Tadiom-pitiavana

« PEJY 85 | Main | PEJY 87 »

PEJY 86
2006/10/21,22:48
Mbola samy makamaka aina teo ambony fandriana i Ratrema mivady nony ampitso maraina no injay fa naneno ny telefona tao antrano.
- " i Alexia angamba izay" hoy i Malala sady nikoropaka haingana izy nifoha ndeha hamaly ilay antso. Tsy diso tokoa ny eritreriny fa antso avy any
Paris  ilay izy. Tsy Alexia araky ny nanampoizany azy anefa no henony tao fa ny feon'i Mahefa.
- " Allo! Malala ihany ity, Manahoana?"
Nifampiarahaba sady nifampanontany teo aloha izy roa vao nampitsidika ilay resaka findramam-bola nolazain'i Alexia azy i Mahefa.
- " Ilay resakareo mianaka omaly iny no tena niantsoko ry Malala" hoy i Mahefa
- " Raharaha izany mahazo anareo izany" hoy ihany izy " Mety tsy ho afaka ny hanampy anareo anefa aho nohon'ny fandaniana be dia be tsy maintsy nataoko tao ho ao izay."
- " Dia tsy misy hevitra mihitsy ve ry Mahefa na dia ampahany fotsiny ihany aza?" hoy i Malala mbola tsy nanary toky.
- " Izay lazaiko anao izay ilay izy ry Malala. Lasa voatery namoaka ny tahiry fiandriko ary aho izao amin'ny fandoavana ny fitsaboana an'i Hery. Noraisiko ho adidy moa izy satria "zanako" raha teo ihany koa"
Tsy niteny i Malala fa ankina tanteraka.  Foana tampoka izay rehetra tao antsainy nandritra ny segondra vitsy.
- " Eny ary ry Mahefa fa misaotra betsaka anao niantso na dia tsy misy azonao atao ary. Betsaka tokoa ny adidy iantsorohanao ankehitriny ka tsy hita hifanomezan-tsiny."
- " Azafady indrindra Malala sady ampitao any amin'ingahy Ratrema any ny fialan-tsiniko" hoy i Mahefa somary sadaikadaikatra sady nanakatona ilay finday azo aforitra teny antanany.
 
Fantatry Ratrema avy hatrany tamin'ny valintenin'i Malala teo sy ny fihetsiny fa nandamoka iny eritreritra hila fanampiana tany amin'i Mahefa iny. Tsy azo antenaina izany ny any hoy izy anakampo. Trotraka vao maraina ny fahatsapany ny tenany. Ny valin-drihana no toa nataony tsara jery. "Inona ity nanjo anay mianankavy ity" hoy izy nanontany tena. I Malala namonjy nakeo akaikiny no nanapaka ny eritreriny.
- " Tsy afaka manampy hono izy" hoy i Malala malokendrindra niditra tao anaty lamba.
- " Efa fantatro Kah" hoy i Ratrema tsy dia rototra sady zara raha nitodika tany aminy.
- " Inona izany no hatao?" hoy i Malala nony avy eo te hanapaka ny fahanginana tampoka tao anefitrano fatorian'izy mivady. Tsy namaly anefa ingahy Ratrema fa toa badenin'ny adintsaina ny sofiny. 
  
Paris, roa herinandro taty aoriana.
 
Hita misongadina ny fihatsaran'i fahasalaman'i Hery.  Efa afaka miresaka izy. Indro i Alexia nitraka nitopy maso tany amin'i Hery sady nametraka ilay magazine teny antanany.
- " Manao ahoana izany malalako izany" hoy izy velon-tsiky nijery ity tovolahy vao nifoha tamin'ny torimasony io tolankandro io.
- " Efa tsy dia maninona aho kah" hoy i Hery sady nandray moramora ny tanan'ity olontiany.
- " Asa na rahoviana aho no avelan-dry zareo mivoaka" hoy izy te hanontany sao dia mba efa henon'i Alexia siosio tany ambadika tany ny zavatra tiany ho fantatra.
- " Herinandro hono sisa no ilaina hanaraha maso akaiky anao ato hoy i Dada tamiko anikeo maraina" hoy i Alexia   
- " Efa tsy andriko ery izy izany" hoy i Hery toa velom-panantenana nahatsapa fa velon'aina soamantsara taorian'iny fandidiana saro-pady natao tamin'ny lohany iny.
- " Tapaka ny hevitro ry Alexia fitiavako, fa raha vao salama eto aho dia hatao amin'izay ny raharahantsika"
- " Izany ve ry Hery ?" hoy i Alexia sady tafatsangana niala teo ambony fandriana izy sady velontsiky nanatona akaiky be ny molotr'i Hery.
- " Tena tapakevitra ny hiroso amin'izay ianao"
- " Tsy misalasala amin'izay intsony aho ry Alexia a. Efa ela mihitsy ary aho no tokony naka izay fanapahan-kevitra izay raha ny tena marina"
Heniky ny hasambarana i Alexia tany anatiny tany. " Ho tanteraka ihany lahy ny faniriako hatrizay" hoy izy anakampo.
 
Nony afaka kelikely, indro tamy niditra ny efitra nisy azy roa i Mahefa sy Mihary. Nitsikitsiky i Mihary vao nahita an'i Hery miramirana teo akaikin'i Alexia.
- " Efa tena velom-bolo mihitsy anie izany havako izany e!" hoy i Mihary mantsy ity sakaizany fahizay.
- " Efa mihatsara mihitsy aho hoy i Hery sady nangata-maso tany amin'i Mahefa izy.
- "
Marina mihitsy izany r'ise a!" hoy ity farany nanamafy. " Amin'ny Alatsinainy ise dia efa afaka mody fa any antrano isika manohy ny fitsaboana fanampiny."
- " Misy vaovao mahafaly tiako ho zaraina aminareo ity ry dada sy mama " hoy i Alexia  nony avy eo sady nitodika tany amin'i Mahefa sy Mihary izy. " Tapa-kevitra ny hiroso tanteraka amin'ny fanambadiana amin'izay izahay roa raha vao salama tsara eo i Hery"
- " Izany ve" hoy i Mihary nibitaka sady nanotrona an'i Alexia. Nandalo niserana tampoka tao antsainy ilay iraka nampanaovina azy fony izy teo ambavahaonan'ny fahafatesana tany Mahajanga. "Vitako ny anjarako" hoy izy tany antsainy tany.
- " Tsara izay fanapahan-kevitra noraisinareo izay anaka" hoy i Mahefa sady nitodika tany amin'i Hery izy. Efa eo ampikarakarana ny antotan-taratasy ahazoan'i Alexia mipetraka tanteraka aty Frantsa aho io ary raha vantany vao mivoaka izay dia afaka miroso amin'ny fanatanterahana ny raharaha isika. Ny vaovao mahafaly ankoatran'izay koa dia tapakevitra ny hifamatotra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana ihany koa izaho sy Mihary."
- " Mahafinaritra izany ry Dada" hoy i Hery  sady nitsiky izy nijery ireto ho rafozany rahatrizay. Toa tsy mampino azy ny mieritreritra fa ilay olon-tiany taloha no ho lasa rafozam-baviny ankehitriny. Mihodikondina toa tadio tokoa izany fiainana izany hoy izy anakampo saingy finaritra aho mahita fa tojo izay olona afaka mamaly fitia azy i Mihary.
- " Tsinjoko fa ho sambatra ho toy ny anay roa koa ny tokantranonareo " hoy i Hery nony avy eo.
- " Ka maninona moa raha miaraka atao izany ny raharahantsika ?" hoy ihany ity tovolahy nanohy.
Toran'ny hehy izy telo mianaka naheno ity tolon-kevitry Hery farany iray ity.
- " Tsy ratsy ilay hevitra ry Mahefa ?" hoy i Mihary  sady nitodika tany amin'i Mahefa izy.
- " Maninona tokoa moa?"
- " Azo atao daholo izany raha tsy maika ianao" hoy i Mahefa sady nosintoniny moramora hiondana teo amin'ny sandriny ity farany.
   
Enimbolana taty aoriana.
- " Mme malala a! tongava haingana aty amin'i Hopitalin'i Soavinandriana ianao " hoy ny feo mangovingovitra tao anaty finday.
-  " Fa misy inona Mme Sahondra?" hoy i Malala nikoropaka sady nahafantatra tsara hoe iza no niantso azy.
- " tongava haingana aty fotsiny ianao fa tsy nahatsiaro tena tampoka tao ampiasana ingahy Ratrema io maraina io dia izy izao nentinay nankaty izao.
- " Andriamanitro o! fa loza inona ity manjo ahy!" hoy i Malala sady nihazakazaka nidina ny tohatra mankany ambany rihana izy.
- " Tamy aho " hoy izy sady notapahan'ilay antso dia iny izy no niridana  nivoaka ny vavahady raha vao avy nanafatrafatra an'i Zefa tao antokontany.
 
Afaka adiny iray taty aoriana. Indro i Malala notsenain'i Mme Sahondra sy ilay dokotera lahy niandry raharaha tao.
- " Mahaiza mionona madama" hoy i lay dokotera " fa izao no anjara sy lahatra.  niezaka nanao izay azo natao rehetra izahay hamonjena ny vadinao fa tsy tana  fa lasa nandao antsika izy."
- " Ratreeema vadimalalako!" hoy ny hikan' i Malala  dia iny izy no nitolefika niajera tamin'ny tany. Nikoropaka haingana ilay dokotera nanao izay hamelombelomana an'i Malala teo. Nentina niditra tao anefitra haingana izy nony avy eo. Niverina moramora ihany ny ainy nony afaka minitra vitsy.
 
- " Ratrema, maninoa re no dia nilaozanao izahay e!,  Mifona aho Ratrema, miverena ianao e. Ho aiza ny alehanay telo mianaka kely eh..." hoy ny sentosentony voalohany vao nahatsiaro saina sady nanomboka nigogogogo nitomany. Nihodina taminy ny tany aman-danitra. Tsy hitany intsony izay ho sarangotina. Inona intsony ny amiko hoy izy tany antsainy tany. Hanao ahoana ny hoavin'ireto zanako kely roa ireo, sady vao maika nikikiaka nitomany hanala ny alahelony amin'izao fahalasanan'ingahy Ratrema izao izy. Tsy hay nampihononina mihitsy ny anao vavy ka dia naleon'i Mme Sahondra sy ireo mpiara miasa taminy nanatrika teo aloha namela azy hanala ny fony teo.
Nanantona azy moramora taminizay i Mme Sahondra rehefa tonitony izy.
- " Tsy tokony ampandrenesina an'izao vaovao izao ve i Alexia ry Mme Malala?"
- " Eny eh," hoy i Malala sady nanomboka nifokofoko indray izy sady namoaka ny laharan'i Alexia tao anaty poketrany.
" Mbola misy credit kely azo iantsoana iny "hoy izy sady mitomany ihany. Noraisin'i Mme Sahondra ny finday teny antanan'i Malala dia izy no nametraka ny antso.
- " Allo!, "
_ "Allo" hoy i Mahefa vao nahita ilay laharan'i Malala niseho teo amin'ny findainy.
-  " Mba antsoy anie azafady tompoko ity laharan'i Mme Malala ity fa misy hafatra maika be momba ny papan'i Alexia"
- " Fa misy inona?" hoy i Mahefa mahimahina sady toa nahazo antsaina fa misy vaovao ratsy avy any Madagasikara.
- " Aleo fa tonga dia hiantso aho" hoy izy.
....
Injay tokoa fa naneno ny fidain'i Malala.
- " Allo, Malala ihany ity Mahefa" sady nijohy indray ny ranomasony. Manjavona ny fahitany ny manodidina azy.  Tsy nila fanazavana betsaka intsony i Mahefa fa takany avy hatrany ny zava nitranga.
- " Malala a! fa misy inona no mitomany tahaka izao ianao e?"
- " Maty ny vadiko ry Mahefa a! aiza no alehako e! Vonjeo aho fa tena very eh!..."
- " Tena marina hoe! Fa ahoana?" hoy i Mahefa sadaikatra sady ontsa dia ontsa naheno an'ity vehivavy  mitalao. Tsy i Malala ilay nihaona taminy tany Paris intsony io henony io fa i Malala trotraky ny adintsaina sady vesaran'ny alahelo.
- " Fa inona loatra no nahazo azy ry Malala?"
- " Tsy haiko tsara " hoy ity farany " fa toa hoe tapaka lalan-dra " hono izy.
Nihivingivin-doha i Mahefa naheno ity antony nahafaty an-dRatrema. Dia ho sanatria ve mbola vokatr'ilay olana noresahina tamiko enimbolana lasa izao nitarika ny fahafatesany izao eh. Noketohin'ny nenina ny fony saingy tsy misy azony natao koa anefa.
- " Mahaiza mionona Malala" hoy izy nony farany. " Izay no anjara fa dia amboary ny saina. ..."
- "izao dia izao ihany izahay efa mianaka dia hikarakara ny dia hiverenana any Madagasikara" hoy i Mahefa te hankahery an'i Malala.
- " Tongava haingana fa tena mila anjanako eto akaikiko eto mihitsy aho" hoy i Malala mbola mitsakotsako ahana vokatry ny tomany.
- "Miantso anao aho rehefa kelikely eo fa aleo aloha aho hampilaza amin-izy telo mianaka" hoy i Mahefa nanohy avy eo sady nampahery an'i Malala teo indray izy.
 
Tsy hay nampanginina i Alexia vao naheno ny vaovao ratsy avy any Madagasikara. " Papa, maninona re aho no dia tsy nahita ny nandehananao akory eh. Miverena papa..."hoy ny tolokon'ity tovovavy. Na i Hery izay toa sakay sy maso tamin'i Ratrema fony fahavelony aza dia tsy nahatana fa nilatsa-dranomaso nahatadidy ireo fotoana nahitany an'ingahy Ratrema faraparany.  Anio dia anio ihany isika dia hanainga hoy i Mahefa fa efa vita ny famandrihan-toerana fa mbola betsaka ny toerana malalaka.
 Ny ampitso,
 Vao maraina be tamin'ny dimy sasany d'efa nigadona tao Ivato ny fiaramanidina nitondra an'i Alexia sy Hery niaraka tamin'i Mahefa sy Mihary. Trano vory olona no novantanin'izy ireo tao Ivandry. Olo-manakaja maro no tonga nidodododo nitsapa alahelo ny fianankaviana iny andro tontolo iny. Anisan'ireny ry ingahy Ramanana mianankavy. Natanja-tsaina ihany i Alexia raha oharina tamin'i Malala amin'izao fahalasanan'ingahy Ratrema izao.
Na dia atao aza hoe fahoriana no nitondra an'i Hery niverina tao antranon'itompokolahy Ratrema dia finaritra ihany izy nifankahita tava indray amin'ireo zanany mianadahy. Dia ho sanatria ve ka ny fahorian'ny sasany tokoa no ho fifaliako hoy izy niteny irery tany anatiny tany.
- " Avia leitsy ialahy aty ampofoiko" hoy izy mantsy an'i Toky sady nobatainy hipetraka teo ampofoany ity tovolahy kely izay tena miha mitovy tarehy tsikelikely aminy. Toa afa-patorana tampoka izany ny fahatsapany ny tenany.
 
 
Tapabolana izay no nandevenana  an'itompokolahy Ratrema. Efa lasa niverina any Frantsa i Mahefa sy Mihary. I Alexia sy Hery kosa mbola nijanona aloha. Toa niova tao anatin'ny indray mipi-maso ny fiainan'i Malala. Niova ny bika aman'endriny. Vonton-dranomaso sady hatsatry ny alahelo ny tenany. Tantara sisa ilay Malala nipitipitika nambabo izay lehilahy rehetra andalovany. Maizina tanteraka aminy ankehitriny ny tany aman-danitra.
 Voatery namidy mora ambongadiny ny orinasa nandoavana ny trosam-panjakana. Lasan-dry ingahy Ramanana koa anefa ny trano. Tsy maintsy miala tao i Malala sy ny ankizy afaka iray volana.
Niala nenina tany amin'i Mahefa ihany i Alexia sao dia mba misy azony hanampiana tsy hamoizana ny trano ipetrahan-dreniny saingy tsy nisy na inona na inona azon'i Mahefa natolotra.
 
Nihatafahitsoka tanteraka tamin'ny lalina i Malala. Be loatra ny olana mifangaro mampiasa ny lohany. Tsapany tsara fa tsy ho azony intsony i Hery na dia rain-janany aza, fongana teo ampelan-tanany avokoa izay rehetra nisasaran'ingahy Ratrema vadiny ho azy. Nikiky moramora azy ny adintsaina ary dia tsy hainy nokobonina ho azy samy irery tao ampony intsony nony ela fa dia nivoaka tety ivelany.
 Hatairana ny an'i Tahiana indray mandeha raha sendra ndeha hamangy an'i Malala izy. Ny feon'i Malala miantsoantso mitabataba no henony manako entin'ny rivotra. Tsy nampino azy ny zavatra henony. De ho sanatria ve hoy izy tany antsainy tany. Niha mafy ny fandrenesany an'ilay feo. Natosiny hivoha mankany anatiny moramora ilay varavarana fidirana tao ambany rihana dia niditra izy. Tsy tapitapitr'izay, iny i Malala nidina ny tohatra sady nitabataba:
 - "Tsy omeko anao ity trano ity Ramanana a! ahy ity. Izaho sy Ratrema no nihary an'ity ka ahoana no omeko anao fotsiny tsotra izao. Ndana mandeha any fa tsy ilaiko!...lehilahy mitonantonana! Ataoko mahalala ahy tsara tena ry Patrick!  Aiza tena no hahita vehivavy milay ohatra ahy. ......@&%$#..."
 Talanjona i Tahiana sady ontsa ny fony nijery ny niafaran'ity namany. Dia izao ve sisa no niafaranao ry Malala e hoy izy anakampo sady nanatona moramora an'i Malala izy.
 
- " Mbay tany!" hoy i Malala sady toa tsy nahafantatra azy akory ity farany.
- " Malala ah" hoy i Tahiana mbola tsy tena nahafantatra tsara ny hasarotan'ny zavatra manoloana azy.
- " Efa hoe mbay tany hoy aho " sady nakifiny hianjera teo amin'ny gorodona i Tahiana. Teo vao tonga sainga ity farany fa olona tsy tompon'ny tenany intsony ity niresahany ity.  Nikoropaka haingana izy niarina sady namonjy ny varavarana mivoaka any antokontany.
- " Ndana daholo mivoaka any fa ahy ity trano ity" hoy indray i Malala nony avy eo sady nakarapony nohidiany avy any anatiny ilay varavarana.

 ....... 

"Tranobeko eny Ivandry!.......dray...... Tsy omeko anao Ramanana fa nataonao sinto-mahery........ hahahaha! ....... hihihihi!....... aiza ny vola be?............Ratrema vady malalako........ Hery aa!a!a!a!a!a!..... aiza ianao e!!!!!!!!!!...... oay.......... nankaiza ny lokomenako teo?................. nataondry aiza ry Alexia ny zanako a!.........      hihihihi! ... Manjakely ange indry izany ry Malala e!........." hoy ny kiakiakan'i Malala mitazatazana eo ambaravarakelin'ny efitrano iray eny Anjanamasina. 


 - " Andray ity niafaran'ity reniko" hoy i Alexia nifokofoko nitomany mitazana an'i Malala avy ety ivelany. Hanainga hoany Frantsa io hariva io tokoa mantsy izy sy Hery ary hoentin'izy ireo hanaraka azy i Toky sy Cynthia.

Mbola hitohy
Latina & Tadio (tadiompitiavana@gmail.com)


 

Hevitra

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype