Tadiom-pitiavana

« Pejy 81 | Main | PEJY 83 »

PEJY 82
2006/09/29,03:33
   Raha vao nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Charles de Gaules izy mianaka dia tsy andrin'i Alexia ery ny hijerena izay voalaza teo amin'ireo filazana ny fahatongavan'ny fiaramanidina. Henony fa nidobodoboka mafy ny fony raha vao nahita ny anaran'ny zotra  Air Madagascar niseho teo.
- "Dada a! efa
tonga hono ry zareo fa ndao haingana!" sady noraisiny ny tanan'i Mahefa hanaraka azy.
Tamin'izay fotoana izay indrindra koa anefa no naneno sady nihovitrovitra ny finday tao ampaosin'i Mahefa.
- " Izay angamba ry zareo!" hoy izy sady noraisiny haingana ilay antso.
- " Allo! ... Pr Mahefa!" hoy ilay feo izay tsy dia vaovao firy tamin'ny Mahefa intsony.
- " Dr Mihary,
Tonga soa ianareo, aiza izao ianareo io?"
- " Efa tafavoaka ny fisavana pasipaoro izahay fa miandry anareo mianaka sisa" sady nohazavazavain'i Mihary ny toerana misy azy ireo.
- " Eny ary" hoy i Mahefa "efa tamy izahay fa aza mihetsiketsika eo izany " sady namindra maimaika ihany i Mahefa sy Alexia.
...

- "
Tonga isika ity ry Hery ka ahoana ny fihetsem-ponao hahita an'i Alexia indray?" hoy i Mihary tamin'ity tovolahy namparary ny fony hatrizay. Tsapany fa mbola nitempo fitia hoan'i Hery ny fony na dia niezaka mafy ary izy nanao an'izao rehetra izao hampitoniany ny tenany. Anisan'ny vaha olana faran-tapony heveriny fa hanampy hahasitrana azy ity fanaterana an'i Hery hihaona amin'i Alexia ity. Mihevitra izy fa rehefa hitany fa olonkafa mihitsy no tian'i Hery dia hahay hampihonon-tena amin'izay ny fony. Raha mbola variana kely teo i Mihary no namaly ny fanontaniany i Hery izay hita efa tena tsindrindaona fatratra.

- " Efa tena tsy andriko mihitsy ry Mihary ah? hanao ahoana re ny fihetsiny mahita ahy eto ambonin'ity fandriana ity eh" 
- " Aza be eritreritra ny amin'izany ianao ry Hery ah" hoy i Mihary " Rehefa tiany ianao dia tiany na ahoana na ahoana"
Tsy ela taorian'izay dia indro tokoa fa niditra ilay varavaram-pitaratra tsy lavitra teo i Alexia sy Pr Mahefa. Tsy tana fa dia nihazakazaka madinika mihitsy ny anao vavy namonjy teo amin'i Hery sady velon-tsiky tsy nisy ohatran'izany.

- " Hery !
Tonga soa. Hitako ihany ianao lahy nony farany! Ao ho rohako izany malalako izany" hoy i Alexia. Toa te handihindihy izany ny fahatsapany ny tenany noho ny hafaliana tsy omby tratra tsapany.  

- " Alexia fitiavako!" hoy i Hery sady nanomboka nijohy mora ny ranomaso nanenika ny tavany. "Mbola tinao tokoa ve aho? ... Mifona aho fa tena tsapako mihitsy ireny fampijaliana anao nataoko ireny."

- " An, an, aza mitomany ohatran'io ianao fa tsy mety... Aleo aloha izany ho any fa tadidio fotsiny hoe tia anao aho ary tia dia tena tia, Izany an?" hoy i Alexia nanambitamby mafy ity olontiany izay saiky namoizany ny ainy. " tsy avelako handeha lavitra ahy intsony ianao" Hoy ihany izy sady nosafosafoiny moramora ny lohan'ity tovolahy toa nahatsiaro fahasambarana
tonga eo anilan'ny tiany.
Samy tsy nisy nahaloam-peo na i Mahefa na i Mihary fa variana nijery ireto mpifankatia ela nifampiandrasana. Rehefa izay vao nanompy ny masony tany amin'i Mihary i Mahefa ary akory ny hagagany fa tsy iza akory ity olona manoloana azy ity fa i Ramisarivo ilay tovovavy nanaitaitra azy fahizay tany Etazonia. Nikoropaka ny anao lahy. Vahotra ny vavany. I Mihary koa moa tamin'io tsy naha hetsika tamin'ny toerana fa nijajirika toy ny labozia teo amin'izay nisy azy raha vao nahatsikaritra ny zava nitranga.
- " Tsy mampino!" hoy i Mahefa nony afaka kelikely rehefa avy nanagona ny heriny rehetra tao anatiny hiresahany tamin'ity tovovavy nambabo ny fony taona maromaro lasa izay.
- " Ianao marina ve io?" hoy Mihary namaly sady velon-tsiky toa tsy nino ihany koa sady nanatona moramora teo akaikin'i Mahefa. Nivadika ny fandehan'ny tantara fa nifantoka tany amin'ireto olon-dehibe indray ny mason'ireto zatovo mpifankatia. Tsy hay nafenina fa nisy hery nampifanintona azy roa ary dia nifamihina toa ireny mpifakatia ela tsy nihaonana ireny koa i Mahefa sy Mihary. Nitodika moramora tany amin'i Hery i Alexia te hanontany mafy hoe mifankahalala angaha ry zareo ireto. Na dia i Hery koa aza anefa dia tsy nanampo ny zava niseho ka dia nidanaka foana teo koa izy. 

Tsy naharitra i Alexia nony farany ka nanontany mivantana andrainy.
- " Fantatr'i Dada angaha i Dokotera Mihary?" sady nangalam-pijery kely tany amin'i Mihary izy?
- " Fantatro dia fantatro tokoa izy anaka. Tany Etazonia no nihaonanay voalohany. Tantara lava fa aleo rehefa any antrano aho mitantara azy aminao fa ndao aloha handeha fa efa vonona ry zareo hitondra an'i Hery any amin'ny hopitaly"
- " Hay! Tsara kosa izany!" hoy i Alexia sady somary nitsiky kely tamin'i Mahefa izy.

- " Tsy maninona ve ry Dada raha izaho no miaraka amin'i Hery" hoy i Alexia nony avy eo.
- " Tsy misy olana mihitsy anaka fa any amin'ny hopitaly izany isika mihaona rehefa avy eo an."

...
- " Hitako ihany lahy ianao" hoy i Alexia mantsy ity malalany. " Nisy fotoana aho tena efa namoy fo mihitsy, fa tsy afeniko anao ry Hery"
- " Faly aho fa tsy nafoinao sady tsy natakalonao an'iza n'iza  aho" hoy i Hery namaly moramora. " Izaho koa anie nijaly be tany eh. Mbola ho tantaraiko anao moa izay rehefa sitrana tsara aho. Tsy mety amiko mihitsy ny lavitra anao ka!" hoy i Hery sady nitodika moramora tany amin'ity tovovavy tsara tarehy teo anilany izy.
- " Raha hendry tsara amin'izay ianao dia tsy hiala eo akaikinao intsony aho" hoy Alexia tamin'ny feo miangoty feno hantahanta.
Nahatsiaro voatsindrona kely tao ampony i Hery naheno ny tenin'ity farany. Nitamberina tao antsainy ny adalany nifandimby hatrizay tany Madagasikara.
- " Tsapako mihitsy ny ditrako ry Alexia, ary manenina tongotra aman-tanana ny amin'izay vitako aho. Hiezaka aho ny hanonitra azy aminao ny amin'izao sisa izao!" hoy i Hery sady noezahany notakarina moramora ny tanan'i Alexia.
- " Efa tsara izay rehefa tsapanao ny lesoka mila harenina ka. Mamela anao aho " hoy i Alexia sady notsenainy ny tanan'i Hery dia nofihininy mafy.
- " Mba hendre tsara amin'izay moa e!" hoy ihany izy nanohy sady nitsiky malefaka nijery tany amin'i Hery.
- " Mahazo matoky ahy ianao ry Alexia" hoy i Hery nony avy eo "raha sitrana soamatsara eto aho dia ho hendry tanteraka sady hanao izay hahasambatra anao."
- " 'Zany? Tena ho hendry tsara amin'izay an? " hoy i Alexia sady nibitaky ny hafaliana tany anatiny tany. Efa ela no niandrasany teny mamy feno fampanantenana fiovana toy izany avy amin'ity olon-tiany ity mantsy.
...
Vao lasa ny fiara mpitondra marary nandehanan'i Hery sy Alexia dia indro i Mahefa  nanao dia maika namoha ny varavaran'ny fiarany hidiran'i Mihary.
- " Tsara tarehy anie izany fiaranao izany ry Mahefa eh!" hoy i Mihary sady niditra izy.
- " Tinao?" hoy i Mahefa sady nitsiky tamin'ity tovovavy nambabo ny fony.
Niditra ny fiara haingana izy nony avy eo sady nibanjina kely an'i Mihary vao nanainga. Tsiky malefaka no nasetrin'i Mihary ilay topy maso tany aminy.  Nangina tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra iny lalana miholikolika mivoaka ny seranam-piaramanidin'i Charles De Gaules iny.
Tapa-kevitra ny hamaky ny fahanginana anefa i Mihary nony avy eo raha nahatsikaritra fa toa mihivingivin-doha izany i Mahefa eo ampitondrana ny fiara eo.
- " Mbola ao tsara ve ianao izany Mahefa?" hoy i Mihary somary nanatsafa azy
Tsy namaly aloha i Mahefa fa nitsiky kely fotsiny.
- " Mahavariana ny fiainana an!" hoy i Mahefa nony afaka segondra vitsy taty aoriana. " Zavatra tena tsy azo eritrerentina mihitsy no nampifanena ny lalantsika indray? ... Ary oviana tokoa ianao io no nody tany Dago?"
- " Vao haingana mihitsy kah" mbola tsy ampy herintaona akory, ary ianao angaha tsy mba mieritreritry ny hody amin'izay?  
- " Nisy fotoana aho ry Mihary tena nieritreritry ny hody tanteraka tany mihitsy saingy tsy araky ny nieritreretako azy daholo ny fandehan-javatra tany dia naleoko nanapa-kevitra ny hijanona aty ihany. Hamangy matetika any no kasaiko hatao... Fa naninona tokoa aloha ianao no tsy heno tampoka intsony taorian'ireny fiarahantsika tany Etazonia ireny eh?"
 - " Izaho tokoa moa izany no tsy heno tampoka ?" hoy i Mihary somary menamenatra. "... betsaka loatra ny zavatra nifamahofaho teo amin'ny fiainako tamin'ireny fotoana ireny ry Mahefa a, ny ankoatran'izay ohatran'ny tsapako hoe tia ahy ianao nefa ohatran'ny misy zavatra mbola nampiahotra anao izany dia naleoko mihitsy aloha niniana natsahatra ny fifandraisana taminao."
Tsy namaly avy hatrany i Mahefa fa nitsakotsako tsara ny zava-boalazan'ity farany. Tsapany ankehitriny fa vonona hitia an'ity tovovavy ity amin'izay ny fony rehefa fantany fa tsy misy an'i Vololona azony hantenaina intsony eo.

- " Mihary ah, " hoy i Mahefa " tsy diso mihitsy ny eritreritrao fa tena nisy zavatra mbola namatopatotra ahy tamin'ireny saingy efa nivaha tanteraka izany fatorana izany ankehitriny. Disoinao ve aho raha milaza aminao hoe tiako ho velomina hiredareda amin'izay ilay afom-pitiavanao izay mirehitra mitsilopilopy ato anatiko ato?"
Tampoka be tamin'i Mihary ity fangatahan'i Mahefa ity. Tsy noeritrerentiny mihitsy fa hihazakazaka be toy izany ny fivoaran'ity fihaonany tamin'i Mahefa ity. Tohina mafy anefa ny fony tamin'ny fahatsapany fa famboraham-pitiavana tsy misy holakolaka no miantefa any aminy. " Dia ho laviko ve " hoy izy tany antsainy tany. Ny hamono ny fitiavako  an'i Hery no tena antodiako taty hoy ihany izy niteny anakampo kinanjo famohazana ny fitiavako efa natory ity no sendra ahy. Inona re no hataoko. " Raha mbola lasa fisainana teo izy no injay henony nanakatra moramora teo amin'ny tanany ny tanan'i Mahefa. Toa izay dindon'i Mahefa nanakaiky azy izay no nanampy azy haka ny fanapahan-keviny. Tsy nisalasala intsony ny anao vavy fa avy hatrany dia noraisiny sady notsenainy tamin'ny safosafo ny tanan'ity lehilahy toa mitady fitiavana mafy aminy. 

- " Tsy afeniko koa ry Mahefa" hoy i Mihary nony avy eo " fa ohatran'ny nitselatra izany mihitsy ny foko raha vao nahita anao teo iny, te hamihina mafy anao izany aho fa tsy fantatro hoe inona no nahazo ahy. Raha tsy teo angamba i Alexia sy Hery dia asa izay niseho teo."
Heninka hafaliana tsy nisy ohatran'izany i Mahefa naheno ny zava-boalazan'i Mihary. Nanaiky ny hiaraka amiko indray i Mihary izany hoy izy tany antsainy tany.

- " Mahagaga ry Mihary izany fitondran'Andriamanitra izany. Isika izao tokoa ve no atao hoe nampihaonin'ny kisendrasendra sa ianao mihitsy no tena efa hoe anjarako?"
- " Asa tokoa re ry Mahefa fa dia tsy mampino izy ity fa dia tena zendana dia zendana koa aho... Hanaraka ahy hody any Dago izany ianao?"
Tsy namaly ny anao lahy fa tsiky feno fitiavana fotsiny no nasetriny ny hanihany nataon' i Mihary teo.
...
Tsy henon'i Hery sy Alexia mihitsy ny halaviran-dalana sy ny tabataba tao ivelany amin'ny fifamoivoizan'ny fiara maro be manao tohivakana mamakivaky ny tananan'i Paris. Ny varavaran'ny fiara fitanterana marary nivoha no nanaitra azy roa.
- " Tonga isika ry Hery a!" sady nitsangana teo amin'ny toerany izy namonjy nivoaka ny varavarana mba hanome lalana ireo mpiasan'ny hopitaly hiditra hanampy amin'ny famoahana an'i Hery hivoaka aty ivelany.

Afaka fotoana fohy,

Toa finaritra ery i Mahefa mandinika an'ireto zatovo mpifakatia. Nandalo niserana tao antsainy vetivety ny endriky Vololona teo ampahitana ity zanany vavy misomebiseby ery mikarakara izato olon-tiany.
- " Dia tena reniny navela mihitsy ity zanako vavy ity an" hoy izy tany antsainy tany. Tamin'izay indrindra anefa no nitopy tany amin'ny Mihary ny masony ary tsinjony fa mandinika azy fatratra ity tovovavy. "Izao aho vao mahatsapa fa vonona hitia anao tanteraka ry Mihary" hoy izy tany antsainy tany sady nanatona moramora an'i Mihary izy.
 - " Ary ianao mandinindinika be ahy an?" hoy i Mahefa mody nanadroadro.
- " Mahatsiaro ny andro lasa fotsiny aho kah" hoy i Mihary ila tsy hahajery an'i Mahefa.
Nitsiky fotsiny i Mahefa saingy toa sadaikatra izy satria tsinjony tampoka fa mandinika azy ireo fatratra i Alexia sy Hery tsy dia lavitra teo.
- " Aleo aloha aho hiresaka kely amin'ny Hery handamina ny rahampitso" hoy izy mantsy an'i Mihary.
- " Rahampitso maraina izany no atao ny fandidiana an'ise ry Hery ka maka aina tsara aloha  androany."
- " Vonona efa hatry ny ela mihitsy aho Profesora?" hoy ity tovolahy mandinika tsara ity rafozan-dahiny vaovao.
Tsy niandry izay fandaminana mety noheverin'i Mahefa anefa i Alexia fa avy hatrany izy dia nitsatsaingoka hoe:  
- " Aleo izaho no hijanona aty amin'i Hery ry dada a, ndana ianao sy Dr Mihary mody dia itondray akanjo madio fotsiny aho rahampitso maraina hisoloako. .. d aza adino ny miantso an'i Neny milaza hoe tonga soa aty ry zareo."
Nibitaka aok'izany ny tany anatin'i Mahefa na dia niseho ho tony aza ny fihetsiny sy ny feony tety ivelany.
- " Tena te hijanona ianao? " hoy i Mahefa tamin-janany vavy...
- " Lasa ary aloha izahay " hoy izy nanohy rehefa avy eo " Aza dia resahinao be loatra io zanak'olona io ry Alexia fa mbola reraky ny dia anie izy eh"
- " Aza manahy ianao ry dada fa karakaraiko tsara mihitsy izy an. Zany moa Hery eh" sady nosafosafoin'i Alexia ny lohan'i Hery sy ny takolany.

Lasa nivoaka ny efitra i Mahefa sy Mihary rehefa afaka fotoana fohy ary dia izy roa irery sisa no tavela teo.
Naka seza i Alexia dia io izy namonjy teo andoham-pandrinan'ity malalany.
- " Hery an," hoy izy nony avy eo
- " Ahoana izay ry Alexia malalako" hoy i Hery velon-tsiky sady nahatsiarotsiaro ireny fitiavana be nizaran'izy roa tany Madagasikara ireny.
- " Tsy avelako miverina any Dago any intsony ianao!"
- " D ahoana ny ..."
- " Tsy misy an'izany fa tsy mahazo miverina any ianao fa mijanona eto akaiko eto foana amin'izay"
- " Hanaiky an'izany ve i dadanao?" hoy i Hery tsy te hanohitra ity vetsovetsompon'i Alexia.
- " Haiko foana ny miresaka aminy sady izy koa anie efa nisy fotoana namporisika ahy ny hanafatra anao eh?"
- " Izany ve?" hoy i Hery somary tsy nanampo ity zavatra henony. " Lehilahy tsotra sady tsara fanahy ohatranao ihany raha ny fahitako azy iny an. Nandova azy mihitsy ianao raha ny toetra, fa ny fihetsika angamba ianao no nanahaka ny reninao" sady nitsiky kely i Hery
- " I Dada aloha dia tena tsotra sady antra olona tsy misy ohatran'izany, mbola ho tantaraiko anao moa ny tantarany rehefa any aoriana any, fa hono hoy aho, toa hoe namanao hono i Dr Mihary iny?"
- " Ie, namana mpiara mianatra tany amin'ny kilasy famaranana izy ry Alexia. Namako akaiky mihitsy fa avy eo izy moa nandeha nanohy fianarana tany Etazonia dia tsy nifankahita intsony izahay raha tsy efa taty aoriana elabe indray. Tantara lava ny aminy fa aleo rehefa sitrana aho sady manampotoana malalaka isika miresaka azy sa ahoana?"
- " tsy maninona kah!" hoy i Alexia sady nampanantonony moramora teo amin'ny molotry i Hery ny molony.
Henony toy ny nisy tselatr'afo namakivaky ny tenany iray manontolo. Efa ela tokoa mantsy izay niandrandrany izay oroka avy amin'i Hery izay ka henony toa nisamboaravoara mihitsy ny vatany. Tsy naharitra i Hery naheno ny halefaky ny molotry ity olontiany sy ny fisefosefony ka dia navoakany moramora avy ao anaty lamba ny tanany sady novonjeny nofihininy ihany koa ny lamosin'ity malalany.
- " Alexia! Tiako be ianao." Hoy ny monomonon'i Hery sady nifanoroka tsy nisy hafihafy ireto mpifankatia ela tsy nifankahitana. Niha niakatra ny filana tao anatin'izy roa. Nosafosafoin'i Hery ny volo sy ny tarehy soa an'ity olon-tiany. Raha ny sitrapony dia noesoriny tanteraka avokoa ny fitafiana teny amin'i Alexia iray manontolo saingy tsy azony natao moa izany ka dia ny fibadabadana izay hataony amin'i Alexia rehefa sitrana izy no notohizany.
Raha mbola varimbariana teo i Hery dia indro ny tanan'i Alexia fa tamy nandray sady nisintona malefaka ny tanany hiditra tao anatin'ilay irika marakaraka teo amin'ny lobaka nanaovany.  
- " Anao io " hoy i Alexia tamin'i Hery sady naveziveziny hanafosafo ny nonony  mbola tsara fono tao anaty taty nono ny tanan'i Hery. Nanomboka tsapan'i Alexia ny tsiron'ny hasambarana. Toa tsy mino izy fa manafosafo ny tenany indray ny tanan'ilay olon-tiany.
- " Tsy nahita tory mihitsy aho tamin'ny alina fa nieritreritra izao fotoana hihaonantsika izao foana" hoy ihany izy tamin'i Hery sady mangalam-pijery ery amin'ny varavarana sao misy olona mitazana. " Natahotra be aho fa sao dia tsy ianao ilay fantatro taloha no ho hitako hay tsy niova mihitsy ianao " sady navelany nisisika moramora hanapotsipotsitra ny loha nonony ihany i Hery amin'io.
- " Sitrana haingana moa ianao eh!" sady nihantahanta ihany ny anao vavy. " Ho  hitanao tsara mihitsy ny anaovako anao" hoy ihany  Alexia nanohy sady niarina moramora izy nanamboatra ny lobaka teny aminy.
- " Aza mbola hidina aloha Alexia!" hoy i Hery " izaho mbola te..."
- " An, an, an!" hoy ity farany "  Manjary mampijaly tena fotsiny eto isika fa aleo rehefa sitrana tsara ianao manaram-po tsara amin'ny vatako."

Tany antranon'i Mahefa tamin'io fotoana io...

Mbola hitohy.
Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)

 


 

 

 

Hevitra

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype