.
Nilamina aloha ny amin’iny, vita izay dia nankany am-piasany i Hery naka izay toro-marika rehetra mikasika ny dia ho any Mahajanga.

Tsy naharitra i Hery nony teny andalana fa nanontany an'i Tahiana.
-"Tena tamin’ny fonao ve no nitenenanao fa tsaratsara amiko ny manadino ny lasa rehetra momba an’i Alexia sy Malala fa tokony hitady olon-kafa vaovao aho ?"
Nangina vetivety i Tahiana dia nijery teny aminy.
- "Hery an ! aza eritreretinao fa te-hanana anao samirery aho, fa ny tiako hahatongavana dia ny hoe mety kokoa, satria aleo mamaky ny fon’i Alexia in-dray mandeha dia vita hatreo, toy izay ianao hanohy ny hiaraka aminy nefa hamaky ny fony foana. Tadidio fa lala-malama no handehananao, i Ratrema ve dia hamela anao fotsiny tamin’ireny fanalam-baràka nataonao teny Ivato ireny, dia jereo koa i Malala, mbola eo koa… izaho, eny e ! vitako ny hamehy tena tsy hisary zoro aminao intsony rehefa mahita izay anjarako aho."
- "Anjarako!" hoy i Tahiana, sady toa nanganohano ny masony.
Nosakambinin’i Hery izy, inona no vahaolana omena ity vehivavy ity? Asa
- "Tahiana ! Rahampitso maraina amin’ny 10ora ny fiaramanidina mankany Mahajanga no miainga eny Ivato. Antsoiko amin’ny telefaona foana ianao fa aza matahotra rehefa
tonga
any aho."
- "Tsy esoriko any aminao ny eritreritro, hoy i Tahiana sady nanoroka an’i Hery.
- "mbola tsy maintsy hitako ny hisaorana anao tamin’ny zavatra nataonao hatramin’izay, fa matokia, hihevitra lalina izany aho rehefa any Mahajanga any."
Nony
tonga
teo am-bavahady dia nifanao velma satria mbola handamina ny entana ho entiny i Hery :
- "Veloma Tahiana an ! Misaotra anao foana aho fa tena be fitiavana tokoa ianao."
- "Veloma Hery ! Soava dia dia mialà sasatra tsara!"

 Tany ampitan-dranomasina indray  kosa tamin'io fotoana io!

Indreo olon-droa mifampisakambina no hita ao anatin’ny efitra fisakafoanana. Misotro kafe sy dité mafana miaraka amin’ny mofomamy misy sokolà.
- "Malala an ! Fantatro fa tampoka ny niverenan’ny fifankatiavantsika. Efa tsy maintsy handeha aho hiverina any an-tanindrazana. Hazavaiko aminao vetivety ny mahatonga ahy tsy maintsy mody. Taloha dia nisy fitaka tsy maintsy natao teo amin’ny sampan-draharahan’ny hetra, azoko navilivily tsy naloa, kolikoly tsy maintsy natao izany hampandeha tsara ny orinasa.
Efa niova anefa ankehitriny ny fitantanana, misy ity resaka Bianco ity mety hahatratra izay nataoko taloha, ka tsy maintsy mandamina izay haingana dia haingana aho."
- "Ratrema an ! marina tokoa fa tena hanirery aho raha tsy eo ianao! zaho irery izany no hiantoka ny fikarakaràna an’i Alexia, nefa i Mahefa koa aza mbola tsy tomombana tsara. Eny e ! ny famelomana ny orinasa sy ny fitadiavana tsy maintsy atao Ratrema an!"
- "Malala an ! Fantatrao fa tena tia anao aho, ary izay indrindra no tiako tsy hanafinafenana izay zavatra rehetra aminao!"
- "Tsapako tokoa ny fitiavanao ahy Ratrema," sady nanoroka am-badiny izy.
- "Malala an ! misy zavatra mbola tsy nambarako taminao ity. Kanefa fantaro fa tena fitiavana anao no ilazako azy: Taorian’ny nahaterahan’i Cynthia dia nifampiresaka tamin’i Profesora Ranaivo aho, nila resaka taminy ny tokony hamerako ny isan’ny zanako. Dia natorony hevitra aho fa azo atao ny manao izany ka ny tadin’ny tsirin’aiko no hanapahana dia hampilamina ahy. Tsy misy olana, tsy misy fiantraikany amiko ny fandidiana fa dia tsy afaka miteraka intsony fotsiny".
- "Ratrema an ! nisy an’izany koa nahoana ianao no tsy niresaka tamiko."
- Eny e ! henoy fotsiny aho. Nasainy nanao fitiliana aho aloha satria nihevitra izy fa tsy maintsy mitahiry tsirin’aina aho fa sao dia misy ilàna azy any aoriana. Nefa nony natao ilay izy dia teo vao fantatra fa hay momba aho; izany hoe : tsy afaka hiteraka intsony. Dia gaga aho, nanontany tsara ilay Profesora, ary naverina natao ny fitiliana, dia nambarany fa tena momba aho hatramin’izay niainako. Nisafoaka aho, tsy hitako intsony izay noraisina, dia ireny loza nataoko ireny nampirafy ireny, nefa eto aho dia mifona aminao fa hay ianao niezaka ny hoe tia ahy nandritra ny enim-bolana, hatramin’ny niterahanao an’i Cynhtia, niova tanteraka ianao ary nitombina tamin’ny tokantranonao nomenao fitiavana tsy hay novaliana."
Taitra tampoka i Malala, nahatsiaro menatra, niondrika izy tsy sahy nijery an-dRatrema.
- "Malala an ! aza taitra amin’izany ianao fa tena tia anao aho matoa sahy niteny izany, ary tena porofom-pitiavana tokoa fa tsy fankahalana na kapoka nataoko taminao akory izany."
- "Ratrema an!" sady nanomboka nanganohano ny mason’i Malala, no niondana teo an-tsorony. "Hay fantatrao avokoa izany ny fahadalàna rehetra nataoko hatramin’izay."
- "Malala an ! aza mitomany izany malalako izany, aza mitomany fa tena fitiavana anao no nanambarako izany, tiako haposaka aminao avokoa fa tsy tiako hotazomina ho ahy samirery intsony. Jereo izao isika, fianakaviana iray. Fianakaviana feno tsara. Malala an! raha tsy nisy anao sy Vololona ange ka tsy nanan-janaka aho izany e! Ary isaorako an’andriamanitra lehibe aza fa nomeny zanaka mahafinaritra telo be izao aho hotiaviko, ary mitondra ny anarako avokoa. Malala an ! aza malahelo mihitsy ianao fa tena tiako ianao izay reniny, tiako koa ireo zanako ireo."
- "Ratrema an! mifona aminao aho fa nanfeniko taminao ny amin’i Toky, nefa tena nino aho fa zanakao i Cynthia, kanjo, hay tena zanak’i Hery…"
- "Malala an," sady namafa ny ranomasony, "azontsika avela any amin’izay iny Hery iny, jereo ity nataony tany Ivato, manala-bara-batana fotsiny. Tsy havelantsika hanelingelina antsika intsony iny. Minoa ahy marimarina fa hanantena ny tsy misy ilay iny raha mbola mikasa ny hiditra amin’ny fiainantsika…"

Efa nanakaiky ny fotoana tsy maintsy hiaingan'i Ratrema ho aty an-tanindrazana. Raha ny sitrapony dia ny hijanona miaraka amin'ny vady aman-janany izy, hitaiza an'i Toky sy Cynthia. Hikarakara an'i Alexia.
Naniry mafy izy ny hijanona aloha, nefa ny asa tsy azo anoharana fa tsy maintsy atao, miankina aminy ny zava-drehetra.  
Raha niditra teo an-dalan-tsaran'ny hotely izy sy Malala dia nasainy niakatra avy hatrany ity farany satria mbola handamina ny fandoavam-bola rehetra i Ratrema, tsy tiany ho hitan'i Malala koa izany satria mety hidangana loatra ny sarany mety haloa, moa  ny zazakely rahateo efa sasa-miandry ity reniny.

Dia iny Malala niakatra irery namonjy ny efitra fatorian'izy ireo.
Nandalo teo amin'ny efitra nisy an'izy dahy kely, hay efa natory aok'izany fa voakarakara tsara tamin'ilay mpitaiza, dia nomen'i Malala oroka mamy ny takolak'izy ireo, dia lasa nisolo akanjo ary nandraraka rano mafana. Rehefa izany dia nakatony ny varavarana ary nidiny tamin'ny karetsaka ary nandeha nandro izy. Lasa ny sainy nieritreritra ny aminy, ny amin'izy sy Ratrema, nefa tsaroany ihany koa ny momba an'i Hery.
Mba nanao ahoana ary i Hery izay, asa, mifamahofaho aminy ny alahelo, eo aloha i Ratrema izay handao azy. Toa lasa hanirery ilay fitiavany. Fa teo koa ny alahelony an'i Hery, na dia safononoky ny fitiavan-dRatrema aza ny fony, toa zara-raha voaly manakona ny masony fotsiny iny fa i Hery toa mbola tazana ao ambadika ao ihany.
Nanafosafo ny tenany tamin'ny savonimanitra i Malala, ny rano mafana no natopatopany sy navelany handifotra ny vatany, ny tanany kosa manomboka milalao ireo loha-nonony izay tsapany fa mangitikitika azy rehefa nosafosafoiny, tiany ilay mangoritsina kely amin'ny vatany, dia nataony mafimafy ihany, nofenjainy indray ireo nonony sady nalefany tany amin'i Hery ihany ny sainy. Nanonofy ilay nataon'izy roa tamin'ny voalohany, ilay tao amin'ny efitra lehibe, nitsiriritany mafy azy ary nanamparany ny faniriana te hitsapa izany hoe: hilalao fitiavana amim-binanto...

Naleony nanafosafo ny vatany satria efa fantany rahateo fa manomboka miha-mahazo vahana amin-dRatrema ny fitantanana ny orinasany, ka na dia miezaka mafy aza ity farany hanome fahafaham-po azy, ny filàny kosa mbola mirongatra mafy ka mitady izay mety hahazoany fahasambarana bebe kokoa.
Nampidininy tany amin'ny fivaviany ny tanany dia nosasany, satriny aza hanaitra azy izay nataony, ny sainy tsy miala amin'ilay manafosafo ny filahian'i Hery, ary raha vao tsapany fa mitambolona ao an-kibony ao ny fahafinaretany dia niala tao anaty rano izy sady naka fitoerana no nanamafy hatrany ilay fanafosafoana ny molotry ny fivaviany teo.
Natsofony tany ny ratsan-tanany iray, dia nampiany iray hafa koa, nohetsiketsehany mora no sady naveziveziny kely ireo fanondrony roa. Nandray fahafinaretana hafa indray izy manomboka miakatra any anaty lohany any. Nakimpiny ny masony hameno tsara ny endrik'i Hery tiany hanoloana azy eo. Miha-mitombo hatrany ilay fahafinaretany, tiany ho azo ilay fahasambarana. Satriny mihitsy i Hery no hanome azy izay, nefa ny tanany ihany dia ampy hahatonga azy amin'izay tiany hatao.
Rehefa tsapany fa mando tsara ny molotry ny fivaviany dia nampiany ny tanany ilany indray ka ny fanondrony indray no nanafosafo ilay bokotra kely efa mihenjana mafy, nokitikitihany, ny tanany ilany mbola milentika any anatiny any, ny ilany manapotsitra hatrany ny taova keliny ahazoany fahafinaretana izany tsy izy.
Nataony mafimafy hatrany ny fihetsiny, novelariny tsara ny feny hahazoany aina, ny tongony mitehana amin'ny taila mangatsiaka. Sefosefo no nasetriny ny fahasambarany izay te-hanafotra azy, farany, nakimpiny mafy ny masony sady nanjanony ny sefosefony ary tsy nahahetsika intsony izy, tsy nikiaka, tsy nivolana fa ny tanany no nakorisany mora nanaraka ny feny dia avy eo niverina indray tao anaty rano nanala ny havizanana kely mety mahatorovana ny vatany.

Afaka dimy minitra dia nivoaka tao izy, nitsangana namafa ny vatany ary nahatsapa hatsiaka, dia niakanjo ary namonjy ny efitra fatoriany. Kanjo, hitany Ratrema mitaiza an'i Toky kely matory eo an-tratrany. Zaza tsy manan-tsiny fa dia mandry fehizay eo amin'ity "rainy".
Nanantona azy ireo i Malala, namihina azy mianaka sady nitositosy taminy.
- "Halahelo ireto zaza ireto aho ry Malala an! Hanirery aho rehefa
tonga any Antananarivo any. Malala an! rahafaka ampitso atoandro aho no handeha hitodi-doha any Antananarivo. Rahampitso i Alexia sy Mahefa no mivoaka ny hopitaly, afaka tonga
dia miaraka aminy isika dia mitoetra any amin-dry zareo aloha alohan'ny handehananareo miverina ihany koa."
- "Ratrema an! izaho koa tena malahelo anao, izaho irery no aty. Ahoana no ataoko, ahoana no ampahafantarana an'i Alexia fa rainy niteraka azy i Mahefa?" 
  Tsy nahateny intsony Ratrema, olana goavana iray izay, nefa noho ny fotoana mety tsy hananany mihitsy dia tahaka ny hatodiny ao an-damosiny ao fotsiny.
I Toky no notaizainy tsara, nitady hevitra izy.
- "Malala an! Aleo fa hiresaka amin'i Mahefa aho aloha rahampitso rehefa hivoaka ny hopitaly izy mianaka. I Alexia mbola marefo dia marefo raha ampilazana izany, ianao koa mbola eto ka inoako fa hahita hevitra hatrany ianareo sy Mahefa ny amin'izany. Mino aho fa vao mainka aza izy ho faly raha mahafantatra izany. Entintsika am-bavaka e! Ny Krismasy koa efa manakaiky, aty izany ianareo efa-mianaka no manao fety. Tsy maintsy mifampiantso an-telefaona isika fa tsy hanadino anao aho. Izany Malala an!" sady nomeny oroka kely ny molotr'ity vadiny.

Nampatoriany moramora i Toky teo ambony fandriana.
Nanomboka nianjady taminy tamin'izay ny fisalasalàna, ny any Antananarivo mandrirotra azy, soa fa voavaha ihany ny olan'izy sy Malala.
Tsy nisalasala izy nisolo ny akanjony ary namonjy ny efitra fandroana, notarihiny nanaraka azy koa i Malala, nanampy azy nikosoka ny lamosiny. Nahafinaritra azy ny otra malefaka nataon'ity vadiny.
Rehefa vita izany dia niara-namonjy ny fandriana izy mivady, i Malala mbola mitady fahafinaretana hafa indray, i Ratrema koa mitady hanalana ny sorisory mitady hianjady aminy. Niray tamim-pitiavana izy ireo, nifanome hasambarana, izay no nanehoany ny firaisam-pony sy ny fifamelàna tamin'ny resany ny atoandro teo.
Teo no nahatsapan-dRatrema indray ilay safosafom-behivavy hanadinoana vetivety ireo olana rehetra tsy mampitony ny sainy. Ny fahasambarana no nanenika ny fandrian'izy roa iny alina iny, ary rehefa nahatsiaro vokim-pitiavana tsara vao nihevitra ny hatory, nifanome hafanana amin'ity alina mangirifiry manakaiky ny fetin'ny Krismasy.
- "Ratrema an! mbola tiako foana ianao!"
- "izaho koa mbola tia anao foana izany Malalako izany." 

 Tany Mahajanga...
Lanitra manga tsy misy pentina, masoandro mibaliaka mitondra hafanana migaingaina no nitsena an’i Hery raha vao nivoaka ny fiaramanidina nitondra azy avy any Antananarivo.
Vao tafavoaka seranam-piaramanidina Phillibert Tsiranana izy dia nandray ny fiarakaretsaka namonjy ny renivohitr’i Boina. Nankany amin’ny masoivohon’ny orinasa nanao ny sonia sy nametraka ny antontan-taratasy samihafa. Nomen’ny orinasa fiara ahafahany mivezivezy eran’ny tanàna, sady ilay hotely handray azy somary lavitra ny masoivoho. Dia lasa izy namonjy ny hotely. Napetraka ny entana, dia naka fandroana nanala ny hafanana efa mila tsy ho tanty sahady.
Hafanana izany, amin’ny fotoana tena mampivaivay rahateo izao tapatapaky ny volana desambra izao. Ny lanitra manga tsy misy pentina, ny masoandro mibaliaka sy migaingaina.
Nivoaka ny hotely i Hery, nandeha an-tongotra sahabo ho dimy minitra, niditra tamin’ilay toerana fisakafonanana. Ny tsiotsio drivotry ny ny fikopahana no feo manenika ny trano.
Tsy inona fa dia ranom-boankazo sy ronono mangatsiaka hatrany no tena mandeha amin’ny fotoana tahak’izao.
Dia roso nisotro sy nihinana i Hery. Nanirery teo, ny hanitry ny rivotra madio sy mafanan’i Mahajanga no nalainy ho namana nanohana azy.
Efa ela rahateo izy no tsy nandalo teto Mahajanga ary efa hitany tamin’ny fahitalavitra fa nisy fanamboarana be ny sisin-dranomasina ary efa nifaly havanja teny ny mpanao vakansy nandritra ny volana aogositra.

Vita ny sakafo, lasa izy niverina tao amin’ny hotely, natoritory sy naka aina ary tonga ny tamin’ny roa ora, dia nandray fiara ary niverina nankany amin’ny masoivohon’ny orinasa indray. Mahajanga rahateo tsy misy izany mitohy izany ny ora fiasàna fa tsy maintsy mijanona amin’ny atoandro noho ny hafanana.

Iraka no halehany aty, asa tsy dia hanahirana loatra, fa tena iraka nentina hampitony ny fanaintainany hatramin’izay. Asa tokoa izay tena hevitr’ilay talen’ny fitantanana ny mpiasa, fa tsapany hoe mila maka fialan-tsasatra marina i Hery fa mafy loatra ny asany. Izy rahateo tsy nilaza tamin’ny mpiara-miasa mihitsy ny olana misy aminy tamin’ny lozam-pifamoivozana nanjo an’i Alexia.
Nalefa ny antso nankany Antananarivo, naka ny toromarika rehetra dia nanainga niaraka tamina mpiasa iray nankany amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany. Tsy dia fivezivezena loatra ny tao, fa dia tsy maintsy amin’ny alatsinainy indray satria misy taratasy mbola alefa mankany amin’ny talen’ny sampan-draharaha.
Nataony ny tatitra nalefa mailaka nankany  Antananarivo, dia lasa izy aloha nandehandeha teny amoron-dranomasina, naka alokaloka teo akaikin’ny baobab ary namonjy nipetrapetraka tamin’ny seza vato nony avy eo.
Nijery izay mpandalo nefa ny toerana tahaka ny efitra tsy misy olona, fa zara raha fiara vitsy monja no mandalo, ny andro rahateo vao amin’ny 3 ora sy sasany. Naka ny rivo-dranomasina mafana amin’ity masoandro mitolaka manamena ny fara-vodilanitra. Nanala ny sorisoriny teo ambony tamboho vato no mijery ny ranomasina manopy mena an’i Mahajanga.

Any izay i Alexia, malahelo izy fa atao ahoana moa, tsy misy afaka hanova ny fitiavany na iza na iza, fa dia resaka fotsiny ireny ataon’i Tahiana hoe ny manova no mety. Dia sanatria ve tahaka an’i Tahiana izy ka tsy hahita izay tsara mendrika azy fa mitady randrana manendrika ny hafa.
Tsia an! Hoy i Hery tany antsainy, tena fitia mifamaly ny anay roa ary tena  fitia mifamato-maty mihitsy.

Nandany ny harivany teo i Hery, nanomboka niha-betska ny olona no tonga teny amoron-dranomasina. Nijerijery izao olom-patany nefa tsy nahita. Ny andro rahateo mbola ao anatin’ny fotoana anaovan’ny ankizy fanandinana any am-pianarana ka mbola vitsy ny mpitsidika an’i Mahajanga. Asa mety ho tonga rahampitso vao maraina kosa izao ny mpanao vakansy.

Lasa izy, namelona ny fiara dia nody niverina tany amin’ny hotely, satriny hijanona nefa izy manirery moa ny fahavizanana toa nanainga azy hody.

Raha hanokatra ny efitranony iny izy dia nisy vehivavy vao tonga miaraka amin’ny valizy ampian’ny mpitondra entana teo amin’ny efitra nifanila taminy. Nifampijery izy ireo:

- "I Hery! I Hery ve ianao? Oay, tena i Hery ity!"

 Tsy nihetsika teo amin’ny toerany izy fa nitsiky fotsiny. Ilay mpitondra entana no nasainy namoha ny varavarana sady nampiditra ny valiziny.
Asa, toa faly ny fahitana ny endriny mahita an’i Hery sady nibanjina tsara amim-pitsikiana.

Fitafiana mihaja miloko lavenona no nanaovany. Ny zipony hatreo amin’ny lohalika ary misy tataka manaraka ny atsasam-pe. Lobaka fotsy somary manify no anatiny, ary ny moro-tendany mivoaka ety ivelany maka zoro telolafy tsara
Solomaso fotsy ary lokomena sy manjamaso manify no nandravaka ny tarehiny. Mihaja, hita amin’izao fitafiny izao fa olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana.

- "Hery! Ela izany! Andraso ange e! Tamin’ny 1996 no nahitako anao farany." Nanatona an’i Hery izy, sady nandray tanana azy. I Hery kosa amin’io nitsiky fotsiny. Tsy nahateny. Fantany tsara ity vehivavy ity.  
Pejy 31
2006/04/26,09:38

Tsy hitan’i Tahiana akory ny nanarahan’i Manitra anay, ny valin-drihana rahateo tonga dia nanakona azy ary raha tsy tafiditra tao an’efitranony izahay telo vao nikentrona kely izy nijery an-jandriny.
- "Misy zavatra ilain-dry angaha ry Manitra?"
Tsy niteny ity farany fa, nanohy ny tsikiny ihany sady nanomboka niangolangola fihetsika.
- "Manitra an !azon-dry avela irery ato ve aloha izahay sy Hery fa mbola misy zavatra tianay halamina tsara. Sady natositosiny ho any amin’ny varavarana ity zandriny vavy.
- "Andray akia ry Tahiana," hoy ity zandriny, sady niangotingoty taminy ihany, te-hilalao fitiavana miaraka aminareo ange aho e! Fa angaha tsy… sady nomeny oroka kely teo amin’ny takolany havia ity zokiny, tena manakaiky ny molony.
- "tsy … ahoana koa ary," hoy i Tahiana sady nanomboka tezitra.
- "Hay izany rehefa nahazo izay nirina dia adino ny nanala ny fanaintainana fahiny. Lany ny rondohako hanomezana fitiavana an-dry dia mba mila izay tambiny aho, nefa izao no ataon-dry. Lasa izy, sady nirintona no nakaratony mafy ny varavarana.

Nanomboka kaodikaody aho, toa tsy mitombina intsony ny tao an-tsaiko. Te-hody tampoka, ny andro anefa manomboka mikotroka mafy ao ivelany ao.
Na dia olona tsy mandalina akory aza dia mahalala fa misy misitery marina ny amin’ny fiainan’i Tahiana sy ity zandriny ity. Efa notantarain’i Tahiana fa nisakaiza tamin’i Malala akory aza izy. Dia hay izao hita mivantana izao ity sangim-pitiavana ifanaovany amin-jandriny.
Mazava amiko amin’izay ny nahatonga azy tsy nahita izay mba anjara tandrifiny hatramin’izay. Tsy te-hitoetra amn’ity trano ity intsony aho na dia iray minitra monja aza. Aleo ny lalana mody no asiana olona sady ny tranoko koa miandry ahy any an-tanàna.

- "Tahiana an ! metimety amiko kokoa ny mandeha mody fa tsy te-hahita tantara hafa eto aho!"
- "Hery an ! iangaviako an-tanan-droa ianao mba hijanona aloha fa tsy maintsy hazavaiko aminao ny zavatra mitranga. Hery!"
- "Tsy misy tokony hazavaina intsony izany ry Tahiana an! sady somary tezitra koa aho. Dia sahinao ve ny manao toy izany nefa vao ny maraina teo ianao no nilaza fa tsy namerina ilay nataonareo intsony ianao sy Malala. Tsia an! Tena sarotra be ny fandidiana raha izany. Inona marina no tanjona tena tianao hahatongavana, fa raha izaho manokana no mijery dia matahotra mafy ny ho lany zara ianao io dia misarangotra amin’ny hazo tsy fantatrao akory."
Tsapako fa nandratra azy izay teniko izay fa nanomboka nanganohano ny masony. Ny tanany mandringotra ahy hipetraka teo ambony fandriana, nefa izaho tsy tana intsony fany hody no masaka ao an-tsaiko.
- "Hery an!" hoy izy sady nitomany no namihina ahy mafy. "Diso aho e! aza avelanao irery aho fa mila namana hanohana ahy."

Mba misy ny zavatra tsy tantiko amin’ny fiainana fa ny mahita vehivavy mitomany, nefa ny teny nataoko teo no nampijohy ny ranomasony. Izy rahateo vao mainka nigogogogo hatrany. Naleoko namoaka ny hambom-poko tao anaiko sady niteny taminy hoe:
- "Tahiana an ! tsy misy fanantenana ny amintsika mihitsy ato anatiko, ary tsoriko fa tsy tia anao velively aho."
- "Hery!" Sady nanomboka nifokofoko izy dia nigogogogo nitomany, maso efa menan’ny ranomaso no nijery ahy, nisintona indray ny tanako fa nakifiko, lasa koa aho nanatona ny varavarana, dia nitsangana izy nanaraka ahy sady niantso mafy teo amin’ny tohatra hoe:
- "Hery an ! avia fa miverena e!"
Nipitrapitra fotsiny izy nijery ahy nidina tany ambany, ary vao teo an-tokonana dia injay fa niverina tany an’efitranony tany izy sady nakatony moramora ny varavarana. Reko hatrany ny figogogogony na dia nihena tamin’ilay varavarana nihidy aza ny feony.

Raha vao hanatona ny varavaram-be fivoahana ny trano aho dia indro i Manitra mijoro sady mibahana ny tokonana niandry ahy tsara. Nobanjininy mafy aho sady notondroiny tamin’ny fanondrony.
- "Fa mieritreritra ny ho aiza ity ianao? hoy izy sady tsy niala teny amin’ny masoko mihitsy ny fijeriny.
- "Sshh ! tsy hidiranao izany fa tsy tananao ato izany aho."
- "Fa mihevitra ianao fa avelako hiala maina amin’izao."
Mba fantatrao moa fa ny olona toa anao izao no nandratra ny fony sy nampitolefika azy? Taiza ianareo lehilahy tamin’ireny fotoana mafy nahazo azy ireny? Asa ny fihevitrareo anay vehivavy fa angamba ho tahaka ireny karatra famahana ampiasaina amin’ny finday ireny, ka vao vita ny ilàna azy dia atsipitsipy etsy sy eroa. Mieritrereta ihany fa raha nisy ny nampahery azy voalohany tamin’ny andro nahakivy tanteraka azy, dia izaho rahavaviny. Afaka nanome ny tambitamby sy safosafo ary fitiavana malefaka afaka nanala ny sorisoriny. Ka izao ity ianao, mihevitra indray ny handratra ny fony efa mba nanakom-pery? Sanatria izany, aza mihevitra ny hivoaka eto mihitsy raha tsy te-hahita loza; ary mikasiha tanana ahy eo fa hitanao ny hanjo anao."
- "Tsy fombako mihitsy ry Manitra izany mikasi-tanana vehivavy izany an! Fa raha azonao atao dia avelao fotsiny aho handeha!"
- "Raha azonao hatao, hoy ianao? Tsy azoko atao. Tsy fantatrao angaha fa izao indray i Tahiana vao mba nitempo fitiavana marina izany efa ho taona maro izay. Andàna ianao miakatra, dia alamino ny olana misy aminareo fa raha mamoy fo eo io rahavaviko io dia tsy hamelako ianao."

Vavam-behivavy izany ka vavam-behivavy. Indraindray tokoa aho dia manenina ihany amin’ny zavatra tokony noteneniko sy nataoko. Raha izay tokoa aho mantsy no niteny tamin’i Tahiana hoe avelao i Manitra mba hiaraka amintsika teo dia efa … ny lanitra fahafito aza izay efa nihoarana…
Saika hifamaly tamin’i Manitra aho. Tsy mety mihitsy ireny nataony tamin’i Tahiana teo ireny. Aiza ve ka izy mangala-ketsa indray no avo vava. Vavan’olona izany?
Raha lehilahy no manao ahy toy izao dia efa nosintomiko hiala amin’io varavarana io dia natsinkasiko tamin’ny tany. Fa soa ihany fa vehivavy, ka na dia mitomban-dahy tahaka izao aza, aleo ampandeferina ihany ny hambom-po. Sao dia handratra olona eo vao loza.

Ka inona tokoa moa, inona no fatiantoka amiko raha mijanona ato amin-dry zareo aho. Tsy sanatria resim-bavy akory, eny e! tena toetrako mihitsy ny mora langolangoin’ny vehivavy, … langolaingoiny aza moa aho manaiky ka vao mainka koa aza tereny hanao izao sy izao.

Sady mody nihomehy an’i Manitra aho no niteny taminy hoe:
- "Tsy ratsy kosa ilay hoe tahaka ny karatra famahana an!.."
- "Ka hita koa! Fa angaha heverinao fa tsy marina izany! , no sady niova ihany koa ny endriny.
- "Aleo fa hiakatra ary aho e! Fanatanterahana ny sitrapon’i Madimôzely Manitra, sady mody nataoko eson-teny, fa tsy ilaiko kosa ianao hanampy trotraka ao indray."
- "Tsy maninona," hoy izy.

Dia niakatra tsimoramora ny tohatra aho, namoha ilay varavarana, kanjo nihidy. Niandry kely dia nanomboka nodondomiko.
- "Tahiana an!" (tsy nisy namaly), naleoko aloha niandry kelikely mihitsy sady nijoro teo amin’ilay lalan-tsara.
Segondra vitsy no nisaina dia nisokatra ilay varavarana, indro i Tahiana nangarangarana.
- "Avelanao hiditra aho?"
Tamin’ny teny manambitamby no nanaovako ilay fanontaniana, toa mangataka ny hamoram-pony hiditra amin’ny efitranon’ny fitarainany nefa efitrano fanehoam-pitiavany ihany koa. Tsy niteny izy fa ny varavarana no nosokafany tsara lasa namonjy ny fandriany izy ary niverina nipetraka teo anilany aho. Ny masony amin’io menan’ny ranomaso, ny tarehiny efa nofafàny ka namela diany teny amin’ny takolany ny manjamaso nahosony ny tarehiny ora vitsy lasa izay. Dia hitako nisoritra taminy tahaka ireny haingo voafafa ireny ny fahadisoam-panantenana namaivay tao am-pony.
Nidaboka teo am-pandriana izy sady nijery taty amiko. Maso mitory fitiavana tsy miloaka. Niverina nanganohano indray ny masony, dia nampiako safosafo ihany koa hampitony ny alahelony. Narakotro azy ilay lamba no sady nomeko oroka kely teo amin’ny takolany. Ary naleoko ny fahanginana no nampanjakaina hampitony ny alahelo sy ny ratra am-po nahazo azy. Ary tsy nisy teny nivoaka taminay na dia iray monja aza. Navelako izy hatory ary raha tsy afaka ora iray aho vao niala teo, nijaikojaiko mora aho avy eo nidina tany ambany.

Nanontany an’i Manitra aho izay misy ny trano fandroana, dia natorony ahy sady naka saina teo aho ny amin’ny hataoko rahampitso. Vita izay, i Manitra niandry ahy teo ambony seza lava, nila resaka tamiko izy, dia nifampitafa teo izahay. Notantarainy tamiko avokoa ny fiainan’i Tahiana sy izay tantaram-pitiavany, ny fiarahan’izy roa…
Ary ny tena nahagaga azy dia izao i Tahiana lasa tia ahy, nefa efa an-tanoany maro izy tsy naneho izany na tamin’iza na tamin’iza.
Alina dia alina ny andro vao vita ny resakay, niangavy rahateo moa i Manitra ny mba hijanonako any amin-dry zareo amin’ity alina ity.
Naleoko nangataka taminy lamba horakofana. Mety amiko kokoa ny matory eo ambony seza lava, hoy aho. Dia tsy nisalasala izy fa nomeny ahy, ary lasa niverina tany amin’ny efitranony rehefa nifanao tafandria-mandry izahay.

Namelombelona ny fitiavako an’i Alexia teo aho, nahatsiarotsiaro ireo nataonay fahiny. Any izy izay, tsy fanta-baovao. Tsy naharitra ela aho dia resin-tory teo ambony seza teo ary tsy nahatsiaro izay ambonin’ny tany intsony noho ny havizanana.

Fa tao amin’ny efitranon’i Tahiana tamin’io:

Satriny aza i Hery nijanona teo akaikiny teo foana, nahafinaritra azy ny safosafon-tanana nandalo tamin’ny takolany. Nahatsiaro fahabangana kely izy raha nandao ny efitranony ity olon-tiany. Niezaka ny haka torimaso, fa tsy nahita. Farany, niarina sy nampirehitra ny jiro tao an’efitranony.

Nalàny avokoa ny akanjo rehetra teny an-kodiny, naleony nitanjaka sy nanatrika ilay fitaratra lehibe teo amin’ny larimoara. Notsapainy avy any ambany ny nonony roa, ningainy tsimoramora dia nalatsany tampoka. Nihontsana in-dray mandeha ilay izy dia niverina naka ny toerany tsara indray. Narahiny maso tamin’ny fitaratra tsara ny fihontsany teo.
- "Mbola tsy milatsaka", hoy izy, niteny irery.
Somary nanatona akaiky ilay fitaratra indray izy nijery ny kentrona kely tamin’ny tarehiny. Teo vao tsapany ny isan’ny taonany efa mandroso, mandroso tsy hay naverina, fa na dia ezaka maro aza no natao, tsy azo notazomina intsony fa lasa toy ny ravin-kazo nanintsana.
Azony ary tsapany tsara amin’izay ilay tenin’i Hery nandratra ny fony sy nampitomany azy teo. Miha-antitra aho, tsapako tanteraka izany hoy izy niteny irery tany antsainy tany. Iny izy niverina teo ambony fandriana sy nandry tamin’ny lamosiny, ny tanany ilany notereny teo anelakelam-peny, ny ilany navelany nanafosafo ny kibony sy ny nonony.
- "Vehivavy ah," hoy izy niteny irery, "mila lehilahy aho hameno ny fiainako!"
Naleony nitady fahasambarana, nitady hanalana hamoamo tamin’ny ranomasony teo. Notadiaviny ary tsy namelany mihitsy raha tsy torovana tanterakany ratsam-batany hahafahany mahita izay anjara torimasony anio alina. Ora roa monja anefa taorian’io anefa taitra indray izy, nivadibadika tao am-pandriana tao, niankavia, niankavanana. Fa tsy hitany intsony izay hatao, dia niarina indray naka akanjo mandry dia nidina tany ambany hiala hetaheta.

    Hitako tovovavy iray tsara tatrehy sy bikàna nidina tsimoramora ny tohatra. Akanjo manify dia manify mena manopy mainty no mitafy ny vatany. Arahina atin’akanjo mena midorehitra misy dantela manify. Ny hazavana kelin’ny jiro dia ampy nahitako hakanton’ny fijorony manjavozavo tao anaty voaly manify tantera-pahazavàna.
Nidina ihany izy, ny ratsan-tanany no natendriny ny aro-fanina amin’ny tohatra. Namonjy nanatona ahy, niara-nipetraka tamiko teo ambonin’ilay seza lava.

Nalefako teny aminy ny fijeriko , notakariko ny tarehiny ary nosafoiko mora tamin’ny tanako. I Alexia io.
Tsy niteny izy fa nitsiky mora. Ny masonay nifanena dia nifampita hafatra feno fitiavana. Niondrika ihany koa izy nanakatra ny molotro. Oroka mamy tahaka ireny tsy nifankahita ela ireny no nifanaovanay. Nofeheziko tamin’ny tanako ny lamosiny. Sondriana ery aho mitsapa ny hakanton’ny bikany tsy manam-paharoa. Nekeny ny hikambana amiko teo ambonin’ilay seza, dia nifampitositosy, nifanoroka, nifampikaroka teo ny lelanay roa.
Tampoka, niarina izy sady nitsangana, niala teo amiko ary nihataka kely. Nihodina tamin’ny tongony dia nanatrika ahy indray.
Ny ratsan-tanany malefaka no namahany ny bokotra ambonin’ilay lamba manify. Natosiny hihataka fotsiny ireo tadin-damba teo amin’ny sorony dia nilatsaka tamin’ny tany ilay akanjo. Hatsaràm-bika izany, hatsaran-tarehy. Ny volony lava miondana any amin’ny lamosiny, ny masony tsy niala teny amiko intsony. Nanomboka nosafoiny ny kibony, nananika ny nonony misy tatiny mena mifanaraka tsara amin’ilay lamba manify teo. Tamin’ny fihetsika miadana dia miadana no nanafosafoany ny vatany iray manontolo. Nilendalenda fotsiny aho nijery azy, tsy te-hiala amin’ny toerako fa soa sy finaritra loatra ny mijery ny bikan’ity malalako amin’ny toerana misy ahy.

Toa manonofy aho, ary raha nofy aza, tsy tiako hijanona intsony.
Fotoana vitsy fotsiny dia nanatona izy, ny lohaliny no napetrany tamin’ny tany nakàny fitoerana. Nakipany hiala teo amiko ilay lamba nandrakotra ahy. Tsy sahirana mihitsy izy namaha ny patalohako ary nisintona izany, ny tanako koa nanampy azy amin’izay tiany hatao.
Mihahenjana hatrany ny filahiako. Nalàny koa ilay akanjo ambony teny amiko, ary samy atin’akanjo sisa no notafianay teo ambonin’ilay seza. Niverina indray ilay fifanonorohana, notadiaviny mafy aho, niriny ihany koa, tsy nisy teny na dia indraim-bava aza niloaka fa fihetsika fotsiny dia nifankahazoanay tany am-po tsy miloaka. Niala tamin’ny molotro ny azy dia nidina, nandalo tamin’ny tenda, ny tratra, ary ny lelany no nalentiny tao anatin’ny foitrako : nampangoritsina ny kiboko. Ny ratsan-tanako no nalefako hibango moramora ny volony, ny filahiako koa efa tena mihenjana ary miandry fotsiny izay hataon’ity malalako manaraka eo. Nalefany tany amin’ny filahiako amin’izay ny androatokon’ny eritreriny. Nosokafany ny silipiko dia nezahiny nalàna, ny maojako no ningaiko ary somary naforitro kely ny lohaliko mba hahamora izay tiany hatao. Vetivety dia nitafy ny rivotry ny alina ny hoditro iray manontolo, tsy nisy lamba intsony teny amiko. Nosafoiny indray ny filahiako ary nareniny hiatrika tsara. Nojereny, ny ratsan-tanany dimy no namehezany azy sady nosafosafoiny niakatra sy nidina. Ny ankihibe no nataony nanafosafo ny lohany malamalama, ny sisa kosa nanery tsimoramora ny vatam-pilahiana hahazoako aina tsara.

Natopiny vetivety teny amiko ny masony ary notorahany oroka tsotra, nalefany tany amin’ny filahiako amin’izay ny eritreriny manontolo. Ny hetsika nataony dia nahafinaritra ahy avokoa. Malefaka dia malefaka ny rantsany, toa manotra am-pitiavana tsara rindra ka nampientana ny tsirim-pitiavako rehetra nankafy izay nataony. Ny volony miparitaka eo ambony kiboko dia nanome ahy fahafinaretana hafa mihitsy ary tsy tiako hajanona mandrakizay.
Tsapako tamin’izay fa ny molony no manoroka ny filahiako, somary mandomando kely, dia notohizany tamin’ny tanany indray. Mandalo miserana vetivety ny fipaikan’ny lelany, nahodinkodiny. Tamin’izay ny molony efa reko nanomboka nampiditra ny filahiako tany anatiny tany. Tiako loatra ilay nataony : malemilemy, mandomando, ny molony mikorisa amin’ny hoditry ny maha-lehilahy ahy, mamelona ny hasambarana tsy ho tanako intsony. Nalefaka dia nalefaka ny fihetsiny rehetra. Dia somary nakatony kely ary nosintominy avy eo. Toa nisy onjam-pahafinaretana hafa mihitsy midaboka ato anatiko ary rehefa niverina izy nilalao ny lohan’ny taovako indray, nangorintsina tampoka aho, nisento tokana sady nanidy ny masoko hisaina izay nataony tao.
Dia niverina indray, nitelina tsimoramora, nisintona izay tany anatiko, onja mila tsy ho tanty fa vao mainka aza nanamafy ny fahafinaretako. Nahatsiaro sambatra ery aho.
Ny fihetsiny rehetra dia vita kajy avokoa, endrey ny hakanton’ny vehivavy manome fahasambarana tsy takatry ny saina.
Ny ratsan-tanany indray no nasolony ny molony rehefa hitany fa mando tsara, nisosasosa tsy nisy fitsaharany ny fihavin’ny tanany. Nenjaniko mafy ny hozatro rehetra, dia naveriny indray ny molony nandimby ny tanany nanampy hamandoana amin’ny fiveziveziny. Minitra maromaro no nanaovany izany.
Ny ratsan-tanako toa mahazo fy ery milalao ny volony lava, nofeheziko, indraindray aho manampy azy hampiditra ny filahiako any aminy any sady tsy nolaviny mihitsy.
Tsy aritro intsony fa nalefako teny amin’ny filahiako ny tanako, nefa nakifiny fa tiany ho izy irery no mitondra ny familiana. Dia natolotro azy manontolo ny vatako rehetra. Ny tanany nefa manome ahy onjam-pahafinaretana vaovao hatrany isaky ny mikorisa amin’ny hoditro. Ary tsy aritro intsony nony farany fa tahaka ny hisy rano miakatra te-hivoaka amiko.
Nihenjana aok’izany aho nanainga valahana ary nahazaka azy teo amboniko.
Injay fa tonga amin’ny fara-tampon’ny fahafinaretako aho sady nanokatra ny masoko tampoka. Iny nisy toraka tsirin’aina niala tamiko nifatsitsiatra in-droa ary navelany handeha faran’izay lavitra.
Nitsiky izy tao ambadiky ny volony tao sady nanoroka ny kiboko. Injay fa misy lanja tsy fanta-pihaviana mivesatra ny vatako. Fahafinaretana hafa kely, vitan’i Alexia ny nahatonga ahy, ary na dia reraka aza aho te-hanome izay valim-pitia tiako homena azy indray any amin’ny lanitra fahafito.

Nefa nitsangana izy, dia tsy niteny fa lasa niakatra tany ambony. Tsy nahavita niarina mihitsy aho fa ny torimaso no nandetika ahy tanteraka tsy hahavita ilay valim-pitia nokasaiko homena azy teo.
….
Tonga ny maraina.
Raha tsy nisy tara-pahazavàna teo amin’ny sisin’ny varavaran-kely nitaratra ny masoko tsy nahataitra ahy. Gagagaga, nijery ny toerana nisy ahy, tsaroako fa ato amin-dry Tahiana aho. Hay nofy mamy ilay nahazo ahy teo. Nofy tiako ho tanteraka. Raha mba teo mantsy i Alexia !
Nakipako ilay lamba norakofako, sady saika hiarina aho kanjo, tsy nisy na inona na inona teny an-koditro. Dia gaga aho, fa nisy inona tamin’ny alina?
Nahatsiarovako tantara efa niseho tamiko tany amin-dry Malala izy izany efa fotoana ela izay!
Dia sanatria ve? Vitan’izy mirahavavy ve ny hanao ahy ho….

Pejy 30
2006/04/25,10:16
Nitambotsitra teo ambony seza aho dia naka sento lalina. Naveriko novakiana indray ilay taratasy. Toa fantsika miletra eo amin’ny tanako izy ity. Mihazona ahy tsy hiala eo ambony hazo fijaliana. Hazo fijalian’ny asa tsy azo ialàna fa vao mikofoka dia manaintaina anaty ary mivoa-dra mitete amin’ny tany.
Loza inona ity mahazo ahy? Dia sanatria ve tsy anjarako mihitsy izany hoe hitady olon-tiana fa ny asa no ambony kokoa ?
Dray, mangidy sy mafaitra ny ankason’ny tany. Toa tolona mahery vaika sy tsy ho tanty intsony. Ary raha mahavoa mahafaty, tsy mahavoa mahafanina.

Novelomiko handeha ilay solosaina fitondra mandehandeha, dia nanomboka nanoratra taratasy iray aho. Taratasy ilazako ny fahadisoam-panantenana ato anatiko. Taratasy fametraham-pialàna izao anio izao, ary ateriko mivantana any amin’ilay Tale omaly fa fanaovana tsinontsinona ahy mihitsy izao ataon-dry zareo izao. Tsy olona tapi-dalan-kaleha aho akory, ary ny fialàko dia hananako fotoana tsara hikarakaràko ny antontan-taratasy rehetra mikasika ny fiaingako hiampita ranomasina hitady an’i Alexia sy Malala, Toky sy Cynthia.
Vao nikasa ny hanao printy ilay taratasy aho tamin’ny milina dia injay fa naneno ny findaiko. Nikiropaka aho sady nanantena antso avy any an-dafy nefa, laharana teto an-toerana ihany no teo.
Noraisiko ilay antso ary tonga dia olona fantatro feo namaly tao. - "Allo ! Hery ! i Hery ve io?"
- "Izy indrindra ity! fa ahoana izay?"
- "I Tahiana ihany ity ry Hery an! Saika hanontany anao aho mikasika ireto akanjo anaovako ireto. Adinoko ny nanontany anao hoe: ateriko rahoviana kay izy ireto handaminako ny fotoana?"
- "Hay ve izany no tianao hanontanioana ahy e! Ny valiny dia izao, tsy mitombona amin’izany mihitsy ny saiko fa ny fanaovana ny taratasy fametraham-pialàna izao dia izao no tiako hatao fa be loatra ny fanaovana tsindry hazo lena ahy ato. - "Tsy azoko," hoy indray i Tahiana tamiko.
- "Ka efa hoe fanaovan-tsinontsinona ahy mihitsy izao fa aiza ve ry Tahiana, hangataka fialan-tsasatra no nataoko alefan-dry zareo indray aho hamita iraka any Mahajanga ary miainga rahafaka ampitso dia herinandro any foana. Tsy rariny mihitsy izany. Ny fotoana hikarakarako ny antontan-taratasy rehetra aza tsy misy dia Mahajanga aho Mahajanga. Tsy raharahiako intsony izay mety ho vokany, préavis aho hoe préavis fa aleo hisy ho kefona eto."
- "Andray ry Hery ! ianao ity ve ny fo no mitondra io vatana manam-bika tsara tarehy io sa ny saina e! Dia tsy azonao mihitsy ve fa nangataka fialan-tsasatra ianao dia naleon-dry zareo nandefa anao haka rivotra kely any Mahajanga. Fa ianao ity ve adala e! Ary hoy ianao hoe rahafaka ampitso, dia azonao atao tsara ny mangataka andro tsy hiasàna hiomananao amin’ny dia. Zaranao aza misy an’izay. Fa firy aloha ny laharan’ny antso an-tariby anareo ao am-piasàna fa lany fahana eto ny findaiko mandany fotoana miresaka aminao!"
Nomeko azy ny nomerao notadiaviny dia notapahiny ny antso. Afaka minitra roa dia naneno ny telefaona teo ambony biraoko. Dia raikitra indray ny fandresen-dahatra nataon’i Tahiana. Nanazava izy fa ireo andro roa alohan’ny handehanako dia angatahiko ho andro tsy fiasàna fa natao hivezivezena hanomanana ny dia sns. Kanefa ireo andro ireo koa no hikarakarako ireo antontan-taratasy samihafa handehanako hiampita ranomasina.
Zaranao aza, hoy izy, mba misy fotoana ialànao sasatra nefa dia ny orinasa no miantoka ny lany rehetra. Raha ny foko marina no nibaiko ahy dia efa taratasy fialàna no nasetriko ilay taratasy filazana teo fa noho i Tahiana nanoro hevitra izay azo ekena ihany dia naleoko niakatra tany amin’ilay tale, sady nangataka taminy ireo andro roa voalohany mba hivezivezeko, ary indrindra mba hahafahako miantso an-dry Dadabe sy Bebe hiambina ny tranoko fa tsy hisy olona ao nefa izy ireo any ambanivohitra.
Na dia tsy ninoako loatra aza fa hanome izany ilay Tale dia tsy nisalasala akory izy fa dia nekeny avy hatrany ny fangatahako. Sady nomeny ahy avokoa ny toromarika rehetra momba ny iraka ampanaovina ahy any.
Vao niverina tao amin’ny birao aho vao nahatsiaro fa ilay resaka nangatahin’i Tahiana tamiko momba ilay akanjo tsy nasiako sira akory ka dia noraisiko ny telefaona, nalefako tany aminy ny antso ary nifanao fotoana indray izahay ny hariva fa hanatitra azy aho, sady tiany hampiana ihany koa aho amin’ny fikarakarako izay taratasy rehetra hanamboarako ny pasipaoroko.
Tonga tokoa ny hariva dia nitsena azy tao amin’ny farmasia aho, hay izy efa nitazana ahy avy eny am-baravaran-kely. Niara-nigadona teo am-baravarana izahay. Dia niaraka nankany an-tranony rehefa niresaka lava teny an-dalana mikasika ny fanangonana antontan-taratasy rehetra. Nolazainy fa manana namana polisy ao amin’ny Ministeran'ny Atintany izy afaka hikarakara haingana ny pasipaoro fa ny fanangonana ny pitsopitsony madinidinika no ela. 

Vao tonga tany amin’i Tahiana aho dia hafa mihitsy ny endriky ny ati-tranony. Efitra miloko mavokely feno voninkazo artifisialy no tao. Ny fanaka tahaka ny an’ny ankizy kely tia milalao ireny. Dia nipetraka teo ambonin’ny seza lehibe izay aho sady naka ranom-boankazo mangatsika izy narosony ho ahy.
Ny fahalanian’ilay ranom-boankazo no ela dia iny izy nandray ny tohatra niakatra ary navelany irery teo aho. Naleoko ihany koa namaky izay boky sy revio samihafa teo ambony latabatra iva. Tsy nisy afatsy resa-behivavy no tao, asa tokoa, fanatsaràna tarehy, lamaody, fikarakarana vatana. Ary tena misy karazany maro tokoa. Mba ahoana marina re ny fiainan’ity Tahiana ity? Fa toa feno mistery izy izany hoy aho aneritreritra.
Ity izaho manaiky avy hatrany koa rehefa misy fanasàna ataony no tena loza.
Efa nilaza taminy mivantana aho fa tsy misy mihitsy irika ny hiarahanay roa na dia haniry nify aza ny akoho, eny e! lasa lavitra loatra kosa raha hoe haniry nify fa dia izao fotsiny efa zokiny loatra amiko raha i Tahiana ka na inona na inona fitrangany dia tsy hisary zoro aminy velively mihitsy aho.

Ny olana mianjady amiko aza efa tsy tambo isaina dia hanampy izany indray ve? Sanatria. Ny maha-irery ahy fotsiny izao no mahatonga ahy hihaona aminy, ary tsy mbola foana ny fanantenako fa anisan’ny hitondra vahaolana amin’izao Alexia lasa notsaboina any an-dafy izao izy.
Reko izy fa miantso ahy any ambony any:
- "Hery an! Avia amin’izay fa misy zavatra ampisehoako anao!"
- "Angaha ianao tsy afaka midina aty, tsy aleo ve aho aloha maka aina tsara eto dia ento aty e!"
- "An, an, an! Miakara fa tsy maninona e! angaha tsy tianao mihitsy ny hijery ny efitranoko? Izaho aza efa nitetitety ny tany aminao ka ianao indray ve no avelako irery eo. Avia moa e!" sady nanarangarana teo amin’ny tohatra izy no nanao baiko tamin’ny tanany hiantso ahy hiakatra.
Dia nitsangana aho, napetrako ilay revio novakiako teo dia niakatra tany amin’ny efitranony. Nahagaga fa tena mahafinaritra kely ilay efitranony. Manopy manga tanora izay, feno sarisary maneho ny hatsaran’ny tontolo. Ary manaitra ny maso avy hatrany ireo hoso-doko manerana ny rindrina. Ny fandriana lehibe no mibahana ny efitrano ary mifanaraka tsara amin’ny lokon’ny rindrina ny lambam-pandriana. Larimoara lehibe iray misy fitaratra no maka ny sisin-trano ilany, ary emboka manitra malefaka no manenika ny efitrano. Ny fanaka rehetra dia voalamina tsara ary tena lafatra e! Manana fitiavana be dia be ny olona matory amin’izany efitra izany. Mahatamana sy mampite-hioetra.
Dia nanatona ny sary hoso-doko iray aho sady nijery ilay sonia kely nanaraka azy. Nisy soratra kely hoe “tahianaS”.  Tsy hitako izay ambara fa variana tanteraka aho. Izy nanomboka niteny vao niherika aho sady nifanonjo ny masonay.
- "Izaho no nanao sasany amin’ ireo hoso-doko ireo raha tianao ho fantatra, iny nojerenao iny izao tamin’ny tanao 2002 aho no nanao io, “fitiavana manirery” no nataoko anarany, ary ahatsiarovako zavatra nitranga tamiko vao taona vitsivitsy fotsiny izay. Dia amin’ny sary no anehoako azy."
- "Tena manan-talenta ianao ry Tahiana! Ary raha izaho manokana, dia tena diso hevitra tanteraka fa noheveriko fa karazan’ireny vehivavy manidintsidina ireny ianao fa tsy mahavita mitombina amin’ny toerana iray mihitsy. Gaga aho raha nolazain’ny tao amin’ny farmasia hoe dokotera ianao, dia izao mbola hitako fa manan-talenta sady avo lenta."
Nitsiky fotsiny izy sady nijery ahy no toa nanao fisaorana an’eritreritra tsotra dia tsotra. Nitodika izy avy eo dia naka ilay taratasy vita sora-pirinty teo ambony latabatra kely. Dia lasa nipetraka teo ambony fandriana izy no niantso ahy hanatona.
- "Ity," hoy izy, "ny listr’ireo taratasy samihafa ilainao hanaovana ny pasipaoro. Mila maka sary tapaka manakaiky be ny tarehy mihitsy, ny mpaka sary dia mahalala io tsara fa teneninao fotsiny izy hoe sary tapaka hanaovana pasipaoro. Dia ity no mety ho elaela, mitady ny karatra nanaovana fitsaràna miaramila dia entina eny amin’ny toby eny Andohalo maka ity fanamarinana voasoratra ity. Ny fanamarinam-ponenana sns e! mbola karohanao avokoa ireny."  Dia nazavainy teo ny lalana tokony halehako, ary efa natorony sahady ny antontan-taratasy rehetra mety ilaina raha haka fahazahoan-dalana hivoaka any ivelany. Dia nofaranany tamin’ny hoe:
- “tsy mampaninona anao ve raha miaraka aminao aho rahampitso hikarakara ireo fa efa naka fiatoana kely aho amin’ny asako?”
- "Fa ahoana?" hoy aho somary taitra?
Tsy niteny izy fa nidaboka teo ambony fandriana dia nijery ny valin-drihana misy sarisarin-kintana marobe.
- "Asa an! Fangatahana fotsiny ange ny ahy raha tianao e! ohatran’ny mahatsiaro te hanampy anao izany aho tato ho ato fa mampalahelo ahy ianao!"
Tsy nifampiteny izahay nandritra ny minitra iray fa nihevitra izay tokony hotenenina aho. Tampoka! tsy nisalasala mihitsy aho niteny taminy he:
- "Sao dia mba mitempo fitiavana amiko kosa ary ianao ity ry Tahiana?… "
Tsy nisy valiny ilay resaka moa izaho koa ny lamosiko no nanoloana azy.
Nitodika aho nony avy eo kanjo maso manganohano no tazako. Ny molony no nokaikeriny tsy ahafahany miteny. Ary raha nifanojo ny fijerinay roa dia nilatsaka ny ranomasony nanaraka ny takolany.
- "Sssshhhuut!" hoy aho, sady nandry teo akaikiny, nofafako tamin’ny mosoara kely teo akaikikiny teo ny ranomasony, avy hatrany dia nomeko oroka malefaka izy teo amin’ny takolany.
- "Azafady Tahiana fa tsy nihevitra ny handratra anao aho tamin’ilay teniko teo. Tena mifona mihitsy fa tsy hamerina ny tahak’ireny intsony aho!"
- "Eny e!," hoy izy, raha ny tantarako no ambarako dia mbola betsaka no tsy fantatrao ary niaina ny mangidy sy mafaitra aho, ary nisy ihany koa ny nahafinaritra dia tahaka izao fotoana ahafahako manampy anao izao. Tiako ho fantatrao fa raha tena lalim-paka ny fitiavana, ny fanehoana izany voalohany indrindra dia ny famelàna ny olon-tianao hanatanteraka ny faniriany. Dia izao kasaiko hatao aminao izao. Tahaka ny hoe raha misy vorona faran’izay tianao dia ny famelàna azy hanidina no tokony hatao hiainany eny amin’ny tontolo fa tsy ny famatoranao azy ao an-tranonao na sanatria gadraina anaty vy akory."

Tampoka niarina izy no naka toerana teo amboniko. Tsy nandà mihitsy aho fa nosafoiny tamin’ny tanan-droa ny takolako dia nampidininy teny amin’ny tratrako sady notsindritsindriany malefaka. Naka fy ny vatako teo izy, tsy niteny fa ny fanotran’ny tanany ahy no narahiny maso tsara.
Te hamazivazy azy aho tamin’izay hanalàko ny sorisoriny.
- "Fantatrao ve ry Tahiana ny zavatra tiako eny aminao?"
- "mmmhhh, asa? Inona hoy ianao?"
- "Annn! …ireo nononao anankiroa ireo!"
- "Andray ry Hery! Ianao ity miteniteny foana mihitsy, izany ve dia mba filaza eo anoloan’ny vehivavy. Ianao ity an! Sady nofenjainy mafy ny takolako hanaratsy tarehy ahy."
- "Nonoko, ny nonoko! Maro ny nitsiriritra ireo hatramin’izay, tsy lahy tsy vavy, eny fa na dia i Malala aza."
- "Eny e! fa ny tiako hanontanianao anao ange dia hoe raha ny taona anananao, ahoana ny fomba ataonao mbola mampijoro tsara azy ireo fa tsy miroraka?"
- "Mbola tsy fantatrao marina fa tamin’izaho nianatra momba ny farmasia tany an-dafy dia nianatra ihany koa aho momba ny fikarakaram-batana. Izy io dia tena asa manokana mihitsy, ary fantatro avokoa ny tokony hatao na tsia mikasika ny fikolokoloana azy. Ny ahy ireo aloha dia voa-janahary fa tsy nampiana « silicones » tahaka ny fanaon’ny sasany an!"
Fa io samy manana ny toe-batany ny tsirairay, ao ny kely, ao ny antonony tsara, ao ny lehibe. Ary ny mahatonga io samihafa dia satria tsy mitovy ny tahan’ny tsirim-panentan’ny vehivavy tsirairay. Fa ny tiako hataon’ny vehivavy fotsiny dia ny hitiavany izay ananany aloha. Satria mantsy matetika dia matetika ny vehivavy dia lasa manana « complexe » amin’ny nonony.
Ka ianao koa ange lehilahy ka ahoana ary no hitantarako anao izany e! Ny anao zara raha mba loha-nono no tazana mivoitra dia ny ahy no tianao hofantarina."

Tsy aritro intsony ny nahita ireo voasary lehibe roa manoloana ahy fa dia nalefako teny ny tanako hankafy ny halemileminy ary tsaroako fa niha-nihenjana tsimoramora ny filahiako tao ambany tao.
Notohizako ihany ny nataoko ary ireo lohany kely roa mivoitra amin’ny lamba no nokitikitihiko ary nampitsikitsiky azy. Tsy ariny intsony fa nalàny ny tanako fa mangitiktika loatra hono.

Injay fa misy lakile mamoha ny varavarana any ambany any, niala teo amiko izy dia nitsangana sady lasa nangarangarana tao amin’ny tohatra.
- "I Manitra angaha izany?"
- "Hay ve indry efa ao e! dia efa lasa saina mihitsy aho fa efa nifindra lasy angamba ity rahavaviko."
Iny i Tahiana nidina tany ambany, dia nifampiresaka tao izy roa.
Niarina teo ambony fandriana aho. Zarako aza nisy izay rahavaviny izay niditra dia notapahina ilay nataonay teo sao dia ho lasa lavitra indray.
Reko miakatra any amin’ny tohatra any indray izy niantso ahy mora hoe
- "Hery an ! avia fa misy ny rahavaviko ao tiako hampahafantarina anao. Tsy maninona ve raha midina any ambany isika?"
- "Eny ary e! tsy mampaninona mihitsy."

Vehivavy somary fohifohy izay ilay rahavaviny. Mbola tanora kokoa fa hita ihany fa mbola zokiko aman-taona.
- "Izy no Hery, …, namako."
- "Faly mahalala anao, ianao no …. ?"
- "Manitra, torak’izany koa ! sady somary nitsiky izy no mbola niteny hoe hay ve ianao ilay Hery e !!!" no vao mainka izy lokilokin’ny hehy.
Dia gagagaga teo aho, i Tahiana kosa menatra be tsy nahateny mihitsy;
Asa na inona na inona no notantarain’i Tahiana fa misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy. Afaka kelikely vao nitohy ny resaka.
- "Tena faly mahafantatra anao mihitsy aho ry Hery fa hitako no… sady nodominy tamin’ny sandriny ity rahavaviny. Aza matahotra ianao fa be sangisangy izay mantsy izahay roa. Ary izahay roa irery no mipetraka ato fa monina any ambanivohitra any ny reninay ary efa tsy eto intsony ny rainay.
Izay fa ilaozako aloha ianareo fa hampirina ireto entako ireto aho." Lasa izy namonjy ny lakozia.

Asa tokoa izay ifampiresahan’izy roa, fa raha izay roa andro tsy nodian’i Tahiana an-trano izay dia tsy maintsy hametraka fanontaniana amin’ny iray. Fa na izany aza, tonga dia azoko fa efa lalim-paka ao anatin’i Tahiana ny fitiavana ahy.
Izao vao tsapako izany hoe misy olona tena tia, ary potika tanteraka amiko, izaho kosa tsy manana fo mitempo aminy mihitsy. Mety nisy ihany angamba tany aloha tany fa mety tsy sahy namboraka toy izao. Fa toa tsapako any anatiko any fa misy fo mandondona amin’ny foko nefa tsy tiako hosokafam-baravarana mihitsy. Raha ianareo ny tamin’ny toerako, sahiko ve ny hamboly fitiavana tsy misy fakany, na hamelon'afo tsy misy kitay?
Asa, izao tokoa angamba ny mahatonga ny sasany hanararoatra ny fitiavan’ny vehivavy ka indraindray mamela takaitra tsy azo afenina.
Eritrereto fa na dia ny elanelan-taonanay fotsiny aza dia tsy azoko sangiana intsony. Mbola mety hisy irika ny ahafahany mahita izay olon-tiany nefa raha araraotiko dia ho rava tanteraka izany.
Sanatria amiko, raha hanaiky izay fitiavany izay aho. Ary i Alexia no masaka ato an-tsaiko, ny hahita azy no afo mirehitra mila handoro ahy ka te hanainga handaozako tanindrazana hamonjy toerana mbola tsy nolalovako akory.

Nentin’i Tahiana niakatra tany ambony indray aho dia nosoloiny ilay akanjon’i Mama, navalony tsara.
- "ohatran’ny menatra be aho hanome anao ireto akanjo ireto amin’izao fa tokony hosasako aloha, nefa aleoko manome anao azy izao mba ahatsiarovanao ahy."
Navalony ireto akanjo sady naka harona pilasitika izy dia nataony tao.
- "ohatran’ny tena mangataka be aminao aho fa tsy mampaninona anao ve raha mba asaiko ianao misakafo aty aminay anio hariva?"
Toa nisalasala kely aho nefa nanaiky ihany, amiko koa zarako aza mba misy namana hiresahana amin’ity sorisory nahazo ahy.
- "Eny ary," hoy aho, "fa izao fotsiny, manampy anao aho hikarakara ny sakafo fa mba te-handray lakozia ihany koa aho izany!"
- "Tsy maninona mihitsy," hoy i Tahiana sady faly ery. "Andao ary hidina hikarakara ny nahandrontsika. Sady i Manitra izao efa te-hiala sasatra fa roa alina izy irery no niandry trano tato."

Dia niaraka nikarakara ny sakafonay telo izahay. Hitako tena faly mihitsy i Tahiana mahita ahy eo anilany eo. Mifanojo ny masonay roa indraindray dia mifampitsiky. Indraindray izy manoro ahy ny tokony hatao hahatsara ny nahandro. Indraindray izy toa te-hanoroka ahy mafy fa mody mifehy tena fotsiny. Raha izao no misy pitik’afo tahaka ilay tamin’ny vao maraina dia lasa efitra fandriana ity lakozia ity. Fa ny nahagaga dia nionona tamin’ny fisiako teo akaikiko teo fotsiny izy. Nisy fanontaniana nanitikitika ahy ihany koa dia ny hoe  manana bika tsara sy endrika raha i Tahiana, ary manam-pahaizana ihany koa fa nahoana no tsy nahita izay sahaza azy izy hatramin’izay? Valin-teny tsotra no navaliny ahy.
- "Fatra-pifidy loatra aho ry Hery an ! Nahita fy tamin’ny fitiavana ihany koa tany am-boalohany. Rava tampoka teo iny dia lasa nanana valifaty nikotrika tamin’i Malala dia iny aho lasa nianatra tany an-dafy. Nanary dia tamin’ny fianarana. Nony tafaverina dia nitady hatrany izay mba tsaratsara amiko, nivezivezy tetsy sy teroa, voafitaka, nototofan’ny sasany fampanantenana tsara lahatra. Tsy nanam-pitiavana intsony. Dia izao."
- Aza matahotra ianao fa tsy foana ny fanantenako, hahita izay sahaza anao foana ianao. Matokia ahy fa misy hatrany any."
Afaka elaela voa vonona ny sakafo nomaninay roa. Namboarina ny latabatra. Vita dia nantsoiny i Manitra. Akanjo fohy kely hatreny amin’ny foto-pe no nanaovany, tsy menatra akory. Ny masony tsy miala aminay roa. I Tahiana amin’io te-hibedy azy nefa tsy sahy fa vao mainka aza menamenatra izany; ny sakafoko no nohaniko tsara, ny fen’i Manitra rahateo takona tao ambany latabatra tao. Resaka izany nataonay izany. Vita ny sakafo dia iny i Tahiana nitsangana nampirina ny teo ambony latabatra. Tsy navelany mihitsy aho hitsangana fa nasainy niresaka tsara tamin’i Manitra. Tafaverina avy any an-dakozia izy dia nasainy nanaraka azy aho hiakatra any ambony, iny koa i Manitra nitsangana nanaraka anay no sady nitsikitsiky…

Pejy 29
2006/04/24,10:32

Niezaka nanarinary dia tamin'ireo asa be miavosa mitady hanempotra ahy aho saingy tsy tafatombina ny saiko noho ilay taratasy iray monja sendra nandalo ny masoko nisy ny anaran'i ALEXIA teo ivelany. Nitambolona  daholo indray ny alaheloko. Lasa tany aminy ny eritreritro rehetra. Nitsangana vetivety aho sady nijery tsara ilay antontan-taratasy nandalo teo amiko. Hafa mihitsy ilay sary nipetaka taminy, ary mbola zaza ny fijery azy. Ny taona nahaterahany voasoratra rahateo nanamarina izany. 
Ndry! zazakely mahafatifaty tokoa angamba izy ity sady nitsiky aho no nanembonembona ilay olon-tiako. Any izy izay! Velona sa maty? Matoa aho tsy naharay vaovao, dia mbola manana fanatenana be aho fa ho avotra soa aman-tsara izy. I Toky sy Cynhtia ary Malala izay mbola eny ambony fiaramanidina, na efa miantsona any Paris. Miandry fa atao ahoana moa e! Raha mba afaka mifampiresaka amin’i Alexia mivantana tokoa aho mantsy dia hisy lanja mavesatra hiala ato am-babeko ato. Na dia mafy aza ny asako, dia naleoko ihany nihafy namita izany arak’izay azoko natao, ary matetika rehefa te-hivoaka hody iny ianao vao tena mihisatra tsy misy ohatr’izany ny fotoana. 

Raha tsy nipaika ny tamin’ny iraika ambin’ny folo sasany atoandro vao niala teo amin’ny biraoko aho. Nivoaka ny fiasàna handeha hisakafo no fikasako, kinanjo ny làlana nankany amin’ny farmasia nisy an’i Tahiana no indro nizorako. 

Narangaraniko aloha teo am-baravarana fitaratra sao dia mba mahita an'i Tahiana avy hatrany aho, saingy tsy hitako izy dia voatery niditra ihany aho sady nanontany. Nilaza ireo mpiasa tao fa i Dr. Tahiana anie tsy miasa ao am-pivarotana fa manana ny biraony manokana. Rehefa miandry raharaha ihany izy vao manampy azy ireo mivarotra, hoy ilay olona niantefan'ny fanontaniako. 
Dia niantso ny tany ambony ilay mpiasa ary naniraka ankizy hitondra ahy hiakatra ary hiditra tao amin’ny misy azy. Somary sadaikatra ihany aho, toa misolantsolana tampoka amin’ny fotoana tsy ampoizina. Asa tokoa, fa teren’ny zava-misy ka tsy maintsy manao izao. 
Inona tokoa moa no azoko atao? Tsy an-tany tsy am-parafara! Ka izao te-hihaona mafy amin’i Tahiana izao no hitako fa mety hahitako izay mba rariny kely na dia saro-tadiavina aza. 

Vao tafiditra aho dia efitra lehibe nahitana birao maromaro mitovy no hitako, samy misy solosaina avokoa. Somary nitsipalotra kely ny masoko nijery izay misy an’i Tahiana. Hay manao tablier fotsy avokoa ireo mpiasa teo. Vao tafiditra anefa aho dia nitsangana i Tahiana sady nitsiky, dia nanatona azy aho sady noraisiny ny tànako. 
- "Fa angaha moa tsy efa nifankahita isika tamin’ny maraina no miverina mifampiarahaba indray." 
- "Hay tokoa moa! lasalasa koa ny tànako. Fa inona no antony hitadiavanao ahy?" 
- "Tsy izany fa… (toa tsy hitako izay hotenenina), … fa te-hisaotra anao be dia be aho tamin’ny nataonao ahy omaly alina.  Asa, ho fisaorana anao dia te-hanasa anao aho raha afaka ianao mba hoe miara-misakafo atoandro isika izao." 
- "Izao ve? Raha izao aloha dia tsy mety amiko satria fialan-tsasatra kely fotsiny no azoko atao, ary ato ihany aza aho no misakafo; indrindra fa niera kely aho nody tamin’ny maraina ka tsy maintsy mamita ny asako. Rahariva angaha tsy mety?" 
- "… rahariva, fa amin’ny firy ianao no miala eto?" 
(tena satriko tokoa raha izao atoandro izao, fa diso hevitra aho, tokony ho fanomezana no natolotro dia vita tany ny resaka, nefa misy tanjona tiako hahatongavana dia ny hahazoako vaovao avy amin’i Alexia sy Malala - izay rahariva izay manjary misy hevitra hanita-dàlana indray fa tiako kokoa ilay voafetran’ny fotoana atoandro dia samy miverina miasa rehefa vita ny resaka) 
- "Amin’ny dimy aho no mirava, ary ianao?" 
- "Afaka mandalo eto aho amin’izay ora izay fa tsy maninona." 
(dray ity hadalako, dia nanaiky tokoa aho marina, tsy maintsy hisy olana indray izao ny amin’izay fa aza hitako!) 
- "Eny ary," hoy i Tahiana. "Andrasako eto ianao fa aza mandiso fotoana an!" Tonga isika dia mankany amin’ilay restaurant nifankahitantsika tamin’ilay indray hariva iny. Tsy mampaninona anao?" 
- "Eny e! Tsy mampaninona akory sady avelako amin’izay ianao fa hitako koa fa be asa!" 

Dia nitodika aho namonjy ny varavarana, sady lasa no somary nanenina. Efa tena tsy mitombina marina ny saiko ka tsy manana fanapahan-kevitra matotra fa mpanarak’onja fotsiny dia atopatopan’ny ranomasina amin'izay tiany hametrahana ahy sisa. Dray, dray, dray! Raha tsy ho avy amin’ilay fotoana anefa izao dia ho afa-baraka! Tsoriko fa mbola manenina hatrany aho tamin’ilay fotoana nifankahitanay farany iny. Ary mino aho fa raha tsy nisy iny resaka silipo hadino iny dia mety tsy ho nisedra izao olana goavana izao akory aho. 

Iny aho no namonjy toeram-pisakafoanana, niverina tao am-piasana tamin’ny iray ora atoandro, dia nanohy ny asa aman-draharaha sy variana teo. Tsy tiako ho avy mihitsy ilay amin’ny dimy ora, nefa poa tahak’izay dia nigadona ny tamin’ny efatra ora sy sasany, hiomanako hamonjy an’i Tahiana. Sady te-hiala mafy aho, nefa efa nanaiky ny ho tonga haka azy, ka atao ahoana moa. 

Satriko hitantara aminareo ny nitranga raha nitsena an’i Tahiana tao amin’ny farmasia aho, saingy tantara lava ny amin'iny, fa ny tsapako dia ilay fitsiky toa maneso nataon’ilay mpandray vola nahita ahy sy Tahiana nivoaka. Asa, mihevitra zavatra hafa angamba izy! Ny amiko kosa anefa dia madio ny saiko. Marina fa nisy ilay fisaikaizàna tao anatin’ny fotoana tsy nampoizina tamin’i Tatiana, fa amiko tsy iverenako intsony iny fa nanimba ny ho avinay sy Alexia mihitsy. Ary raha ny elanelan-taona misy aminay dia tena sakana amiko tsy hahatanterahan’izany. 

Teny an-dàlana dia resaka asa no nanombohany. Nanontany izay fahasalamako izy avy eo, tsy dia lavitra ny farmasia iasàny rahateo moa ilay toeram-pisakafoanana ka vetivety dia tonga tao izahay. Vao tafapetraka dia natao ny komandin-tsakafo, dia niandry izahay sady nitohy indray ny resaka. 
Tsy haritro fa dia nanontany azy aho hoe:
- " Hay ve ianao ka Dokotera e?" 
- "Eny" hoy izy, "maro no tsy mahafantatra fa dokotera aho ary nianatra tany an-dafy mihitsy mikasika ny farmasia. Fa ahoana no nahafantaranao izany?" 
- "Sendra niantso an-telefaonina aho dia nilaza ry zareo mpiara-miasa aminao fa hoe Dr. Tahiana no misy ato." 
Somary nihomehy izy sady nijery ahy. 
- "Fa noheverinao fa inona aho? mpamafa trano angaha?" sady lokilokin’ny hehy izy. 
- "Eny e! maro tokoa no tsy mahafantatra fa manana « doctorat en pharmacie » aho, ny antony angamba dia ny fomba fihetsiko sy ny fitafiako. Fa aleoko toy izao, sady izaho koa ange tsy miseho mivantana mivaro-panafody eo e! Zara raha hitanao iny indray alina iny fotsiny aho tamin’iny fa nanao «garde» izahay dia mba anjarako no teo." 
Dia navalony teo iny resaka iny fa navadiny tamin’ny olako tamin’izay ny manaraka. 
- "Fa izao e!" hoy izy, "misy olana goavana mihitsy angaha aminareo sy Ratrema no nanao ireny omaly hariva ireny ianao ity?" 
- "… asa, te-hahafantatra moa ianao nefa efa mahalala ny sasantsasany amin’ny tantara, fa dia azoko ambara aminao izay hany fantatro…" 

Dia notantaraiko azy tamin’ny antsipirihany izay nitranga mba hahazoako ny fony sy ny fitokisany ahy raha sendra miantso tampoka i Malala, fa izay moa no tena tanjoko. 

- "Hay ve ka izany e! Dia inona izany izao no fanapahan-kevitrao?" 
- "Araka ny nolazaiko taminao, dia tsy mahalala mihitsy aho izay misy an-dry zareo, na aiza na aiza. Ny fantatro fotsiny dia ny fiaramanidina …" 
Raha mbola teo am-piresahana teo izahay dia indro fa tonga ny sakafo nafaranay. Nisava ny poketrany i Tahiana sady nanome ahy fanafody hafa indray. 
- "Iny aloha hano, fa mahatsara anao taorian’ilay omaly, ary mitandrema amin’ny sisa fa tsy voatery ho eo foana aho akory," sady somary nananatra kely izy. 
Dia nihinana izahay nony avy eo. Samy nankafý izay nafarany avy. 
Teny an-tsefatsefany teny dia nolazaiko azy fa tahaka ny vorona voafatotra aho ka tsy afaka hamonjy ilay tiany. Ny asa mangeja ahy, ny ranomasina mbola tsy niampitako mihitsy, nefa tena fahabangàna faran’izay lehibe amiko ny tsy mahita an’i Alexia; ary tsy mahalala akory izay vaovao nefa olona marary miady aman’aina no nahitako azy farany. 

Saika tsy zakako intsony ny alahelo tao am-poko fa nanganohano ny masoko ary niondrika aho ka ny handriko no natohoko ny moron-databatra. 
- "Tsy aleo ve," hoy i Tahiana, "tohizana any an-tranonao ity resatsika ity fa manjary hojerijeren’ny olona eto isika?" Sady niantso ilay «serveuse» izy nampanao ny fitambaram-bola. 
Sadaikatra tampoka aho, sady nitraka, ny masoko lasa mena vetivety teo. Fa inona indray ity? Tsy ny tahak’izao ihany ve no nandavo ahy tamin’ny farany? 
Tsy hitako izay natao fa naleoko nanaiky tsy sazoka, izy rahateo nitsangana nandoa ny vola fa navelany irery teo amin’ny latabatra teo aho. Nitsangana koa aho nanaraka azy dia nilaza fa tokony ho izaho no nandoa ny lany satria izaho no nanasa. Novaliany anefa fa izaho hono no mandoa ny fiarakaretsaka mody. 

Dia iny izahay nandray fiara nody tany amiko. Tsy nisy nifampiresaka teny an-dàlana. Asa izay tany an-tsainy tany, fa izaho kosa nanahy ny hiafaran’ity alina ity. Dia ho sahiko ve ny hiroboka ao anaty rano lalina efa tena nanafotra ahy? 
Asa, fa zara aza mba misy namana hiresahana sy mahalala ary mahatsapa ny adin-tsaiko. Efa niha-maizina ny andro vao tonga tao an-trano izahay. Novohaiko ny trano dia nampandrosoako izy ary nasaiko nipetraka. 
Tsy vita akory izay dia injay fa naneno ny findain’i Tahiana tany anaty poketrany tany. Navoakany sy nojereny aloha dia novaliany. Ary lasa izy nivoaka tany antokontany nifampiresaka tamin’ilay mpiantso. 
Niontana ny foko. Enga anie ka i Malala izay. Narahiko moramora izy avy ao aoriana nefa toa nitsoaka ahy. Asa! Toa tsy fahalalam-pomba be izany ataoko izany? May tsinona aho ka! 
Niverina teo an-tokonana aho niandry azy. 
Tsy niteny izy nony avy eo, tsy nivolana fa tsiky zary tenany no natolony ahy. 
Tsss! aza manonofy marina letsy ry Hery fa raha te-hatory dia fotoana fanaovana izany izao a! Niditra tao antrano izahay nony avy eo. 

Vao tafiditra kelikely anefa izahay dia injay fa nitraotrao be ny orana tao ivelany tao, tsy nifandrenesana teo an-tokontany. Nakatoko ny varavarana sady nanidy izay varavaran-kely rehetra aho. 

Dia notohizako ny resakay: 
- "Asa raha fantatrao fa tsy misy andrasako izao afa-tsy ny antso avy amin’i Malala. Koa raha sendra miantso anao izy dia azonao atao ve ny milaza amiko izay misy azy? Sa izy ilay niantso anao teo?" 
- "Tsss! fa ahoana koa no itenenanao izany? Eny e! Fantatro ny ahiahinao! Jereo izato ianao tahaka ny akoholahy voakapoka. 
Fa mikasika ilay hoe handehananao any an-dafy hitady an’i Alexia. Ianao milaza fa ny havanareo any tsy dia mifandray aminareo akory, dia aiza ihany koa moa no alehanao nefa ny misy azy ireo aza tsy fantatrao? Fa angaha heverinao fa tahaka an’Antananarivo i Paris ka hoe ho hitako atsy amin’ny hopitaly HJRA na HOMI Soavinandriana ry zareo? Dia jereo ihany koa, ianao ihany no milaza fa tsy azo avela ny asanao! Raha izany ianao dia tokony hametra-pialàna, kanefa mety hangataka onitra be aminao ny teoram-piasàna, ary na ny taratasy hanomananao ny dia aza ange tsy ho vita vetivety e! Volabe mihitsy no ilainao vao afaka mahazo <<visa>> ho an'ny fizahantany ianao; ankoatr'izany ny fampiantranoana, ny hotely, ny fivezivezena! Dia efa tafaverina eto ry Alexia vao afaka handeha ianao, nefa ny asa navotsitra, ny vola lany hatakalo Euro. Ary ianao ve mihevitra fa tsy nisy akony tamin-dry zareo iny nataonao teny Ivato iny? Asio fiheverana ihany ry Hery ny ho avy fa aza manao hevitra bontolo fotsiny a! Raha teo amin’ny toeranao aho aloha dia aleoko miandry e!" 

Tena azoko amin’izay fa i Malala no niantso an’ikala ity teo. Tsy maintsy ataoko fantatra androany alina ihany izany… 

- "Aleo aho aloha hikaroka izay azoko haroso anao fa ilaozako miresa-be eto fotsiny." 
Dia iny aho nitady ranom-boankazo tao anaty vata fampangatsiahana. Hay narahiny tsimoramora aho sady nofeheziny tamin’ny tànany ny kiboko sady namaha ny bokotry ny lobako izy. Ny tànany ilany nakariny ambony nisafo ny tratrako; ny ilany indray nidina ambanin’ny foitra sy nitsofoka tany anaty patalohako. Tsy nahahetsika aho aloha. Ny hatsiaka no tsaroako nivoaka avy tamin’ilay vata, nefa ny hafanan'ny tànany no niaro ahy, ny jiro avy ao anatiny nanazava ity tànany efa mikaroka ireo loha-nonoko kely. Efa fantatro fa tsy maintsy hanao izao i Tahiana. Satriko ve hotohizana, sa hoteneniko izy hijanona?! 
Raha ny nofoko no mitondra ahy dia hobataiko izy ary hampandriako eo ambony taila fotsin’ny lakozia ary hanaparako ny filàko rehetra sy hanalako ny sorisoriko. Fa raha ny foko sy ny saiko ny mibaiko ahy, dia asaiko hajanona avokoa izao ataony izao, ary hotantaraiko azy fa anisan’ny nahatonga izao rehetra izao ilay nataonay farany iny. Dia sanatria ve ho sahiko ny handetika kokoa ny fantsika efa mandratra ny foko? Vaka teo ny saiko. 

Tsapako amin'ny hoditro ny hafanan'ny tànany, midina manafosafo moramora ny ambany foitrako. Vao nahakasika kely ireo volo madinika fotsiny ny ratsan-tànany dia injay fa reko miha-mihenjana ny filahiako. Mitombo ny filàko hitady firaisana ara-nofo aminy. Toa tsy haiko hajanona fa ireo nonony roa no tena reko mitohaka ao an-damosiko. Tiako be ilay safosafo nataony. Nampiany oroka malefaka tao amin'ny hatoko rahateo koa moa. 
Raha nihena ny hevitro hampijanona izao ataony ahy izao, dia ny filàna tao anatiko kosa toa nitombo sady te-hihazakazaka handrifatra tsy ho tanako intsony. Nisento kely aho dia nihodina, ny tànany lasa namonjy ny lamosiko indray ary namihina ahy... nefa: somary natosiko izy hanalavitra kely fotsiny mba hisian'ny elanelana taminay. 
- "Tahiana a!", hoy aho, fantatro ny tianao hahatongavana fa misy zavatra tiako horesahiana aminao. 
- "Inona?" hoy izy somary niangoty kely sady niezaka ny nandroso hananika ny molotro fa tsy navelako. 
- "Asa raha fantatrao fa tamin'ilay isika nanao tahak'izao ilay indray hariva iny... dia fantatr'i Alexia ny farany ka izay no lasa ady saritaka taminay roa ary mbola tsy voavaha akory hatramin'izao." 
Najanony ny fihetsiny rehetra, novahany ny tànany dia nobanjininy tsara aho. 
- "Tsy azoko," hoy izy, "fa ahoana no nahatonga anao hiteny izany?" 
- "Izao fotsiny e! Tsy mandà ilay fanampianao ahy aho hatramin'ny omaly, ary mbola tsy ampy aza ny fisaorako anao... fa noho ilay silipo adinonao tato an-trano dia tsoriko fa tsy te-hanao firaisana aminao intsony aho." 
- "Fa maninona anefa no tsy noteneninao ahy hatramin'izay izany? Sao heverinao fa tsy mbola hitako tao anaty "douche"-nao ilay izy tamin'ny maraina teo? ary izaho aza nihevitra fa matoa mbola sahinao notehirizina tao iny dia nisy fahafinaretana hafa nataonao taminy?" 
Niaka-peo tampoka ny anao vavy! Asa, tsy tiako be ny fiteniny. Tsy hitako intsony izay havaly azy fa nahavita nikarokaroka izy matoa nahita ilay izy. Ary saika hadinoko akory aza ny toeran'iny silipo mainty iny taorian'ny nahitàn'i Alexia azy. 
-"Tu me dégoutes!", sady nalainy ny poketrany no lasa izy namonjy ny varavarana. 
Vao nisokatra anefa, mbola oram-be nivatravatra no tao ivelany tao. Nosokafany ny poketrany, tsy nahita elo. Avy hatrany izy dia nivoaka sy nitsotsotsotso tany an-tokontany efa difotry ny ranon'orana. 
Taitra aho nahita azy lasa tampoka tsy natahotra ity oram-baratra. 
Nihazakazaka koa aho nanenjika azy teny am-bavahady. Loza ity! Sahiny ve ny ny hanao izao? Na dia olona adala aza angamba tsy hihevitra ny hivoaka tsy manana elo hialofana akory. Ny andro alina, ny riaka eny an-dàlana aza mety hahazaka olona.... 
Iny izy saika hamoha ny vavahady iny no nosintomiko hanaraka ahy hiverina. Vetivety vonton'ny rano hatramin'ny atin'akanjoko. Ary fantatro fa tahak'izay ihany koa ny azy. Nosarihiko mafy fa tsy nety nandeha, hany heriko dia nanao an-katerena azy, ny feny roa sy ny lamosiny no nobataiko, namaly mafy ahy hatrany izy arak'izay azony natao. Ny tànany nidarodaroka ny lamosiko fa nihafiako ambara pahatongako tao an-trano. 
Vao tafiditra dia napetrako teo ambony seza lava. Hotsaka tanteraka izahay roa. Izy etsy toa mangovingovitra, ny valanondranony manakotsako ao anatin'ny hamandoana. Loza inona indray ity hiseho marina! Tsy hitako izay hatao, hany hevitro dia nibata azy indray ka nitondra azy niakatra tao amin'ny efitranoko. Tsapako fa nangatsiaka be izy hatrany anatiny any. Napetrako teo ambony fandriana ary naka lamba famafàna aho tao anaty larimoara, ary iny no namafako ny volony. Dia novahako ilay akanjo lava efa honaky ny orana dia nosintoniko hidina hanalàna azy. Nanaiky tsy sazoka fotsiny izy fa tsy niteny. Ny vatany iray manontolo mbola nangovitra be. Ireo atin'akanjo sisa teny amino, nefa mbola tena hotsaka ihany koa. Vao nalako ilay tadin'ny tati-nono dia fetaka teha-maina no nifatratra tamin'ny tarehiko. Dia niala aho sady nanolotra azy ilay lamba famafàna. Nefa izy aza tsy nahavita hetsika intsony fa vizana tanteraka. Niverina teo aminy aho sady nanamaina ny vatany. Dia nakipako ny lambam-pandriana dia narakotro azy. Nitsangana aho naka izay akanjoko maina dia nidina tany ambany nisolo ny teny an-koditro ary namàna rano tamin'ny fatana. Niverina indray nijery azy efa mibonoka tao anaty lamba. Navoaka ny bodofotsy sy ny akanjo maina afaka nomeko azy. Ny masony fotsiny no mipitrapitra nanezaka nanala izay atin'akanjo teny aminy, kanefa naleoko nihodina tsy nijery azy akory. Sady lasa aho nidina tany ambany. 
Vetivety dia vita ny rano mafana, nataoko tao anaty tavoahangy. Ny ravim-boafotsy mbola mivaivay no nentiko hosotroiny. Nosokafako avy any ambany ny lamba dia natsofoko ilay tavoahangy feno rano hitondra hafanana ny manodidina ny tongony. Nareniko izy avy eo ary nampiako hanidy ny bokotr'ilay akanjo nomeko azy. Dia nasaiko nisotro ilay ranon-dravim-boafotsy efa nomaniko ho azy izy. Tsy nisy nifampiteny izahay efa ho minitra maromaro. 
Tsy aritro intsony fa hoy aho: 
- "Ataoko angamba fa tsy maintsy matory atý indray ianao anio alina. Tsy maninona fa atsy amin'i efitr'i Mamanay aho no hatory fa aleo ianao mijanona eo! Ao ambadika ao aho raha misy ilànao ahy." Sady narehitro ilay jiro kely teo andoham-pandriana dia lasa aho nankao amin'ny efitra ilany nanomana izay hatoriako. 
Loza izany! omaly, izy no namonjy hay; izao indray, izaho no voatery mamonjy azy. Nidina indray aho nisotro ihany koa ny rano entiko hanala ny hatsiaka rehetra tany anatiko tany, tsy ho tantiko mihitsy ny hahazo aretina amin'izao fotoana izao. 
Navoakako daholo ny zavatra rehetra tao anaty poketrany fa sao nisy tsy mahatanty hamandoana. Gaga ihany aho fa nahita ny anarako tamin'ny taratasy iray sady misy ny laharan'ny findaiko. Nojereko indray ny laharana farany tamin'ny antso voaray tamin’ny findainy, laharana lavabe tsy tahaka ny mahazatra fa antso avy tany ivelany. Toa mifono zavatra maromaro mila hazavaina amin'ity Tahiana ity. Dia naparitako teo ambony latabatra kely ireo zavatra rehetra tao anaty poketrany, hanamaina ireo taratasy hafa tao. 

Mbola nandamina ilay fandrinan'i Neny aho sady nampirina ny efitrano ka afaka adiny iray vao niverina tao amin'ny efitra nisy an'i Tahiana. Hay efa matory izy noho ny havizanana nanjo azy. Dia nalaiko avokoa ny akanjony lena be teo ka nahahako tao amin'ny efitrano fandroana. 

Saika tsy nahita tory aho iny alina iny. Marobe ireo zavatra mifamahofaho ao an-tsaiko. Alexia, Malala, Toky, Cynthia, Ratrema, ny asa tsy ho tanty intsony ary tsy azo ialàna, dia miampy ity olana vaovao ity indray, Tahiana! 
Handeha hitady an'i Alexia aho ve? Ary any amin'ity Tahiana ity ve ny vahaolana amin'izao tranga misy ahy izao? Asa hoy aho fa dia aleo ny ampitso no hanambara. 
Tsy nopizinin-tory aho iny alina iny; vao mba renoka kely dia taitra indray. Farafara natorian’i Neny rahateo ity misy ahy, ka nahatsiaro sy manembonembona azy tsy hita be ihany aho! Hany ka raha vao nandre ny feom-boron-kely voalohany aho ny maraindraina dia tafarina teo am-pandriana. Novohaiko moramora ny varavaran-kely, dia nidina tany ambany aho. Nosokafako avokoa izay rehetra varavarana, na kely na lehibe, hidiran’ny rivotra vaovao. Nivoaka teny an-tokontany aho nony avy eo mba haka rivotra madio. Nahafinaritra ahy ny nihaino ireo siokam-boronkely mikalo ny hatsaran’ny tontolo manodidina. Tanàna somary lavitra ny arabe moa ny tranonay, kanefa tongan’ny fiara soa aman-tsara. Mangina dia mangina ny tontolo, mamela ireo voronkely hikalo fitiavana tsy mety ritra rehefa niharitra ny ora-mikija nandritra ny alina. 
Fanaoko ny mihazakazaka vao maraina manodidina ny tambohonay sady mijery izay simban’ny orana tamin’ny alina, na ny ivelan’ny trano izany na ireo hazo fihinam-boa manodidina. 
Vita izay dia nanatanjan-tena teo amin’ilay vy mahazaka izay aho, nanabokona ny sandriko sy manenjana ny hozatro rehetra. 
Teo am-panaovana izany indrindra aho no injay fa misy hira mandeha amin’ny onjam-peo avy ao amin’ny lakozian’ny mpifanolo-bodirindrina amiko. 
Fantatro tsara ilay izy, na dia malefaka dia malefaka aza ny fandrenesako azy. 
Hiran’i «Joe Dassin», «l’été indien» no lohateniny. Mampahatsiahy ahy zavatra marobe niainanay sy Alexia herintaona lasa izay: 

«…c’est comme si j’y étais… je pense à toi!… 
où es-tu? que fais tu? 
Est-ce que j’existe encore pour toi…